Isi Kandungan Modul Tahun Tiga by imsamad

VIEWS: 225 PAGES: 2

More Info
									          ISI KANDUNGAN
          ( TAHUN TIGA )


1.  AKADEMIK                    M/S

   1.1  Orientasi Mata Pelajaran          1
   1.2  Lampiran A/3A               2
   1.3  Kemahiran Membaca - Mencari Isi Penting  3
   1.4  Lampiran A/3B               4
   1.5  Kemahiran Belajar - Mengulangkaji     5
   1.6  Lampiran A/3C               6
   1.7  Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif   7
   1.8  Kemahiran Pengurusan Masa - Bijak Masa   8
   1.9  Lampiran A/3D               9


2.  KERJAYA

   2.1  Mengenali Kerjaya             10
   2.2  Lampiran K/3A               11
   2.3  Minatku                  12
   2.4  Impianku                  13
   2.5  Lampiran K/3B               14
   2.6  Persekitaran Tempat Bekerja        15
   2.7  Lampiran K/3C               16
   2.8  Lakonan Kerjaya              17
   2.9  Lampiran K/3D               18


3.  PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

   3.1  Adab Berkawan               19
   3.2  Lampiran PS/3A               21
   3.3  Keselamatan Di Sekolah           22
   3.4  Kesucian Rohani              24
   3.5  Lampiran PS/3B               26
   3.6  Sekolahku Sayang              27
   3.7  Lampiran PS/3C               29
   3.8  Jutawan Muda                30
   3.9  Lampiran PS/3D               32


4.  KEIBUBAPAAN

   4.1  Ciri-ciri Keluarga Bahagia         33
   4.2  Lampiran IB/3A               34
   4.3  Keluargaku                 35
   4.4  Komunikasi – Bersopan Santun        37
   4.5  Adab Seorang Anak             38
   4.6  Lampiran IB/3B                 39
   4.7  Salasilah Keluarga               40


5.  PEMBANGUNAN DIRI MURID

   5.1  Kad Ucapan                   42
   5.2  Potensi Diri - Promosi Diri          44
   5.3  Semangat Cintakan Sekolah           46
   5.4  Lampiran PD/3A                 47
   5.5  Pengurusan Diri - Panduan Menunggang Basikal  48
   5.6  Lampiran PD/3B                 49
   5.7  Potensi Diri - Bingo              50
   5.8  Lampiran PD/3C                 52

6.  PENDIDIKAN PENCEGAHAN

   6.1  Mitos dan Realiti Tentang Kegunaan Alkohol   53
   6.2  Lampiran PP/3A                 54
   6.3  Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS        55
   6.4  Permainan Cantuman Bersiri           56
   6.5  Lampiran PP/3B                 58
   6.6  Perbezaan Ubat, Rokok dan Racun        60
   6.7  Lampiran PP/3C                 62
   6.8  Jauhi Personaliti Kabur            63
   6.9  Lampiran PP/3D                 64
   6.10  Lampiran PP/3E                 65
   6.11  Lampiran PP/3F                 66

								
To top