Buku teks PJK by monaja03

VIEWS: 4,573 PAGES: 2

More Info
									  SENARAI BUKU TEKS YANG DIGUNAKAN OLEH PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2010

KELAS   TAJUK BUKU       PENGARANG          PENERBIT    TAHUN CATATAN
Tahun 1  Pendidikan Jasmani dan   Abdul Hafidz bin Haji  Dewan Bahasa  2002
     Kesihatan Tahun 1     Omar          dan Pustaka
     (KBSR)           Husain bin Ayob
     BUKU PANDUAN GURU     Haron bin Mohamed
Tahun 2  Pendidikan Jasmani dan   Abdul Hafidz bin Haji  Dewan Bahasa  2003
     Kesihatan Tahun 2     Omar          dan Pustaka
     (KBSR)           Husain bin Ayob
     BUKU PANDUAN GURU     Zalawati binti Sufian
Tahun 3  Pendidikan Jasmani dan   Abdul Hafidz bin Haji  Dewan Bahasa  2004
     Kesihatan Tahun 3     Omar          dan Pustaka
     (KBSR)           Husain bin Ayob
     BUKU PANDUAN GURU     Zalawati binti Sufian
Tahun 4  Pendidikan Jasmani dan   Dzulkifli bin Ismail  Dewan Bahasa  2005
     Kesihatan Tahun 4     Jamaliyah binti     dan Pustaka
     (KBSR)           Ahmad
     BUKU PANDUAN GURU     Yahya bin Abdul Jalil
Tahun 5  Pendidikan Jasmani dan   Borhannudin bin     Dewan Bahasa  2006
     Kesihatan Tahun 5     Abdullah        dan Pustaka
     (KBSR)           Abdul Razak bin
      BUKU PANDUAN GURU     Sulaiman
                   Mohd Fauzi bin Abd.
                   Rahman
                   Hamizon bin Hamid
Tahun 6  Pendidikan Jasmani dan   Dzulkifli bin Ismail  Dewan Bahasa  2007
     Kesihatan Tahun 6     Jamaliyah binti     dan Pustaka
     (KBSR)           Ahmad
     BUKU PANDUAN GURU     Aris fazil bin Haji
                   Ujang
  SENARAI BUKU TEKS YANG DIGUNAKAN OLEH PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 2010KELAS   TAJUK BUKU        PENGARANG           PENERBIT    TAHUN CATATAN
Tahun 1  Pendidikan Jasmani dan    Abdul Hafidz bin Haji   Dewan Bahasa  2002
     Kesihatan Tahun 1      Omar           dan Pustaka
     (KBSR)            Husain bin Ayob
                    Haron bin Mohamed
Tahun 2  Pendidikan Jasmani dan    Abdul Hafidz bin Haji   Dewan Bahasa  2003
     Kesihatan Tahun 2      Omar           dan Pustaka
     (KBSR)            Husain bin Ayob
                    Zalawati binti Sufian
Tahun 3  Pendidikan Jasmani dan    Abdul Hafidz bin Haji   Dewan Bahasa  2004
     Kesihatan Tahun 3      Omar           dan Pustaka
     (KBSR)            Husain bin Ayob
                    Zalawati binti Sufian
Tahun 4  Pendidikan Jasmani dan    Wee Eng Hoe        Dewan Bahasa  2003
     Kesihatan Tahun 4      Teng Boon Tong      dan Pustaka
     (KBSR)

Tahun 5  Pendidikan Jasmani dan     Idris bin Mohamad   Dewan Bahasa  2002
     Kesihatan Tahun 5        Shamsudin Mohd     dan Pustaka
     (KBSR)             Shariff

Tahun 6  Pendidikan Jasmani dan     Dzulkifli bin Ismail  Dewan Bahasa  2004
     Kesihatan Tahun 6        Rosnam Ali       dan Pustaka
     (KBSR)             Md Yazid bin Othman

								
To top