Borang Keahlian JOSRAC by Deen_Attan

VIEWS: 104 PAGES: 1

									              JOHOR SCOUT AMATEUR RADIO CREW (JOSRAC)
               Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor
               d/a Den Bin Atan, RS37 Jalan Hashim, 84000 Muar, Johor.                     BORANG MENJADI AHLI
                   KUMPULAN KELANA KOMUNIKASI

     1.Nama Penuh:……………………………………………………………………………………….

     2.No. K/P:………………………………………                    Tarikh Lahir:…………………………..

     3.Alamat Rumah:…………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………….…..

     4.No. Tel. :………………………           H/P:…………………………………………………………..

     5.Bangsa:……………………………….. Ugama:…………… Keturunan:……………………

     6. Callsign radio amatur ( jika ada):..........................................................................

     7. Persatuan lain yang diceburi:…………………………………………………………………

     8. Pekerjaan sekarang :……………………………………………………………………..……

     9. Alamat Majikan:………………………………………………………………………………….

     10. Sebab-sebab berminat menjadi ahli persatuan ini:……………………………………

          ……………………………………………………………………………………….....………………..


Saya seperti nama diatas bersedia mematuhi peraturan-peraturan persatuan ini serta berjanji akan
menjalankan kegiatan secara aktif bagi faedah dan kemajuan pergerakan pengakap dengan berpandukan
kepada “persetiaan dan undang-undang pengakap”.


Tandatangan Ahli:………………………………………….                    Tarikh:………………………….

                             DISOKONG OLEH
         Pen. Pesuruhjaya Pengakap Daerah (ADC) Unit Radio Amatur atau Unit Kelana.

Tandatangan ADC:………………………………………….                    Tarikh:………………………….
Cop Jawatan:
                     UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (JOSRAC)
Diterima pada:………………………………..
Diterima/ditolak:…………………………
Tandatangan Pengerusi/Setiausaha:........................................

Yuran Pendaftaran Ahli Baru       : RM 20

Yuran Tahunan RM 10           : RM _______

								
To top