Docstoc

Biblioteca Oberta

Document Sample
Biblioteca Oberta Powered By Docstoc
					Vila-real, juny 2003                                                        Butlletí informatiu   39
 Vila-real en titulars
 02-05-03 Premis Maig
 Vicent Almela i Enric Forner han sigut els guanyadors de l’última edició
 dels Premis Maig, organitzada per l’Associació Cultural El Guitarró,
 amb la col·laboració de la Regidoria de Normalització Lingüística. La
 convocatòria institueix dos guardons: un per al millor conte i un altre
 a la millor narració d’un autor de les comarques de Castelló. Vicent
 Almela (La Vall d’Uixó, 1981) amb el conte La vida dolça s’ha convertit
 en el primer autor castellonenc que ha obtingut el Premi Maig, en la
 categoria absoluta. Enric Forner (Vinaròs, 1956) amb el conte, Enmig
 del tedi esclatarà, espars, l’amor, ha obtingut el premi a la millor
 narració d’un autor castellonenc.


 08-05-03 Vila-real edita un vocabulari en
 valencià sobre el futbol
 La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament
 de Vila-real presenta el Vocabulari bàsic de futbol
 castellà-valencià, patrocinat pel Villarreal CF, SAD i
 amb un total de 495 entrades en valencià referents a
 termes esportius.


 Guia de Lectura
 “No estem sols a l’Univers. Som animals entre animals, companys de
 viatge a sobre de la nau Terra. Els éssers humans no som àngels ni
 computadores, sinó animals. No som fills dels déus, sinó cosins dels
 ximpanzés. L’assumpció de la nostra animalitat és la base d’una relació
 harmoniosa i responsable amb la resta de la biosfera, tema central de
 la cultura emergent i pedra de toc de la nova moral” (¡Vivan los
 animales! Jesús Mosterín).
 La Biblioteca ha seleccionat com a tema del més de juny: LLIBRES
 D’ANIMALS.
 Com tots el mesos, els llibres romandran a l’abast de tothom, a la sala
 de lectura de la Biblioteca Municipal en el lloc de costum.


 Tallers d’animació a la lectura
 Biblioteca Infantil i Agència de Lectura
 Una vegada acabats els contacontes i abans de l’inici de la Biblioteca              Pilar Aleixandre        - Gravats
 d’Estiu, el Servei de Biblioteques realitzarà la primera quinzena de
 juny a la Biblioteca Infantil i a l’Agència de Lectura uns tallers d’animació
 a la lectura. Les dates i els horaris segons l’edat són:                      Del 2 al 30 de juny a la Biblioteca Central
                                                          Entrada lliure
      Biblioteca Infantil
              17.30 h - xiquetes i xiquets de 4 i 5 anys
        dimarts 3
              18.30 h - xiquetes i xiquets de 6 i 7 any
    juny                                     Biblioteca d’Estiu
              17.30 h - xiquetes i xiquets de 4 i 5 anys        Amb l’arribada de les vacances, la Biblioteca Infantil i l’Agència de
       dimarts 10
              18.30 h - xiquetes i xiquets de 6 i 7 anys        Lectura es traslladen al Termet de la Mare de Déu de Gràcia. Aquest
                                           és el cinqué estiu en què la Biblioteca d’Estiu estarà a la Casa de l’Assut
      Agència de Lectura                            des de l’1 de juliol fins al 22 d’agost. Durant aquests dies podràs llegir,
             17.30 h - xiquetes i xiquets de 4 i 5 anys         endur-te llibres, vídeos, còmics,
        dimecres 4                              contes, faràs molts amics i tindràs
             18.30 h - xiquetes i xiquets de 6 i 7 any
    juny                                     molta diversió, alhora que podràs
             17.30 h - xiquetes i xiquets de 4 i 5 anys         gaudir de la natura i l’aire lliure
       dimecres 11
             18.30 h - xiquetes i xiquets de 6 i 7 anys         al Termet.
                                           Vine a la Biblioteca d’Estiu per
 Els grups seran limitats. Apunteu-vos al taulell de la Biblioteca Infantil     participar en els tallers d’animació
 i l’Agència de Lectura de 5 a 8 h.                         a la lectura !!!                   Disseny i realització:mattmurdock.net
                                                                                  Dipòsit Legal: CS-76-2003
                      Coordinació: Matilde Costa
              Correcció: Normalització Lingüística. Ajuntament de Vila-real
        HORARI BIBLIOTECA de dilluns a divendres: de 9 a 21 h, dissabte de 10 a 13 h
       Biblioteca Infantil i Agència de Lectura Infantil de 17 a 20 h de dilluns a divendres
       Tel. i Fax Biblioteca 964 520 481 • Tel. Agència Lect. 964 54 70 77 • e-mail: biblioteca@ajvila-real.es
La Comunitat en titulars
 05-05-03 Luis Antonio de Villena a Castelló           13-05-03 Jornades “Un campus de                déus esparracats, guardó que inclou la publicació de
                                 lectures” a la Universitat d’Alacant              l’obra. A la vesprada, presentà en la llibreria Babel
 L’escriptor madrileny imparteix
                                                                de Castelló, el seu llibre Solcs en l’aigua, que acaba
 avui una conferència a Castelló                 El programa ofereix tres dies en els quals la literatura    de sortir després de guanyar l’any passat el Premi Vila
 titulada “Literatura i poesia”.                 s’apodera del campus mitjançant conferències,         de Puçol.
 L’Edifici Hucha de la Fundació Caixa              seminaris, lectures itinerants, contacontes, panells
 Castelló-Bancaixa acollirà la                  explicatius amb cites i reflexions d’escriptors i pensadors,
 ponència. Luis Antonio de Villena                exposicions, teatre i projeccions cinematogràfiques      27-05-03 Santiago Fortuño recupera
 serà presentat per José María                  enfocades a fomentar l’interés pels llibres i els seus     Memorias d’Alberto Insúa
 Araúzo, catedràtic de literatura i               autors. Ahir s’inauguraren activitats com ara: Racó de
 president de l’Associació Literària               Lectura, Guies de Lectura, Formació d’Usuaris, lectures    Memorias d’Alberto Insúa (1883-1963),
 Castellonenca Amics de la Poesia (ALCAP).            d’autors com són Terenci Moix i Miquel Batllori i       un dels novel·listes més llegits a l’Espanya
                                 Contacontes a la Pinada dels Contes. Avui, lectures de     dels anys 20 i 30, recreen un moment
                                 Max Aub, Azorín o Salvador Espriu i Taller de Punts de     històric, social i polític. Insúa, el nom
 10-05-03 Textos de la Generació del 36             llibres. I demà, per finalitzar, conferències a càrrec     real del qual era Alberto Galt Escobar,
 El professor Mario Jiménez ha trobat a València, entre     d’Espido Freire i Rosa Regás.                 va escriure novel·les molt conegudes
 els llibres de la biblioteca familiar, diversos manuscrits                                   com ara La mujer fácil (1910), Las
 amb textos inèdits escrits durant la Guerra Civil per                                     flechas del amor (1912), Maravilla,
 poetes republicans internats en la presó Model d’aquesta    14-05-03 Conferència d’Espido Freire              Humo, Dolor y placer (1922) o El negro que tenía el
 ciutat. En poc més d’una trentena de fulles groguenques                                    alma blanca (1922).
                                 La Fundació Caixa de Castelló
 es reuneixen mig centenar de poesies escrites per        patrocina la conferència de l’escriptora
 poetes, alguns d’ells integrants de la Generació del 36     Espido Freire “Cuando comer es un               28-05-03 Itineraris per l’Alt Palància
 com ara Pascual Plá Beltrán, Félix Paredes, Manuel       infierno”, inclosa en el cicle “Femenino
 Arcis, Alberto Cienfuegos, Antonio Pérez Sancho i        Singular”. A les 19.30 h en la Sala              L’escriptor Luis Gispert ha publicat
 Alejandro Gaos. Jiménez ha manifestat la seua intenció     d’Actes de l’Edifici Hucha.                  un nou volum sobre la comarca de
 de fer donació d’aquests manuscrits a la Biblioteca                                      l’Alt Palància. El llibre, titulat De
 Valenciana.                                                          excursión por el Alto Palancia, 37
                                 17-05-03 Eduardo Mendicutti a Castelló             rutas a pie, proposa itineraris més
                                                                o menys complicats segons les
                                 L’escriptor imparteix una conferència
 11-05-03 Fira del Llibre de València                                              condicions físiques dels excursionistes.
                                 a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló
 La 34a edició de la Fira del Llibre de València es                                       La vall del Cantal, la penya Escabia,
                                 sobre la deformació de la realitat en
 clausura als Jardins de Vivers amb un bon resultat de                                     el puntal de l’Aljub... són alguns dels
                                 les narracions. En la conferència,
 vendes però amb descens de visitants potser per                                        paratges que el llibre proposa recórrer.
                                 titulada “Formació i deformació de la
 l’adversa meteorologia registrada alguns dies. Les obres    realitat del procés narratiu”,
 més venudes han sigut, en castellà, La memoria en        Mendicutti explica que quan construïm             29-05-03 Presentació Crêpes aux bananes
 retazos, de Santiago Carrillo; La voz dormida, de        una narració incorporem sempre
 Dulce Chacón; Soldados de Salamina, de Javier Cercas;      elements de ficció, no sols en la novel·la           Avui a les 19.30h, l’escriptora Mary Farrell presenta
 El afinador de pianos, de Daniel Mason, i El arpista      sinó també en la redacció periodística             el seu darrer llibre Crêpes aux bananes, Premi d’Assaig
 ciego, de Terenci Moix. En valencià, els més venuts       que està construïda sobre fets objectius.           Ciutat de Vila-real 2002, a la Casa del Llibre de València.
 foren: Tota d’un glop, de Pasqual Alapont, Societat
 Limitada, de Ferran Torrent; L’hereu, d’Àlan Greus;
 El pensament nacionalista valencià, de Josep Solves;      27-05-03 Vargas Llosa                     30-05-03 Fira del Llibre d'Alacant
 La nostra cuina, d’Emili Piera; Les vacances de Saida,     L’anàlisi de la vida i obra de Mario              La novel·la centra l'interés de la Fira del Llibre d'Alacant
 d’Eva Peydró, i Tots els noms de la pena, de Maria       Vargas Llosa ha reunit a Alacant els              en la 34a edició. L'Explanada d’Espanya acull el
 Josep Escrivà. En infantil i juvenil: Una acampada       escriptors Guillermo Cabrera Infante,             certamen que romandrà fins al 8 de juny. En la fira
 embolicada, de Josep Chapa; El món dels forrellats,       Juan Cruz, Juan José Armas Marcelo,              participen 34 expositors.
 de Ferran Bataller; El fantasma de la Torre, de         José Manuel Caballero Bonald i Jorge
 Francesc Gisbert; Els acudits de Llorenç, de Llorenç      Edwards, els quals participen en un
 Giménez i Les malifetes de Maria Encarna, de Maria                                       30-05-03 Premiada l'editorial Media Vaca
                                 cicle de conferències organitzades per
 Torres Palau.                          la CAM, que es completen amb                  L'editorial valenciana Media Vaca ha obtingut un dels
                                 fotografies i projeccions cine-                premis que concedeix anualment el Ministeri d'Educació
                                 matogràfiques basades en novel·les               i Cultura als llibres millor editats de l'any. El guardó
 12-05-03 La sonrisa de Peter Pan                                                correspon a la convocatòria del 2003 i s'ha atorgat dins
                                 de l’escriptor.
 Presentació avui a les 19.30 h en Babel del                                          de l'apartat de llibres infantils i juvenils a Garra de
 llibre de poesia La sonrisa de Peter Pan,                                           la guerra, de Gloria Fuertes amb il·lustracions de Sean
 de Sergio González, per l’autor i l’actor            27-05-03 Premi Vila de Teulada                 Mackaoui. Media Vaca va nàixer el 1998 amb vocació
 Sergi Caballero.                        L’escriptor burrianenc Octavi Monsonís guanya el        de publicar llibres atípics, molt il·lustrats i editats
                                 Premi Narrativa Breu Vila de Teulada amb l’obra Els      artesanament. Per aquest motiu, sols trau al mercat
                                                                tres o quatre llibres a l'any.
El món en titulars
 06-05-03 Nawal al-Sadawi rep avui el Premi           infantil –que l’editorial Cruïlla publicarà pròximament–    interpretación, Notas sobre lo camp, La malaltia
 Internacional Catalunya                     amb El Rei dels Senglars, una obra que descriu         com a metàfora, Sobre la fotografía, Bajo el signo
                                 l’impacte de la Guerra Civil en un poble petit de       de Saturno, El amante del volcán, Cap a Amèrica.
          L’escriptora, psiquiatra i activista social  Catalunya. El Premi Gran Angular de literatura juvenil     Fátima Mernissi (Fes, 1940) és
          egípcia Nawal al-Sadawi rep avui al      ha quedat desert, ja que el jurat ha considerat que      una activa feminista defensora
          Palau de la Generalitat el Premi       no s’ajustava al perfil del premi.               dels drets de les dones però des
          Internacional Catalunya 2003. Nawal
                                                                de la tradició de l’Islam. Està
          al-Sadawi (Kafr Tahla, Egipte, 1931)
                                                                considerada una autoritat mundial
          ha lluitat contra l’opressió femenina     07-05-03 Premi Príncep d’Astúries de les
                                                                en estudis alcorànics i ha analitzat
          i per la democratització de la societat    Lletres                            el paper de les dones a les
          musulmana a través de tots els mitjans
                                 El Príncep d’Astúries premia la lluita de dues         societats islàmiques. De la seua
          que ha tingut a l’abast: la política,
                                 escriptores compromeses i lluitadores, la marroquina      obra, destaca El harén político, Sueños en el umbral,
          l’associacionisme, el periodisme, la
                                 Fátima Mernissi i la nord-americana Susan Sontag. El      Las sultanas olvidadas, Marruecos a través de sus
          medicina i, sobretot, la novel·la
                                 premi ha distingit el triple vessant de les dues autores,   mujeres, Miedo a la modernidad: Islam y democracia,
          testimonial i l’assaig. La seua actitud
                                 que encara que provenen de móns molt diferents,        L’harem occidental: el vel invisible: dones
 valenta i decidida l’ha fet víctima de la persecució,
                                 tenen en comú el feminisme, el compromís social i la      alliberades o dones manipulades?
 l’empresonament i, fins i tot, la condemna a mort per
 part de grups fonamentalistes islàmics. Al llarg de la     qualitat literària. L’obra de les dues autores abraça,
 seua vida, aquesta activista social ha fundat l’Associació   segons el jurat, “qüestions essencials” de l’actualitat
                                 des d’una perspectiva “complementària en el diàleg       08-05-03 Saló del Còmic
 per a la Solidaritat de les Dones Àrabs, l’Associació per
 a la Recerca i el Desenvolupament de les Dones Africanes    de les cultures”.                       Eisner, creador de The Spirit, és la presència
 i l’Associació Egípcia de Dones Escriptores, entre altres.                   Susan Sontag (Nova       més destacada del 21 Saló Internacional
                                                 York, 1933) és assagista,   del Còmic de Barcelona, que enguany ret
                                                 novel·lista i directora de   un homenatge a Jan, el dibuixant de
 07-05-03 Garcia Llorca, Premi Vaixell de                            cinema. D’entre la seua    Superlópez. El Saló del Còmic se celebra
 Vapor                                              bibliografia destaquen:    entre avui i diumenge a l’Estació de França
                                                 Yo, etcétera, El        de Barcelona. Es presentaran un total
 L’escriptor Antoni Garcia Llorca (Barcelona, 1971)                                       de cent cinquanta novetats editorials.
                                                 benefactor, Contra la
 s’ha endut el 19é Premi Vaixell de Vapor de literatura
El món en titulars
 08-05-03 Anagrama obté el premi Italià de          antinovel·la, la temptació de                La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol; L’edat del
 Traducció                          trencar les normes en les quals es              ferro, de J.M. Coetzee; Millor que no m’ho expliquis,
                               petrifica aquest gènere”. Rayuela              d’Imma Monsó; i Vivir me mata, de Paul Smaïl. El
 Editorial Anagrama, fundada l’any 1969 per Jorge       es publicava quatre anys després,              guardó es farà públic el 17 de juny. Els guardonats en
 Herralde, ha estat guardonada amb el Premio Nazionale    fet que revolucionava la literatura             les anteriors edicions han estat Sándor Márai amb
 per la Traduzione pel treball fet en la traducció d’obres  en castellà i es convertia en una              L’última trobada; Soldats de Salamina, de Javier
 al castellà. L’alt nivell de les propostes, la coherència  porta a la modernitat d’una                 Cercas, i El festí de l’amor, de Charles Baxter.
 amb una idea de literatura universal i no consumista,    generació que, als anys 60, va
 privilegiant la qualitat literària i l’elaboració del    trobar en aquest llibre la
 pensament contemporani, han estat els motius esgrimits    transgressió que desitjava.                 22-05-03 Premi Fernando Lara
 pels organitzadors del premi, que s’atorgarà el 12 de                                   La novel·la La mar deseada, de
                               Avui, i sota el títol “Celebració de
 maig al Palau del Quirinal de Roma.                                            Zoé Valdés, que s’ha presentat a
                               Julio Cortázar (als 40 anys de
                               Rayuela)”, la Casa d’Amèrica de Madrid celebra una      concurs amb el pseudònim de Mei
                               taula rodona amb escriptors i amics de Cortázar que     Ying, s’ha endut el vuité premi de
 08-05-03 Antoni Oliver Ensenyat guanya el
                               analitzen l’escriptor i la seua obra.            novel·la Fernando Lara 2003. El
 Barcanova                                                         llibre conta la història, situada al
 Antoni Oliver Ensenyat (Port Pollença, 1969) ha estat                                   segle XVII, d’una xica de família
 el guanyador de la segona edició del Premi Barcanova     14-05-03 Príncep d’Astúries de ciències           irlandesa que s’enrola en un vaixell pirata sense que
 de Literatura Infantil i Juvenil amb l’obra Al Rhazes,    socials                           la tripulació sàpiga l’autèntic gènere de la noia. La
 el metge de la talaia. Ha quedat finalista Dolors                                     novel·la té un apèndix final que connecta la història
                               El filòsof Jürgen Habermas ha estat
 Garcia Cornellà (Girona, 1956) per Contes d’estar                                     amb el segle XXI.
                               proclamat Premi Príncep d’Astúries
 per casa.
                               de ciències socials per ser “exemple
                               de saber humanista i cosmopolita”.              24-05-03 Pérez Minik en el seu centenari
 10-05-03 Primera Trobada Literària a             Traduït a Espanya a partir de la
                                                              La primera exposició surrealista
 Brussel·les                         mort de Franco, entrats els 90 va
                                                              d’Espanya s’inaugurà el 1935 a Santa
                               ser especialment adoptat entre
 La primera Trobada Literària celebrada a Brussel·les                                   Cruz de Tenerife, amb la presència
                               nosaltres per la seua teoria del “patriotisme
 en aquests dies, ha tingut com a idea central la                                     d’André Breton i Benjamín Peret. Una
                               constitucional”. Habermas té una extensa obra
 literatura convertida en espectacle i en un informal                                   de les grans figures d’aquell grup fou
                               publicada, que té el seu últim fruit en l’assaig El futuro
 esdeveniment on mantenir múltiples trobades entre                                     l’escriptor i crític literari Domingo
                               de la naturaleza humana, a més de títols cabdals
 autors, traductors i lectors per damunt de les fronteres                                 Pérez Minik (1903-1989), fundador,
                               com ara Teoría de la acción comunicativa i obres
 lingüístiques. Un primer i interessant assaig que pretén                                 juntament amb Eduardo Westerdhal,
                               més recents, com és La constelación postnacional.
 estendre’s i ser itinerant.                                                de “Gaceta de Arte”. Per celebrar el centenari del
                                                              seu naixement (24 de maig de 1903), distintes entitats
 Organitzacions flamenques i francòfones de Brussel·les,
                               14-05-03 Setmana de la Poesia a Barcelona          i institucions de Tenerife han programat conferències
 unides amb l’objectiu de traspassar fronteres, són les
                                                              i reedicions de la seua obra.
 que han portat a terme la iniciativa, que ha comptat     El Festival Internacional de Poesia celebrat al Palau
 amb col·laboradors, com ara, l’organització Bordeus     de la Música posa avui punt final als Set Dies de Poesia
 Carrefour des Littératures, la berlinesa           a la Ciutat, que ha organitzat l’Institut de Cultura de   27-05-03 Dante Alighieri
 Literaturwerkstatt, la de La Haya Winternachten i el     Barcelona. La 7a edició de Barcelona Poesia ha reunit
 Cercle de Belles Arts de Madrid.                                             El 27 de maig de 1265 naix a Florència el poeta italià
                               un total de 7.000 persones repartides en 21 lectures
                                                              Dante Alighieri, autor de la Divina Comèdia (1306).
 La selecció dels autors respon també a una idea       des del dimecres 6 fins avui. Lectures, com ara, Poemas
                                                              Des de molt jove composà sonets d’amor i tractats
 preconcebuda: escriptors majoritàriament europeus,      del exilio d’Alberti, el recital poètic de Luis Eduardo
                                                              de filosofia com El Banquet (1307). D’entre la seua
 procedents de països amb problemes d’identitat com      Aute, l’homenatge a Jacint Verdaguer en el seu
                                                              obra llatina, cal destacar De vulgaris eloquentia, De
 ara Àustria, Sud-àfrica o la pròpia Bèlgica, o que      centenari o les veus més rellevants de la poesia oral
                                                              monarchia, Eglogae, Questio de aqua et terra i
 mantenen un compromís social com és el cas de la       catalana.
                                                              Epistolae. En italià va escriure a més de la Divina
 Premi Nobel de Literatura 1992, Nadine Gordimer,                                     Comèdia i El Banquet, Rimes o Cançoner i La vida
 que ha sigut juntament amb Claudio Magris, l’estrella                                   nova. Va morir a Ràvena el 1321.
 d’aquesta primera edició.
                               16-05-03 Rubem Fonseca guanya el Premi
                               Camoes
                               L’escriptor brasiler Rubem Fonseca              27-05-03 Els poetes defensen la seua
 11-05-03 En la mort de José Manuel Lara           (Juiz de Fora, Estado de Minas                condició íntima, minoritària i secreta
 El fundador del grup editorial Planeta mor als 88 anys    Gerais, 1925) obté el Premi Camoes
                                                              18 veus poètiques de diferents països, estils i
 d’edat. Nascut a El Pedroso (Sevilla) el 31 de desembre   pel conjunt de la seua obra. El
                                                              generacions es reuneixen a la Casa d’Amèrica de
 de 1914, es va traslladar a Catalunya el 1939 i deu     guardó, el més important de les
                                                              Madrid. Des d’Ángel González, Mario Benedetti i Óscar
 anys més tard va fundar l’editorial Planeta, que avui    lletres portugueses, fou creat el
                                                              Hahn a Javier Cánaves, Vicente Gallego, Pedro Simhose,
 es considera el primer grup de comunicació i productor    1988 pels governs de Brasil i
                                                              Delia Domínguez, Joan Margarit o Luis Muñoz, d’entre
 de continguts de parla hispana i el primer grup editorial  Portugal. L’obra de Fonseca està
                                                              altres. Dues jornades dedicades a la poesia en les quals
 espanyol, amb una oferta molt diversificada. Un dels     formada, sobretot, per novel·les i
                                                              els autors, lluny de queixar-se per no arrossegar masses,
 seus èxits més reconeguts ha estat el Premi Planeta,     contes. La seua novel·la més
                                                              defensen la seua condició marginal i minoritària.
 el més ben dotat de tot l’Estat. El Grup Planeta disposa   coneguda i polèmica és El cas
 també d’una bona oferta editorial en català: la       Morel. A Espanya, han aparegut també, Agosto, El
 col·lecció Ramon Llull, l’editorial Columna i les      cobrador, Los prisioneros i El gran arte. Pròximament    28-05-03 Premi d’Honor de les Lletres
 col·leccions catalanes de Destino, entre altres.       apareixeran Bufo&Spallanzani i Secreciones,
 Concedeix anualment el Premi Ramon Llull, també el
                                                              Catalanes
                               excreciones y otros desatinos.
 més ben dotat en català.                                                 El filòleg Antoni Maria Badia i Margarit ha obtingut
                                                              el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2003, en un
                               16-05-03 Carmen Laforet i Ramón J. Sender          acte solemne celebrat al Palau de la Música Catalana.
 13-05-03 Sefarad, de Muñoz Molina,                             L’editorial Destino publica  Llicenciat en Filologia Romànica, Badia i Margarit ha
 finalista dels Napoli i Flaiano                               Puedo contar contigo.     desenvolupat una àmplia tasca docent i investigadora.
                                               Correspondencia. El      Entre els seus treballs més importants cal destacar
            Sefarad, la novel·la d’Antonio
                                               llibre revela la relació   l’Atles lingüístic del domini català, dues gramàtiques
            Muñoz Molina editada a Espanya
                                               entre Sender i Laforet des  del català, Les regles d’esquivar vocables i la qüestió
            per Alfaguara, ha estat
                                               que es conegueren el 1965   de la llengua. Entre els premis rebuts destaca el de
            seleccionada finalista del Premi
                                               amb motiu d’un viatge     la Fundació Jaume I el 1995, el de la Fundació Catalana
            Napoli i del Premi Flaiano, a
                               que l’escriptora va fer als Estats Units. Carmen Laforet   de la Recerca el 1996 i la Medalla d’Or de la Ciutat de
            Itàlia, com a millor novel·la
                               (Barcelona, 1921) i Ramón J. Sender (Chalamera de      Barcelona al mèrit científic el 1999.
            estrangera. La cerimònia del
            Premi Flaiano se celebrarà a     Cinca, Osca, 1901-San Diego, EE UU, 1982) iniciaren
            Pescara, Itàlia, pel juliol, quan   un epistolari que va durar deu anys (1965-1975).
                                                              30-05-03 Fira del Llibre de Madrid
            es notificarà el nom del
            guanyador. Pel setembre es                                     Avui al migdia s'inaugura la 62a Fira del Llibre de
            donarà a conéixer el nom del
                               21-05-03 Premi Llibreter                   Madrid. A les 19.30 h Juan Goytisolo parlarà de
            guanyador del Premi Napoli. Els                                  "Literatura, producte editorial i indústria del llibre".
 altres dos finalistes d’aquest guardó són L’animale                                    Són moltíssims els escriptors que estaran en el Retiro
 morente, de Philip Roth, i La sposa liberata,                                       i també són molts els temes de què es parlarà: les
 d’Abraham B. Yehoshua.                                                  biblioteques, els problemes dels traductors, les revistes
                                                              digitals, la pirateria, la poesia jove, la ciència-ficció
                                                              i, sobretot, d'un tema que cada vegada interessa més
 13-05-03 40 anys de Rayuela                                                als espanyols: la recuperació de la nostra història
                               El Premi Llibreter, que guardona les obres més valorades   recent. Es podrà visitar la Fira fins al diumenge 15 de
 La destrucció del sentit comú, la perversió del
                               per les llibreries de Catalunya, ha triat com a finalistes  juny.
 llenguatge, la imaginació al servei de ningú. En 1959,
 Julio Cortázar (Brussel·les, 1914-París, 1984) es refereix  de la seua quarta edició les novel·les Afers de família,
 al llibre que aleshores prepara: “Serà com una        de Robinson Mistry; Animals tristos, de Jordi Puntí;
Novetats bibliogràfiques                                                                                    juny 2003
 Biblioteca Central                          MARTÍ POL, Miquel : Haikús en temps de guerra               SEIX, Victoria : Pasta
                                   Barcelona : Edicions 62 : Empúries, 2002                 Barcelona : Molino, D.L. 2002
 El VOLUNTARIADO                           MARÇÀ, Vicent : Un lloro en les gaiates                  STEER, Dugald : Hola! Mira quins monstres!
 Barcelona : Ariel, 2002                       València : Brosquil, 2003                         Barcelona : Cruïlla, 2003
 El LENGUAJE de los jóvenes                      MASON, Daniel : L´afinador de pianos                   VINYOLES, Dolors : Les sirenes de la Mediterrània
 Barcelona : Ariel, 2002                       Barcelona : Empúries : Salamandra, 2003                  Barcelona : La Galera, 2001
 El LENGUAJE y la mente humana                    MCCOURT, John : Los años de esplendor
 Barcelona : Ariel, 2002                       Madrid : Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, D.L. 2002
 GUÍA médica de remedios caseros para tratar y prevenir        MENAND, Louis : El club de los metafísicos                Agència de Lectura
                                   Barcelona : Destino, 2002
 las alergías                                                                  CONTAMINACIÓN atmosférica de un área industrial
 Madrid : Tutor, D.L. 2002                      MÉNDEZ BAIGES, Víctor : Sobre morir                    Castellón de la Plana : Fundación Dávalos-Fletcher, D.L. 2002
                                   Madrid : Trotta, cop. 2002
 HISTORIA de la Argentina                                                            Les MEVES primeres 1000 paraules
 Barcelona : Crítica, D.L. 2001                    MONTERO GAYO, Rosa : Estampas bostonianas ; y otros            [s.l.] : Saldaña, D.L. 2001
 HISTORIAS inmortales                         viajes                                  ALIBÉS RIERA, Maria Dolors : Niebla en los bolsillos
 Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, D.L. 2002    Barcelona : Península, 2002                        Barcelona : La Galera, 1998
 JAN Vermeer                             ORWELL, George : Sense ni cinc a París i Londres             AMO, Montserrat del : La casa pintada
 Barcelona : Circulo de lectores, D.L. 2002              Barcelona : Edicions 62, 2003                       Madrid : SM, 2001
 JARR y la mística de la música                    PARSONS, Tony : Un pare i un fill                     ARÀNEGA, Mercè : La siesta de Tse-Tse
 Valencia : Ayuntamiento de Valencia, Palau de la Música, D.L. 2002  Barcelona : Edicions 62, 2003                       Barcelona : Edebé, D.L. 2002
 SPY game                               PRESTON, Paul : Juan Carlos                        ARÀNEGA, Mercè : Fotografía con magia
 Barcelona : RBA Revistas, 2003                    Barcelona : Plaza & Janés, 2003                      Barcelona : Timun Mas / Ceac, D.L. 2000
 TÉCNICO en publicidad (2v)                      RIUS ESPINÓS, Adrián : Francisco Tárrega                 BARRENA, Pablo : ¿Has visto al pájaro verde?
 Madrid : Cultural, D.L. 2002                     Vila-real (Castellón) : Ayuntamiento de Vila-real, D.L. 2002       Madrid : Alfaguara, 2002
 The OTHERS                              ROBB, Graham : Rimbaud                          BLYTON, Enid : Los Cinco frente a la aventura
 Barcelona : RBA Revistas, 2003                    Barcelona : Tusquets, 2001                        Barcelona : Juventud, 2001
 VIOLENCIA familiar                          SABINA, Joaquín : Con buena letra                     CANTIN, Marc : Yo, Félix, diez años, sin papeles
 Buenos Aires : Paidós, 2001                     Barcelona : Circulo de lectores, D.L. 2003                Zaragoza : Edelvives, D.L. 2001
 Violencia y escuela                         SAN VALENTÍN, Luis : La cocina de las monjas               CAÑIZO PERATE, José Antonio del : ¡Canalla, traidor,
 Buenos Aires : Paidós, 2001                     Madrid : Alianza, 2002
                                                                        morirás!
 ALIGHIERI, Dante : Divina comedia                  SANT-CELONI VERGER, Encarna : Al cor, la quimereta            Madrid : SM, 2001
 Barcelona : Círculo de lectores, D.L. 2002              València : Tabarca, D.L. 2002
                                                                        COMELLA OLIVÉ, Maria Àngels : Buenos días, señor Tàpies!
 ANGUITA VIRELLA, Francisco : Biografía de la tierra         SEIDEMANN, Maria : Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches             Barcelona : Serres, 2001
 Madrid : Aguilar, 2002                        Barcelona : Muchnik, 2002
                                                                        COURTIN, Thierry : Chupi no quiere prestar sus juguetes
 ARGULLOL MURGADAS, Enric : Desarrollar el autogobierno        SIMENON, Georges : En casa de los Krull                  Barcelona : La Galera, 2001
 Barcelona : Península, 2002                     Barcelona : Tusquets, 2002
                                                                        DISNEY, Walt : Aladdin
 ASHTON, Dore : Una fábula del arte moderno              SIMÓ MONLLOR, Isabel-Clara : L´home que volaba en el           León : Gaviota, D.L. 1993
 Madrid : Turner ; México : Fondo de Cultura Económica, D.L. 2001   trapezi                                  EGUILLOR, Juan Carlos : Operación Yogur
                                   Barcelona : Columna, 2002
 AUSTER, Paul : Experiments amb la veritat                                                   Madrid : Anaya, 2002
 Barcelona : Edicions 62, 2001                    SÓRIA PARRA, Enric : Gandia                        GRAVES, Robert Ranke : Adiós a todo eso
                                   Alzira (Valencia) : Bromera, D.L. 2002
 AZÚA, Félix de : Diccionario de las artes                                                   Barcelona : El Aleph, 2002
 Barcelona : Anagrama, D.L. 2002                   STOYANOVA, Elena : Diario del miedo                    HOLM, Annika : L´Anton i els dracs
                                   Madrid : Temas de Hoy, 2002
 BAUMAN, Zygmunt : La cultura como praxis                                                    Barcelona : Serres, 2000
 Barcelona : Paidos Ibérica, D.L. 2002                TOMEO, Javier : Cuentos perversos                     KAPLAN, Robert D. : El retorno de la antigüedad
                                   Barcelona : Anagrama, D.L. 2002
 BERGER, John : Un pintor de hoy                                                        Barcelona : Ediciones B, 2002
 Madrid : Alfaguara, D.L. 2002                    ULLMANN, Linn : L´adéu de Stella                     KNISTER : Especial Aniversari
                                   Barcelona : Columna, 2002
 BERNSTEIN, Peter L. : El oro                                                          Barcelona : Brúixola, D.L. 1999
 Buenos Aires : Javier Vergara, 2002                 URRUTIA, Luis : La crónica de 2000                    KOSZTOLÁNYI, Dezso : Alondra
                                   [Valencia] : PliegoDigital, D.L. 2001
 BLOOM, Harold : Shakespeare                                                          Barcelona : Ediciones B, 2002
 Barcelona : Anagrama, 2002                      VALENCIA (Comunidad autónoma) : Ley de mediación familiar         LAMBLIN, Christian : Luisa dice palabrotas
                                   [s.l.] : Federación Valenciana de Municipios y Provincias, D.L. 2002
 BOFILL, Hèctor : L´últim evangeli                                                       Zaragoza : Edelvives, 2002
 Barcelona : Destino, 2003                      VELASCO GONZÁLEZ, Jorge : La textura del món               LEAF, Munro : El toro Ferdinando
                                   València : Universidad de Valencia ; Alzira (Valencia) : Bromera, 2001
 BRYCE ECHENIQUE, Alfredo : A trancas y barrancas                                                León : Everest, D.L. 2000
 Barcelona : Anagrama, D.L. 2002                   ZAPATA-BARRERO, Ricard : L´hora dels immigrants              LÓPEZ SUÁREZ, Sergio : ¡Huákala! a los miedos
                                   Barcelona : ECSA, 2002
 BUDIANSKY, Stephen : La verdad sobre perros                                                  Madrid : Alfaguara, 2002
 Barcelona : Planeta, 2002
                                                                        MATHIEU, Renada : El asno que se bebió la luna
 CABRERA, Mercedes : El poder de los empresarios           Audiovisuals Biblioteca Central                      Barcelona : La Galera, 1998
 Madrid : Taurus, D.L. 2002
                                                                        MÉNDEZ, Raquel : L´homenet de massapà
 CALASSO, Roberto : La literatura y los dioses            Novetats en DVD
                                                                        Barcelona : Kalandraka, 2002
 Barcelona : Anagrama, D.L. 2002
                                     Los cuatrocientos golpes         Belle de jour        METS, Alan : El Iglú
 CHOMSKY, Noam : El nuevo orden mundial (y el viejo)           La tentación vive arriba         Short cuts, vidas cruzadas
                                                                        Barcelona : Corimbo, 2001
 Barcelona : Crítica, 2003
                                     La huella                 Los siete samurais      MOSER, Erwin : Manuel y Didí y el sombrero volador
 CLAUS, Hugo : Una dolça destrucció                   La muerte tenía un precio         Eyes wide shut
                                                                        Madrid : Gaviota, D.L. 2002
 Barcelona : Empúries, 2003
                                     La diligencia               Wildflowers         PAVÓN, Mar : Yeray Poeto
 COETZEE, J. M. : La edad de hierro                   Cabaret                  Somewhere in the city
                                                                        Madrid : Hiperión, D.L. 2001
 Barcelona : Mondadori (Grijalbo Mondadori), 2002
                                     La inglesa y el duque           Blue juice          PINYOL COLOM, Joan : Stòitxkov i Sofia
 CROUZET, Denis : Calvino                        Kandahar
                                                                        València : Brosquil, 2003
 Barcelona : Ariel, 2001
                                   Novetats en CD-Rom                            ROS ARQUÉ, Esperança : Tres molinillos
 DORRESTEIN, Renate : Àlbum de família                                                     Barcelona : La Galera, 2002
 Barcelona : Empúries, 2003                       Col·lecció La máquina del saber (11 cd-rom)
                                                                        SÁEZ DOMPER, Juanjo : Dentro del sombrero
 FLORES ARROYUELO, Francisco J. : Fiestas de ayer y de          Col·lecció Obras maestras (8 cd-rom)                  Madrid : Kókinos, cop. 2001
 hoy en España                                                                 SATO, Wakiko : Pío, Pío
 Madrid : Alianza, D.L. 2001
                                   Biblioteca Infantil                            Barcelona : Corimbo, 2002
 FORADADA MORILLO, Mercè : Velles amb V de vida                                                 SEBASTIÁN GUTIÉRREZ, Alberto : Capitán Calabrote
 Barcelona : Edicions 62, 2003                                                         Pontevedra : Kalandraka, 2002
                                   BALLESTEROS, Xosé : L´oncle Llop
 FUENTE, Inmaculada de la : Mujeres de la posguerra          Barcelona : Kalandraka, 2001                       SIERRA FABRA, Jordi : ¡Ellos son diferentes!
 Barcelona : Planeta, 2002                                                           Barcelona : Edebé, D.L. 2001
                                   BARNIER, Armelle : Per què la nit és negra?
 FUKUYAMA, Francis : El fin del hombre                Barcelona : Beascoa, 2002                         SILVERSTEIN, Shel : Donde el camino se corta
 Barcelona : Ediciones B, 2002                                                         Barcelona : Ediciones B, 2001
                                   BUSBY, Ailie : ¿Por qué soy tan pequeño?
 GARCÍA DE LA CRUZ, José Manuel : El Euro               Barcelona : Montena Mondadori (Grijalbo Mondadori), cop. 2001       SLOTERDIJK, Peter : El desprecio de las masas
 Madrid : Acento, D.L. 1998                                                           Valencia : Pre-textos, 2002
                                   CARLE, Eric : La pequeña oruga glotona
 GAVALDA, Anna : L´estimava                      Madrid : Kókinos, cop. 2002                        VALLEJO-NÁGERA, Alejandra : ¡No tengo sueño!
 Barcelona : Edicions 62, 2003                                                         Madrid : Alfaguara, 2002
                                   CURTIS, Jamie Lee : Hoy me siento tonta y otros estados
 GEDDES, Anne : El libro de los nombres                de ánimo                                 WALSH, María Elena : El Reino del Revés
 Barcelona : Ediciones B, cop. 2002                  Barcelona : Serres, 2002                         Madrid : Alfaguara, D.L. 2001
 GÖSSEL, Peter : Arquitectura del siglo XX              DAMON, Emma : Un món de creences
 Köln (Alemania) : Taschen, cop. 2001                 Barcelona : Beascoa, cop. 2003
 GRESH, Alain : Israel, Palestina                   DAVID, François : La cabeza en las nubes
 Barcelona : Anagrama, D.L. 2002                   Madrid : Kókinos, D.L. 2002
 HALPIN, Brendan : Al costat de Kirsten
 Barcelona : Destino, 2003
 HOCHMAN, Elaine S. : La Bauhaus
 Barcelona : Paidos Ibérica, D.L. 2002
                                   DESCLOT, Miquel : Més música, mestre!
                                   Barcelona : La Galera, 2002
                                   LADEN, Nina : El dia que Pigasso va conèixer Muutisse
                                                                         Llibres               recomanats
                                   Barcelona : Serres, D.L. 1999
 JAMES, Henry : El eco                        LEWIS, Rose : T´estimo amb bogeria
 Barcelona : Alba, 2001                        Barcelona : Serres, D.L. 2002
 JIMÉNEZ, José : Teoría del arte                   MAYHEW, James : La Carlota i la Mona Lisa
 Madrid : Alianza : Tecnos, D.L. 2002                 Barcelona : Serres, cop. 2001
 JIMÉNEZ LOZANO, José : Los lobeznos                 MAYOR, Carmela : Sonatina
 Barcelona : Seix Barral, 2003                    Pontevedra : Kalandraka, 2002
 JÜNGER, Ernst : El tirachinas                    MENÉNDEZ, Margarita : 365 adivinanzas
 Barcelona : Tusquets, 2001                      Madrid : Susaeta, D.L. 2000
 KAPUSCINSKI, Ryszard : El imperio                  PULLMAN, Philip : ¡Yo era una rata!
 Barcelona : Anagrama, 2002                      Madrid : SM, D.L. 2001
 LEIDER, Richard J. : El trabajo ideal                RODRIGUEZ, Manuela : El pescador i la seua dona
 Barcelona : Paidos Ibérica, cop. 2002                Barcelona : Kalandraka, 2003
 LESSING, Doris : El viento se llevará nuestras palabras       ROGERS, Paul : La torre de Zoe
 Barcelona : Ediciones B, 2002                    Madrid : Kókinos, 1996
 LIENAS MASSOT, Gemma : El final del joc               SANTIAGO, Roberto : Dieciocho inmigrantes y medio
 Barcelona : Planeta, 2003                      Barcelona : Edebé, D.L. 2002
 MANKELL, Henning : Las sombras crecen al atardecer          SEIX, Victoria : Globus
 Madrid : Siruela, D.L. 2002                     Barcelona : Molino, D.L. 2002
 MANUEL BARRABÍN, Jordi de : Cabells porpres             SEIX, Victoria : Capses                          Mary Farrel               Antoni Garcia Lorca
 Barcelona : Columna, 2003                      Barcelona : Molino, D.L. 2002                       Crêpes aux Bananes            Ulls d’Ocell
   Podeu descarregar butlletins anteriors en format “pdf” en la web www.programaciocultural.com en la secció de “biblioteca”