bao gia San phamxls - 24t - trang bán máy tính _ linh kiện điện tử

					                   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
                   VÀ THIẾT BỊ 24H TECH
  Trụ sở chính: Thuận Quang - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội
  Showroom: đường Địa chất (khu TT Địa chất)
         Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
  Tel: 0321.3.791.706 - Fax: 0321.3.791.707
  Website: www.24t.vn
  Email: 24htechco@gmail.com        BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

      Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật                            Giá  Giá
           - ItemName                                  (VNĐ) (USD) BH
LINH KIỆN MÁY TÍNH
                      CPU - Bộ xử lý
1  Intel Celeron D336 - 2.8Ghz – L2 Cache 256Kb - Bus 533- SK 775                  633600  33   36T
2  Intel Pentium D631 - 3.0Ghz - L2 Cache 2Mb - Bus 800 - SK 775                  1075200  56   36T
3  Intel Pentium Dual Core E2200 - 2.2 GHz - 1MB - Bus 800 - SK 775                1190400  62   36T
4  Intel Pen Dual Core E5200 - 2.5 GHz - L2 Cache 2MB - Bus 800 - SK 775              1286400  67   36T
5  Intel Pen Dual Core E5300 - 2.6 GHz - L2 Cache 2MB - Bus 800 - SK 775              1324800  69   36T
6  Intel Pen Dual Core E6300- 2.8GHz - L2 Cache 2MB - Bus 1066 - SK 775              1536000  80   36T
7  Intel Pen Core 2 duo E4600- 2.4Ghz- L2 Cache 2Mb- Bus 800- SK 775                2304000  120  36T
8  Intel Pen Core 2 Dual 6400- 2.33Ghz- L2 Cache 2Mb- Bus 1066- SK 775               2016000  105  36T
9  Intel Pen Core 2 Dual E7300- 2.66Ghz- L2 Cache 3 Mb- Bus 1066- SK775              2208000  115  36T
10 Intel Pen Core 2 Duo E7400- 2.8GHz- L2 Cache 3MB- Bus 1066- SK 775                2169600  113  36T
11 Intel Pen Core 2 Duo E7500- 2.93GHz- L2 Cache 3MB- Bus 1066- SK 775               2476800  129  36T
12 Intel Pen Core 2 Duo E7600- 3.06GHz- L2 Cache 3MB- Bus 1066- SK 775               2956800  154  36T
13 Intel Pen Core 2 Dual E8400- 3.0Ghz- L2 Cache 6 Mb- Bus 1333- SK 775               3264000  170  36T
14 AMD Sempron 2800+ 256K Cache Bus 1600MHz 64 bit - SK 754                     768000  40   36T
  AMD Sempron X1-140- 2.7Ghz- Bus 4000Mhz- L1 Cache 128KB,
15 L2: 1MB- SK AM3- Cool N Quiet technology 3.0, 45W                         681600  35.5  36T
  AMD Athlon II X2-240- 2x 2.8Ghz- Bus 4000MHz- Cache L1: 2x128KB,
16 L2: 2 MB- Cool N Quiet 3.0, 65W- SK AM3                             1180800  61.5  36T
  AMD Athlon II X2-245- 2x 2.9Ghz- Bus: 4000MHz- Cache L1: 2x128KB, L2: 2 MB- Cool N Quiet 3.0,
17 65W- SK AM3                                           1296000  67.5  36T
  AMD Athlon II X2-250- 2x 3.0Ghz- Bus: 4000MHz- Cache L1: 2x128KB, L2: 2MB- Cool N Quiet 3.0,
18 65W- SK AM3                                           1372800  71.5  36T
                  Mainboard - Bo mạch chủ
  Mainboard GIGABYTE GA G41M – ES2L. Intel G41 / ICH7 E chipset
  CPU BUS 1333MHz/1600MHz (O.C) (Multi-Core) - VGA Intel GMA X4500 1GB RAM. LAN Gigabit
  1000Mbps DDR2 800/ 1066MHz (O.C) upto 8GB RAM. 4*SATA2 3Gb/s 8*USB 2.0, 2*PCI. 1x PCI-E
19 16X 2.0                                             1344000  70   36T
                               Page 1 of 17
  Mainboard GIGABYTE™ GA G41MT-ES2L - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto
  1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM +
  SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 2*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C)
  w/Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 3*PCI Có khe VGA
20 GRAPHIC slot*PCI-E 16X (chuẩn 2.0, full support) I DualBIOS™                  1286400  67   36T
  Mainboard GIGABYTE™ GA P41-ES3G - Intel G41 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1333MHz (O.C
  1600) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp SOUND 8-CHANNEL Home Theater with S/PDIF Out
  & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 2*DIMM upto DDR2 800+ (O.C 1066) w/Dual Channel upto
  8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 3*PCI + 3*PCI 1X - Khe VGA rời PCI-E 16X
21 (chuẩn 2.0, hỗ trợ full 16X)                                  1344000  70   36T

  GIGABYTE GA EG41M-US2H - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz và
  1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM
  (HDMI / DVI port) + SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 2*DIMM upto
  DDR2 800MHz & 1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 8GB RAM + 6*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA +
22 8*USB 2.0 + 2*PCI). Ultra Cool, Ultra Durable 3, DualBIOS™, Dynamic Energy Saver (4-Gear)    1401600  73   36T
  GIGABYTE GA EG41MF-US2H - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C)
  support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM (HDMI / DVI port)
  + SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 4*DIMM upto DDR2 800MHz &
  1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI)
23 PCI-E 16X, 2*IEEE.1394a, Ultra Cool, Ultra Durable 3,DualBIOS™                 1420800  74   36T

  GIGABYTE GA EP41-UD3L - Intel G41 / ICH7 chipset - CPU BUS upto 1333MHz support 45nm Intel
  Multi-Core™ - tích hợp SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 4*DIMM upto
  DDR2 800+ w/Dual Channel upto 8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI +
24 4*PCI 1X) Khe VGA rời PCI-E 16X (chuẩn 2.0, 16X), Ultra Cool, Ultra Durable 3, DualBIOS™    1392000  72.5  36T


  GIGABYTE™ GA G41M-ES2H - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz và
  1600MHz (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM
  (HDMI / DVI port) + SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra Speed. 2*DIMM upto
  DDR2 800MHz & 1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 1*IDE ATA +
25 8*USB 2.0 + 3*PCI)Có khe VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X (chuẩn 2.0, full support), DualBIOS™    1286400  67   36T

  GIGABYTE™ GA EG41MFT-US2H - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1600MHz
  (O.C) support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM (D-
  SUB/HDMI / DVI port) + SOUND 8-CHANNEL with S/PDIF In/Out & LAN Gigabit 1000Mbps với Ultra
  Speed. 4*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C) w/Dual Channel upto 8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s +
26 1*IDE ATA + 8*USB 2.0 + 2*PCI),Có khe VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X (chuẩn 2.0, full support)   1497600  78   36T
  GIGABYTE™ GA EG45M-UD2H - Intel G45 / ICH10R chipset - CPU BUS upto 1600MHz (O.C)
  support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500HD upto 1GB RAM (HDMI / DVI
  port Blu-ray/ HD DVD support ) + SOUND 8-CHANNEL Dolby Home Theater® audio & LAN Gigabit
  1000Mbps với Ultra Speed. 4*DIMM upto DDR2 1066MHz (O.C) w/Dual Channel upto 16GB RAM +
  6*SATA2 3Gb/s RAID 0, 1, 5, 10 + (1*eSATA external) + 1*IDE ATA + 12*USB 2.0 + 2*PCI)+ Có khe
27 VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X (full support)                            2553600  133  36T
  Mainboard GIGABYTE GA G31M-ES2C. Intel G31 / ICH7 chipset (Multi-Core). 2x DDR2
  667/800MHz. VGA Intel GMA X3100 w/256MB. SOUND 6-CHANNEL & LAN 10/100Mbps. 4xSATA2
28 3Gb/s, 1xIDE ATA, 8xUSB 2.0 + 2xPCI) PCI-E 16X. FSB 800/ 1066/ 1333MHz             1113600  58   36T
  Mainboard GIGABYTETMGA G31M-ES3G.Intel P31 + ICH7 chipset(Quad-
  Core) -2x Dual channel DDR2 667/800/1066MHz. SOUND 6-CHANNEL, LAN Gigabit 1000Mbps.
29 4xSATAII 3.0Gbps .Virtual Dual BIOS. 8xUSB 2.0. 4xPCI.1x PCI-E 16X.FSB 800/1066/1333MHz     1324800  69   36T
  Mainboard GIGABYTETMGA EG31MF-S2.Intel G31 / ICH7 chipset.
  CPU BUS upto 1333MHz and (1600 O.C) upto Intel Quad Core™.
  VGA Intel® GMA X3100 w/384MB.SOUND 8-CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps. 4*SATA2 3Gb/s,
30 1*IDE ATA , 8*USB 2.0, 2*PCI, 2*IEEE.1394a                           1420800  74   36T

  Mainboard GIGABYTETMGA EP31-DS3L..Intel P31 + ICH7 chipset(Quad-Core) -4x Dual channel
  DDR2 667/800/1066MHz. SOUND 8-CHANNEL,LAN Gigabit 1000Mbps. 4xSATAII 3.0Gbps. Virtual
31 Dual BIOS + Ultra Durable 2. 8xUSB 2.0. 4xPCI.1x PCI-E 16X.FSB 800/1066/1333MHz         1497600  78   36T
  Mainboard GIGABYTE GA G31M – ES2L Intel G31+ ICH7 chipset(Core 2 Quad). 2x DDR2 800/
  1066MHz. VGA Intel X3100. SOUND 6-CHANNEL, Lan Gigabit 1000Mbps. 4xSATAII 3.0Gbps. 8xUSB
32 2.0, 2xPCI, DualBIOS. 1xPCI-E 16X (full speed). FSB1600MHz (O.C)                1152000  60   36T
  Mainboard GIGABYTE GA G31M – ES2C. Intel G31 / ICH7 chipset (Multi-Core). 2x DDR2
  667/800MHz. VGA Intel GMA X3100 w/256MB. SOUND 6-CHANNEL & LAN 10/100Mbps. 4xSATA2
33 3Gb/s, 1xIDE ATA, 8xUSB 2.0 + 2xPCI) PCI-E 16X. FSB 800/ 1066/ 1333MHz             1113600  58   36T

                              Page 2 of 17
  Mainboard FOXCONN G31 MX-K (FPT)Intel G31+ICH7 chipset (Core 2 Duo-Core 2 Extreme) - SK
  775. 4x Dual DDR2 1066/ 800/667 Mhz. VGA 256MB,Sound, NIC 10/100/1000 onboard. 1x PCI 16X,
  2x PCI. FSB 1333/1066/800/533 MHz. ATA 100 x 1, SATAII x 4, Audio 5.1 channel, LAN, Realtek
34 8111B chip (10/100/1000 Mbit), , IEEE1394, 8 USB2.0                          883200  46   36T
  FOXCONN G31MG-S - Intel G31 chipset (Core 2 Duo & Core 2 Quad and 45nm tech ) - 2 x Dual
  DDR2 667/800 ; VGA & Sound 8 Channel (ALC888VC) & Gigabit NIC (RTL8111C-GR) onboard;
35 1xPCI Express; 2xPCI; 4xSerial ATA; 800/ 1066/1333/1600 (OC) FSB                   1027200  53.5  36T

  FOXCONN G31MV - Intel G31 chipset (Core 2 Duo & Core 2 Quad ) - 2 x Dual DDR2 667/800 ; VGA
36 & Sound 6 Channel & NIC onboard; 1xPCI Express; 1xPCI; 2xSerial ATA; 800/ 1066/1333 FSB        816000  42.5  36T
  Mainboard BIOSTAR G31-M7. Intel G31 chipset (Core 2 Quad) - Dual DDRam 800; VGA Intel GMA
  3100 up to 256MB & Sound 6 Channel, NIC 10/100Mbps; 01 PCI E x16; 4 SATA 3Gb/s; 1 IDE; 1
37 Floppy connector; 8 USB 2.0; 33/800/1066/1333/1600 MHz FSB                       816000  42.5  36T
   BIOSTAR P31-A7 NewVersion - Intel G31 chipset (Core 2 Quad) - Dual DDRam 800; Sound 6
   Channel, Gigabit LAN; 01 PCI Express x16; 4 SATA 3Gb/s; 1 IDE; 1 Floppy connector; 8 USB 2.0;
   533/800/1066/1333/1600 MHz FSB Solid Capacitors Designed on CPU VRM area Full ATX

38                                                    1084800  56.5  36T
   Mainboard ASUS P5KPL-AM SE.Intel® G31 chipset (Core 2 Duo & Quadcore ) - 2xDual DDR2 667 /
   800/ 1066 (Max 4GB ); VGA ( Intel GMA X3100 upto 256MB Share Memory ) Sound 8 channel & nic
   Gigabit onboard; 2 x PCI, 1*PCIex16, 1*PCIex1 , 4*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100 ; 8xUSB2.0,S/PDIF-out
   on Back ;1066/ 1333 / 1600 FSB

39                                                    1046400  54.5  36T
  ASUS P5KPL- SE -Intel G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/
  (Core2Duo/QuadCore support), Dual channel 2 x DIMM,max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 3 x PCI,
40 1*PCIex16+3*PCIex1, 4*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100, Sound 6 channels, LAN10/100/1000           1267200  66   36T
  ASUS P5G31D-M PRO Intel® G31 / ICH7 Bus 1600(OC)/1333/1066/ 800 MHz, LGA 775/
  (Core2Duo/QuadCore support), Dual channel 2 x DIMM, max. 4GB, DDR2 1066/800/667 MHz, 2 x
  PCI, 1*PCIex16+1*PCIex1, 4*SATA II 3Gb/s, 1*ATA 100, VGA On-board Intel Graphics Intel® GMA
41 3100 384MB Max, D-Sub outport, Sound 8 channels, LAN10/100/1000, 8xUSB2.0, M-ATX.           1334400  69.5  36T


  ASUS P5QL-CM - Intel G43 (Core 2 Duo & Core 2 Quad ) - Dual channel 2*DDR2 1066/800/667 MHz
  Max.to 8GB ; VGA ( GMA 4500 graphics Maximum shared memory of 352MB / DVI-D with HDCP +
  Dual VGA output: DVI & DP/DVI & RGB/RGB&DP ) & Sound 8 Channel & Nic Giga ; 1 x PCIe 2.0 x16
  slots, 1 x PCIe x1, 1 x PCI, Southbridge:1 xUltraDMA 133/100/66; 6 xSATA 3 Gb/s ports ; 12xUSB2.0,
42 / ASUS Express Gate / 100% High-quality Conductive Polymer Capacitors - 1333/1066/800 FSB       1843200  96   36T
  ASUS P5QL-EM - Intel G43 chipset ( Multi-core CPU support ) - Dual channel 4*DDR2 1066/800/667
  MHz Max. to 16GB , 1 x PCIe 2.0 x16 slots, 2 x PCIe x1, 1 x PCI, Intel ICH 10R Southbridge: 6 xSATA
  3 Gb/s ports ; VGA (Intel X4500 upto 512MB Share momory HDCP ) & Sound 8 channel & NIC Gigabit
43 ; 12xUSB2.0, 01 IEEE 1394a ; 1600/1333/1066/800 MHz FSB                        1968000  102.5  36T
  ASUS P5Q-EM -InteL G45 chipset (Core 2 Duo / Core 2 Quad ) - Dual channel 4*DDR2 1066/800/667
  MHz Max. to 16GB, VGA Integrated Intel� Graphics Media Accelerator X4500HD ( Dual VGA output
  support: HDMI , DVI-D and RGB Maximum shared memory of 1849 MB) & Nic Gigabit & Sound 8
  Channel ; 1 x PCIe 2.0 x16 slots, 2 x PCIe x1, 1 x PCI, Southbridge: 6 xSATA 3 Gb/s ports; Ext PATA
  and SATA controller: 1 xExternal SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go) ; 12xUSB2.0, 02 IEEE 1394a
44 ; 1600/1333/1066/800 MHz FSB                                     2736000  142.5  36T
  ASUS P5G41-M LX Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott),
  Intel LGA 775, Dual channel 2 x DIMM, Max 8 GB, DDR2 66(O.C)/800/667, on board Integrated Intel
  Graphics Media Accelerator X4500 VGA upto 1GB ,Supports RGB with max. resolution 2048 x
  1536@75Hz, Support Full Microsoft® DirectX® 10 and OpenGL®2.0, 1 x PCIe 2.0 x16 slots, 2 x PCIe
  x1, 1 x PCI, Southbridge:1 xUltraDMA 100; 4 xSATA 3 Gb/s ports, D-Sub outport, 6-channel HD audio,
45 10/100 LANx1ports /8xUSB2.0.M-ATX.                                  1248000  65   36T
  ASUS P5QPL-AM - Intel� G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott),
  Intel LGA 775, Dual channel 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066
  (O.C)/800/667 ,on board Integrated Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500 VGA
  256MB,Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536@75Hz,Support Full Microsoft� DirectX� 10
  and OpenGL�2.0,1 x PCIe 2.0 x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge:1 xUltraDMA 100; 4
  xSATA 3 Gb/s ports,D-Sup outport,6-channel HD audio, Gigabit LANx1ports /8xUSB2.0. Hight
46 Definition Audio, 100% High-quality Conductive Polymer Capacitors                   1248000  65   36T
                               Page 3 of 17
  ASUS P5P41D - Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott),
  Intel LGA 775, Dual channel 4 x240-pin DIMM, Max 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667, 1 x PCIe 2.0 x16
  slots, 2 x PCIe x1, 3 x PCI. Southbridge:1 xUltraDMA 100; 4 xSATA 3 Gb/s ports, 8-channel HD audio,
  Optical S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports /8xUSB2.0. ATX. Điểm nhấn: ASUS Express
47 Gate+ASUS EPU+Turbo Key+Stack Cool 3                                 1440000  75     36T
  ASUS P5G41-M Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott),
  Intel LGA 775, Dual channel 2 x240-pin DIMM, Max 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667, on board
  Integrated Intel Graphics Media Accelerator GMA 4500 VGA Maximum shared memory of 1849MB, D-
  Sub/Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536@75Hz, HDMI output, 1 x PCIe 2.0 x16 slots, 1 x
  PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge:1 xUltraDMA 100; 4 xSATA 3 Gb/s ports , 6-channel HD audio, Optical
  S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports /8xUSB2.0. M-ATX. Điểm nhấn: HDMI output for HD video and
48 Bluray disk+EPU+Intel IT Technology+Anti-Surge                            1257600  65.5    36T
  ASUS P5QPL-VM EPU - Intel G41/ ICH7 Bus 333/1066/800Hz(Prescott),
  Intel LGA 775 ,Dual channel 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C)/800/667,on board
  Integrated Intel Graphics Media Accelerator GMA 4500 VGA 256MB, Supports RGB with max.
49 resolution                                              1660800  86.5    36T
  ASROCK G31M-S - Intel G31 + ICH1 Chipsets (Core 2Quad/ Core 2 Duo)- Sk 775 FSB 1600,Dual
  channel DDR2 800, VGA GMA 3100& DX9.0, Sound, NIC onboard. 1xPCI Express. 2xPCI. 4xSerial
50 ATA.                                                  806400  42     36T
  ASROCK G31M- S - Intel®G31 + ICH7 ,LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad /
  Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual
51 Core Wolfdale processors , 1600(OC)/1333/1066/800 MHz FSB,Dual channel DDR2              806400  42     36T
  Mainboard FOXCONN G31 MV-K (CMS)Intel Core2 Duo, Pen Dual-Core,Celeron and 45nm, Sk T
  (LGA775). 1333/1066/800/533 MHz(FSB).
  Dual channel DDR2 800/667 x 2 DIMMs, Max. 4GB. 1 * PCIe x16, 1 * PCI. ATA x 1, SATA II x 2. 5.1
52 channel Audio, Realtek ALC662-GR. Gigabit LAN, Realtek RTL8111B-VC-GR. 8 USB 2.0 ports         806400  42     36T

   ASUS K8N - nForce3 250 chipset - Upto Athlon 64, 3xDDRam 400 (Max
53  3GB Ram), Sound 8 Channel. NIC onboard, Raid 0,1. 1xAGP 8X, 5xPCI, 2xSerial ATA II, 1600 FSB     825600     43  36T
  ASUS K8N-4E SE - NVIDIA NForce4 4X, Socket 754 (Athlon64 &
  Sempron), 1600MT/s, 3xDDR 266/ 333/ 400, 10USB 2.0, 1xPCI-E 16x, 3PCI, 1PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2
54 ATA & 4SATA RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and JBOD, & Sound5.1 & LAN Gigabit onboard            921600     48  36T
  MSI K9A2 CF- AMD 790X/SB600 Hyper Transport 3.0 (5200 MT/s), AM2+ Ready, Dual Chanel
  4*DDR2 667/800/1066 (8GB), 2x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 2x PCI, 1x IDE133, 4x SATA, RAID0/1/0+1,
55 Lan Gigabit, Sound 8 Chanel, 8x USB2.0                                1267200  66     36T
  ECS A740GM-M(Lan10/100): AMD 740G & AMD SB700, AMD Phenom/ Athlon 64 X2 Dual Core/
  Athlon 64 / Sempron, 2x DDR2 800 upto 16Gb, PCI E 16X, 1x PCI E 1X, 2x PCI, SOUND IDT
56 92HD206- 6 channel, VGA AMD 740G 2D/3D DirectX 9 max 896MB Vista, 700Mb XP, LAN 10/100         979200  51     36T
  ECS NFORCE9M-A NVIDIA Geforce 8100 & MCP78V. AMD Phenom/ Athlon 64 X2 Dual Core/ Athlon
  64 / Sempron, 4x DDR2 1066 upto 32Gb,1x PCI E 16X Gen2.0 slot, 2x PCI E 1X, 3 x PCI, Sound IDT
57 92HD202- 6 channel, LAN Realtek RTL 8111 Gigabit, 5 xSATA 3.0Gb/s, 2x U                1094400  57     36T

  ECS A780GM-M3 AMD 780G & AMD SB700 CHIP AMD Phenom / Athlon 64 X2 Dual Core/ Athlon 64
  / Sempron, 3.0 CPU Interface, 2x DDR2 1066 upto 16Gb, PCI E 16X, 1x PCI E 1X, 2 x PCI, Sound
58 IDT 92HD202- 6 channel CODEC, VGA ATI Radeon HD3200 max 1920MB,LAN RTL 8121              1228800  64     36T
  ECS A780GM-A: AMD 780G & AMD SB700 AMD Phenom/ Athlon 64 X2 Dual Core/ Athlon
  64/Sempron, 4x DDR2 800 upto 32Gb, PCI E 16X, 2x PCI E 1X, 3 x PCI, Sound IDT 92HD206- 8
  channel CODEC, VGA ATI Radeon HD3200 max 1920MB,LAN ATHEROS L1 Gigabit, 5 xSATA
59 3.0Gb/s,                                               1344000  70     36T
                    Ram - Bộ nhớ trong
60 DDRAM2 NCP 512GB Bus667(BOX)                                      220800  11.5    36T
61 DDRAM2 NCP 1GB Bus667/800 (BOX)                                    412800  21.5    36T
62 DDRAM2 NCP 2GB Bus800 (BOX)                                      787200  41     36T
63 DDRAM2 VDATA 512MB Bus667/800 (BOX)                                  230400  12     36T
64 DDRAM2 VDATA 1GB Bus667/800 (BOX)                                   432000  22.5    36T
65 DDRAM2 VDATA 2GB Bus800 (BOX)                                     806400  42     36T
66 DDRAM2 ADATA 512MB - Bus667/800                                    345600  18     36T
67 DDRAM2 ADATA 1.0GB Bus 800Mhz (PC2 - 6400)                               422400  22     36T
68 DDRAM2 ADATA 2GB - Bus800                                       825600  43     36T
69 DDRAM2 KINGSTON 512MB - Bus667/800 (BOX)                                268800  14     36T
70 DDRAM2 KINGSTON 1G - Bus667/800 (BOX)                                 441600  23     36T


                               Page 4 of 17
71 DDRAM2 KINGSTON 2GB - Bus800 (BOX).                                   806400  42   36T
72 DDRAM2 KINGMAX 512MB Bus667                                       249600  13   36T
73 DDRAM2 KINGMAX 1GB Bus800                                        460800  24   36T
74 DDRAM2 KINGMAX 2GB Bus 800 (PC2-6400)                                  844800  44   36T
75 DDRAM1 NCP 256MB Bus400 (BOX)                                      115200  6   36T
76 DDRAM1 NCP 512MB Bus400 (BOX)                                      336000  17.5  36T
77 DDRAM1 NCP 1GB Bus400 (BOX)                                       576000  30   36T
78 DDRAM1 VDATA 256MB Bus400 (BOX)                                     134400  7   36T
79 DDRAM1 VDATA 512MB Bus400 (BOX)                                     345600  18   36T
80 DDRAM1 VDATA 1GB Bus400 (BOX)                                      595200  31   36T
81 DDRAM1 KINGSTON 256Mb Bus400 (BOX)                                   153600  8   36T
82 DDRAM1 KINGSTON 512Mb Bus400 (BOX) - 16 chip                              345600  18   36T
83 DDRAM1 KINGSTON 1Gb Bus400 (BOX)                                    652800  34   36T
84 DDRAM1 KINGMAX 256MB - Bus400                                      153600  8   36T
85 DDRAM1 KINGMAX 512MB - Bus400                                      364800  19   36T
86 DDRAM1 KINGMAX 1GB Bus400                                        672000  35   36T
                       HDD - Ổ cứng
87  HDD 250 GB - Seagate - SATA                                     864000  45   36T
88  HDD 160 GB - Seagate/ - SATA                                     787200  41   36T
89  HDD 80 GB - Seagate/ - SATA                                     710400  37   36T
90  HDD 500 GB - SamSung – SATA - FPT (CALL)                              1132800  59   36T
91  HDD 320 GB - SamSung – SATA - FPT (CALL)                               912000  47.5  36T
92  HDD 250 GB - SamSung - SATA - FPT                                  844800  44   36T
93  HDD 160 GB - SamSung – SATA - FPT                                  768000  40   36T
94  HDD 80GB - SamSung – SATA - FPT                                   729600  38   36T
95  HDD 320 GB - Western Digital - SATA                                 902400  47   36T
96  HDD 250 GB - Western Digital - SATA                                 768000  40   36T
97  HDD 160 GB - Western Digital - SATA                                 729600  38   36T
                     Moniter - Màn hình
98 Moniter LCD LG 17" TFT L1760TR: 1280 x 1024, 300cd/m2, 2000:1, 2ms, DVI-D, D-Sub.           2265600  118   12T
  Moniter LCD LG 17" TFT L177WSB: 1440 x 900, 170°(H) / 170°(V), 0.255mm, 16.2 Triệu màu,
99 250cd/m2, 5000:1, 8ms. Bảo hành tại hãng                              2208000  115   12T
  Moniter LCD LG 18.5" LCD TFT W1943S (wide): 1366 x 768, 176°(H)/170°(V),0.3mm, 16.7Triệu
100 màu, 300cd/m2, 1000:1, 5ms, D-Sub                                   2169600  113   12T
   Moniter LCD LG 19" TFT L1942S (vuông): 0.294 mm. Max Resolution: 1280 x 1024, 5ms. Độ sáng
101  300 cd/m2. 8000:1, 16.7 triệu màu. VGA                               2400000  125   12T
   Moniter LCD Samsung 17" TFT 733NW (1440*900, Độ sáng 250cd/m2 với 16,7 triệu màu, Độ tương
102  phản DC 1000:1 (Typ.), 8ms, Giao diện Analog (D-Sub).                       2265600  118   12T
   Moniter LCD Samsung 17" TFT 743NX (1280*1024, Độ sáng 300cd/m2 với 16,7 triệu màu, Độ
103  tương phản DC 7000:1 (700:1)(Typ.), 5ms, Giao diện Analog (D-Sub).                 2592000  135   12T
   Monitor LCD Samsung 18.5" TFT LCD 933SN (1360 x 768. Tương phản động 50000:1.Độ sáng
104  300cd/㎡.Thời gian đáp ứng 5ms. 16.7 triệu màu. Điện năng 20W, DPMS ( under 1W))           2284800  119   12T
   Monitor LCD HP 17" TFT L1710 (1024x768, 60Hz, 5ms, độ tương phản 800:1, góc nhìn 160 độ/ 160
105  độ, độ sáng 300cd/m2, 15 pin D-sub (Analog VGA)                           2361600  123   12T
   Monitor LCD HP 18.5" W185Q: độ phân giải tối đa 1336 x 768. Độ tương phản 600:1. Tiêu điểm ảnh
106  0.3 mm. 16.7 triệu màu.                                       2169600  113   12T
  Monitor LCD HP 18.5" TFT V185E wide: Độ phân giải: 1366 x 768, 5ms;Tỷ lệ tương phản: 800/1. Độ
107 sáng: 270cd/m2. Góc nhìn: 170o (H)/160o (V). Kết nối: VGA/D-SUB                    2246400  117   12T

  Moniter LCD HP 19" TFT L1945W: màn Wide cao cấp, màn xoay 180 độ, ĐPG: 1440 x 900, cổng
108 VGA HDCP/DVI-I/USB Hub, 6ms, Độ tương phản: 1000:1 (~3000:1 CRD), độ sáng: 330cd/m2         2849280  148.4  12T
  Monitor LCD Dell 17" E1709W: ĐPG 1440 x 900. Kích thước điểm ảnh 0.255mm. 16.7 Triệu màu.
109 Độ sáng màn hình 250cd/m2. Độ tương phản 600:1. Thời gian đáp ứng 8ms.                2150400  112   12T

  Monitor LCD Dell 19" TFT E190S (vuông): ĐPG 1280 x 1024.Kích thước điểm ảnh 0.294mm. 16.7
110 Triệu màu. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản: 800. Thời gian đáp ứng 5ms. D-Sub, DVI-D, VGA.      2649600  138   12T
  Monitor LCD AOC 17" 731FW (Wide 16:9) Độ phân giải 1280x720. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương
  phản 3000:1. Góc nhìn 170 độ. D-Sub, Thời gian đáp ứng 5ms. Vỏ nhựa đánh bóng bằng công nghệ
111 PianoPolish                                              2035200  106   12T                                Page 5 of 17
  Monitor LCD AOC 17" 719VA (vuông 4:3) Độ phân giải 1280x1024. Thời gian đáp ứng 5ms. Giao
112 tiếp DVI, D-Sub. Speaker 1Wx2. Độ sáng 300cd/m2. Độ tương phản 8000:1. Góc nhìn 160 độ.    2183040  113.7  12T
  Monitor LCD AOC 18.5" F19S wide (16:9). Độ phân giải 1366x768. Thời gian đáp ứng 5ms. Độ
  tương phản 10.000:1 (Công nghệ DCR). Độ sáng 250cd/m2. Góc nhìn 170 độ. Giao tiếp D-Sub.
113 Chương trình điều khiển trực quan Multi-color. Thiết kế thời trang. Tiết kiệm 50% điện     2129280  110.9  12T
  Monitor LCD AOC 19" 913FW (Wide 16:10) Độ phân giải 1440x900. Thời gian đáp ứng 5ms. Độ
  tương phản cực cao 3000:1 (Công nghệ DCR). Góc nhìn rộng 170 độ. Độ sáng 300cd/m2. Kiểu dáng
114 thời trang, ấn tượng. Tự động điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc....          2256000  117.5  12T
                      Case - vỏ máy tính
115  Case Hanovo C240BG                                       201600  10.5  0T
116  Case Hanovo C350K                                       201600  10.5  0T
117  Case Hanovo C380BO                                       201600  10.5  0T
118  Case Hanovo AT_17                                       297600  15.5  0T
119  Case Jetek V1212BR                                       230400  12   0T
120  Case Jetek V1202RG                                       230400  12   0T
121  Case Jetek V1203BRG                                      230400  12   0T
122  Case Gokden Field 2870B                                    230400  12   0T
123  Case Gokden Field 2870R                                    230400  12   0T
124  Case Gokden Field 2859S                                    230400  12   0T
125  Case COODmax X370B                                       518400  27   0T
126  Case COODmax X370C                                       518400  27   0T
127  Case COODmax X360A                                       518400  27   0T
128  Case COODmax X360B                                       518400  27   0T
129  Case HuntKey H302-màu bạc                                   672000  35   0T
130  Case CoolerMaster Elite RC-333                                 883200  46   0T
                     Power Supply - Nguồn
131  Power Supply Jetek 500w 24pin-ATX                               211200  11   12T
132  Power Supply Jetek 480w 24pin-ATX                               230400  12   12T
133  Power Supply GOLDEN FIELD 500w 24pin-ATX                            249600  13   12T
134  Power Supply GOLDEN FIELD 480w 24pin-ATX                            230400  12   12T
135  Power Hanovo 500w with Sata Cable                               184320  9.6  12T
136  Power Hanovo 600w with Sata Cable                               295680  15.4  12T
137  Power Hanovo 800w with Sata Cable                               410880  21.4  12T
138  Power Vaio 500w                                        163200  8.5  12T
139  Power Vaio 550w                                        201600  10.5  12T
140  Power Samsung 550w                                       182400  9.5  12T
141  Power Orient 500w                                       322560  16.8  12T
142  Power Huntkey Vista 500W                                    656640  34.2  24T
143  Power Huntkey LW6500HG – Green Star 500W                            710400  37   24T
144  Power CoolerMaster - 500W                                   1267200  66   36T
                     Key board - Bàn Phím
145  Keyboard Mitsumi ( màu đen, màu trắng)                             153600   8   12T
146  Keyboard Mitsumi ( màu trắng, màu đen) loại 1                         72960  3.8  12T
147  Keyboard Genius (KB110) PS/2                                  115200   6   12T
148  Keyboard Genius (KB06XE) PS/2 -Black                              124800  6.5  12T
149  Keyboard Genius Multimedia (KB220) USB                             182400  9.5  12T
                    Mouse - Chuột máy tính
150  Mouse Jienis (chuột quang không dây loại cao cấp)                       297600  15.5  3T
151  Mouse Sony(chuột LASER cao cấp) bSuper MINI                          153600   8   3T
152  Mouse MINI333(chuột quang cao cấp)                               153600   8   3T
153  Mouse Quang hoa lá (Mầu và mẫu mã đẹp) 1000DPI                         86400  4.5  3T
154  Mouse Quang dây cuộn- LENOVO                                  96000   5   3T
155  Mouse Mitsumi – Opticalps2 port – Mouse quang                          86400  4.5  3T
156  Mouse Mitsumi – Scroll Ps2 Port trắng - đen                           76800   4   3T
157  Mouse Mitsumi – SrollPs2 Port trắng                               76800   4   3T
158  Mouse + Key eBus                                        172800   9   3T
                     Loa vi tính - tai nghe
159  Microlab M109 – 2.1                                      374400  19.5  12T
160  Microlab TMN3 – 4.1(M900/4.1)                                 825600  43   12T
161  Loa Homesound MS -508.                                     604800  32   12T
162  Loa Homesound MS -201                                     403200  21   12T

                              Page 6 of 17
163  Loa Homesound MS -306-2.1                           288000  15      12T
164  Loa Homesound MS -301                             316800  16.5     12T
165  Loa Homesound MS -302                             499200  26      12T
166  Loa Homesound MS -303-2.1                           432000  22.5     12T
167  Loa Homesound MS -307                             748800  39      12T
168  Loa Homesound MS -308-2.1                           729600  38      12T
169  Loa Homesound MS -309                             748800  39      12T
170  Loa Homesound MS -311                             748800  39      12T
171  Loa Homesound MS -312                             700800  36.5     12T
172  Loa Huihai D-6330 _ 2.1                            268800  14      12T
173  Headphone Colorvis cs-81                            96000   5      0T
174  Headphone Colorvis cs-310                           115200   6      0T
175  Headphone Colorvis cs-320                            96000   5      0T
176  Headphone Colorvis cs-330                           134400   7      0T
177  Headphone Colorvis cs-350                            96000   5      0T
178  Headphone Colorvis cs-360                           134400   7      0T
179  Headphone Sala V80-V81                             28800  1.5      0T
   VGA Card - Card màn hình (Đồ hoạ)
   CẠC ĐỒ HỌA MSI CHUẨN PCI Express 16X - VGA Card MSI PCI Express 16X
180 MSI NX8600GT-T2D256E-OC/D3 - NVIDIA Gefore 8600GT Chipset-256MB GDDR3 128bit  1305600  68      24T
181 MSI N9400GT-MD1G- NVIDIA Gefore 9400GT Chipset - 1GB GDDR2 128bit        1190400  62      24T
182 MSI N9400GT-MD512 - NVIDIA Gefore 9400GT Chipset - 512MB GDDR2 128bit      1113600  58      24T
   CẠC ĐỒ HỌA ECS CHUẨN PCI Express 16X - VGA Card ECS PCI Express 16X
183  N8400GS2-512DZ-F: NVIDIA GeForce 8400 GS GPU                  787200  41      24T
184  N9400GT-512DZ-F NVIDIA GeForce 9400 GT GPU                  1017600  53      24T
185  N9400GT-512MX-F NVIDIA GeForce 9400 GT GPU                  1113600  58      24T
186  N9400GT-1GDS-F NVIDIA GeForce 9400 GT GPU                   1113600  58      24T
187  N9600GT-2GMS-P: NVIDIA GeForce 9600 GT GPU                  2035200  106      24T
   CẠC ĐỒ HỌA ASUS CHUẨN PCI Express 16X - VGA Card ASUS PCI Express 16X
188 ASUS EN8400GS SILENT/P/512M (64bits) GPU nVIDIA GeForce 8400GS          883200  46      24T
189 ASUS EN9600GT MG/DI/ 512MD2 (256 bits) GPU nVIDIA GeForce 9600GT        2016000  105      24T
  CẠC ĐỒ HỌA GIGABYTE CHUẨN PCI Express 16X - VGA Card Gigabyte PCI Express 16X
191 Gigabyte GV N94T 512i - Geforce 9400GT - 512MB GDDR2, 64 bit          1113600  58      24T
192 Gigabyte GV N94TOC- 1GI Geforce 9400GT - 1GB GDDR2               1363200  71      24T


THIẾT BỊ MẠNG
                    ADSL Router - Modem
193  Modem EDGE DataCard - USB                           672000      35  6T
194  Modem Planet 1 cổng Ethernet Router/ Gateway/ Firewall            537600      28  6T
195  Modem Planet 4 ADE4400 cổng Ethernet Router/ Gateway/ Firewall        691200      36  6T
196  Modem TP Link TD8817 1 cổng                          384000      20  6T
197  Modem TP Link TD8840 4 cổng                          489600     25.5  6T
                     Wireless Network
198  Planet Wireless PCI 54Mbps /8314/ 8315                     460800      24  6T
199  TP Link TL-WN620G 108M Wireless USB Adapter                  460800      24  6T
200  Tenda wireless Router 54M                           432000     22.5  6T
201  D-Link Wireless LAN PCI 54Mbps (DWL-G510)                   537600      28  6T
                       Hub - Switch
202  LEOLINK LEO-2400S 24port                            940800      49  6T
203  LEOLINK LEO-1600S 16port                            576000      30  6T
204  LEOLINK LEO-500S 5port                             147840      7.7  6T
205  LEOLINK LEO-800S 8port                             182400      9.5  6T
206  Switch TENDA 5-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case         153600       8  6T
207  Switch TENDA 8-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case         192000      10  6T
208  Switch TP Link TL-SF1005D 5-port 10/100M mini Desktop Switch, Plastic case   211200      11  6T
209  Switch TP Link TL-SF1008D 8-port 10/100M                    288000      15  6T
210  Switch TP Link TL-SF1016D 16-port 10/100M Desktop Switch, Plastic case     537600      28  6T
211  Switch TP Link TL-SF1024 24-port 10/100M Switch, 1U 19-inch rack-mountable   864000      45  6T
212  Switch Planet/ Cnet/ Ecom Switch 16 port 10/100 BaseT             729600      38  6T
                      Phụ kiện mạng
213 Kìm bấm mạng RJ11 & RJ45 loại cao cấp                      96000      5  3T

                               Page 7 of 17
214  Kìm bấm mạng RJ11 & RJ45                         57600   3  3T
215  Đầu nối dây mạng 1-1                            9600  0.5  0T
216  Hộp hạt mạng AMP/RJ45/100hạt/hộp                    48000  2.5  0T
217  Dây mạng AMP Cat-5UTP (RJ-45) thùng 300m                 332160  17.3  0T


THIẾT BỊ LƯU TRỮ - NGHE NHẠC
                          USB Flash
218  1G USB 2.0 Flash Drive ADATA                       124800  6.5  12T
219  1G USB 2.0 Flash Drive Kingston (FPT)                   134400   7  12T
220  2G USB 2.0 Flash Drive Transcend                     144000  7.5  12T
221  2G USB 2.0 Flash Drive ADATA                       144000  7.5  12T
222  2G USB 2.0 Flash Drive Kingston (FPT)                   153600   8  12T
223  4G USB 2.0 Flash Drive ADATA                       211200   11  12T
224  4G USB 2.0 Flash Drive Transcend                     201600  10.5  12T
225  4G USB 2.0 Flash Drive Kingston (FPT)                   220800  11.5  12T
226  8G USB 2.0 Flash Drive Transcend                     326400   17  12T
227  8G USB 2.0 Flash Drive Kingston (FPT)                   326400   17  12T
                          MP3 Player
228  JVJ - APOLLO Memory 2GB                          537600  28  12T
229  JVJ X3 - Memory 2GB                            403200  21  12T
230  JVJ X2 - Memory 2GB                            403200  21  12T
231  JVJ X1 - Memory 2GB                            422400  22  12T
                          MP4 Player
232 JVJ E14 Memory 2GB                             1171200  61  12T


THIẾT BỊ LINH KIỆN KHÁC
                          Webcam
233  Webcam LX-802                               326400   17  12T
234  Webcam LX-8609                              192000   10  12T
235  Webcam LX-805                               134400   7  12T
236  Webcam LX-851                               105600  5.5  12T
237  Webcam -TUNHAN - Mầu đỏ đen - Không cần cài đặt              192000   10  12T
238  Webcam F3 - Mầu bạc & đen - 2.0M Chuyên dùng cho LAPTOP         172800   9  12T
239  Webcam T2 - Mầu bạc & đen - 2.0M Chuyên dùng cho LAPTOP         249600   13  12T
240  Webcam COLORVIT Z5 - Mầu xanh & Cam                    211200   11  12T
241  Webcam 03 chân - Mầu đỏ, đen                       153600   8  12T
242  Webcam 03 chân - Mầu bạc                         153600   8  12T
243  Webcam Havit 3808 (07 mắt hồng ngoại)                   86400  4.5  12T
                      TV Box, Cạc kỹ xảo
244 Gadmei 5821 TV Box for LCD Monitor - External                518400  27  12T
245 TIVIBOX GADMEI Model 3820E                         307200  16  12T
                    Dây nguồn - Cáp tín hiệu
246  Cable Màn hình (VGA) Loại dài 1.5m chống nhiễu              48000  2.5  0T
247  Cable Màn hình (VGA) Loại dài 1.5m                    28800  1.5  0T
248  Cable HDD ATA 33                              4800  0.25  0T
249  Cable HDD ATA 100                              5760  0.3  0T
250  Cable tín hiệu SATA                             7680  0.4  0T
251  Cable nguồn SATA                              7680  0.4  0T
252  Cable USB cho HDD Box 2.5" - 3.5"                     23040  1.2  0T
253  Cable USB Nối dài - loại 1.5m - Dây trắng                 7680  0.4  0T
254  Cable USB Printer - loại 1.5m - Dây trắng                 7680  0.4  0T
255  Cable USB nối dài & USB Máy in - loại 1.5m                19200   1  0T
256  Cable USB nối dài & USB Máy in - loại 3.0m                38400   2  0T
257  Dây nguồn 3 chân (Từ điện vào CASE)                     5760  0.3  0T
258  Dây nguồn CPU vào MONITOR                          7680  0.4  0T
                    Tản nhiệt cho CPU - HDD
259  Fan HDD loại 2 quạt                           38400   2  0T
260  Fan Chip Pentum 775 (lõi quạt bằng đồng)                 76800   4  0T
261  Fan Chip Pentum 775 (lõi nhôm)                       76800   4  0T
262  Fan Chip Pentum 478 (loại nặng) lõi vuông                 57600   3  0T

                                Page 8 of 17
263 Fan Chip Pentum 478 (có đai bảo vệ)                            57600   3  0T
264 Fan Chip Pentum 370                                     38400   2  0T
                       Đầu đọc thẻ nhớ
265  Đầu đọc thẻ nhớ - ALL in ONE                               124800  6.5  3T
266  Đầu đọc thẻ nhớ - MINI - T-FLAST                             57600   3  3T
267  Đầu đọc thẻ nhớ - MINI - T-FLAST - Supper Mini                      76800   4  3T
268  Đầu đọc thẻ nhớ - ALL in ONE - Loại cao cấp                       115200   6  3T
                      Phụ kiện máy tính
269  Card Test Main cho máy PC                                 57600   3  3T
270  Card chuyển đổi từ PCI---> 04 port USB                         115200   6  6T
271  Card chuyển đổi từ IDE sang SATA                            172800   9  6T
272  Đầu chuyển đổi IDE 3.5 sang IDE 2.5 (laptop)                       57600   3  6T
273  ADAPTER cho máy nghe nhạc MP3-MP4                            19200   1  6T
274  Pin CMOS - Chuyên lắp cho máy PC                              2880  0.15  0T


MÁY TÍNH XÁCH TAY
                        HP - ComPaq
  HP Mini 1001TU(NE570PA): Intel Atom Processor N270(1.60 GHz, 512 MB L2 Cache, 533
  MHz FSB). 1.0GB DDR2. 60GB HDD. 10.2" WXGA. Intel GMA 950.10/100Mbps LAN,
  Wireless LAN 4311AG 802.11b/g, Camera. 1.11 kg. Pin 3cells. Kích thước: 26.17cm (L) x
275 16.66cm (W) x 2.513 cm (H). Windows XP Home                        8294400  432  12T

  HP CQ40 429TU: Intel Celeron Dual Core T1600 (1.66GHZ, 1MB Cache L2 - Bus
  667Mhz). 1GB DDRam 2 (PC-5300/ 667Mhz). 160GB HDD 5400 rpm. DVD±RW Double
  Layer. 14.1" W/XGA Bright View. INTEL GMA X4500 up to 512Mb. Cardreader 5in1. Intel
276 Wireless 3945ABG. Camera 1.3Mp. 2,2Kg. AltecLansing Speaker. PC Dos. Pin 6cells      8217600  428  12T
  HP Presario CQ40-VU444PA: Intel Celeron Dual Core T3100 1.9Ghz 1Mb Cache. Mobile
  Intel Ultra Mobile Accelertor (UMA) 4500MHD. 14.1” 1280 x 800 ( WXGA ). 2GB DDR2
  800MHz. HDD 250 GB - Serial ATA. DVD RW. 10/100 Mbps. 802.11bg. Camera. 2.3kg. 6
277 cell.                                           9849600  513  12T
   HP Presario CQ40-630TU: Intel Pentium Dual-Core Mobile Processor T4300 2.1 GHz,800
   MHz FSB, L2 cache 1Mb. Mobile Intel Ultra Mobile Accelertor (UMA) 4500MHD.14.1” 1280
   x 800 ( WXGA). 2GB DDR2 800MHz. HDD 320 GB - Serial ATA. DVD RW LS.
278  10/100Mbps. 802.11bg. Camera. 2.3kg. 6 cell.                      11001600  573  12T
   HP COMPAQ CPQ515 UQL (VF590PA): AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 (2x2.1 GHz, 1
   MB L2 Cache). AMD RS780MN Chipset. 1GB DDR2 RAM. HDD 160Gb SATA. ATI Radeon
   HD 3200 integrated. 14''HDBV. DVD-RW. 56Kbps 10/100Mbps. Wifi 802.11bg. 2.4 kg. 5
279  in1 card reader. Bl uetooth. Camera. Pin 6 cells. FreeDos.               10963200  571  12T
   HP Compaq 510U (VE941PA#UUF): Centrino Intel Core2 Duo T5870 (2*2.0GHz, 2MB L2
   cache, 800MHz FSB). 1GB DDR2-800. 160GB SATA. Mobile Intel GMA X3100.14'' HDPV
   BrightView. 3USB2.0, ECard/54. 56K V.92. 10/100TX. LS DVDRW. 5in1 Card. Webcam.
280  Bluetooth. 2.4kg. 6cell. FreeDOS.                           10848000  565  12T
   HP Compaq 510U (VF571PA#UUF): Centrino Intel Core 2 Duo T5870 (2*2.0GHz, 2MB L2
   cache, 800MHz FSB). 2GB DDR2-800. 250GB SATA. Mobile Intel GMA X3100. 14''HDPV
   BrightView. 3USB2.0, ExpressCard/4. 10/100TX. Bluetooth. Camera 2.0MP. LightScribe
281  DVDRW. 2in1 Card. Webcam. Bluetooth. 2.27kg. FreeDOS. 6cell .             11097600  578  12T
   HP Presario CQ40-502TX (VB693PA-UUF): Intel Core 2 Duo T6500 (2*2.1GHz)/2MB
   Cache/ 800 MHz. Mobile Intel PM45 E Chipset. 2GB DDR2/800. 250GB HDD. 512MB
   Nvidia GeForce G103M. 14.1" WXGA. Webcam. 3xUSB 2.0, HDMI, ECard/34.
   10/100/1000TX. Bluetooth. 802.11b/g/n. LightScribe DVD-RW DL. 5 in 1 card. 2.2Kg.
282  1.2inch. Pin 6 cells. FreeDOS.                             12998400  677  12T
  HP Presario CQ40-504TX (VB695PA): Intel Core 2 Duo P7550. 2.26 GHz, 3 MB L2
  Cache, 1066 MHz FSB. 2GB DDR2/800 (1 x 2GB) up to 8 GB DDR2. 250GB HDD.
  LightScribe SuperMulti 8X DVD±RW with Double Layer. 1280 x 800, 14.1” WXGA . Nvidia
  GeForce G103M. 3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 Stereo headphone-out, 1
  Microphone in. Altec Lansing speakers. Webcam. 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN.
283 WLAN 802.11b/g. 2.31 kg. 6cell. FreeDOS.                         14553600  758  12T                               Page 9 of 17
  HP Probook 4410s VF902PA#UUF (Màu đen): Intel Core Duo T4300 (2*2.1GHz, 1Mb L2
  cache, 800MHz FSB). Mobile Intel GM45 Express Chipset with ICHM9. 1GB DDR2-800.
  HDD 160GB SATA. Mobile Intel GMA X4500 HD graphics. 14'' HD BV. Webcam. 4
  USB2.0, ECard/54. 10/100/1000TX. Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. DVDRW LS. 2.2kg
284 1.2inch.                                        10732800  559  12T
  HP Probook 4410s (VA081PA-UUF) (Màu đen): Intel Core 2 Duo T6570 (2x2.1 GHz,
  2MB, 800MHz FSB). Mobile Intel GM45 E Chipset with ICHM9. 1GB DDR2-800. 250GB
  Sata. Mobile Intel GMA X4500 HD Graphics. 14" HD BV. Webcam. 4USB 2.0. ECard/ 54.
  10/100/1000TX. Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. LightScribe. DVDRW DL. 2.2kg. 1.2inch.
285 Pin 6cell. FreeDos.                                  13094400  682  12T
  HP Probook 4410s (VA082PA-UUF) (Màu đen): Intel Core2 Duo P7370 (2.0 GHz, 3 MB
  L2 cache, 1066 MHz FSB). Mobile Intel GM45 E Chipset with ICHM9. 1GB DDR2-800.
  250GB Sata. Mobile Intel GMA X4500 HD Graphics. 14" HD BV. Webcam. 4USB 2.0.
  ECard/ 54. 10/100/10 Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. LightScribe. DVDRW DL. 2.2kg.
286 1.2inch. Pin 6cell. FreeDos.                              14016000  730  12T
  HP Probook 4410s (VE869PA-UUF) (Màu đỏ): Intel Core2 Duo P7370 (2.0 GHz, 3 MB L2
  cache, 1066 MHz FSB). Mobile Intel GM45 E Chipset with ICHM9. 1GB DDR2-800. 250GB
  Sata. Mobile Intel GMA X4500 HD Graphics. 14" HD BV. Webcam. 4USB 2.0. ECard/ 54.
  10/100/100 Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. LightScribe. DVDRW DL. 2.2kg. 1.2inch. Pin
287 6cell. FreeDos.                                    14016000  730  12T
  HP Probook 4410s VA868PA (màu đỏ): Intel Core 2 Duo T6570 (2x2.1 GHz,
  2MB,800MHz FSB). Mobile Intel GM45 E Chipset with ICHM9. 1GB DDR2-800. 250GB
  Sata. Mobile Intel GMA X4500 HD Graphics. 14" HD BV. Webcam. 4USB 2.0. ECard/ 54.
  10/100/1000TX. Bluetooth 802.11abg/N. LightScribe. DVDRW DL. 2.2kg. 1.2inch. Pin
288 6cell. FreeDos.                                    13075200  681  12T
  HP Probook 4410s (VM528PA-UUF) (Màu đen): Intel Core 2 Duo P7570 (2*2.26GHz,
  3Mb L2 cache, 1066MHz FSB). Mobile Intel GM45 Express Chipset with ICHM9. 2GB
  DDR2-800. 250GB SATA. Mobile Intel GMA X4500 HD graphics. 14'' HD BV. Webcam. 4
  USB2.0. ExpressCard /54. 10/100/1000TX. Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. DVDRW LS.
289 2.2kg 1.2inch. FreeDOS. Pin 6cell FastCharge.                     15033600  783  12T

  HP Probook 4415s (VA085PA): AMD Athlon X2 Dual-Core Processor (2.10 GHz, 1MB L2
  Cache). AMD RS780MN chipset. 1GB DDR2 800 MHz. 250GB 5400 rpm. 14.0" diagonal.
  ATI Radeon HD 3200 integrated graphics. DVD+/RW SuperMulti DL LightScribe Drive.
  1366 x 768 LED-backlit HD BrightView with camera. 4 USB 2.0, VGA, HDMI. 1 ECard/34
  slot, Media Card Reader. Integrated Marvell 10/100/1000 NIC. 56K modem. Wireless
290 Broadcom 802.11b/g, Bluetooth. 2.27kg. Pin 6cell. FreeDos.               11923200  621  12T

  HP Probook 4415s (VA086PA): AMD Turion X2 Dual-Core Mobile Processor RM-74 (2.20
  GHz, 1 MB L2 Cache) . AMD RS780MN chipset. 2GB DDR2 800 MHz. 320GB 5400 rpm.
  14.0" diagonal. ATI Radeon HD 3200 integrated graphics. DVD+/RW SuperMulti DL
  LightScribe Drive. 1366 x 768 LED-backlit HD BrightView with camera. 4 USB 2.0, VGA,
  HDMI. 1 ECard/34 slot, Media Card Reader. Integrated Marvell 10/100/1000 NIC. 56K
291 modem. Wireless Broadcom 802.11b/g, Bluetooth. 2.27kg. Pin 6cell            13056000  680  12T
  HP Probook 4710s (VF905PA-UUF): Intel Core 2 Duo P7570 (2x2.26 GHz, 2MB,1066MHz
  FSB). Mobile Intel GM45 E Chipset with ICHM9. 2GB DDR2-800. 320GB Sata. Mobile Intel
  PM45 Expr chipset. 512MB ATI Mobility Radeon HD 4330. 17.3" HD BV. Webcam. 4USB
  2.0. ECard/34 slot. 10/100/1000TX. Bluetooth 2.0+. 802.11abg/N. LS DVDRW DL. Pin
292 8cell FastCharge. 3.08kg. FreeDos.                           17644800  919  12T

  HP Pavilion DV3-2003TU (NZ120PA): Intel Dual-Core T4200 - 2.0 GHz (1 MB L2 Cache,
  800 MHz FSB). Intel GM45 Chipset. 2GB DDR2 800 MHz. HDD 160 GB / DVD RW LS.
  VGA Intel X4500. Display 13.3" WXGA HD TFT.Modem 56K V.92 data, Wireless LAN
293 802.11b/g WLAN. Webcam 1.3 Mp. Bluetooth. 2.13 kg. Pin 6 Cells.Vista Home Basic.    13516800  704  12T

  HP Pavilion DV3-2101TU (VG519PA) : Pentium Dual Core T4300 2.1GHz/800MHz/1MB,
  2048Mb DDR2 800MHz, 250GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) UMA
  X4500, Intel PRO/Wireless 802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ SD slot,
294 WC+Mic+Bluetooth, Vista Basic, 13.4" HD BV LEG, 6-cells, Espresso.           13804800  719  12T


                           Page 10 of 17
  HP Pavilion DV3-2102TU (VG520PA): Core 2 Duo T6500 2.1GHz/800MHz/2MB,2048Mb
  DDR2 800MHz, 250GB 5400 rpm, 8X DVD-RW+LightScrible, Intel(R) UMA X4500, Intel
  PRO/Wireless 802.11b/g, 10/100 Ethernet, Fax/Modem, 3 USB 2.0/ SD slot, WC+Mic
295 +Bluetooth, Vista Basic, 13.4" HD BV LEG, 6-cells, Espresso.                  15571200  811  12T
  HP Pavilion DV4-1401TU (VB689PA): Intel Pentium Dual Core T4300
  2.10GHz/800MHz/1MB Chipset Intel PM45. Intel(R) GMA X4500. 14.1" Wide TFT XGA
  Clear View. 2GB DDR2 800MHz. HDD 250GB 5400 rpm.DVD-RW LS.Modem/Card mạng
  10/100 Ethernet. Wifi Intel PRO/ Wirele ss 802.11b/g. Secure Digital (SD) slot. Webcam.
296 Bluetooth.Camera. 2.4 kg. 6cell. Vista Home Basic                       13555200  706  12T
  HP Pavilion DV4-1402TU (VB690PA): Core 2 Duo T6500 2.1GHz/800MHz/2MB Chipset
  Intel PM45. Intel(R) GMA X4500. 14.1" Wide TFT XGA Clear View. 2GB DDR2 800MHz.
  HDD 250GB 5400 rpm.DVD-RW LS.Modem/Card mạng 10/100 Ethernet. Wifi Intel PRO/
  Wireless 802.11b/g. Secure Digital (SD) slot. Bluetooth. Webcam. Camera. 2.4 kg. 6cell.
297 Vista Home Basic.                                       15571200  811  12T
  HP Pavilion DV4-1403TU (VF009PA): Core 2 Duo P7350 (2*2.0Ghz, FSB1066Mhz, 45nm)
  / 3MB Cache. 2GB Ram. HDD 250GB. VGA Intel GMA X4500 HD upto 512MB Shared.
  DVD-RW + LightScrible. 14.1" Wide TFT XGA Clear View. Modem 56Kbps. Bluetooth.
  Secure Digital (SD) slot. Touchpad Mouse. Webcam. Weight 2.4Kg. Wireless. Pin 6 cells.
298 Vista Home Basic.                                       16800000  875  12T
  HP Pavilion DV4-1504TU (VV020PA): Intel Pentium Dual Core
  T4400(2.2GHz/800MHz/1MB), Chipset GL40, 2GB DDR3 1066MHz. 320GB 7200 rpm HP
  Smart protection. 14.1" Diagonal WXGA HD HP LED Brightview Widescreen Display. 8X
  DVD-RW+LightScrible. Intel(R) GMA X4500. Intel PRO/Wireless 802.11b/g. 10/100
  Ethernet. Fax/Modem, IEEE 1394. 3 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot. WC+Mic+BT.
299 Windows 7 Basic. 6-cells. 2.17kg.                               14553600  758  12T

  HP Pavilion DV4-1505TU (VV021PA): Intel Core 2 Duo T6600 (2.2Ghz/800/2MB), Chipset
  GM45. 2GB DDR3 1066MHz. 320GB 7200 rpm HP Smart protection. 14.1" Diagonal
  WXGA HD HP LED Brightview Widescreen Display. 8X DVD-RW+LightScrible. Intel(R)
  GMA X4500. Intel PRO/Wireless 802.11b/g. 10/100 Ethernet. Fax/Modem, IEEE 1394. 3
300 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot. WC+Mic+BT. Windows 7 Basic. 6-cells. 2.17kg.        16396800  854  12T

  HP Pavilion DV4-1506TU (VV022PA): Intel Core 2 Duo P7450 2.13Ghz/1066/3MB),
  Chipset GM45. 2GB DDR3 1066MHz. 320GB 7200 rpm HP Smart protection. 14.1"
  Diagonal WXGA HD HP LED Brightview Widescreen Display. 8X DVD-RW+LightScrible.
  Intel(R) GMA X4500. Intel PRO/Wireless 802.11b/g. 10/100 Ethernet. Fax/Modem, IEEE
301 1394. 3 USB 2.0/ Secure Digital (SD) slot. WC+Mic+BT. Windows 7 Basic. 6-cells. 2.17kg.    17760000  925  12T
                         Dell
  Dell AVN-1014n HT5670L14M1GBCa (màn gương): Intel Core2 Duo T5670 (2x1.8GHz, 2MB Cache
  FSB 800MHz). 1GB DDR2-667. HDD 160GB SATA. Intel GMA X4500MHD up to 797MB. DVD±RW.
  Card Reader. IEEE 1394. 4x USB 2.0. 14'' WXGA TrueLife. IEEE 1394.Webcam. 1000-Gigabite Lan.
302 56K Modem. Dell Wireless 802.11g. Bluetooth. Pin 6cell. 2.3kg. DOS.              11078400  577  12T

  Dell Vostro 1014 Obsidian Black: Intel Core 2 Duo T6670 (2*2.20GHz, 2MB L2 cache, 800MHz
  FSB). 4GB DDR2-800. HDD 320GB SATA. Intel GMA X4500MHD (share). 14.0''WLED TrueLife
  1366*768 HD 16:9 4*USB2.0, IEE1394 Express Card/34. 56K. V.92. Gigabit. Bluetooth.
303 Dell802.11bgn. DVD±RW. 5 in1 Card 2.0MP. WebCam. 2.2kg 1.1inch. Linux Ubuntu 6cell 3.0hours.  13440000  700  12T
  Dell Vostro 1088 X5WY3 Obsidian Black Card Đồ họa rời: Intel Core 2 Duo T6670 (2*2.20GHz,
  2MB L2 cache, 800MHz FSB). 4GB DDR2-800. HDD 320GB SATA. 512MB DDR2 ATI Mobility
  Radeon HD 4330 (Dedicated). 14.0''WLED TrueLife 1366*768 HD 16:9. 4*USB2.0, IEE1394 Exp
  Card/34. 56K/ V.92 Gigabit. Bluetooth.Dell802.11bgn. DVD±RW 5 in1 Card. 2.0MP WebCam. 2.2kg
304 1.1inch. Linux Ubuntu. 6cell 3.0hours                             14822400  772  12T
  Dell Inspiron 1210 R561028 (R629N) White Intel Atom Z520 (1.33GHz, 512KB L2 Cache, 533FSB,
  Ultra Low Voltage). Intel US15W E 1GB DDR2 40GB 4200rpm. Intel GMA 500 (share). HD 12.1''
  WXGA TrueLife 3*USB2.0, RGB Mic In, Line Out 10/100TX. Bluetooth. Dell802. 11bg. 3in1 Card
305 1.3MP. WebCam. 1.2kg. 0.9inch Linux Ubuntu + Open Office. 3cell 24Whr.             6873600  358  12T
                              Page 11 of 17
  Dell Inspiron 1320 S560811 (2G5PG) Obsidian Black with Glossy Finish:Intel Core2 Duo T6500
  (2*2.10GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB). 2GB DDR2-800. HDD 320GB SATA. Intel GMA
  X4500MHD (share). 13.3''WLED 1366*768 HD 16:9 TrueLife. 3*USB2.0/eSATA HDMI, IEEE1394,
  Express Card/34. Gigabit Bluetooth. Dell802.11bg. 5 in1 Card. 1.3MP WebCam. 1.6kg 1.0inch.
306 FreeDOS. 6cell 3.0hours.                                       13094400  682  12T
  Dell Inspiron 1545 S560509-BLACK: Pentium Dual-Core T4200 (2*2.0GHz, FSB800MHz. 1MB
  Cache). Intel Chipset 945GM. 2GB DDR2-800, 320GB HDD. VGA Intel GMA X4500MHD upto 512MB.
  DVD-RW. 15.6" LCD TrueLife - wide 16:9. Wireless b/g/n. 4 in1 Card Reader. Lan. Wireless. Bluetooth
307 2.0. Chống xước. Pin 6 Cell. 2.6Kg. PC DOS.                              11558400  602  12T
  Dell Inspiron 1440 S560807: Intel Pentium Processor T4300 (2.1GHz/800 FSB/1MB Cache). HDD
  320GB SATA. 2GB (1x2GB) DDR2. Integrated Intel GMA X4500HD. 14.0 " High Definition (1366x768)
308 LED. DVD±RW. WL b/g -BT Camera 1.3 M, Reader 6.1. 2.4 Kg. 6-cell.                   10828800  564  12T

  Dell Inspiron 1440 S560603 (K824R) Obsidian Black with Glossy Finish: Intel Core2 Duo T6500
  (2*2.10GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB). 2GB DDR2-800. 320GB SATA. Intel GMA X4500MHD
  (share). 14.1''WLED TrueLife 1366*768 HD 16:9 3*USB2.0, E Card/34. 10/100TX. Bluetooth.
309 Dell802.11bg. DVD±RW. 7 in1 Card. 1.3MP WebCam. 2.4kg 1.0inch. FreeDOS 6cell 2.7hours.        12940800  674  12T
  Dell Inspiron 1427 S560301 (D483R) Obsidian Black with Matte Finish VGA (cạc màn hình rời):
  Intel Core2 Duo T6400 (2*2.0GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz FSB). Intel PM45 E 2GB DDR2-800. HDD
  250GB SATA. 512MB GDDR2 NVIDIA GeForce 9300M GS. 14.1''WXGA TrueLife. 4*USB2.0,
  IEEE1394, E Card/34. Gigabit. Bluetooth. 802.11bg. DVD±RW. 8 in1 Card 2.0MP. WebCam. 2.4kg
310 1.2inch. Vista Home Basic. Pin 6cell.                                 14649600  763  12T
  Dell Studio 1435 S560401VN - BLack/Blue: Intel Dual Core T4200 2x2.0Ghz (1MB cache, 667Mhz
  FSB). 2GB DDR2-800. HDD 250GB. Intel GMA X4500. 14.1” WXGA Truelife (1280x800).
  DVDRW+DL. Camera+ Bluetooth. IEEE1394, Exp Card/54. Pin: 6cell. Wireless 802.11b/g. Modem/
311 NIC: 56K V.92 10/100TX. Weight: 2.0Kg. PC Dos.                            12326400  642  12T
  Dell Studio 1435 S560609: Intel Core2 Duo T6500 (2*2.1GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB), Intel
  965GM Chipset. 320GB SATA. 2GB DDR2 (2X1GB). Intel GMA X3100.14.1” Widescreen WXGA
  (1280x800) TrueLife. 8xDVD±RW. NIC GBIC WL b/g. Camera 2.0M. Bluetooth. Reader 8 2.5 Kg. 6-
312 cell. DOS.                                              13996800  729  12T
  Dell Studio 1435 S560407VN - BLack/Blue: Intel Core 2 Duo T6600 (2x2.2GHz,FSB800MHz, 45nm)/
  2MB Cache. 3GB DDR. HDD 320GB. FingerPrint. HDMI VGA ATI Radeon HD3450 256MB GDDR3.
  DVD-RW. 14.1" WXGA TrueLife LED backlight. Wireless 802.11/a/b/g/n. BlueTooth. 8in1 Reader.
313 IEEE 1394. Nic Gigabit. webcam 2.0. Chống xước. Pin 6 Cell. Weight 2.4Kg. Vista Home;         19584000  1020  12T
  Dell Studio 1435 S560702 Black, Blue: Intel Core2 Duo T6600 (2*2.20GHz, 2MB L2 cache, 800 MHz
  FSB). 2GB DDR2-800. 320GB SATA. Intel GMA X3100 (share). 14.1''WXGA TrueLife 3*USB2.0, CiR,
  HDMI, IEEE1394. Express Card/54. Gigabit. Bluetooth. Dell802.11bg. Slot-Load DVD±RW. 8 in1 Card.
314 2.0M WebCam. 2.4kg 1.0inch. FreeDOS. 6cell. 2.5hours.                         13977600  728  12T
  Dell Inspiron L1440 HP8600L14M2GBCa (S560808): Intel Core 2 Duo P8600 (2.4GHz, 3MB Cache
  FSB 1066MHz). 2GB DDR2. HDD 320GB SATA. Intel GMA X4500MHD up to 797MB. DVD±RW
  Removable. Express Card. Card Reader. 14'' HD LED TrueLife. Webcam. 10/100 Lan. Dell Wireless
315 802.11b/g. Bluetooth. 2.2kg. 6cell.                                  14784000  770  12T
  Dell Studio 1555 S560505-BLack/Blue: Montevina Centrino 2 - Intel Core 2 Duo P8600 (2*2.4GHz,
  FSB1066MHz, 45nm)/ 3MB Cache. Intel Chipset 945GM. 3GB DDR2. HDD 320GB SATA. VGA ATI
  Mobility Radeon HD4570 512MB GDDR2. DVD-RW. 15.6" LCD LED Backlit -wide 16:9 . HDMI.
  eSATA. Wireless b/g/n. Card Reader. IEEE 1394. Nic Gigabit. Webcam. BlueTooth. Chống xước. Pin
316 6 Cell. Weight 2.5Kg. Vista Home Premium.                               21888000  1140  12T
                        Sony Vaio
  Sony Vaio VGN-NS205N/S: Intel Core 2 Duo T6570 (2.1GHz / 2MB Cache). 2GB DDR2-800 RAM
  (Expandable to 4GB). 160GB HDD. Intel GMA 4500MHD.15.4" Widescreen XGA Display with XBRITE-
  ECO Technology. DVDRW. Network: Wireless, LAN, Modem. Camear 1.3 Mega. Bluetooth, Card
  Reader. Windows Vista Business (32-bit) (Includes Downgrade rights to Microsoft Windows XP
317 Professional). Pin 6cell.                                       16300800  849  12T
  Sony Vaio VGN - NW120J/S (bạc): Intel Core 2 Duo T6500 2.1Ghz. 4GB DDRAM. HDD 320GB
  SATA. 15.5” WXGA Xbrite Display. DvDRW+DL. Intel GMA 4500MHD. Integrated Wireless LAN
318 Camera/Microphone/Wifi. Windows Vista Home Premium. Pin 6cell.                    18547200  966  12T
  Sony Vaio VGN - NW120J/W (trắng): Intel Core 2 Duo T6500 2.1Ghz. 4GB DDRAM. HDD 320GB
  SATA. 15.5” WXGA Xbrite Display. DvDRW+DL. Intel GMA 4500MHD. Integrated Wireless LAN
319 Camera/Microphone/Wifi. Windows Vista Home Premium. Pin 6cell.                    18547200  966  12T
  Sony Vaio VGN - NW130J/W (trắng) : Intel Core 2 Duo T6500 2.1Ghz. 4GB DDRAM.HDD 320GB
  SATA. 15.5” WXGA Xbrite Display. DvDRW+DL. ATI Radeon HD 4570 512MB. Integrated Wireless
320 LAN: Camera/icrophone/Wifi. Windows Vista Home Premium. Pin 6cell.                  19372800  1009  12T                               Page 12 of 17
  Sony VAIO VGN – NW240F/B : Intel Core 2 Duo T6600 2.2Ghz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA.
  15.5” WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics Accelerator 4500MHD. Integrated Wireless LAN:
321 Camera/Microphone/Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.                  17952000  935  12T
  Sony VAIO VGN – NW240F/B : Intel Core 2 Duo T6600 2.2Ghz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA.
  15.5” WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics Accelerator 4500MHD. Integrated Wireless LAN:
322 Camera/Microphone/Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.                  17952000  935  12T
  Sony VAIO VGN – NW250F/B: Intel Core 2 Duo T6600 2.2Ghz. 4GB DDRAM.HDD 320GB SATA.
  15.5” WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics : ATI Radeon HD 4750 512MB. Integrated
323 Wireless LAN: Camera/Microphone/Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.           19200000  1000  12T
  Sony Vaio VPC-CW13FX/B: Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz. HDD 320GB SATA. 15.5” WXGA Xbrite
  Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT210M GPU 256MB. Integrated Wireless LAN:
324 Webcam/Microphone/BlueTooth/Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.             20160000  1050  12T

  Sony Vaio VPC-CW14FX/R: Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz. 4GB DDRAM.HDD 320GB SATA. 14”
  WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT230M GPU 512MB. Integrated
325 Wireless LAN: Webcam/ Microphone/ BlueTooth/ Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.     20371200  1061  12T


  Sony Vaio VPC-CW14FX/W: Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA. 14”
  WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT230M GPU 512MB. Integrated
  Wireless LAN: Webcam/ Microphone/ BlueTooth/ Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit.Sony Vaio
  VPC-CW14FX/B: Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA. 14” WXGA
  Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT230M GPU 512MB. Integrated Wireless
326 LAN: Webcam/ Microphone/ BlueTooth/ Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.         20371200  1061  12T
  Sony Vaio VPC-CW1AGX/U: Intel Core 2 Duo T6670 2.2GHz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA. 14”
  WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT210M GPU 256MB. Integrated
  Wireless LAN: Finger Print/ Webcam/ Microphone/ BlueTooth/ Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-
327 bit. Pin 6cell.                                            21888000  1140  12T

  Sony Vaio VPC-CW18FX/B : Intel Core 2 Duo P7450 2.13GHz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA.
  14” WXGA Xbrite Display. DVDRW+DL. Graphics: NVIDIA GeForce GT230M GPU 512MB. Integrated
328 Wireless LAN: Webcam/ Microphone/ BlueTooth/Wifi. Windows® 7 Home Premium 64-bit. Pin 6cell.     21888000  1140  12T
  Sony Vaio VGN - CS320J/R (Đỏ): Intel Core2 Duo T6500 (2.1GHz, 800MHz, 2MB). RAM 4GB. HDD
  320GB. DvDRW+/- Double Layer. 14.1" (1280x800) XBRITE-ECO Technology. Mobile Intel GMA
  4500MHD with Intel Clear Video Technology. Bluetooth Integrated Stereo A2DP. Built-in 1.3 megapixel
  MOTION EYE camera and microphone. Intel WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n). Vista Home with
329 Lisence. Pin 6cell.                                          20121600  1048  12T
  Sony Vaio VGN - CS320J/Q (Đen): Intel Core2 Duo T6500 (2.1GHz, 800MHz, 2MB). RAM 4GB. HDD
  320GB. DvDRW+/- Double Layer. 14.1" (1280 x 800) XBRITE-ECO Technology. Mobile Intel GMA
  4500MHD with Intel Clear Video Technology. Bluetooth Integrated Stereo A2DP. Built-in 1.3 megapixel
  MOTION EYE camera and microphone. Intel WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n). Vista Home with
330 Lisence. Pin 6cell.                                          20121600  1048  12T

  Sony VAIO VGN - CS325J/Q: Intel Core 2 Duo T6500 2.1GHz. 4GB DDRAM. HDD 320GB SATA.
  14.1” WXGA Xbrite Display. Nvidia Geforce 9300 256MB. Intel GMA X4500HD. Integrated Wireless
331 LAN. Webcam. Microphone. BlueTooth. Wifi. 2.5kg. Windows Vista Home. Pin 6cell Premium.        20889600  1088  12T
                         Toshiba

  Toshiba Satellite L300-P503 PSLBGL-02500L (Glossy Metallic Color) Vỏ Vân chống xước: Intel
  Pentium Dual-Core T4300 (2*2.10GHz, 1MB L2 cache, 800MHz FSB). Intel GL40 Exp. 1GB DDR2.
  250GB SATA. Intel GMA X4500M (share). 15.4''WXGA. 3 USB2.0. E Card/54. 56K V.92. 10/100TX.
332 802.11bg. DVD±RW DL. 5in1 Card. WebCam. SmartFace. 2.57kg. 1.3inch. FreeDOS. 6cell 2.0hours.     9945600   518  12T

  Toshiba Satellite L300-S502 PSLBGL-02600L Vỏ Vân chống xước: Centrino Intel Core2 Duo
  T6500 (2*2.10GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB). Intel GM45 Exp. RAM 2GB DDR2. HDD 250GB
  SATA. Intel GMA X4500M (share). 15.4''WXGA ClearSuperView 3*USB 2.0. E Card/54. 56K V.92.
333 10/100TX. Intel 5100AGN. DVD±RW DL. 5in1 Card. WebCam. SmartFace. 2.57kg. FreeDOS. 6cell.       11610240  604.7  12T
  Toshiba Satellite L510-S405: Core 2 Duo T6500 (2*2.1GHz, FSB 800MHz, 45nm)/
   2MB Cache / 2GB Ram. 250GB HDD. VGA ATI Radeon HD4530 256MB GDDR2. 14" LED Backlight
  LCD. HDMI. eSATA. DVD-RW DL. Wireless 802.11a/b/g/n. Card reader. Webcam. Bluetooth. Modem
334 56Kbps. LAN. Pin 6cell. Weight 2.3Kg.                                 14553600  758  12T
                               Page 13 of 17
  Toshiba Satellite L510-S4012: Core 2 Duo T6600 (2*2.2GHz, FSB-800MHz, 45nm). 2MB Cache.
  2GB DDR2-1066. 320GB HDD. VGA 512MB GDDR2 ATI Mobility Radeon HD 4570. 14" LED
  Backlight LCD wide 16:9. Card reader. Webcam. HDMI eSATA. DVD-RW DL. Modem 56Kbps.
  Bluetooth. LAN. Weight 2.3Kg. Wireless 802.11a/b/g/n (Vỏ phủ sơn bóng, khắc vân chìm 3D IMR "làn
335 gió nhẹ" + phím Multimedia rời + LCD công nghệ LED + VGA rời.                    14592000  760  12T

  Toshiba Satellite L500-S502: Centrino Intel Core2 Duo T6600 (2*2.20GHz, 2MB L2 cache, 800MHz
  FSB). Intel GM45 Express. 2GB DDR2. HDD 320GB SATA Shock Absorbers. Intel GMA X4500M
  (share). 15.6''WLED ClearSuperView. 3*USB2.0. Express Card/54. HDMI-CEC. 10/100TX. 802.11bg.
336 DVD±RW DL. 5in1 Card. WebCam. SmartFace. 2.7kg 1.3inch. Linux. 6cell. 2.0hours.           12501120  651.1  12T
  Toshiba Satellite L500-S501: Centrino Intel Core2 Duo T6600 (2*2.20GHz, 2MB L2 cache, 800MHz
  FSB). Intel GM45 Express. 2GB DDR2. HDD 320GB SATA Shock Absorbers.512MB GDDR2 ATI
  Mobility Radeon HD 4570 (Dedicated). 15.6''WLED ClearSuperView. 3*USB2.0. Express Card/54.
  HDMI-CEC. 10/100TX. Intel 5100AGN. DVD±RW DL. 5in1 Card. WebCam. SmartFace. 2.7kg 1.3inch.
337 Linux. 6cell. 2.0hours.                                       13134720  684.1  12T
                         ASUS
  ASUS Eee PC 4G-W036/ W002 (White): Intel Mobile ULV Celeron 900MHz. 512MB DDR2. 4GB SSD
  Flash. 7" Display (480x800). NIC, Modem 802.11b/g Lan 10/100, Mic in-output Microphone input,
  0.35M Pixel Camera, VGA Intel UMA 900 . SD Card reader. 3x USB ports. 4 cells. 0.92Kg. Linux
338 (Windows XP compatible).                                       4135680  215.4  12T
  ASUS Eee PC 4G-BK024 (Black): Intel Mobile ULV Celeron 900MHz. 512MB DDR2. 4GB SSD Flash.
  7" Display (480x800). NIC, Modem 802.11b/g Lan 10/100, Mic in-output Microphone input, 0.35M Pixel
  Camera, VGA Intel UMA 900 . SD Card reader. 3x USB ports. 4 cell s. 0.92Kg. Linux (Windows XP
339 compatible).                                             4135680  215.4  12T
  Asus Eee PC 1000HE BLK041X(Đen): Intel Atom N280 1.66Ghz. 1GB DDR2 up to 2GB. 160GB HDD
  + 10GB Web Storage. 10"" SWVGA 1024x600. Intel GMA 950 up to 128MB share. 802.11b/g/n Lan
  10/100. 6 Cell ~9.5 hrs. Super Hybrid Engine, Digital Array Mic, Dolby suro und, Bluetooth ,1.3MP
340 ,VGA Out, MMC/ SD(SDHC) card reader, 3 USB. 1.45kg. XP Home.                     7584000   395  12T
  Asus Eee PC 1005HA BLK022X(Đen): Intel Atom N280 1.66Ghz. 10.1" LED Backlight WSVGA
  (1024x600) Color-Shine (Glare-type). 1GB DDR2 up to 2GB. 160GB HDD + 10GB Web Storage.
  Intel® Intel GMA 950 up to 128MB share. 802.11b/g/n Lan 10/100. Siêu mỏng, siêu nhẹ, Vỏ công
  nghệ IMR(Imprint Mirror Reflection) bóng chống xước, Bàn phím cỡ lớn như Notebook, Super Hybrid
  Engine, Digital Array Mic, Dolby suround, Bluetooth,1.3MP, Mini VGA Out, MMC/ SD(SDHC) card
341 reader. 2 USB. 6 Cell ~10.5hrs 1.27kg. XP Home.                           8104320  422.1  12T
  Asus Eee PC 1008HA BLU025X (Xanh da trời): Intel Atom N280 1.66Ghz. 10.1" LED Glace LED
  (1024x600) Color-Shine (Glare-type). 1GB DDR2 up to 2GB. 160GB HDD + 10GB Web Storage.
  Intel® Intel GMA 950 up to 128MB share. 802.11b/g/n Lan 10/100. Siêu mỏng, siêu nhẹ, Vỏ công
  nghệ IMR(Imprint Mirror Reflection) bóng chống xước, Bàn phím cỡ lớn như NB, Super Hybrid Engine,
  Digital Array Mic, Dolby suround, Bluetooth,1.3MP, Mini VGA Out, MMC/ SD(SDHC) card reader. 2
342 USB.3 Cell Polymer ~5-6 hrs. 1.1kg. XP Home                             9615360  500.8  12T


  Asus Eee PC 1101HA WHI025X(Trắng Ngọc trai) Pin ~ 11h PIN KHỦNG NHẤT: Intel Atom Z520
  1.33Ghz (US15W chipset). 11.6" HD Slim LED Backlight WSVGA (1024x600) Color- Shine (Glare-
  type). 1GB DDR2 up to 2GB. 160GB HDD + 10GB Web Storage. Intel GMA500. 802.11 b/g/n Lan
  10/100. Siêu mỏng, siêu nhẹ, Vỏ công nghệ IMR(Imprint Mirror Reflection) bóng chống xước, Bàn
  phím cỡ lớn như Notebook, Super Hybrid Engine, Digital Array Mic, Dolby suround, Bluetooth,1.3MP,
343 Mini VGA Out, MMC/ SD(SDHC) card reader. 2 USB. 6 Cell ~11 hrs. 1.38kg. XP Home.           9615360  500.8  12T
  Asus X87Q-T4200(VX032D) F82Q-1AVX (Màu đen): Intel Dual Core T4200 (2x2.0Ghz, 800 MHz
  FSB,1 MB L2 Cache). 14.0" HD (1366x768) LED backlight (Gương siêu sáng) Splendid. 1GB DDR2/
  800. 160GB 5400 rpm SATA. Intel GMA 4500MHD. 8X Super Multi DVDRW DL. 802.11 b/g/n. Vỏ
  Infusion bóng chống xước , Bàn phím chống tràn , Loa AltecLancing, 1.3MP Camera, 4 in 1 card
344 reader. 6 Cell. (2.39kg). Free DOS.                                 9876480  514.4  12T
  Asus N10JC-(HV017U) N10JC-1BHV (Màu be): Intel Atom N270 (1.60 GHz, 533 MHz FSB ,512K
  Cache). 10.2" WSVGA LED backlight 1024x600 (Gương). 1GB DDR2/ 667, 1 x SO-DIMM socket up to
  2GB. 160GB 5400 rpm SATA. Nvidia GeForce 9300 256MB. 802.11 b/g/n. Vỏ chống xước, Super
  Hyrid Engine, Finger Print, ASUS Smart Logon, 1.3MP. HDMI, 8 in1 Card Reader. 6 cell (1.4 kg). XP
345 Home.                                                10963200  571  12T
  Asus K40IJ-1AVX (Steel Gray): Intel Core 2 Duo T5900 (2x2.2Ghz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache).
  14.0" HD (1366x768) LED backlight (Gương siêu sáng) Splendid. 2GB DDR2/ 667 up to 4GB. HDD
  250GB 5400 rpm SATA. Intel GMA 4500MHD. DVDRW Double Layer. LAN/ 56K V92/ 802.11 b/g/n.
  1.3MP Camera , Card reader. 6 Cell. 2.3kg. Ice cool, vỏ Infusion bóng chống xước, Bàn phím
346 Chocolate, Loa AltecLancing hiệu ứng SRS.                              11049600  575.5  12T                               Page 14 of 17
  Asus K40IN-T4300(VX090)K40IN-1AVX (Steel Gray): Intel Dual Core T4300 (2x2.1Ghz, 800 MHz
  FSB,1 MB L2 Cache). Mobile Intel GL40 Express Chipset +ICH9M. 2GB DDR2/ 800 2 x SO-DIMM
  socket up to 4GB. 320GB 5400 rpm SATA. 8X Super Multi DVDRW Double Layer. Nvidia GeForce
  G102M 512MB. 14.0" HD (1366x768) LED backlight (Gương siêu sáng) Splendid. GLAN/ 56K V92/
  802.11 b/g/n. vỏ Infusion bóng chống xước , Bàn phím Chocolate , Loa AltecLancing hiệu ứng SRS,
347 1.3MP Camera , Card reader. 2.3Kg/ 1.25" (33 mm)/ Batterry 6 Cell. Free DOS.              11510400  599.5  12T
  ASUS F9E-2P174 (F9E-1B2P): Intel Core 2 Duo T8100 (2x2.1Ghz, 800MHz FSB, 3MB L2 Cache).
  1GB DDR2. 120GB HDD. Intel GMA X3100. 12.1" WXGA. DVDRW Double Layer. 802.11 a/b/g,
  GigaLan. 1.3M Pixel Camera, Bluetooth V2.0+EDR, IEEE1394,TPM, 8 in 1 card Reader. 6 Cell. 1.6kg.
348 Free DOS.                                               18495360  963.3  12T
                          ACER
  Aspire One AOD150-OBW LU.S550B.145: Mobile Intel Atom N270 (1.6GHz, 512MB L2 Cache,
  533FSB). 1GB DDR2 160GB. Intel GMA 950 up to 128MB. 10.1'' WXGAG. 3*USB2.0. 10/100TX
  Acer802.11bg. Bluetooth. 1* SD Card 1* 5in1 Card. Crystal Eye Camera. 1.1kg 1.1inch. XP Home.
349 3cell.                                                 7718400   402  12T
  Acer Aspire 4736z-431G25Mn LX.PG10C.020: Intel Pentium Dual-Core T4300 (2.10GHz, 1MB L2
  cache, 800MHz FSB). 1GB DDR2. 250GB SATA. Intel GMA X4500M. 14.0''WLED HD CineCrystal
  3*USB2.0, HDMI (share). 56K. V.92 Gigabit. Bluetooth. 802.11abgn. DVD±RW. 5in1 Card. Crystal Eye
350 Camera. 2.3kg. 1.0inch. Linux 6cell                                  8565120  446.1  12T
  Acer Aspire 4736-662G25Mn LX.PG40C.061: Intel Core2 Duo Processor T6600 (2.2GHz, 2MB L2
  cache, 800MHz FSB). Ram 2GB (max: 4GB). HDD 250GB. 14.0" HD WXGA. Mobile Intel GM45
  Express Chipset, Intel GMA 4500MHD integrated 3D. 3*USB2. HDMI. 0.56K. V.92 Gigabit. Bluetooth.
351 Webcam. DVD±RW. 5in1 Card. 6cell. 2.3 kg. Linux.                            10988160  572.3  12T
  Acer Aspire 4736G- 662G25Mn LX.PC20C.059: Intel Core2 Duo Processor T6600 (2.2GHz, 2MB L2
  cache, 800MHz FSB). Ram 2GB. HDD 320GB. 14.0" HD WXGA. NVIDIA GeForce G 105M 512MB.
  Mobile Intel PM45 Express Chipset. 3*USB2. HDMI. 0.56K. V.92 Gigabit. Bluetoo th. Webcam.
352 DVD±RW. 5in1 Card. FingerPrint. HDD Password. 6cell. 2.3 kg. Linux.                  12764160  664.8  12T

  Acer Aspire 4736G- 742G32Mn LX.PG20C.058: Intel Core 2 Duo P7450 (2.13GHz/1066 MHz / 3MB
  L2 Cache). 2GB DDR2. 320GB SATA HDD. 14" LED Backlit. DVD-WR SuperMulti-Burner (Double-
  Layer). Webcam. Multi in One Card Reader. Bluetooth. Intel Wireless 802.11 6 cell Li-ion battery 5.5
353 hour. Finger Print. NVIDIA GeForce G105M (512 MB of dedicated DDR2 VRAM). Linux. 2.3kg.        13056000  680  12T
  Acer Aspire As3935- 742G25Mn LX.PAD0C.014: Intel Core 2 Duo P7450 (2.13GHz /1066 MHz / 3MB
  L2 Cache). 2GB DDR3. 250GB Micro SATA HDD. 13.3" LED Backlit. DVD-WR SuperMulti-Burner
  (Double-Layer). Webcam. Multi in One Card Reader. Bluetooth. Intel Wireless 802.11 a/b/g. 4cell Li-
354 ion battery (upto 5 hour). Finger Print. Linux. 1.9kg.                         17460480  909.4  12T
  Acer EX 4630-642G25Mn( LX.P410C.035): Intel Core 2 Duo T6400 (2.0GHz, 2MB L2 800MHz
  FSB)/2GB 667/800 MHz DDR2 SDRAM /250GB SATA 5400rpm14.1" WXGA 1280x800/ Intel GMA
  4500MHD 128MB Share/DVD+/-RW SuperMulti DL/802.11 bgn/ NIC 10/100/1000. 6-cell. 2.4kg. Linux.
355 Modem 56K, ReaderCard, Webcam, Bluetooth.                               10158720  529.1  12T
  Acer Timeline AS4810T-352G25Mn. Part LX.PBA0X.289: Intel Centrino - Core 2 Duo SU3500
  (1.4GHz, 800MHz 3MB Cache). RAM 2GB DDR3 Bus 1066 MHz. 250GB 5400 rpm SATA. 14"HD
  Acer CineCrystal LED , WXGA 1366 x 768 pixel. Intel GMA 4500MHD. DVD+/-RW SuperMulti DL. NIC
  10/100/1000Base T. Wifi Acer Nplify 802.11 bgDraft-N. Reader Card 5 in 1. Webcam. Bluetooth. 6-cell
356 Li-Ion battery (8 working hours). 1.9kg. PC DOS.                            12301440  640.7  12T
                      IBM - LENOVO
  Lenovo IdeaPad S10.2-N280 (5902-2674): Intel Atom Processor N280 (1.66 GHz,667 Mhz, 512K0,
  1GB DDR2.160GB HDD. 10.1 WSVGA. 4-in-1 Card Reader. Camera. Bluetooth. 802.11bg. 6-cells.
357 Win XP Home. 1kg. 4 Màu.                                        6635520  345.6  12T
  Lenovo IdeaPad G450-T3100 (5902-3847): Intel Celeron Dual Core Processor T3100-1.9Ghz (1MB
  Cache, 800MHz Bus). Intel GL40 Exp Chipset. 1024 MB DDR3. 250 GB HDD. DVD-RW Super
  Multiburner. 5-in-1 reader. 10/100 ethernet. 11b/g wireless. Camera 1.3 Mp. VGA Intel GMA 4500M.
358 14.0" LED backlight. Pin 6Cell. FreeDOS. Weight 2.2 kg.                        7632000  397.5  12T
  Lenovo IdeaPad G450-T4300 (5902-3666): Intel Core Duo Processor T4300 2.1GHz (1MB Cache,
  800MHz Bus). Intel GL40 Express Chipset. 1024 MB DDR3. 250 GB HDD. DVD-RW Super
  Multiburner. 10/100 ethernet. 11b/g wireless. Camera 1.3 Mp. VGA Intel GMA 4500M. 14.0" LED
359 backlight. Pin 6Cell. FreeDOS. Weight 2.2 kg                              9465600   493  12T
  Lenovo IdeaPad G450-T6600 (5902-4341): Intel Core 2 Duo T6600 (2.2GHz, 800 MHz, 2MB L2
  Cache). 2GB DDR3. 320GB HDD. 14.1" LED. Nvidia Gforce G105M 512MB. DVD-WR SuperMulti-
360 Burner (Double-Layer). Camera. Bluetooth. 5-in-1 Card Reader. 802.11 bg. DOS. Weight 2.2 kg.      15187200  791  12T
                                Page 15 of 17
  Lenovo IdeaPad G230 (5901-9598): Intel Core Duo T4200 2x2.0Ghz/800MHz/1MB).2GB
  DDRAM/667. HDD 320GB. 12.1 TFT LCD 1280×800. Intel Graphics X4500MHD. DVDRW. Modem
  56Kps. Lan 10/100/1000Mps. 11b/g Wi-Fi wireless. Bluetooth. Card reader 5 in 1. Webcam 1.3Mp.
361 FreeDOS. Weight 1.8 Kg. Pin 6cell. (Hàng FPT chính hãng).                      10819200  563.5  12T
  Lenovo IdeaPad Y450-2879: Intel Core 2 Duo T6600 (2 x 2.2GHz, 2Mb, L2 Cache), 2GB DDR3,
  320GB HDD 5400 rpm, Intel GMA 4500MHD, 14.1" WXGA LED, DVD-WR, Bluetooth, webcam
  1.3Mpixel. Camera, Bluetooth. Memory card device 6 in 1, 56Kps - 10/100/1000Mps LAN, Intel 5100
362 agn, 56K V.92 modem, FreeDos, 2.1kg (Bàn phím đen).                         12825600  668  12T
  Lenovo IdeaPad Y450- T6600 (5902-6792): Intel Core 2 Duo T6600 (2.2GHz / 800 MHz / 2MB L2
  Cache), 2GB DDR3, 320 HDD, 14.1" WXGA LED, Nvidia Gforce GT210M 512MB, DVD-WR
  SuperMulti-Burner (Double-Layer), Camera, 6-in-1 Card Reader, Bluetooth, Intel 5100 agn 6-cells
363 battery, DOS License, Weight 2.1Kg.                                 13912320  724.6  12T

  Lenovo IdeaPad Y450-P7450 (5902-4950)-: Intel Core 2 Duo P7450 (2.13GHz /1066 MHz / 3MB L2
  Cache), 2GB DDR3, 320 HDD, 14.1" WXGA LED, DVD-WR SuperMulti-Burner (Double-Layer),
364 Camera, 6-in-1 Card Reader, Bluetooth, Intel 5100 agn, 6-cells battery, DOS License. Weight 2.1Kg.  13766400  717  12T
  Lenovo IdeaPad Y450-P7450 (5902-5981): Intel Core 2 Duo P7450 (2.13GHz /1066 MHz / 3MB L2
  Cache), 2GB DDR3, 320GB HDD, 14.1" WXGA LED, Nvidia Gforce GT210M 512MB, DVD-WR
  SuperMulti-Burner (Double-Layer), Camera, 6-in-1 Card Reader, Bluetooth, Intel 5100 agn, 6-cells
365 battery, DOS License.                                        14446080  752.4  12T
                   Quản tản nhiệt cho laptop
  Docket làm mát máy LAPTOP (4 chân gập được)
366 Rất thích hợp mang theo - nhỏ gọn                                   153600   8  0T
  Docket làm mát máy IBM - HP - SONY Chân cao
367 Có thể nâng cao chân bàn cho LAPTOP                                  268800   14  0T
  Docket làm mát máy MECA (3 quạt)
368 Meca & có đèn trong suốt - loại 3 quạt                                124800   6.5  0T
  Docket làm mát máy MECA (2 quạt)
369 Meca & có đèn trong suốt - loại 2 quạt                                115200   6  0T
  Docket làm mát máy IBM - HP - SONY (Nhôm)
370 Thêm 4 cổng USB                                            211200   11  0T
                     Cặp xách cho laptop
  Cặp xách tay HP - Targus - IBM (Chất liệu vải)
371 Dùng cho loại máy 12" - 13" - 14" - 15"                                211200   11  0T
  Cặp xách tay HP
372 Dùng cho loại máy 12" - 13" - 14" - 15"                                134400   7  0T
  Cặp xách tay IBM
373 Dùng cho loại máy 12" - 13" - 14" - 15"                                134400   7  0T
  Cặp xách tay Targus - Dell
374 Dùng cho loại máy 12" - 13" - 14" - 15"                                134400   7  0T
  Cặp chống sốc xách tay - 11" - 12" - 13" - 14" - 15"
375 IBM - HP - DELL - SONY                                         99840   5.2  0T
  Cặp chống sốc xách tay - 7" - 9" - 10"
376 IBM - HP - DELL - SONY - AZUZ                                      96000   5  0T
                          Adapter
377  Adapter IBM 20V-3.25A, 20V-4.5A                                      0      6T
378  Adapter IBM 16V-3.36A, 16V-4.5A                                   182 000      6T
379  Adapter Sony Vaio 16V-4A, 19.5V-3A, 16V-3.75A                            182 000      6T
380  Adapter Sony Vaio 19V-4.1A, 19.5V-4.7A, 19.5V-4.1A                         218 400      6T
381  Adapter Toshiba 15V-3A, 15V-4A, 15V-5A                               182 000      6T
382  Adapter Toshiba 15V-6A, 19V-6.3A, 15V-8A                              254 800      6T
383  Adapter HP - Compaq 15.5V-2.7A, 18.5V-3.2A, 19V-3.16A                        182 000      6T
384  Adapter HP - Compaq 18.5V-3.5A                                   364 000      6T
385  Adapter HP - Compaq 18.5V-4.9A, 19V-3.36A, 19V-4.74A                        218 400      6T
386  Adapter HP - Compaq 18.5V-6.5A                                   364 000      6T
387  Adapter HP - Compaq 19V-7.1A                                    509 600      6T
388  Adapter Dell 19.5V-3.34A                                      236 600      6T
389  Adapter Dell 20V-2.5A, 20V-3.5A, 20V-4.5A, 19.5V-4.62A                       254 800      6T
390  Adapter Dell 19.5V-7.7A                                       509 600      6T
391  Adapter Acer 19V-7.3A, 19V-7.9A                                   364 000      6T
392  Adapter Acer 19V-3.16A, 19V-3.42A, 19V-4.74A                            182 000      6T
                                Page 16 of 17
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
                       Máy in
393  Máy in Canon 3300 - Chính hãng                  3897600   203  12T
394  Máy in Canon 2900 - Chính hãng                  3206400   167  12T
395  Máy in Canon 3100B - Chính hãng                  2630400   137  12T
396  Máy in Samsung SCX4300 - Chính hãng                2380800   124  12T
397  Máy in Samsung SCX4521 - Chính hãng                4110720  214.1  12T
398  Máy in Brother laser đen-trắng HL2140               2524800  131.5  12T
399  Máy in Brother laser đen-trắng HL270w               5251200  273.5  12T
400  Máy in Brother laser màu HL4040                 11424000   595  12T
401  Máy in HP 1005 - Chính hãng                    2649600   138  12T
402  Máy in HP 1005 - H/N                       1781760  92.8  12T
403  Máy in HP 1006 - H/N                       2050560  106.8  12T
                            Page 17 of 17

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:275
posted:7/3/2010
language:Vietnamese
pages:17