Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Per Finance - Download as Excel

VIEWS: 23 PAGES: 48

									              BORANG MAKLUMAT KEWANGAN PELANGGAN
                Lengkapkan borang ini dan emailkan ke zul_hami@yahoo.com
                      MAKLUMAT KEWANGAN PELANGGAN (MKP)
                                SULIT
  Maklumat yang anda berikan akan disimpan secara sulit dan akan di pulangkan sekiranya anda tidak mahu meneruskan program ini.

Nota: Semua laporan dan nasihat yang diberikan adalah berdasarkan daripada maklumat anda. Sila berikan maklumat yang betul
dan lengkap. Kegagalan anda memberikan maklumat yang benar akan mengakibatkan pelan perancangan kewangan anda
tidak dapat memenuhi kemahuan anda


                        Pelanggan                      Pasangan

Nama                  Mohd Kamarul Nizam
               8 Jalan Wawasan 3, Sekseyn 14, Bdr Baru Bangi, Selangor
Alamat


No. Tel/Hp                   193337173

Emel                  knizam2000@yahoo.com

Tarikh Lahir                  24/11/1971

Bilangan Anak                   6
Majikan                     Unikl Mfi

Jawatan                    Instruktor

Gaji Kasar (RM)                 4100                        4500

Gaji Bersih (RM)                 2500                        2800

Bonus (RM)
Lain-Lain Pendapatan (RM)            1100                        500
            Nama Anak                      Tarikh Lahir          Tahap Pelajaran  Cacat? Ya/Tidak

Nurizzati                                  3/9/1996            Tkt 2       Tidak
Nurdiana Hidayah                              15/4/1998            Thn 6
Nurfirzanah                                11/1/2003            Thn 1
Muhammad Nur Luqman                            10/10/2006           4 thn
Nursofea                                  30/12/2007           3 thn
Muhammad Nur Anas                              8/8/2008            2thn


                              Nilai Semasa         Hutang          Bulanan    Tahunan
        Aset           Bank
                                (RM)            (RM)           (RM)       (RM)
Hartanah
Rumah 1            CIMB              300000            222000          1300      15600
Rumah 2            CIMB              65000            30000           360       4320
Rumah 3            CIMB              65000            30000           320       3840
Rumah 4            CIMB              60000            36000           350       4200
Rumah 5
Sewa Rumah                                                     1100      13200
Kenderaan
Kereta 1           Affin              30000            26000           550       6600
Kereta 2
Kereta 3
Motor 1            Credit                                        230       2760
Motor 2
Motor 3KWSP Pelanggan A/C 1 (RM)                          70000
KWSP Pelanggan A/C 2 (RM)                               14500
KWSP Pasangan A/C 1 (RM)
KWSP Pasangan A/C 2 (RM)

         Jenis             Bank          Nilai Semasa      Hutang    Bulanan    Tahunan
                                      (RM)         (RM)     (RM)      (RM)
PELABURAN ASB            Cimb                                   650      7800
PELABURAN ASB            Rhb                                   400      4800
PELABURAN
SIMPANAN ASB                    -           8000
SIMPANAN Koperasi                             500                 60      720
SIMPANAN Tabung Haji                           100                100      1200
         Jenis             Bank          Nilai Semasa      Hutang    Bulanan    Tahunan
                                      (RM)         (RM)     (RM)      (RM)
KAD KREDIT 1                 CTBNK                       500
KAD KREDIT 2                  CIMB                    10000 (BT)
KAD KREDIT 3                 AEON                       1000
KAD KREDIT 4                  UOB                    8000 (EPP)
KAD KREDIT 5                  PBB                      5000 (BT)
KAD KREDIT 6                  MBB                    1500 (EPP)
KAD KREDIT 7                  MBF                      7000 (BT)
PINJAMAN PERIBADI 1              PBB            62000                1100
PINJAMAN PERIBADI 2
PINJAMAN PERIBADI 3
PINJAMAN PERIBADI 4
PINJAMAN PELABURAN
PINJAMAN PELABURAN
PINJAMAN PELAJARAN
PINJAMAN PELAJARAN

         Perbelanjaan Harian dan Bulanan

                             Bil Utiliti                   Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Bil Air                                                    15      180
Bil Elektrik                                                 150      1800
Gas                                                      50      600
Telefon Rumah                                                 30      360
Telefon Bimbit                                                100      1200
Cukai Pintu                                                 200      2400
Astro                                                     40      480
Insuran Perisian/Rumah
Bil Internet                                                 110      1320

                          Penjagaan Rumah                    Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Orang Gaji                                                  450      5400
Penyelenggaraan

                        Perbelanjaan Hidup                    Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Makanan/Perbelanjaan Dapur                                          1000     12000
Pakaian & Kasut                                                       500
Hiburan & Keraian                                                      1000
Pelajaran
Perubatan
Insuran                                                   400      4800

                            Kenderaan                     Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Cukai ( Jumlah )                                                     150
Insuran ( Jumlah )                                                    1500
Servis & Baikpulih                                                    2000
Tol                                                    100
Minyak Petrol                                               300


                     Lain-lain Perbelanjaan                    Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Wang Saku                                                 300
Perbelanjaan Sukan
Kosmetik/Penjagaan Rambut
Majalah & Surat Khabar                                                  500
Hadiah
Perbelanjaan gigi / mata
Percutian
Penjagaan Anak
                     Lain-lain Perbelanjaan                    Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Pemberian Ibu Bapa                                             100
Yuran Profesional
Derma
Lain-lain perbelanjaan


                        Others                         Bulanan (RM)  Tahunan (RM)
Adakah anda mempunyai bayaran tertunggak kepada mana2 institusi kewangan di Malaysia?
YA ………………. TIDAK ………X………… (Sila tandakan X)
Jika YA, sila nyatakan :
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Bulan Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Bulan Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Bulan Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Bulan Tertunggak


Adakah anda memiliki rekod CTOS?
YA ………………. TIDAK ………X………… (Sila tandakan X)
Jika YA, sila nyatakan :
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Tertunggak
Nama Bank/Institusi                    Jumlah Tertunggak

                          MATLAMAT KEWANGAN
        Perkara          Jumlah dan kekerapan             Bila di perlukan
Kaji Selidik :-
1. Adakah anda memiliki perlindungan Takaful/Insuran? YA
 Jika YA, nyatakan nama syarikat dan bayaran premium/sumbangan : MAA, Prudential


2. Adakah anda telah mempunyai Pelan Pendidikan Anak-Anak? YA
 Jika YA, nyatakan kaedah perancangan pelan tersebut : Takaful


3. Adakah anda telah membuat perancangan kewangan/persaraan jangka sederhana dan jangka panjang? YA
 Bagaimana cara anda merancang Pelan Perancang Kewangan anda? Pelaburan Unit Amanah/ASB/Simpanan/Tabung Haji


4, Adakah anda menggunakan Dana EPF/KWSP untuk pelaburan Unit Amanah? YA
 Jika YA, nyatakan nama Bank/Syarikat Unit Amanah : YA


Date Opened          Statement Date        Fund (EPF)   Units         Nav      Price (RM)
30/8/2007 & 27/12/2007    30/11/2009          PIBF             17533     0.2746     4814.562
23/5/2007           30/10/2009          PAIF             10,038     0.2578     2587.796
1/7/2009           30/11/2009          PIEF            22913.05     0.3018     6915.158


31/3/2008           31/1/2010          MAAKL Al Faid         15237     0.4051     6172.509


3/11/2008           1/12/2009          ALLLIANCE AL Adib       7416     0.7608     5642.093


                                                               26132


Cash:


1/10/2002           15/8/2007          ASM Bestari          1,319     0.3869      510.321
(Disewa, dlm proses urusan penjualan)
(Disewa, dlm proses urusan penjualan)
Disewa
Buying Price
     5030
     2800
     6450


     5740


     6165


    26185
     500
                      Pelanggan                 Pasangan
Nama                Mohd Kamarul Nizam
Alamat           8 Jalan Wawasan 3, Sekseyn 14, Bdr Baru Bangi, Selangor

No. Tel/Hp                193337173
Emel                knizam2000@yahoo.com
Tarikh Lahir               24/11/1971
Bilangan Anak                  6
Majikan                   Unikl Mfi
Jawatan                  Instruktor
Gaji Kasar (RM)               4100                    4500
Gaji Bersih (RM)               2500                    2800
Appointment
1st Appmt (Restructuring)           1100                   500
2nd Appmt (OD)
3rd Appmt (Audit 1)
4th Appmt (Audit 2)
5th Appmt (Audit 3)

                Pelanggan                 Pasangan
Gaji                2500                    0
Bonus                0                    0
Lain-lain pendapatan        2250                    0
     Jumlah          4750                    0

After Restucturing
      Aset
                  Bank       Nilai Semasa     Hutang
Hartanah
Rumah 1              CIMB         300000       222000
Rumah 2              CIMB         65000        30000
Rumah 3              CIMB         65000        30000
Rumah 4              CIMB         60000        36000
Rumah 5
SEWA RUMAH              0          0          0
     Jumlah          Bank        490000       318000
Kenderaan
Kereta 1              Affin        30000       26000
Kereta 2
Motor 1
Motor 2              Credit
          Jumlah         30000      26000
   KWSP Pelanggan A/C 1          70000
   KWSP Pelanggan A/C 2          14500
   KWSP Pasangan A/C 1           0
   KWSP Pasangan A/C 2           0

          Jumlah         84500

               Bank    Nilai Semasa    Hutang

   PL-BARU                        40000
   OD/ASB                         44100
   SIJIL ASB               49000
 1  SAVING           0       0        0
 2  SAVING           0       0        0
 3  KAD KREDIT 1      CTBNK              500
 4  KAD KREDIT 2       CIMB      BT      10000
 5  KAD KREDIT 3      AEON              1000
 6  KAD KREDIT 4       UOB      EPP      8000
   KAD KREDIT 5       PBB       BT      5000
   KAD KREDIT 6       MBB      EPP      1500
 7  KAD KREDIT 7       MBF       BT      7000
 8  PL 1           PBB      62000
 9  PL 2            0       0        0
10  PL 3            0       0        0
11  PL 4            0       0        0
12  PINJAMAN PELABURAN    Cimb     100000
13  PINJAMAN PELABURAN    Rhb      100000

          Jumlah         311000     117100


                  Perbelanjaan Harian dan Bulanan
                Bil Utiliti
   Bil Air                              15
   Bil Elektrik                           150
   Gas                                50
   Telefon                              30
Telefon Bimbit                  100
Cukai
Astro                       40
Insuran Perisian/Rumah
Bil Internet                   110

               Penjagaan Rumah
Orang Gaji
Penyelenggaraan

               Perbelanjaan Hidup
Makanan/Perbelanjaan Dapur            500
Pakaian & Kasut
Hiburan & Keraian
Pelajaran
Perubatan
Insuran                      400

                Kenderaan
Cukai ( Jumlah )
Insuran ( Jumlah )
Servis & Baikpulih
Tol                        100
Minyak Petrol                   300

                Wang Saku
Wang Saku                     300
Perbelanjaan Sukan
Kosmetik/Penjagaan Rambut
Majalah & Surat Khabar
Hadiah
Perbelanjaan gigi / mata
Percutian
Penjagaan Anak
Pemberian Ibu Bapa                100
Yuran Profesional
Derma
Lain-lain perbelanjaan

               Others
     Jumlah                     1500


     Jumlah             915500     461100

                Monthly Requirement
                Yearly Requirement

                  Yearly Shortfall


Kiraan PL
Jumlah Loan      RM    40000
Rates              4.85%
Tahun                15      180
Monthly Installment   RM  383.89
     Pasangan


langor
      4500
      2800

      500
          Bulanan  Tahunan
           2500
                 0
           2250
           4750   3969                              Daily Rest
          Bulanan  Tahunan

           1300    0
           360    0   (Disewa, dlm proses urusan penjualan)
           320    0   (Disewa, dlm proses urusan penjualan)
           350    0   Disewa

            0     0
           2330            49.05 %


            0     0
                 0
                 0
           230    0              Criteria
     230              4.84 %
    Bulanan  Tahunan

     383    0
     159
          3969
      0     0
      0     0
      0     0
      0     0   Pinjaman Peribadi
      0     0
      0     0
      0
      0
      0     0
      0    1100
      0     0
      0     0
      0     0
     650    0
     400    0

     1592             33.53 %
                   87.42 %
lanan
    Bulanan  Tahunan
      0     0
      0     0
      0     0
      0     0
 0     0
 0    2400
 0     0

 0     0

Bulanan  Tahunan
 0     0
 0     0

Bulanan  Tahunan
 0     0
      500
      1000 0     0

Bulanan  Tahunan
       0
       0
       0
 0
 0

Bulanan  Tahunan
 0      500
 0     0
 0     0
 0     0
 0       0

Bulanan    Tahunan    Before Restructuring ( RM )  0     0 %
 0       0      After Restructuring (RM )  1500  31.579 %
 0       0     Baki Aliran Tunai (+/-)    -902   -19 %
 0       0
 0       0

 0      4400


 598      -431

    598
   11570

   11139      928        0 SAVING ASB       0  %


                      SAVING UNIT TRUST
        Year                            2010
        Month       May     Jun      Jul

Balance OD                -        -  44,100.00
+ GAJI                  -        -   4,750.00
Dividend ASB
Bonus
Extra income

TOTAL INFLOW              0.00     0.00  48850.00

HL - House/Rental            -        -  2,330.00
HP - Kereta               -        -   230.00
Comt(Liability)             -        -  1,592.48
      ASB (saving)         -        -   500.00

    UNIT TRUST (SAVING)        -        -     -
Bayar PENUH Kad Kredit                    33,000.00
Bayar PENUH PL
Bayar PENUH
Yuran Professional
Servis Kereta
Cukai Pintu/Tanah
Interest charge OD
Percutian
Cukai Jalan/Insuran
Insuran Rumah/Perisian
Pakaian/Keraian
   Duit Poket/Belanja harian     -        -  1,500.00
TOTAL OUTFLOW              0.00     0.00   39152.48

Balance OD to be utilised      0.00     0.00    9,697.52

     Savings in ASB               -    500.00

   SAVING IN UNIT TRUST        -      -       -
      2010
 Aug       Sep     Oct     Nov     Dec

 9,697.52     8,295.03   6,892.55   5,490.06   4,087.58
 4,750.00     4,750.00   4,750.00   4,750.00   4,750.00
14447.52   13045.03    11642.55   10240.06   8837.58

 2,330.00     2,330.00   2,330.00   2,330.00   2,330.00
  230.00      230.00    230.00    230.00    230.00
 1,592.48     1,592.48   1,592.48   1,592.48   1,592.48
  500.00      500.00    500.00    500.00    500.00

    -        -      -      -      -
 1,500.00     1,500.00   1,500.00   1,500.00   1,500.00
 6152.48     6152.48   6152.48   6152.48   6152.48

8,295.03   6,892.55    5,490.06   4,087.58   2,685.09

1,000.00   1,500.00    2,000.00   2,500.00   3,000.00

    -        -      -      -      -
                                 2011
Jan     Feb     Mar     Apr     May

 2,685.09   5,251.61   3,849.12   2,446.64   1,044.15
 4,750.00   4,750.00   4,750.00   4,750.00   4,750.00
   3969
11404.09   10001.61   8599.12   7196.64   5794.15

 2,330.00   2,330.00   2,330.00   2,330.00   2,330.00
  230.00    230.00    230.00    230.00    230.00
 1,592.48   1,592.48   1,592.48   1,592.48   1,592.48
  500.00    500.00    500.00    500.00    500.00

   -      -      -      -      -
 1,500.00   1,500.00   1,500.00   1,500.00   1,500.00
 6152.48   6152.48   6152.48   6152.48   6152.48

5,251.61   3,849.12   2,446.64   1,044.15   (358.33)

3,500.00   4,000.00   4,500.00   5,000.00   5,500.00

   -      -      -      -      -
    2011
 Jun      Jul      Aug      Sep      Oct

  (358.33)   (1,760.82)   (3,163.30)   (4,565.79)   (5,968.27)
  4,750.00    4,750.00    4,750.00    4,750.00    4,750.00
 4391.67    2989.18    1586.70     184.21    -1218.27

 2,330.00    2,330.00    2,330.00    2,330.00    2,330.00
  230.00     230.00     230.00     230.00     230.00
 1,592.48    1,592.48    1,592.48    1,592.48    1,592.48
  500.00    500.00     500.00     500.00     500.00

    -       -       -       -       -
 1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00    1,500.00
  6152.48    6152.48    6152.48    6152.48    6152.48

(1,760.82)   (3,163.30)   (4,565.79)   (5,968.27)   (7,370.76)

6,000.00    6,500.00    7,000.00    7,500.00    8,000.00

    -       -       -       -       -
 Nov       Dec

 (7,370.76)   (8,773.24)
  4,750.00    4,750.00
 -2620.76    -4023.24

 2,330.00    2,330.00
  230.00     230.00
 1,592.48    1,592.48
  500.00      500.00

    -        -
 1,500.00    1,500.00
  6152.48     6152.48

(8,773.24)   (10,175.73)

8,500.00    9,000.00

    -        -
                                 UNIT TRUST DIVIDEND CALCU
            UNIT TRUST                ASB
Month          15%   -              8%   -


   1    100.00      1.25  101.25   100.00      0.67  100.67
   2    201.25      2.52  203.77   200.67      1.34  202.00
   3    303.77      3.80  307.56   302.00      2.01  304.02
   4    407.56      5.09  412.66   404.02      2.69  406.71
   5    512.66      6.41  519.07   506.71      3.38  510.09
   6    619.07      7.74  626.80   610.09      4.07  614.16
   7    726.80      9.09  735.89   714.16      4.76  718.92
   8    835.89     10.45  846.34   818.92      5.46  824.38
   9    946.34     11.83  958.17   924.38      6.16  930.54
   10   1,058.17     13.23  1,071.39  1,030.54     6.87  1,037.41
   11   1,171.39     14.64  1,186.04  1,137.41     7.58  1,144.99
   12   1,286.04     16.08  1,302.11  1,244.99     8.30  1,253.29
yr1   13  1,402.11     17.53  1,419.64  1,353.29     9.02  1,362.31
   14   1,519.64     19.00  1,538.63  1,462.31     9.75  1,472.06
   15   1,638.63     20.48  1,659.12  1,572.06     10.48  1,582.54
   16   1,759.12     21.99  1,781.11  1,682.54     11.22  1,693.76
   17   1,881.11     23.51  1,904.62  1,793.76     11.96  1,805.72
   18   2,004.62     25.06  2,029.68  1,905.72     12.70  1,918.42
   19   2,129.68     26.62  2,156.30  2,018.42     13.46  2,031.88
   20   2,256.30     28.20  2,284.50  2,131.88     14.21  2,146.09
   21   2,384.50     29.81  2,414.31  2,246.09     14.97  2,261.07
   22   2,514.31     31.43  2,545.74  2,361.07     15.74  2,376.81
   23   2,645.74     33.07  2,678.81  2,476.81     16.51  2,493.32
   24   2,778.81     34.74  2,813.54  2,593.32     17.29  2,610.61
yr2   25  2,913.54     36.42  2,949.96  2,710.61     18.07  2,728.68
   26   3,049.96     38.12  3,088.09  2,828.68     18.86  2,847.54
   27   3,188.09     39.85  3,227.94  2,947.54     19.65  2,967.19
   28   3,327.94     41.60  3,369.54  3,067.19     20.45  3,087.63
   29   3,469.54     43.37  3,512.91  3,187.63     21.25  3,208.89
   30   3,612.91     45.16  3,658.07  3,308.89     22.06  3,330.94
   31   3,758.07  46.98  3,805.04  3,430.94  22.87  3,453.82
   32   3,905.04  48.81  3,953.86  3,553.82  23.69  3,577.51
   33   4,053.86  50.67  4,104.53  3,677.51  24.52  3,702.03
   34   4,204.53  52.56  4,257.09  3,802.03  25.35  3,827.37
   35   4,357.09  54.46  4,411.55  3,927.37  26.18  3,953.56
   36   4,511.55  56.39  4,567.94  4,053.56  27.02  4,080.58
yr3  37  4,667.94  58.35  4,726.29  4,180.58  27.87  4,208.45
   38   4,826.29  60.33  4,886.62  4,308.45  28.72  4,337.17
   39   4,986.62  62.33  5,048.96  4,437.17  29.58  4,466.75
   40   5,148.96  64.36  5,213.32  4,566.75  30.45  4,597.20
   41   5,313.32  66.42  5,379.73  4,697.20  31.31  4,728.51
   42   5,479.73  68.50  5,548.23  4,828.51  32.19  4,860.70
   43   5,648.23  70.60  5,718.83  4,960.70  33.07  4,993.78
   44   5,818.83  72.74  5,891.57  5,093.78  33.96  5,127.73
   45   5,991.57  74.89  6,066.46  5,227.73  34.85  5,262.59
   46   6,166.46  77.08  6,243.54  5,362.59  35.75  5,398.34
   47   6,343.54  79.29  6,422.84  5,498.34  36.66  5,534.99
   48   6,522.84  81.54  6,604.37  5,634.99  37.57  5,672.56
yr4  49  6,704.37  83.80  6,788.18  5,772.56  38.48  5,811.04
   50   6,888.18  86.10  6,974.28  5,911.04  39.41  5,950.45
   51   7,074.28  88.43  7,162.71  6,050.45  40.34  6,090.79
   52   7,262.71  90.78  7,353.49  6,190.79  41.27  6,232.06
   53   7,453.49  93.17  7,546.66  6,332.06  42.21  6,374.27
   54   7,646.66  95.58  7,742.25  6,474.27  43.16  6,517.43
   55   7,842.25  98.03  7,940.27  6,617.43  44.12  6,661.55
   56   8,040.27  100.50  8,140.78  6,761.55  45.08  6,806.63
   57   8,240.78  103.01  8,343.79  6,906.63  46.04  6,952.67
   58   8,443.79  105.55  8,549.33  7,052.67  47.02  7,099.69
   59   8,649.33  108.12  8,757.45  7,199.69  48.00  7,247.69
   60   8,857.45  110.72  8,968.17  7,347.69  48.98  7,396.67
yr5  61  9,068.17  113.35  9,181.52  7,496.67  49.98  7,546.65
   62   9,281.52  116.02  9,397.54  7,646.65  50.98  7,697.63
   63   9,497.54  118.72  9,616.26  7,797.63  51.98  7,849.61
   64   9,716.26  121.45  9,837.71  7,949.61  53.00  8,002.61
   65   9,937.71  124.22  10,061.93  8,102.61  54.02  8,156.62
   66  10,161.93  127.02  10,288.96  8,256.62  55.04  8,311.67
   67  10,388.96  129.86  10,518.82  8,411.67  56.08  8,467.75
   68  10,618.82  132.74  10,751.56  8,567.75  57.12  8,624.86
   69  10,851.56  135.64  10,987.20  8,724.86  58.17  8,783.03
   70  11,087.20  138.59  11,225.79  8,883.03  59.22  8,942.25
   71  11,325.79  141.57  11,467.36  9,042.25  60.28  9,102.53
   72  11,567.36  144.59  11,711.95  9,202.53  61.35  9,263.88
yr6   73 11,811.95  147.65  11,959.60  9,363.88  62.43  9,426.31
   74  12,059.60  150.75  12,210.35  9,526.31  63.51  9,589.82
   75  12,310.35  153.88  12,464.23  9,689.82  64.60  9,754.42
   76  12,564.23  157.05  12,721.28  9,854.42  65.70  9,920.11
   77  12,821.28  160.27  12,981.55  10,020.11  66.80  10,086.91
   78  13,081.55  163.52  13,245.07  10,186.91  67.91  10,254.83
   79  13,345.07  166.81  13,511.88  10,354.83  69.03  10,423.86
   80  13,611.88  170.15  13,782.03  10,523.86  70.16  10,594.02
   81  13,882.03  173.53  14,055.55  10,694.02  71.29  10,765.31
   82  14,155.55  176.94  14,332.50  10,865.31  72.44  10,937.75
   83  14,432.50  180.41  14,612.90  11,037.75  73.58  11,111.33
   84  14,712.90  183.91  14,896.82  11,211.33  74.74  11,286.07
yr7   85 14,996.82  187.46  15,184.28  11,386.07  75.91  11,461.98
   86  15,284.28  191.05  15,475.33  11,561.98  77.08  11,639.06
   87  15,575.33  194.69  15,770.02  11,739.06  78.26  11,817.32
   88  15,870.02  198.38  16,068.40  11,917.32  79.45  11,996.77
   89  16,168.40  202.10  16,370.50  12,096.77  80.65  12,177.41
   90  16,470.50  205.88  16,676.38  12,277.41  81.85  12,359.26
   91  16,776.38  209.70  16,986.09  12,459.26  83.06  12,542.33
   92  17,086.09  213.58  17,299.66  12,642.33  84.28  12,726.61
   93  17,399.66  217.50  17,617.16  12,826.61  85.51  12,912.12
   94  17,717.16  221.46  17,938.62  13,012.12  86.75  13,098.87
   95  18,038.62  225.48  18,264.11  13,198.87  87.99  13,286.86
   96  18,364.11  229.55  18,593.66  13,386.86  89.25  13,476.10
yr8   97 18,693.66  233.67  18,927.33  13,576.10  90.51  13,666.61
   98  19,027.33  237.84  19,265.17  13,766.61  91.78  13,858.39
   99  19,365.17  242.06  19,607.23  13,958.39  93.06  14,051.44
   100  19,707.23  246.34  19,953.57  14,151.44  94.34  14,245.79
   101  20,053.57  250.67  20,304.24  14,345.79  95.64  14,441.43
   102  20,404.24  255.05  20,659.30  14,541.43  96.94  14,638.37
   103  20,759.30  259.49  21,018.79  14,738.37  98.26  14,836.62
   104  21,118.79  263.98  21,382.77  14,936.62  99.58  15,036.20
   105  21,482.77  268.53  21,751.31  15,136.20  100.91  15,237.11
   106  21,851.31  273.14  22,124.45  15,337.11  102.25  15,439.36
   107  22,224.45  277.81  22,502.26  15,539.36  103.60  15,642.95
   108  22,602.26  282.53  22,884.78  15,742.95  104.95  15,847.91
yr9  109 22,984.78  287.31  23,272.09  15,947.91  106.32  16,054.23
   110  23,372.09  292.15  23,664.24  16,154.23  107.69  16,261.92
   111  23,764.24  297.05  24,061.30  16,361.92  109.08  16,471.00
   112  24,161.30  302.02  24,463.31  16,571.00  110.47  16,681.47
   113  24,563.31  307.04  24,870.35  16,781.47  111.88  16,893.35
   114  24,970.35  312.13  25,282.48  16,993.35  113.29  17,106.64
  115  25,382.48  317.28  25,699.77  17,206.64  114.71  17,321.35
  116  25,799.77  322.50  26,122.26  17,421.35  116.14  17,537.49
  117  26,222.26  327.78  26,550.04  17,637.49  117.58  17,755.08
  118  26,650.04  333.13  26,983.17  17,855.08  119.03  17,974.11
  119  27,083.17  338.54  27,421.71  18,074.11  120.49  18,194.60
  120  27,521.71  344.02  27,865.73  18,294.60  121.96  18,416.57
yr10 121 27,965.73  349.57  28,315.30  18,516.57  123.44  18,640.01
  122  28,415.30  355.19  28,770.49  18,740.01  124.93  18,864.94
  123  28,870.49  360.88  29,231.37  18,964.94  126.43  19,091.38
  124  29,331.37  366.64  29,698.01  19,191.38  127.94  19,319.32
  125  29,798.01  372.48  30,170.49  19,419.32  129.46  19,548.78
  126  30,270.49  378.38  30,648.87  19,648.78  130.99  19,779.77
  127  30,748.87  384.36  31,133.23  19,879.77  132.53  20,012.31
  128  31,233.23  390.42  31,623.65  20,112.31  134.08  20,246.39
  129  31,723.65  396.55  32,120.19  20,346.39  135.64  20,482.03
  130  32,220.19  402.75  32,622.94  20,582.03  137.21  20,719.24
  131  32,722.94  409.04  33,131.98  20,819.24  138.79  20,958.04
  132  33,231.98  415.40  33,647.38  21,058.04  140.39  21,198.43
yr11 133 33,747.38  421.84  34,169.22  21,298.43  141.99  21,440.42
  134  34,269.22  428.37  34,697.59  21,540.42  143.60  21,684.02
  135  34,797.59  434.97  35,232.56  21,784.02  145.23  21,929.25
  136  35,332.56  441.66  35,774.21  22,029.25  146.86  22,176.11
  137  35,874.21  448.43  36,322.64  22,276.11  148.51  22,424.61
  138  36,422.64  455.28  36,877.93  22,524.61  150.16  22,674.78
  139  36,977.93  462.22  37,440.15  22,774.78  151.83  22,926.61
  140  37,540.15  469.25  38,009.40  23,026.61  153.51  23,180.12
  141  38,109.40  476.37  38,585.77  23,280.12  155.20  23,435.32
  142  38,685.77  483.57  39,169.34  23,535.32  156.90  23,692.22
  143  39,269.34  490.87  39,760.21  23,792.22  158.61  23,950.84
  144  39,860.21  498.25  40,358.46  24,050.84  160.34  24,211.18
yr12 145 40,458.46  505.73  40,964.19  24,311.18  162.07  24,473.25
  146  41,064.19  513.30  41,577.49  24,573.25  163.82  24,737.07
  147  41,677.49  520.97  42,198.46  24,837.07  165.58  25,002.65
  148  42,298.46  528.73  42,827.19  25,102.65  167.35  25,270.01
  149  42,927.19  536.59  43,463.78  25,370.01  169.13  25,539.14
  150  43,563.78  544.55  44,108.33  25,639.14  170.93  25,810.07
  151  44,208.33  552.60  44,760.93  25,910.07  172.73  26,082.80
  152  44,860.93  560.76  45,421.70  26,182.80  174.55  26,357.35
  153  45,521.70  569.02  46,090.72  26,457.35  176.38  26,633.73
  154  46,190.72  577.38  46,768.10  26,733.73  178.22  26,911.96
  155  46,868.10  585.85  47,453.95  27,011.96  180.08  27,192.04
  156  47,553.95  594.42  48,148.38  27,292.04  181.95  27,473.99
yr13 157 48,248.38   603.10  48,851.48  27,573.99  183.83  27,757.81
  158  48,951.48  611.89  49,563.37  27,857.81  185.72  28,043.53
  158  49,663.37  620.79  50,284.17  28,143.53  187.62  28,331.15
  159  50,384.17  629.80  51,013.97  28,431.15  189.54  28,620.70
  160  51,113.97  638.92  51,752.89  28,720.70  191.47  28,912.17
  161  51,852.89  648.16  52,501.05  29,012.17  193.41  29,205.58
  162  52,601.05  657.51  53,258.57  29,305.58  195.37  29,500.95
  163  53,358.57  666.98  54,025.55  29,600.95  197.34  29,798.29
  164  54,125.55  676.57  54,802.12  29,898.29  199.32  30,097.61
  165  54,902.12  686.28  55,588.40  30,197.61  201.32  30,398.93
  166  55,688.40  696.10  56,384.50  30,498.93  203.33  30,702.26
  167  56,484.50  706.06  57,190.56  30,802.26  205.35  31,007.61
  168  57,290.56  716.13  58,006.69  31,107.61  207.38  31,314.99
yr 14 169 58,106.69  726.33  58,833.02  31,414.99  209.43  31,624.42
  170  58,933.02  736.66  59,669.69  31,724.42  211.50  31,935.92
  171  59,769.69  747.12  60,516.81  32,035.92  213.57  32,249.49
  172  60,616.81  757.71  61,374.52  32,349.49  215.66  32,565.16
  173  61,474.52  768.43  62,242.95  32,665.16  217.77  32,882.92
  174  62,342.95  779.29  63,122.24  32,982.92  219.89  33,202.81
  175  63,222.24  790.28  64,012.51  33,302.81  222.02  33,524.83
  176  64,112.51  801.41  64,913.92  33,624.83  224.17  33,848.99
  177  65,013.92  812.67  65,826.59  33,948.99  226.33  34,175.32
  178  65,926.59  824.08  66,750.68  34,275.32  228.50  34,503.82
  179  66,850.68  835.63  67,686.31  34,603.82  230.69  34,834.51
  180  67,786.31  847.33  68,633.64  34,934.51  232.90  35,167.41
yr15 181 68,733.64   859.17  69,592.81  35,267.41  235.12  35,502.53
  182  69,692.81  871.16  70,563.97  35,602.53  237.35  35,839.88
  183  70,663.97  883.30  71,547.27  35,939.88  239.60  36,179.48
  184  71,647.27  895.59  72,542.86  36,279.48  241.86  36,521.34
  185  72,642.86  908.04  73,550.90  36,621.34  244.14  36,865.48
  186  73,650.90  920.64  74,571.53  36,965.48  246.44  37,211.92
  187  74,671.53  933.39  75,604.93  37,311.92  248.75  37,560.66
  188  75,704.93  946.31  76,651.24  37,660.66  251.07  37,911.74
  189  76,751.24  959.39  77,710.63  38,011.74  253.41  38,265.15
  190  77,810.63  972.63  78,783.26  38,365.15  255.77  38,620.91
  191  78,883.26  986.04  79,869.30  38,720.91  258.14  38,979.05
  192  79,969.30  999.62  80,968.92  39,079.05  260.53  39,339.58
yr16 193 81,068.92  1,013.36  82,082.28  39,439.58  262.93  39,702.51
  194  82,182.28  1,027.28  83,209.56  39,802.51  265.35  40,067.86
  195  83,309.56  1,041.37  84,350.93  40,167.86  267.79  40,435.65
  196  84,450.93  1,055.64  85,506.56  40,535.65  270.24  40,805.89
  197  85,606.56  1,070.08  86,676.65  40,905.89  272.71  41,178.59
  198  86,776.65  1,084.71  87,861.35  41,278.59  275.19  41,553.78
  199  87,961.35  1,099.52  89,060.87  41,653.78  277.69  41,931.47
  200  89,160.87  1,114.51  90,275.38  42,031.47  280.21  42,311.68
  201  90,375.38  1,129.69  91,505.07  42,411.68  282.74  42,694.43
  202  91,605.07  1,145.06  92,750.14  42,794.43  285.30  43,079.72
  203  92,850.14  1,160.63  94,010.76  43,179.72  287.86  43,467.59
  204  94,110.76  1,176.38  95,287.15  43,567.59  290.45  43,858.04
yr17 205 95,387.15  1,192.34  96,579.49  43,958.04  293.05  44,251.09
  206  96,679.49  1,208.49  97,887.98  44,351.09  295.67  44,646.77
  207  97,987.98  1,224.85  99,212.83  44,746.77  298.31  45,045.08
  208  99,312.83  1,241.41  100,554.24  45,145.08  300.97  45,446.05
  209 100,654.24  1,258.18  101,912.42  45,546.05  303.64  45,849.69
  210 102,012.42  1,275.16  103,287.57  45,949.69  306.33  46,256.02
  211 103,387.57  1,292.34  104,679.92  46,356.02  309.04  46,665.06
  212 104,779.92  1,309.75  106,089.67  46,765.06  311.77  47,076.83
  213 106,189.67  1,327.37  107,517.04  47,176.83  314.51  47,491.34
  214 107,617.04  1,345.21  108,962.25  47,591.34  317.28  47,908.61
  215 109,062.25  1,363.28  110,425.53  48,008.61  320.06  48,328.67
  216 110,525.53  1,381.57  111,907.10  48,428.67  322.86  48,751.53
    112,007.10
yr 18 217      1,400.09  113,407.19  48,851.53  325.68  49,177.20
  218 113,507.19  1,418.84  114,926.03  49,277.20  328.51  49,605.72
  219 115,026.03  1,437.83  116,463.85  49,705.72  331.37  50,037.09
  220 116,563.85  1,457.05  118,020.90  50,137.09  334.25  50,471.34
  221 118,120.90  1,476.51  119,597.41  50,571.34  337.14  50,908.48
  222 119,697.41  1,496.22  121,193.63  51,008.48  340.06  51,348.54
  223 121,293.63  1,516.17  122,809.80  51,448.54  342.99  51,791.53
  224 122,909.80  1,536.37  124,446.17  51,891.53  345.94  52,237.47
  225 124,546.17  1,556.83  126,103.00  52,337.47  348.92  52,686.39
  226 126,203.00  1,577.54  127,780.54  52,786.39  351.91  53,138.30
  227 127,880.54  1,598.51  129,479.04  53,238.30  354.92  53,593.22
  228 129,579.04  1,619.74  131,198.78  53,693.22  357.95  54,051.17
yr19 229131,298.78  1,641.23  132,940.02  54,151.17  361.01  54,512.18
  230 133,040.02  1,663.00  134,703.02  54,612.18  364.08  54,976.26
  231 134,803.02  1,685.04  136,488.06  55,076.26  367.18  55,443.44
  232 136,588.06  1,707.35  138,295.41  55,543.44  370.29  55,913.73
  233 138,395.41  1,729.94  140,125.35  56,013.73  373.42  56,387.15
  234 140,225.35  1,752.82  141,978.17  56,487.15  376.58  56,863.73
  235 142,078.17  1,775.98  143,854.14  56,963.73  379.76  57,343.49
  236 143,954.14  1,799.43  145,753.57  57,443.49  382.96  57,826.45
  237 145,853.57  1,823.17  147,676.74  57,926.45  386.18  58,312.62
  238 153,843.20  1,923.04  155,766.24  63,675.21  424.50  64,099.71
  239 162,109.79  2,026.37  164,136.16  69,598.05  463.99  70,062.03
yr 20 240170,659.00  2,133.24  172,792.24  75,697.03  504.65  76,201.67
    179,496.61     -   179,496.61  81,974.23   -   81,974.23
    186,384.79     -   186,384.79  87,885.27   -   87,885.27
    193,459.07     -   193,459.07  93,935.72   -   93,935.72
    200,721.78     -   200,721.78  100,126.51   -   100,126.51
    208,175.27     -   208,175.27  106,458.56   -   106,458.56
    215,821.94     -   215,821.94  112,932.83   -   112,932.83
    223,664.18     -   223,664.18  119,550.27   -   119,550.27
    231,704.46     -   231,704.46  126,311.81   -   126,311.81
    239,945.23     -   239,945.23  133,218.44   -   133,218.44
    248,389.02     -   248,389.02  140,271.11   -   140,271.11
    257,038.35     -   257,038.35  147,470.80   -   147,470.80
UST DIVIDEND CALCULATION

                      Anggaran tahun diperlukan untuk simpanan mencapai RM
                      UNIT TRUST                  ASB
                 RM 1000 per month = 17 tahun 4 bulan   RM 1000 per month = 20
                 RM 2000 per month = 13 tahun 3 bulan   RM 2000 per month = 18
                 RM 3000 per month = 11 tahun 0 bulan   RM 3000 per month = 14
                 RM 4000 per month = 9 tahun 6 bulan    RM 4000 per month = 12
    UT-ASB   UT+ASB


                      A Lump Sum Investment of RM?????, with interest compounded yearly
                      accumulates the amounts indicated at the respective years.
                Year           15%     -


                    1   10,000.00      1,500.00   11,500.00     2008
                    2   11,500.00      1,725.00   13,225.00     2009
                    3   13,225.00      1,983.75   15,208.75     2010
                    4   15,208.75      2,281.31   17,490.06     2011
                    5   17,490.06      2,623.51   20,113.57     2012
                    6   20,113.57      3,017.04   23,130.61     2013
                    7   23,130.61      3,469.59   26,600.20     2014
      48.82  2,555.40     8   26,600.20      3,990.03   30,590.23     2015
                    9   30,590.23      4,588.53   35,178.76     2016
                  10     35,178.76      5,276.81   40,455.58     2017
                  11     40,455.58      6,068.34   46,523.91     2018
                  12     46,523.91      6,978.59   53,502.50     2019
                  13     53,502.50      8,025.38   61,527.88     2020
                  14     61,527.88      9,229.18   70,757.06     2021
                  15     70,757.06     10,613.56   81,370.62     2022
                  16     81,370.62     12,205.59   93,576.21
                  17     93,576.21     14,036.43  107,612.64
                  18    107,612.64     16,141.90  123,754.54
                  19    123,754.54     18,563.18  142,317.72
      202.94  5,424.15   20    142,317.72     21,347.66  163,665.37
                  21    163,665.37     24,549.81
                  22    188,215.18     28,232.28
                  23    216,447.46     32,467.12
                  24    248,914.58     37,337.19
                  25    286,251.76     42,937.76
                  26    329,189.53     49,378.43
            27  378,567.96  56,785.19
            28  435,353.15  65,302.97
            29  500,656.12  75,098.42
            30  575,754.54  86,363.18
            31  662,117.72  99,317.66
 487.37   8,648.52
 931.82  12,276.93
1,571.50  16,364.84
2,448.07  20,975.84
3,610.74  26,182.89
5,117.55  32,069.76
7,036.88  38,732.69
 9,449.16  46,282.29
12,448.95  54,845.81
16,147.28  64,569.64
 20,674.39  75,622.36
26,691.70  89,321.68
33,466.23  103,801.05
41,629.34  120,308.50
51,429.11  139,145.19
63,155.57  160,658.63
77,147.61  185,249.96
94,074.13  234,198.19
mencapai  RM 1 juta.
per month = 20 tahun 4 bulan
per month = 18 tahun 3 bulan
per month = 14 tahun 8 bulan
per month = 12 tahun 3 bulan
st compounded yearly
       ASB DIVIDEND

Month            8%      0

     1  #REF!        #REF!    #REF!
     2  #REF!        #REF!    #REF!
     3  #REF!        #REF!    #REF!  Year
     4  #REF!        #REF!    #REF!
     5  #REF!        #REF!    #REF!      1
     6  #REF!        #REF!    #REF!      2
     7  #REF!        #REF!    #REF!      3
     8  #REF!        #REF!    #REF!      4
     9  #REF!        #REF!    #REF!      5
     10  #REF!        #REF!    #REF!      6
     11  #REF!        #REF!    #REF!      7
     12  #REF!        #REF!    #REF!      8
yr1   13  #REF!        #REF!    #REF!      9
     14  #REF!        #REF!    #REF!     10
     15  #REF!        #REF!    #REF!     11
     16  #REF!        #REF!    #REF!     12
     17  #REF!        #REF!    #REF!  2/1/yr 13
     18  #REF!        #REF!    #REF!     14
     19  #REF!        #REF!    #REF!     15
     20  #REF!        #REF!    #REF!     16
     21  #REF!        #REF!    #REF!     17
     22  #REF!        #REF!    #REF!     18
     23  #REF!        #REF!    #REF!     19
     24  #REF!        #REF!    #REF!     20
yr2   25  #REF!        #REF!    #REF!     21
     26  #REF!        #REF!    #REF!     22
     27  #REF!        #REF!    #REF!     23
     28  #REF!        #REF!    #REF!     24
     29  #REF!        #REF!    #REF!     25
     30  #REF!        #REF!    #REF!     26
     31  #REF!        #REF!    #REF!     27
     32  #REF!        #REF!    #REF!     28
     33  #REF!        #REF!    #REF!     29
     34  #REF!        #REF!    #REF!     30
     35  #REF!        #REF!    #REF!     31
     36  #REF!        #REF!    #REF!
yr3   37  #REF!        #REF!    #REF!
     38  #REF!        #REF!    #REF!
     39  #REF!        #REF!    #REF!
     40  #REF!        #REF!    #REF!
     41  #REF!        #REF!    #REF!
     42  #REF!        #REF!    #REF!
    43  #REF!  #REF!  #REF!
    44  #REF!  #REF!  #REF!
    45  #REF!  #REF!  #REF!
    46  #REF!  #REF!  #REF!
    47  #REF!  #REF!  #REF!
    48  #REF!  #REF!  #REF!
yr4  49  #REF!  #REF!  #REF!
    50  #REF!  #REF!  #REF!
    51  #REF!  #REF!  #REF!
    52  #REF!  #REF!  #REF!
    53  #REF!  #REF!  #REF!
    54  #REF!  #REF!  #REF!
    55  #REF!  #REF!  #REF!
    56  #REF!  #REF!  #REF!
    57  #REF!  #REF!  #REF!
    58  #REF!  #REF!  #REF!
    59  #REF!  #REF!  #REF!
    60  #REF!  #REF!  #REF!
yr5  61  #REF!  #REF!  #REF!
    62  #REF!  #REF!  #REF!
    63  #REF!  #REF!  #REF!
    64  #REF!  #REF!  #REF!
    65  #REF!  #REF!  #REF!
    66  #REF!  #REF!  #REF!
    67  #REF!  #REF!  #REF!
    68  #REF!  #REF!  #REF!
    69  #REF!  #REF!  #REF!
    70  #REF!  #REF!  #REF!
    71  #REF!  #REF!  #REF!
    72  #REF!  #REF!  #REF!
yr6  73  #REF!  #REF!  #REF!
    74  #REF!  #REF!  #REF!
    75  #REF!  #REF!  #REF!
    76  #REF!  #REF!  #REF!
    77  #REF!  #REF!  #REF!
    78  #REF!  #REF!  #REF!
    79  #REF!  #REF!  #REF!
    80  #REF!  #REF!  #REF!
    81  #REF!  #REF!  #REF!
    82  #REF!  #REF!  #REF!
    83  #REF!  #REF!  #REF!
    84  #REF!  #REF!  #REF!
yr7  85  #REF!  #REF!  #REF!
    86  #REF!  #REF!  #REF!
    87  #REF!  #REF!  #REF!
    88  #REF!  #REF!  #REF!
    89  #REF!  #REF!  #REF!
    90  #REF!  #REF!  #REF!
    91  #REF!  #REF!  #REF!
    92  #REF!  #REF!  #REF!
   93  #REF!  #REF!  #REF!
   94  #REF!  #REF!  #REF!
   95  #REF!  #REF!  #REF!
   96  #REF!  #REF!  #REF!
yr8 97  #REF!  #REF!  #REF!
   98  #REF!  #REF!  #REF!
   99  #REF!  #REF!  #REF!
   100  #REF!  #REF!  #REF!
   101  #REF!  #REF!  #REF!
   102  #REF!  #REF!  #REF!
   103  #REF!  #REF!  #REF!
   104  #REF!  #REF!  #REF!
   105  #REF!  #REF!  #REF!
   106  #REF!  #REF!  #REF!
   107  #REF!  #REF!  #REF!
   108  #REF!  #REF!  #REF!
yr9 109  #REF!  #REF!  #REF!
   110  #REF!  #REF!  #REF!
   111  #REF!  #REF!  #REF!
   112  #REF!  #REF!  #REF!
   113  #REF!  #REF!  #REF!
   114  #REF!  #REF!  #REF!
   115  #REF!  #REF!  #REF!
   116  #REF!  #REF!  #REF!
   117  #REF!  #REF!  #REF!
   118  #REF!  #REF!  #REF!
   119  #REF!  #REF!  #REF!
   120  #REF!  #REF!  #REF!
yr10 121  #REF!  #REF!  #REF!
   122  #REF!  #REF!  #REF!
   123  #REF!  #REF!  #REF!
   124  #REF!  #REF!  #REF!
   125  #REF!  #REF!  #REF!
   126  #REF!  #REF!  #REF!
   127  #REF!  #REF!  #REF!
   128  #REF!  #REF!  #REF!
   129  #REF!  #REF!  #REF!
   130  #REF!  #REF!  #REF!
   131  #REF!  #REF!  #REF!
   132  #REF!  #REF!  #REF!
yr11 133  #REF!  #REF!  #REF!
   134  #REF!  #REF!  #REF!
   135  #REF!  #REF!  #REF!
   136  #REF!  #REF!  #REF!
   137  #REF!  #REF!  #REF!
   138  #REF!  #REF!  #REF!
   139  #REF!  #REF!  #REF!
   140  #REF!  #REF!  #REF!
   141  #REF!  #REF!  #REF!
   142  #REF!  #REF!  #REF!
    143  #REF!  #REF!  #REF!
    144  #REF!  #REF!  #REF!
yr12  145  #REF!  #REF!  #REF!
    146  #REF!  #REF!  #REF!
    147  #REF!  #REF!  #REF!
    148  #REF!  #REF!  #REF!
    149  #REF!  #REF!  #REF!
    150  #REF!  #REF!  #REF!
    151  #REF!  #REF!  #REF!
    152  #REF!  #REF!  #REF!
    153  #REF!  #REF!  #REF!
    154  #REF!  #REF!  #REF!
    155  #REF!  #REF!  #REF!
    156  #REF!  #REF!  #REF!
yr13  157  #REF!  #REF!  #REF!
    158  #REF!  #REF!  #REF!
    158  #REF!  #REF!  #REF!
    159  #REF!  #REF!  #REF!
    160  #REF!  #REF!  #REF!
    161  #REF!  #REF!  #REF!
    162  #REF!  #REF!  #REF!
    163  #REF!  #REF!  #REF!
    164  #REF!  #REF!  #REF!
    165  #REF!  #REF!  #REF!
    166  #REF!  #REF!  #REF!
    167  #REF!  #REF!  #REF!
    168  #REF!  #REF!  #REF!
yr 14  169  #REF!  #REF!  #REF!
    170  #REF!  #REF!  #REF!
    171  #REF!  #REF!  #REF!
    172  #REF!  #REF!  #REF!
    173  #REF!  #REF!  #REF!
    174  #REF!  #REF!  #REF!
    175  #REF!  #REF!  #REF!
    176  #REF!  #REF!  #REF!
    177  #REF!  #REF!  #REF!
    178  #REF!  #REF!  #REF!
    179  #REF!  #REF!  #REF!
    180  #REF!  #REF!  #REF!
yr15  181  #REF!  #REF!  #REF!
    182  #REF!  #REF!  #REF!
    183  #REF!  #REF!  #REF!
    184  #REF!  #REF!  #REF!
    185  #REF!  #REF!  #REF!
    186  #REF!  #REF!  #REF!
    187  #REF!  #REF!  #REF!
    188  #REF!  #REF!  #REF!
    189  #REF!  #REF!  #REF!
    190  #REF!  #REF!  #REF!
    191  #REF!  #REF!  #REF!
   192  #REF!  #REF!  #REF!
yr16 193  #REF!  #REF!  #REF!
   194  #REF!  #REF!  #REF!
   195  #REF!  #REF!  #REF!
   196  #REF!  #REF!  #REF!
   197  #REF!  #REF!  #REF!
   198  #REF!  #REF!  #REF!
   199  #REF!  #REF!  #REF!
   200  #REF!  #REF!  #REF!
   201  #REF!  #REF!  #REF!
   202  #REF!  #REF!  #REF!
   203  #REF!  #REF!  #REF!
   204  #REF!  #REF!  #REF!
yr17 205  #REF!  #REF!  #REF!
   206  #REF!  #REF!  #REF!
   207  #REF!  #REF!  #REF!
   208  #REF!  #REF!  #REF!
   209  #REF!  #REF!  #REF!
   210  #REF!  #REF!  #REF!
   211  #REF!  #REF!  #REF!
   212  #REF!  #REF!  #REF!
   213  #REF!  #REF!  #REF!
   214  #REF!  #REF!  #REF!
   215  #REF!  #REF!  #REF!
   216  #REF!  #REF!  #REF!
yr 18 217  #REF!  #REF!  #REF!
   218  #REF!  #REF!  #REF!
   219  #REF!  #REF!  #REF!
   220  #REF!  #REF!  #REF!
   221  #REF!  #REF!  #REF!
   222  #REF!  #REF!  #REF!
   223  #REF!  #REF!  #REF!
   224  #REF!  #REF!  #REF!
   225  #REF!  #REF!  #REF!
   226  #REF!  #REF!  #REF!
   227  #REF!  #REF!  #REF!
   228  #REF!  #REF!  #REF!
yr19 229  #REF!  #REF!  #REF!
   230  #REF!  #REF!  #REF!
   231  #REF!  #REF!  #REF!
   232  #REF!  #REF!  #REF!
   233  #REF!  #REF!  #REF!
   234  #REF!  #REF!  #REF!
   235  #REF!  #REF!  #REF!
   236  #REF!  #REF!  #REF!
   237  #REF!  #REF!  #REF!
   238  #REF!  #REF!  #REF!
   239  #REF!  #REF!  #REF!
yr 20 240  #REF!  #REF!  #REF!
      #REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
#REF!  #REF!  #REF!
ASB DIVIDEND

        0.08     0

  10000          800  2006
  10800          864  2007
  11664        933.12  2008
12597.12        1007.77  2009
13604.89       1088.391  2010
14693.28       1175.462  2011
15868.74       1269.499  2012
17138.24       1371.059  2013
 18509.3       1480.744  2014
19990.05       1599.204  2015
21589.25        1727.14  2016
23316.39       1865.311  2017
 25181.7       2014.536  2018
27196.24       2175.699
29371.94       2349.755
31721.69       2537.735
34259.43       2740.754
37000.18       2960.014
39960.19       3196.816
43157.01       3452.561
46609.57       3728.766
50338.34       4027.067
 54365.4       4349.232
58714.64       4697.171
63411.81       5072.945
68484.75        5478.78
73963.53       5917.083
79880.61       6390.449
86271.06       6901.685
93172.75        7453.82
100626.6       8050.126
Pengiraan DIVIDEN dan BONUS ASB

Mengikut formula yang dinyatakan dalam penyata tahunan ASB, pengiraan dividen adalah berdasarkan baki minimum bulanan
untuk 12 bulan sepanjang tahun semasa, dan bonus pula dikira berdasarkan baki minimum bulanan untuk 10 tahun.
Contoh pengiraan dividen dan bonus untuk tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2006:

Dividen = [(Jumlah baki minimum Jan 2006 – Dis 2006)/12] x (peratus dividen)

Bonus = [(Jumlah baki minimum Jan 1997 – Dis 2006)/12] x (peratus dividen)

Kalau PNB isytiharkan 7% dividen dan 2% bonus, maka adalah kurang tepat jika dikatakan jumlah kadar dividen adalah 9%.

Jika anda melabur kurang daripada 10 tahun, maka kuranglah bonus anda. Jika baru setahun, maka hanya setahun bonus sahajalah.
Pelabur yang telah melabur sejak 10 tahun yang lepas akan mendapat kadar pendapatan yang lebih baik, dan memperolehi kadar
pulangan yang setanding atau malah lebih baik berbanding dengan jenis unit amanah yang lain.

Contoh pengiraan dividen dan bonus, dengan dua kes yang berbeza:

Kadar dividen 2006 = 7.3%
Kadar Bonus 2006 = 1.25%

Kes 1: Melabur RM10,000 pada 6 Jan 2006 (baki minima adalah baki minima selepas 7hb), berapakah hasil pendapatan
pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006.

DIVIDEN
Jumlah baki minima bulan Jan - Dis 2006 (Semuanya RM10,000) = 12 * 10000
Dividen = 120000/12 * 7.3% = 730

BONUS
Jumlah baki minima bulan Jan 1997 - Dis 2006 = 12 * 10000
(Baki minima sebelum Jan 2006 adalah kosong)
Bonus = 120000/120 * 1.25% = 12.50

Jumlah Pendapatan = 730 + 12.50 = 742.50
Jumlah Baki Simpanan = 10000 + 742.50 = RM10742.50

Maka kadar pendapatan sebenar untuk tempoh Jan - Dis 2006 adalah =
((10742.50/10000) - 1) x 100 = 7.425%

Kes 2: Melabur RM1,000 pada awal setiap bulan daripada Jan hingga Dis 2006, jadi jumlah pelaburan adalah RM12,000.

DIVIDEN
Jumlah baki minima bulan Jan - Dis 2006 =
1000 + 2000 + 3000 + … + 10000 + 11000 + 12000 = 78000
Dividen = 78000/12 * 7.3% = 474.50

BONUS
Jumlah baki minima bulan Jan 1997 - Dis 2006 = 78000
(Sama dengan baki minima dividen di atas, kerana baki minima sebelum 2006 adalah 0)
Bonus = 78000/120 * 1.25% = 8.125

Jumlah Pendapatan = 474.50 + 8.125 = 482.625
Jumlah Baki Simpanan = 12000 + 482.625 = RM12482.625

Maka kadar pendapatan sebenar untuk tempoh Jan - Dis 2006 adalah =
((12482.625/12000) - 1) x 100 = 4.022%

Setelah memperoleh kadar pulangan sebenar, bolehlah anda membuat pengiraan untuk jumlah simpanan yang berbeza.
Contohya, jika dalam kes 1 anda menyimpan RM12,000, maka pulangannya adalah 12000 * 7.425%. Jika dalam kes 2
anda menyimpan RM300 setiap bulan, maka pulangannya adalah 23400 * 4.022% (300 + 600 + … + 3300 + 3600).
Perhatikan kes 1 lebih mudah untuk membuat pengiraan.
Kesimpulannya, jika anda mampu masukkan saja semua bonus gaji yang anda terima pada setiap hujung tahun dalam ASB
untuk mendapat kadar pulangan yang lebih baik. Kalau tak dapat juga, barulah simpan secara ansuran setiap bulan, pulangannya
mungkin kurang untuk tahun pertama, tetapi tahun kedua pulangannya akan lebih baik. Bonus pula akan memberi manfaat lebih
banyak kepada pelabur yang tidak mengusik simpanan mereka sejak 10 tahun yang lalu.
                  Penjimatan Masa dan Wang Daripada Pinjaman P
                ( Di petik dari Bagaimana Anda Boleh Menjadi Jutawan Melalui Pelaburan Hartanah dan Pasaran


Bagi kebanyakan orang Pinjaman Perumahan adalah lubang terbesar di poket mereka. Terdapat satu ca
wang daripada Pinjaman Perumahan anda. Di beberapa buah negara, pihak bank menawarkan skim Pem

Perbezaan diantara skim bayaran bulanan dengan Dua Minggu Sekali ialah begini:
daripada membayar RM1,000 sebulan bagi pinjaman perumahan anda, anda sekarang membayar RM50
Pada pendapat saya, lebih 95% daripada kita berupaya berbuat demikian kerana ia hanya melibatkan pe
bulanan di urus. Marilah kita lihat bagaimana dengan melakukan suatu yang begitu mudah itu boleh men

Di dalam contoh ini,

Tempoh Pinjaman    : 25 tahun
Kadar Faedah      : 2.5% setahun bagi Tahun Pertama
            (kadar utama di beri untuk menarik pelanggan baru)
            : 6.0% setahun bagi Tahun Kedua
            (pada Kadar Berian Pinjaman Asas atau BLR)
            : 6.5% setahun (BLR + 0.5%)

Bagi memudahkan keadaan, kita andaikan BLR adalah pada kadar tetap dan tidak berubah pada 6.0% s


                   Bulanan                 Dua Minggu Sekali
 Jumlah Pinjaman
            Faedah Di Bayar      Tempoh       Faedah Di Bayar       Tempoh
                         25 tahun                    21 tahun
  RM100,000       RM96,700                   RM79,500
                         0 Bulan                    5 Bulan

Jika pinjaman anda ialah RM100,000, anda memerlukan tempoh masa 25 tahun untuk membayar balik s
pembayaran setiap bulan. Jika anda membayar setiap dua minggu sekali, anda boleh membayar balik pi
21 tahun 5 bulan sahaja. Penjimatan Masa yang besar iaitu sebanyak 3 tahun 7 bulan (19 bulan). Anda b
berada dalam keadaan bebas hutang 3 tahun 7 bulan lebih awal.
(Nota: Bayangkan dalam masa yang sama anda mempunyai lebihan wang setiap tahun atau mengeluarkan
mengurangkan pinjaman perumahan, effeknya akan berkali ganda, dan tidak mustahil anda boleh mengura
lagi, mungkin dalam masa 10 - 15 tahun anda boleh menyelesaikan pinjaman perumahan tersebut).

Mari kita kaji pula penjimatannya dari segi jumlah wang. Pinjaman Asal atau pokok sebanyak RM100,000
penjimatan untuk bahagian ini. Penjimatan akan dapat di lihat dalam bahagian faedah. Bagi pinjaman se
faedahnya sebanyak RM96,700. Bagi pinjaman yang dibayar setiap dua minggu sekali, jumlah kos faeda
penjimatan yang besar sebanyak RM17,200. Di beberapa buah negara seperti Malaysia, jumlah wang se
sebagai bayaran pendahuluan bagi sebuah pangsapuri kecil.
                  Bulanan            Dua Minggu Sekali
 Jumlah Pinjaman
           Faedah Di Bayar    Tempoh    Faedah Di Bayar    Tempoh
                       25 tahun              21 tahun
  RM100,000      RM96,700              RM79,500
                       0 Bulan              5 Bulan
                       25 tahun              21 tahun
  RM200,000      RM193,500              RM159,100
                       0 Bulan              5 Bulan
                       25 tahun              21 tahun
  RM300,000      RM290,200              RM238,700
                       0 Bulan              5 Bulan

Mari kita lihat kesannya bagi pinjaman sebanyak RM300,000 daripada jadual di atas. Penjimatan dari seg
7 bulan. Manakala penjimatan dari segi jumlah Kos Faedah ialah sebanyak RM51,500…. Cukup bagi and
rendah atau sederhana.
aripada Pinjaman Perumahan
 i Pelaburan Hartanah dan Pasaran Saham oleh Milan Doshi)


 t mereka. Terdapat satu cara yang mudah untuk menjimatkan
bank menawarkan skim Pembayaran Setiap Dua Minggu Sekali.

egini:
 sekarang membayar RM500 setiap dua minggu sekali.
ana ia hanya melibatkan perubahan 5% sahaja dalam cara aliran tunai
begitu mudah itu boleh menjadikan anda begitu berkuasa.
 tidak berubah pada 6.0% setahun untuk 25 tahun akan datang.


ggu Sekali                Penjimatan

    Tempoh      Faedah Di Bayar       Tempoh
    21 tahun                    3 tahun
               RM17,200
    5 Bulan                    7 Bulan

 un untuk membayar balik sepenuhnya pinjaman tersebut bagi
da boleh membayar balik pinjaman tersebut dalam tempoh masa
n 7 bulan (19 bulan). Anda boleh mencapai matlamat kewangan untuk

p tahun atau mengeluarkan Akaun 2 EPF setiap tahun untuk
ustahil anda boleh mengurangkan tempoh bayaran balik lebih tinggi
erumahan tersebut).

 okok sebanyak RM100,000 haruslah dipulangkan. Jadi, tiada apa-apa
n faedah. Bagi pinjaman secara bulanan, anda perlu membayar kos
gu sekali, jumlah kos faedahnya hanyalah sebanyak RM79,500, iaitu satu
ti Malaysia, jumlah wang sebanyak ini sudah memadai utnuk di jadikan
ggu Sekali           Penjimatan
   Tempoh    Faedah Di Bayar    Tempoh
   21 tahun               3 tahun
            RM17,200
   5 Bulan               7 Bulan
   21 tahun               3 tahun
            RM34,400
   5 Bulan               7 Bulan
   21 tahun               3 tahun
            RM51,500
   5 Bulan               7 Bulan

di atas. Penjimatan dari segi masa masih lagi sama iaitu 3 tahun dan
M51,500…. Cukup bagi anda untuk membeli sebuah pangsapuri kos

								
To top