; Modul Tahun 2
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Modul Tahun 2

VIEWS: 1,434 PAGES: 65

Modul pengajaran dan pembelajaran bimbingan dan kaunseling tahun 2

More Info
 • pg 1
									Bidang     :  Akademik.


Tajuk      :  Orientasi Mata Pelajaran – Kepentingan Mata Pelajaran


Objektif    :  Pada akhir sesi murid dapat:

            1  Memberikan maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.

            2  Meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik


Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Kertas A4


          Set Induksi:
Langkah-    :
langkah       Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab tentang kepentingan
          menguasai setiap mata pelajaran.

          1. Murid menyenaraikan mata pelajaran yang diketahui.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengadakan perbincangan
            mengenai kepentingan setiap mata pelajaran.Penilaian    :  Melalui catatan maklumat yang dilakukan oleh muridRumusan     :  Pendedahan kepada kepentingan setiap mata pelajaran dapat
          membantu memperoleh kemahiran asas.


Falsafah  :    Maklumat yang tepat dapat membantu kecemerlangan dalam
          akademik
                                           1
Bidang     :  Akademik.


Tajuk      :  Kemahiran Membaca - Main Peranan


Objektif    :  Pada akhir sesi murid dapat:

            1.  Memahami kepentingan membaca.

            2.  Menguasai kemahiran membaca

            3.  Melakonkan simulasi petikan pendek


Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Petikan Teks, Lampiran A/2A

        :
Langkah-      Set Induksi:
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid meneka aksi yang
          dibuatnya

          1. Wakil murid mengambil teks yang disediakan dan berbincang
            dalam kumpulan( Lampiran A/2A ).

          2. Murid menggayakan aksi mengikut petikan yang dibaca
          .
          3. Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberi pandangan
            tentang persembahan kumpulan lain


Penilaian    :  Kebolehan melakukan aksi berdasarkan petikan


Rumusan     :  Teknik membaca yang betul dapat membantu murid dalam
          memahami kandungan bahan bacaan


Falsafah  :    Orang yang suka membaca akan memperoleh banyak ilmu Bak
          kata pepatah ,„Membaca Jambatan Ilmu                                          2
                               Lampiran A/2AContoh:


     Cerita 1:
     Saya pergi ke sekolah menunggang basikal. Tiba-tiba
     terlanggar batu. Saya terjatuh. Lutut saya luka dan berdarah.
     Emak menyapu ubat pada luka tersebut.

     Cerita 2:
     Ada seekor monyet suka bergayut dari satu pokok ke pokok
     yang lain. Suatu hari monyet melihat buah pisang yang masak
     ranum. Monyet sangat gembira dan makan buah itu.

     Cerita 3:
     Ada dua orang budak lelaki. Mereka suka bermain bola.
     Mereka bermain di padang. Selain bermain bola mereka juga
     suka bermain badminton dan berenang.

     Cerita 4:
     Saya ada seekor kucing. Bulu kucing saya bertompok-
     tompok. Ekornya panjang. Kucing saya suka makan ikan.
     Kucing itu sangat manja dengan saya.

     Cerita 5:
     Ayah saya seorang yang baik. Dia sangat penyayang. Dia ada
     sebuah kereta besar. Dia bekerja sebagai seorang askar.
     Ayah saya suka minum kopi dan tidak merokok.
                                     3
Bidang     :  Akademik.


Tajuk      :  Kemahiran Mengingat – Telefon Rosak

Objektif    :  Pada akhir sesi murid dapat:
          1. Menggunakan kaedah mengingat dengan betul.
          2. Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan

Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Kertas A4, Lampiran A/2B


Langkah-    :  Set Induksi:
langkah       Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan
          pengalaman gembira, lucu atau sedih.

          1. Guru mengarahkan murid duduk dalam bulatan kecil mengikut
            kumpulan yang ditetapkan.
          2. Setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk membaca
            dengan senyap dan mengingat teks yang disediakan.
          3. Wakil akan kembali ke kumpulan dan membisikkan ke telinga
            murid yang pertama. Kemudian murid pertama tadi
            membisikkan pula kepada murid yang kedua dan seterusnya.
          4. Murid yang terakhir akan diminta untuk menulis teks yang
            didengar di papan tulis.
          5. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan kemampuan
            daya ingatan kita berbeza dan menerapkan nilai murni yang
            berkaitan dengan aktiviti.


Penilaian    :  Membuat penilaian berdasarkan hasil tulisan murid.

Rumusan     :  Teknik mengingat dapat membantu pelajar dalam proses
          pembelajaran.

Falsafah  :    1. Otak manusia berpotensi mengingat apa yang dipelajari.
          2. Latihan berterusan akan meningkat kebolehan mengingat.                                          4
              Lampiran A/2B
Contoh:
Ahmad anak Pak Abas.
Dia ke sekolah menaiki
bas. Kawannya bernama
Alias. Setiap hari Selasa
mereka ponteng kelas.
                    5
Bidang     :  Akademik.


Tajuk      :  Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif

Objektif    :  Pada akhir sesi murid dapat:
          1. Melahirkan idea yang sama dengan cara yang berbeza.
          2. Mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea yang sedia
            ada dengan mengubah dan mengembangkannya.

Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Kertas A4, bahan maujud


Langkah-    :  Set Induksi:
langkah       Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menamakan
          barang kesayangan mereka di rumah atau di sekolah dan
          menyatakan sebab menyayanginya.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan satu benda
            maujud.
            Contoh: berus gigi
          2. Murid menulis beberapa kegunaan berus gigi tersebut dalam
            masa yang ditetapkan.
          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengulangi langkah tersebut
            dengan menunjukkan benda-benda lain.
          4. Murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil catatan.


Penilaian    :  Kebolehan murid mencetuskan idea kreatif.

Rumusan     :  Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi
          bimbingan.

Falsafah  :    Setiap individu perlu yakin diri untuk menyatakan idea masing-
          masing mengikut kreativiti sendiri.
                                            6
Bidang     :  Akademik.


Tajuk      :  Kemahiran Pengurusan Masa.

Objektif    :  Pada akhir sesi, murid dapat:
          1. Mengenal pasti jenis aktiviti utama yang dilakukan sebagai
            seorang murid,
          2. Menentukan cara mengurus masa dengan berkesan,
          3. Menyedari kepentingan pengurusan masa dengan berkesan.

Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Lembaran kerja, Lampiran A/2C


Langkah-    :  Set Induksi:
langkah       Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid mengenai
          aktiviti kehidupan seharian dan tempoh masanya.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran kerja
            kepada semua murid.
          2. Murid mengagihkan masa dan melabel bagi setiap aktiviti
            mengikut jam dalam tempoh masa 12 jam.
            Contoh: 7 pagi hingga 7 malam
          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang
            kepentingan pengurusan masa kepada murid.


Penilaian    :  Kebolehan menyatakan aktiviti mengikut keutamaan sebagai
          seorang murid.


Rumusan     :  Murid menyedari kepentingan mengurus masa dengan baik.


Falsafah  :    “Masa itu emas”. Oleh itu ia perlu dimanfaatkan secara bijaksana.
                                            7
                 Lampiran A/2C


  Contoh:  Muka Jam
             12


         11     1
  10               2
9                   3
  8               4
       7        5


             6
                       8
Bidang   : Kerjaya

Tajuk    : Jenis-jenis Pekerjaan

        Pada akhir sesi, murid dapat:
Objektif  :
        1. Murid dapat menyatakan perbezaan jenis pekerjaan.

        2. Dapat membantu murid untuk menimbulkan minat terhadap
          pekerjaan.

Masa    : 60 minit

Sasaran   : Murid Tahun 2

Bahan    : Lampiran K/2A


Langkah-  : Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar polis,
        jururawat dan guru.

        1. Penerangan mengenai kerjaya yang beruniform dan bukan
          beruniform.

        2 Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan
         dengan murid.

        3. Murid-murid menjawab soalan dalam lampiran K/2A.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
          keseluruhan tentang perbezaan kerjaya beruniform dan tidak
          beruniform

Penilaian  : 1. Menjawab soalan yang diajukan oleh Guru Bimbingan dan
         Kaunseling.

        2. Menyiapkan latihan dalam lampiran K/2A.


Rumusan   : Terdapat berbagai pekerjaan yang beruniform dan tidak beruniform.


Falsafah  : Terdapat pelbagai jenis pekerjaan yang boleh diceburi.                                         9
                            Lampiran K/2A


 Bulatkan menggunakan warna MERAH pekerjaan beruniform dan warna BIRU
 pekerjaan yang bukan beruniform.
GURU        DOKTOR        JURURAWAT


JURUTERA         AHLI SAINS     PEGUAM

AKAUNTAN         POLIS         BOMBA


 TENTERA       PENSYARAH        ARKITEK


AHLI ASTRONOMI      KERANI       CHEF


   AHLI PERNIAGAAN        JURUTEKNIK


JURUTERBANG                 PRAMUGARI


      PELAKON         PENYANYI
                                  10
Bidang   : Kerjaya

Tajuk    : Tugas dan Suasana Persekitaran Pekerjaan

Objektif  : Pada akhir sesi, murid dapat:
       1. Murid-murid mengetahui bidang tugas sesuatu pekerjaan.
       2. Murid-murid dapat menyatakan suasana persekitaran pekerjaan
         yang berkaitan.

Masa    : 60 minit

Sasaran   : Murid Tahun 2

Bahan    : Lampiran K/2B


Langkah-  : Set Induksi
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar persekitaran
       kerja seperti di pejabat pos

       1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan mengenai
         tugas dan tempat bekerja.

       2. Soal jawab secara lisan dengan muri-murid.

       3. Murid bercerita tentang tugas dan suasana persekitaran sesuatu
         pekerjaan berdasarkan pengetahuan sedia ada.

       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran K/2B.

       5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan mengenai
         tugas dan persekitaran tempat kerja.

Penilaian  : 1. Murid bercerita mengenai tugas dan tempat kerja sesuatu pekerjaan.

       2. Murid menyiapkan latihan.

Rumusan   : Setiap pekerjaan mempunyai tugas dan tempat bekerja yang berbeza.


Falsafah  : 1. Jenis pekerjaan yang menentukan tempat bekerja.

       2. Kejayaan sesuatu pekerjaan bergantung kepada tugas yang
         dilaksanakan.


                                         11
                                  Lampiran K/2B
Suaikan gambar jenis pekerjaan dengan tempat bekerja yang sesuai.
                                        12
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Kepentingan Pekerjaan

        Pada akhir sesi, murid dapat:
Objektif  :
        1. Mengetahui kepentingan pekerjaan kepada manusia.

Masa    : 60 minit


Sasaran   : Murid Tahun 2


Bahan    : Lampiran K/2C


Langkah-  : Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan sejumlah wang dan
        meminta murid menyatakan apa yang boleh dibeli dengan wang
        tersebut

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan mengenai
          kepentingan pekerjaan kepada manusia.

        2. Soal jawab secara lisan dengan murid-murid.

        3. Mengedarkan lampiran K/2C dan murid menjawab soalan.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
          keseluruhan tentang kepentingan pekerjaan.


Penilaian  : Murid menjawab soalan dan menyiapkan latihan.


Rumusan   : Setiap pekerjaan mempunyai fungsi dan kepentingan kepada
       manusia.


Falsafah  : Manusia memerlukan pekerjaan untuk menyara hidup dan membina
       kehidupan yang lebih selesa.                                        13
                                   Lampiran K/2C


Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

  merawat    mengajar    memadam     mengawal     menjahit
             Jururawat sedang ___________________ pesakit.
             Cikgu Siti sedang ____________________ muridnya.
             Anggota polis trafik itu sedang __________________ lalu lintas.
             Pasukan bomba telah selesai __________________ kebakaran.
             Tukang jahit sedang ___________________ baju.
                                         14
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Kegunaan Alatan Dalam Pekerjaan

        Pada akhir sesi, murid dapat:
Objektif  :
        1. Memahami fungsi setiap peralatan berkaitan dengan pekerjaan.


Masa    : 60 minit


Sasaran   : Murid Tahun 2


Bahan    : Lampiran K/2D


Langkah-  : Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan peralatan seperti
        gergaji dan senduk.

        1. Bersoal jawab secara lisan tentang nama alatan mengikut jenis
          pekerjaan.

        2. Penerangan tentang kegunaan alatan berdasarkan pekerjaan.

        3. Mengedarkan Lampiran K/2D dan murid menjawab soalan

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang jawapan dengan
          murid-murid dan membuat rumusan mengenai fungsi dan
          kepentingan sesuatu peralatan dalam pekerjaan.


Penilaian  : Murid menjawab soalan latihan.


Rumusan   : Setiap peralatan mempunyai fungsi tertentu berdasarkan pekerjaan.


Falsafah  : Peralatan adalah penting bagi memastikan sesuatu pekerjaan dapat
       dilaksanakan dengan lancar.                                          15
                                  Lampiran K/2D

Nama :  _______________________________________________________

Kelas :  _____________________________    Tarikh : __________________

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.                Nama alatan :______________________

                Jenis pekerjaan: ____________________
                Nama alatan :______________________

                Jenis pekerjaan: ____________________
                Nama alatan :______________________

                Jenis pekerjaan: ____________________
                Nama alatan :______________________

                Jenis pekerjaan: ____________________
                Nama alatan :______________________

                Jenis pekerjaan: ____________________

                                       16
Bidang   : Kerjaya
Tajuk    : Siapa Saya?

Objektif  : Pada akhir sesi, murid dapat:

       1. Bercerita mengenai jenis pekerjaan dan bidang tugas pekerjaan
         tersebut.
Masa    : 60 minit

Sasaran   : Murid Tahun 2

Bahan    : Tiada

Langkah-  : Set Induksi
langkah
       Guru Bimbingan dan Kaunseling mengajukan pantun teka-teki

         Baju saya putih berseri
         Kalau sakit jumpalah saya
         Kalau adik bijak bistari
         Cuba teka kerja saya?

       1. Bersoal jawab secara lisan dengan murid.

       2. Penerangan Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang tempat dan
         tugasan yang melibatkan pekerjaan.(Contoh :Mekanik – Bengkel)

       3. Memilih beberapa orang murid untuk menceritakan satu jenis
         pekerjaan, tempat bertugas dan bidang tugas yang dijalankan.
         (Contoh :Doktor – hospital - merawat pesakit)

       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang dengan murid tentang
         persembahan rakan mereka.

       5. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan tentang aktiviti yang
         telah dijalankan.


Penilaian  : Mampu bercerita tentang sesuatu bidang pekerjaan.


Rumusan   : Sesuatu bidang pekerjaan melibatkan suasana bekerja yang berbeza.

Falsafah  : Setiap pekerjaan mempunyai suasana dan persekitaran bekerja yang
       berbeza.
                                         17
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Diri saya

Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat:
        1. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri.
        2. Menerangkan tingkahlaku yang positif dan negatif.
Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun 2

Bahan    :  Tiada


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid maksud
        tingkahlaku positif dan negatif.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan
          tingkahlaku positif yang ada dalam diri murid.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan
          tingkahlaku negatif yang ada dalam diri murid.

        3. Aktiviti ini diteruskan sehingga semua murid mengambil bahagian.


Penilaian  :  Murid dapat menyatakan tingkahlaku positif dan negatif yang ada di
        dalam diri mereka.


Rumusan   :  Murid akan dapat mengetahui tingkahlaku positif dan mengubah
        tingkahlaku negatif.

Falsafah  :  Yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan.
                                           18
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk    :  Komunikasi - Menghormati Kawan

Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat:
        1. Memupuk sikap menghormati orang lain.
        2. Mengamal adab sopan dalam kehidupan.
Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun 2

Bahan    :  Lampiran PS/2A

        Kad Imbasan ( ucapan bertatasusila )
         1. Assalamualaikum.
         2. Selamat pagi.
         3. Terima kasih.
         4. Maafkan saya.
         5. Selamat sejahtera.

Langkah-  :  Set Induksi:
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan kad imbasan
        kepada murid dan meminta murid menyebut berulang kali.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada lima
          kumpulan dan setiap kumpulan diberi sampul yang mengandungi
          keratan ucapan bertatasusila.
        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mencantum keratan-
          keratan yang diberi supaya menjadi rangkaikata bersopan.
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid menyebut
          perkataan-perkataan yang dihasilkan.

Penilaian  :  Murid tahu menggunakan ucapan bertatasusila mengikut situasi yang
        sesuai.

Rumusan   :  Murid menggunakan ucapan bertatasusila untuk menunjukkan rasa
        hormat kepada orang lain.
Falsafah  :  „ Budi bahasa budaya kita‟
                                          19
           Lampiran PS/2A
Salam    pagi Sila    sayaTerima  sejahteraMaafkan  dudukSelamat  kasih
                 20
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk    :  Pengurusan Tekanan (Segarkan diri)
Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat:
        1. Menambahkan tenaga positif dalam diri
        2. Meningkatkan daya memori
Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun 2

Bahan    :  Muzik instrumental
        Set Induksi (5 minit)
Langkah-  :  Guru Bimbingan dan Kaunseling melakonkan watak seorang yang letih
langkah     dan bersoal jawab dengan murid.
        Bahagian A (20 minit )
        1. Murid diminta berdiri dan menggerakkan kedua – dua pergelangan
          tangan secara perlahan- lahan mengikut arahan guru. Aktiviti ini akan
          dimulakan dari pergerakan perlahan ke pergerakan yang lebih
          pantas,guru mengarahkan meletakkan kedua – dua belah tangan di
          jantung.
        2. Murid mengulangi pergerakan yang sama sehingga guru mengarahkan
          berhenti dan meletakkan kedua – dua belah tangan di muka.
        3. Murid mengulangi pergerakan yang sama sehingga guru mengarahkan
          berhenti dan meletakkan kedua – dua belah tangan di bahagian
          belakang pinggang (buah pinggang).
         Bahagian B ( 10 minit)
        1. Murid diminta mengira 10 hingga 0 secara perlahan – lahan sebanyak 5
          kali (secara senyap) dengan bimbingan guru.
        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid menyatakan
          penyataan positif seperti ‟Saya murid yang sihat, Saya murid yang
          pandai dan sebagainya) di dalam hati.
        Bahagian C ( 15 minit )
        Murid diminta untuk melakukan senaman turun naik sebanyak 20 kali
        dengan kaki bersilang. Guru Bimbingan dan Kaunseling dinasihatkan
        memberi masa rehat setiap 5 kali pelajar melakukan senaman turun naik.
         Guru perlu memastikan murid menarik telinga sendiri.Ia bertujuan untuk
          mengaktifkan saraf yang berkaitan dengan otak dan meningkatkan
          memori pelajar.
        Bahagian D Ingat Kembali ( Recall System) - 10 minit
        Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta pelajar mengingat kembali
        semua perkara yang dilakukan satu persatu sejak bangun tidur sehingga
        sekarang dalam posisi berdiri dan mata tertutup.
Penilaian  :  Murid berasa segar dan aktif sepanjang hari


                                           21
Rumusan  :  Murid dapat mempelajari teknik menambahkan daya positif dan teknik
        meningkatkan memori.

Falsafah  :  Murid menggunakan sumber alam secara optimum
                                          22
Bidang   :  Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk    :  Cantiknya Diriku.

Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat:
        1. Mengenal pasti dan membezakan ciri – ciri fizikal masing –masing .

        2. Menerima dengan positif akan keadaan rupa parasnya.

Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun 2

Bahan    :  Kertas lukisan atau kertas A4

Langkah-  :   Set Induksi
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling memulakan aktiviti ini dengan
          bercerita tentang diri sendiri.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan sekeping kertas dan
           meminta murid melukiskan wajah mereka.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menggunakan
           ruang kertas secara maksimum.

          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memilih salah satu
           bahagian di wajah mereka yang paling disukai. ( Contoh : mulut,
           mata, hidung )

          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menerangkan
           sebab mereka memilih bahagian tersebut.

          5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
           keseluruhan tentang keunikan dan kelebihan semua murid dengan
           memberi penekanan kepada kebersihan hati.

Penilaian  :   Murid dapat menerima diri seadanya dan tidak merasakan kekurangan
          diri.

Rumusan   :   Belajar mensyukuri keunikan diri sendiri dan menerima kekurangan
          diri.
Falsafah  :   1. Manusia perlu bersyukur dengan anugerah Tuhan .
          2. Manusia perlu menghargai kelebihan diri sendiri.                                            23
Bidang   :  Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk    :  Rakanku Sayang

Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat:
        1. Menyayangi rakan sebaya

        2. Menilai dan menghargai rakan.

Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun 2

Bahan    :  Lampiran PS/2B, Gambar perlakuan positif dan negatif.

Langkah-  :  Set Induksi:
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan contoh gambar perlakuan
        positif dan negatif.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan tentang
          perlakuan positif dan negatif yang terdapat dalam gambar tersebut.

        2. Murid menyenaraikan ciri-ciri positif yang perlu ada pada rakannya.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan supaya murid
          dapat menerima kelebihan dan kekurangan rakannya.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penegasan kepada murid
          supaya bijak memilih kawan dan tidak terpengaruh dengan perlakuan
          yang negatif.

Penilaian  :   Murid dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan rakan.

Rumusan   :   Belajar menghargai dan menerima kelebihan dan kekurangan rakan.Falsafah  :   1. Manusia perlu menyayangi semua orang.
          2. Setiap manusia adalah berbeza.
                                             24
                        Lampiran PS/2BGAMBAR PERLAKUAN POSITIF  GAMBAR PERLAKUAN NEGATIF
                              25
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Ciri-ciri Anak Cemerlang


Objektif  : Pada akhir sesi murid dapat:

        1.  Menyatakan ciri-ciri anak cemerlang.

        2.  Melengkapkan lembaran kerja yang diberikan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 2


Bahan    :  Lampiran IB/2A


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar seorang murid
        sedang membantu ibu bapa di rumah.

        1.  Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai ciri-ciri

           anak cemerlang

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran IB / 2A.

        3. Murid memilih ciri-ciri anak cemerlang untuk melengkapkan jadual

           yang diberi.

        4. Murid membentangkan jawapan masing-masing.


Penilaian  :    Murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang diberikan


Rumusan   :    Setiap murid perlu mengetahui ciri-ciri anak yang cemerlang


Falsafah  :    Setiap murid mampu menjadi anak cemerlang.
                                            26
                            Lampiran IB/2A

    Malas           Rajin       Mendengar Nasihat


Hormati ibu bapa         Degil        Bersopan santun


 Bertanggungjawab        Jujur          Sombong


    Mesra           Jahat           NakalSenaraikan ciri-ciri anak cemerlang dalam kotak yangdisediakan           CIRI-CIRI ANAK CEMERLANG
                                    27
Bidang     :  Keibubapaan


Tajuk      :  Hari Ibu

          Pada akhir sesi murid dapat:
Objektif    :
          1. Mengenang jasa ibu.

          2. Mengetahui bila sambutan Hari Ibu diadakan.


Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan      :  Manila kad,gunting,gam.

          Lampiran IB/2B


Langkah-    :  Set induksi:
langkah
          Lagu nyanyian “Syurga di bawah telapak kaki Ibu”

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
            berkenaan Hari Ibu.

          2. Guru meminta murid menyatakan contoh ucapan yang mereka
            ucapkan kepada ibu masing-masing sempena Hari Ibu.

          3. Murid membuat sekeping kad ucapan hari ibu.


Penilaian    :  Menilai ucapan yang diberikan dan kad yang dicipta oleh murid.


Rumusan     :  Murid menghargai pengorbanan ibu.


Falsafah  :    Jasa ibu tiada tolok bandingannya
                                           28
                     Lampiran IB/2B
    SYURGA DI TELAPAK KAKI IBU
       LAGU & LIRIK : S. EFFENDI  DUHAI APAKAH GERANGAN BUDI BALASAN
  BAGI INSAN MELAHIRKAN MEMBESARKAN
 BERCUCURAN AIMATA BILA MENGENANGKAN
  BETAPAKAH BESAR BUDI IBUNDA BERIKAN
 SIANG MALAM MENDERITA HINGGA ENTAH BILA
SUNGGUH BESAR PENGORBANAN IBUNDA BERIKAN


  DUHAI APAKAH GERANGAN BUDI BALASAN
  BAGI INSAN MELAHIRKAN MEMBESARKAN
 TIADA BAHAGIA JIKA TIADA DOA PUJA RESTU
    SYURGA ITU DI TELAPAK KAKI IBU


       ULANG RANGKAP 2                          29
Bidang     :  Keibubapaan


Tajuk      :  Indah Budi Bahasa

Objektif    :  Pada akhir sesi murid dapat:
          1. Mengetahui cara menghormati ibu bapa.
          2.  Mengamalkan bahasa yang sopan sewaktu
             berinteraksi.

Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2

Bahan      :  Lampiran IB/2C, IB/2D


Langkah-    :  Set Induksi:
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
          perbualan secara spontan (lembaran situasi – IB / 2C).

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi
            komen mengenai dialog yang digunakan oleh rakan.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan cara yang betul
            berkomunikasi dengan ahli keluarga

          3.  Guru Bimbingan dan Kaunseling minta murid melengkapkan
             lembaran kerja .( IB / 2D )


Penilaian    :  Murid mengisi jawapan dalam lembaran kerja yang diberiRumusan     :  Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli
          keluarga.

Falsafah  :    Menyayangi ibu bapa dengan cara menghormati dan beradab
          dengan mereka.                                          30
                                Lampiran IB/2C


Situasi

A.  Seorang anak meminta izin untuk keluar rumah daripada ibu dan
   bapanya.

B.  Apabila ibu menghidangkan makanan untuk anda.

C.  Apabila anda terlanggar dengan kakak anda.

D.  Anda terlewat pulang ke rumah.

E.  Anda meminta tolong daripada ibubapa untuk menunjuk ajar kerja
   rumah matematik.
                                     31
                                          Lampiran IB/2DArahan : Isikan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai berdasarkan
situasi di atas.1.  Ibu,.............................. saya berjumpa dengan rakan di rumahnya.

2.  ......................................ibu kerana menyediakan makanan untuk saya.

3.  .........................................saya kakak.Saya tidak sengaja.

4.  ...........................................saya ayah kerana lewat pulang ke rumah.

5.  Ayah,...................................ajarkan saya cara untuk menyelesaikan
   masalah matematik ini?.
Jawapan:

Bolehkah      tolong       terima kasih        izinkan     maafkan
                                               32
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Kasih Sayang

Objektif  : Pada akhir sesi murid dapat:
        1. Murid dapat mengetahui tanggungjawab setiap ahli keluarga.
        2. Murid dapat menyebut jenis tingkahlaku yang positif terhadap keluarga.
        3. Murid dapat menyediakan kad ucapan kasih sayang.

Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 2


Bahan    :  Borang senarai semak dan kad ucapan (IB/2E).

        Set Induksi :
Langkah-  :
        Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kisah Si Tanggang.
langkah
        1. Bersoaljawab dengan murid tentang cerita tersebut.
        2. Senaraikan (lisan) nilai murni yang sepatutnya wujud dalam diri murid.
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedar borang senarai semak.
        4.  Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan langkah-langkah
           bagi mengisi borang tersebut.
        5. Berdasarkan borang tersebut murid dikehendaki mencipta kad
           kasih sayang yang ditanda tangani bersama oleh keluarganya
           dalam tempoh yang ditetapkan ( 2 hari).
        6. Fasilitator mengumpul kad dan menilai item /sessi perbincangan
           individu atau kelompok.

Penilaian  :  Melengkapkan senarai semak dan menyediakan kad Kasih Sayang

Rumusan   :  Setiap anak mempunyai tanggungjawab masing-masing dan perlu
        menunjukkan nilai kasih sayang melalui sesuatu penghargaan.
Falsafah  :  1. Semua insan perlukan kasih sayang ibu bapa.
        2. Kasih sayang terhadap ibu bapa dapat membina sikap positif.
        3. Kasih sayang ibu bapa wajib dihargai.


                                           33
                                   Lampiran IB/2E
Kad Kasih Sayang

Arahan :

1. Ciptakan sebuah kad dengan mencatat maklumat yang disenaraikan di bawah.

2. Kad tersebut mestilah kemas dan menarik.

3. Kad tersebut mestilah ditanda tangani oleh yang berkenaan di dalam item.

4. Kad yang lengkap bertanda tangan hendaklah dihantar selepas dua
  hari kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk rujukan ke sesi
  kaunseling individu atau kelompok.

Bil          Butiran Diri        Tanda tangan   Catatan

1   Saya sayangkan ibu .

2   Saya selalu menggembirakan hati ibu.

3   Saya sayangkan ayah

4   Saya selalu mendengar cakap ayah.

5   Saya selalu menolong ibu bapa bekerja di
   rumah tanpa disuruh.

6   Saya sering membantu ahli keluarga saya.

7   Saya suka bersama –sama keluarga saya.

8   Saya seorang yang rajin membaca buku.

9   Saya mempunyai ramai kawan di rumah
   dan di sekolah.

10  Saya menyayangi guru saya.Nama Murid     :    ______________________________________________
Tahun       :    ______________________________________________
Tanda tangan    :    ______________________________________________
Tarikh       :    ______________________________________________


                                        34
Bidang     :  Keibubapaan


Tajuk      :  Keluarga dan Ciri-Ciri Fizikal

          Pada akhir sesi murid dapat:
Objektif    :
          1. Mengenalpasti ahli keluarga dan ciri-ciri fizikal mereka


Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan      :  Kertas A4 dan pen marker, Lampiran IB/2F

          Set Induksi :
Langkah-langkah :
          Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar
          sebuah keluarga bahagia dan bersoaljawab tentang gambar
          tersebut.
          1. Setiap murid diberikan lembaran kerja ciri-ciri   fizikal  ibu
            bapa.
          2. Murid-murid dikehendaki melengkapkan ciri-ciri fizikal ibu
            bapa.
          3. Murid-murid dikehendaki menerangkan ciri-ciri fizikal ibu
            bapa.
          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab tentang ciri-
            ciri fizikal ibu bapa mereka.
          5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerapkan nilai rasa kasih
            sayang kepada ibu bapa.

Penilaian    :   Murid dapat melengkapkan ciri-ciri fizikal ibu bapa masing-
           masing berdasarkan lembaran kerja yang diberi.

Penilaian    :   Setiap anak perlu mengenali ciri-ciri fizikal ibu bapa mereka
           bagi menambahkan ikatan kasih sayang.


        :
Falsafah      1. Memupuk rasa sayang dan cinta kepada ibu bapa.
          2. Mengenali ibu bapa secara lebih dekat.                                           35
                                 Lampiran IB/2F
 Arahan :

  1. Lakarkan wajah ayah dan ibu dalam ruangan yang disediakan.

  2. Warnakan ciri-ciri fizikal ayah dan ibu         Ciri Fizikal
Mata hitam
Mata coklat
Kulit sawo matang
Kulit Kuning langsat
Rambut keinting
Rambut lurus

                             Ayah
         Ciri Fizikal
Mata hitam
Mata coklat
Kulit sawo matang
Kulit Kuning langsat
Rambut keinting
Rambut lurus

                             Ibu
                                         36
Bidang     :  Pembangunan Diri


Tajuk      :  Potensi Diri - Kenali Diri

          Pada akhir sesi, murid dapat:
Objektif    :
          1. Mengenali fungsi anggota badan.
          2. Memahami kepentingan memelihara keselamatan tubuh badan
            sendiri.

Masa      :  60 minit


Sasaran     :  Tahun 2


Bahan        Lampiran PD/2A

          Set Induksi:
Langkah-    :
          Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan carta / gambar
langkah
          anggota badan manusia.
          6. Murid menamakan anggota-anggota badan manusia.
          7. Soal jawab Guru Bimbingan dan Kaunseling secara lisan
            dengan murid tentang fungsi anggota badan.
          8. Mengedarkan lampiran 2A dan murid menjawab soalan.
          9. Murid membentangkan jawapan masing-masing.
          10. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
            keseluruhan tentang kepentingan memelihara keselamatan
            anggota badan sendiri.

Penilaian    :  Menyiapkan latihan yang diberikan.


Rumusan     :  Anggota badan manusia perlu dipelihara dengan baik.


Falsafah  :    1. Anggota badan manusia adalah anugerah Tuhan yang sangat
            berharga.
          2. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baik mengikut
            fungsinya.
                                          37
                      Lampiran PD/2A

ANGGOTA BADAN SAYA


Tuliskan kegunaan anggota badan anda  :
                            38
Bidang   : Pembangunan Diri


Tajuk    : Potensi Diri - Sama Tapi Tak Serupa

Objektif  : Pada akhir sesi murid dapat:
       1. Mengenali perbezaan minat dan kecenderungan di antara rakan sekelas.
       2. Memahami perbezaan diri dan menerima seadanya.

Masa    : 60 minit


Sasaran   : Tahun 2

Bahan    : Lampiran PD/2B, Bakul ( berisi alat permainan kanak-kanak.
       Contoh : anak patung, kenderaan mainan, bola)
       Set Induksi:
Langkah-  : Guru Bimbingan dan Kaunseling minta murid meneka apa bahan yang ada
langkah    dalam bakul. Kemudian guru menunjukkan satu persatu bahan mainan yang
       ada dan minta murid mengangkat tangan sekiranya bahan yang ditunjuk itu
       adalah mainan kesukaannya.
       1. Guru Bimbingan dan Kaunseling jemput 2 orang murid, seorang lelaki
         dan seorang perempuan untuk bercakap tentang minat dan
         kecenderungan diri sendiri mengenai bahan mainan kesukaan mereka di
         hadapan rakan sekelas.
       2 Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk secara berdua
         dengan rakan berlainan jantina. Mereka dikehendaki menceritakan
         tentang minat dan kecenderungan dalam aspek lain seperti hobi,
         makanan kegemaran dan cita-cita mereka kepada pasangan.
       3. Guru Bimbingan dan Kaunseling edarkan lampiran 2B dan minta semua
         murid mencatatkan maklumat pasangan mereka.
       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih secara rawak beberapa
         pasangan untuk membentangkan hasil dapatan masing-masing.
       5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan
         tentang perbezaan dan persamaan di antara murid.
Penilaian  : Menyiapkan latihan yang diberikan.

Rumusan   : Minat dan kecenderungan setiap individu adalah berbeza.

Falsafah  : 1.  Setiap individu berhak menentukan minat dan kecenderungan sendiri
          tanpa dipengaruhi oleh orang lain.
       2.  Kita mesti menghormati minat dan kecenderungan orang lain
          sebagaimana kita mahu orang lain menghormati kita.


                                        39
                                  Lampiran PD/2B

SIAPA SAYA ?

Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat diri sendiri dan juga rakan anda


    Maklumat Diri         Rakan A           Rakan B

 Nama


 Jantina


 Hobi


 Cita-cita


 Makanan kegemaran


 Minuman kegemaran


 Warna kesukaan


 Permainan yang digemari

 Benda yang paling
 disayangi

 Perkara yang disukai


 Perkara yang tidak disukai

 Orang yang paling
 disayangi                                        40
1. Tuliskan persamaan antara murid A dan murid B.

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………


2. Tuliskan perbezaan antara murid A dan murid B.

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………
                          41
Bidang   : Pembangunan Diri


Tajuk    : Pengurusan Diri

Objektif   :
      1. Pada akhir sesi murid dapat:
      2. 1. Menyedari kepentingan menguruskan diri.
        2. Memahami bahawa pengurusan diri yang cemerlang akan
         mempamerkan penampilan diri yang positif..

Masa    : 60 minit


Sasaran   : Tahun 2

Bahan    :   Lampiran PD/2C(1), Lampiran PD/2C(2) (lirik lagu „Urus Diri‟) ,
         Bahan gambar / slaid (tiada dalam lampiran - disediakan sendiri
         oleh guru)
Langkah-  :
langkah     Set Induksi:
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menyanyikan lagu „Urus Diri‟.
        Murid nyanyi bersama.
        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar / slaid
          yang menunjuk perbezaan 2 individu yang berpenampilan kemas
          dan tidak kemas.
        2. Murid membanding beza kedua-dua gambar tersebut.
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan
          kelebihan dan kekurangan jika berpakaian / berpenampilan
          seperti kedua-dua gambar itu.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta beberapa orang murid
          menceritakan bagaimana mereka mengurus kebersihan dan
          ketrampilan diri mereka.
        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling edarkan Lampiran 2D untuk
          murid siapkan.
        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan bahawa menjaga
          kebersihan dan penampilan diri yang positif penting untuk
          kebaikan semua orang.
Penilaian  : Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Rumusan   :  Setiap individu perlu mempunyai kesedaran tentang pentingnya
        menjaga kebersihan diri sendiri.

Falsafah  : Pengurusan diri yang cemerlang melambangkan personaliti yang
       terbilang.


                                          42
                             Lampiran PD/2C(1)
PENAMPILAN DIRI IDAMAN SAYA


Lengkapkan jadual berikut :


 Bil  Senarai diri saya   Ciri-ciri diri yang kemas

 1  Rambut

 2  Mata

 3  Telinga


 4  Hidung


 5  Gigi


 6  Kuku


 7  Baju


 8  Seluar


 9  Kasut

 10  Kulit
                                     43
               Lampiran PD/2C(2)


LAGU URUS DIRIBangun pagi gosok gigi,
Cuci muka terus mandi,
Pakai baju makan roti,
Pergi sekolah suka hati.


Pergi sekolah jalan kaki,
Jaga diri sendiri,
Toleh kanan toleh kiri
Lintas jalan hati-hati.


Rajin belajar jadi pandai,
Baca, tulis dan kira,
Guru ajar jangan lalai,
Senang hati ibu bapa.


Tingkahlaku adab sopan
Harus jadi amalan
Tingkat ilmu pengetahuan,
Jadi rakyat budiman,Versi : Lagu Bangun Pagi
                      44
Bidang   :  Pembangunan Diri


Tajuk    :  Komunikasi – Uji Minda

Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat:
        1. Menyedari kepentingan membina komunikasi yang baik dalam kehidupan
          seharian.
        2. Memahami bahawa komunikasi yang baik membantu individu membina
          hubungan yang baik dengan orang lain.

Masa    :  60 minit

Bahan    :  Lampiran PD/2D(1 )- kad perkataan perasaan (contoh : gembira, seronok,
        bahagia)
        Lampiran PD/2D/2- aktiviti menguji minda
        Set Induksi:
Langkah-  :  Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kad perkataan kepada setiap
langkah     murid. Murid diminta membacakan kad sambil melakonkan aksi perasaan
        tersebut.
        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid dalam kumpulan
          kecil. (5 orang sekumpulan)
        2. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki menyatakan perasaan mereka
          berada dalam kumpulan tersebut.
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling edarkan lembaran 2E dan memberi masa
          selama 10 minit untuk menyiapkan tugasan pertama.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling minta setiap wakil kumpulan
          membentangkan hasil dapatan kumpulan masing-masing. Mereka juga
          diminta memberi pandangan tentang tahap kerjasama ahli kumpulan ketika
          menyiapkan tugasan.
        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling tunjukcara penyelesaian masalah
          tugasan dan kemudiannya mengulas tentang pentingnya sikap
          bekerjasama dan hubungan dua hala dalam aktiviti kumpulan.
        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling ulangi langkah 3 hingga 5 bagi tugasan
          ke 2.
        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan bahawa komunikasi
          yang baik dalam kumpulan adalah penentu kejayaan kerja berpasukan.

Penilaian  :  Kerjasama kumpulan untuk menyiapkan latihan yang diberi.

Rumusan   :  Setiap individu perlu belajar untuk menyuarakan pendapat serta menerima
        dan menghargai pandangan orang lain.

Falsafah  :  1. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
        2. Bersatu teguh bercerai roboh.


                                         45
                      Lampiran PD/2D(1)

KAD PERKATAAN PERASAAN
 RIANG    RIANG    RIANG   RIANG    RIANG
SERONOK   SERONOK   SERONOK  SERONOK   SERONOK
GEMBIRA   GEMBIRA   GEMBIRA  GEMBIRA   GEMBIRA
 BANGGA   BANGGA   BANGGA  BANGGA    BANGGA
 YAKIN    YAKIN    YAKIN   YAKIN    YAKIN
 SYUKUR    SYUKUR   SYUKUR  SYUKUR    SYUKUR
 BERANI    BERANI   BERANI  BERANI    BERANI
                              46
                                 Lampiran PD/2D(2)

CABARAN MINDA

Selesaikan tugasan berikut dengan rakan sekumpulan anda. Pastikan semua orang
bekerjasama menyiapkan tugasan ini.Tugasan 1
Sambungkan titik-titik di bawah dengan tidak mengangkat pensil anda. Anda hanya
boleh menggunakan 4 garisan sahaja.
            ●        ●        ●
            ●        ●        ●
            ●        ●        ●
                                         47
                          Skema Lembaran PD/2D(3)


Tugasan 1
Sambungkan titik-titik di bawah dengan tidak mengangkat pensil anda. Anda hanya
boleh menggunakan 4 garisan sahaja.                  (4)


             ●         ●         ●             ●         ●         ●
                                   (2)
         (1)   ●         ●         ●

                      (3)
                                         48
Bidang     Pembangunan Diri


Tajuk    : Semangat Cintakan Sekolah

Objektif  : Pada akhir sesi murid dapat:
        1. Menyayangi dan menghargai harta benda sekolah.
        2. Memupuk semangat cintakan sekolah.

Masa    : 60 minit


Sasaran   : Tahun 2


Bahan    : Lampiran PD/2E

Langkah-  : Set Induksi
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menamakan
       kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekolah mereka.
       1. Murid diminta memberi pandangan tentang sikap postitif dan
         negatif pelajar terhadap harta benda sekolah.
       2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid dalam
         beberapa kumpulan kecil. (5 orang sekumpulan)
       3. Ahli kumpulan perlu menyenaraikan semula sikap positif dan
         negatif yang dilihat berlaku di sekolah.
       4. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan
         masing-masing.
       5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid menyatakan
         bagaimana caranya mereka boleh menjaga harta benda sekolah.
       6. Guru Bimbingan dan Kaunseling edarkan lampiran PD/2E untuk
         murid buat secara individu.
       7. Di akhir pembelajaran, guru minta wakil murid membentangkan
         hasil kerja mereka di hadapan kelas. Guru kemudiannya buat
         rumusan bahawa menjaga keselamatan harta benda sekolah
         adalah tanggungjawab bersama.
Penilaian  : Menyiapkan latihan yang diberikan secara individu dan kumpulan.

Rumusan   :  Memelihara harta benda sekolah adalah tanggungjawab bersama.

Falsafah  : 1. Sekolah ceria warga gembira.
        2. Sayangi harta benda sekolah. Hargai kemudahan awam.


                                        49
                                  Lampiran PD/2E

SEKOLAHKU SAYANG

Tuliskan apa yang anda rasakan perlu ada di sekolah anda.
                    Sekolah
                    Impianku
Apa yang boleh dilakukan untuk memastikan sekolah anda cantik dan bersih.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.
                                        50
Bidang   : Pendidikan Pencegahan


Tajuk    : Minuman Untuk Kesihatan


Objektif  : Pada akhir sesi, murid dapat :
       Mengetahui bahawa minuman beralkohol membahayakan
       kesihatan.


Masa    : 60 minit

Sasaran   : Tahun Dua


Bahan    :  ”Jigsaw Puzzle” ( Lampiran PP / 2A ).


Langkah-  : Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan
        minuman yang berkhasiat.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan apa itu minuman
          beralkohol.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan bahaya
          mengambil minuman beralkohol.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan “jigsaw puzzle”
          gambar minuman yang berkhasiat.

        4. Murid dibahagi kepada kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki
          menyiapkan “jigsaw puzzle”.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi hadiah kepada
          kumpulan yang berjaya menyiapkan “jigsaw puzzle” dalam
          tempoh masa yang ditetapkan.

        6. Minta wakil kumpulan menjelaskan kebaikan minuman
          berkhasiat.

Penilaian  : Murid boleh menjelaskan kebaikan minuman berkhasiat.

Rumusan   : Terdapat pelbagai jenis minuman yang baik untuk kesihatan .

Falsafah  : Murid perlu bekerjasama dan bersaing secara sihat  dalam
       menyiapkan tugasan.


                                         51
         Lampiran PP/2A

“Jigsaw Puzzle”
               52
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan

Tajuk      Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat :
        Mengetahui pergaulan bebas boleh membawa kepada penyakit yang
        merbahaya.

Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 2


Bahan    :  Gambar ( Lampiran PP / 2B ), Lampiran PP/2C


Langkah-  :  Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa keping
        gambar pergaulan bebas.Minta murid beri pandangan tentang gambar
        yang dilihat. ( Lampiran PP / 2B )

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan akibat daripada
          pergaulan bebas berdasarkan gambar.

        2. Minta murid memilih gambar pergaulan yang sihat pada lembaran
          kerja PP / 2C.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid sukarela
          membentangkan hasil kerja mereka.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan pembentangan
          murid.Penilaian  :  Murid boleh memilih gambar pergaulan yang sihat.

Rumusan :    Pergaulan yang bebas menyumbang kepada berlakunya gejala sosial
        dan penyakit.

Falsafah  :  Pergaulan hendaklah berdasarkan prinsip agama bagi mengelakkan
        daripada jangkitan penyakit HIV / AIDS.


                                          53
Lampiran PP/2B
         54
                                 Lampiran PP / 2C

Tandakan √ pada gambar yang menunjukkan aktiviti atau pergaulan yang sihat.
                                        55
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan ( Inhalan )

Tajuk    :  Keluarga Bahagia


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat :
        Mengetahui bahawa ada bau-bauan yang memberi kesan kepada
        pancaindera.

Masa    :  60 minit

Sasaran   :  Tahun DuaBahan    :  Lampiran PP / 2D, PP / 2E


        Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mencium bau bunga
Langkah   :  ros dan menyatakan perasaan setelah menciumnya.
- langkah
        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan bahawa ada bahan
          yang berbau memberi kesan kepada pancaindera.
        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan carta kesan
          menghidu gam. ( PP / 2D )
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran (PP /
          2E) dan murid diminta mewarnakannya.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan.


Penilaian  :  Murid tahu akibat daripada menghidu gam.

Rumusan :    Kita mesti menjauhi Inhalan kerana ia merosakan hubungan dalam
        keluarga.

Falsafah  :  Keluarga Bahagia Tanpa Inhalan.
                                         56
                                   Lampiran PP / 2D

Gam mengandungi pelarut seperti toluene serta trichloroethylene iaitu toksid yang boleh
menggangu fungsi jantung. Jika diambil secara berlebihan, bahan larutan itu akan
menyebabkan denyutan jantung tidak stabil, manakala peredaran darah tidak teratur
yang akhirnya boleh menyebabkan kematian. Kesan lain pada fungsi otak:

    menjadi nyanyuk
    hilang ingatan
    psikotik atau gila,
    hilang upaya deria dan
    kelumpuhan pada bahagian tertentu.
                                          57
Lampiran PP/2E
      58
Bidang   : Pendidikan Pencegahan


Tajuk    : Jauhi Dadah

Objektif  : Pada akhir sesi, murid dapat :
       Menyatakan keburukan pengambilan dadah.

Masa    : 60 minit

Sasaran   : Murid Tahun 2

Bahan    : 1.  Lirik lagu “Dadah Durjana”. ( PP / 2F )
       2.  Lampiran PP / 2G

Langkah-  : Set Induksi
langkah
       Guru Bimbingan dan Kaunseling menayangkan lirik lagu
       “ Dadah Durjana”.( PP/2F)

       1. Murid diminta berdiri dan menyanyikan lagu tersebut.

       2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan akibat buruk
         pengambilan dadah berdasarkan lagu yang dinyanyikan.

       3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PP/2G
         dan murid dikehendaki melengkapkan .

       4. Minta murid nyatakan akibat buruk pengambilan dadah.

       5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
         keseluruhan secara ringkas dadah mesti dijauhi.


Penilaian  : Murid boleh menyatakan akibat buruk pengambilan dadah.


Rumusan   : Dadah membahayakan dan hendaklah dijauhi.


Falsafah  : Manusia hendaklah menjauhi diri dari dadah agar dapat menjadi
       insan yang cemerlang.
                                       59
              Lampiran PP/2F

  DADAH DURJANA


   Dadah Durjana
 Kau Penghancur Bangsa
  Kau Musuh Rakyat
  Kau Musuh Negara
   Kini Kami Teguh
   Kini Kami Kuat
  Dadah Kami Rempuh
Hancur Dadah Jaya Rakyat
   Kami Anti Dadah
  Kami Benci Padamu
Sekutu Kita Perangi Dadah
 Mulia Bangsa Tanpamu
 Mari Semua Mari Saudara
Jangan Habiskan Usia Muda
Semangat Bangsa Bergelora
 Tanpa Dadah Kita Berjasa
                    60
                                                 Lampiran PP/2G


Nama:....................................................................

Tahun:.............................


Lengkapkan senikata lagu berikut :


                          DADAH DURJANA


                       Dadah ..............................

                   Kau ....................................... Bangsa

                    Kau .................................... Rakyat

                     Kau ............................. Negara

                          Kini Kami Teguh

                           Kini Kami Kuat

                  Dadah Kami .........................................

             ................................................... Dadah Jaya Rakyat

               Kami ..................................................... Dadah

                Kami .................................................. Padamu

                Sekutu Kita ......................................... Dadah

              ...................................................Bangsa Tanpamu

                       Mari Semua Mari Saudara

              Jangan Habiskan ....................................................

                      Semangat Bangsa Bergelora

              Tanpa Dadah Kita ...................................................
                                                       61
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Rokok – Kenali Tapi Benci


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid dapat :
         - Mengetahui bahaya rokok.
         - Membuat pilihan terbaik untuk tidak melibatkan diri.

Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 2


Bahan    :  Lampiran PP / 2H, PP / 2I


Langkah-  :  Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat pilihan
        berdasarkan gambar yang dipamerkan. Rujuk Lampiran PP / 2H

        1.  Murid diminta menjelaskan pilihan yang telah dibuat.

        2.  Guna Lampiran PP / 2I, murid diminta menggunting dan
           menampal gambar hidup sihat tanpa merokok.

        3.  Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang bersama murid hasil
           dari kerja Lampiran PP / 2I.

        4.  Minta murid jelaskan bahaya / kesan merokok berdasarkan
           gambar yang tidak ditampal.

        5.  Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan dan merumus
           bahaya merokok serta tidak melibatkan diri.


Penilaian  :  Murid dapat membezakan hidup sihat tanpa merokok berdasarkan
        Lampiran PP/ 2I.
                                        62
Rumusan  :  Cara kehidupan yang sihat tanpa melibatkan diri dengan dadah akan
        membawa kebahagian.

Falsafah  :  Hidup sihat tanpa dadah membawa kebahagian.
                                        63
                             Lampiran PP/2H

ARAHAN :

Pilih aktiviti yang sihat untuk diri anda.

( Gambar hidup sihat tanpa merokok dan akibat merokok )
                                   64
                                      Lampiran PP / 2I
ARAHAN :

Gunting dan tampal gambar aktiviti / situasi yang sihat untuk diri anda.
                                            65

								
To top
;