Docstoc

borang giat mara

Document Sample
borang giat mara Powered By Docstoc
					                                                       GM/PEL- MHN - 01
                  BORANG PERMOHONAN                                Lekatkan
              MENGIKUTI LATIHAN KEMAHIRAN GIATMARA                          Gambar
                                                         Berukuran
                                                          Passport
 A    MAKLUMAT AM

Dari Sumber Manakah Anda Mengetahui Perihal Kursus Ini ?
        Media Cetak              Media Elektronik         Internet
        Rakan-Rakan              Keluarga             Pameran / Karnival Pendidikan

B     PILIHAN KURSUS

                       KURSUS                          GIATMARA
Pertama
Kedua
Ketiga

C     BUTIR-BUTIR PERIBADI

Nama Penuh (HURUF BESAR)

No Kad Pengenalan      (Awam)                  -      -
              (Tentera / Polis)

Tarikh Lahir      /      /            Umur       Tahun     Jantina* :    Lelaki / Perempuan
        hari    bulan       Tahun


No. Telefon (Rumah)           -                 No Tel. HP         -

Alamat Surat Menyurat         Negeri

Bangsa                      Etnik                 Agama

Taraf Perkahwinan* :          Bujang       Berkahwin        Duda      Janda

Kategori Pemohon* :             01  Pelajar         08  Bekas Tentera
                       02  Penganggur        09  Bekas Polis
                       03  Berniaga Sendiri     10  Pencen
                       04  Pekerja Sektor Swasta  11  Bekerja Kampung
                       05  Kakitangan Kerajaan   12  Suri Rumah
                       06  Anggota Tentera     13  Lepasan Sekolah
                       07  Anggota Polis      14  Orang Kurang Upaya (OKU)

Kelulusan Tertinggi

Pernah Mengikuti Kursus Di GIATMARA ?              Pernah         Tidak Pernah

Matlamat Selepas Menamatkan Kursus              Melanjutkan Pelajaran         Bekerja     Berniaga


                            Borang ini diberi percuma
                         - BORANG INI ADALAH PERCUMA -
 D     MAKLUMAT IBU / BAPA / PENJAGA / WARIS

Nama Penuh (HURUF BESAR)
No Kad Pengenalan       (Awam)              -      -
               (Tentera / Polis)
Hubungan :       Bapa    Ibu     Isteri    Suami       Saudara      Penjaga
No. Telefon (Rumah)          -                No Tel. HP           -
Alamat Tetap   Negeri
Bangsa                    Etnik                  Agama
Kategori Ibu / Bapa /         01   Kakitangan Kerajaan   07    Bekas Tentera
                    02   Pekerja Sektor Swasta  08    Bekas Polis
Penjaga / Waris* :           03   Berniaga Sendiri     09    Pencen
                    04   Anggota Tentera     10    Bekerja Kampung
                    05   Anggota Polis      11    Orang Kurang Upaya (OKU)
                    06   Suri Rumah

Pekerjaan                                Pendapatan (RM)
Nama Majikan                          No. Tel. Pejabat          -
                                                 Samb.
Alamat Pejabat
 E      KEPERLUAN TEMPAT TINGGAL / PENGANGKUTAN

1. Tempat Tinggal    :     Atas Urusan Sendiri             Perlukan Tempat Tinggal
2. Pengangkutan     :     Ada Kenderaan Sendiri            Tiada Kenderaan

 F      PENGAKUAN
Kami mengaku bahawa butir-butir yang tertulis di atas adalah benar dan sekiranya segala keterangan yang
diberikan tidak benar, pihak yang berkenaan berhak menolak permohonan ini.
    Tandatangan Penjaga                                  Tandangan Pemohon
Tarikh :                                       Tarikh :
SILA SERTAKAN BERSAMA BORANG PERMOHONAN INI:
   Salinan Kad Pengenalan Pemohon
   Salinan Kad Pengenalan Ibu / Bapa / Penjaga / Waris
   Salinan Sijil-Sijil Akademik, Surat Berhenti Sekolah
   Sampul Surat Berukuran 4” x 9” beralamat sendiri bersama setem 30 sen (Jika anda memohon melalui pos)


 G      UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Status Permohonan                                         Tarikh Kemaskini G-SPel :
    Berjaya               Daftar Pada Sesi
    Tidak Berjaya           Tangguh Ke Sesi

                      - BORANG INI ADALAH PERCUMA -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4149
posted:7/2/2010
language:Malay
pages:2