jadual-OD by knizam2000

VIEWS: 55 PAGES: 6

									                 JADUAL PENGURUSAN WANG OVERDRAFT

       BULAN:_________                 TAHUN:_________
 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
OD LOAN dari bank         Semua bil bulan lalu          Baki OD 30 hb
                 termasuk kad kredit
                 sebelum 30 hb

                                                tambah
 RM           tambah   RM           SAMA DENGAN   RM               RM
Baki OD 30 hb           semua pendapatan            Baki OD (1)          Baki withdraw dari
                 termasuk gaji dll                           limit kad kredit
                 masuk OD 1hb


 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
kad Kredit LIMIT         jumlah guna kad kredit         Baki wajib withdraw
                 bulan sebelum             dari kad kredit


 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
Baki OD pada 1 hb         30% dr nett income           Baki OD
( gaji + wdrw cc dll )      gai wajib masuk ASB
                 JADUAL PENGURUSAN WANG OVERDRAFT

       BULAN:_________                 TAHUN:_________
 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
OD LOAN dari bank         Semua bil bulan lalu          Baki OD 30 hb
                 termasuk kad kredit
                 sebelum 30 hb

                                                tambah
 RM           tambah   RM           SAMA DENGAN   RM               RM
Baki OD 30 hb           semua pendapatan            Baki OD (1)          Baki withdraw dari
                 termasuk gaji dll                           limit kad kredit
                 masuk OD 1hb


 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
kad Kredit LIMIT         jumlah guna kad kredit         Baki wajib withdraw
                 bulan sebelum             dari kad kredit


 RM           TOLAK   RM           SAMA DENGAN   RM
Baki OD pada 1 hb         30% dr nett income           Baki OD
( gaji + wdrw cc dll )      gai wajib masuk ASB

								
To top