Senarai Semak Pelaksaan Modul Tahun Satu by imsamad

VIEWS: 639 PAGES: 4

More Info
									                SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN K
                               TAHUN 1
NAMA SEKOLAH:
 BIL     BIDANG                PERKARA        1A
              Orientasi Dan Kepentingan Mata Pelajaran
              Guru Dan Mata Pelajaran
  1    AKADEMIK    Kemahiran Membaca – Main Peranan
              Kemahiran Mendengar – Telinga Gajah
              Kemahiran Mengingat – Telefon Rosak
              Pekerjaan di sekolah
              Pekerjaan Ahli Keluarga Saya
  2     KERJAYA    Cita-cita Saya
              Peralatan Bertugas
              Tiru Macam Saya
              Salam Perkenalan (Bina hubungan)
     PSIKOSOSIAL DAN  Kelasku Rumahku
  3   KESEJAHTERAAN   Hormati Guru
       MENTAL     Pengurusan Tekanan ( Jom Relaks )
              Pengurusan Diri
              Individu (Awal Kanak-Kanak)
              Keluarga Saya
  4    KEIBUBAPAAN   Anak Soleh
              Menyayangi ibu dan ayah
              Selamat Hari Lahir Ibu
              Potensi Diri – Siapa Saya
              Potensi Diri
     PEMBANGUNAN DIRI
  5            Asas Komunikasi
       MURID
              Sekolahku
              Potensi Diri – Impianku
              First Aid Kit
              Kami Benci Rokok
      PENDIDIKAN
  6            Mewarna Gambar ( Poster )
      PENCEGAHAN
              Pendidikan Pencegahan (HIV/AIDS)
              Minuman Yang Menyihatkan
                 JUMLAH
DMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


      1B   1C    1D  1E  JUMLAH
              SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUN
                           TI,T2,T3,T4,T5 DAN T6)
NAMA SEKOLAH:

 BIL      BIDANG     T1    T2    T3   T4    T5

  1  AKADEMIK


  2  KERJAYA

    PSIKOSOSIAL DAN
  3  KESEJAHTERAAN
    MENTAL

  4  KEIBUBAPAAN


    PEMBANGUNAN DIRI
  5
    MURID

    PENDIDIKAN
  6
    PENCEGAHAN


     JUMLAH
 HIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
5 DAN T6)


       T6   JUMLAH

								
To top