Docstoc

aaaaaaaaaaa - DOC

Document Sample
aaaaaaaaaaa - DOC Powered By Docstoc
					Załącznik nr 1
do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Nr 29/ZP/2008

     KOMPUTER KLASY PC Z WBUDOWANYM CZYTNIKIEM KART MIKROPROCESOROWYCH I KARTĄ
                  MIKROPROCESOROWĄ
(wymagania minimalne)                            ilość 145 szt.

L.p.       Nazwa              Opis zamawianego sprzętu                 Opis oferowanego sprzętu
  1        2                     3                           4

1    Procesor           Procesor klasy x86, 64 bitowy, min. dwurdzeniowy, min.    1) Producent
                   2 MB pamięci cache L2, taktowany zegarem min. 2,33GHz,
                   częstotliwość szyny FSB min. 1066MHz lub procesor      ………………………………………………………………
                   równoważny wydajnościowo według wyniku testów
                   przeprowadzonych przez Oferenta.               2) Model
                   W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności
                   Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia     ………………………………………………………………
                   poprawności przeprowadzenia testów oferent musi
                   dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba    3) Typ
                   równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis
                   użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w   …………………………………………………………………
                   terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
                   zawiadomienia od zamawiającego.
2    Płyta główna         Wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, min.       1) Producent
                   3 złącza PCI, min. 1 złącze PCI Express x1, min.
                   4 złącza DIMM, obsługa min 8GB pamięci RAM, min.      ………………………………………………………………
                   4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1)
                   Płyta musi posiadać następujące aktywne porty zewnętrzne:  2) Model
                   1 x LPT; 1 x RS232; min. 7 x USB portów
                   wyprowadzonych na zewnątrz komputera ( w tym min.      ………………………………………………………………
                   2 z przodu obudowy i 5 z tyłu), min 2 porty na płycie
                   głównej, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu   3) Typ
                   na przednim panelu obudowy.       Wymagana ilość
                   i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera)      …………………………………………………………………
                   portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania
                   konwerterów, przejściówek itp.


                                                                   1
3  BIOS  BIOS płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy. W pamięci
      Flash, funkcja blokowania wejścia do      BIOS oraz 1) Producent
      blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze
      specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie ………………………………………………………………..
      zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego
      odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania
      BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania    2) Wersja
      stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość
      kontrolowania urządzeń wykorzystujących magistralę ………………………………………………………………….
      komunikacyjną   PCI,  bez  uruchamiania   systemu
      operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
      podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych.
      Pod   pojęciem   kontroli  Zamawiający   rozumie
      funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu
      slotów PCI..
      Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego
      z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
      niego urządzeń zewnętrznych,    ustawienia hasła na
      poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
      możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy
      nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na
      uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
      Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy
      hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie
      było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po
      podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
      podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień
      BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
      Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
      operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
      podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji
      na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
      RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,
      obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia /wyłączenia z
      zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez
      uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
      komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
      zewnętrznych. Możliwość wyłączenia / włączenia
      z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez

                                              2
           uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
           komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
           zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie
           „no BOOT”, czyli podczas startu. komputer nie wykrywa
           urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
           operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość
           wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko
           portów znajdujących się na płycie czołowej obudowy,
           tylko tylnych portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku
           twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na
           pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez
           dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki.
4  Pamięć RAM    Min. 2GB DDR2 800MHz pracującej w trybie Dual-       1) Producent
           Channel z korekcją błędów ECC
                                         ………………………………………………………………….

                                         2) Typ

                                         ………………………………………………………………….

                                         3) Częstotliwość pracy

                                         ………………………………………………………………….

                                         4) Pojemność (dot. pojedynczego modułu)

                                         ………………………………………………………………….

                                         5) Ilość modułów

                                       …………………………………………………………………
5  Karta graficzna  Karta graficzna nie zintegrowana, z własną pamięcią 256  1) Producent
           MB DDR2, szerokość szyny danych pamięci min 128-bit,
           1 x DVI, 1 x D-Sub,.                  …………………………………………………………………
           Karta osiągająca w teście 3Dmark06 wynik min. 300 pkt.
           (potwierdzenie w postaci wydruku z wynikiem testów)    2) Model
           Pełne wsparcie dla Direct 10.0, wsparcie dla OpenGL 2.0
                                       …………………………………………………………………


                                                              3
6  Karta dźwiękowa  Min 24-bitowa, 8 kanałowa, konwersja sygnału cyfrowego  1) Producent
            na analogowy i analogowego na cyfrowy, Zamawiający ………………………………………………………………..
            dopuszcza kartę zintegrowaną z płytą główną,
                                        2)Model
                                       …………………………………………………………………
7  Karta sieciowa  10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45. Zamawiający      1) Producent
            dopuszcza kartę zintegrowaną z płytą główną.
                                       ………………………………………………………………..

                                      2) Model

                                      …………………………………………………………………
8  Dysk twardy    Pojemność min 250 GB, interfejs SATAII, prędkość    1) Producent
            obrotowa min 7200rpm, min 8MB pamięci Cache
            (podzielony na dwie partycje wg procentowego udziału ………………………………………………………………….
            40% do 60%)
                                       2) Model

                                     ………………………………………………………………….

                                      3) Wielkość pamięci Cache

                                     ……………………………………………………………….
9  Napęd optyczny  Nagrywarka DVD Dual Layer +-R/RW, interfejs SATA   1) Producent
            wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt.
                                     ………………………………………………………………..

                                      2) Model

                                        …………………………………………………………………
10  Klawiatura    Klawiatura ze złączem PS/2 lub USB, układem klawiszy   1) Producent
            QWERTY,     oddzielnymi    blokami   klawiszy
            alfanumerycznych, sterujących i numerycznych, w kolorze ………………………………………………………………..
            obudowy stanowiska dostępowego
                                         2) Model

                                     …………………………………………………………………                                                      4
11  Mysz         Mysz optyczna o rozdzielczości min. 800 DPI, złączem     1) Producent
             USB z min 2 klawiszami, z jedną rolką (scroll) w kolorze
             obudowy stanowiska dostępowego oraz podkładką        ………………………………………………………………..

                                            2) Model

                                            …………………………………………………………………


12  Multi czytnik kart  3,5” – wbudowany, obsługiwane karty: Memory Stiuk       1)  Producent
             Micro (M2), Memory Stiuk PRO Duo, Memory Stiuk Duo,
   pamięci       Memory Stiuk PRO, Memory Stiuk, MS MagicGate, MS       ………………………………………………………………..
             Pro MagicGate, MS DUO MagicGate, MS Pro DUO
             MagicGate, CG I, CF II, CF Ultra II, CF Extreme III, Micro  2) Model
             Driver, Magister, SD, miniSD, MMC I, MMC II, MMC4
                                            ……………………………………………………………
13  Obudowa       Sloty zewnętrzne: min. 2 x 5,25” zewnętrzne, min. 1 x 3,5”  1) Producent
             zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne.
             Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
             komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń   ………………………………………………………………….
             i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się
             użycie wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce    2) Model
             centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia
             narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów,     ………………………………………………………………….
             śrub motylkowych) jednocześnie musi posiadać dodatkowe
             zabezpieczenia ruchomej części obudowy w postaci       3) Typ
             ukrytych śrub, niewidocznych dla użytkownika,
             zamaskowanych w dolnej części obudowy lub w podstawie;    ………………………………………………………………….
             usunięcie zabezpieczenia w postaci śruby musi wymagać
             użycia niestandardowego narzędzia (dostarczonego przez    4) ) Moc zasilacza
             producenta w komplecie zabezpieczających śrub).
             Obudowa musi      posiadać czujnik jej otwarcia    ………………………………………………………………….
             współpracujący z programowaniem zarządzającym
             komputerem. Zasilacz o mocy min. 385W o sprawności
             80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0
             w kategorii min. B w trybie bezczynności. Zasilacz musi
             posiadać 2 złącza Serial ATA, funkcja PFC aktywna.
             Komputer musi być wyposażony w wizualny system
             diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania

                                                          5
             problemów z komputerem i jego komponentami;
             a w szczególności musi sygnalizować:
               - Przebieg procedury POST
               - Sum kontrolnych BIOS-u
               - Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
             Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy
             PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej,
             kontrolera USB.
             Obudowa musi umożliwiać zastosowanie przynajmniej
             jednego zabezpieczenia fizycznego.

14  Głośniki      Komplet składający się z 2 oddzielnych głośników   1) Producent
             podłączonych do jednego gniazda audio. Moc całkowita
             RMS min 5W, płynna regulacja głośności, szerokość ………………………………………………………………..
             pasma przenoszenia minimum 120Hz-20kHz, wyjście
             słuchawkowe, zasilacz wewnętrzny.          2) Model

                                           …………………………………………………………………
15  System operacyjny  Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3     1) Nazwa systemu
             (licencja nieograniczona czasowo i nośnik), z
             aktualizacjami nie starszymi niż 1 miesiąc od dnia …………………………………………………………………
             dostarczenia, zainstalowany na partycji „C”, zaktywowany,
             sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera
             dostarczone na oddzielnych nośnikach.
16  Oprogramowanie   Pakiet MS Office 2007 PL z nośnikiem, (pakiet musi      1) Wersja pakietu Office
             zawierać min: Word, Excel, PowerPoint), (licencja
   biurowe       nieograniczona czasowo i nośnik), z aktualizacjami nie ………………………………………………………………….
             starszymi niż 1 miesiąc od dnia dostarczenia, zainstalowany
             na partycji „C”, zaktywowany, – nie dopuszczalna wersja    2) Programy wchodzące w skład pakietu
             edukacyjna.
                                           ………………………………………………………………….
17  Dodatkowe      Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie pozwalające     1) Producent
             na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną
   oprogramowanie   i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, ………………………………………………………………….
             umożliwiające co najmniej:
                 - Informowanie administratora o otwarciu       2) Nazwa oprogramowania
                   obudowy
                 - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów ………………………………………………………………….

                                                                6
      szeregowych, równoległych, USB,
   -   Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na      3) Wersja oprogramowania
      pojedynczym komputerze a także na grupie
      komputerów w tym samym czasie,        ………………………………………………………………….
    - Zdalną konfigurację BIOS w czasie
      rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie
      hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego
      przez użytkownika, sekwencji startowej,
      włączenia/wyłączenia    portów   USB,
      włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
    - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera
      w sieci,
    - Otrzymywanie informacji WMI – Windows
      Management Interface,
    - Monitorowanie stanu komponentów: CPU,
      Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS
    - Monitorowanie i alertowanie parametrów
      termicznych, wolnego miejsca na dyskach
      twardych.
    - Monitorowanie stanu komponentów: CPU,
      Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy
      wyłączonym komputerze lub nieobecnym
      / uszkodzonym systemie operacyjnym,
    - Zdalne przejęcie    konsoli tekstowej stacji
      roboczej przy wyłączonym komputerze lub
      nieobecnym    /uszkodzonym    systemie
      operacyjnym,
Możliwość przekierowania procesu ładowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub FDD na innym
komputerze spełniającym funkcję serwera zarządzającego.
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania
o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera)
automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji,
wysłanie raportu zawierającego między innymi numer
seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty
elektronicznej.
                                            7
18  Certyfikaty i     Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą    1) Wpisać załączone certyfikaty
              ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296
   standardy       w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE)        ………………………………………………………………..
              wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie
              Wykonawcy lub producenta). Wymagana jest deklaracja     …………………………………………………………………
              zgodności CE (załączyć do oferty)
19  Wsparcie techniczne  Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji      1) Opis oferowanego wsparcia
              sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
   Wykonawcy       podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy lub    ………………………………………………………………..
              jego przedstawiciela.
              Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na     …………………………………………………………………
              stronie Wykonawcy poprzez podanie na dedykowanej
              stronie internetowej Wykonawcy numeru seryjnego lub
              modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
20  Czytnik kart     Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie       1) Producent
              wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez
   mikroprocesorowych  wewnętrzny port USB 2.0.                  ………………………………………………………………..
              Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.
              Czytnik musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL
              (Microsoft Windows Hardware Quality Labs). Zgodność     2) Model
              potwierdzona przez uprawniony podmiot odpowiedzialny
              za weryfikację spełnienia wymagań dla standardu WHQL.    …………………………………………………………………
              Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart
              kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816,
              a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą
              w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.
              Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową)
              akceptacji karty, pracy z kartą.
              Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami
              mikroprocesorowymi oraz obecnie użytkowanymi w Policji
              CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE
              ENCARD
              UWAGA: 1. Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych
              muszą współpracować z posiadanym przez Policję
              systemem BTUU funkcjonującym w Policyjnej Sieci
              Transmisji Danych
                                                             8
21  Karta       Karta musi współpracować z systemami operacyjnymi       1) Producent
            Microsoft Windows 2000/XP/Vista.
   mikroprocesorowa  Karta musi realizować algorytmy RSA i 3DES.         ………………………………………………………………….
            Karty muszą być zgodne z normą ISO-7816 część 1,2,3,4,8.
            Obszar pamięci na klucze prywatne, certyfikaty i inne
            obiekty nie może być mniejszy niż 32 KB.
            Karta musi realizować podpis RSA przy użyciu klucza
            prywatnego znajdującego się na karcie. Zaimplementowany
            algorytm RSA musi być zgodny ze specyfikacją PKCS#1
            w wersji 1.5.
            Wraz z kartą musi być dostarczona biblioteka dynamiczna
            DLL    dla  systemów   Windows    2000/XP/Vista
            z implementacją interfejsu PKCS#11 w wersji co najmniej
            2.01. Implementacja interfejsu musi być zgodna ze
            standardem PKCS#11 opublikowanym przez firmę RSA
            SECURITY.
            Dostarczona karta mikroprocesorowa musi umożliwiać
            wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, zapis klucza
            prywatnego, realizację podpisu RSA oraz zapis certyfikatu
            na kartę.
            Karta musi umożliwić przechowywanie co najmniej
            czterech kluczy prywatnych o długości co najmniej 1024
            bity wraz z ich certyfikatami.
            Karta musi umożliwiać elastyczne definiowanie profilu
            definiującego zasady kontroli dostępu do obiektów
            chronionych na karcie, w tym co najmniej:
             a)Możliwość definiowania min. 3 odrębnych kodów PIN
              oraz związanych z nimi 3 odrębnych kodów PUK
              (odblokowanie zablokowanego kodu PIN);
             b)Możliwość definiowania min. i max długości każdego
              kodu PIN oraz PUK oraz ilości błędnych prób ich
              podawania, po których następuje zablokowanie dostępu
              do kluczy prywatnych i obiektów danych chronionych
              danym kodem;
             c)Możliwość definiowania ilości operacji dostępu do
              danych, na którą ważne jest jednorazowe podanie
              danego kodu PIN (1, kilka operacji, brak limitu);
             d)Możliwość    swobodnego   wybierania    podczas
              generowania lub zapisywania danych kodu PIN, który

                                                         9
   będzie chronił dostępu do tych danych;
 e)Możliwość zapewnienia, iż końcowy użytkownik karty
   jest jedyną osobą, która posiada dostęp do kluczy
   prywatnych wygenerowanych na jego karcie;
 f)Możliwość zabezpieczonej, ponownej inicjalizacji
   zablokowanej karty bez możliwości dostępu do
   zablokowanych sekretów (karta z zablokowanymi
   kodami PUK może być sformatowana i ponownie użyta
   ale obiekty zablokowane ulegają bezpowrotnemu
   skasowaniu);
Karta musi umożliwiać generowanie wewnątrz oraz zapis
z zewnątrz kluczy symetrycznych 3DES.
Karta musi umożliwiać zapisywanie dowolnych obiektów
danych.
Wielokrotne usuwanie i zapisywanie ponownie kluczy
kryptograficznych i obiektów danych nie może powodować
zmniejszania się dostępnej pamięci na te dane (karta musi
zarządzać dynamicznie przydziałem i zwalnianiem
pamięci).
Karta musi pozwalać na efektywne i elastyczne
wykorzystanie pamięci na dane i nie może rezerwować na
sztywno obszarów pamięci danych bez ich rzeczywistego
wykorzystania (np. nie jest dopuszczalne sztywne
definiowanie ilości pamięci przeznaczonej na klucze,
certyfikaty, dowolne dane).
Definiowanie profilu pamięci karty, ilości kodów
PIN/PUK, ich parametrów (długości, ilości błędnych prób,
itd) musi być możliwe wielokrotnie przez Zamawiającego.
Certyfikat bezpieczeństwa układu mikroprocesorowego
karty musi posiadać przynajmniej jeden z wymienionych
poziomów: ITSEC E3 HIGH lub Common Criteria EAL4
lub FIPS 140-Level3.
Karta musi być bezterminowa (nie posiada terminu
ważności).
Karta musi umożliwić uwierzytelnianie w przeglądarce
Internet Explorer za pośrednictwem interfejsu MS CSP.
Karta udostępniana przez oba interfejsy (PKCS#11 i MS
CSP)   musi   umożliwiać   pracę   wieloaplikacyjną
(jednoczesne używanie karty przez wiele aplikacji). Klucze

                                10
 i obiekty danych zapisywane za pośrednictwem jednego
 interfejsu muszą być dostępne dla drugiego interfejsu.
 Dostarczone interfejsy muszą wspierać mechanizm
 czasowo dostępnego eksportu wygenerowanego klucza
 prywatnego przez oba interfejsy programowe (do czasu
 zamknięcia sesji) w celu realizacji funkcji „key backup”.
 Wsparcie dla możliwości jednoczesnego uwierzytelnienia do
 wszystkich kluczy chronionych oddzielnymi kodami PIN
 (np. uwierzytelniającego klucza SSL i klucza podpisującego
 dokument elektroniczny) – utrzymanie uwierzytelnienia do
 jednego klucza prywatnego podczas uwierzytelniania do
 innych kluczy.
 Dla obsługi automatycznej personalizacji i inicjalizacji
 karty przez Policyjne Centrum Certyfikacji wymagane jest
 dostarczenie biblioteki dynamicznej DLL dla Windows
 2000/XP/2003/Vista realizującej pełną inicjalizację karty
 wg wybranego profilu, za pośrednictwem czytnika
 zgodnego ze standardem PC/SC, na podstawie parametrów
 konfiguracyjnych zdefiniowanych w zewnętrznym pliku
 konfiguracyjnym wskazanym jako parametr dla tej funkcji:
   BOOL InitializeCard(LPCTSTR
   pszReaderName, LPCTSTR
   pszProfileFileName); BOOL
   GetLastErrorStrng(LPTTSTR
   pszStringBuff, DWORD* pcbBuffLen);
 Wykonawca muszą dostarczyć narzędzia w postaci
 bibliotek programistycznych, umożliwiających w procesie
 automatycznej generacji kart możliwość ponownego
 uaktywnienia zablokowanych kart po wyczerpaniu
 błędnych kombinacji PIN i PUK przed ponowną
 personalizacją.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opis dostępnych
parametrów zawartych w pliku konfigurującym profil
inicjowanej karty.
UWAGA: 1. Oferowane karty mikroprocesorowe muszą
współpracować z posiadanym przez Policję systemem
BTUU funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji
Danych


                               11
22      Monitor LCD 19”                 Monitor   LCD   19”  –  panoramiczny,   Ekran  1) Producent
                               ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”, minimalny
       panoramiczny                  kontrast 1000:1, jasność co najmniej 300 cd/m2, minimalny ………………………………………………………………..
                               kąt widzenia poziomo 160 stopni, minimalny kąt widzenia
                               pionowo 160 stopni. Czas reakcji matrycy max 5ms (od    2) Model
                               czerni do bieli), komplet kabli zasilających 1,8 m,
                               sygnałowy 1,8 m. Powłoka powierzchni ekranu musi być    ……………………………………………………………
                               przeciwodblaskowa, zakres pochylenia monitora od -5° do
                               +35°. Złącza D-SUB, DVI. Monitor musi posiadać
                               certyfikaty TCO 99, ISO 13406-2, EPAT Gold Wymagana
                               jest deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),
                               gwarancja typu „zero martwych pikseli”


 23         CENA JEDNEGO STANOWISKA DOSTĘPOWEGO


 24      CENA BRUTTO ZA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
                       (cena jednego stanowiska dostępowego z poz. 23 x 145)
................................................., dnia .....................................2008 roku
  (miejscowość)
                                                     ..............................................................................................................
                                                     podpis uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
                                                                                                              12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:7/1/2010
language:Polish
pages:12