R LUBBERS TRANSPORT B V TEAM OPERATIONS FUNCTIENAAM ERVAREN by Kittibitti

VIEWS: 10 PAGES: 2

									R LUBBERS TRANSPORT B.V.


                      TEAM OPERATIONS

FUNCTIENAAM: ERVAREN PLANNER

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan de teamleider Operations.

Doel van de functie / werkomschrijving:
- De afdeling Transportplanning neemt de dagelijkse transportopdrachten van een
aantal verladers aan via Customer desk. De planner vertaalt deze opdrachten via een
transportplanning, routeplanning en instructies aan chauffeurs naar een optimale
operationele wegvervoerfunctie in het logistieke proces tussen opdrachtgever en diens
relaties;
- Samen met collega-planners en de teamleider geeft de planner functioneel leiding
aan circa 80 chauffeurs, die in Nederland en in het buitenland operationeel
inzetbaar zijn;
- Het arrangeren van retourvrachten;
- Werkt in nauw samen met de Customer Desk medewerker, om de klant zo
optimaal mogelijk te bedienen.
- Indien er sprake is van accountbewaking dient de planner dagelijks alle ritten op
laad en aflevertijden te controleren, registreren en rapporteren aan de teamleider.

Kennis/ kunde
Heeft kennis van:
- wagenparkuitrusting, laad- en losprocedures, vaste aanrijdlocaties en vaste
opdrachtgevers;
- kennis van equipement olie & gasindustrie is een pré;
- het opstellen van een concept- en definitieve routeplanning van het wagenpark,
welke rijden in een netwerkconcept (met daarbij ongeregelde
transportopdrachten) in heel europa;
- ontvangen opdrachten en sorteren op datum en richting;
- aard der goederen en een grondige geografische kennis van Europa;
- toe te passen documenten, vergunningen in het bijzonder niet EG-landen en
rijtijdenwetgeving;
- dient de markt te kennen wat betreft het arrangeren van retourvrachten;
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- afgeronde opleiding tot transportplanner is een pré;
- goede contactuele en sociale vaardigheden.
- heeft kennis van bedrijfssystemen, Excel en Word

Zelfstandigheid, risico´s, verantwoordelijkheden en invloed
- Werkt samen met collega´s en teamleider Operations, maar is in staat zeer
zelfstandig te werken;
- Laat zich technisch en administratief ondersteunen door de afdelingen
Wagenparkbeheer en Administratie;
- Regelt in voorkomende gevallen retourafspraken met (vaste) buitenlandse
relaties, rekening houdend met tijd en vrachtprijstarieven;
- Zorgt ook buiten kantooruren voor voortgang werkzaamheden;
- Tracht elke vertraging en verstoring zo spoedig mogelijk op te lossen en
R LUBBERS TRANSPORT B.V.


controleert werkuitvoering.
Sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid
- Dient tactvol op te treden tegenover opdrachtgevers en hun personeel, eigen
chauffeurs en collega´s teneinde een goede verstandhouding te realiseren;
- Zal altijd proberen een collega te ondersteunen bij drukke werkzaamheden.
- Begeleidt chauffeurs die onderweg zijn tijdens en buiten kantoortijd;
- Stuurt het gedrag van het rijdend personeel op een juiste wijze en handhaaft
daarbij de door de directie opgelegde normen;
- Beschikt behalve in het Nederlands, tevens over een redelijke spreekvaardigheid
in de Duitse en Engelse taal.

Bewegingsvaardigheid, oplettendheid, overige functie-eisen
- Zorgt voortdurend voor een optimale afstemming tussen de verstrekte opdrachten
binnen het logistieke netwerk en het in te zetten personeel en materieel;
- Door de wijzigende omstandigheden vraagt het werk voortdurend om een
adequaat reageren;
- Het gedurende gehele diensttijd (en daarbuiten) regelmatig in overleg treden met
opdrachtgevers, chauffeurs en ontvangers vereist een continue oplettendheid;
- Neemt belangrijke beslissingen, die de procesvoortgang beïnvloeden,
meestentijds onder tijdsdruk.

Inconveniënten (bezwarende werkomstandigheden):
- Ondervindt enige hinder van telefoongesprekken van derden en faxverkeer
(lawaai);
- De werkzaamheden worden regelmatig beïnvloed door wensen van
opdrachtgevers en werkuitvoering van chauffeurs, hetgeen een min of meer
onvoorspelbaar verloop tot gevolg kan hebben;
- Bevoegd tot het maken van financiële afspraken tot een maximum van 2.500,00
Euro;
- Regelmatig zal een consignatiedienst moeten worden gedraaid, wat wil zeggen
dat de medewerkers op toerbeurt telefoondienst hebben;
- werkt in tweeploegendienst volgens dienstrooster.
Beloning vindt plaats op basis van de CAO Beroepsgoederenvervoer, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.

								
To top