Docstoc

6th Seven Last Words-Tagalog

Document Sample
6th Seven Last Words-Tagalog Powered By Docstoc
					                   Ikaanim na Wika: “NAGANAP NA”
NAGANAP NA. Dalawa pong salita na nag-uudyok ng sari-saring damdamin sa atin: kung minsan

Isang araw ng Marso 2004 noon. Katatapos po noon ang final examinations ang aking bunsong ana

Mayroon po akong kaba at pagkatakot habang taimtim akong nagdasal na naway hindi naman mala

Dumating nga po ang oras. Tila tinamaan ako ng kidlat sa narinig ko sa kanya. Di ko akalain ang pag-shihift niya sa kany

Umiyak po ang aking kalooban at nagdurugo ang aking puso. Naghinayang ako sa isang taon, isang taon na nauwi la


Doon ko po naramdaman ang pag-unawa sa aking anak at umiral ang awa at ang pag-ibig ko sa ka

Doon po siya nadapa at doon din po siya dapat bumangon at magsimulang umusad..... at kai

 Ang pinagtataka ko po ay wala naman siyang binagsak at magaganda naman ang mga grade n

Sa limang anak namin kasi, ang pinapanalangin po namin sa Maykapal ay tuloy-tuloy sana silang la

Sabagay wala po ni isa sa kanila ang hindi pumili mismo ang kanilang nagugustuhang kurso. Maliba
sa kanya. Mula noon, hindi na namin binanggit tungkol dito kahit sino man sa aming mga anak.

Ayaw po naming mangyari na sa katagaltagal ng panahon na pagpapasan namin ang kruz, ma

NAGANAP NA. Opo.       Sa loob ng maraming mga taong pakikipagsapalaran sa buhay, marami nang naganap s

o  NAGANAP NA - Sa aming mag-asawa na makapanood ng libre sa SM cinema at makakuha ng discounts sa groce

o NAGANAP NA - Ang unang apat na anak namin ay nakatapos sa kanilang kursong pinili:
Mechanical Engineering
Doctor of Medicine
Computer Engineering
Architecture

o                                        	
                                        	
   NAGANAP NA -Opo ang bunso n a m i n g anak ay sa wakas nakatapos na rin sa 	kanyang fine arts na k

 o  NAGANAP NA -Kamakailan lang po nagkaroon na rin kami ng unang APO at sa wakas nararanasan na rin nam

NAGANAP NA. Opo. Sa AWA ng Diyos, marami nang naganap sa aming buhay: mga pagsubok, biyaya, t
Salamat po at Purihin natin ang Panginoon!
19 March 2008, MTQP church
damin sa atin: kung minsan pagsisisi, pagdaramdam, pagkainis, paninisi sa iba, panghihina at kung minsan naman ay pa

tions ang aking bunsong anak na nasa first year college. Kumukuha siya ng civil engineering. Bigla siyang tumawag

na naway hindi naman malala ang situasyon na sasabihin sa akin. Di po ako mapakali habang hinihintay ko ang pag

 alain ang pag-shihift niya sa kanyang kurso: mula civil engineering lilipat siya ng fine arts, advertising major. Natulala ako sa narinig ko sa k

ang taon, isang taon na nauwi lamang sa wala, dahil nasayang ang maraming pagod, oras at salapi. Magalit sana ako sa kanya. Gusto


wa at ang pag-ibig ko sa kanya. Lalong nagkaroon tuloy sa akin ang diwa ng kasabihan na puwede mong itakwil ang

simulang umusad..... at kailangan niya ang aming tulong at pag-unawa. Para ma-develop niya ang kanyang galing

nda naman ang mga grade niya sa engineering. Sabagay ang gusto niya daw talaga ay mag-PMA. Nabanggit niya it

ay tuloy-tuloy sana silang lahat sa kanilang pag-aaral, walang palipatlipat ng kurso at samantalahin ang pagkakaton

agugustuhang kurso. Maliban po kasi sa panganay namin na minsan isi-nuggest namin na siya sana ang kukuha
o man sa aming mga anak. Kaya po di naming sukat akalain na magpapatuloy sa medisina ang unang dalaga

apasan namin ang kruz, magbago ang kanyang isip. Gusto namin siyang tuparin ang kanyang pangako noong nanu

 buhay, marami nang naganap sa aming buhay bilang mag-anak. Ito ay mga sumusunod:

t makakuha ng discounts sa groceries, restaurants at sa mga sasakyan. Sa madaling sabi, full pledge SC club member na kami!(Member ng
     	
     	
a rin sa 	kanyang fine arts na kurso. Bata pa kasi noon mahilig na siya sa drawing. Sa karami ng kanyang mga “obra maestra”, balak nam

a wakas nararanasan na rin namin ang pagkakaroon ng maraming maraming               APOSTOLATE Work. (Alam po ninyo an

uhay: mga pagsubok, biyaya, tagumpay at kabiguan. Marami pa kaming pangarap na dapat matupad para sa aming kapwa
 na at kung minsan naman ay pagkalungkot o kaya pagkatuwa. Sa isang naganap na pangyayari sa aking buhay ay na

 neering. Bigla siyang tumawag sa akin sa opisina at gusto raw niya akong kausapin pagkatapos ng aking trabaho. S

ali habang hinihintay ko ang pagsapit ng alas singko.

 major. Natulala ako sa narinig ko sa kanya at ang kinatatakutan kong mangyari sa pag-aaral ng aming mga anak ay  NAGANAP NA.

pi. Magalit sana ako sa kanya. Gusto ko sanang saktan. Sigawan ko sana siya....... ngunit umiral ang aking pagiging ama. Tulad sa bana


han na puwede mong itakwil ang iyong mga magulang ngunit hindi mo magagawang itakwil ang iyong anak.

evelop niya ang kanyang galing sa painting, sumali siya sa ibat-ibang painting contests at hindi rin naman siya nabig

 ay mag-PMA. Nabanggit niya ito habang nasa first year engineering siya. Ang problema lang niya ay kulang siya

 samantalahin ang pagkakaton habang kaya pa namin silang pag-aralin. Maliban kasi sa pag-aaksaya sa panah

min na siya sana ang kukuha ng medisina habang malakaslakas pa kami ngunit ayaw naman niya dahil mataga
sa medisina ang unang dalaga namin pagkatapos grumaduate sa kursong tinapos niya . Nagulat na lang kami no

g kanyang pangako noong nanumpa bilang manggagamot. Kaya magiging bangungot sa aming buhay kung sa isanSC club member na kami!(Member ng Senior citizens club po kung di pa ninyo alam.)
nyang mga “obra maestra”, balak naming gawing studio niya ang tabi ng aming garahe.

TOLATE Work. (Alam po ninyo ang APOSTOLATE work? Pag-aalaga ng APO!)

pat matupad para sa aming kapwa: sa mga kapus-palad na kababayan natin, sa aming komunidad, sa mga kabataan at sa
ngyayari sa aking buhay ay nagkahalohalong damdamin ang aking nadarama.

pagkatapos ng aking trabaho. Sabi ko naman sa kanya       hintayin na lang ako sa bahay ngunit nagpumilit na siya namga anak ay  NAGANAP NA.

g aking pagiging ama. Tulad sa banal na kasulatan, tulad ng pagtanggap ng nagmamahal na Ama sa kanyang alibughang anak sa  The Pro

takwil ang iyong anak.

s at hindi rin naman siya nabigo. Datapwa't hindi naman niya nakamtan ang pinakamataas na parangal, naging finali

ema lang niya ay kulang siya sa height kaya tuloy-tuloy siya sa pag-take ng Cheriffer. ( Update lang po. Sa ngay

asi sa pag-aaksaya sa panahon, pera at lakas, malaking pagkaantala sa kinabukasan nila ang pagpapalitpalit n

 yaw naman niya dahil matagal daw masyado para
niya . Nagulat na lang kami noong sabihin niya sa amin na magpapatuloy ng medisina sa halip na maghanap

 sa aming buhay kung sa isang araw makaisip din na kumuha ng nursing kagaya ng dinaanang landas ng mga iban
 unidad, sa mga kabataan at sa aming mga sarili. Sa gulang kong 61 taon, 2 buwan at 15 araw, at hindi rin nagkakalayo ang
ay ngunit nagpumilit na siya na lang daw ang pupunta sa planta namin. Mahalaga raw ang sasabihin niya sa akin at
anyang alibughang anak sa  The Prodigal Son: walang kondisyon na pagtanggap, walang pasubali at buong pagmamahal na tinanggap at
taas na parangal, naging finalist siya sa kanyang sinalihang timpalak.

fer. ( Update lang po. Sa ngayon tumaas din siya ngunit mababa pa sa 5'4” na minimum height requirement.)

asan nila ang pagpapalitpalit ng kurso.


isina sa halip na maghanap na ng trabaho at maghanapbuhay. Naging hamon sa amin ito. Kinausap namin

dinaanang landas ng mga ibang doktor. Ayaw naming marinig na sa isang araw ay kakamayan siya at sasabihin sa k
raw, at hindi rin nagkakalayo ang edad ng aking maybahay,(mortal sin daw po kasi sa akin kung sasabihin ko ang edad niya kay
ang sasabihin niya sa akin at hindi na dapat pang ipagpaliban.
buong pagmamahal na tinanggap at yinakap ang anak.
um height requirement.)
sa amin ito. Kinausap namin siya at nangako siya na hindi siya bibitaw kahit ano man ang mangyari. Kaya iginapa

kamayan siya at sasabihin sa kanya, “Congratulations, dok, isa ka nang ganap na nurse!”
ng sasabihin ko ang edad niya kaya secret na lang daw po naming dalawa) marami pa kaming pangarap na di natutupad. Gusto
an ang mangyari. Kaya iginapang namin siya at sa wakas nakamtan din niya ang kanyang minimithi. Ito naman ngay
pangarap na di natutupad. Gusto namin na sa mga nalalabing panahon na ipinagkaloob pa ng Diyos sa amin ipagpatuloy po n
yang minimithi. Ito naman ngayon ang aming agam-agam sa kanya:
Diyos sa amin ipagpatuloy po namin ang pagtulong sa mga mahihirap na kabataan sa kanilang pag-aaral sa computer-relate
                                              “NAGANAP NA.”
ng pag-aaral sa computer-related at IT courses. Mayroon pa kaming scholarship certificates sa Datamex, Informatics at AMA.
“NAGANAP NA.”
a Datamex, Informatics at AMA. Sana pahintulutan kami ang Poon na matupad ang lahat ng mga ito para sa ganoon, pagdat
mga ito para sa ganoon, pagdating ng Kanyang takdang panahon na tawagin kami pwede pa rin naming sabihin na ang
pa rin naming sabihin na ang mga

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1107
posted:6/30/2010
language:Tagalog
pages:12