CONTOH MENGISI BOTANG TUNTUTAN ELAUN BANCI by ruddyansjah

VIEWS: 631 PAGES: 11

									                                        Lampiran 'A'      KENYATAAAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

             BAGI   Jun-10
                 ( Bulan ) (Tahun)


                MAKLUMAT PEGAWAI


Nama (Huruf Besar)  :  ALI BIN AHMAD

No. Kad Pengenalan  :  81XXXX-XX-XXXX       (1234567829-maybank cawangan Pandan)

Gred/Kategori/    :  E27(S)

[Kumpulan(*)]    :  SOKONGAN

Jawatan       :  PENYELIA
No.Telephone     :  019-2058XXX
E-mail        :  abc@gmail.com


             Gaji          :  RM  xx.xx
Pendapatan (RM)     Elaun-elaun       :  RM  xx.xx
             Jumlah         :  RM  xx.xx


Kenderaan        Jenis/Model       :  VIVA
             No. Pendaftaran     :  WFF1606
             Kuasa (c.c)       :  989
             Kelas Tuntutan     :  DAlamat Pejabat      JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA,
             NEGERI SELANGOR,
             TINGKAT 9, BANGUNAN DARUL EHSAN,
             N0.3,JALAN INDAH,SEKSYEN 14,
             40000 SHAH ALAM,
             SELANGOR DARUL EHSAN.


Alamat Rumah       No.5 Jalan Mewah 3
             Tmn Pandan Mewah
             55100 Ampang
             Selangor.
                      -1-
                        KENYATAAN TUNTUTAN

           Waktu                                   Jarak  Jumlah
 Tarikh   Bertolak   Sampai                Tujuan / Tempat         KM    RM17/06/2010              - Menjalankan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010
                    di daerah Ulu Langat

       8.00 Pagi        -  Dari rumah
                   -  BP 1052001,Jalan Pandan Perdana             10
                   -  Jln Pandan Perdana 1                  1
                   -  Jln Pandan Perdana 2                  1
             5.00 petang -  Balik rumah                       10
18/06/2010              - Menjalankan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010
                    di daerah Ulu Langat

       8.00 Pagi        -  Dari rumah
                   -  BP 1052001,Jalan Pandan Perdana             10
                   -  Jln Pandan Perdana 1                  1
                   -  Jln Pandan Perdana 2                  1
             5.00 petang -  Balik rumah                       10
                         Jumlah Besar                  44                             -2-
                KENYATAAN TUNTUTAN

         Waktu                        Jarak  Jumlah
Tarikh  Bertolak   Sampai        Tujuan / Tempat     KM    RM
                                B/F      0.00
                 JUMLAH C/F             0    0.00
                    -2-
                KENYATAAN TUNTUTAN

         Waktu                     Jarak  Jumlah
Tarikh  Bertolak   Sampai        Tujuan / Tempat  KM    RM
                                 0   0.00
                                0    0.00
                    -2-
                KENYATAAN TUNTUTAN

         Waktu                     Jarak  Jumlah
Tarikh  Bertolak   Sampai        Tujuan / Tempat  KM    RM
                                 0   0.00
                                0    0.00
                    -2-
                KENYATAAN TUNTUTAN

         Waktu                     Jarak  Jumlah
Tarikh  Bertolak   Sampai        Tujuan / Tempat  KM    RM
                                 0   0.00
                                0    0.00
                    -2-
                KENYATAAN TUNTUTAN

         Waktu                     Jarak  Jumlah
Tarikh  Bertolak   Sampai        Tujuan / Tempat  KM    RM
                                 0   0.00
                                0
                    -2-
            TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Bagi :     44

  500 km  pertama               44 km   x   0.45 sen/km:  RM  19.80

  500 km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

  700 km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

setiap  km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

     km  selepas         km :      km    x      sen/km:  RM  0.00

                                      Jumlah  RM  19.80


TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


Teksi     [resit         ]  :     Rm
Bas      [resit         ]  :     Rm
Kereta api  [resit         ]  :     Rm
Feri     [resit         ]  :     Rm
Lain-lain   LRT      Basikal  ]  :     Rm

                   Jumlah     Rm       0.00


             TUNTUTAN ELAUN MAKAN / HARIAN     X  Elaun Makan Sebanyak      Rm   40.00    / hari       RM  0.00

     X  Elaun Harian Sebanyak      Rm   20.00    / hari       RM   0.00
     X  Ealun Kursus          Rm   16.00             RM   0.00
                                      Jumlah  Rm  0.00
                        -3-
           TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING


       X BSH                       / hari        RM  0.00
       X BSH                                  RM
[ RESIT

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan                        RM

       X Elaun Lojing sebanyak           RM     35.00 /hari    RM  0.00

                                       JUMLAH  RM  0.00                       TUNTUTAN PELBAGAI


Tol {Resit                 TOUCH N GO          …….. } :  RM

Tempat Letak Kereta {Resit                        …….. } :  RM

Dobi {Resit                                …….. } :  RM

Pos {Resit                                …….. } :  RM

Telefon, Teleks, Faks {Resit                       …….. } :  RM

Kerugian pertukaran matawang asing @ 3 %)                 …….. :   RM
[Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan
dan Brunei Darussalam Sahaja]

                                Jumlah Tuntutan    RM   19.80


                          PENGAKUAN


Saya mengaku bahawa:

a.:     perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah di buat
       atas urusan rasmi.

b.      tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan
       di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau
       pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa.

c.      perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak            RM
       telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;
                             -4-
d.  panggilan telefon sebanyak RM…………………dibuat atas urusan rasmi, dan

e.  butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya
   bertanggungjawab terhadapnya.Tarikh :    2 JULAI 2010
                                  ( Tandatangan )                    PENGESAHANDisahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.Tarikh :
                                  ( Tandatangan )
                                     ( Nama )                             b.p.    Ketua Perangkawan
                                     Malaysia               PENDAHULUAN DIRI (jika ada)


Pendahuluan Diri diberi         RM

Tolak : Tuntutan sekarang        RM


Baki dituntut/Baki dibayar balik     RM


Catatan:

   ( * ) Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
   ( ** ) potong mana yang tidak berkenaan                        -5-
Elaun Makan / Harian


1.   Dari      jam     hingga  jam

2.   Dari      jam     hingga  jam

3.   Dari      jam     hingga  jam

4.   Dari      jam     hingga  jam

5.   Dari      jam     hingga  jam

6    Dari      jam     hingga  jam

7.   Dari      jam     hingga  jam

8.   Dari      jam     hingga  jam

9.   Dari      jam     hingga  jam

10.   Dari      jam     hingga  jam

11.   Dari      jam     hingga  jam

12.   Dari      jam     hingga  jam

13.   Dari      jam     hingga  jam

14.   Dari      jam     hingga  jam

15.   Dari      jam     hingga  jam
    Disemak Oleh:

    Tandatangan   :

    Nama      :

    Tarikh     :
               -6-

								
To top