Panduan Penggunaan E-Form: BORANG RUJUKAN by imsamad

VIEWS: 184 PAGES: 1

Unit Bimbingan dan Kaunseling

More Info
									Langkah-langkah mengisi BORANG RUJUKAN                           26Jun 2010
1. Sila ke website Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Seri Utama: http://sites.google.com/site/bnksksu/
2. Klik “E-Form” di Main Menu. Paparan seperti di bawah akan kelihatan.
3. Isikan atau penuhkan maklumat yang di kehendaki.
                                         Taipkan nama guru


                                         Guru, G.Kelas dll.

                                         Masukan no. tel
                                         utk.sebarang rujukan


                                         Masukkan e-mail
                                         jika ada
4. Maklumat terakhir yang perlu diisi ialah senarai nama murid-murid yang hendak dirujuk kepada saya
dan seterusnya menerima perkhidmatan bimbingan samada bimbingan individu, kelompok atau
sebagainya.                   contoh                   Senarai nama murid
                   1. Kassim b. Selamat            di kotak sebelah.
                   2. Ali b. Baba
                   Seterusnya jika berkeperluan.
                                         Setelah selesai klik
                                         butang submit

5. Akhir sekali klik butang ‘Submit’. Maklumat anda akan dihantar dipangkalan data kami dalam masa 5
minit. Terima kasih dan selamat mencuba.
Lebih cekap, tepat dan pantas dengan ICT

								
To top