Pengajaran Bahasa Melayu berbantukan Komputer by bkree66

VIEWS: 594 PAGES: 1

									Tajuk 3      Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet



3.1   Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
3.2   Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan
     PowerPoint

Amali:

   Mengakses maklumat tentang garis panduan dan etika penggunaan Internet.
   Membina brosur dan power point menggunakan publisher
   Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan
   Power Point

Catatan:

   Secara individu pelajar dapat menghasilkan:
   Brosur dan power point yang memuatkan garis panduan dan etika penggunaan internet.
   Brosur yang dicetak dalam bentuk hardcopy.

Klik di sini untuk mendapatkan bahan rujukan:
http://www.ftsm.ukm.my/mas/nota%20tm3923/mm%20etika%20profesional%20TM.pdf


Arahan kepada pelajar:

1. Pensyarah akan menjelaskan etika penggunaan internet kepada anda.
2. Pensyarah meminta anda memuat turun bahan asal daripada laman web yang disediakan di
  atas.
3. Setelah memuat turun bahan yang berkenaan, anda diminta menjadikan bahan yang
  berkenaan kepada bentuk persembahan Power Point dengan menggunakan konsep tapak.
4. Anda juga diminta menukarkan bahan etika penggunaan internet kepada bentuk brosur
  dengan menggunakan templat yang diambil daripada Microsoft Publisher.
5. Setelah siap, sila simpan bahan yang berkenaan di dalam folder tajuk 3.
6. Sila lihat contoh yang telah disediakan.
7. Sila hayati etika penggunaan internet kerana etika ini perlu dipatuhi.
8. Sebarang penyalahgunaan bahan internet dan perkakasan TMK, ialah tanggungjawab anda
  sendiri.

Kepada Pensyarah:

Sila hantarkan emel kepada lokmanibmm@yahoo.co.uk untuk mendapatkan bahan asal, tapak
persembahan power point, dan brosur.

Terima kasih.



                       1

								
To top