INSTITUT LATIHAN ISLAM MALAYSIA by gzn12524

VIEWS: 666 PAGES: 1

									               INSTITUT LATIHAN ISLAM MALAYSIA
              JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
               JALAN SUNGAI MERAB, SEKSYEN 12,
                 43650 BANDAR BARU BANGI,
                 SELANGOR DARUL EHSAN.

                 BORANG PENDAFTARAN PESERTA

Nama Kursus         :Tarikh            :                        hingga


Nama Peserta         :No. K. Pengenalan :                        -       -

Jawatan           :


Gred Jawatan         :          :


Alamat Pejabat        :
No.Tel. Pejabat       :       -


Alamat Rumah         :
No.Tel. Rumah        :       -

No. Tel. Bimbit       :          -


E-mail            :Tandatangan         : ...............................................


Created by: ZULYADAINI (twohand_77@yahoo.com)

								
To top