BASIC TRAINING COURSE STCW CODE 1995 IMO COURSE 1 13 1 19 EN 1 20 DE BASIC SAFETY TRAINING AANEENGESLOTEN T W PERSONAL SURVIVAL FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING MEDICAL EMERGENCY by wkd46596

VIEWS: 166 PAGES: 1

									BASIC TRAINING COURSE (STCW CODE 1995, IMO COURSE 1-13, 1-19 EN 1-20)
DE BASIC SAFETY TRAINING AANEENGESLOTEN T.W. PERSONAL SURVIVAL / FIRE
PREVENTION AND FIRE FIGHTING/MEDICAL EMERGENCY                          RICAS

Doelgroep:
Scheepsbemanning (vast, incidenteel en opstappers).

Doelstelling:
 Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
 1. Medical Emergency
 Het snel en doeltreffend verlenen van eerste hulp en slachtoffervervoer aan boord van schepen. Dit al dan
 niet in afwachting van de hulpverlening van de wal.

 2. Fire Fighting and Fire Prevention
 Het kunnen uitvoeren van brandpreventie en brandbestrijding (beginnende brand) aan boord van schepen.
 Dit zowel tactisch als technisch.

 3. Personal Survival
 Het beheersen van overlevingstechnieken om de kansen op overleven op zee (in het water of in een
 overlevingsvaartuig) tijdens noodtoestanden te vergroten. Geoefend wordt met de twee meest
 voorkomende situaties:
 - Het overboord vallen
 - Een noodverlating (vaartuig)


Duur:
5 dagen, modules:
- Medical Emergency
- Fire Fighting and Fire Prevention
- Personal Survival

Locatie:
RICAS Heerenveen.

Groepsgrootte:
Minimaal 8 maximaal 16 personen.

Data:
In overleg vast te stellen.

Toetsing en Certificaat:
RICAS is gecertificeerd door de Nederlandse Scheepvaartinspectie voor het geven van deze opleiding. Als
de opleiding wordt afgesloten met voldoende resultaat zal er een Personal Safety Logbook worden
afgegeven en/of volgt er een aantekening in het monsterboekje. Het betreft hier de aantekening Basic
Safety Training STCW/ IMO.

Programma:
Conform STCW Code 1995 IMO Course 1-13 / 1-19 / 1-20.
               PI-601, Opleiding basic safety training, versie juli 2008

								
To top