KURSUS PERSIJILAN PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SEPENUH by frl11674

VIEWS: 0 PAGES: 1

									          NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)
            INSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA
                  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA,
                PEJABAT WILAYAH SABAH DAN W.P. LABUAN


    KURSUS PERSIJILAN PEGAWAI KESELAMATAN DAN
      KESIHATAN PEKERJAAN SEPENUH MASA
Tarikh dan tempoh       : 08 Februari 2010 – 11 Mac 2010 (22 Hari)
Lokasi             : NIOSH sabah & W.P. Labuan, Wisma PERKESO, Tjg. Aru, Kota Kinabalu
Yuran Kursus PSMB       : RM0.00 (Skim Bantuan Latihan PSMB)
Yuran  Kursus SMIDEC     : RM880.00
Yuran  Kursus Asal      : RM4,400.00
                              Kumpulan Sasaran:
Yuran  Kursus Kerajaan    : RM3,300.00
                              1.Pengurus/Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
Yuran  Kursus Ahli NIOSH   : RM3,300.00
                              2.Penyelia Keselamatan dan Kesihatan
Yuran  Peperiksaan      : RM1,050.00
                              3.Pengamal OSH
                              4.Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan
Syarat Kemasukan Peperiksaan:
                              5.Individu yang berminat
Kelulusan minimum SPM/SPMV/MCE atau setaraf
                              6.Syarikat yang wajib mempunyai Pegawai Keselamatan
Kelulusan SPM tahun 1999 dan sebelum            dan Kesihatan mengikut perundangan AKKP 1994
lulus sekurang-kurangnya pangkat 3
Sijil Am Pelajaran dan kurang dari pangkat 3 tidak diterima
                                             KESELAMATAN
Kelulusan SPM tahun 2000 dan selepas                            PEKERJA
Minimum 6C untuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik; dan
Lulus minimum 8E untuk Sains/Fizik/Kimia/Biologi; dan                  DIUTAMAKAN &
Lulus mana-mana 2 subjek dalam 1 sijil/peperiksaan atau kombinasi           TIDAK DIABAIKAN
Sila sertakan salinan yang telah disahkan untuk SPM/SPMV/MCE/Sijil/Diploma/Ijazah


       Peserta yang berminat, sila isikan borang di bawah dan fakskan ke 088 – 254 257.

     Nama

    Jawatan                              No. KP

    Syarikat
             Alamat :

     Alamat

             Poskod :             Daerah :             Negeri :
 Tel                 Faks                 E-mel

              x a
    Ahli NIOSH         JIKA    No. Keahlian NIOSH
                   a
     Kerajaan               Jabatan/Kementerian
                   Sila
     SME/SMI          nyata
                       No. Pendaftaran Syarikat
    PSMB/HRDF          kan:

    Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En. Noraidi (noraidi@niosh.com.my) Tel : 088 – 254 257 Faks: 088 – 263 252
                      Ground Floor, East Wing, Wisma PERKESO,
                 No. 11, Lrg. Sempelang, Tg. Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah

								
To top