Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Weekly list of Planning Applications 07-11-05 to 13-11-05 Rhestr by qkz10053

VIEWS: 19 PAGES: 8

									            Rhestr o Geisiadau a Dderbyniwyd yn yr Wythnos/
              List of Applications Received in the Week
                   7/11/2005 – 13/11/2005
Rhif Cais / Application No:  43C147
Cyf Grid / Grid Ref: SH    28100 78400

Swyddog / Officer:      Elena W White

Ymgeisydd / Applicant :    Mr A Williams

Bwriad / Proposal:      Cais i gad'r modurdy yn/Retention of garage at 


Lleoliad / Location:     Monraven, Four Mile Bridge
Rhif Cais / Application No:  33C246
Cyf Grid / Grid Ref: SH    485 713
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    Mr R A Jones
Bwriad / Proposal:      Codi dau ffenestr gromen yn / Erection of two dormer windows
               at

Lleoliad / Location:     Gronant, Gaerwen
Rhif Cais / Application No:  12C344

Cyf Grid / Grid Ref: SH    604 762

Swyddog / Officer:      Hedd Rhys

Ymgeisydd / Applicant :    Gareth Roberts

Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn/Alterations and extensions at 


Lleoliad / Location:     42 Rating Row, Beaumaris
Rhif Cais / Application No:  19C359E/DA
Cyf Grid / Grid Ref: SH    24300 82200
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    J A Williams & Son
Bwriad / Proposal:      Cynlluniau manwl er mwyn codi byngalo tair ystafell wely
               ynghyd a chreu mynedfa newydd i gerbydau ar dir ger/Detailed
               plans for the erection of a 3 bedroomed bungalow together with
               the construction of a new vehicular access on land off

Lleoliad / Location:     Pump Street, Holyhead
Rhif Cais / Application No:  34C286A
Cyf Grid / Grid Ref: SH    449 760
Swyddog / Officer:      David Pryce Jones
Ymgeisydd / Applicant :    Mr A Evans
Bwriad / Proposal:      Codi annedd newydd yn/Erection of a new dwelling at

Lleoliad / Location:     Bronant, Llangefni
Rhif Cais / Application No:  44C246
Cyf Grid / Grid Ref: SH    425 891
Swyddog / Officer:      Joanne Roberts
Ymgeisydd / Applicant :    Jane Marr
Bwriad / Proposal:      Estyniad i'r byngalo a chodi stablau ynghyd a dymchwel y
               modurdy presennol a'r cysgodfa yn / Extension to bungalow and
               erection of stable block together with the demolition of existing
               garage and shelter at

Lleoliad / Location:     Dolydd, 5 Stad Gwynfryn, Rhosybol
Rhif Cais / Application No:  30C87A
Cyf Grid / Grid Ref: SH    5150 8250
Swyddog / Officer:      Joanne Roberts
Ymgeisydd / Applicant :    Mr Robert Clayton
Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn / Alterations and extensions at

Lleoliad / Location:     7, Fern Hill, Benllech
Rhif Cais / Application No:  47C111
Cyf Grid / Grid Ref: SH    359 834
Swyddog / Officer:      Joanne Roberts
Ymgeisydd / Applicant :    Mr J Griffith & Miss C Thomas
Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn / Alterations and extensions to

Lleoliad / Location:     Brynllwyd, Llantrisant
Rhif Cais / Application No:  28C361
Cyf Grid / Grid Ref: SH    31800 73000
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    William Foord
Bwriad / Proposal:      Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ar wahan yn/Outline
               application for the erection of a detached dwelling at

Lleoliad / Location:     2 Morfa Hill, Maelog Road, Rhosneigr
Rhif Cais / Application No:  12C72F
Cyf Grid / Grid Ref: SH    605 761
Swyddog / Officer:      Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :    Peter Rowlandson
Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn/Alterations and extensions at

Lleoliad / Location:     6 Church Street, Beaumaris
Rhif Cais / Application No:  42C129C
Cyf Grid / Grid Ref: SH    51800 78900
Swyddog / Officer:      Joanne Roberts
Ymgeisydd / Applicant :    Mr G P Owen & Mrs S R Owen
Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn/Alterations and extensions at

Lleoliad / Location:     Merddyn Gwyn Mawr, Pentraeth
Rhif Cais / Application No:  19C602G
Cyf Grid / Grid Ref: SH    24800 82700
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    HAB Limited
Bwriad / Proposal:      Cais llawn er mwyn dymchwel rhan o'r edrychiad blaen ac ochr
               ynghyd ag addasu ac ehangu yn/Full plans for the part
               demolition of front/side elevations together with alterations and
               extensions at

Lleoliad / Location:     1A Stanley Crescent, Holyhead, LL65 1DD
Rhif Cais / Application No:  45C348
Cyf Grid / Grid Ref: SH    44400 68500
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    David Jones & Nia Parry
Bwriad / Proposal:      Cais i rhoi estyniad i'r gegin yn/Erection of a kitchen extension at

Lleoliad / Location:     20, Treaserth Estate, Llangaffo
Rhif Cais / Application No:  19C923
Cyf Grid / Grid Ref: SH    28600 79700
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    Mrs W M Argyle
Bwriad / Proposal:      Cais i newid defnydd y siop i ddau fflat yn/Change of use from a
               shop to two flats at

Lleoliad / Location:     73, London Road, Holyhead
Rhif Cais / Application No:  12C344A/LB
Cyf Grid / Grid Ref: SH    604 762
Swyddog / Officer:      Hedd Rhys
Ymgeisydd / Applicant :    Gareth Roberts
Bwriad / Proposal:      Caniatad Adeilad Rhestredig ar gyfer addasu ac ehangu yn /
               Listed Building Consent for alterations and extensions to

Lleoliad / Location:     42 Rating Row, Beaumaris
Rhif Cais / Application No:  36C36C
Cyf Grid / Grid Ref: SH    42800 72700
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    Mr & Mrs B Sweeting
Bwriad / Proposal:      Cynlluniau diwygiedig er mwyn addasu ac ehangu yn/Amended
               plans for alterations and extensions at

Lleoliad / Location:     Parc, Llangristiolus
Rhif Cais / Application No:  44C227B
Cyf Grid / Grid Ref: SH    45800 87700
Swyddog / Officer:      Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :    Mr G C Barrow
Bwriad / Proposal:      Newid defnydd adeilad allanol i fod yn fwthyn un ystafell wely a
               gosod tanc septig newydd yn / Conversion of outbuilding into one
               bedroomed cottage together with the installation of a new septic
               tank at

Lleoliad / Location:     Bryniau Tecaf / Bryniau Teci, Dulas
Rhif Cais / Application No:  18C130A
Cyf Grid / Grid Ref: SH    300 891
Swyddog / Officer:      David Pryce Jones
Ymgeisydd / Applicant :    Mr V Davies
Bwriad / Proposal:      Addasu ac ehangu yn/Alterations and extensions at

Lleoliad / Location:     Glandon, Church Bay
Rhif Cais / Application No:  19C924
Cyf Grid / Grid Ref: SH    24600 82500
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    Working Links (Employment) Ltd
Bwriad / Proposal:      Cais i newid defnydd y siop A1 i Ganolfan gwaith A2 yn/Change
               of use from retail A1 to recruitment consultant A2 at

Lleoliad / Location:     7-9, Market Street, Holyhead
Rhif Cais / Application No:  28C163K
Cyf Grid / Grid Ref: SH    33600 73000
Swyddog / Officer:      Dawn Morris Roberts
Ymgeisydd / Applicant :    Anthony Clifford O'Connor
Bwriad / Proposal:      Cais i godi ffens terfyn yn/Erection of a boundary fence at

Lleoliad / Location:     Swynfan, Llanfaelog
Rhif Cais / Application No:  40C267
Cyf Grid / Grid Ref: SH    477 863
Swyddog / Officer:      Gwen Owen
Ymgeisydd / Applicant :    Mr Stanley Clark
Bwriad / Proposal:      Codi ty haul yn / Erection of a conservatory at

Lleoliad / Location:     Fedw Uchaf, Penrhoslligwy
Rhif Cais / Application No:  38C55F
Cyf Grid / Grid Ref: SH    36600 90900
Swyddog / Officer:      Gwen Owen
Ymgeisydd / Applicant :    Mr R A Jones
Bwriad / Proposal:      Codi ty haul yn / Erection of a conservatory at

Lleoliad / Location:     35, Nant y Mynydd, Llanfechell
Rhif Cais / Application No:  22C158B/DA
Cyf Grid / Grid Ref: SH    57 79
Swyddog / Officer:      Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :    Mr E Roberts
Bwriad / Proposal:      Cynlluniau manwl ar gyfer codi annedd ar/Detailed plans for the
               erection of a dwelling on

Lleoliad / Location:     Bryn Teg, Llanddona
Rhif Cais / Application No:  19C131B
Cyf Grid / Grid Ref: SH    24100 82400
Swyddog / Officer:      Larissa Godfrey
Ymgeisydd / Applicant :    Mr M J Martin
Bwriad / Proposal:      Cais amlinellol ar gyfer codi annedd a modurdy ynghyd ag
               addasu y mynedfa presennol i gerbydau ar dir ger/Outline
               application for the erection of a dwelling and garage together
               with the alterations to an existing vehicular access on land adj

Lleoliad / Location:     5, Garreglwyd Road, Holyhead
Rhif Cais / Application No:  41C64B
Cyf Grid / Grid Ref: SH    50900 72200
Swyddog / Officer:      Nia Jones
Ymgeisydd / Applicant :    Mr Hefin Williams
Bwriad / Proposal:      Cais llawn er mwyn codi modurdy, swyddfa a gweithdy ynghyd a
               gosod tanc septic newydd yn/Full plans for the erection of a
               garage, office and workshop together with the installation of a
               new septic tank at

Lleoliad / Location:     Garnedd Wen, Star
Rhif Cais / Application No:  44C247
Cyf Grid / Grid Ref: SH    424 889
Swyddog / Officer:      Mark Davies
Ymgeisydd / Applicant :    Miss Llinos W Hughes
Bwriad / Proposal:      Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa
               newydd a chodi modurdy ar dir ger / Outline application for the
               erection of a dwelling together with the construction of a new
               access and erection of a garage on land adjacent

Lleoliad / Location:     Glasfryn, Lon Gefn, Rhosybol
Rhif Cais / Application No:  49C30A
Cyf Grid / Grid Ref: SH    3220 8090
Swyddog / Officer:      Colette Redfern
Ymgeisydd / Applicant :    Mr P & Mrs Le Hill
Bwriad / Proposal:      Cais amlinellol ar gyfer codi byngalo ynghyd ag addasu y
               mynedfa presennol i gerbydau ynghyd a gosod tanc septic
               newydd ar dir ger/Outline application for the erection of a
               bungalow together with the alterations to the existing vehicular
               access and the installation of a septic tank on land adjoining

Lleoliad / Location:     Bryn Colyn, Llanynghenedl


               Diwedd yr Adroddiad / End of Report

								
To top