PANDUAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IQRA' by nfn20801

VIEWS: 472 PAGES: 37

									  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A
F   PANDUAN PELAKSANAAN
T    PENGAJARAN DAN
A
N
    PEMBELAJARAN IQRA’
P
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A
F

T
A
N
  MENGAPA?
P
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A  • GURU MENGHADAPI MASALAH
F
   KERANA TIDAK MENDAPAT
T   PENDEDAHAN KAEDAH DAN
A
N   TEKNIK PENGAJARAN SEBENAR
P   MENGGUNAKAN KAEDAH IQRA’
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
        OBJEKTIF
Q
A
F

T  • MEMBANTU GURU PENDIDIKAN
A
N   ISLAM DAN GURU j-QAF
P   MELAKSANAKAN PENGAJARAN
A
   MENGGUNAKAN KAEDAH IQRA’
G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN
     SASARAN
j
-
Q
A
F
  TAHUN SATU
T
A  • ENAM BULAN PERTAMA
N
P  • IQRA’ 1-6
A
  • ENAM BULAN KEDUA
G
A  • IQRA’ & AL-QURAN
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-       STRATEGI
Q
A
F  1.MENGENALPASTI KANDUNGAN
    PELAJARAN
T  2.MENYEDIAKAN BAHAN BANTU
A   MENGAJAR
N
P
   3. MELAKSANAKAN KAEDAH
A   PENGAJARAN IQRA’ YANG
    MENEKANKAN KEPADA BUNYI DAN
G   BACAAN ( bukan mengeja dan
A   membaca)
G  4. MENCATAT PENCAPAIAN MURID
A   DALAM REKOD BACAAN
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
      PANDUAN GURU
Q       IQRA’ 1
A
F  • BAHAGIKAN KEPADA KUMPULAN
  • GURU MENYEBUT CONTOH BACAAN
T   PADA BARIS PERTAMA YANG BERCETAK
A   TEBAL
N  • MURID MEMBACA SECARA INDIVIDU
P  • GURU MENEKANKAN BACAAN PENDEK
A   PADA BUNYI HURUF –HURUF FATHAH
  • GURU MENYEMAK DAN MENCATAT
G   KEBOLEHAN MURID
A  • MURID YANG SUDAH MENGUASAI
G   DIPINDAHKAN KE BUKU 2
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
  PANDUAN GURU IQRA’ 2
Q
A
F  • PENEKANAN SEBUTAN BACAAN
   PENDEK PADA MS 1-13
T
A  • MENERANGKAN PERUBAHAN
N   HURUF YANG DISAMBUNG JIKA
P   PERLU
A
  • PENEKANAN BACAAN PANJANG
G   PENDEK PADA MS 14 DAN
A   SETERUSNYA
G
  • GURU MENEGUR KESALAHAN
A
L
   BACAAN              ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

   PELAKSANAAN P&P KHATAM
j
-      AL-QURAN
Q
A  PENDAHULUAN:
F  1. Proses P & P al-Quran adalah
T    proses berterusan (hingga khatam
A    Al-Quran)
N
P  2. Oleh itu aspek bilangan guru
A    dengan nisbah murid mestilah
G    sesuai dan perlu diberi perhatian.
A  3. Kaedah talaqqi mushafahah perlu
G
A    diaplikasikan dengan sebaik-
L    baiknya.            ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
        SASARAN
A
F

T  • MURID-MURID YANG
A
N   MENGIKUTI
P
A   PROGRAM j-QAF
G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j    ADAB MEMBACA AL-QURAN
-
Q
A    A. Sebelum Membaca al-Quran
F
   1. Bersih pakaian, badan dan tempat dari segala
T    najis.
A  2. Bersih dari hadas kecil ( berwudhuk)
N    - cadangan: setiap murid hendaklah
P    berwudhuk gunakan air dalam botol yang
A    dibawa
   3. Berpakaian sopan dan menutup aurat.
G
   4. Membaca al-Quran kerana mencari keredhaan
A    Allah.
G
   5. Berdoa sebelum memulakan P & P.
A
   6. Ikhlas mempelajari al-Quran.
L                        ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  7. Memulakan bacaan dengan
-    ta’awuz dan basmalah.
Q
A  8. Duduk dalam keadaan sopan.
F
   9. Membaca dengan suara
T    sederhana, fasih dan betul.
A
N  10. Membaca al-Quran dengan
P    Lahjah Arab dan bertajwid.
A
   11. Menghormati bacaan al-Quran.
G
A
   12. Menggunakan penunjuk yang
G    sesuai.
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j    B. Selepas Membaca al-Quran
-
Q
A
   1. Membawa, menyimpan dan
F
    meletakkan al-Quran di tempat tinggi.
T
A
   2. Semasa membaca, al-Quran
N    diletakkan lebih tinggi dari paras lutut
P    (gunakan rehal).
A
   3. Berdoa sesudah selesai belajar al-
G    Quran.
A
G  4. Mencium mushaf al-Quran.
A  5. Bersalaman dengan guru.
L                       ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-     PELAKSANAAN KELAS
Q
A        TASMIK
F
   1.  Dilaksanakan diluar jadual waktu
T
     (kokurikulum)
A
N  2.  Semua murid terlibat.
P  3.  Merujuk kepada kaedah Khatam al-Quran.
A  4.  Murid cemerlang tidak terikat dengan agihan
     juzuk yang dicadangkan dalam sukatan.
G
   5.  Guru merekodkan pencapaian bacaan
A
     murid.
G
A
L                         ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-  KAEDAH PELAKSANAAN
Q
A   KHATAM AL-QURAN
F
  1. MURID DIBAHAGIKAN MENGIKUT
T   KUMPULAN
A
N  1) CEMERLANG - Lancar membaca Al-Quran
P
A  2) SEDERHANA - Menguasai Iqra’ 4 ke atas.
G
A  3) POSITIF PENGUASAAN AL-QURAN –
G    Masih berada (belum menguasai) buku Iqra’ 3
A    dan kebawah.
L                        ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  2. GURU MENYEDIAKAN BBM YANG SESUAI
-   DENGAN POTENSI MURID
Q
    - penekanan kepada warna bacaan
A
F
  3. GURU MENGGUNAKAN KAEDAH BERIKUT:
T
A    1. Talaqqi Musyafahah
N    2. Tikrar ( latih tubi)
P    3. Halaqah / Tadarus
A

G  4. RAKAN PEMBIMBING ( murid turus)
A
G
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
   4 modul Khatam al-Quran
-
Q
     dibina untuk:
A
F  1. Membantu guru merancang P & P
T
    khatam al-Quran.
A  2. Memberi pilihan kepada guru
N
P   mempelbagaikan kaedah P & P
A   khatam al-Quran.
G  3. Memberi panduan kepada guru
A
G   melaksanakan P & P Tasmik
A
L                    ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A
F     MODUL KHATAM AL-
T       QURAN
A
N
P
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
      PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

        Pelaksanaan Modul 1
j
-
Q
           ‫ﺿﻮرو‬
A
F  ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬               †í‰ìß
T
A  ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬                 †í‰ìß
N
P  ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬                   †í‰ìß
A

G  ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬                 ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬
A
G         ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬    ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬
A
L                          ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  1. Set Induksi - 3 minit
-
    - Guru menayangkan CD mengandungi huruf - huruf
Q
     hijaiyah.
A   - Guru meminta murid menyebut huruf-huruf dalam
F    tayangan
    - Guru mengaitkan bahan dalam tayangan dengan isi
T    pelajaran yang akan dipelajari.
A
N
P
  2. Perkembangan
A   2.1 Langkah  1 – 10 minit
    - Membaca mengikut bacaan guru ayat-ayat al-Quran
G    yang ditentukan secara berkumpulan sambil
A     memerhati pergerakan bibir guru.
G
A
L                             ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

   2.2  Langkah 2 - 10 minit
j
-  •   Murid membaca mengikut tahap pencapaian masing-
Q     masing. (Iqra’ 3 dan kebawah)
A  •   Talaqqi mushafahah dihadapan guru secara individu.
  •   Murid- murid lain mengulang bacaan terdahulu secara
F     individu.
  •   Setelah talaqqi mushafahah murid dikehendaki
T     mengulang
A  •   bacaan secara individu.
N
P  2.3 Langkah 3 – 34 minit
A  - Murid yang selesai mengulang bacaan dikehendaki tasmik
    dihadapan guru.
G  - Murid yang selesai tasmik hendaklah mengikuti aktiviti
A   pengukuhan, pengayaan atau peneguhan.
G  - Guru merekodkan pencapaian murid.
A
L                              ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-  3.  PENUTUP - 3 Minit
Q
A
F
   - Guru memupuk minat membaca Al-Quran dengan
T   memperdengarkan nasyid Iqra’.
A  - Guru dan murid membaca doa penutup bersama-sama.
N
P
A

G
A
G
A
L                          ppk/pk06
  ‫‪PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN‬‬
     ‫2 ‪Pelaksanaan Modul‬‬
‫‪j‬‬
‫-‬          ‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : - 431‬
‫‪Q‬‬                   ‫721‬
‫‪A‬‬           ‫) ﺿﻮرو (‬
‫‪F‬‬

‫‪T‬‬
‫‪A‬‬     ‫ﻣﻮرﻳﺪ‬
     ‫ﺗﻮروس ‪B‬‬           ‫@ @‪ë‰ìm@@@@†í‰ìß‬‬
‫‪N‬‬                     ‫@@@@@@@@‪@A‬‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬

‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
      ‫ﻣﻮرﻳﺪ ﻓﻠﺒﺎآﺎي‬           ‫ﻣﻮرﻳﺪ ﻓﻠﺒﺎﺿﺎي‬
‫‪G‬‬                        ‫ﻓﻨﺨﺎﻓﺎﻳﻦ‬
‫‪A‬‬      ‫ﻓﻨﺤﺎﻓﺎﻳﻦ‬
                       ‫) آﻮﻣﻔﻮﻝﻦ ‪(A‬‬
‫‪L‬‬     ‫)آﻮﻣﻔﻮﻝﻦ ‪(B‬‬                    ‫60‪ppk/pk‬‬
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  1. Set Induksi - 3 minit
-
     - Guru menayangkan CD bacaan al-Quran qari
Q
      terkenal.
A
F     - Guru bersoaljawab dengan murid dan mengaitkan
      dengan tajuk yang akan dipelajari.
T
A
N  2.  Perkembangan
P     2.1 Langkah  1 – 6 minit
A     - Guru membaca surah al-Baqarah: 127 -134
      sebagai bacaan contoh.
G     - Murid mengikut bacaan guru secara kumpulan.
A
G
A
L                             ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-   2.2  Langkah 2 - 10 minit
Q
A   - Murid turus membaca surah AlBaqarah 127-
F    134 dihadapan guru.
T
    - Guru membetulkan hukum tajwid (hukum Nun
A    Sakinah)
N   - Murid turus membaca secara individu
P
     dihadapan guru.
A
    - Membaca secara talaqqi mushafahah.
G   - Murid lain mengulang bacaan yang telah
A
G    dipelajari.
A
L                       ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN

   2.3  Langkah 3 - 38 minit
j
-   - Guru membaca potongan-potongan ayat
Q    diikuti oleh murid-murid.
A   - Guru membetulkan sebutan dan bacaan
F    murid.
   - Murid Turus membantu murid pelbagai
T
    pencapaian secara talaqqi mushafahah.
A
N   - Guru menilai bacaan murid secara individu
P    mengikut kaedah talaqqi mushafahah.
A   - Guru merekodkan bacaan murid.

G   2.4 Penutup – 3 minit
A   - Guru menerangkan kelebihan membaca al-Quran
G   - Guru dan murid membaca doa penutup.
A
L                           ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A
F
      PELAKSANAAN
T
A       MODUL 3
N
P
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
 †í‰ìß  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN †í‰ìß
         †í‰ìß   †í‰ìß


j     @@†í‰ìß              @@†í‰ìß
-     @
      ë‰ìm               @
                       ë‰ìm
Q †í‰ìß       †í‰ìß     †í‰ìß        †í‰ìß
A
F

T              ‫ﺿﻮ‬
A
N              ‫رو‬
P†í‰ìß       †í‰ìß     †í‰ìß        †í‰ìß
A
     @@†í‰ìß              @@†í‰ìß
G
      ë‰ìm
      @                 @
                       ë‰ìm
A
G†í‰ìß               †í‰ìß
           †í‰ìß               †í‰ìß
A
L                           ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  1. SET INDUKSI - 3 minit
-    - Guru mempamerkan gambar kaabah.
Q
    - Guru bersoaljawab dengan murid
A
F     berdasarkan gambar tersebut.
    - Mengaitkan jawapan dengan tajuk
T
A     pelajaran berdasarkan surah Al-Baqarah :
N    127- 134
P
A
   2. PERKEMBANGAN
    2.1 Langkah 1 – 6 minit
G
A    - Guru membaca Surah Al- Baqarah: 127-
G     134 sebagai bacaan contoh
A    - Murid mengikut bacaan guru secara kelas
L                        ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j   2.2 Langkah 2 - 16 minit
-
Q
A   - Murid turus membaca Surah Al-Baqarah
F   :127-134
     dihadapan guru secara bergilir- gilir mengikut
T    kaedah talaqqi musyafahah.
A
N    ( Dalam masa sama murid turus yang lain
P    membantu rakan dalam kumpulan mengikut
A    kaedah yang sama)
    - Guru menerapkan hukum tajwid di dalam
G
A    ayat yang dibaca kepada semua murid
G     ( nun sakinah)
A
L                          ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN
   2.3 Langkah 3 - 32 minit
j   - Murid dalam kumpulan membaca di hadapan guru
-    secara individu.( P & P berlaku dalam bentuk
Q    pusingan bacaan)*Kumpulan dibahagikan
A    mengikut bilangan murid turus.
F   - Murid turus membantu rakan yang lain dalam
    kumpulan.* Murid yang dibantu oleh murid turus
T    akan tasmik kepada guru untuk dinilai bacaannya
A    secara talaqqi musyafahah.
N
P   - Guru menilai dan merekod pencapaian bacaan
A    murid.

G   3.  Penutup – 3 minit
A   - Guru memperdengarkan bacaan al-Quran dari CD
G    untuk memupuk minat murid.
A   - Membaca doa penutup.
L                          ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A
F

T
   PELAKSANAAN MODUL 4
A
N
P
A

G
A
G
A
L                    ppk/pk06
  †í‰ìß PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN
  @         ë‰ì™      @
                    †í‰ìß

  †í‰ìß
  @                           @
                             †í‰ìß
j
-
Q  †í‰ìß
  @                             †í‰ìß
                               @
A
F  †í‰ìß
  @                           @
                             †í‰ìß
T  @
   †í‰ìß
A                               @
                               †í‰ìß
N
P  †í‰ìß
   @                          @
                             †í‰ìß
A  †í‰ìß
  @                               ß
                               @
                               † í‰ì
G
A      †í‰ì
      @
                           ß
         ß                             ì
                           †í ‰
G                           @
                       †í‰ìß
           †í‰ìß
                   †í‰ìß
A
               †í‰ìß
L                                   ppk/pk06
   PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j  1.  Set Induksi - 2 minit
-
     - Guru menayangkan slaid gambar qari terkenal
Q    - Guru bersoaljawab dengan murid mengenai gambar yang
A     ditayangkan dan mengaitkan dengan tajuk yang akan
F     dipelajari.

T  2.  Perkembangan –
A    2.1 Langkah 1 – 10 minit
N    - Guru memperdengarkan bacaan melalui CD
P     surah Al-Baqarah : 127 – 134
A    - Guru menerapkan tentang hukum mad (kadar bacaan) yang
      terdapat pada ayat tersebut
G    - Guru menunjukkan contoh simbul warna
A
G
A
L                                ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j   2.2 Langkah 2 - 25 minit
-   - Guru membahagikan murid secara berpasangan
Q   - Tasmik berpasangan secara bergilir-gilir berdasarkan
A    ayat yang telah dibaca
F   - Guru membimbing aktiviti tasmik murid
    - Talaqqi musyafahah mengikut giliran
T
    (guru menilai dan merekod pencapaian)
A
    - Rakan pasangannya mengulang bacaan ayat-ayat.
N
P
A   2.3 Langkah 3 – 20 minit
    - Murid yang belum tasmik meneruskannya dengan
G    guru untuk dinilai bacaannya secara talaqqi
A    musyafahah.
G   - Guru menilai dan merekod pencapaian murid.
A
L                             ppk/pk06
  PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
-
Q
A   3. Penutup - 3 minit
F
   - Guru memberi perangsang agar murid
T    mempelajari Al-Quran
A
N   - Membaca Al-Quran adalah amalan mulia
P   - Guru dan murid membaca doa penutup
A

G
A
G
A
L                       ppk/pk06
   PELAKSANAAN MODUL KHATAM AL-QURAN


j
     ‫ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺴﻦ ﻗﻮﻻ ﳑﻦ ﺩﻋﻰ ﺍﱃ ﺍﷲ‬
-
Q
A
    ‫ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬
F
  Maksudnya:
T  Siapakah yang lebih baik perkataannya
A   melainkan mereka yang menyeru ke jalan
N   Allah dan melakukan amal soleh, dan berkata
P   aku tergolong dari golongan orang Islam.
A

G     ‫واﻟﺴـــــــــــــــﻼ م‬
A
G
A    TERIMA KASIH
L                       ppk/pk06

								
To top