[RIZAL]El Amor Patrio

					El Amor PatrioIto ang unang artikulong sinulat ni Rizal nang siya’y dumating sa ibang lupain. Noo’y nasa Barselona siya,
Espanya, nang mga unang araw ng panahon ng Tag-araw ng taong 1882. Halos dadalawampu’t isang
taon pa lamang ang kanyang gulang noon.

Ang artikulong ito’y nalathala sa Diariong Tagalog sa Maynila ng ika-20 ng Agost ng 1882, sa wikang
kastila at wikang tagalong, sa ilalim ng sagisag na LAONG-LAAN. Ang salin sa Tagalog ay ginawa ni
Marcelo H. del Pilar. Ang lathalang ito’y nakatawag ng kalooban ng marami sanhi sa pagtataglay ng uring
makabayan, kaya’t ang patnugot ng pahayagang Diariong Tagalog, na si G. Francisco Calvo ay di
nagsayang ng panahon at nagpahatid agad kay Rizal ng isang malugod na pagbati, bukod pa sa pakiusap
na siya’y padalhan ng iba pang mga lathalaing buhat sa panulat ni Rizal.

Minahal ni Jose Rizal ang kanyang bansa. Maaari na siyang maging Malaya, umunlad at guminhawa sa
ibang bansa at sa kanyang katayuan noon ngunit mas ninais niyang balikan ang kanyang pinanggalingan.
Ang pagmamahal sa bansa, ang bansang sinilangan, ang inang bayan at ang lupang tinubuan – eto ang
pagkatao na nakilala kay Rizal.

21 taong gulang siya nang magtungo sa Espanya sa unang pagkakataon noong May 1882. Habang nasa
paglalakbay, siya’y nagtala sa kanyang diary na ang kanyang inang bayan ay ang nagiisang bansa na
makakatanggap sa kanya at ng kanyang pagmamahal kahit gaano man kaganda ang makikita nya sa
Europa at babalik siya rito kahit ano man ang mangyari.

Ilang araw ang makalipas nang makarating siya sa Barselona noong June 1882, isinulat niya ang essay na
El Amor Patrio(Pagmamahal sa bayan) na naglalaman ng mga malalalim na kadahilanan kung bakit niya
iniibig ng lubos ang kanyang lupang sinilangan. Isinulat niya rito ang katagang ito:

 “At ito'y hindi nararapat pagtakhan sa dahilang ang pag-ibig sa inang-baya'y isang damdaming

 tunay na katutubo; sapagka't naroroon ang mga kauna-unahang alaala ng kamusmusan, isang

  masamang tulang awitin na ang kabataan lamang ang nakakikilala at sa mga bakas nito'y

   sumisibol ang bulaklak ng kawalang-malay at ng kaligayahan; sapagka't doo'y nahihimbing ang

            buong nakaraan at nababanaagan ang isang hinaharap;”

Idinagdag pa ni Rizal na ang pagmamahal sa sariling bansa ay isang matinding pakiramdam na inaawit na
ng matagal ng mga tao, Malaya man o alipin, dahil ito: “… ay hindi nawawala kapag sumaid na sa puso,
dahil kasama nito ang isang marking hindi nawawala at magpakaylanman. Sinasabi din na ang
pagmamahal ang pinakamalakas na pwersa sa likod ng mga hindi nakikitang aksyon. Kaya kapag
nagmahal ang isang tao, ang pagmamahal nya sa bayan ang pinakadakila at bayaning tunay.

Inihihiling ni Rizal sa mga mambabasa ng kanyang artikulo na basahin din nila ang nakaraan, kwento at
tradisyon sa likod ng mga pangyayari upang malaman nila na dahil sa pagmamahal ng mga tao sa
kanilang bansa ay: Ang ilan ay nagsakripisyo ng kanilang pagkabata, kanilang aliw; and iba naman ay
inialay nila ang kanilang katalinuhan, ang iba ay nagbuwis ng dugo; lahat ay namatay, upang mabigyan
ng dangal ang inang bayan.
Ang essay na inilikha ni Rizal ay unang lumabas sa Diariong Tagalog noong Agosto 20, 1882. Ito ang
nagbigay ng alab sa isang Manileñong si Andres Bonifacio upang magsulat ng isang tula na pinamagatang
“Pag-ibig sa Tinubuang Lupa” at inilathala sa Kalayaan(Dyaryo ng Katipunan) noong January 18, 1896.

Sa pagsulat ng tula na kahawig ng kahulugan, ipinakita ni Bonifacio sa kanyang tula na ang pagmamahal
sa bayan ay ang pinaka dakila sa lahat sa mga uri ng pagmamahal.
18 taong gulang pa lamang si Bonifacio nang mabasa niya ang El Amor Patrio. Ito ang unang
gawa ni Rizal na nagtibay sa kanyang paniniwala sa bayan.

El Amor Patrio ang pinakamagandang essay na naisulat ni Rizal. Ito ang pinakaunang nalikha na
nagbigay ng kaliwanagan sa mga Pilipino – Ang konsepto ng pagiging makabayan at
pagmamahal sa bayan, at ang ideya na ang mga Pilipino ay may sariling bayan na dapat isipin at
mahalin, at iyon ay Pilipinas at hindi Espanya.

Wala pang nababasa ang mga Pilipino tungkol sa pagmamahal at pagaaruga sa kanilang bayan.
At wala silang ipinapakitang katauhan nito. Ang El Amor Patrio ay puno ng mga saliwang
nagbibigay ng pagpapahalaga sa bayan, at ito ang nagbigay ng “tulak” upang ang mga Pilipino
ay magbigay ng kanilang oras, lakas at kaalaman para sa kanya.

				
DOCUMENT INFO
Description: My 3rd year 2nd Sem Lectures. Computer Architecture, Kursong Rizal, Special Problem 1 and many more.