REED REED Interview by Sui_Suiluj

VIEWS: 16 PAGES: 1

More Info
									Julius C. Agcopra II     BCS22Ang Panayam ko kay Gng. Amy Agcopra, ang aking Ina, Isang trabahador sa pagawaan
           ng mga karpet at iba pang kagamitan.lQ> Pinapayagan po ba kayo mag CR or uminom ng tubig habang nasa trabaho?
A> Pwede, kung talagang di na kaya. Pero may specified na oras.

Q> Magkano naman po ang kinikita nyo sa isang araw?
A> 400 pesos per hour. 3200 pesos.

Q> Sapat na po ba ang kinikita nyo ngayon sa pang araw araw na gastusin?
A> Hindi sapat kung ako lang. Dahil mahal din ang bahay, mga pagkain. Tapos
pinapadala pa dyan ay bawas na.

Q> Kung bibigyan po kayo ng tyansang lumipat o maghanap ng isang trabaho ngayon,
lilipat kayo?
A> KUNG MAY MAHANAP NA MAS MAGANDA ANG BENEFITS, OO, PERO
KUNG GANON DIN ANG SWELDO, BAKIT LILIPAT PA?

Q> Nararamdaman nyo po ba ang hustisya sa inyong trabaho?
A> DITO,NAK(sa japan), MAGANDA ANG PALAKAD, PANTAYPANTAY AT
AYON SA BATAS, JAN SA PILIPINAS, IBA ANG SITUATION JAN,NAK
KULANG ANG PASWELDO JAN. LUGI ANG MGA MALILIIT NA TRABAHADOR
JAN

Ako po ay nagbigay lamang ng limang katanungan para sa aking kinapanayaman. Ang
aking konklusyon ay, sa kanyang pinagtrabahuan, may hustisya naman ang kanilang
pagpapagawa sa mga trabaho. Hindi nila tinatanggal ang pagiging tao ng bawat
trabahador. Ngunit ang kita, alam ng nakararami, ay hindi gaano maaasahan at kailangan
pang madagragan upang matustusan ang mga gastusin para sa pang araw araw na buhay.
Tayo ngayon ang nakakaranas na ng krisis pinansyal at nahihirapan nang makahanap ng
trabaho. Kaya hindi na maaari pa ang aking pang apat na tanong dahil ang trabaho mo
ngayon ay maaaring mawala na.

								
To top