Liturgische agenda Bonifatius Gerardus Majella Jeroen Benedictus enBernadette Vrijdag by dexterholland

VIEWS: 33 PAGES: 2

									Liturgische agenda


  Bonifatius         Gerardus Majella      Jeroen            Benedictus-en-
                                             Bernadette

Vrijdag 2 mei, opening van de Mariamaand
             vr   19.00 u Marialof in de Bonifatiuskerk
                Pastoor A. van Deelen
                Gloria Deo

Weekend 3/4 mei, zevende zondag van Pasen
             za  19.00 u Eucharistieviering in de Benedictus-en-Bernadettekerk
                Pastoor A. van Deelen
zo 11.00 u Eucharistieviering 9.30 u Eucharistieviering  11.00 u Communieviering   9.30 u Communieviering
  Pastoor A. van Deelen    Pastoor A. van Deelen    Pastor I. v.d. Aart     Pastor I. v.d. Aart
  Schola Cantorum       Gerardus Majellakoor     Samenzang met Jeroenkoor Resonet in Laudibus

Weekend 10/11/12 mei Pinksteren
             za  19.00 u Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
                Pastoor A. van Deelen
zo 11.00 u Eucharistieviering 9.30 u Eucharistieviering  11.00 u Eucharistieviering 9.30 u Eucharistieviering
  Pastoor A. van Deelen    Pastor S. Kuik        Pastor S. Kuik       Em.pastoor W. v.d. Ende en
  Gloria Deo         Gerardus Majellakoor     Samenzang met Jeroenkoor Pastor I. v.d. Aart Barina
             ma  10.30 u Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk
                Pastor S. Kuik

Weekend 17/18 mei. Feest van de H.Drie-eenheid
            za    19.00 u Eucharistieviering in de Benedictus-en-Bernadettekerk
                Pastoor A. van Deelen
zo 11.00 u Communieviering   9.30 u Communieviering    11.00 u Eucharistieviering 9.30 u Eucharistieviering
  Pastor I. v.d. Aart     Pastor I.v.d.Aart      Pastoor A. van Deelen    Pastoor A. van Deelen
  Gloria Deo          Gerardus Majellakoor     Samenzang met Jeroenkoor Resonet in Laudibus
  Kinderkatechese KOFFIE

 Weekend 24/25 mei, Sacramentsdag
            za   19.00 u Communieviering in de Bonifatiuskerk
                Pastor I. v.d. Aart
zo 10.30 u Eucharistieviering 9.30 u Communieviering   11.00 u Communieviering 9.30 u Eucharistieviering
  Eerste H.Communie      Pastor I. v.d. Aart    Pastor I. v.d. Aart   Em.pastoor W. v.d. Ende
  Pastor S. Kuik en      Gerardus Majellakoor    Samenzang met Jeroenkoor Maranathakoor
  pastor S. v.d. Pol
  Koorschool

Zaterdag 31 mei, sluiting van de Mariamaand
             za   19.00 u Marialof in de Benedictus-en-Bernadettekerk
                 Pastoor A. van Deelen
                 Resonet in Laudibus
8
Meimaand – Mariamaand – Rozenkrans - Marialof
In de meimaand wordt traditiegetrouw het Rozenkransgebed gebeden en wel:
In de Bonifatiuskerk elke maandag om 19.15 u in de kerk, voorafgaand aan de eucharistieviering; op dinsdag t/m vrijdag
om 19.30 u in de parochiezaal, uitgezonderd Tweede Pinksterdag.
In de Benedictus-en-Bernadettekerk op maandag, woensdag en vrijdag om 19.30 u., behalve op vrijdag 30 mei en Tweede
Pinksterdag.
De meimaand wordt geopend met een Marialof op vrijdag 2 mei om 19.00 u in de Bonifatiuskerk , en afgesloten met een
Marialof op zaterdag 31 mei om 19.00 u in de Benedictus-en-Bernadettekerk


  Bonifatius           Benedictus-en-Bernadette
                                         Open Huis Benedictus-en-
Vieringen door de week                              Bernadettekerk
ma 19.30 u (Eucharistie)viering 9.00 u Communieviering              In Pastorale van maart schreef ik
                19.30 u Rozenkransgebed              een stukje over het doel van Open
di               9.00 uur (Eucharistie)viering           Huis: een plek om eens binnen te
wo 9.00 u (Eucharistie)viering                          vallen. Open maandag t/m vrijdag
do                                        van 9.30 - 13.00 uur. De middag-
vr 9.00 u (Eucharistie)viering 9.00 u (Eucharistie)viering            opening op maandag, dinsdag en
                                         woensdag moeten we helaas laten
Vervoer naar de kerk                               vervallen. Maar de rest blijft van
Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen:                  kracht. Vriendelijk verzoek dus om
Voor de Bonifatiuskerk met het parochiesecretariaat (070-3992416)         uw boodschappen e.d. in de morgen
Voor de Benedictus-en-Bernadettekerk met Theo van Paassen (0174-292957)      door te geven. Bij voorbaar dank,
                                         en graag tot ziens. Namens alle
Woon- en zorgcentrum Florence, vestiging ‘Vredenburch’              medewerkers,
                              .
Op dinsdag is er een viering om 9.30 uur in de “kleine kapel” Op vrijdag is    Lena Pijpers-Cornelis
er een viering om 16.30 uur in de multifunctionele ruimte.

Woon- en zorgcentrum Florence, vestiging ‘Wenckebach’
Bij de zondagse vieringen in de Gerardus Majellakerk kunnen de bewoners van het verzorgingshuis de viering via de
televisie volgen. Zij worden tevens in staat gesteld tijdens deze vieringen de H.Communie te ontvangen.

Woon- en zorgcentrum Florence, vestiging ‘Steenvoorde’
Zondag 11 mei, 10.30 uur: Communieviering; voorganger Elke de Jong
Zondag 25 mei, 10.30 uur: Eucharistieviering met pater J. Miltenburg en mevrouw H.Smeele
  Maaltijdprojecten                      1e woensdag   3905727 of 3999768 of 3254302
                                        tussen 17.00 en 20.00 uur
              Benedictus-en-Bernadettekerk    2e woensdag   3935673 tussen 18.00 en 20.00 uur
              Op de eerste, tweede en vierde   4e woensdag   3905727 of 3999768 of 3254302
              woensdag van elke maand bent
              u in de gelegenheid om aan te    De Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364
              schuiven voor een maaltijd in de  Ook hier bent u welkom voor een maaltijd en wel op
  parochiezaal van de Benedictus-en-Bernadettekerk.      donderdag 8 en 22 mei. Aanvang 17.30 uur; inlopen
  Kom en overtuig u!                     vanaf 16.30 uur. Prijs € 4,50 inclusief een drankje,
  Kosten € 5,- p.p. incl. koffie of thee, wijn € 0,70.    koffie en thee. Opgeven de maandag ervóór tussen
  Opgave via de volgende telefoonnummers uiterlijk de     17.00 en 19.00 u. bij fam. Van Kassel (3938810). B.g.g.
  maandag ervoor:                       fam. Rog (3940145)
                                                             9

								
To top