Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

adecco payroll by getfresh

VIEWS: 947 PAGES: 2

									FUNCTIEPROFIEL Bedrijf Area/zône Functie Manager Functie ID : Adecco Payroll : Landelijk : Medewerker Payrolladministratie : Afdelingshoofd/Branchmanager : MPA2006

Datum : 2-2-2006 Doel van de functie: 1. Zorgdragen voor een adequate personeelsadministratie 2. Contact onderhouden met klanten (intern of extern) omtrent administratieve zaken, evt. afspraken en regelgeving 3. Contact onderhouden met en informeren van het personeel omtrent adminstratieve zaken en regelgeving 4. Zorgdragen voor de administratieve afhandeling van ziekteverzuim Kaders en bevoegdheden: Kaders:  Code of Conduct  Sox en ISO kaders  Adecco Group pollicies en procedures  Juridische kaders Bevoegdheden: De Medewerkers Personeelsadminstratie heeft de bevoegdheid om binnen de doelafspraken het werk uit te voeren naar eigen inzicht met inachtneming van de gestelde procedures en werkwijzen. De bevoegdheden worden met de direct leidinggevende schriftelijk vastgelegd op basis van een delegatiecode. Escalatiepaden zijn vooraf bepaald. Differentiërende factoren: Personeelsadminstratie Payroll      Tarieven vaststellen Payroll binnen de daarvoor gestelde bandbreedte Het voeren van Verzuimgesprekken Vastleggen van opdrachtgevers- en personeelsgegevens in Max Personeelsbeheer Externe klanten

Belangrijkste resultaatgebieden en hun kernactiviteiten  Het uitvoeren van alle voorkomende administratieve werkzaamheden ten behoeven van een correcte personeelsadministratie.  Tijdig en op correcte wijze contact onderhouden met klanten en medewerkers ten behoeve van een goed relatiebeheer.  Zorgdragen voor het nakomen van afspraken ten behoeve van klanten en medewerkers ten behoeve van een goed relatiebeheer.  Het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden die voortkomen uit ziekmeldingen van de medewerkers ten behoeve van een correct en tijdig verzuimbeheer conform wettelijke regelgeving.  Onder verantwoordelijkheid van de HR manager uitvoeren van overige activiteiten met betrekking tot verzuimbeheer ten behoeve van een correct en tijdig verzuimbeheer conform wettelijke regelgeving.. Medewerker Personeelsadministratie Payroll  Vaststellen van tarieven De medewerker payroll-administratie stelt zelf (binnen de gestelde bandbreedte) de tarieven vast per opdrachtgever.

Performance Indicators: (periodieke rapportage en analyse van de ontwikkeling)  Compleetheid en correctheid arbeidsovereenkomsten/ Personeelsdossiers  Compleetheid en correctheid gegevens in Personeelsinformatiesysteem/ Max/ digitaal archief  Correcte en tijdige verwerking van alle afspraken met en mutaties van medewerkers  Correcte en tijdige verwerking van alle afspraken met en mutaties van opdrachtgevers (Payroll)  Correcte en tijdige verwerking van ziekmeldingen en hieruit voortkomende administratieve werkzaamheden. Competenties en operationaliseringen
1

Plannen & organiseren Werk efficiënt plannen en organiseren in lijn met de organisatiebehoeften, middels het stellen van doelen en het anticiperen op prioriteiten en behoeften. Resultaatgerichtheid (individueel) Een grote mate van commitment aan de dag leggen om zaken gedaan te krijgen. Beleid, processen en procedures Het respecteren en volgen van de procedures, richtlijnen en regels die binnen de organisatie van kracht zijn om doelen te realiseren. Servicegerichtheid Het herkennen en begrijpen van de behoeften van klanten. Van dienst zijn op een manier die de verwachtingen van de klant overtreft. Klantgerichtheid Anticiperen en inspelen op de behoeften van de klant. Het initiëren, promoten en ondersteunen van de levering van producten of diensten op een manier die de verwachtingen van de klant overtreft. Relatiebeheer Positieve relaties opbouwen en onderhouden met individuen buiten het eigen team. Interpersoonlijke communicatie Op een duidelijk en effectief wijze communiceren met anderen binnen én buiten de organisatie. Minimaal werk- en denkniveau en opleidingseisen: Opleidingsniveau: Mbo-opleiding Commercieel/administratief. Minimale functie ervaring: Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Arbeidsvoorwaarden  Bij instroom altijd arbeidsovereenkomst voor de duur van half jaar.  Pensioenregeling  CAO voor vaste medewerkers van uitzendondernemingen voor zover van toepassing, (zie arbeidsovereenkomst). Overige arbeidsvoorwaarden conform personeelsreglement

1

Operationalisering en verdere uitwerking van de competenties zijn beschreven in het Competentieoverzicht Adecco NL 2006


								
To top