Unitati-de-masura-in-sistemul-international by gabide

VIEWS: 1,066 PAGES: 5

									            Unitati de mǎsura în sistemul internaţional       Unitate        Nume     Simbol          Definitie
                               este lungimea egala cu 1650763,73
lungime              metru      m     lungimi de unda in vid ale radiatiei care
                              corespunde tranzitiei intre nivelele 2p10 si
                              2d5 ale atomului de kripton 86
                              este masa "kilogramului prototip
masǎ               kilogram    kg    international", adoptat ca unitate de
                              masura a masei de Conferinta Generala de
                              Masuri si Greutati din 1889
                              este durata a 9192631770 perioade ale
timp               secundǎ     s     radiatiei corespunzatoare tranzitiei intre
                              cele doua nivele hiperfine ale starii
                              fundamentale a atomului de cesiu 113
                              este intensitatea unui curent electric
                              constant, care mentinut in doua
                              conductoare paralele, rectilinii, de
curent electric          amper      A     lungime infinita si sectiune neglijabila,
                              asezate in vid, la o distanta de 1 m
                              unul de celalalt, ar produce intre
                              acestea, pe o lungime de 1 metru, o
                              forta egala cu 2·10-7 newtoni
temperatura termodinamicǎ     kelvin     K     este fractiunea 1/273,16 din temperatura
                              termodinamica a punctului triplu al apei
                              este intensitatea luminoasa, intr-o directie
                              data, a unei surse care emite o radiatie
                              monocromatica cu frecventa de 540·1012
Intensitatea luminoasǎ      candela     cd    hertzi si a carei intensitate energetica in
                              aceasta directie este de 1/683
                              wati/sterradian
     Unitate            Nume        Simbol         Definitie
aria              metru pǎtrat         m²      produsul dintre lungine si
                                     latime (L∙l)
volum             metru cub          m³      produsul dintre arie si
                                     inaltime (L∙l∙h)
                                     1m/s reprezinta viteza unui
vitezǎ             metru pe secundǎ       m/s      mobil care parcurge , in
                                     miscare uniforma , o distanta
                                     de 1 m, in timp de 1 s.
                                     1m/s² reprezinta acceleratia
acceleraţie          metru pe secundǎ la pǎtrat  m/s²     unui mobil care-si variaza
                                     viteza cu 1m/sin timp de 1 s.
densitatea masei        kilogram pe metru cub    Kg/m³
volum specific         metru cub pe kilogram    m³/kg
densitatea curentului     amper pe metru pǎtrat    A/m²
puterea câmpului magnetic   amper pe metru        A/m
concentratie        concentratie           mol/m3
 Cantitate
 derivatǎ     Nume     Simbol     Expresie           Definitie
                               este unghiul plan cu vârful in centrul unui
unghi plan   radian   rad     m m-1 = 1      cerc care delimiteaza pe circumferinta
                               cercului un arc a carui lungime este egala
                               cu raza cercului
                               este unghiul solid cu vârful in centrul unei
unghi solid   steradian  sr      m2 m-2 = 1     sfere, care delimiteaza pe suprafata sferei
                               o arie egala cu aria unui patrat a carui
                               latura este egala cu raza sferei
frecvenţa    hertz    Hz      s-1
                               1 Newton reprezinta forta care actioneaza
                         -2     asupra unui corp cu masa de 1 Kg si ii
forţa      newton   N      m kg s
                               imprima o acceleratie de 1m/s²
presiune    pascal   Pa      m-1 kg s-2
cantitate de  Joule    J      m2 kg s-2
caldura
putere     watt    W      m2 kg s-3      1 Watt reperzinta puterea unei masini care
                               efectueaza un lucru mechanic de 1J in
                               timp de 1s
cantitate de                         1 Coulomb reprezinta sarcina transportata
electricitate  coulomb   C      sA         de un current de 1A,printr-o sectiune
                               transversala a unui conductor in timp de
                               1s.
diferenta de                         1Volt reprezinta tensiunea electrica intre
potential    volt    V      m2 kg s-3 A-1    doua puncte situate la distanta de 1 m
                               unul de altul ,pe acelasi linie de camp,
electric                           intr-un camp electric uniform cu
                               intensitatea de 1V/m
capacitate   farad    F      m-2 kg-1 s4 A3
rezistenta                          1Ohm reprezinta rezistenta unui
                      2    -2  -1  conductor strabatut de un current constant
electrica    ohm     Ω      m kg s A
                               cu o intensitate de 1A, daca la capetele
                               conductorului se aplica o tensiune de 1V..
conductia    siemens   S      m-2 kg-1 s3 A2
electrica
                               Weberul reprezinta fluxul magnetic prin a
                      2    -2  -1  carui scadere uniforma pana la zero in
flux      weber    Wb      m kg s A
                               timp de 1s se induce in circuitul electric
magnetic                           inchis strabatut de acel flux magnetic cu
                               un current de 1V.
                               1Tesla reprezinta inductia magnetica a
densitatea                          unui camp magnetic uniform care
                               actioneaza cu o forta de 1 N asupra unui
fluxului    tesla    T      kg s-2 A-1     conductor cu lungimea de 1 m asezat
magnetic                           perpendicular pe liniile campului daca
                               acesta este parcurs de un current de 1A.
inductie    henry    H      M2 kg s-2 A-2
                               1grad Celsius reperezinta a 100 parte din
temperatura degree     °C                intervalul cuprins intre punctual de
  Celsius    Celsius                     inghetare al apei (0°C) si punctual de
                                 fierbere al apei (100°C) ,la presiune
                                 normala
  flux                             1 lumen reprezinta fluxul luminos emis
  luminos    lumen      lm      cd sr       intr-un unghi solid egal cu 1 sr de catre un
                                 izvor punctiform avand intensitatea
                                 luminoasa 1 cd.
                                 reprezinta iluminarea unei suprafete de
  iluminarea  lux       lx      m-2 cd sr     1m² ,care primeste un flux luminos de 1
                                 lm, uniform repartizat pe aceasta
                                 suprafata.
         Cantitate derivata           Nume           Simbol
       vascozitatea dinamica     pascal*secunda           Pa s
       momentul fortei        newton*metru            Nm
       viteza ungiulara       radian pe secunda         rad/s
       acceleratia ungiulara     radian pe secunda la patrat    rad/s2
       entropia           joule pe kelvin          J/K
       entropia specifica      joule pe kilogram*kelvin      J/(kg K)
       energia specifica       joule pe kilogram         J/kg
       conductivitatea termica    watt pe metru kelvin        W/(m K)
       densitatea energiei      joule pe metru cub         J/m3
       puterea campului electric   volt pe metro           V/m
       densitate fluxului electric  coulunb pe metru patrat      C/m2
       peritivitatea         farad pe metru           F/m
       energia molara        joule pe mol            J/mol
       entripia molara        joule pe mole*kelvin        J/(mol K)
       doza ratei de absortie    gary pesecunda           Gy/s
       intensitatea radiatiei    watt pe steradian         W/sr
       radiatia           watt pe metru patrat*steradian   W/(m2 sr)Prefixe pentru formarea multiplilor si submultiplilor unitatilor de masura


  -  Tera (T) = 10¹² = 1 000 000 000 000
  -  Giga (g) = 109 = 1 000 000 000
  -  Mega (M) = 106 = 1 000 000
  -  Kilo (k) = 103 = 1 000
  -  Hecto (h) = 102 = 100
  -  Deca (da)= 10¹ = 10
  -  Deci (d) = 10 1 = 0.1
  -  Centi (c)= 10 2 =0.01
  -  Mili (m)= 10 3 =0.001
  -  Micro (µ)= 10 6 =0.000001
  -  Nano (n)= 10 9 =0.000000001
  -  Pico (p)= 1012 =0.000000000001
  -  Femto(f)= 1015 =0.000000000000001UNITATI DE MASURA

Pentru cereale:

1 homer = 388 litri
1 letec = 194 litri
1 efa = 38.8 litri
1 sea = 12.9 litri
1 hin(ã) sau efa omer = 6.5 litri
1 omer sau isaron = 3.88 litri
1 cab = 2.2 litri
1 log sau cotil = .55 litri

Pentru lichide:

1 cor = 388 litri
1 bat = 38 litri
1 hin = 6.5 litri
1 cab = 2.2 litri
1 log = .55 litri

Greutati:

1 talant = 34.5 kg = 60 mine sau 3000 sicilii
1 minã = .5 kg = 50 sicili
1 siclu = 11.5 g = 20 ghere
1/2 siclu = 5.75 g = 10 ghere
1 gherã (1/20 siclu) = .57 g = valoarea cea mai micã
1 litrã = 326 g = 12 uncii

Lungimi:

1 deget = .02 m
1 lat de palmã = .08 m
1 palmã = .24 m
1 cot = .48 m
1 picior = .32 m
1 pas = .96 m
1 brat = 1.75 m
1 trestie (prãjinã) = 2.88 m
1 stadiu = 185 m
1 drum sabatic = 960 m
1 milã = 1480 mMonede:

1 siclu = 16.36 g (aur) = 14.54 g (argint)
1 jumãtate de siclu = 8.18 g (aur) = 7.27 g (argint)
1 drahma = 4.09 g (aur) = 3.65 g (argint)
1 didrahma = 8.18 g (aur) = 7.30 g (argint)
1 statirul = 8.52 g (aur) = 14.6 g (argint)
1 dinar = 4.5 g (argint)
1 codrantes = .0703 g (argint)
1 mina = 818 g (aur) = 727 g (argint)
1 talant = 49.077 g (aur) = 43.62 g (argint)
1 lepta = .035 g (argint)

Important:
Mina (care valora 50 de sicilii sau 2000 de drahme) si Talantul (care valora 3000 de sicilii sau 12000 de
drahme) nu erau monede ci denumiri ale sumelor monetare mari.


UNITATI FUNDAMENTALE ALE S.I.
- metrul (pentru lungime) - m - este lungimea egala cu 1650763,73 lungimi de unda in vid ale radiatiei
care corespunde tranzitiei intre nivelele 2p10 si 2d5 ale atomului de kripton 86;
- kilogramul (pentru masa) - kg - este masa "kilogramului prototip international", adoptat ca unitate de
masura a masei de Conferinta Generala de Masuri si Greutati din 1889;
- secunda (pentru timp) - s - este durata a 9192631770 perioade ale radiatiei corespunzatoare tranzitiei
intre cele doua nivele hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 113;
- amperul (pentru intensitatea curentului electric) - A - este intensitatea unui curent electric constant,
care mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinita si sectiune neglijabila, asezate
in vid, la o distanta de 1 m unul de celalalt, ar produce intre acestea, pe o lungime de 1 metru, o forta
egala cu 2·10-7 newtoni;
- kelvinul (pentru temperatura termodinamica) - K - este fractiunea 1/273,16 din temperatura
termodinamica a punctului triplu al apei;
- mol (pentru cantitatea de substanta) - mol - este cantitatea de substanta a unui sistem care contine
atâtea entitati elementare, câti atomi exista in 0,012 kilograme de carbon 12;
- candela (pentru intensitatea luminoasa) - cd - este intensitatea luminoasa, intr-o directie data, a unei
surse care emite o radiatie monocromatica cu frecventa de 540·1012 hertzi si a carei intensitate
energetica in aceasta directie este de 1/683 wati/sterradian.
Unitati SI suplimentare :
- radianul (pentru unghiul plan) - rad - este unghiul plan cu vârful in centrul unui cerc care delimiteaza
pe circumferinta cercului un arc a carui lungime este egala cu raza cercului;
- sterradianul (pentru unghiul solid) - sr - este unghiul solid cu vârful in centrul unei sfere, care
delimiteaza pe suprafata sferei o arie egala cu aria unui patrat a carui latura este egala cu raza sferei.

								
To top