Pascal (klas 5c) - DOC

Document Sample
Pascal (klas 5c) - DOC Powered By Docstoc
					Pascal (klas 5c)

Dit is een aanwijzingsbord.
Ik werk bij Multicolor. De mensen moeten snel weten waar ze heen moeten, als er gevaar is.
Waar is de verzamelplaats ???