Trường Đại học Mỏ Địa chất Tạp chí số 17012007 by nguyenkasa

VIEWS: 453 PAGES: 6

									Pine of mine, wish Viet Nam government to choose agent, To supervise To witness in Ho Chi Minh city people' s committee concernment provided total file resolved 7600m2 of Tran Van Cua, listed in full detail, all aspects of the original source, the fact related. Because, all levels of leadership here are not publicly listed for my entire profile resolution relating to my complaint.

Mong muốn của tôi, muốn chính phủ Việt Nam cử đại diện, giám sát chứng kiến trong việc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp toàn bộ hồ sơ giải quyết 7600m2 của ông Trần Văn Của đứng bộ, liệt kê chi tiết đầy đủ, mọi khía cạnh gốc độ nguồn gốc thực tế sự việc liên quan. Bởi vì, tất cả các cấp lãnh đạo ở đây đều không có công khai liệt kê cho tôi toàn bộ hồ sơ giải quyết liên quan đến việc tôi khiếu nại. Thủ tiêu gia đình, tạo thành phần gia tộc giả Trần Thị Liên để thanh toán hơn 240.000m2 đất. Ông Trần Văn Của có 7.600m2 đất lô 195a,195b + hơn 22 mẩu ruộng ; Ông Trần Văn Chiêu có: sau năm 1975, do công lao đi kháng chiến có cấp một phần đất để làm kinh tế gia đình + và 5.600m2 đất có bằng khoán gia tộc. Theo diện con út là được hưỡng vì các anh chị em khác đã có phần. Trần Văn Hiệp (ông cố)giao lại cho ông Trần Văn Của(con út), Trần Văn Của giao lại cho ông Trần Văn Chiêu (con út) quản lý thờ cúng ông bà.Do trần Thị Liên (người ngoài huyết thống gia tộc) có con rể là Đoàn Hồng ÂnTrưởng phòng địa chính phường Long Thạnh Mỹ, Hoàng Xuân Hồng-Tư pháp phường Long Thạnh Mỹ,Trần Kiên Cường, Trần Linh Thu thông đồng để thanh toán sau cái chết( ông Trần Văn Chiêu) có chủ mưu : chôn cất nhanh, không thông báo cho gia tộc lẫn gia đình khi ông chết, toàn bộ tài sản và nhà thờ cúng ông bà đã bán hết khi vừa chôn cất xong.

http://www.docstoc.com/profile/trananhnguyet1945

Tận lực đùm bọc...Quyền tự nhiên và đương nhiên
http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4300509

1 Recording ''Ghi âm''
http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4108052

2 12 years for the non-transfer to the KT2 ''12 năm không cho số nhàkhông chuyển khẩu diện KT2''
http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107862

3.0 Ideas change the world ''salubrious leaf extracts rip leaf' Ý tưởng thay đổi thế giới'' lành lá rút rách lá''.doc
3.0 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107740

3.1 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107704

3.2 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107683

3.3 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107648

3.4 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107607

3.5 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107596

3.6a http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107584

3.6b http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107573

3.7 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107526 3.8 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107524 3.9 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107521 3.10 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107421 3.11 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107416 3.12 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107410 3.13 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107407 3.14 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107400 3.15 http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4107397


								
To top