Checklist milieu voor planners (geluid en gevaarlijke stoffen) by ugf65174

VIEWS: 0 PAGES: 5

									Checklist milieu voor planners (geluid en gevaarlijke stoffen)
Beheer: ProRail Capaciteitsverdeling, distributie via gemandateerden Tafel van Verdeling
Geldig voor dienstregeling 2010

Inleiding
Bij ProRail loopt de invoering van Integraal Capaciteitsmanagement (ICM). Dit houdt in dat bij de
verdeling en ontwikkeling van de capaciteit ook naar andere aspecten dan de beschikbaarheid van
fysieke infrastructuur wordt gekeken. Als eerste zijn toetsen op geluid en risico’s vanwege vervoer van
gevaarlijke stoffen ingericht. In de komende periode worden ook andere aspecten toegevoegd zoals
spoorwegveiligheid.
Deze checklist beschrijft de huidige milieutoetsen en geeft aan in welke gevallen een check vooraf bij
ProRail nodig is. Tevens wordt in grote lijnen aangegeven welke handelingen op de verschillende
emplacementen wel en niet zijn toegestaan.

Aanspreekpunten
Voor alle checks die in het vervolg van deze checklist worden genoemd kan ProRail
Capaciteitsverdeling worden benaderd. Aanspreekpunten hiervoor zijn: Menno Rook
(menno.rook@prorail.nl) of capaciteitsverdeling@prorail.nl. Dit zijn ook de aanspreekpunten voor
andere vragen over beschikbaarheid van milieucapaciteit ten behoeve van de dienstregeling.

Baanvakken
Toetsing door ProRail
ProRail toetst op geluid bij het basisuurpatroon, bij de jaardienstverdeling en bij de afsluiting van de
wijzigingsbladen. Dit wordt gedaan voor baanvakken met een intensiteitstoename en met inzet van
minder stil materieel. Daarna wordt de realisatie gedurende het lopende dienstregelingjaar
gemonitord. Bij het naderen van de norm volgt overleg met de betrokken partijen over operationele
maatregelen en geeft ProRail eventueel een aanwijzing.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de baanvakken zijn nog geen normen.

Stoplichten/aanwijzingen
Zodra de geluidsnorm (bijna) is bereikt wordt een aanwijzing (“stoplicht”) gegeven. Alle vervoerders
zijn verplicht zich hieraan te houden. De stoplichten worden meerdere keren per jaar via de
gemandateerden voor de Tafel van Verdeling verspreid. Ook zijn ze te vinden op
www.prorail.nl/vervoerders (capaciteit/treinpaden).

Vooraf te checken bij ProRail Capaciteitsverdeling
Om de succeskans van aanpassingen aan de dienstregeling te vergroten is het van groot belang om
vroegtijdig wijzigingen in de dienstregeling te toetsen op geluidsimpact. Een vervoerder krijgt hierdoor
eerder duidelijkheid of de gewenste wijziging mogelijk is. Zo wordt voorkomen dat er gedurende het
jaar beperkingen ingesteld moeten worden. Het gaat hierbij om:
  Patroonmatige uitbreidingen reizigersvervoer (ook in BUP en ontwerp);
  Structurele inzet van minder stil materieel;
  Structurele nieuwe goederentreinen in de avond en nacht;
  Structurele nieuwe treinen op baanvakken met minder dan 4 treinen per uur per richting.

Emplacementen
Toetsing geluid door ProRail
ProRail toetst op geluid bij de jaardienstverdeling en bij de afsluiting van de wijzigingsbladen. Dit wordt
gedaan voor alle emplacementen met een milieuvergunning. Daarnaast worden voor- en achteraf
steekproeven gedaan.Versie 1.0 van 21 december 2009                                   Pagina 1
Bij de toets gaat het vooral om handelingen op emplacementen:
   loc omrijden, kop maken, loc wisselen;
   rangeren ten behoeve van samenstellen/splitsen, tanken, inwendig reinigen, uitwendig reinigen,
   technische controle en overstand.
De hoogte van de plannormen en de mate waarin deze al verbruikt zijn kan worden opgevraagd bij
ProRail Capaciteitsverdeling.

Toetsing gevaarlijke stoffen door ProRail
Voor handelingen aan wagens met gevaarlijke stoffen op emplacementen zijn normen ontwikkeld.
ProRail monitort de realisatie van de handelingen aan wagens met gevaarlijke stoffen gedurende het
lopende dienstregelingjaar. Bij het naderen van de norm volgt overleg met de betrokken partijen over
operationele maatregelen en geeft ProRail eventueel een aanwijzing.
De toegestane stoffen, de hoogte van de norm en de mate waarin deze al gebruikt is kan worden
opgevraagd bij ProRail.

Stoplichten/aanwijzingen
Zodra de geluidsnorm of norm voor gevaarlijke stoffen (bijna) is bereikt wordt een aanwijzing
(“stoplicht”) gegeven. Alle vervoerders zijn verplicht zich hieraan te houden. De stoplichten worden
meerdere keren per jaar via de gemandateerden voor de Tafel van Verdeling verspreid. Ook zijn ze te
vinden op www.prorail.nl/vervoerders (capaciteit/treinpaden).

Vooraf te checken bij ProRail Capaciteitsverdeling
Bij nieuwe of gewijzigde handelingen op emplacementen dient vooraf een check bij ProRail te worden
gedaan. Het gaat hierbij om:
   Alle handelingen op emplacementen zonder milieuvergunning;
   Nieuwe handelingen op emplacementen met een milieuvergunning;
   Structurele uitbreiding van handelingen op emplacementen met een milieuvergunning;
   Substantiële wijzigingen van het spoorgebruik en/of de materieelinzet op emplacementen met een
   milieuvergunning.
Deze checks zijn formeel verplicht conform de Netverklaring en als onderdeel van de GOR “Verkrijgen
van en werken onder milieuvergunningen”. NB: vanwege de lange doorlooptijd van aanvragen en
wijzigingen van milieuvergunningen is het raadzaam om gewenste procesveranderingen zo vroeg
mogelijk bij ProRail aan te vragen.

Milieuruimte per emplacement
In de volgende tabel zijn de emplacementen vermeld met een milieuvergunning, met daarbij een
indicatie van de milieuruimte. Processen op andere emplacementen, aan andere materieeltypes
(reizigers of goederen) en in andere dagdelen dan vermeld dienen bij ProRail te worden aangevraagd,
evenals uitgebreidere handelingen met gevaarlijke stoffen op emplacementen dan vermeld.

Emplacement      Indicatie geluidsruimte voor             Dagdelen*     Gevaarlijke
                                                stoffen
                                                toegestaan?
Acht          Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + nacht    Incidenteel
Alkmaar        Serviceproces reizigersmaterieel           Nacht       Nee
Almelo         Serviceproces reizigersmaterieel           Alle        Nee
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Alphen a/d Rijn    Serviceproces reizigersmaterieel en omrijden locs  Alle (goederen   Incidenteel
                                      alleen overdag)
Amersfoort    Serviceproces reizigersmaterieel             Alle        Nee
Bokkeduinen
Amersfoort GE   Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens     Alle        Ja
*) Dag 07:00-19:00; Avond 19:00-23:00; Nacht 23:00-07:00
Versie 1.0 van 21 december 2009                                Pagina 2
Emplacement      Indicatie geluidsruimte voor            Dagdelen*     Gevaarlijke
                                               stoffen
                                               toegestaan?
Amsterdam CS      Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Nee
            Omrijden/wisselen locs
Amsterdam       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Nee
Dijksgracht
Amsterdam Wa-     Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Nee
tergraafsmeer
Amsterdam       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle        Incidenteel
Westhaven
Amsterdam       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Nee
Zaanstraat
Apeldoorn       Serviceproces reizigersmaterieel          Dag + avond    Nee
            Omrijden/wisselen locs               (goederen
                                      alleen overdag)
Arnhem         Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Incidenteel
Arnhem GE       Omrijden/wisselen locs               Alle        Nee
Axel aansluiting    Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + nacht    Ja
                                      (rangeren alleen
                                      overdag)
Bergen op       Omrijden/wisselen locs               Alle        Nee
Zoom
Beverwijk       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle        Ja
Blerick        Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle        Ja
Breda         Serviceproces reizigersmaterieel          Dag + avond    Nee
            Rangeren goederenwagens
Coevorden       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + avond    Incidenteel
                                      (rangeren alleen
                                      overdag)
Delft         Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag        Incidenteel
Den Bosch       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle (goederen   Nee
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  alleen overdag)
Den Haag        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Incidenteel
Binckhorst       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Den Helder       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Nee
Deventer GE      Serviceproces reizigersmaterieel          Alle (rangeren   Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  goederen alleen
                                      overdag)
Dordrecht       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Eindhoven       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle        Incidenteel
Eijsden        Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle (rangeren   Incidenteel
                                      alleen overdag)
Emmen       Serviceproces reizigersmaterieel             Avond en nacht   Incidenteel
Enkhuizen     Serviceproces reizigersmaterieel             Alle        Nee
Enschede     Serviceproces reizigersmaterieel             Alle        Nee
Geldermalsen   Serviceproces reizigersmaterieel             Alle        Incidenteel
Goes       Omrijden/wisselen locs                  Alle        Incidenteel
*) Dag 07:00-19:00; Avond 19:00-23:00; Nacht 23:00-07:00
Versie 1.0 van 21 december 2009                                Pagina 3
Emplacement      Indicatie geluidsruimte voor            Dagdelen*     Gevaarlijke
                                               stoffen
                                               toegestaan?
Gouda         Serviceproces reizigersmaterieel          Dag        Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Gouda         Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Incidenteel
Goverwelle
Groningen       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
Groningen       Op aanvraag                     Op aanvraag    Nee
Losplaats
Haanrade        Omrijden/wisselen locs               Dag        Nee
Haarlem        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
Haarlem        Geen                        Geen       Nee
Goederen
Heerlen        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle (rangeren  Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  goederen alleen
                                      overdag)
Hengelo        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Ja
            Rangeren goederenwagens
Hoofddorp       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
Hoorn         Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
Kerkrade        Op aanvraag                     Op aanvraag    Nee
Lage Zwaluwe      Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle       Incidenteel
Leeuwarden       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
            Omrijden/wisselen locs
Leiden         Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Incidenteel
Lelystad Opstel    Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Nee
Maastricht       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Ja
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Moerdijk        Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle       Incidenteel
Nijmegen        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle (goederen  Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  alleen overdag)
Oldenzaal       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle       Nee
Onnen         Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Oosterhout       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + nacht    Incidenteel
Weststad
Oss Centrum      Omrijden/wisselen locs               Alle       Nee
Oss Elzenburg     Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + avond    Nee
Roermond        Serviceproces reizigersmaterieel          Alle (rangeren  Incidenteel
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  goederen alleen
                                      overdag)
Roosendaal       Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Ja
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Rotterdam CS      Serviceproces reizigersmaterieel          Alle       Geen
Rotterdam       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle       Incidenteel
Noord
Goederen
*) Dag 07:00-19:00; Avond 19:00-23:00; Nacht 23:00-07:00
Versie 1.0 van 21 december 2009                               Pagina 4
Emplacement      Indicatie geluidsruimte voor             Dagdelen*     Gevaarlijke
                                                stoffen
                                                toegestaan?
Sas van Gent      Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle (rangeren   Ja
                                      alleen overdag)
Sittard***       Serviceproces reizigersmaterieel           Alle        Ja
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Sloehaven       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle        Ja (Sloe 3
                                                incidenteel)
Terneuzen       Op aanvraag                     Op aanvraag    Incidenteel
Terneuzen       Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle (rangeren   Ja
aansluiting                                 alleen overdag)
Tiel          Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle (rangeren   Incidenteel
                                      alleen overdag)
Tilburg        Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Alle (rangeren   Incidenteel
Goederen                                  alleen overdag)
Tilburg Loven     Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag + avond    Nee
Uitgeest        Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag en avond    Incidenteel
Utrecht**       Serviceproces reizigersmaterieel           Alle        Nee
            Rangeren goederenwagens
Utrecht Lage      Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  Dag        Nee
Weide
Valkenburg       Serviceproces reizigersmaterieel           Dag        Nee
Venlo***        Serviceproces reizigersmaterieel           Alle (goederen   Ja
            Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens  niet in
                                      weekeinde)
Vlaardingen     Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens    Dag        Incidenteel
Vlissingen     Serviceproces reizigersmaterieel            Alle        Nee
Winterswijk     Serviceproces reizigersmaterieel            Alle        Nee
Zaandam       Omrijden/wisselen locs                 Alle        Nee
Zutphen       Serviceproces reizigersmaterieel            Alle        Nee
          Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
Zwolle       Serviceproces reizigersmaterieel             Alle       Nee
          Omrijden/wisselen locs en rangeren goederenwagens
*) Dag 07:00-19:00; Avond 19:00-23:00; Nacht 23:00-07:00
**) Inclusief Cartesiusweg, Landstraat en Oostzijde
***) Tevens lokale bedrijfsregels voor spoorgebruik bij vervoer van zeer brandbare gassen (zie
www.prorail.nl/vervoerders (toegang tot het spoor/ uitvoeringsregelingen/ bevoegdheidsregelingen/
lokale bedrijfsregels)
Versie 1.0 van 21 december 2009                                Pagina 5

								
To top