RAZVOJNE STRATEGIJE V POVEZAVI Z ODLAGALIÅ ÄŒI IN RAVNANJEM Z by tze65444

VIEWS: 14 PAGES: 27

									ČIŠČENJE ODPADNIH VOD Z
 RASTLINSKIMI ČISTILNIMI
   NAPRAVAMI  doc.dr. Tjaša Griessler Bulc (LIMNOS)
Onesnaženje
     PRIMER ČISTILNE NAPRAVE:
    RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVERastlinske čistilne
naprave kot ena od
okoljskih tehnologij za
manjša naselja in
posamezne hiše, ki je še
dodatno primerna za
občutljiva in
naravovarstvena območja.
      OPIS TEHNOLOGIJE
SUBSTRAT (pesek, prod, zemlja)
• Filtracija, vezava snovi, obarjanje
• Medij za rast rastlin
• Površina za naselitev mikroorganizmov

MIKROORGANIZMI (v okolju s kisikom, brez kisika)
• Procesi razgradnje
  – Nitrifikacija / denitrifikacija

MOČVIRSKE RASTLINE (trst, rogoz, šaš)
• Filtracija, vezava snovi, vnos kisika, površina za naselitev
 mikroorganizmov, ohranjanje hidravlične prevodnosti
SHEMA ČIŠČENJA
                      TIPI RČN
    Sistemi s prosto plavajočimi močvirskimi
      rastlinami
Najpogostejši so sistemi z vodno hijacinto (Eichornia crassipes), pojavljajo pa se
tudi sistemi z vodno lečo (Lemna spp.) ali drugimi prosto plavajočimi rastlinami.
Nujno je redno odstranjevanje biomase (Vymazal, 1998).
     Sistemi z ukoreninjenimi močvirskimi rastlinami-
     horizontalni tok vode pod površino
Bazeni posajeni s trstom, rogozem (Phragmites, Typha)
IZGRADNJA
         UPORABA
Čiščenje :
• Komunalne odpadne vode (naselja, turistični
 centri, naravni parki).
• Industrijske odpadne vode.
• Izcedne vode (deponije).
• Padavinskega odtoka s cest.
• Čiščenje vode z možnostjo ponovne uporabe
 (zalivanje zelenih površin-golf, gašenje
 požarov, vračanje vode na odlagališča).
Zaščita pred :
• Spiranjem onesnažil s kmetijskih površin.

Zaščita podtalnice, jezer, vodotokov, morja.
Shema RČN
PRIMERI RČN v SLOVENIJI
Rudkøbing, Denmark
Courtesy Steen Nielsen
    VF Mørke, Denmark
Ireland  FWS CW for farm runoff
        Ireland      FWS CW for farm runoff
HF CW Estarreja, Portugal aniline and HNO3 wastewaters
Hybrid CW in Dicomano, Italy,
                          Fabio Masi
3500 pe

      VF Mørke, Denmark


   HF
                    VF CW Medmenham, U.K.
          VF
                   HF (Cooper et al. 1996)
                           FWS
                       Hybrid CW at Oaklands
    1000 m2     1680  m2           (5/1990)
                    1800 m2Park, UK 1600 m2
                       Photo Paul Cooper
VF Mørke, Denmark


          VF CW Medmenham, U.K.
          (Cooper et al. 1996)
               Carlos Arias
Rudkøbing, Denmark
Courtesy Steen Nielsen
    VF Mørke, Denmark
 FWS CW Lake Okaro, New Zealand, pasture runof, Tom Headley
 FWS CW Casino, NSW, Australia
Rudkøbing, Denmark
Courtesy Steen Nielsen
    VF Mørke, Denmark
               Parking lot stormwater
               runoff
               Charleston, South Carolina

 FWS CW Casino, NSW, Australia
Rudkøbing, Denmark
Courtesy Steen Nielsen
    VF Mørke, Denmark
               Parking lot stormwater
               runoff
              Charleston, South Carolina
             HF CW, Fidji: Tom Headley
Rudkøbing, Denmark
Courtesy Steen Nielsen
    VF Mørke, Denmark
                 Parking lot stormwater
                 runoff
                 Charleston, South Carolina

 FWS CW Casino, NSW, Australia
VF Mørke, Denmark


          VF CW Medmenham, U.K.
          (Cooper et al. 1996)
            Hybrid CW at Oaklands
            Park, UK (5/1990)
            Photo Paul Cooper
 ŠTEVILČNOST RČN V EVROPI

Nemčija 50 000 (vir dr. Wissing, Bonn)
Anglija 800 (vir dr.Paul & David Coopers)
Danska 400 (vir prof.dr.Hans Brix)
Poljska 120 (vir dr.Obarska-Pempkowiak)
Portugalska 130 (vir dr.Verissimo Dias)
Italija 400 (vir dr.Fabio Massi)
Estonija 30 (vir dr.Ulo Mander)
Belgija (110, večina na Flamskem, vir dr. Diederick
Rousseau)
Irska 50 (vir dr. Jan Vymazal)
Francija 250-300 (vir dr. Alain Lienard, dr.Dirk Esser)
Češka 170 (brez individualnih, vir dr.Jan Vymazal)
Norveška 40 (vir dr.Trond Maelhum)
Slovenija 31(vir Limnos)
ŠTEVILČNOST RČN V SLOVENIJI
Nepravilni posegi v okolje
Druge vrste podobnih okoljskih tehnologij Mlinščice
 Stranski rokav
 Vegetacijski pas
 Blažilno območje
 Sonaravna močvirja
 Revitalizacije strug
 Rastlinska čistilna
 naprava
  HVALA
  ZA
  VAŠO
POZORNOST !

								
To top