Project Manager Application Engineer by env73157

VIEWS: 19 PAGES: 1

									                                           Eaton Corporation on teollisuuden monialayritys, jonka myynti
                                           vuonna 2007 oli 13 miljardia dollaria. Eaton Power Quality Oy
                                           on osa Eatonin Electrical liiketoiminta-aluetta ja on maailman
                                           johtava häiriöttömien sähkönsyötön varmistusjärjestelmien (UPS)
                                           tuottaja ja toimittaja. Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa vuosittainen
                                           liikevaihtomme on noin 119 MEur ja työllistämme yli 300 henkilöä.
                                           Haemme nyt Espoon toimipisteeseemme vahvistusta.
Technical Support Engineer Project Manager
Haemme tuotetuki-insinööriä teknisen tuen tiimiimme. Tehtävänäsi on      Haemme kotimaan myyntiin projektipäällikköä osaksi Eatonin Power Chain
toimia UPS-laitteiden teknisenä asiantuntijana yhtiömme kansainväliselle    Management® –tiimiä.
huolto- ja tukiorganisaatiolle. Teknisen neuvonnan lisäksi työhön sisältyy   Vastuualueenasi on yritysten sähkönsyötön nykytilan ja -riskien analysointi
huolto- ja koulutusmateriaalin laatimista sekä huolto-organisaation      sekä niiden perusteella tehtävien raporttien ja ratkaisuehdotusten
kouluttajana toimimista.                            laatiminen. Tehtävänäsi on osallistua häiriöttömän sähkönsyötön
Olet etsimämme henkilö kun:                          projektien ja asennusten suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan
•	 Olet koulutukseltasi sähkö- tai automaatioinsinööri             Suomessa. Tehtäviisi kuuluu myös tekninen neuvonta Eatonin häiriöttömän
                                        sähkönsyötön tuotteista ja asennusvaatimuksista.
•	 Omaat hyvät vuorovaikutustaidot
                                        Olet etsimämme henkilö kun:
•	 Olet oma-aloitteinen ja kiinnostunut uuden oppimisesta
                                        •	 Olet koulutukseltasi insinööri tai diplomi-insinööri ja omaat kokemusta
•	 Pystyt toimimaan monikansallisessa yhtiössä ja olet valmis
                                         vaativien projektien toteuttamisesta sekä sähköasennuksista
  matkustamaan
                                        •	 Sinulla on hyvät dokumentointi- ja kommunikointitaidot englannin- ja
•	 Sinulla on hyvät kommunikointi- ja dokumentointitaidot englannin- ja
                                         suomenkielellä
  suomenkielellä
                                        •	 Olet oma-aloitteinen, palvelualtis ja sinulla on hyvät ryhmätyöskentely-
Aikaisempi UPS / tehoelektroniikkakokemus ja muu kielitaito katsotaan
                                         taidot sekä kyky hallita kokonaisuuksia
eduksi tehtävässä.
                                        Lisätietoja tehtävästä antaa Technical Support Manager Juha Tummavuori.
Lisätietoja tehtävästä antaa Technical Support Manager Pauli Kallio.      JuhaTummavuori@Eaton.com, puh. 09 452 66 524.
PauliKallio@Eaton.com, puh. 09 452 66 258.Project Manager /
Application Engineer                              Application Engineer
Haemme sähkö- tai automaatiotekniikan ammattilaista vahvistamaan LSG      Haemme uran alkuvaiheessa olevaa sähkö- tai automaatiotekniikan
(Large Systems Group) -tiimiämme. LSG-tiimin asiakkaita ovat Suomessa     osaajaa vahvistamaan LSG (Large Systems Group) -tiimiämme. LSG-tiimin
ja ulkomailla toimivat suurten UPS-järjestelmien käyttäjät sekä erikoislaite  asiakkaita ovat Suomessa ja ulkomailla toimivat suurten UPS-järjestelmien
asiakkaat.                                   käyttäjät sekä erikoislaiteasiakkaat.
Toimit pääasiassa projektipäällikkönä suurten UPS -järjestelmäkokonai-     Toimit pääasiassa UPS-erikoislaitekokonaisuuksien toimittamiseen
suuksien toimittamiseen liittyvissä tehtävissä. Työnkuvaasi kuuluu       liittyvissä, myyntiä ja tuotteistamista avustavissa tehtävissä. Työnkuvaasi
keskeisenä osana järjestelmien ja niiden testaamisen suunnittelu ja      kuuluu keskeisenä osana tarjousten tekeminen ja -dokumentointi,
toteuttaminen, työn organisointi, osallistuminen tarjousten tekemiseen ja   erikoislaitteitten tuotteistaminen, viranomaishyväksyntöjen hakeminen ja
asiakasdokumentointi. Tulet työskentelemään jatkuvassa yhteistyössä eri    tuotevalikoiman kehittäminen. Tulet työskentelemään tiiviissä yhteistyössä
osastojen ja sidosryhmien, kuten myynnin, asiakkaiden ja alihankkijoiden    eri sidosryhmien kanssa, joten odotamme sinulta myös kaupallista
kanssa. Tämän vuoksi toivomme sinulta myös kaupallista ajattelutapaa.     ajattelutapaa.
Olet etsimämme henkilö kun:                          Olet etsimämme henkilö kun:
•	 Olet koulutukseltasi automaatio-, elektroniikka- tai sähköinsinööri tai   •	 Olet vastavalmistunut tai opintojen loppuvaiheessa oleva automaatio-,
  diplomi-insinööri                               elektroniikka- tai sähköinsinööri tai diplomi-insinööri. (Kaupallisen alan
•	 Sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus vastaavanlaisista        koulutus/työkokemus katsotaan eduksi)
  tehtävistä                                 •	 Pystyt toimimaan monikansallisessa yhtiössä ja olet valmis matkustamaan
•	 Sinulla on hyvä sähkötekniikan tuntemus (aiempi kokemus häiriöttömän    •	 Sinulla on jonkin verran soveltuvaa työkokemusta
  sähkönsyötön laitteista on eduksi)                     •	 Kommunikoit sujuvasti englannin kielellä
•	 Pystyt toimimaan monikansallisessa yhtiössä ja olet valmis matkustamaan   •	 Olet kiinnostunut tuotteistamiseen liittyvästä suunnittelu- ja kehitystyöstä
•	 Sinulla on kokemusta projektinvetovastuusta ja pystyt delegoimaan      •	 Omaat hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
  tehtäviä ja ohjaamaan muiden työskentelyä
                                        •	 Olet luonteeltasi pitkäjännitteinen ja analyyttinen työskentelijä, jolta
•	 Sinulla on hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot             sujuvat myös kirjalliset tehtävät
•	 Kommunikoit sujuvasti englannin kielellä                  Kokemus AutoCadin käytöstä on eduksi tehtävässä.
Lisätietoja tehtävästä antaa LSG Manager Juha Lantta.
                                        Lisätietoja tehtävästä antaa LSG Manager Juha Lantta.
JuhaLantta@eaton.com, puh. 09- 452 661 (puhelut 22-26.9.)
                                        JuhaLantta@Eaton.com, puh. 09-452 661 (puhelut 22-26.9)

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 30.9.2008 mennessä yhteystiedoissa mainitulle henkilölle sähköpostitse,
tai postitse osoitteeseen Eaton Power Quality Oy / tehtävänimike, Koskelontie 13, 02920 Espoo.

                                   www.Eaton.com,
                                  www.Powerware.fi

								
To top