PENULISAN SURAT, MEMO DAN EMAIL RASMI - Download as PowerPoint by dnc16003

VIEWS: 617 PAGES: 67

									      PENULISAN SURAT, MEMO       1


        DAN EMAIL RASMI
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                  OBJEKTIF

                       2

     Mempertingkatkan kemahiran dan
      pengetahuan peserta mengenai
      kaedah-kaedah menulis surat, memo dan email
      yang berkualiti;
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
                           3
 8.30 – 10.30 pagi 10.30           11.00 – 1.00 tgh  1.00  2.00 – 4.30 ptg
           –                      –
          11.00                    2.00
          pagi                     ptg

  Pengenalan          R   Prinsip-prinsip dan   R   Teknik Penulisan
  Kepada Konsep         E     penggunaan      E   Surat, Memo dan
   Penulisan          H    bahasa dalam      H    Email Rasmi
 Surat , Memo dan        A     penulisan      A
    Email           T                T
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004                    6/9/2010
                       4
           PENGENALAN KEPADA
           KONSEP PENULISAN
          SURAT, MEMO DAN EMAIL
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                 SURAT RASMI
      ALAT KOMUNIKASI BERTULIS YANG
       DITULIS OLEH JABATAN-JABATAN
             5
      KERAJAAN, BADAN-BADAN BERKANUN,
       SWASTA DAN INDIVIDU UNTUK
     BERHUBUNG SECARA RASMI DI ANTARA
          SATU SAMA LAIN
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
                       6

      ALAT KOMUNIKASI BERTULIS
      BAHAN RUJUKAN
      DUTA PERIBADI, JABATAN ATAU
      NEGARA.
      IMEJ
      BAHAN BUKTI YANG NYATA
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
        FUNGSI SURAT RASMI

        ALAT KOMUNIKASI BERTULIS
        DOKUMENTASI7
        DUTA
        MEDIA YANG MENGGAMBARKAN
        PENDIRIAN/ SIKAP SESUATU
        AGENSI TERHADAP ORANG
        RAMAI.

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
                     E-Mel
                       8
  • Alat komunikasi bertulis
   elektronik untuk tujuan rasmi
   atau tidak rasmi

  • Format penulisan berbeza dari
   surat dan memo

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                JENIS SURAT
                       9
         SURAT RASMI
         SURAT TIDAK RASMI
         MEMO
         E-MELzailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
   JENIS-JENIS SURAT RASMI

          SURAT-SURAT PERSENDIRIAN
          SURAT-SURAT FORMAL/RASMI
               10


          SURAT-SURAT PERNIAGAAN
          SURAT PERMOHONAN
          SURAT RAYUAN
          SURAT BANTAHAN
          SURAT MAKLUMAN

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
       JENIS-JENIS SURAT RASMI

       SURAT ARAHAN
       SURAT UCAPAN TAHNIAH/TAKZIAH/
               11

       PENGHARGAAN
       SURAT PERAKUAN
       SURAT JEMPUTAN
       SURAT CADANGAN
       SURAT PEKELILING
       SURAT IRINGANzailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
         FORMAT YANG DIGUNAKAN
                       12          SURAT
          MEMO
          TELEGRAM
          TELEX/FAK
          KAD JEMPUTAN
          PEKELILING

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                     MEMO
                       13
     Alat komunikasi bertulis di dalam
     jabatan sendiri untuk berhubung
     secara rasmi
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
               1.0 Pengenalan
                       14
   Memo merupakan singkatan perkataan
   “memorandum” (catatan atau
   peringatan).

   Memo juga merupakan sejenis surat.


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       15


   Ada tanggapan negatif tentang memo.

   Apabila seseorang itu menerima
   memo, dianggap telah melakukan
   suatu kesalahan.zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
  Memo juga berperanan seperti surat
            16

  tetapi biasanya hanya digunakan
  untuk dalam jabatannya sendiri.

  Misalnya:
  Hebahan atau panggilan mesyuaratzailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
               2.0 Bentuk Memo
                       17
 Tidak terikat dengan sesuatu bentuk yang
     tertentu seperti surat rasmi

 Memo boleh ditulis dalam bentuk borang
     dan boleh juga dalam bentuk suratzailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       18


 Boleh dibahagikan kepada dua bentuk
 iaitu:

 1. Bentuk borang; dan
 2. Bentuk terbuka
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
        2.1 Memo Bentuk Borang
                       19
  Tajuk dan maklumat yang diperlukan
  telah dicatat dalam borang

  Hanya perlu mengisi atau menandakan
  sahaja pada ruang yang telah
  disediakan

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
           2.2 Memo Bentuk Terbuka
                       20
  Bentuk ini sama seperti surat tetapi ada
  antara jabatan yang telah membuat
  reka bentuknya yang tersendiri.
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
       PERKARA PENTING DALAM
         PENULISAN SURAT
                       21


    RANCANG SURAT YANG HENDAK DITULIS
    SUSUNAN KANDUNGAN SURAT
    JELAS ISI KANDUNGAN DAN „SUARA‟
    BAHASA
    GAYA TULISAN
    MAKSUD SURAT DIHADKAN DALAM SATU
     SURAT
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
       PERKARA PENTING
     DALAM PENULISAN SURAT        22      EJAAN
      TANDA BACAAN
      REAKSI PENERIMA
      KESEDERHANAAN
      ALAMAT SAMPUL DENGAN
        BETUL

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       23
           PRINSIP-PRINSIP
           PENULISAN SURAT
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
  PRINSIP PENULISAN SURAT
                       24


                     4C+P

     Correct                  (betul)
     Clear                   (jelas)
     Comprehensive               (lengkap)
     Concise                  (ringkas)
     Polite                  (bersopan)
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004        6/9/2010
         1. CORRECT (BETUL)
                       25


       FORMAT
       EJAAN
       KANDUNGAN = TUJUAN
       TATABAHASA
       LARAS BAHASA(penggunaan
        ganti nama dan gelaran)


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
           2. CLEAR (JELAS)
                       26      PENGENALAN
      ISI KANDUNGAN
      SASARAN
      TUJUAN
      STRUKTUR
      BAHASA
      MESEJ

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                 2.1 Pengenalan
                       27


  PENGIRIM (NAMA JABATAN, ALAMAT &
  PERHUBUNGAN)
  RUJUKAN FAIL DAN TARIKH
  PENERIMA (JAWATAN, ALAMAT DAN
  POSKOD)
  RUJUKAN HORMAT
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                   2.2 Isi Surat
                       28


      TAJUK
      KESELARASAN/KONSISTEN
      RUJUKAN HORMAT
      PENGENALAN
      ISI UTAMA/ISI SOKONGAN
      HARAPAN (ANTISIPASI)


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
                 2.3 Akhir surat
                       29


    PENGAKUAN KESETIAAN
    TANDATANGAN
    SLOGAN
    SALINAN KEPADA (S.K.:)
    INITIAL
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
 3. COMPREHENSIVE (LENGKAP)
                       30
       SASARAN
       ALAMAT
       DATA
       FAKTA
       MAKLUMAT LENGKAP


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
           4. CONCISE
         (RINGKAS DAN PADAT)
              31         KISS
         SURAT RASMI PERLU
         DITULIS SEBERAPA
         RINGKAS,PADAT DAN
         RELATIF
         TIDAK PERLU BAHASA
         BERBUNGA

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
                       32
  Untuk memperlihatkan kesopanan dalam surat
  terciptalah laras bahasa surat rasmi, wacana, dan
  ungkapan tertentu dalam penulisan surat rasmi
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
                       33
     PENGGUNAAN BAHASA
      SURAT RASMI
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
             LARAS BAHASA
                       34
    PENGGUNAAN RUJUKAN GANTI
      NAMA ORANG PERTAMA, KEDUA DAN
      KETIGA.

    PENGGUNAAN GANTI NAMA DALAM
      PENULISAN SURAT RASMI DAN TIDAK
      RASMI ADALAH BERBEZA

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                        35
     2.   Penggunaan kata pemeri
        ialah dan adalah

        Unsur yang menjadi perangkai di
        antara subjek dengan frasa utama
        dalam predikat


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       36

     Pemeri ADALAH digunakan apabila
     terdapat persamaan (ekuitif) antara subjek
     dan predikat

        Contoh:
        Zakaria adalah budak baik
        Subjek/kata pameri adalah/predikat


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
     2.1 Pemeri ADALAH boleh hadir di
             37
       hadapan sendi nama

        Contoh:
        Hadiah itu adalah untuk adiknya
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
     2.2 Pemeri ADALAH boleh hadir
   di hadapan kata nafi dan kata adjektif
            38


   secara serentak

         Contoh:
         Kenyataannya adalah tidak benar
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
 2.3       Kata pemeri adalah tidak boleh
         digunakan bersama-sama dengan
               39

         kata kerja

   Contoh:
    1. Adalah dimaklumkan….(salah)
      Tuan adalah dimaklumkan….
     (betul)
    2. Adalah berjalan kaki ke sekolah
      (?)
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
2.4    Kata pemeri ADALAH tidak boleh
              berfungsi sebagai
     digunakan tanpa 40
     perangkai di antara subjek dengan
     predikat

     Contoh:
     Adalah saya dengan hormatnya….(X)
     Saya dengan hormatnya…..(/)


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
                       41
           Mengapakah banyak
          bentuk pasif dalam surat
              rasmi?zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
     1. Ayat pasif menimbulkan suasana tak
      peribadian dan tak bersahaja
               42

      pelaku tidak disebut – memudahkan
      suasana tak peribadian, terutamanya
      dalam suasana perintah.
      contoh: Tuan diminta….(pasif)
            Saya meminta tuan…(aktif)

 2.     Objek berkenaan yang dipentingkan /
       diutamakan. Oleh itu objek
       dikedepankan.

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004   6/9/2010
         KESILAPAN BAHASA
        DALAM SURAT MENYURAT
            43  Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa …
   Dengan hormatnya dimaklukan bahawa ..

  Sukacita dimaklumkan bahawa …
   Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
   Dengan hormatnya perkara di atas adalah
     dirujuk*   44

     Dengan hormatnya perkara di atas
     dirujuk

   Berhubung perkara di atas, …
     Berhubung dengan pekara di atas …
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
  Sehubungan itu, …
  Sehubungan dengan45itu, ….
  Kehadiran ke mesyuarat ini adalah diwajibkan.
  Kehadiran tuan dalam mesyuarat ini
  adalah wajib
  Segala pertanyaan boleh dibuat melalui En.Saiful
  Haris di Unit Perancangan, tel 03-23948605 ext
  492.
  Segala pertanyaan boleh diajukan kepada
  En. Saiful Haris di Unit Perancangan, tel.
  03-23948605 ext 492

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004   6/9/2010
       Senarai nama peserta-peserta
               46
       adalah seperti berikut:
       Senarai nama peserta adalah
       seperti berikut:

       Saya Yang Menurut Perintah,
       Saya yang menurut perintah,zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
  Perhatian tuan ditarik kepada perkara
                       47
     tersebut.
     Saya mohon perhatian tuan
     terhadap

  Di atas sebarang kesukaran yang timbul di
     pihak tuan adalah dikesalkan
     Sebarang kesukaran yang timbul di
     pihak tuan amat dikesali

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
  Sila majukan bersama ini satu salinan
           48
     surat …
     Sila kemukakan bersama-sama
     dengan ini satu salinan surat …

  Permohonan ini dipanjangkan ….
     Permohonan ini dikemukakan …


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
  Pihak kami akan berterima kasih kepada pihak
     tuan …       49
     Pihak kami berbesar hati sekiranya pihak
     tuan …

  Kesudian tuan menerima jemputan ini amatlah
     kami hargai dan kami mengucapkan terima kasih.
     Sekian, terima kasih
     Kesudian tuan menerima jemputan in
     amatlah kami hargai dan kami
     mengucapkan terima kasih. Sekian.zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004     6/9/2010
            masalah, tuan
  Jika ada sebarang 50
     diminta menggantikan dengan
     pegawai yang sesuai.

     Jika tuan menghadapi sebarang
     masalah, harap kiranya mencari
     pengganti yang sesuai.


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
        RUJUKAN KEHORMAT
                       51
  Bahasa sapaan yang digunakan untuk
  merujuk kepada golongan yang
  mempunyai taraf sosial dalam
  masyarakat.
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                    SAPAAN
                         52


 Tanpa gelaran Tuan/Puan


 Dengan                   Duli Yang Maha Mulia
     gelaran               (DYMM) Seri Paduka Baginda
                       Yang di-Pertuan Agong
     Rujukan
     kehormat               Duli yang Teramat Mulia
                       (DYTM) Raja Muda Kedah,
                       Perak dan Selangor

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004             6/9/2010
     iii) Tuan Yang Terutama (TYT)
               53
       Yang di-Pertua Negeri
       Duta
       Pesuruhjaya Tinggi

     iv) Yang Amat Berhormat (YAB)
       Perdana Menteri
       Timbalan Perdana Menteri
       Ketua Menteri
       Menteri Besar
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
     v) Yang Berhomat (YB)
        Menteri, Timbalan Menteri, Wakil Rakyat,
                  54

        Yang di-Pertua Dewan Negara/Rakyat/Negeri
        Ahli Dewan Negara/Rakyat/Undangan Negeri
        Setiausaha Kerajaan Negeri
        Penasihat Undang-Undang Negeri


     vi) Yang Amat Berbahagia (YABhg.)
       Isteri Yang di-Pertua Negeri/Isteri
       Perdana Menteri/Isteri Timb. Perdana
       Menteri Tun dan Toh Puan
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004      6/9/2010
     vii) Yang Berbahagia (YBhg.)
       Tan Sri/Puan Sri 55
       Datuk Seri/Datuk/Dato‟/Datuk
       Paduka/Datin

     viii) Yang Amat Arif (YAA)
        Ketua Hakim Negara
        Hakim Besar Malaya atau Borneo

     ix) Yang Arif (YA)
       Hakim Mahkamah Agong
       Hakim Mahkamah Tinggi


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004   6/9/2010
        TEKNIK PENULISAN SURAT,
        MEMO DAN EMAIL RASMI
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  56  6/9/2010
     ALAMATKAN SURAT KEPADA KETUA
             57
     PENGARAH ATAU KETUA SETIAUSAHA ATAU
     PENGARAH, ATAU PENGURUS BESAR.

     SEKIRANYA HENDAK MERUJUK SURAT
     KEPADA PEGAWAI BAWAHAN HENDAKLAH
     DITULIS PERHATIAN PEGAWAI YANG
     DIMAKSUDKAN DENGAN MENULIS NAMANYA.
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
                       58

    SEMUA SURAT KEPADA KETUA PENGARAH
     ATAU KETUA SETIAUSAHA ATAU PENGURUS
     BESAR BADAN BERKANUN YANG DATANG DARI
     ORGANISASI PENGIRIM HENDAKLAH
     DITANDATANGANI OLEH PENGURUS BESAR
     ATAU PEGAWAI KANAN.

    PEGAWAI KUMPULAN LAIN YANG DIBERI
     KUASA DAN TANGGUNGJAWAB BOLEH
     MENANDATANGANI BAGI PIHAK JAWATAN
     TERTINGGI DIDALAM ORGANISASI TERSEBUT.zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                  CARA-CARA MENULIS
                   SURAT RASMI
                       59

 Surat kepada jabatan kerajaan hendaklah dimulakan
 dengan menulis

”Saya diarah memaklumkan......"atau "Merujuk kepada
 perkara diatas adalah saya.. "

Diakhiri dengan

  Saya yang menurut perintah,
  .........................
  (Nama Pegawai yang dipertanggungjawab)
  b.p Jawatan Terkanan di Organasasi

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004      6/9/2010
Bagi surat badan berkanun pula
hendaklah dimulakan dengan menulis
                       60


"Dengan hormatnya saya merujuk
kepada perkara diatas" dan diakhiri

Dengan hormatnya,
 ................
(Nama Pegawai yang
dipertanggungjawab)
b.p Jawatan Terkanan di Organasasi

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
 Bagi Pegawai yang menjadi Setiausaha
 kepada sesuatu jawatankuasa boleh
 meletakan nama jawatankuasa yang dia
           61

 terlibat dan diakhiri dengan bagi pihak
 jawatan terkanan di organisasi tersebut.

 Saya yang menurut perintah,
 .......................
 Setiausaha
 Jawatankuasa Tender
 b.p Jawatan Terkanan di Organisasi

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004  6/9/2010
       STRUKTUR SURAT
     Daripada              62


     Kepada
     Perkara
     Nombor Bilangan atau Kod Fail
     Tarikh surat
     Salinan
     Rujukan pengirim
     Tandatangan pegawai
     bertanggungjawab
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
      Kaedah Penulisan Memo       63   Memo hendaklah ditulis secara
   ringkas iaitu dengan memulakan isi
   penting dan diikuti dengan data
   sokongan. Akhir sekali ialah
   pernyataan tentang apa yang
   diharapkan oleh penulis. Kaedah ini
   dinamakan kaedah „kun terbalik‟

zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       64
                        ISI PENTING

                        DATA SOKONGAN

                        HARAPAN
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004          6/9/2010
               Langkah Penulisan
                       65


 RANCANG (1H 5W)
 TULIS (PRINSIP 4C 1P)
 SEMAK
  (sasaran,maklumat, tujuan, harapan
  penulis / penerima, tujuan,bahasa dan
  ejaan)


zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       66
 4.2 Tulis :

 Menepati tujuannya
 Gunakan bahasa yang ringkas, jelas
 dan lembut
 Satu isi satu perengganzailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010
                       67

4.3 Semak
    Maklumatnya adakah tepat dan betul
    Tidak menimbulkan sikap negatif
    pembaca
    Konstruktif
zailan  zaiyus57@yahoo.com  hp 0192697004    6/9/2010

								
To top