EDP by pk4fila

VIEWS: 15 PAGES: 6

									Ecuatii cu derivate partiale


MULTIPLE CHOICE

 1. Să se rezolve problema Cauchy pentru ecuaŃia:
     ∂ 2u ∂ 2u
        −    =0
     ∂t 2 ∂x 2
   cu condiŃiile iniŃiale:
             ∂u
     u t =0 = x 2 ,    t =0 = 0
             ∂t
      u ( x, t ) = t 2 + x 2

 2. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:
     ∂ 2u ∂ 2u
      2 −4 2 =0
      ∂t  ∂x
     
     u = 0, ∂u = x
      t =0
          ∂t
            t =0
      u ( x, t ) = xt
                                π
  3. DeterminaŃi forma unei coarde la momentul t =         dacă mişcarea ei este definită de ecuaŃia:
                                2a
    ∂ 2u   ∂ 2u                        ∂u
      − a 2 2 şi de condiŃiile iniŃiale u  t =0  = sin x,     t =0  = 1.
    ∂t 2   ∂x                         ∂t
               π
       u ( x, t ) =
              2a
 4. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:
     ∂ 2u ∂ 2u
      2 − 2 =0
      ∂t  ∂x
     
     u = x, ∂u = − x
      t =0
          ∂t
            t =0
      u ( x, t ) = x (1 − t )
 5. DeterminaŃi soluŃia ecuaŃiei:
     ∂ 2u     ∂ 2u
      2  − a2 2 = 0
      ∂t     ∂x
     
     u = 0, ∂u = cos x
      t =0
             ∂t
               t =0


            1
      u ( x, t ) = cos x sin at
            a
                          1
6. Să se găsească forma unei coarde la momentul t = π dacă mişcarea sa este definită de ecuaŃia:
   ∂ 2u ∂ 2u
    2 − 2 =0
    ∂t   ∂x
   
   u = sin x, ∂u       = cos x
    t =0
         ∂t
              t =0


    u = − sin x
7. Să se aducă la forma canonică indicând transformările de variabile:
  ∂ 2u   ∂ 2u  ∂ 2u ∂u  ∂u
     +2    − 3 2 + 2 + 6 = 0.
  ∂x 2
       ∂x∂y  ∂y  ∂x  ∂y
     ∂ u 1 ∂u
      2
        +   = 0 , ξ = x + y , η = 3x − y
     ∂ξ∂η 2 ∂ξ

 8. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
   ∂ 2u   ∂ 2u  ∂ 2u ∂u ∂u
     +4    +5 2 + +2 = 0
   ∂x 2
       ∂x∂y  ∂y  ∂x ∂y
      ∂ 2u ∂ 2u ∂u
        +  +  =0 ,      ξ = 2x − y ,  η=x
      ∂ξ 2 ∂η 2 ∂η
 9. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
   ∂ 2u  ∂ 2u ∂ 2u ∂u  ∂u
      −2   + 2 +α  +β  + cu = 0.
   ∂x 2
       ∂x∂y ∂y  ∂x  ∂y

       ∂ 2u      ∂u  ∂u
          + (α + β )  +β  + cu = 0 ,    ξ = x+ y ,    η=y
       ∂η 2
               ∂ξ  ∂η

 10. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate
   ∂ 2u      ∂ 2u         ∂ 2u  ∂u
      − 2 cos x    − ( 3 + sin 2 x ) 2 − y  =0
   ∂x 2
           ∂x∂y          ∂y   ∂y

       ∂ u η − ξ  ∂u ∂u 
         +     −  =0 ,       ξ = 2 x + sin x + y ,   η = 2 x - sin x - y
       ∂ξ∂η  32  ∂ξ ∂η 
 11. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate
     ∂ 2u     ∂ 2u   2 ∂ u
                  2
                     ∂u
    y2
       + 2 xy    + 2x    +y  = 0.
     ∂x 2
           ∂x∂y     ∂y 2
                     ∂y
      ∂ 2 u ∂ 2u    1 ∂u 1 ∂u
         + 2+      ⋅   +  ⋅  =0,     ξ = x2 − y 2 ,   η = x2
      ∂ξ 2
          ∂η ξ − η ∂ξ 2η ∂η
 12. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
     ∂ 2u     ∂ 2u  2 ∂ u
                 2
                        ∂u
   tg x 2 − 2 y tgx
    2
              +y    + tg 3 x  = 0.
     ∂x      ∂x∂y   ∂y 2
                        ∂x
       ∂ 2u 2ξ ∂u
         − ⋅   =0 ,     ξ = y sin x ,  η=y
       ∂η 2 η 2 ∂ξ

                          2
13. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
   ∂ 2u      ∂ 2u     ∂ 2u   ∂u 1    ∂u
     + 2sin x    − cos 2 x 2 + cos x + sin 2 x  = 0.
   ∂x 2
          ∂x∂y      ∂y    ∂x 2    ∂y
        ∂ 2u 1  ξ + η ∂u
          + cos     =0 ,      ξ = x + y + cos x ,    η = x − y − cos x
       ∂ξ∂η 2    2 ∂η
14. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
     ∂ 2u    ∂ 2u    ∂ 2u  ∂u  ∂u
   x2    + 2 xy   − 3 y 2 2 − 2 x + 4 y + 16 x 4u = 0.
     ∂x 2
           ∂x∂y    ∂y   ∂x  ∂y
        ∂ 2u  1 ∂u 1 ∂u                       x3
          +  ⋅ −   +u = 0 ,         ξ = xy ,  η=
       ∂ξ∂η 4η ∂ξ ξ ∂η                        y
15. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:

   (1 + x ) ∂xu + (1 + y ) ∂yu + x ∂u + y ∂u = 0.
          2       2
       2        2

       ∂     2
               ∂    ∂x2
                      ∂y
     ∂ 2u ∂ 2u
       +
     ∂ξ 2 ∂η 2
          =0,          (
                  ξ = ln x + 1 + x 2 ,  )      (
                                 η = ln y + 1 + y 2  )
16. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
         ∂ 2u       ∂ 2u   ∂ 2u
   sin 2 x      − 2 y sin x    + y 2 2 = 0.
         ∂x 2       ∂x∂y    ∂y
       ∂ 2u   2ξ   ∂u             x
          − 2   ⋅  =0 ,     ξ = ytg   ,  η=y
       ∂η ξ + η ∂ξ
         2    2
                             2

17. Să se aducă la forma canonică şi să se indice transformările de variabile efectuate:
     ∂ 2u     ∂ 2u  2 ∂ u
                  2
                      ∂u
   cth x 2 − 2 y cthx
     2
               +y    + 2y  = 0.
     ∂x      ∂x∂y   ∂x 2
                      ∂y
       ∂ 2u  1  ∂u  ∂u 
          + 2 
             ξ +η  =0 ,          ξ = y chx ,    η = shx
       ∂η 1 + η  ∂ξ
         2
                ∂η 
 18. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
   transformarea făcută:
     ∂ 2u ∂ 2 u
    y 2 + 2 = 0.
     ∂x ∂y
      ecuaŃia este de tip eliptic dacă y > 0 ,iar, forma canonică este:
         ∂ 2u ∂ 2u 1 ∂u                 2 3
           +  +   =0,      ξ=x,     η = y2  ( y > 0)
         ∂ξ 2 ∂η 2 3η ∂η                 3
 19. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi apoi să se aducă la forma canonică, precizând
   transformarea făcută:

    ∂ 2u  ∂ 2u ∂u
      + y 2 +α  =0 ,        unde α = constant
    ∂x 2
        ∂y  ∂y
        ecuaŃia este de tip hiperbolic dacă y < 0 , iar forma canonică este:
              1
            α −  ∂u ∂u 
        ∂u2
                          ξ = x − 2 − y
                          
           −   2
                  −  =0 ,            ( y < 0)
        ∂ξ∂η ξ − η  ∂ξ ∂η         η = x + 2 − y
                          
                          3
20. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
  precizând transformarea făcută:
    ∂ 2u  ∂ 2u
   y 2 +x 2 =0
    ∂x   ∂y
       ecuaŃia este de tip eliptic dacă x > 0 , y > 0, iar, forma canonică este:
                                      3

       ∂ u ∂ u 1 ∂u 1 ∂u
        2    2
                                ξ = (−x)2
         +  +   +   =0 ,            
       ∂ξ 2 ∂η 2 3ξ ∂ξ 3η ∂η                     3
                                η = ( − y ) 2
                                
21. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
   precizând transformarea făcută:
    ∂ 2u  ∂ 2u
   x 2 + y 2 =0
    ∂x   ∂y
       ecuaŃia este de tip eliptic pe exteriorul cercului x 2 + y 2 = 1, iar forma canonică
       este:
       ∂ 2 u ∂ 2u     y    1 − x2 − y 2
         + 2 =0, ξ =   , η=
       ∂ξ 2 ∂η     x −1     x −1
22. Să se stabilească tipul ecuaŃiei în funcŃie de x şi y, apoi să se aducă la forma canonică,
   precizând transformarea făcută:
       ∂ 2u     ∂ 2u      ∂ 2u   ∂u    ∂u
   (1 − x2
       ∂x 2  )
         − 2 xy
             ∂x∂y
                − 1 + y2( ∂y 2  )
                        − 2x − 2 y
                          ∂x   ∂y
                                =0

     pentru 1 − x 2 + y 2 > 0 ecuaŃia este de tip hiperbolic, iar, forma canonică este:
        ∂ 2 u ∂ 2u             y       1 − x2 + y 2
          −   =0,        ξ=    ,  η=
        ∂ξ 2 ∂η 2             1+ x       1+ x
23. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
   ∂ 2u      ∂ 2u     ∂ 2u    ∂u
      − 2sin x    − cos 2 x 2 − cos x  =0
   ∂x 2
          ∂x∂y      ∂y     ∂y
       u ( x, y ) = ϕ ( x + y − cos x ) +ψ ( x − y + cos x )

24. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:

        u ( x, y ) = ϕ  (  x − y +ψ) (   x+ y  )     x, y > 0

25. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
    ∂ 2u  2 ∂ u
          2
              ∂u
   x 2
       −y    − 2y  =0
    ∂x 2
         ∂y 2
              ∂y
             x         y
       u ( x, y ) = ϕ ( x, y ) + ψ  
             y        x
26. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
   2 ∂ u      ∂ 2u    2 ∂ u   ∂u   ∂u
     2              2
  x    − 2 xy     +y      +x +y     =0
    ∂x 2
           ∂x∂y     ∂y 2
                      ∂x   ∂y
     u ( x, y ) = ϕ ( x ⋅ y ) ln y +ψ ( x ⋅ y )

                             4
27. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
   ∂  2 ∂u    ∂ 2u
     x   = x2 2
   ∂x  ∂x    ∂y
             ϕ ( x − y ) +ψ ( x + y )
     u ( x, y ) =
                      x
28. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
        ∂ 2u ∂u ∂u
   ( x − y)    − +  =0
        ∂x∂y ∂x ∂y
             X ( x) − Y ( y)
     u ( x, y ) =          , unde X ( x ) şi Y ( y ) sunt funcŃii arbitrare
               x− y
29. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
    ∂ 2u  ∂u ∂u
      + y + x + xyu = 0
   ∂x∂y   ∂x ∂y
                x2 + y 2
              −
     u ( x, y ) = e     2
                     ϕ ( x ) +ψ ( y ) 
                              

30. Utizând schimbarea de variabile independente :
      y       z
   ξ=    , η = , ζ = z− y
      x       x
  să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
     ∂ 2u      ∂ 2u     ∂ 2u    ∂ 2u    ∂ 2u     ∂ 2u
   x 2 2 + 2 xy       + y 2 2 + 2 yz      + z 2 2 + 2 zx     =0
     ∂x      ∂x∂y     ∂y     ∂y∂z     ∂z     ∂z∂x
                     y z    y z
      u ( x, y, z ) = ( z − y ) ϕ  ,  + ψ  ,  , unde ϕ ( ⋅, ⋅) şi ψ ( ⋅, ⋅)
                     x x     x x
31. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
  ∂ 2u     ∂ 2u      ∂ 2u    ∂ 2u
   ∂t 2
      = a11 2 + 2a12
         ∂x      ∂x∂y
                    + a22 2
                       ∂y
                              ( a11a22 = a12 )
                                    2
                 (               ) (
     u ( x, y , t ) = ϕ x + a11t , y + a22t + ψ x − a11t , y − a22t          )
     unde ϕ şi ψ sunt funcŃii arbitrare.

 32. Să se rezolve ecuaŃii diferenŃiale cu derivate parŃiale de ordinul doi:
    ∂ 4u  ∂ 4u ∂ 4u
      −2 2 2 + 4 = 0
    ∂x 4  ∂x ∂y ∂y
      u ( x, y ) = ( x − y ) f1 ( x + y ) + ( x + y ) f 2 ( x − y ) + f3 ( x − y ) + f 4 ( x + y )
      unde f k ( ⋅)     ( k = 1, 4) sunt funcŃii arbitrare
 33. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
    ∂ 2u  ∂ 2u  ∂ 2u                         ∂u
      +2   −3 2 = 0 ,              u y =0 = 3x 2 ,        =0
    ∂x 2  ∂x∂y  ∂y                          ∂y  y =0


      u ( x, y ) = 3x 2 + y 2
                                 5
34. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
         ∂ 2u       ∂ 2u  ∂u ∂u                           ∂u
   (1 + x )2

         ∂x 2
            − (1 + y 2 )
                  ∂y 2
                     +x −y
                      ∂x ∂y
                         =0 ,           u y = 0 = ϕ0 ( x ) ,
                                                   ∂y
                                                          = ϕ1 ( x )
                                                      y =0

              1   α 2 − 1   β 2 − 1  1 β 1  z 2 − 1 
      u ( x, y ) =   ϕ0      ϕ0        ϕ1 
              2   2α   2 β   2 ∫α z  2 z 
                            −         dz


              (
      unde, α = x + 1 + x 2     )(  y + 1+ y2 , )    β=
                                      x + 1 + x2
                                      y + 1+ y2

35. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:

   ∂ 2u      ∂ 2u     ∂ 2u     ∂u                             ∂u
     + 2 cos x    − sin x
                2
                    − sin x  =0,           u y =sin x = ϕ0 ( x ) ,             = ϕ1 ( x )
   ∂x 2
          ∂x∂y     ∂y 2
                        ∂y                             ∂y  y = sin x

                                          x −sin x + y
              1                          1
      u ( x, y ) =                            2 ∫ ϕ1 ( z ) dz
               ϕ 0 ( x − sin x + y ) + ϕ 0 ( x + sin x − y )  +
               
              2                           x + sin x − y36. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
   ∂ 2u   ∂ 2u  ∂ 2u ∂u ∂u                          ∂u
     +4    −5 2 +  −  = 0,          u y =0 = f ( x ) ,          = F ( x)
   ∂x 2  ∂x∂y  ∂y  ∂x ∂y                          ∂y  y =0


                        x− y z      x−
                                   y
                                         
                   5 − x+ y  5 6         5 z
                                         
      u ( x, y ) = f ( x + y ) + e  6
                        ∫ e f ′ ( z ) dz − ∫ e F ( z ) dz 
                                    6
                   6
                        x+ y
                       
                                 x+ y
                                         
                                         
37. Să se rezolve ecuaŃia de tip hiperbolic:
    ∂ 2u     ∂ 2u   2 ∂ u
                 2
                                         ∂u
   x2
      − 2 xy    − 3y    =0,        u     = ϕ0 ( x ) ,        = ϕ1 ( x )
    ∂x 2    ∂x∂y     ∂y 2            y =1
                                         ∂y  y =1

                                    x                    x


                (  )      x 3 4 3
                                    y        7       7     y
           3      1                      3   −       −
     u ( x, y ) = ϕ 0 x 3 y + yϕ 0        + x y ∫ ϕ 0 ( x ) x dx − 4 x 3 y ∫ ϕ1 ( x ) x 4 dx
                                            4
           4      4        y  16  x3 y
                                        4    x3 y
                              6

								
To top