Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Giới thiệu CLB

VIEWS: 67 PAGES: 16

									GIỚI THIỆU ĐÔI
NÉT VỀ CLB TÀI
 NĂNG TRẺ
 ĐƯỢC SỰ TÀI TRỢ CỦA CÁC DOANH
 NHÂN TRẺ THÀNH CÔNG VÀ CÓ KINH
 NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHO CÁC CÔNG
 TY LỚN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Ở
 NHIỀU LĨNH VỰC, ĐẶC BIỆT TRONG
 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ TẠO RA NHỮNG
 SÂN CHƠI LÀNH MẠNH - BỔ ÍCH CHO
 TẤT CẢ CÁC BẠN TRẺ NĂNG ĐỘNG
 HIỆN NAY BAN CỐ VẤN CLB GỒM 3
 DOANH NHÂN SAU :
LƯU QUỐC NGỌC
  GĐKD TẠI VN
LÊ MINH TÚ
SỨ MẠNG
NGUYỄN LĂNG HOÀNG ANH
      SỨ MẠNG

 GÓP PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
 & NHÂN HIỆU NGƯỜI VN
 KHƠI DẬY TINH THẦN ĐOÀN KẾT – YÊU
 NƯỚC - PHỤC VỤ XÃ HỘI
 TẠO RA ĐỘI NGỦ DOANH NHÂN TRẺ
 LỚN MẠNH VÀ HÙNG HẬU
      TẦM NHÌN
 - TRỞ THÀNH MỘT TỔ CHỨC CHUYÊN
NGHIỆP – UY TÍN TẦM QUỐC GIA & KHU
VỰC
 - TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP
KINH DOANH – NHÂN SỰ - DIỂN GIẢ NỔI
TIẾNG CHO QUỐC GIA & KHU VỰC
 - CHỦ ĐỘNG VÀ TIÊN PHONG TRONG
TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC MỚI
         MỤC TIÊU
 DÀI HẠN : ĐẾN NĂM 2020
   TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TOP 10 CHÂU Á
   THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 10 DỰ ÁN LỚN TẦM QUỐC TẾ
   BỒI DƯỠNG 100 DOANH NHÂN TRẺ THÀNH ĐẠT

 TRUNG HẠN : ĐẾN NĂM 2015
   TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TOP 10 VIỆT NAM
   THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 10 DỰ ÁN LỚN TẦM QUỐC
   GIA
   BỒI DƯỠNG 30 DOANH NHÂN TRẺ THÀNH ĐẠT

 NGẮN HẠN : ĐẾN NĂM 2011
   ĐƯA CLB TRỞ THÀNH TỔ CHỨC UY TÍN TẠI VN
   CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP KD VỪA VÀ NHỎ
   CUNG CẤP NGUỒN NHÂN SỰ CAO CẤP CHO DOANH
   NGHIỆP
   TẠO RA ĐỘI NGỦ DOANH NHÂN TRẺ NHIỆT HUYẾT
       QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

  GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHI RA TRƯỜNG
  GIAO LƯU & CHIA SẼ VỚI NGƯỜI THÀNH CÔNG
  ỨNG VIÊN ĐIỀU HÀNH CHO CLB
  LÀM CỘNG TÁC VIÊN CHO DOANH NGHIỆP
  BÁN SẢN PHẨM GIÁO DỤC
  THAM GIA HỆ THỐNG KD CỦA CLB
  THAM GIA SÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ONLINE CỦA CLB (dự kiến)
  MIỄN PHÍ TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CLB

    NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP (NGÔN TỪ VÀ PHI TỪ)
    ĐỘI NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
    XÂY DỰNG NHÂN HIỆU
    NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG (BÁN LẺ & BÁN SĨ)
    XÂY DỰNG VÀ BÁN THƯƠNG HIỆU
    KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIAO DỊCH VÀNG & CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ)
    …SỨC MẠNH TIỀM THỨC (SƠ – TRUNG – CAO CẤP)
    VÀ TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT KHÁC CỦA CLB
           CƠ CẤU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CLB


                C.TỊCH CLB         (NHIỆM KÌ 1 NĂM)
                             TỐI ĐA 2 NHIỆM KÌ
                   ADMIN
             BAN CỐ VẤN + QUẢN LÍ (3-5 NGƯỜI)
  P.CT    P.CT    P.CT    P.CT    P.CT     P.CT     P.CT
THƯỜNG TRỰC  ĐỐI NGOẠI  ĐỐI NỘI  ĐÀO TẠO   KẾ HOẠCH   TÀI CHÍNH  CHIẾN LƯỢC


  3-5     3-5     3-5    10-30    3-5     2-4      3-5
  N.SỰ    N.SỰ    N.SỰ    N.SỰ    N.SỰ     N.SỰ     N.SỰ
        TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CLB

 GIAI ĐOẠN 1 : DỰ KIẾN 03 THÁNG
    XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CON NGƯỜI NỒNG CỐT - CHUYÊN
    NGHIỆP - GIỎI
    KHOẢNG 40 - 50 NHÂN SỰ
 GIAI ĐOẠN 2 : DỰ KIẾN 03 THÁNG
    THÀNH LẬP VP TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI
    THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÁC DOANH NGHIỆP
    TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
 GIAI ĐOẠN 3 : CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
    CHÍNH THỨC ĐƯA CLB ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
    DỰ KIẾN THÁNG 06/2011 ĐƯA WEBSITE CỦA CLB CHÍNH
    THỨC LÊN SÀN GIAO DỊCH ONLINE
GHI CHÚ : CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH VỪA CUỐN CHIẾU VỪA SONG SONG
     CÂU HỎI THẢO LUẬN


1/ LÍ DO BẠN MUỐN THAM GIA LÀ GÌ?

2/ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG LÀ GÌ?


3/ VẬY CẦN PHẢI LÀM GÌ VÀ LÀM NTN?


1% Ý TƯỞNG + 99% NỖ LỰC HÀNH ĐỘNG = ĐẠT
ĐƯỢC
 CHÚC TẤT CẢ
CÁC BẠN LUÔN
 THÀNH ĐẠT

								
To top