VIZA SO'ROVNOMASI VISA APPLICATION by rlb27893

VIEWS: 32 PAGES: 2

									 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI
 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

                                         Surat
               VIZA SO’ROVNOMASI
                VISA APPLICATION                  Photo Shahsiy ma’lumotingiz / Your personal details:
 1             Fuqaroligi
              Citizenship


 2        To’liq ismi-sharifi
              Last Name

              First Name


 3   Tug’ilgan vaqti (KUN / OY / YIL)        Tug’ilgan joyi
    Date of birth (DAY / MONTH / YEAR)       Place of birth


 4          Oilaviy ahvoli            Jinsi
            Marital status            Sex
                                     E/M    A/F

 5     Pasport raqami va turi          Amal qilish muddati
      Passport number and type               Valid untill

    Ish yoki o’qish joyi, lavozimi,
 6
       manzili, telefon raqami
    Place of work or study, position,
         address, phone number


 7   Doimily yashash manzili,
          telefon raqami
        Permanent address of
      residence, phone number

Tashrif ma’lumotlari / Visit details:
 8    Safar maqsadi (batafsil)

     Purpose of visit (in details)


 9         Safar muddati:          dan                 gacha
        Duration of stay: from            untill


 10          Safarlar soni
          Number of entries


 11 Taklif qilayotgan tashkilot yoki
    shaxs, manzili, telefon raqami
     Name of inviting organization
   (company), person, address, phone
                number

                         Davomi keyingi betda / Continued overleaf
                                               F
12      O’zbekistonda yashash
              joyingiz
               Address while in
                 Uzbekistan


13           O’zbekistonda
        boradilgan manzillari
           Cities to be visited in
                Uzbekistan


14      O’zbekistonga qilgan
      avvalgi safarlari (qachon
       va qaysi tashkilot yoki
        shaxs taklif qilgan)
          Previous visits to
         Uzbekistan (when,
      organisation (companies)
          or person visited)


15           O’zbekistonda
          qarindoshlaringiz
         bormi? Qarindoshlik
              aloqalari?
        Do you have relatives in
      Uzbekistan? If “YES”, what
      is their relationship to you?


16       Birga safar qilayotgan
           hamrohlaringiz
      Persons travelling with you

 So’rovnomadagi ma’lumotlar haqiqiyligini tasdiqlayman
 I declare that the information given in this application is true and correct
 Izoh: Noto’g’ri ma’lumotlar viza rasmiylashtirishni to’xtatishga yoki uni bekor qilinishiga olib keladi
 Note: False or incomplete information given in this application may result in refusal of issuance visa or its cancellation

 Imzo                                        Sana
 Signature                                      Date

                    Rasmiy yozuvlar uchun For official use only
 Qayd raqami                  Berilgan viza raqami          Viza turi
 Viza muddati                  Viza tasdig’i raqami          Viza berilgan kuniViza so’rovnomasi (04/2001)

								
To top