GEGURITAN by pezzz

VIEWS: 3,117 PAGES: 1

									PRAMESTA ANNISA.S

082114227


      KEMBANG   MELATI
   Sedhompol kembang melati kang mas wus kirim marang sliramu

   Kirimake tiba ngambang ing teras ngarep omahmu

   Wujud tresno marang sliramu lan teko mu

   Neng kotaku lan atiku

      Sarayo manuk-manuk padha pista

      lan wengi wus nunggu

      Kanthi kekidhungan kang banget biru

   MALDINIKU…

   Apa sliramu isih sumelang tekane pesta kuwi

   Sakwise suwe ora ketemu sliramu…      ANGIN
   Angin mlakumu ngggawe miyak rambutmu

   Angin mlakumu gawe nyebar gandha arum kembang melati khas
   wewangimu,

      Angin gawa aku neng yayiku ben saben dina aku isa ing
      sandinge

      Angin gawa pangrasaanku iki marang slirae ben ngerti
      apa sing aku rasakke,

   Angin Aku tresna marang slirae

   Saben dina cah ayu, aku mikir slirae.

								
To top