; TEKS PIDATO
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

TEKS PIDATO

VIEWS: 6,355 PAGES: 2

 • pg 1
									                Bismillahirrohmannirrohim

Rabisy rahli shodri wayassir lii amrii wahlul’uq datan min lisaani yafqahuu qaulii

Ama ba’alu

Assalamualaikum warrohmatullahi wabbarokatuh.    Yth : Ibu kepala sekolah, bapak kepala desa, bapak ketua BP3, Bapak/Bu Guru wali
       murid, serta Kakak-Kakaku kelas VI yang kami sayangi.   Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang dan segala puji bagi
ALLAH yang memiliki alam besrta isinya. Atas Rahmat dan hidayahnya serta barokah-Nya,
maka kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri undangan dengan hati lapang dan tulus
ikhlas serta dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salm kita limpahkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W.

Semoga amal ibadah kita semua di terima ALLAH .SWT.Kakaku-kakaku kelas VI

Dengan berat hati bercampur gembira mendengar kakak-kakak ku lulus semua 100 %

Kakakku yang kami sayangi

Kewajiban kita adalah : Belajar, patuh pada guru, berbakti pada kedua orang tua, bekerja ,
berdoa, dan berusaha.

Kakak-kakaku kalina telah menyelesaikan kalian di tingkat pendidikan dasar.
KAKAK-KAKAKU

    Kewajiban di pundak kita amatlah sangat berat namun mulia. Kalian mulai dari kelas I
hingga kelas VI telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Maka kalian berhak mendapatkan ijazah untuk melanjutkan kewajiban kalian kejenjang yang
lebih tinggi lagi.

   Adik-adik di sini sangat setuju dengan diadakan rekresasi, maka beban-beban yang
semua kakak-kakakku pikul menjadi lebih ringan dan segar kembali

Tujuan rekreasi itu adalah :

  1. Menyegarkan fikiran yang telah agar kembali fresh.
  2. Menghilangkan kejenuhanatau kebosanan.
  3. Mensyukuri kenikmatan ALLAH dan keindahan alam sekitar –NYA.Kakak-kakaku

   Selama adik-adik kelas I sampai kelas V berteman, bergurau, bercanda, dengan
perasaan yang amt berat kita berpisah demi kewajiban di tingkat yang lebih tinggi demi nusa
dan bangsa.

   Maka kalian kami lepaskan , semooga menjadi anak-anak yang shaleh dan sholekhah.

   Demikian sepatah kata yang bisa kami sampaikan, bila ada salah-salah kata dan
kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.           Wabilahi taupik walhidayah.

           Wassalamuallaikum warrohmatu;;ahi wabarrokatu.

								
To top
;