TEKS PIDATO BHS JAWA by pezzz

VIEWS: 53,827 PAGES: 2

									            PAMIT / PERPISAHANASSALAMUALAIKUM WR. WB.
   Dumateng   Bapak/Ibu  Kepala  Sekolah  ingkang  kawulo
mulyaaken, Bapak/Ibu Guru Ingkang kawulo hormati, saha kanca-
kanca ingkang kulo tresnani,
   Puja lan puji syukur sumangga sami kita haturkan dumateng
Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kawilujengan,
saengga ing wekdal puniko kita dipun panggihaken ing pasamuan
ngriki,
   Bapak/Ibu Guru ingkang sampun nggulawantah kula wiwit kelas
setunggal (1) ngantos kelas enem (6) lan ngantos saget lulus sedoyo
Gegayuhan luhur Bapak/Ibu Guru ingkang minteraken murid kanti
sabar lan ikhlas. Tanpa pamrih mbudidaya tansah paring ilmu lan
kaweruh, ingkang sanget migunani tumraping nusa lang bangsa
addedasar sesanti nipun Kihajar Dewantara inggih punika ;
   “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri
Handayani”
   Pramila meniko wakili pun kanca–kanca kulo ngaturaken
gunging pamuwun lan pangapunten, mugi – mugi Bapak/Ibu Guru
tansa pinaringan sehat lan panjang yuswa, Lan nyuwon dongo
pangestu mugi–mugi kulo sakanca-kanca sageto ngelajengaken
sekolah ingkang langkung inggil.
  Wusana cekap semanten atur kula bilih wontetn kelatuking atur
kulo nyuwon gunging pangaksani.


  WASSALAMUALAIKUM WR. WB

								
To top