Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Photodex ProShow Gold 3

Document Sample
Photodex ProShow Gold 3 Powered By Docstoc
					     3 Chương trình slide shows
 ProShow Gold/Producer/Standard v3.0.1974

NGUỒN : http://www.softvnn.com/forums/search.php?searchid=1702503


 1. Photodex ProShow Gold 3.0.1974
   Download Soft , dung lượng 31.61 MB :
   http://files.photodex.com/release/psgold_30_1974.exe
   Download File KeyGen , dung lượng 254.44 KB.
   http://xiklo.com/b3d
 2. Photodex ProShow Producer 3.0.1974
   Download Soft dung lượng 27.89 MB :
   http://files.photodex.com/release/pspro_30_1974.exe
 3.Photodex ProShow Standard 3.0.1974
   Download Soft dung lượng 25.11 MB :
   http://files.photodex.com/release/pshow_30_1974.exe
 4.Download File Keygen :
   http://windows.subsever.com/Multimedia/Graphic/Graphic%20Others/
   Proshowgoldkeygen.rar


II.CÀI ĐẶT : Photodex ProShow Gold 3.0.1974

Các Chương Trình Photodex ProShow Producer 3.0.1974 và
Photodex ProShow Standard 3.0.1974 cài đặt giống như Proshow
Gold . Chú ý trong File Keygen Hàng Choose a product nhớ nhấp xổ
xuống chọn Tên Chương Trình mà bạn muốn cài đặt . Vì cài đặt và
nhập CD Key rất đơn giản nên utbinh không kèm Hình Minh Họa .

 1. Nhấp File psgold_30_1974 để bắt đầu cài đặt > Next > Nhấp
   Thẻ I Agree > Next > Next > Install > Ok > Finish.
 2. Đã có Shortcut ở Desktop > Chương Trình Proshow Gold phiên
   bản trước mà bạn đã cài đặt sử dụng đã bị cài đè lên không
   còn tác dụng nửa > Nhấp lên Shorcut nầy > Hiện ra giao diên
   chương trình Photodex ProShow Gold 3.0.1974 > Nhấp Thẻ
   Activate Registration > Hiện ra bảng Enter Registration .                                   1
  3. Nhấp File Keygen > Hàng Choose a product nhớ nhấp xổ
   xuống chọn Tên Chương Trình mà bạn muốn cài đặt là
   Proshow Gold :
    Name nhập tên bạn : utbinh
    Phone Number nhập Phone của bạn : 0909103135
    Nhấp Thẻ Generate > Hiện ra chữ số trong hàng
    Registration Key : DBBMNWD5HGU5F.
  4. Bạn nhập Name – Phone Number – Registration Key > Nhấp
   Thẻ Activation Registration > Ok.
  5. Hiện ra bảng Message có ghi : Your Registration Key has been
   accepted .Thank you for Registring > Ok. Như vậy là bạn sử
   dụng lâu dài .

   Tác giả : khigia5000@gmail.com
   Ngày 1.9.2007

   ProShow Gold Registration Key
   Name: ida foster
   Phone: (954) 563-0760
   Registration Key: DBB/B5D-S7F-Y2WY
   Registration Date: August 24, 2007
   Upgrades Until: August 24, 2008

   ProShow Producer Registration Key
   Name: ida foster
   Phone: (954) 563-0760
   Registration Key: UBB/B5D-S7F-YHWY
   Registration Date: August 24, 2007
   Upgrades Until: August 24, 2008

   If your order contains software which is delivered electronically, you will
   need to download the software and activate it using the registration key
   provided.To download, visit: http://www.photodex.com/downloadsProShow Gold/Producer/Standard v3.0.1974
- 08-17-2007, 03:20 PM


     ProShow Gold/Producer/Standard v3.0.1974
ProShow Gold 3.0 Là một giải pháp phần mềm trình chiếu hoàn chỉnh để chia sẻ những kỉ niệm


                                               2
đẹp lên DVD, PC, và Web!
Mang sức sống đến những những bức tranh tĩnh bằng vệc thêm những hiệu ứng như: cận cảnh,
phóng to nhỏ, và xoay. Thêm phụ đề vào bức tranh hoặc video và chọn trên 280 hiệu ứng thay đổi.
thật dễ dàng để kể câu truyện với ProShow Gold 3.0

    Tạo và chia sẻ file trình chiếu
    Tạo file trình chiếu ngay và xem nó ở mọi nơi. Pro Show Gold phát ra 11 kiểu định dạng
    khác nhau, bao gồm DVD CD, ÊXE, Flash, HD Video và nhiều dạng khác!
    Mang sức sống đến bức ảnh
    Thêm những hịêu ứng như cận cảnh, phóng to nhỏ, xoay vào bất cứ bức ảnh nào trong file
    trình chiếu. Quay cận vào điểm ưa thích hoặc tạo ảnh rộng. đều có thể làm được dễ dàng với
    Proshow Gold 3.0
    Dễ dàng sử dụng
    Cung cấp render DVD/CD nhanh hơn, chơi file trên Pc và chất lượng file xuất tuyệt vời.

Tổng quan về chức năng:

    Mới! thêm vô số layer vào file trình chiếu
    Drag n Drop( kéo và thả) nội dung vào file trình chiếu
    Hỗ trợ 100+ kiểu file
    Hỗ trợ hiệu ứng trong suốt cho fle PSD,PNG, TIFF, GIF
    Gồm ―Built-in video trimmer crops video clips precisely‖
    Mới! làm bức tranh thêm tuyệt với những công cụ chỉnh bao gồm: crop, red-eye removal,
    rotate, flip, sharpen, drop shadow, colorize, etc.
    Một nút để chỉnh màu tự động cho bức tranh
    Tùy biến thời gian hiện từng tranh trong file trình diễn.

Những hiệu ứng

    Mới! làm bức tranh sống động với những hiệu ứng chuyển động
    Pan photo, bao gồm panoramic, xoay tranh theo mọi góc
    Precise motion control—use composition lines for perfect alignment
    Mới! cân, phóng tranh tới mọi kích cỡ với khoảng zoom tăng
    Cài đặt acceleration styles cho hiệu ứng di chuyển.
    Mới! thêm 280 hiệu ứng chuyển. đặt hiệu ứng chuyển ngẫu nhiên chỉ với style bạn chọn.
    Điều chỉnh thời gian giữa mỗi lần chuyển
    Chọn ngẫu nhiên hiệu ứng chuyển
    Thêm vô hạn số lời dẫn để tăng chất lượng file trình diễn
    Chỉnh font, kích cỡ, màu sắc, kiểu của lời dẫn
    Mới! làm lời dẫn thêm vui nhộn – chọn từ 100+ hiệu ứng thêm cho phần lời dẫn, bao gồm
    thanh cuộn galactic

Sử dụng âm nhạc

    Mới! thêm nhạc nền bằng MP3, WAV, WMA. Bạn sec thấy hình sóng trong danh sách
    Thêm nhạc từ bất kì đĩa cd nào bằng phần mềm rip nhạc kèm theo
    Dùng audio trimmer kèm theo để cắt hoặc fade bài hát


                                                 3
    Thêm audio clip, như hiệu ứng âm thanh hoặc giọng nói vào slide.
    Ghi âm giọng kể cho hiệu ứng fim tài liệu
    Điều khiển âm lượng cho file nhạc tự do
    Đồng bộ file nhạc với file trình diễn chỉ bằng một nút.

Dễ và nhanh để tạo một file trình diễn

    Mới! thanh thời gian giúp dễ dàng điều khỉên thời gian trình diễn
    Tự động sao lưu và phục hồi để giữ cho file của bạn an toàn.
    Thu thập những file trình diễn đến bất kỳ thư mục,CD, DVD cho việc lưu trữ.
    Mới! kèm công cụ chỉnh sửa và xuất file để giới hạn việc cần một phần mềm thứ ba.
    Mới! thanh Favourites để dễ dàng truy xuất các thư mục quan trọng
    Vô hạn undo và redo

Chia sẻ file gần như mọi nơi

    Hoàn toàn tích hợp media authoring cho DVD, CD, VCD
    Thêm menu kiểu hollywood cho việc chơi file trên DVD, PC
    Hợp việc chơi file trên PC và DVD trên cùng 1 đĩa
    Hỗ trợ định dạng 4:3 và widescreen
    Chống nháy hình
    Tránh Tv clipping với công cụ tích hợp xem trước Safe Zone
    Hỗ trợ NTSC và PAL cho việc tương thích
    Upload va chia sẻ miễn phí trên trang photodex.com

Định dạng xuất:

    DVD( chạy bằng PC)
    VCD( chạy bằng PC)
    CD tự chạy
    EXE
    Chia sẻ qua email
    Streaming web
    Miễn phí chia sẻ file trên mạng
    Mới! Flash
    Mới! HD video
    Mới! WMV
    MPEG1 và MPEG2
    Screensaver

Chức năng mới:

Lớp(layer)
o Nhiều lớp mỗi slide – bây giờ bạn có thể thêm vô số lớp ảnh và video vào mỗi slide
o Hiệu ứng chuyển động trên mỗi lớp: mang đên sức sống trên mỗi lớp vơi những hiệu ứng chuyển
động: Quay cận cảnh, phóng to nhỏ, xoay vào mỗi lớp
Gia tăng lựa chọn sáng tạo


                                              4
o Cắt và xoay tranh và video
o Loại bỏ mắt đỏ
o Hiệu ứng mới cho phần lời dẫn: galactic scroll, curling, zooming out…
o Tăng cường vịêc điều khiển phóng to xa hơn trước
o Điều chỉnh hiệu ứng chuyển
Mở rộng lựa chọn xuất file
thêm những dạng file xuất mới: FLV, WMV, QuickTime. Thêm nữa, bạn có thể điều chỉnh việc nén
file.
Hiệu chỉnh không gian làm việc
o Hướng dẫn lúc khởi động: những bước cơ bản để tao một file trinh diễn.
o Thanh thời gian. Bạn có thể chuyển giữa xem theo danh sách hoặc thanh thời gian để đồng bộ âm
thanh khớp với hình ảnh
o Nâng cao việc xem thử: thanh xem thử có thể mở rộng cung cấp chi tiết rõ hơn
o Thanh Favourites: dễ dàng truy xuất các thư mục ưa thích. Chi cần click chuột fải chọn thư mục
để thêm nó vào thanh.

                                     Dịch bởi ash - SoftVnn.com

ProShow Gold 3.0 is the complete slide show software solution for sharing your best memories on
DVD, PC, and the Web!

Bring still photos to life by adding motion effects like pan, zoom, and rotate. Add captions to a
photo or video and choose from over 280 exciting transition effects. It's easy to tell your story with
ProShow Gold 3.0.

    Create and Share Slide Shows
    Create your show once and have the freedom to watch it anywhere! ProShow Gold outputs
    to eleven different formats, including DVD, CD, EXE, Flash, HD Video, and more!
    Bring Photos to Life
    Add motion effects like pan, zoom and rotate to any photo on a slide. Zoom in to a point of
    interest or pan across a panoramic image! It's easy to do with Proshow Gold 3.0
    Easy to Use
    ProShow Gold 3.0 offers you faster DVD/CD rendering, PC playback, and superior output
    quality.

ProShow Gold 3.0 Feature Overview

Add and Edit Content Easily

    New! Add an unlimited number of layers to any slide
    Drag and drop to easily add content to a show
    Supports 100+ file types
    Transparency support for PSD, PNG, TIFF and GIF files
    Built-in video trimmer crops video clips precisely
    New! Make good photos great with editing tools including crop, red-eye removal, rotate,
    flip, sharpen, drop shadow, colorize, etc.
    One-click color correction automatically optimizes your photos
    Set custom timing for each slide or modify many slides at once.

                                                     5
Special Effects that Amaze

    New! Bring any photo to life with motion effects
    Pan photos, including panoramic; rotate photos to any angle
    Precise motion control—use composition lines for perfect alignment
    New! Scale/zoom photos to any size with increased zooming range
    Set acceleration styles for motion effects
    New! Choose from 280+ transition effects—specify the random transition effects feature to
    only the styles you want
    Control timing for each transition
    Randomize motion and transition effects for your slide show in seconds
    Add an unlimited number of captions to enhance your show
    Set captions to any font, size, style and color
    New! Add fun to your captions—choose from the expanded set of 100+ caption effects,
    including the iconic Galactic Scroll

Use Music to Set Any Mood

    New! Create a soundtrack instantly by adding any MP3, WMA or WAV file to your show -
    you'll see the waveform in the slide list
    Import music from any audio CD with the built-in audio ripper
    Use the built-in audio trimmer to crop songs and add fades
    Add audio clips, such as sound effects or voice overs, to any slide
    Record voice-over narrations for documentary-style effects
    Control volume for your soundtrack and audio clips independently
    Sync your slide show to your music with one click

Fast and Easy Show Creation

    New! Timeline view makes it easier to control the timing in your show
    Automatic show backup and recovery keeps work safe
    Collect show files to any folder, CD or DVD for archiving
    New! Built-in editing and output tools minimize the need to switch back and forth between
    3rd party programs
    New! Favorites Pane makes important folders easily accessible
    Unlimited Undo and Redo

Share Shows Virtually Anywhere

    Fully-integrated media authoring for DVDs/VCDs/CDs
    Enhanced Hollywood-style menuing for DVDs and PC playback
    Combine both TV and PC playback on the same disc
    Custom aspect ratio controls support 4:3 and widescreen formats
    Anti-flicker filtering reduces flickering issues common in video output
    Avoid TV clipping with integrated Safe Zone preview
    Supports NTSC and PAL for international playback compatibility
    Upload and share your shows online for FREE at photodex.com


                                                  6
ProShow Gold 3.0 Output Formats

    DVD (with PC playback)
    VCD (with PC playback)
    Autorun CD
    Self-contained EXE
    Share shows via email
    Streaming web shows
    Free online show sharing
    New! Streaming Flash video
    New! High Definition video (HD)
    New! Windows Media Video (WMV)
    MPEG 1 and 2
    Screensavers

          ProShow Gold 3.0 New Features
                   Say More With Layers

    Multiple Layers Per Slide- Now you can add an unlimited number of photo and video layers
    to each slide in ProShow Gold 3.0. With multiple layers, the sky's the limit on what you can
    express in your slide show.
    Motion Effects on Layers- Bring each layer to life with motion effects. Add effects like Pan,
    Zoom, and Rotate to any layer on a slide.

Enhanced Creative Options

    Crop and Rotate Your Photos- Make a good photo even better. ProShow Gold 3.0 allows
    you to crop and rotate your photos and videos conveniently.
    Red-Eye Removal- Now you can easily fix those distracting red-eye photos with ProShow
    Gold 3.0. Just use the red-eye removal tool to correct any photo in your show.
    New Caption Effects- Animate your captions with more effects than ever before. New
    caption effects include Galactic Scroll, Curling, Zoom Out, and Wag Opacity.
    Enhanced Zooming Control- Zoom out further than ever before!
    Specify Transition Effects- Take control of your transition effects. ProShow Gold 3.0 lets
    you decide what effects are used when randomizing transitions.

Expanded Output Options

    New Output Formats- ProShow Gold 3.0 has expanded its output options to allow you more
    flexibility in the ways you share your slide shows. You can now output to Flash Video
    (FLV), Windows Media Video (WMV), and QuickTime. Additionally, you can specify
    custom video compression settings.

Optimized Workspace
                                                  7
    Startup Tutorial- Don't know where to start? ProShow Gold 3.0 has a startup tutorial that
    will guide you through the basic steps of creating your first slide show.
    Slide Timeline- ProShow Gold 3.0's new slide Timeline view gives you complete control
    over timing your shows. Now you can toggle between the normal Slide List view and
    Timeline view to accurately sync your audio to certain scenes in your slide show.
    New Waveform Bar- Now you can view your audio file's waveform in the Soundtrack bar
    with ProShow Gold 3.0. This makes it easy to determine at a glance where your songs begin
    and end.
    Enhanced Slide Previews- It's easier than ever to work within the slide options area of
    ProShow Gold 3.0. Expandable preview pane provides a magnified view of your show,
    making it easier to see fine details.
    Favorites Pane- Make all your important folders available at your fingertips with ProShow
    Gold 3.0. Simply right-click on a folder to add it to the Favorites Pane.

System Requirements:

    800x600 display
    1GHz+ processor
    512MB system memory
    Accellered 3D graphics - 64MB ram
    DirectX 9.0 or better
    DVD+R/RW/-R/RW writer
    70 MB hard drive space
    Supported Disc Writers 1500+
    Supported Media Types DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R
    DL, CD-R, CD-RW

What's New in This Release August 16th, 2007:

    Fixed problem where playback could stutter during transitions
    Fixed thumbnail display problems affecting some editions of Windows
    Fixed problem where the Choose Transition dialog could fail to remain open
    Fixed various problems with object outlines / highlights on DVD menus
    Fixed problem where video layers could fail to play in video based output
    Fixed various problems with outlines / highlights on Executable menus ...


  Homepage - Trang Chủ

  Download - Tải về ProShow Gold - 31.61 Mb

  Download - Tải về ProShow Producer - 27.89 Mb

  Download - Tải về ProShow Standard - 25.11 Mb
                                                8
  Thuốc-Keygen


ProShow Gold is the complete slide show software solution for sharing your best memories on
DVD, PC, and the Web!
Bring still photos to life by adding motion effects like pan, zoom, and rotate. Add captions to a
photo or video and choose from over 280 exciting transition effects. It's easy to tell your story with
ProShow Gold.

Create slide shows for any occasion! Use ProShow Gold to easily create stunning slide shows for
friends, family, business, or just for fun! Just select your photos and drop them in the show. Record
your own voice-over track or add a soundtrack from a CD. Add motion effects and pick from over
280 stunning transition effects to add that final touch.

Take your photos further! ProShow Gold gives you more output options than any other slide show
software. Create DVDs and video CDs that play back on your TV. Stream your show on the Web.
Generate MPEG video files for PC viewing. Build screen savers for yourself or others. Make self-
contained executable slide shows (EXEs), perfect for e-mailing or posting online. Write PC autorun
CDs that automatically play when inserted into a PC. ProShow Gold does it all!

Amazing Effects! ProShow Gold allows you to add motion effects to your images and video. Zoom
in to points of interest. Pan around on a panoramic image. You can even rotate a photo or video
while the slide show is playing.

FEATURES:

Add and Edit Content Easily
- New! Add an unlimited number of layers to any slide
- Drag and drop to easily add content to a show
- Supports 100+ file types
- Transparency support for PSD, PNG, TIFF and GIF files
- Built-in video trimmer crops video clips precisely
- New! Make good photos great with editing tools including crop, red-eye removal, rotate, flip,
sharpen, drop shadow, colorize, etc.
- One-click color correction automatically optimizes your photos
- Set custom timing for each slide or modify many slides at once.

Special Effects that Amaze
- New! Bring any photo to life with motion effects
- Pan photos, including panoramic; rotate photos to any angle
- Precise motion control—use composition lines for perfect alignment
- New! Scale/zoom photos to any size with increased zooming range
- Set acceleration styles for motion effects
- New! Choose from 280+ transition effects—specify the random transition effects feature to only
the styles you want
- Control timing for each transition
- Randomize motion and transition effects for your slide show in seconds


                                                     9
- Add an unlimited number of captions to enhance your show
- Set captions to any font, size, style and color
- New! Add fun to your captions—choose from the expanded set of 100+ caption effects, including
the iconic Galactic Scroll

Use Music to Set Any Mood
- New! Create a soundtrack instantly by adding any MP3, WMA or WAV file to your show - you'll
see the waveform in the slide list
- Import music from any audio CD with the built-in audio ripper
- Use the built-in audio trimmer to crop songs and add fades
- Add audio clips, such as sound effects or voice overs, to any slide
- Record voice-over narrations for documentary-style effects
- Control volume for your soundtrack and audio clips independently
- Sync your slide show to your music with one click

Fast and Easy Show Creation
- New! Timeline view makes it easier to control the timing in your show
- Automatic show backup and recovery keeps work safe
- Collect show files to any folder, CD or DVD for archiving
- New! Built-in editing and output tools minimize the need to switch back and forth between 3rd
party programs
- New! Favorites Pane makes important folders easily accessible
- Unlimited Undo and Redo

Share Shows Virtually Anywhere
- Fully-integrated media authoring for DVDs/VCDs/CDs
- Enhanced Hollywood-style menuing for DVDs and PC playback
- Combine both TV and PC playback on the same disc
- Custom aspect ratio controls support 4:3 and widescreen formats
- Anti-flicker filtering reduces flickering issues common in video output
- Avoid TV clipping with integrated Safe Zone preview
- Supports NTSC and PAL for international playback compatibility
- Upload and share your shows online for FREE at photodex.com

ProShow Gold 3.0 Output Formats
- DVD (with PC playback)
- VCD (with PC playback)
- Autorun CD
- Self-contained EXE
- Share shows via email
- Streaming web shows
- Free online show sharing
- New! Streaming Flash video
- New! High Definition video (HD)
- New! Windows Media Video (WMV)
- MPEG 1 and 2
- Screensavers


                                                 10
Changes in August 14, 2007 - Version 3.0.1974:
* Fixed problem where playback could stutter during transitions
* Fixed thumbnail display problems affecting some editions of Windows
* Fixed problem where the Choose Transition dialog could fail to remain open
* Fixed various problems with object outlines / highlights on DVD menus
* Fixed problem where video layers could fail to play in video based output
* Fixed various problems with outlines / highlights on Executable menus

Size: 31.7 MB


   Homepage
http://www.photodex.com/products/proshowgold/  Download
Portable ProShow Gold 3.0.1891 - 01-19-2007, 03:34 AMSau một chuyến du xuân thú vị đầu năm thì trong hành trang trở về của các bạn chắc chắc sẽ có
thêm những bức ảnh hay các đoạn phim ghi lại những giây phút đáng nhớ của chuyến đi này.
Chuyên đề này sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ giúp các bạn có thể tạo ra các album ảnh hay
phim thật ấn tượng để chia sẻ với người thân hay bạn bè.

Hiện tại có khá nhiều công cụ thực hiện được công việc này. Các bạn có thể thử một công cụ xử lý
ảnh và phim có tên là ProShow Producer của hãng phần mềm PHOTODEX.

Tất cả các tính năng mới cùa ProShow Producer 3.0 cho phép bạn tạo các kiệt tác trình chiếu cao
cấp và mức độ chuyên nghiệp mà không chỉ rất ấn tượng và tác động mạnh mẽ đến người xem mà
còn làm cho nó trở nên có tính thương mại.

Với bộ tính năng nổi danh của mình bao gồm tạo lớp ảnh/video không giới hạn, trình diễn các mẫu,
đóng nhãn, bảo vệ sao chép và bản quyền media tích hợp, cộng thêm các tính năng sáng tạo độc đáo
mới như tạo mặt nạ (masking), làm mờ nét ảnh (vignetting) và khung hình chính chuyển động, vấn
đề trong sáng tác còn lại chỉ là phụ thuộc vào óc tưởng tượng của bạn mà thôi.

Tổng quan tính năng của trình ProShow Producer 3.0

Layers - Các lớp

    Thêm 1 số không giới hạn các lớp vào bất kì trình diễn nào.
    Cho phép kéo thả dễ dàng để bổ sung thêm nội dung vào 1 trình chiếu.
    Hỗ trợ hơn 100 loại file.
    Hỗ trợ tính trong suốt cho các file PSD, PNG, TIFF và GIF.
    Mới ! Chuyển bất kì lớp nào thành 1 che (mask = che = mặt nạ) tùy chọn hoàn toàn để che
    giấu hay làm lộ ra các góc độ của các lớp phía dưới.


                                               11
    Mới ! Thêm 1 màu tuyến tính (gradient) hay đồng nhất (solid) khi 1 lớp trình chiếu để cho ra
    các kết quả lạ lẫm.
    Tăng cường cho 1 thuyết trình dùng các hành động trình diễn tương tác để khởi động nhanh
    các file PDF, các bảng tính, các trang web và nhiều hơn nữa.
    Mới ! Thiết lập các hiệu ứng chuyển tiếp cho các lớp riêng biệt.

Editing - Biên tập

    Tối ưu tiến trình công việc (workflow) của bạn dùng các công cụ hiệu chỉnh ảnh tích hợp
    như là làm sắc nét, phân hóa màu, bão hòa và nhiều hơn nữa.
    Mới ! Sáng tạo các khung ảnh, bo viền cao cấp cho các ảnh hay các video của bạn dùng hiệu
    ứng họa tiết mới của ProShow Producer.
    Mới ! Tạo các hiệu ứng mở màn theo phong cách Mỹ - Hollywood-Style bằng công cụ mới
    Chroma Key Transparency.
    Xác định độ mờ đục (opacity) cho bất kì lớp nào trên 1 trình diễn (slide).
    Mới ! Thêm chiều sâu cho sáng tác của bạn bằng cách điều chỉnh màu sắc và độ mờ đục của
    1 bóng đổ lên bất kì lớp nào trên 1 slide.
    Mới ! Cắt cúp và xoay ảnh và video của bạn 1 cách chính xác.
    Mới ! Sử dụng công cụ hỗ trợ loại bỏ hiện tượng mắt đỏ cho bất kì ảnh nào của sáng tác của
    bạn trong vài giây.

Effects - Các hiệu ứng

    Mới ! Dùng các hiệu ứng điều chỉnh để tạo ra các hiệu ứng đẹp như trong xi-nê… tạo 1
    chuyển động phim qua các thay đổi màu sắc hay tạo 1 chuỗi các loạt hình mờ.
    Mới ! Thêm nhiều các khung hình chính cho mỗi hiệu ứng điều chỉnh.

Motion - Chuyển động

    Thêm chuyển động giống như quay theo đối tượng (pan), thu phóng (zoom) và xoay (rotate)
    cho bất kì lớp nào vào trong trình slide để tạo hiệu ứng như trong hiệu ứng điện ảnh thực.
    Mới ! Zoom theo hệ trục X và trục tung Y đối với 1 lớp một cách riêng biệt và thu nhỏ hơn
    trước.
    Mới ! Tạo các đường chuyển động phức tạp bằng cách lập nhiều các điểm khung hình chính
    trên thanh duyệt thời gian khung hình (keyframe timeline).
    Mới ! Lưới xem trước slide có chọn lựa cho phép bạn bố trí chính xác các hình và các video
    trên 1 slide.

Captions - Các lời chú thích

    Điều khiển kiểu font, cỡ và màu sắc font của các lời chú thích (caption) trên các trình diễn.
    Mới ! Dùng khung điều chỉnh caption để tạo ra nhiều các hiệu ứng chuyển động vào 1 trình
    diễn.
    Mới ! Làm sinh động các caption của bạn bằng nhiều các hiệu ứng kinh ngạc so với bản
    trước đây.
                                                 12
    Thêm các caption tương tác để khởi động nhanh các tác động tùy chọn như là Ngưng -
    Pause, Chạy lại - Resume, Trình diễn kế tiếp - Next Slide, Trình diễn trước đó - Previous
    Slide, Viết thư điện tử - Email và nhiều hơn nữa.
    Mới ! Có được điều khiển thiết kế mạnh hơn trên các lời ghi chú (caption) dùng các kiểu
    caption mới của ProShow Producer, các tính năng chèn khoảng dòng caption và kí tự
    caption.

Music and Sounds - Âm nhạc và âm thanh

    Bổ trợ thêm cho bất kì trình diễn nào bằng cách thả bất kì file âm thanh MP3 hoặc WAV
    nào.
    Lưu 1 track âm thanh trực tiếp từ 1 CD và thả nó vào trình diễn của bạn.
    Cắt cúp âm thanh của bạn và lập các hiệu ứng (effect = ép-phê) dùng bộ công cụ tích hợp
    Audio Trimmer.
    Mới ! Dạng sóng âm thanh track tích hợp trong danh sách slide.

Backgrounds - Phần nền

    Mới ! Thêm nét thú vị vào trình chiếu của bạn dùng các màu đồng nhất, các màu tuyến tính -
    gradients, hay các videos làm nền.
    Mới ! Dùng các phông nền tích hợp, mới để làm đẹp cho trình chiếu của bạn.
    Kiểm soát các cấp độ điều chỉnh của phần nội dung nền.

Các định dạng đầu ra của ProShow Prodcuer 3.0

    DVD (dùng đầu chạy máy tính)
    VCD (dùng đầu chạy của máy tính)
    Autorun CD - CD tự chạy
    File chạy tổng hợp EXE
    Chia sẻ trình diễn qua thư điện tử
    Phát trình diễn lên web
    Chia sẻ trình diễn trực tuyến miễn phí
    Mới ! Streaming Flash video - video dạng Flash
    Mới ! Compressed AVI - AVI nén
    Mới ! Uncompressed AVI - AVI không nén
    Mới ! Quicktime video - video định dạng của Quicktime
    Mới ! Video độ trung thực cao (HD)
    Mới ! Windows Media Video (WMV)
    MPEG 1 và MPEG 2
    Các trình bảo vệ màn hình

Productivity - hiệu suất của chương trình

    Dùng các mẫu slideshow để giúp thực hiện các sáng tác mau hơn.
    ProShow Producer có hỗ trợ các định dạng file dạng thô RAW của các máy ảnh, máy quay
    số.                                                  13
    Dùng các kiểu đề án của ProShow Producer để tổ chức tốt hơn (streamline) tiến trình công
    việc (workflow).
    Mới ! Giao diện tươi trẻ của ProShow Producer bao gồm 1 biểu mẫu dạng sóng âm thanh, 1
    bảng hội thoại mới slide các tùy chọn và 1 thanh công cụ ưa thích.
    Mới ! Nhìn cận cảnh tác phẩm của bạn bằng 1 kích chuột dùng lệnh Full Screen View.
    Mới ! Phục hồi các file thất lạc hay bị di chuyển khỏi 1 trình diễn dễ dàng bằng tính năng
    mới Find Missing Files.
    Mới ! Kiểm soát hoàn toàn thời lượng bằng thanh duyệt thời gian mới.

Business Oriented Features - Các tính năng bản thương mại

    Mới ! Tính năng Chụp các khung hình cho phép bạn xuất các hình trong slide ra các ảnh
    JPEG để in.
    Tạo họa tiết mờ cho tất cả các slide trong trình diễn của bạn chỉ bằng 1 kích chuột.
    Kết hợp thông tin làm nhãn các nhân của bạn và lô gô trên các trình diễn máy tính và các
    thực đơn DVD để khuyếch trương cho công việc của bạn.
    Bảo vệ các CD chống chép và các trình chiếu dạng tổng hợp đuôi EXE không bị sao chép
    lậu

Các tính năng mới của ProShow Producer 3.0.

Composition - Biên soạn

    Làm mặt nạ - Chuyển bất kì lớp nào thành 1 mặt nạ để che giấu hay trình bày các góc độ của
    các lớp nằm dưới dùng tính năng biên tập chuyên nghiệp, cao cấp mới này. Bằng cách điều
    chỉnh các kênh alpha và kênh màu của các lớp bạn có thể đặt 1 mặt nạ, bạn có thể tạo các
    hiệu ứng hình dạng phức tạp, trửu tượng các bố cục nhiều lớp và nhiều hơn nữa!
    Làm mờ nét ảnh- Tạo các khung viền trông như được chà rửa với các cạnh mềm hay các
    hình dạng xác định cho các ảnh và video của bạn dùng hiệu ứng làm mờ nét mới của trình
    ProShow Producer. Đơn giản chỉ việc chọn khung viền có các tham số độ mềm (softness),
    kích cỡ (size), dạng (shape) và độ trong suốt (transparency).
    Các tùy chọn nâng cao cho lớp- Giờ đây bạn có thể bổ sung các màu một cách đồng nhất
    hay tuyến tính như các lớp slide độc lập để tạo chiều sâu và thêm ý tưởng độc đáo trực quan
    khác cho bố cục của bạn!
    Sự chuyển tiếp lớp- Dùng các điều khiển định khung (Keyframing) để chọn các hiệu ứng
    chuyển tiếp vào từng lớp trong 1 slide.
    Phần nội dung mới thêm vào của trình- ProShow Producer 3.0 giờ đây có thêm các ảnh và
    các video nền đến mức chuyên nghiệp. Đơn giản duyệt các chọn lựa mà cung cấp sẵn trong
    CD phần mềm và thêm những cái bạn thích vào các sáng tác slide của bạn.
    Các hình nền chọn lựa cao cấp- Thêm các ý tưởng thích thú vào trình diễn của bạn với các
    bộ đổ màu làm nền tuyến tính mới.
    Lưới xem trước trình diễn mới- của ProShow Producer 3.0 cho phép bạn bố trí chính xác các
    ảnh và các video của bạn trên màn ảnh trình slide của bạn. Cố định các lớp lên lưới ở vị trí
    chính xác.
    Các lớp không hạn chế trên mỗi trình diễn- Giờ đây bạn có thể thêm bao nhiêu tùy ý các lớp
    hình và video cho mỗi trình chiếu trong ProShow Producer 3.0. Dùng các lớp không giới
    hạn, mở ra cho bạn 1 khả năng sáng tác trình diễn rất lớn.


                                                 14
Adjustment Effects/ Editing - Các hiệu ứng hiệu chỉnh/Biên tập

    Các hiệu ứng điều chỉnh- ProShow Producer 3.0 đã thực hiện thay đổi lớn trong các điều
    chỉnh hình ảnh/video như là độ mờ đục, độ sáng và màu sắc không thay đổi trong suốt quá
    trình chạy 1 trình diễn. Với các hiệu ứng điều chỉnh mới này, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng
    lạ lẫm trông như… là trong phim nhờ chuyển biến màu (thí dụ: Wizard of Oz - kiểu "horse
    of a different color") hoặc tạo 1 loạt các hình ảnh chạy mờ, tất cả điều đó có thể thực hiện
    trên 1 trình diễn!
    Hiệu ứng Chroma Key Transparency- Tạo các hiệu ứng màn chào hỏi theo phong cách
    Hollywood bằng công cụ mới Chroma Key Transparency trong phần mềm ProShow
    Producer 3.0. Nhanh chóng tạo các khoảng màu cụ thể trên nền ảnh trong suốt của bạn để
    tạo lớp chèn thêm lên, các hiệu ứng đồ họa nghệ thuật và nhiều nữa.
    Các tùy chọn đường viền và bóng đổ cao cấp- Thêm chiều sâu và bố cục của bạn bằng cách
    điều chỉnh màu sắc và độ mờ đục của 1 bóng đổ lên 1 lớp trong 1 trình diễn. Áp dụng các bo
    khung hình chọn lựa của bất kì màu sắc và kích thước nào để làm đẹp thêm các ảnh và các
    video của bạn, tạo vẻ bóng bẩy và chuyên nghiệp hơn.
    Cắt cúp và xoay ảnh- Dùng ProShow Producer 3.0 bạn có thể nhanh chóng cắt cúp và xoay
    bất kì lớp nào một cách chính xác. Tối ưu bố cục ảnh và nội dung video cùng với các công
    cụ mới tích hợp tiết kiệm thời gian này.
    Khử mắt đỏ- Dễ dàng loại bỏ các hình bị mắt đỏ khi bạn dùng trình ProShow Producer 3.0.
    Dùng công cụ loại bỏ mắt đỏ để hiệu chỉnh bất kì ảnh bị mắt đỏ nào trong loạt ảnh trình
    chiếu chỉ vài giây

.
Moton Effects - Các hiệu ứng chuyển động

    Định khung chuyển động- Tạo cho khán giả choáng ngợp bằng cách thêm các chuỗi chuyển
    động cho các trình diễn của bạn (thường thấy trong các bộ phim và các ấn bản thương mại)
    dùng công cụ điện ảnh đa năng cực hay này. Dùng định khung chuyển động, bạn có thể kết
    hợp bất kì các hiệu ứng nào như là… phóng to các hình và các video của bạn lên, sau đó thu
    nhỏ lại, xoay nó , úp mặt xuống VÀ trở lại trong vài giây sau, mọi thứ trong quá trình của 1
    slide!
    Điều khiển thu phóng nâng cấp- Việc thu phóng trong ProShow Producer 3.0 được cải tiến
    nhiều cho phép bạn thu phóng theo 2 chiều trục tọa độ X và chiều trục Y một cách độc lập
    cho bất kì lớp nào để có được các hiệu ứng cong vẹo lý thú. Dùng điều khiển thu phóng, bạn
    có thể thu nhỏ hơn những thứ trước đây.

Caption Control - Điều khiển lời chú thích

    Các chất liệu làm nền cho lời ghi chú- Để có các kết quả chuyên nghiệp, dùng các mẫu chất
    liệu tuyến tính hay mẫu nền để làm nổi bật cho các ghi chú của bạn, biến đổi các thông điệp
    thành thành phần thiết kế cho trình diễn của bạn.
    Gia tăng điều khiển định dạng ghi chú- Có được điều khiển đồ họa mạnh hơn cho các ghi
    chú (caption) và duy trì kiểu tốt hơn thích hợp với các kiểu mẫu ghi chú mới của ProShow
    Producer, các tính năng giãn dòng ghi chú và kí tự ghi chú.
    Định khung chuyển động ghi chú - Caption Motion Keyframing- Công cụ mới định khung
    chuyển động của ProShow Producer cho phép bạn kiểm soát các kiểu mẫu chuyển động của


                                                15
    mỗi ghi chú, hướng di chuyển và định thời cho khung. Xoay làm nổi bật các hiệu ứng chữ
    cao cấo hay đơn giản, làm nghiêng và nhiều nữa, mọi thứ đều điều khiển tính giờ chính xác.
    Các hiệu ứng lời ghi chú cải tiến- Làm sinh động các ghi chú của bạn bằng các hiệu ứng lạ
    lẫm và nhí nhảnh cho phép chọn lựa không như trước đây. Các hiệu ứng cho lời ghi chú mới
    bao gồm Cuộn ngân hà - Galactic Scroll, xoáy - Curling, Thu nhỏ - Zoom Out, và độ mờ lúc
    lắc - Wag Opacity.

Workflow and Settings Control - Kiểm soát các thiết lập và tiến trình

    Hỗ trợ slide trực tiếp (Hot Folder/ Live Show)- Bạn cần trình chiếu slideshow của bạn theo
    thời gian thực? ProShow Producer 3.0 cho phép bạn tạo các trình slideshow của bạn trực
    tiếp dùng tính năng mới Hot Folder/ Live Show. Tìm các hình và duyệt chúng trên trình
    slide tức thời!
    Các thiết lập sao chép- loại bỏ quá trình sao chép mất thời gian, các hiệu ứng qua nhiều
    bước và cấu hình cho các thiết định. Chỉ cần kích chuột và dùng tính năng thiết lập sao chép
    mới của ProShow Producer 3.0 để sao chép tức thời các thiết lập được dùng trên 1 lớp hay
    trên toàn bộ slide, áp dụng các thiết lập cho các lớp khác chỉ cần 1 kích chuột.
    Thanh tiến trình thời gian - Slide Timeline- thực hiện điều khiển hoàn toàn việc định giờ
    trình chiếu bằng thanh tiến trình mới trong ProShow Producer 3.0. Chuyển đổi qua lại giữa
    giao diện xem danh sách thường Slide List và dạng thanh tiến trình Timeline để đồng bộ
    chính xác phần âm thanh của bạn với cảnh quay nào đó trong slide của bạn.
    Thanh biểu dạng sóng mới - New Waveform Bar- Xem dạng sóng file âm thanh của bạn trên
    thanh tiến trình âm thanh Soundtrack dùng ProShow Producer 3.0. Điều này làm dễ dàng
    hơn khi xác định điểm đầu và cuối của các bài hát của bạn.
    Xem toàn màn hình- Tính năng mới này không thể thiếu đối với các nhà chuyên nghiệp
    trong việc điều khiển và định vị chính xác tối đa các thành phần trên 1 trình diễn. Có thể
    xem chi tiết hay gần tác phẩm của bạn chỉ trong 1 kích chuột.
    Tìm các file thất lạc- Khôi phục các file bị di chuyển hoặc thất lạc khỏi trình diễn dễ dàng
    dùng tính năng mới Find Missing Files của phần mềm ProShow Producer 3.0.
    Cụ thể hóa các hiệu ứng chuyển tiếp - Điều khiển các hiệu ứng chuyển tiếp của các lần load
    ảnh lên. ProShow Producer 3.0 cho BẠN quyết định chọn hiệu ứng nào sẽ dùng khi các hiệu
    ứng được cho đặt ngẫu nhiễn.
    Chụp các khung hình- Tính năng mới chụp các khung hình cho phép bạn xuất ra các file
    định dạng Jpeg của trình diễn của bạn để in ấn.
    Bài hướng dẫn tự chạy lúc khởi động- Bạn có thể mau chóng học được cách tạo lập các trình
    diễn dùng bài hướng dẫn khởi động nhanh của ProShow Producer. Nhanh chóng học các
    bước căn bản trong việc tạo trình diễn đầu tiên của bạn.
    Các tác động trình diễn -Slide Actions- tăng cường thêm cho trình diễn dùng các tác động
    trình diễn để điều khiển việc duyệt thông thường trong trình diễn của bạn HAY khởi động
    nhanh các thành phần phụ như là các tài liệu, các ứng dụng, và các trang web ở cuối của bât
    kì trình diễn nào. Các tác động có thể là: Chuyển đến trình diễn tiếp theo (Go to Next Slide),
    Chuyển đến slide trước (Previous Slide), Tạm ngưng - Pause, Tái hoạt động - Resume, Chạy
    chương trình - Run Program, Mở địa chỉ web - Open URL và nhiều hơn nữa.

Enhanced Playback and Output Options - Các tùy chọn đầu ra và chạy nâng cao
                                                 16
     Các định dạng đầu ra video mới- Các tùyy chọn đầu ra mở rộng của trình ProShow Producer
     3.0 cho phép bạn có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn trong việc chia sẻ các trình diễn của bạn.
     Định dạng đầu ra: AVI nén, Windows Media Video (WMV), Video độ trung thực cao và
     Quicktime. Định rõ các thiết lập nén cho video để tối ưu kích thước file dành cho web.
     Đầu ra định dạng Flash - Tạo phim định dạng Flash hay thương mại cho web trong vài giây.
     Không cần phải biết về Flash! Đơn giản tạo trình diễn của bạn, chọn định dạng hoặc là Flash
     video (FLV) và phần còn lại ProShow Producer 3.0 sẽ thực hiện cho bạn.
     Các thực đơn màn hình rộng - Widescreen Menus- ProShow Producer giờ đây đã hỗ trợ các
     menu màn hình rộng cho các trình chiếu của bạn. Tạo các menu chuyên nghiệp cỡ 16:9 kiểu
     Hollywood cho trình diễn màn hình rộng của bạn.


                           Dịch bởi magicwand http://www.softvnn.com


The all-new ProShow Producer 3.0 allows you to create advanced, professional-grade presentation
masterpieces that not only emotionalize and inspire audiences but bring them to the point of sale.

With an award-winning feature set including unlimited photo/ video layering, show templates,
branding, copy protection and built-in media authoring, plus all-new creative features like masking,
vignetting and motion keyframing, the only limit to your success is your imagination.

ProShow Producer 3.0 Feature Overview

Layers

     Add an unlimited number of layers to any slide.
     Drag and drop to easily add content to a show.
     Supports 100+ file types.
     Transparency support for PSD, PNG, TIFF and GIF files.
     New! Turn any layer into a fully-customized mask to conceal or reveal aspects of underlying
     layers.
     New! Add a gradient or solid color as a slide layer to a layer to get incredible results.
     Spice up a presentation using interactive slide actions to launch PDFs, spreadsheets,
     webpages and more.
     New! Set transition effects for individual layers.

Editing

     Optimize your workflow using built-in image correction tools like sharpen, colorize, saturate
     and more.
     New! Create enhanced borders for your photos and videos with ProShow Producer's all-new
     vignette effect.
     New! Create Hollywood-Style greenscreen effects with the all-new Chroma Key
     Transparency tool.
     Specify opacity for any layer on a slide.                                                 17
     New! Add depth to your composition by adjusting the color and opacity of a shadow on any
     layer in a slide.
     New! Crop and rotate your photos and videos with precision.
     New! Use the red-eye removal tool to correct any photo in your show in seconds.

Effects

     New! Use Adjustment Effects to produce spectacular effects like…make a video move
     through color shifts or create a sequence of photo fades.
     New! Add multiple keyframes to each adjustment effect.

Motion

     Add motion like pan, zoom and rotate to any layer on a slide for a cinematic effect.
     New! Zoom X and Y coordinates for a layer individually and zoom out further than ever
     before.
     New! Create complex motion paths by setting multiple keyframe points on the keyframe
     timeline.
     New! The fully-customizable slide preview grid allows you to accurately position your
     photos and videos on a slide.

Captions

     Control the font, size and color of captions in your slides.
     New! Use caption keyframing to create multiple caption motion effects on a single slide.
     New! Animate your captions with more amazing effects to choose from than ever before.
     Add interactive captions to launch custom actions like Pause, Resume, Next Slide, Previous
     Slide, Write Email and many more.
     New! Gain greater design control over captions with ProShow Producer's new caption
     styles, caption line spacing and caption character features.

Music and Sounds

     Enhance any slide show by dropping in any MP3 or WAV audio file.
     Save an audio track directly from a CD and drop it right into your slide show.
     Crop your audio and set fades using the built-in Audio Trimmer.
     New! Built-in soundtrack waveform in slide list.

Backgrounds

     New! Add interest to your slide shows with solid colors, gradients, or videos as
     backgrounds.
     New! Use the new, built-in backgrounds to spruce-up your slide shows.
     Control the adjustment levels of your background content.

ProShow Prodcuer 3.0 Output Formats                                                 18
    DVD (with PC playback)
    VCD (with PC playback)
    Autorun CD
    Self-contained EXE
    Share shows via email
    Streaming web shows
    Free online show sharing
    New! Streaming Flash video
    New! Compressed AVI
    New! Uncompressed AVI
    New! Quicktime video
    New! High definition video (HD)
    New! Windows Media Video (WMV)
    MPEG 1 and 2
    Screensavers

Productivity

    Use slide show templates to boost productivity.
    ProShow Producer provides native support for RAW files from digital cameras.
    Use ProShow Producer's Projects mode to streamline workflow.
    New! ProShow Producer's refreshed user interface includes a soundtrack waveform, a new
    slide options dialog and a favorites pane.
    New! Get a close-up view of your work with a click of the mouse using the new Full Screen
    View.
    New! Recover moved or misplaced files from a show easily with the new Find Missing Files
    feature.
    New! Take complete control over show timing with the new timeline view.

Business Oriented Features

    New! Capture Frames feature allows you to output Jpeg files of each slide for printing.
    Watermark all the slides in your show, with one click.
    Include your personal branding information and logo on PC shows and DVD menus to
    promote your business.
    Copy Protect CDs and EXE slide shows from unauthorized copying

ProShow Producer 3.0 New Features.

Composition

    Masking- Turn any layer into a fully-customized mask to conceal or reveal aspects of
    underlying layers using this all-new advanced, professional photo editing feature. By
    controlling the alpha and color channels of the layer you designate as a mask, you can create
    sophisticated silhouette effects, abstract multi-layered compositions and more!
                                                 19
    Vignettes- Create polished-looking borders with soft-feathered edges or defined shapes for
    your photos and videos using ProShow Producer's all-new vignette effect. Simply choose
    the softness, size, shape and transparency of your custom border.
    Enhanced Layer Options- Now you can add gradients or solid colors as independent slide
    layers to build depth and add additional visual interest to your compositions!
    Layer Transitions- Use the Keyframing controls to add transitions to each individual layer
    on a slide.
    New Built-In Content- ProShow Producer 3.0 now comes with professional-grade
    background images and videos. Simply browse the selection that is provided with the
    software installation disc and add the content you like to your slide shows.
    Enhanced Custom Backgrounds- Add interest to your slide shows with all-new gradients as
    backgrounds.
    Slide Preview Grid- The new, fully-customizable slide preview grid in ProShow Producer
    3.0 allows you to accurately position your photos and videos on a slide. Snap layers to the
    grid for precise positioning.
    Unlimited Layers Per Slide- Now you can add an unlimited number of photo and video
    layers to each slide in ProShow Producer 3.0. With unlimited layers, the sky's the limit on
    what you can express in your slide show.

Adjustment Effects/ Editing

    Adjustment Effects- ProShow Producer 3.0 breaks free from the previous limitation of
    having photo/video adjustments such as opacity, brightness and hue remain constant for the
    duration of a slide. With all-new adjustment effects, you can produce spectacular effects
    like…make a video move through color shifts (ex. Wizard of Oz - "horse of a different
    color" style) or create a sequence of photo fades, all of which can occur during the course of
    one slide!
    Chroma Key Transparency- Create Hollywood-Style greenscreen effects with the all-new
    Chroma Key Transparency tool in ProShow Producer 3.0. Quickly make a specific color
    range in your image transparent to create overlays, graphic art effects and more.
    Enhanced Drop Shadow and Outline Options- Add depth to your composition by adjusting
    the color and opacity of a shadow on any layer in a slide. Apply customized outline borders
    of any color and size to enhance your photos and videos for a clean, professional look.
    Crop and Rotate Photos- With ProShow Producer 3.0 you can quickly crop and rotate any
    layer with precision. Optimize the composition of your photo and video content in a snap
    with these new time-saving built-in tools.
    Red-Eye Removal- Easily fix those distracting red-eye photos with ProShow Producer 3.0.
    Use the red-eye removal tool to correct any photo in your show in seconds

.
Moton Effects

    Motion Keyframing- Blow your audience away by adding complex motion sequences
    (typically found in movies and high-end commercials) to your shows using this all-new,
    highly versatile motion tool. Using motion keyframing, you can create any combination of
    effects like…make photos and videos zoom in, then zoom out, rotate, fly off the page AND
    return to the page seconds later, all over the course of one slide!


                                                 20
    Enhanced Zooming Control- Enhanced zooming in ProShow Producer 3.0 lets you zoom X
    and Y coordinates independently for any layer to achieve interesting warp-like effects. With
    enhanced zooming control, you can also zoom out further than ever before.

Caption Control

    Caption Textures- For professional results, use gradients and textures to further enhance
    your captions, transforming your message into a design element in your show.
    Increased Caption Formatting Control- Gain greater typographic control over captions and
    maintain better style consistency with ProShow Producer's new caption styles, caption line
    spacing and caption character features.
    Caption Motion Keyframing- ProShow Producer's all-new caption motion tool lets you
    control each caption's motion style, motion path and timing using keyframing. Create simple
    or advanced text effects featuring rotation, skewing and more, all with precise timing
    control.
    Enhanced Caption Effects- Animate your captions with more fun and amazing effects to
    choose from than ever before. New caption effects include Galactic Scroll, Curling, Zoom
    Out, and Wag Opacity.

Workflow and Settings Control

    Hot Folder/ Live Show Support- Need your slide show in real-time? ProShow Producer 3.0
    allows you to create live slide shows with the new Hot Folder/ Live Show Support feature.
    Shoot photos and watch them come to life in a slide show instantly!
    Copy Settings- Eliminate the process of duplicating laborious, multi-step effects and settings
    configurations. Just right click and use ProShow Producer 3.0's new copy-settings feature to
    instantly copy all settings used on a layer or an entire slide-then, apply the settings to your
    desired target with a single click.
    Slide Timeline- Take complete control over show timing with the new timeline view in
    ProShow Producer 3.0. Toggle between the normal Slide List view and Timeline view to
    precisely sync your audio to certain scenes in your slide show.
    New Waveform Bar- View your audio file's waveform in the Soundtrack bar with ProShow
    Producer 3.0. This makes it easy to determine at a glance where your songs begin and end.
    Full Screen View- This all-new feature is indispensable for any professional who wishes to
    achieve maximum precision and control over positioning elements within a show. Get a
    detailed, close-up view of your work with a click of the mouse.
    Find Missing Files- Recover moved or misplaced files from a show easily with the new Find
    Missing Files feature in ProShow Producer 3.0.
    Specify Transition Effects- Take control of your transition effects. ProShow Producer 3.0
    lets YOU decide what effects are used when randomizing transitions.
    Capture Frames- The new Capture Frames feature allows you to output Jpeg files of your
    slides for printing.
    Startup Tutorial- Beat the learning curve with ProShow Producer's startup tutorial. Quickly
    learn the basic steps of creating your first slide show.
    Slide Actions- Spice up a presentation using slide actions to control custom navigation in
    your slide show OR launch supplemental materials such as documents, applications, and                                                  21
    websites at the end of any slide. Actions include: Go to Next Slide, Previous Slide, Pause,
    Resume, Run Program, Open URL and more.

Enhanced Playback and Output Options

    New Video Output Formats- Expanded output options in ProShow Producer 3.0 give you
    more flexibility in the ways you share your slide shows. Output to compressed AVI,
    Windows Media Video (WMV), HD Video and Quicktime. Specify custom video
    compression settings to optimize file sizes for the web.
    Flash Output- Create a Flash movie or commercial for the web in seconds. No Flash
    experience required! Simply create your show, choose from either Flash video (FLV) and let
    ProShow Producer 3.0 do the rest of the work for you.
    Widescreen Menus- ProShow Producer now supports widescreen menus for your slide
    shows. Create a professional 16:9 Hollywood-style menu to go along with your widescreen
    show.


Changes in version 3.0.1902; January 12, 2007:
- Added dynamic Flash video buffering
- Improved Flash video player preloader
- Enhanced the quality of text rendering
- Fixed problem where some caption macros would not auto-update properly
- Fixed crash condition caused by copying slides from show to show
- Fixed problems with fade duration related to 'Soundtrack During Other Sounds'
- Fixed problem where some videos would become cropped during key frame transitions
- Fixed problems with setting Fly In / Fly Out caption effects from the Key Frame area
- Fixed key frame and dialog problems caused by deleting a matched layer
- Fixed problems where interactive captions would not restart paused shows
- Fixed problems with key frames related to very long slide durations
- Fixed problem where layer drop shadows were drawn incorrectly during key frame transitions
- Fixed various problems where object control rectangles would appear incorrectly
- Fixed problem where video Speed would incorrectly alter Trim Video settings
- Fixed various problems with key frame updating following alteration of slide / transition duration
- Fixed problem where audio from looped video layers would play only once
- Fixed problem where the Slide Duration field in Slide Options would accept incorrect values
- Fixed problem where layer aspect ratio would be incorrect in video output
- Fixed problem where video thumbnails on DVD / Video CD menus were too large
- Fixed problem where the order of 'below' captions would become incorrect during transitions


  Homepage-Trang Chủ


Size:24.2M

  Download Full Software                                                   22

				
DOCUMENT INFO