LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA Iklan Jawatan Kosong by nfj14094

VIEWS: 353 PAGES: 1

									            LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA
                 Iklan Jawatan Kosong

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa memohon jawatan seperti berikut:-

1.  (a)  Jawatan    :   Pembantu Am Pejabat Gred N1

   (b)  Taraf Jawatan :   TETAP

   (c)  Jadual Gaji  :   P1T1  RM649.15    -   P1T22 RM1506.79
                 P2T1  RM691.62    -   P2T22 RM1583.49
                 P3T1  RM735.72    -   P3T22 RM1661.82
2.  Syarat-Syarat Lantikan :

   i)   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

   ii)  (a)  berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan
          atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

       (b)  boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan
          memuaskan.
          [Gaji permulaan ialah pada Gred N1:P1T2)

3.  Syarat-Syarat Umum :

   Pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat Skim
   Perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat
   ke atasnya dari masa ke semasa.

4.  Kemudahan Dan Lain-Lain Elaun :

   i)   Imbuhan Tetap Khidmat Awam     :   RM95.00
   ii)  Imbuhan Tetap Perumahan       :   RM180.00
   iii)  Bantuan Sara Hidup         :   Tertakluk kepada penempatan pegawai
   iv)  Caruman KWSP dan Perkeso

5.  Cara Memohon     :   Mereka yang berminat dan mempunyai kelayakan
                 seperti tersebut di atas dikehendaki mengisi Borang
                 Permohonan Jawatan Kosong yang boleh didapati di Ibu
                 Pejabat LTN Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan atau
                 Pejabat LTN Negeri/Kawasan yang berdekatan. Borang
                 permohonan yang lengkap perlu dikembalikan sebelum atau
                 pada 07 Februari 2010 ke alamat seperti di bawah.
                 Permohonan yang tidak memenuhi syarat atau lewat
                 diterima tidak akan dilayan. Sekiranya tuan tidak menerima
                 apa-apa jawapan dalam tempoh 6 bulan, permohonan tuan
                 dianggap tidak berjaya.

                 KETUA PENGARAH
                 LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA
                 IBU PEJABAT LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA
                 KUBANG KERIAN, PETI SURAT 198
                 15720 KOTA BHARU, KELANTAN

								
To top