Korte handleiding Beheer Website domeinnaam

Document Sample
Korte handleiding Beheer Website domeinnaam Powered By Docstoc
					       Verkorte handleiding
       Beheer Website
DWC Hosting             Revisiedatum 1 april
2007
Inhoud
Mijn Website /Domeinnaam ...................................................................................................... 4
Website beheer ........................................................................................................................... 5
  ISPConfig gegevens (klantgegevens): ............................................................................... 5
  Email account aanmaken.................................................................................................... 7
Outlook Client / Webmail client instellen.................................................................................. 8
Uploaden met Frontpage en FTP ............................................................................................. 12
DWC Hosting                                              Revisiedatum 1 april
2007
Mijn Website /Domeinnaam
In dit document treft u een korte beschrijving aan van de wijze waarop u uw website/
domeinnaam het beste bij ons kunt beheren en onderhouden. Naast hetgeen in dit document is
weergegeven zijn er nog enkele andere services die Dutch Web Company u aanbiedt.
Hierbij kan gedacht worden aan het beheer van MySQL databases, extra e-mail adressen,
statistieken, etc. Dit wordt in de uitgebreide handleiding beschreven. Ook deze wordt u
toegezonden.

In deze verkorte handleiding wordt u uitgelegd hoe u met Frontpage uw websitegegevens via
FTP kunt uploaden. Daarnaast wordt u uitgelegd op welke wijze u extra e-mail accounts kunt
aanmaken en hoe u uw e-mail client (Outlook express en webmail) kunt instellen.
Heeft u echter alleen een domeinnaam-registratie, dan krijgt u er gratis één e-mail adres bij
met 5MB ruimte.

Wij wensen u veel succes met het beheer van uw website/domeinnaam.
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
Website beheer
U heeft van Dutch Web Company twee inlog-accounts gekregen. Zo heeft u een klantaccount
en een website-account. Hiermee kunt u diverse taken uitvoeren.

ISPConfig gegevens (klantacount):
Als klant van Dutch Web Company heeft u een klant account gekregen, waarmee u alle
websites kunt beheren. U kunt hier een MySQL database aanmaken, email accounts
aanmaken, statistieken bekijken, etc.

Om in te loggen op de Beheer omgeving, gaat u naar de volgende URL:
http://www.<mijn domain>.nl/webconfig

Het volgende scherm verschijnt
DWC Hosting                           Revisiedatum 1 april
2007
Voer uw klantnaam en wachtwoord in. U komt nu in het Beheerscherm.
U kunt aan de linkerkant de website kiezen die u wilt onderhouden. Klikt u boven in de balk
op “Tools”, dan kunt u uw wachtwoord en de taal wijzigen. De schermafbeeldingen in dit
document zijn in het engels weergegeven..
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
E-mail account aanmaken
Klik boven in de balk op “ISP Manager” en selecteer links in de lijst de website waar u een
extra e-mail account voor aan wilt maken.
Klik in het hoofdscherm op “User & Email” en vervolgens op “New”
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
Voer de volledige naam van de gebruiker/mailbox in.
Voor WebSpace en MailSpace hoeft u niks in te vullen. Deze zijn standaard ingesteld op
50MB per mailbox.
Indien deze mailbox/gebruiker tevens een website moet kunnen beheren (uploaden), vink dan
Administrator aan. Per website kan er maar één Administrator zijn.

Klik op “Save” om de gegevens op te slaan.


Outlook Client / Webmail client instellen
Voor elke client dient u persoonlijke informatie in te stellen. Indien u dit niet doet, wordt uw
e-mail met onjuiste gegevens verzonden..

Microsoft Outlook / Express:
Omdat dit meestal een extra e-mailbox betreft, geven wij u hierbij aan hoe u deze kunt
toevoegen aan uw huidige instellingen.

Open Outlook Express
Ga naar Extra – Accounts
DWC Hosting                               Revisiedatum 1 april
2007
Klik op Toevoegen – Email
Geef de volledige naam op en klik op volgende.
Geef het e-mail adres op en klik op volgende.
DWC Hosting                   Revisiedatum 1 april
2007
Voor de POP en SMTP mailserver gebruikt u de volgende gegevens:
Mail.<mijndomein>.nl (vervang <mijndomein> voor uw domeinnaam).
Voor de gebruikersnaam, voert u de gevens in, zoals u die in ISPConfig heeft ingesteld of per
e-mail heeft gekregen van Dutch Web Company.
De gebruikersnaam bestaat altijd uit de volgende combinatie
<mijndomein>.nl_<gebruikersnaam> : u heeft bv. het e-mailadres info@mijndomein.nl. De
accountnaam is dan mijndomein.nl_info. In het laatste gedeelte, dus na de underscore , is de
gebruikersnaam zonder punten. Bij info.hosting@mijndomein.nl is de gebruikersnaam dus
mijndomein.nl_infohosting.
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
Ga nu weer naar “Extra – Accounts”. Klik op het tabblad “E-mail” en kies voor de
eigenschappen van uw mailaccount. Ga naar het tabblad “Servers” en zet “Voor deze server is
verificatie vereist” aan.
Klik op “OK”
Klik op “OK”

Webmail instellen

Met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord, kunt u inloggen op webmail. De URL hiervoor
is: http://www.<mijndomein>.nl/webmail
Als u voor de eerste keer inlogt krijgt u het Optiescherm. U moet uw persoonlijke informatie
instellen, voordat u webmail kunt gebruiken.

Klik op Persoonlijke Informatie.
Voer minimaal uw naam, het e-mail adres en “Reply To” adres in.
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
Uploaden met Frontpage en FTP
Omdat Microsoft gestopt is met het support leveren op de Frontpage extensies, hebben wij
besloten deze voorlopig ook niet te ondersteunen. Wij zitten momenteel wel in een testfase
met een vergelijkbare oplossing. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
De beginpagina van een website mag de volgende extensies hebben:
Index.htm    .html .php .
Hierdoor zullen bepaalde onderdelen van Frontpage ook niet werken, waaronder gebruikers
authorisatie in uw website met behulp van Frontpage Extensies. Toch kunt u uw website
volledig laten synchroniseren met Frontpage. Dit doet u op de volgende manier.

Frontpage 2000 (2002 en 2003 werken bijna op dezelfde manier)
Ga naar bestand – Web Publiseren
DWC Hosting                             Revisiedatum 1 april
2007
Voor de locatie kiest u: ftp://www.<mijndomein>.nl/web
/web is de map waarin de bestanden moeten komen.
In Frontpage 2003 kiest u voor FTP. Geef voor de remote web lokatie
ftp://www.<mijndomein>.nl op en voor FTP directory “web”
Klik op OK om uw website te uploaden.

Mocht u een FTP programma gebruiken, dan kunt u een connectie maken naar
www.<mijndomein>.nl op poort 21. Upload uw webbestanden in de map /web.
Wij wensen u verder veel creatief plezier in de bouw van uw website.
Voor vragen kunt u terecht bij helpdesk@dwconline.nl Wij zullen uw mail binnen 24 uur
beantwoorden.
DWC Hosting                            Revisiedatum 1 april
2007

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:6/4/2010
language:Dutch
pages:12