Formulier voor wijziging domeinnaamhouder meerdere domeinnamen by benbenzhou

VIEWS: 9 PAGES: 2

									Formulier voor wijziging domeinnaamhouder meerdere domeinnamen
Dit formulier opsturen naar de Deelnemer categorie I, die de aanvraag vervolgens elektronisch bij de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland zal indienen


Ondergetekende,

naam:                    ______________________________________________________________

bevoegd te handelen en handelend namens

houder:                   _____________________________________________________________________________

adres:                    ______________________________________________________________

plaats en land:               ______________________________________________________________

betreffende de

domeinnamen:                 zie bijlage

aantal domeinnamen in bijlage:

verklaart hierbij de houder van in de bijlage genoemde domeinnamen te willen wijzigen in

nieuwe houder:                ______________________________________________________________

adres:                    ______________________________________________________________

plaats en land:               ______________________________________________________________

contactpersoon:               ______________________________________________________________


en de nieuwe houder verklaart per domeinnaam een ingevuld en ondertekend “ Registratiecontract domeinnaam”
te hebben overgelegd aan de betrokken deelnemer alsmede de noodzakelijke administratieve gegevens te hebben
verstrekt.

Datum:                    ______________________________________________________________


Handtekening domeinnaamhouder:        ______________________________________________________________


Handtekening nieuwe houder:         _____________________________________________________________________________


Ingeval de nieuwe houder de domeinnaam bij een andere deelnemer dan de deelnemer van de huidige houder
onderbrengt, dient bij de nieuwe deelnemer ook een “Formulier voor verhuizing domeinnaam naar een andere
deelnemer” te worden ingediend en dient de huidige deelnemer ook een schriftelijke opzegging van de huidige
houder te hebben ontvangen.
     Formulier voor wijziging domeinnaamhouder meerdere domeinnamen      29-01-2003              1/2


OCC Hosting | Postbus 2266, 4800 CG Breda T 076-5144601 | F 076-5144356 | info@occ-hosting.nl | www.occ-hosting.nl
OCC Hosting is een onderdeel van Of Course Creations
Bijlage aanvraagformulier wijziging domeinnaamhouder meerdere domeinnamen

Domeinnaam 1:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 2:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 3:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 4:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 5:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 6:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 7:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 8:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 9:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 10:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 11:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 12:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 13:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 14:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 15:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 16:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 17:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 18:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 19:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 20:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 21:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 22:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 23:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 24:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 25:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 26:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 27:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 28:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 29:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 30:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 31:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 32:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 33:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 34:                _____________________________________________________________________________  .nl
Domeinnaam 35:                _____________________________________________________________________________  .nl


Naam domeinnaamhouder:                 ____________________________________________________________________Handtekening domeinnaamhouder:             ____________________________________________________________________Naam nieuwe houder:                  ____________________________________________________________________Handtekening nieuwe houder:              ____________________________________________________________________
OCC Hosting | Postbus 2266, 4800 CG Breda T 076-5144601 | F 076-5144356 | info@occ-hosting.nl | www.occ-hosting.nl
OCC Hosting is een onderdeel van Of Course Creations

								
To top