Excursie Parijs 14 en 15 oktober 2008 by keara

VIEWS: 176 PAGES: 13

									Excursie Parijs: 14 en 15 oktober 2008

Inleiding (les maandag 13 oktober)

Parijs bestaat uit 20 arrondissementen Seine stroomt van het zuid-oosten naar het
noordwesten stroomafwaarts in de stad.

Er wonen ongeveer 2 miljoen inwoners binnen de periferie, daarbuiten ongeveer 6 miljoen
Buiten de periferie noemt men de banlieu, en nog verder komen we in de agglomeratie. Bij
ons is de situatie verschillend, de agglomeratie ligt dichter bij de stad dan de banlieu.

In de Parijse banlieu is er altijd al woningnood geweest. Men heeft 5 nieuwe steden gecreëerd
aan de hoeken van de agglomeratie (terug te vinden op pg 5 in de bundel):
-Marne-La-Vallée: hier is Disneyland (in het Noord-Oosten)
-La Défense : zuiver ec functie (in het Noord-Westen)
-Saclay (Orsay en Gif) : kleine kerncentrale vergelijkbaar met Mol in België
-Roissy: luchthaven v Charles de Gaules
-Triangle d’Or : dure winkelwijk
naast morfologische structuur ook functionele structuur (bundel 2 blz2)
Logistique: alles wat met transport ed te maken heeft lagere tertiair
In het noorden vlak reliëf, dus daar vinden we industrie terug, naar het zuiden toe is het reliëf
veel meer versneden.  We vinden er dezelfde sociale differentiaties terug zoals bij Brussel!
(bundel 2 blz8 fig21: hoe donkerder hoe zwaarder de industriële pool)

 We zien ook nog enkele restanten van omwallingen van de stad vb. Généraux van 1784 de
laatste is die van 1841 en hier binnenin bevindt zich het recentste deel van Parijs
Zo gegroeid door de grote industriële revolutie in Parijs
Slordig stedelijk weefsel van fabrieken en woningenbedoeld om arbeiders aan te trekken
Op 1 perceel meer functies mengen in de hoogte: vanaf 3de verdieping woningen voor
arbeiders. Dit hebben we in België niet gekend, want hier was meer ruimte om werk en
woonfuncties te scheiden.

In buitenste ring heel wat nieuwe woningen van na WO II, 2de helft 19de eeuw in die
groeiende stad heel wat nieuwe aanleg nodig: Haussmann  belangrijk architect, liet grote
lanen aanleggen en gebouwen worden ook steeds groter en hoger (bundel blz4)

In het westen: luxueus, de rijkeren, chique winkels voorkant Louvre met tuinen nr hier
gericht. Het Louvre is in een U-vorm gebouwd met de opening naar het Westen toe. In het
oosten leefden voornamelijk armeren en arbeiders.

Ook verschillen tss oost en west qua woonprijs, aantal sterren vd hotels, soc voorzieningen
(bundel 2 blz7 en 12)
Zelfs voor de 19de eeuw had men al bouwvoorschriften in Parijs: verband tss breedte vd
straten en hoogte vd gebouwen  zorgt voor homogeniteit in de stad
na verloop van tijd ging men hiermee foefelen door afronding vd daken zodat er nog
verschillende mansardekamers konden plaatsvinden
(bundel 2 blz9) stations heel belangrijk in de 19de eeuw voor aanvoer van goederen, tss de
spoorwegen nog wel veel ruimte, dus eerder diffusie vd woningen, open bebouwingen en
laagbouw  paviljoens = wat wij een villa noemen
Dinsdag 14 oktober

Bus
-Noorden van Parijs
 transport belangrijk: vlieghaven, vrachtverkeer, spoorwegen
 hotels  hotelfunctie, want veel bedrijven hier
Vb. Garonor voor de overslag van producten grootste tewerkstelling bij Peugeot-Citroën
Heel wat gebouwd buiten de stad tijdens de periode vd Grand Ensemble weinig
aantrekkelijke 19de eeuwse woningen
La Pleine de France (ong evenveel inwoners als Brussel): 40% allochtonen heeft 2 jaar
geleden voor problemen gezorgd

-Saint-Denis: typische hoogbouw vd 2de helft 19de eeuw + braakland (dus al heel wat
verdwenen) + nieuwe kantoorgebouwen stevig gemengd stedelijk weefsel
GDF Suez centre de recherche
 2de helft vd 19de eeuw een groot deel vd bevoorrading vd elektriciteit gebeurde via hier
vroeger werd stadsgas in de 1ste plaats gebruikt om te koken en dit stadsgas werd verkregen
uit cokessteenkool uit het noorden vervuilende bedoening die cokesfabrieken werd
opgeslagen zoals nu de aardgas in Zeebrugge), ook elektriciteit uit steenkool
 geografie beantwoordt ad wetmatigheden

-zuiden van Plaine Saint-Denis
magasins générauxvroegere opslagplaatsen ad rand vd stad (overdracht van grote nr
kleinere vrachtwagens) van waaruit goederen moesten verplaatst worden, nu nieuwe functie
voor de media: vb studio 101 filmindustrie
deal vd uitbater hiervan met Saint-Denis = het moest openbare weg worden principieel toch
slagbomen

-nu naar ’t noorden: Boulevard Wilson appartementsgebouwen: vroeger vrij modern, nu
wonen hier vooral allochtonen gebouwen wel verbeterd + soc woningen bijgekomen
Probleem met A1: maar 1 of 2 oversteekplaatsen rond ’90 overdekt met groenaanplanting
en bankjes bev niet van nature uit, want industrie nu komen er woningen bij
Rue du Landy was de enige oostwest-as: Rechts van de str oud, maar we zien renovatie +
industrie, links bouwweefsel kwalitatief zeer laag

-rue Garcia: eerst gastarbeiders (Spanjaarden) hier gevestigd oude woningen getuigen
hiervan, leefden in erbarmelijke toestanden en dit tot 15 jaar geleden
1 vd activiteiten hier te vergelijken met Kuregem: handel in 2dehandswagens + allerlei
onderdelen door de Zwart-Afrikaanse bev die handel werd geweerd, want zorgde voor
overlast (auto’s op str stonden in de weg, …) vandaar hier nu zeer weinig parkeerplaats

-landschap verandert: grootste probleem is de gronden saneren (vervuild door steenkool ed,
vooral in het noorden)niet gemakkelijk owv spoorwegnet
vooral sec en tert sector kwamen hier op

Stop1: Plaine Saint-Denis
Oorspronkelijk energiebevoorrading + industrie
2de helft 19de eeuw: nabijheid afzetmarkt, voorzieningen water, spoorwegengaat 1 eeuw
goed, maar vanaf jaren ‘50 wordt decentralisatie bespoedigd door de Franse decentralisatiepol
er waren te weinig activiteiten in de rest van Frankrijk, alles was rond Parijs  île de
France en de rest van Frankrijk
Energiebevoorrading verandert naar aardgas, dus die vroegere tewerkstelling verdwijnt
afname van de tewerkstelling totale verloedering
Hoe aanpakken? Overheid nodig  politiek moet ervoor zorgen dat dit vernieuwd kan
worden  Stade de France gaat nieuwe activiteiten aantrekken( laatste 15 jaar)
Afbreken van heel wat oude gebouwen, sanering, A1 overdekt, bouw van soc woningen, zeer
hoge kost voor afbraak spoorwegen ook heel wat soc diensten uitgebouwd: lagere en
technische scholen soc kant heeft heel wat problemen
Juist naast Parijs is ideaal: belangrijke geografische troeven die men kan verwachten
snelle expansie gekend, niet vanzelf gebeurd
Tot 1950 à 1960: vooral arbeiders die hier woonden en werkten
St.-Denis: bastiljon vd communisten van Parijs puur rood
Verdwijning industrie, tert sector komt in de plaats lagere tert sector: onderhoud ed
economische functie is veranderd: vb een aantal zetels van grote kantoren is hier
gevestigd: ipv blue colours, white colours
dissociatie van mensen die er wonen en werken
Werkloosheid bijzonder hoog, ¼ vd 15 plussers is nooit nr school geweest aangepakt door
samenwerking vd gemeenten: intercommunalité ruimtelijke organisatorische organisering
gevestigd in Pleine de France, onderdeel hiervan is de Pleine commune gaan een aantal
taken doorgeven ad intercommunale
Men wil meer nr een politieke 1heid, maar is heel moeilijk
mobiliteit verbeteren
Pleine de France (vd périphérique tot Roissy): oosten industrie en tewerkstelling en westen
wonen  RER (= Réseaux express rapides): radiaal nr de 4 kanten vd banlieu
’t was niet eenvoudig om van west naar oost te gaan, dus gemeenten en gewesten gaan
samen weg bouwen; tangentieel
Ook van overheidswege is er een wil om uit die problemen te gerakenbouw van scholen en
unifs scholarisering, zo kunnen meer mensen tewerkgesteld worden, want werkloosheid
leidt tot rellen enzo

Bus
Natuurlijk voldoende openbaar vervoer (RER?)nodig om voetbalstadion te kunnen bedienen
Rue du Landy: richting zuiden oude industriële gedeelte ook hier Zwart-Afrikanen nog niet
geheel uit het landschap verdwenen, autohandel nog vr een stuk aanwezig
Rue de filliette: oude infrasctructuur, vooral gebruikt voor opslag
+ Saint Gobin: white colour functie
links: glasindustrie, enkel de research blijft hier
rechts: groothandel, veelal Aziatische importnieuwbouw gaat goedantwoord op het
‘skwatten’secundaire sector activiteiten worden vervangen door tertiaire sector, maar
tekort aan ruimte, dus nieuwe gebouwen: vb. dat winkelcentrum
Wateras heeft hier nu niet meer veel functie, men wil groen hierlangs, maar duur
Rhodia=ook research centrum vd industrie
Plaine Saint-Denis = onder…
grote ommekeer van secundaire nr tertiaire sector: heeft breuk veroorzaakt tov soc
stramienarbeidersgericht vooral ongeschoold
huizen van mindere kwaliteit ingenomen door allochtonen, weinig
gescholariseerdovergang van fordisme nr moderne flexibele economie
Groot verschil in activiteiten tov pleine de france: nieuwbouw bij stade de France, midden
KMO’s, in het zuiden zijn de bestaande gebouwen ingenomen door nieuwe functies en
eventueel ingenomen door nieuw vastgoed

Nu gaan we de stad binnen, binnen de périphérique
rue de criné +rue de Flandre: weerszijden van La Vilette industrie jaren ’60 kwamen
grote percelen vrijdesindustrialisatie
periode van de beton: hoge aaneensluitende gebouwen
Stijl vd huizen is simpel, langs grotere wegen soms al iets beter ogende: met Haussmann-
allure: vb Porte de Flamands= staaltje architectuur
Links:gevels bewaard, rechts:nieuwere gebouwen

Stop 2:
Mobiliteit zeer belangrijk in een stad!
In de stad Parijs 10000à15000 staanplaatsen voor fietsen die je goedkoop kan huren je kan
een abonnement nemen gaat zeer goed: je ziet vaak mensen met zo’n fiets hier;)
Velen kunnen hun eigen fiets niet bergen in hun woning: appartementen
meer staanplaatsen dan fietsen: je parkeert hem waar je werkt in de dag of ’s avonds waar
je woont fietsen om de mobiliteit te bevorderen!

-basin de la vilette: verschillende kanalen groen kanaal op kaart loopt ondergronds om bocht
Seine te ontwijkenoverdekt om strategische redenen, maar zou men nu nooit meer doen: nu
wil men appartementen ed langs het water en het groen
canal St Martin en canal de bourque: om Parijs in drinkwater te voorzien
Periode vd industrie: zeer veel industrie rond het kanaalaanvoer van bouwmateriaal:
belangrijke functie tot in de jaren 1980
Voortdurende immobiliën, vastgoedactiviteit
Vroeger heel veel opslagplaatsenindustrieeleconomische transportfunctie vervalt, nu
plezierboten ed
zeer grote activiteit, kaaien omgetoverd tot wandelpaden en daarrond recreatie: bioscopen
ed + mooie appartementsgebouwen met zicht op basin de la vilette (oude arbeiderswoningen
afgebroken) stadsweefsel en functies zijn veranderd
Soc weefsel: ook veranderd + alle fabrieken afgebroken
in al die appartementen niet meer de oorspronkelijke bewoners, lagere kaders, white
colours evolutie hangt samen met renovatieprojecten zoals hier we krijgen dus een
verburgelijking van het oosten die verschillen tss oost en west zijn dus aan het evolueren
In Parijs centrum zo duur, naarmate er renovatie is worden de allochtonen de banlieu
ingestuurdvooral geconcentreerd in de Grand Ensembles (In Brussel: centrum
suburbanisatie)

Stop 3: gare de l’ Est
Belang van spoorwegen in grote steden: eerst voor vervoer van goederen, daarna voor
pendelaars, nu eigenlijk te veel sporen

Stop 4: Goutte d’Or
De naam verwijst naar de activiteiten die hier in de 18de eeuw gevestigd waren: wijnbouw
Hier ook industrie geweest, gemengd met woonfunctie, kwaliteit vd woningen niet zo goed
wel een aantal nieuwe realisatiesin de jaren ’80 geconfronteerd met Magrabijnse
bevolkingafbreken? Een hele discussie: rechts: afbreken+nieuwe en links:
renoverenvermijden dat de mensen nr de banlieu gedreven worden
uiteindelijk ging men hier vooral renoveren vanaf begin jaren ’90 + veiligheid verhogen in
oudere gebouwen, sommige in zo’n slechte staat dat ze toch werden afgebroken
Magrebijnen zijn daar nu vervangen door de Zwart-Afrikaanse bev (authentiek)
verschillen in zo’n wijk tov Grand Ensemble waar men op mekaars zenuwen werkt
Hier nooit rellen geweest ondanks zoveel verschillende nationaliteiten1 leefregel:
respecteer mekaar en laat mekaar met rust!
Hier ingebed in de stad: multiculturaliteit geen last van rellen
Afrikaanse eetwaren te koop: kleine Afrikaanse restaurantjes komen zich hier bevoorraden
komen hier vaak als illegaal of met tijdelijke vergunning: komen hier bij ‘petit frère’ terecht
en kunnen zich op die manier integreren in zo’n stad
1 vd overblijvende authentieke elementen vh noordoosten van parijs: stadsweefsel bewaard

Stop 5: rue Myhra
Renovatie en nieuwbouw
Dichtheid vd gebouwen + wet op grondprijzen
op 1 perceel vaak 2 tot 3 gebouwen achter elkaar met poort bev dichtheid was zeer hoog!

Stop 6: Le Sentier
Mansardewoningen op de zolders, onderaan ateliers!
Dichtheid vd bebouwingelk perceel was maximaal bebouwd
Elektriciteitskabels zichtbaar: niet echt veilig
Binnen omwalling 18de eeuw oud weefsel vd stad Parijs
vanaf de Seine noordwaarts hier 1ste buurt met economische activiteiten vroeger en nu,
want confectie van oudsher hier heel belangrijk + lang zo gebleven
150m van hier 1ste grootwarenhuizen(1900)kleding kon je hier bestellen, zo trok men de
gegoede mensen aan werkte goed: schaalvergroting
crisis jaren ’60 ’70: vraag nr kledingstijl is veranderd jeans: goedkoper in de lage loon
landen daardoor jaren ’70 ineenstorting
jaren ’80: verandering mode: pret à porter, pret à jeter consument zoekt modeproduct met
lage kwaliteit minder duurzaam, snel inspelen op mode kon niet in Azië besteld worden,
want was te lang onderweg confectiehuizen hier leven van stukwerk: onregelmatig op basis
van bestellingen
Kleding hier duur of niet? Je ziet bijna nooit een prijs, want ’t is hier groothandel
kleinhandel komt hier z’n collectie kopen tert sector is er alleszins gebleven ook al laat
produceren het afweten
Leegstand is een maat voor levendige of niet-levendige kern  hier nu wel wat leegstandin
Plaine Saint-Denis importhandel: waarschijnlijk moet je hier minder betalen, vandaar trekt
men naar hier (eerst trok men naar daar omdat er in Sentier geen plaats meer was)
Vroeger: fabrikanten titel ‘fabricant’ = ondernemer, zonder te produceren heeft hij heel die
handel in handen
vitrines vroeger minder mooi, want toen werkte men met vertegenwoordigers die door het
hele land trokken om collectie in te kopen, nu hier geen geld meer voorvandaar nu meer
aandacht voor inrichting en vitrines probeert men mooi te houden, want zelf inkopen
niet alleen gelijkvloers van belangmengsel van woon- en economische functie

Stop 7: hotel 4 bis
Vb van het bestaan in het verleden van een zeer groot aantal van deze hotels
mensen die in Parijs job vonden, huurden kamer in hotel of een meublé(=kot) voor tijdens
de week
schaarste op de immobiliënmarkt +later kwamen ze met heel hun hun gezin als ze
huisvesting hadden gevonden
Rue St. Remis tot Faubourg St. Remis: voorstad (=dorp) in 18de, 19de eeuw

Stop 8:
Zoals de rue de Fauburg verschillende straten hier aanwezigheid van zeer veel winkels voor
courante goederen: groenten en fruit ed (in Brussel is dit niet: supermarkten)
hier geen supermarkten owv toegankelijkheid (= zeer belangrijk) + oppervlakte (=
draagvlak) nodig voor al die winkels in de periferie natuurlijk wel supermarkten
Stop 9: Passage Rady (indisch galerijtje met restaurantjes ed)
Vooral Indiërs en Pakistanenenkel voor de lagere functies: confectie, vrachtwagens inladen
ed, horeca eigenaars ervan zijn joden, Libanezen,…
sec migraties: zij die komen als handelaars, kapper, voeding,… in functie van hun
landgenoten die voordien al gemigreerd zijn eigen wereldje maken

Stop 10: Boulevard St Denis en Strasbourg
Eén van de doorsteken van Haussmann veel breder: 2de helft 19de eeuw
Oostelijk deel: luxe vd gebouwen! (morgen westelijk deel: minder luxueus)

Stop 11:
Nu zijn we aan de zuidelijke kant vh overdekte Canal Saint Martin dat hier terug open is,
halve km verder is de Seine
 Place de la Bastille… ??

Stop 12: Rue Faubourg St. Antoine
Oorspronkelijke handelsactiviteit: meubels (meubelwinkels)!! + aantal confectiezaken +
restaurants + reisagentschappen
Al sinds de 17de eeuw meubelindustrie: 25 jaar geleden hier nog de geur van vers hout (kwam
langs de Seine), vernis,… De ruimte hier werd door meubelhouders in gebruik genomen.
Waarom nu niet meer? Meubels voor de mooiere, betere appartementen, vooral stijlmeubels,
maar mode is veranderd (Ikea ed) en men heeft zich hier daar niet aan aangepast (nog enkele
overgebleven)
Handelsfunctie hier wel gebleven: meubels komen van ergens anders, maar worden hier
verhandeld + nu woon functie hier binnen de stad
rue Faubourg St Antoine was 1 en al meubels, nu vanalles
Wijk niet weggekwijnd, integendeel: zeer levendige wijk rond Place de la Bastille  door
opera (= 1 vd realisaties van Mitterrand) nieuw publiek naar hier gebracht Mitterrand:
socialist, wilde in het oosten ook cultuur: opera, heeft enorm veel gekost, maar opera zelf
dezelfde prijsklasse als in het westen
Daardoor hier nu toerisme, recreatie, parfum,… gentrification
Van fabricagewijk naar woonwijk waar recreatie (ook cultuur, bvb bioscoop) grote rol speelt
iets meer ruimte dan de andere wijken, komt overeen met de grondprijzen Sentier,
hier(=Faubourg), la Vilette = steeds grotere afstand vh centrum van Parijs
Ook kleine kantoren hier nu gevestigd + lift gekomen
Verschillende van dit soort binnenkoeren een aantal worden geprivatiseerd

Stop 13:
Zeer lange percelen geven de aanleiding tot deze vorm van gebouwen
binnenkoer met daarlangs gebouwen
handelsfunctie
Stop 14:
Vroegere spoorlijn van Gare de la Bastille tot aan bos van Vincenne
nu wandelweg (groen) geworden van ong 5km: La Coullée verte groen, bankjes, verhard
(je ziet vaak joggers,…)
hieronder economische functies: eerder luxehandel dan ambachtelijke activiteitStop 15:
Vanuit gare de Lyon allemaal spoorlijnen, nemen veel plaats in
door park de Bercy, over Seine nr Grand Bibliothèque
we zijn nu in het oostelijke deel: vroegere industriële helft: wegkwijnen sec sector +
overbev in het westen evenwicht herstellen: kantoorgebouwen oprichten aan gare de
Lyonniet zo veel, maar geraakte niet makkelijk opgevuld
zakenwereld wil naam die goed is en dit is het westen, het oosten is contraproductief
Grote gebouwen: 1 groot ministerieoverheid heeft het hier dus voor een stuk moeten
opvullen om het geheel op gang te brengen zakenwereld was geen grote vragende partij

Stop 16: Parc de Bercy
Tot ad Seine in het zuiden, tot bijna ad périphérique was gereserveerd voor de wijnhandel
opeenvolging van gebouwen met daartss spoorlijnen, overal bomen langs kwestie van
schaduw en klimaatregeling nu gedaan owv veranderingen in transportzeer groot deel vd
wijn van alle Parijzenaars kwam langs hier binnen
wat doen we nu met zo’n ruimte (beslissingen van een stad wann grote ruiten vrijkomen)?
Politieke optie: groen + alumnisport:voor sport en theater + appartementsgebouwen: unieke
locatie in het zuiden winkelcentrum voor omwonenden is er niet gekomen café +
restaurant: protest

Stop 17: op brug Seine
Zuidoosten: laatste brug = périphérique = hoogste brug
vrij weinig traditionele functies, ruimte wordt gebruikt voor recreatie: plezierboten,
zonneterras,…
4 torens vd Grand Biblithèque: hierin opslag vd boeken(om boeken te beschermen):
onderhoud is zeer duur
opslagplaatsen + industriële bedrijven waren hier gevestigd
halve cirkel in de oostelijke periferie
industrie vervangen door kantoren en woningen

Stop 18: Gare d’ Oosterlitz
Avenue de France = gerestaureerde ruimte die door spoorwegen werd ingenomen project
‘rive gauche’: kantoorgebouwen, unifs,…weer moeilijk om tert sector aan te trekken, maar
huurprijzen per m² voor een kantoor hier wel goedkoper dan in het westen, dus wel aantrek
+ biopool: pool voor biotechnologisch onderzoek, oa vr farmaceutisch onderzoek
een heel gemengde functie
hier op linkeroever ook al anders dan op rechteroever, namelijk intellectueler, minder
arbeidersklasse, vandaar komen ze gemakkelijker naar hier dan op rechteroever voor kantoren

Stop 19:
Entrepots et gares frigoriques: dingen die minder lang bewaard kunnen blijven worden hier
binnen de périphérique bewaard
wat gaat het nu worden? Langdurige strijd van alternatieven + verschillende kunstenaars
met mogelijk plannen

Stop 20:
Les grands moulins de Paris: is nu unif geworden naam verwijst nog nr de vroegere functie!Woensdag 15 oktober

Stop 1: Les Halles (place opportune)
Voor de middenklasse
Vroeger ook al kerk (St Eustach) + paviljoenen met glas waar de vroegmarkt plaatsvond
(bijna nachtmarkt) met grands trous = kelders waar de (verse) waren bewaard werdenal die
vrachtwagens moesten door die nauwe straatjes niet functioneel, dus andere plaats zoeken
buiten de stad
Rungis = oplossing: hier worden alle producten van de provincies nu aangebracht +
vroegmarkt nu hier + slachthuizen zijn ook naar daar verhuisd
Wat met ruimte die vrijkomt? Jarenlang discours over wat het mag/kan zijn veel mensen
kwamen kijken, vandaar ging men er een ontmoetingsplaats van maken: Floronnes Les Halles
supermarkten, zwembad, muziekschool, kinderkribbe, bib,...
verschillende manieren: gewoon groot gebouw of alles onder de grond (maar licht?!?) en
ruimte voor groen: van dat groot gat heeft men gebruik gemaakt om 1 binnenkoer met
galerijen er rond: -1,-2,-3 = handelsfunctiegroot shoppingcenter
RER-lijn op -4 en -5 is doorgaand verkeer + parkings voor auto’s
1979-1980 gebouwd, dus het vertoont nu verouderingsverschijnselen1miljoen mensen
wisselen hier per dag van metro winkelcentrum groot succes
ideeën evoluerenstad Parijs grote wedstrijd voor renovatie van Les Halles grote
architectenploegen zich hierop gezeter kwam iets uit de bus, maar niet de keuze vd
burgemeesternu al 3 jaar niks gebeurd
men wil 1 grote glazen plaat: meer licht, groen blijft + glazen dak erop met zonnepanelen
voor productie van elektriciteit
collectieve diensten: nieuwe + soc woningen met mansardekamers (rechts) ad andere kant
is de private markt (links) overal in de stad zoekt men evenwicht tss private en soc
woningen groene aangename ruimte in de stad

Stop 2: Rue Montergueil
2 zaken: -stratenpatroonoude straten die allemaal hier op de hallen uitkomenje ziet dat
die niet aangepast zijn aan vrachtwagens, Middeleeuws patroon
     -functieveranderinghandelswaren werden hier in kelders opgeslagen (voeding)
al die handelszaken hun job kwijt, want groothandelaars hier weg (skwatting tijdens
overgangsperiode) wat moest er nu gebeuren? Vele handelaars verhuisden mee nr Rungis
nr rue Saint-Denis op bijna allemaal restaurants + meubilering, decoratie, kledinghier:
vooral voedingvrij hoog kwalitatief soc mutatie: vroeger eerder armen dan rijken, eens
de Floronne Les Halles er kwam stegen de vastgoedprijzen (2à3x meer dan in Brussel) + soort
gentrification jongere bev, veel alleenstaanden gemiddelde opp van een woning in Parijs
(vaak deux-pièces= 2 kamerappartement: living en slaapkamer) is de helft van die in Brussel
onder druk van het buurcomité verkeersvrij gemaakt, want vanuit Le Sentier druk voor
winkelruimtesals je auto’s buiten houdt, houdt je de druk vanuit Le Sentier ook buiten

Stop 3: Les Halles
Shoppingcenter minstens even groot als Wijnegem
-3=shoppingcenter met veel meer snacksgrote flux aan mensen want toegang tot RER
-2,-1=veel minder afgeleefd dan -3
Men wil nu dus een glazen plaat boven het shoppingcenter.

Stop 4: avenue l’Opéra
Schoolvb vd Haussmannisatie meer dan 100 jaar geleden
oorspronkelijk appartementsgebouwen met woonfunctie voor de rijkeren, begin 20ste eeuw
reeds een deel hiervan kantoorfunctie, deze neemt toe in de loop vd 20ste eeuw
meer betalen per m², wonen is elders goedkoper, kantoren worden verhuurd aan bedrijven
(burger kan hier niet zoveel geld voor betalen): gelijkvloerse verdiepingen vaak handelsruimte
+ horeca dus hier ’s avonds niet helemaal doods owv dubbele functie (niet zoals Wetstraat
in Brussel)
kapitaal dat in zo’n gebouw zit moet enorm zijn: grote investeringen+vastgoedpatrimonium
zekere homogeniteit in de gebouwen en 500 tewerkgestelden/ha

Stop 5:
Van het Louvre tot ad Champs Elysées (tot aan Arc de Triomphe) zijn de functies ong
dezelfde gebleven: theesalons, schouwburg, Grand Palais
recreatie is hier gebleven: shopping, bioscopen, autoverkopen (vroeger koetsen)
vroeger ook groene wandeling, dan is men grote burgerhuizen beginnen bouwen (de
meeste nu verdwenen) nu werd dat hoogbouw: de ene naast de andere gemengde functie:
eerst wonen, daarna ook meer kantoren nu zetels van grote ondernemingen, er woont bijna
niemand meer op de Champs Elyséesnu meer en meer bekend geworden: komen winkelen
of kijken wat je je kan veroorloven
jaren ’70 Parijse handelaar wordt verdrongen door ketens: fastfood installeert zich
frustratie bij de natuurlijke bev was groot: mensen die op straat eten, vette Duitsers op een
terras,… dit vond men maar niks, frustratie uit zich vooral vanaf de jaren ’70, ‘80
wie chique wil doen (de bovenste 3-5%) komt niet meer op de Champs Elyysées kwestie
van geld, aristocratie,…
Voetpad bijzonder breed: publieke ruimte aanpassen ad fluxen mensen
Aan de kant waar wij lopen breder dan ad overkant, want zonnekant hier, dus hier wandelen
meer mensen, ook de huurprijs is hier duurder (net zoals op de Meir is A’pen)
stadsmeubilair aangepast aan consumptiepatroon: openbaar budget moet hieraan werken
winkels hier: klasse hoger dan in Floronne Les Halles
banken vestigen zich in de kern, op de boulevards, verder weg: textiel, metaal en
spoorwegen
Wanneer Champs Elysées onder druk van ondernemers kwam hier de chemie mensen die
verhuizen naar dit arrondissementmensen uit l’avenue opéra hadden mogelijkheid te
migreren naar Champs Elysées, want hier veel woninggelegenheidwordt verdrongen door
maatschappelijke businessmoeten naar de banlieu, maar het zijn echte Parisiens die hie niet
weg willen!

Stop 6:
Vb van een hotel particulierappartementen
Stop 7: avenue Montaigne
=typische straat met woonfunctie: appartementen rond binnenkoer, zeer prestigieus
(telefoonboek is goed bron voor geografen)
Dior kwam zich hier als 1ste vestigen, zo ontstond hier de ‘Haute Culture’: dit is een naam die
ja niet zomaar kan krijgen. Daarna kwam de ene na de andere hier, na verloop van tijd ook de
buitenlandse winkels (alle grote merken). Ook 2 champagneproducenten hebben zich hier
gevestigd, voor de consumenten = niet alleen Parijzenaars, ook Aziaten (vd olieproducerende
landen) strijd ts zij die zich hier vestigen en de oorspronkelijke bewoners
je hebt in Frankrijk ook belasting op je patrimonium
Avenue Montaigne kreeg een groot imago, het werd steeds interessanter te kunnen zeggen dat
je hier gevestigd was: ook artsen, advocatenvrije beroepen die zich hier komen vestigen
je kan hier ook een kantoor huren: specialisten gaan deze naam dan gebruiken voor
kaaryjes en briefpapier ed goede naam
Je kan bvb ad lichten op de zolder zien dat hier mansardekamers zijn.
Standaardkamer hier in een hotel kost min €650, beetje grotere kamer zelfs meer dan €1000.


Bus
Na de arc de triomphe noemt het verlengde van de Champs Elysées avenue de la grand verné.
Hier zijn geen winkels meer zoals in het begin vd Champs Elysées, geen wandeloordhier
komt men met de auto of moto halen wat men nodig heeft
Porte Maillot: congressenpaleis ad rand vd périphérique + een hele economie er rond: horeca
hangt eraan vast voor overnachtingen en eten
Nuilly: chique gemeente (met mooie appartementen), zoals St. Genesius Rode sluit mooi
aan op het arrondissement vd Champs Elysées goed voor de herlocalisering
Over de Seine: een heel waterfront, verder zien we kantoren en appartementen
We rijden door de kern van La Défense: verdichting in het kantoorweefsel dichtheid vd
gebouwen is enorm toegenomen

Stop 8:
Over de Seine heel ander morfologisch en soc systeem op bepaald moment druk te groot
om kantoorruimten bij te bouwen, men houdt vast aan traditioneel weefsel, dus de
kantoorruimten moesten uitwijken
Mei ’68: linkse unif arbeiders, arm volk maken het moeilijk opl: tabula rasazij die hier
verdreven werden, nieuwe woning
La Défense A (op heuvel gebouwd en binnen ellips) en B
EPAD (=l'Etablissement Public d'Aménagement de La Défense) opgericht =samengaan van
privé en publiek … ??? heeft La Défense voorbereid
concept heeft een aantal jaren geduurd
er werden m³ lucht verkocht door EPAD: aantal verdiepingen + plateuas waar je het opzet
in het begin erg geslabbakt (oa jaren ’70 oliecrisis), jaren ’80, ’90, begin jaren 2000 sterk
verbeterd: vele hoge torens van kubussen naar meer moderne, speciale gebouwen
La défense B ligt tss A en de Seine: meer kantoorgebouwen
het is niet alleen de bedrijswereld die m² verkoopt, maar ook tewerkgestelden die hier
willen komen wonen
Burgemeester wil woonfunctie in Nanterre wel houden, dus moet per m² kantoor 2m² woning
gebouwd worden. Men wil ook luxeappartementen bouwen, maar burgemeester niet akkoord:
er moesten ook soc woningen gebouwd worden. Hij wil zelfs stop vd bouw van luxekantoren.
In Nanterre heel wat infrastructuurproblemen. La Grand Arche = sluitstuk van deel Agrote
as (=4,75km) weerspiegeld tot aan het Louvre (Versailles spijtig genoeg iets te ver nr het
zuiden)

Stop 9:
Vb van soc woningenmensen wonen hier niet graaggeen echte buurt, ’s avonds doods
verplichte woonfunctie

Stop 10:
Deel vd maatschappelijke zetels nr hier verhuisd bvb: verzekeringenvoordien soms
verdeeld over 15 plaatsen in de stad zelf hebben geen (of weinig) contact met mensen, dus
makkelijk om nr hier te komen
Nadien ook buitenlandse investeringen die zich hier komen vestigen. En het ehbben van
kantoor in La Défense heeft ook naam gekregen.
2 miljoen m² kantoor: gedeeld door 15 = ong het aantal werknemers
ook woonfunctie
Les quatre temps: lokaal winkelcentrum
Le CNIT (= Centre National des Industries (=woord dat men hier niet graag hoort) et
Techniques) is overgehouden van die kleine ambachtelijke activiteiten. Vroeger vooral
handelsruimte, nu businessruimte + ontmoetingsplaats, maar nachtleven ontbreekt hier: er zijn
pubs en restaurants (zitten ’s middags wel vol) gebouwd, maar helpt niet echt

Bus
Deel B: rommelig, nog plaats voor spoorwegen ed + nieuwbouwappartementen
Van Nanterres nr Gennevilliers rijden we door de banlieu: zuidnoordwoonfunctie, een paar
grand ensembles + ook economische functie + af en toe ook laagbouw
nu noordwest richting Cergy-Pontoise: binnenhaven met een paar dokken: belangrijke
functie voor alles wat bulkgoederen (vb bouwgoederen) zijnhavenactiviteiten uit stad
geweerd
We zitten nog steeds binnen de morfologische agglomeratie: woonkern van Parijs strekt zich
uit tot Cergy-Pontoise, de groene stukken worden niet verrekend in de morfologische
agglomeratie
Ondanks je groen ziet, is er geen 200m tss te krijgen langs ten minste 2 wegen: net zoals ad
andere 5 hoeken van Parijs bij de ‘nieuwe steden’

Stop 11: Cergy-Pontoise (=ong 13km van Parijs)
Één vd ville nouvelleheeft geen historische ontwikkeling doorgemaakt, gewoon ingeplant
uit noodzaak door de bevolkingsdruk dat is de reden wrm men die nieuwe steden is gaan
bouwen voor de industrialisatie al 2de meeste aantal inwoners, dus stad trad uit zijn voegen
industrie moest dichter bij Parijsde ring
In de binnenstad: Haussmann
1850: bevolkingsgroei x3 1,5miljoen inw + arbeidskracht van platteland naar stad: na
WO II babyboom + migranten voor arbeidskracht
eind jaren ’50: probleem hoe oplossen? Grand Ensembles was niet echt opl
Hoe dan? Nieuwe steden die autonoom zijn met voldoende werkgelegenheid en ontspanning
Jaren ’60: 5 nieuwe stedenmocht niet in de Seine-vallei want was al te hard verstedelijkt,
ook niet bij de vlieghaven van Charles de Gaulle, ook niet in het groendus: nog verder!
2 assen: N en Z
5 doelstellingen: -min 100000 inwoners
           -voldoende groen
           -kreeg 30 jaar tijd om te ontwikkelen
          -centraliteit, genoeg functies
          -tewerkstelling

Stop 12:
Centrale plaats nieuwe stadwaar best dat nieuwe centrum? in Pontoise zelf? nee, dichter bij
meanderpunt, andere gebieden nogal landelijk
11gemeenten: heel strak (jaren ’60 gebouwd), strikt gescheiden functies: autowegen, treinen
onder dit oudste plein 1ste vb van die strikte functiescheiding
meer woningen op 1 plaats
…???
eind jaren ’70, begin ’80: heel modernistisch, men wilde die functiescheiding niet meer
echt: vraag naar luxewoningen ad jachthaven
Men corrigeert de zaken die 30 jaar geleden gebouwd zijnmen bekijkt of ze al dan niet
functioneel zijn.
Begin jaren ’90 steeg de bev zeer sterk, ruimschoots voldaan aan de min 100000 inwvooral
heel jonge bev, 70% uit île de Francevoldaan ad nood (druk bev in Parijs weggehaald)
Omgekeerde piramide = 1ste gebouw dat in de stad gebouwd is
Centraliteit ook ok: -winkelcentrumzelfs regionale uitstraling
           -onderwijs
           - …??
prefecturegebouw: raad vh departement
Voldoende tewerkstelling zeker ok: onderwijs, privé, ondernemingen
Ook groen en recreatie okwegennet hieraan aangepast
7 wijken in Cergy-Pontoisealles hieraan aangepast: vb elks eigen school enzo
In La Défense destijds publiciteit gemaakt om nr hier te komen wonen
Veel soc woningen in zo’n nieuwe stad (tov historische stad) owv beleid (men moest wel).

Stop 13:
We zien hier geen verkeerslichten, hebben geen straten moeten oversteken owv die strikte
scheiding. Dit plein ligt op lager niv, niv vd wijkper wijk heeft men getracht een
wijkcentrum te creëren, zodat men mekaar wat kan leren kennen
kleine winkeltjes, maar die verdwijnen snel, want groot winkelcentrum vlakbij en dit is
goedkoper
Men probeert nu de wijk te corrigeren, veel huisvesting is aan vernieuwing toe.
Je moet nooit ver gaan voor je buurtvoorzieningen
In Saint Kristof heb je ook nog niv 2tss dat van Saint Kristof en Cergy heb je ook nog
winkels tss 2de en 3de niv

Stop 14:
Uitkijkpunt op het recreatiegebiedwater met kunstmatig eiland
Axe majeuralles in Parijs opgebouwd langs assen
Nicarigaan heeft dit ontwikkeld, voor hem is getal 12 belangrijk, vandaar hier 12 zuilen, 12
punten van ad toren tot op het plein
boomgaard: speciale functie: verwijst naar het landbouwverleden + impressionistische
schilders op kruispunt schilderen vaak boomgaarden veel symboliek
achter dit plein (= centrum vd axe majeur) centrum van Cergy Saint Kristof
(volume vd pilaar = volume arc de triomphe)
allemaal woningen: zeer gegeerd, 20 jar oud, maar geen duurzaam materiaal, dus renovatie
nodig, ook soc woningen: allochtonen, enkele jaren geleden problemen gekend
hier ook maisons cartier = buurthuizen
iets lagere klasse: zie je ad winkels

Besluit (bus)
Van de periferie tot aan het centrum zijn er zowel economische als sociale contrasten.
Industrialisatie heeft een hele mutatie teweeg gebracht. Tertiaire sector opgeschoven nr het
oosten. Door renovaties heel wat armen nr de periferie gestuurd, het procentuele aantal
allochtonen binnen de périphérique neemt af. In de rue Montergueille zagen we een zeker
gentrification. Sociale upgrade binnen Parijs en tegenovergesteld effect in de banlieudelen: vb
Plaine St-Denis en … Algemene maatschappij evolueert: soort jobs ed. + Parijs nog eens een
upgrade. In banlieu: oude aaneengebouwde soc woningen??, nieuwe steden, grand ensembles
die van 2008 zijn niet zoals die van 1970toen geen voorzieningen, toen sprak men van la
Sarcelite (Sarcelle: niet zo spectaculair, troosteloze gebouwen): slechte geluidsisolatie,
trappen zakten door,… sociale spanningen
In die jaren werkten heel wat vrouwen niet, woonomgeving viel niet mee, men leefde in een
isolement weinig mogelijkheden voor ontspanning
Banlieu boulot dodo: dient voor niets anders dan te slapennu wel verbeterd: winkelcentrum,
sportterreinen, bioscoop, ibishotel, scholen,… Dus de staat heeft al wel een zekere inspanning
gedaan voor het stedelijk weefsel, maar heeft nog niets gedaan ad vorming van die mensen
(veel ongeschoolden, racisme-problemen,…)
fundamentele coupes die de structuur van Parijs tonen!

								
To top