Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

The Spanish a is pronounced like Hiszpańskie „a

VIEWS: 210 PAGES: 62

									Hiszpańskie „a" jest wymawiane jak „a" w wyrazie "father."
Hiszpańskie „e" jest najczęściej wymawiane jak „a" w wyrazie "date," oprócz tych, których jest krótszy i słabszy.
Hiszpańskie „i" jest wymawiane jak „ee" w wyrazie "see," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy.
Hiszpańskie „o" jest wymawiane jak „o" w wyrazie "no," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy.
Hiszpańskie “u” jest wymawiane jak „ue" w wyrazie "due," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy.
Hiszpańskie „d" ma dwa oddzielne dźwięki, twardy i miękki. Na początku wyrazu i po "n" lub "l", twarde hiszpańskie „d"
jest podobne do „d" w wyrazie "dog." Różnica jest taka, że gdy wymawiamy twarde hiszpańskie „d", język dotyka tyłu
przednich zębów (raczej niż grzbietu dziąseł, jak w Angielskim). W drugim przypadku (zwłaszcza pomiędzy
samogłoskami) „d" jest miększe, podobne do dźwięku „th" w wyrazie "this."
Hiszpańskie „r" ma dwa oddzielne brzmienia, zależne od on jest pierwszą literą w wyrazie. Ani jeden z tych dźwięków nie
jest ani trochę podobny do angielskiego dźwięku "r". Gdy „r" jest pierwszą literą w wyrazie, drga jak „rr", które jest objęte
kolejną lekcją. Poza tym, „r" brzmi raczej jak „dd" w wyrazie "ladder." (To nie jest dokładnie to samo, ale jest bliższe do
tego dźwięku "dd" niż do angielskiego dźwięku "r".)
Hiszpańskie „rr" jest wibrujące. Pojedyncze "r" jest również wymawiane w ten sposób gdy jest pierwszą literą w wyrazie.
"Akcent" dotyczy głośności sylaby. W Hiszpańskim, jedna sylaba wyrazu zazwyczaj jest głośniejsza niż inne. Akcent jest
ważny ponieważ może całkowicie zmienić znaczenie wyrazu. Poniższe wyrazy są identyczne, oprócz umiejscowienia
sylaby akcentowanej:
     papá – father - ojciec                        compró - he bought - kupił
     papa – potato - ziemniak                       compro - I buy - kupuję
"Intonacja" odnosi się do pochylenia, lub falowania jednej ze zgłosek. Intonacja jest ważna ponieważ może zmienić
znaczenie wypowiedzi. W Hiszpańskim, zwykłe twierdzenia kończą się opadająco.
W Hiszpańskim, pytania które wybiera informację kończą się opadająco. Jest to ten sam model jak w zwykłych
twierdzeniach, ale pytania informacyjne nigdy nie są związane z intonacją.
W Hiszpańskim, proste pytania o tak czy nie kończą się wznosząco, przenosząc znaczenie niepewności.
Gdy pytanie wybiera odpowiedź, która jest wyborem między dwoma albo więcej alternatywami, intonacja wzrasta wraz z
każdym wyborem, a opada z końcową opcją.
W mówionym Hiszpańskim, gdy ostatnia litera pierwszego wyrazu jest taka sama jak pierwsza litera następnego wyrazu,
są wymawiane jak jeden dźwięk.
W mówionym Hiszpańskim, gdy wyraz, który kończy się na samogłoskę poprzedza wyraz, który zaczyna się samogłoską,
samogłoski te "łączą się" w jedną sylabę, nawet jeśli są różne.
W mówionym Hiszpańskim, gdy wyraz, który kończy się na spółgłoskę poprzedza wyraz, który zaczyna się samogłoską,
końcowa spółgłoska "łączy się" z początkowym dźwiękiem samogłoski.
Hiszpańskie „b" (be larga) i "v" (be corta) są wymawiane zupełnie tak samo. Litery te mają dwa oddzielne brzmienia,
miękkie I twarde. Na początku wyrazu i po "m" or "n", twarde Hiszpańskie „b/v" przypomina „b" w wyrazie "boy," ale wargi
są trzymane w napięciu. W innym przypadku, „b/v" jest wymawiane jak angielskie "b" w którym wargi nie pozwalają się
zetknąć. (Jest to dźwięk nieistniejący w Angielskim.)
Hiszpańskie „c" ma dwa oddzielne dźwięki, twardy i miękki. Gdy pojawiają się w kombinacjach "ca", "co" i "cu", twarde
Hiszpańskie „c" jest podobne angielskiemu dźwiękowi "k". Różnica jest taka, że wymowa twardego hiszpańskiego „c" nie
ma wydmuchu powietrza, jak w angielskim "k". Gdy pojawia się w połączeniach "ce" i "ci", „c" jest miększe. Hiszpanie
wymawiają je jak „z", chociaż Latynoamerykanie wymawiają je jak „s".
Hiszpańskie „ch" jest wymawiane jak „ch" w wyrazie "chief."
Dwugłoski występują, gdy nieakcentowane "i", "u", lub "końcowe y " pojawiają się po innej spółgłosce w tej samej sylabie.
Ich samogłoskowe brzmienia się nie zmieniają, ale mieszają się razem na kształt pojedynczej sylaby.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ai" (albo końcówka "ay"), jest wymawiane jak angielski wyraz "eye," ale jest raczej
krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są
wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „f" jest wymawiane jak „f" w wyrazie "fire."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ei" (albo końcówka "ey"), jest wymawiane jak „ay" w angielskim wyrazie "say," ale
jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie
samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „g" ma trzy oddzielne brzmienia: twarde, miękkie i brzmiące "h". Po pauzie I gdy po nim są "a", "o", "u", i gdy
następna jest "n", twarde hiszpańskie „g" bardzo podobne do „g" w wyrazie "got." Miękki dźwięk "g" nie jest jak żaden
angielski dźwięk I będzie wymagał dużej praktyki. Dźwięk ten normalnie występuje między samogłoskami. Ostatecznie,
gdy "g" jest przed "e" lub "i", brzmi jak „h" w wyrazie "hot", ale jest "zgrzytliwszy."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "oi" (lub końcówka "oy"), jest wymawiane jak „oy" w angielskim wyrazie "boy," ale
jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie
samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Jak „h" w angielskim wyrazie "hour," hiszpańskie „h" jest zawsze nieme.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ui" (lub końcówka "uy"), jest wymawiane jak angielski wyraz "we," ale jest raczej
krótszym dźwiękiem.
Hiszpańskie „j" jest wymawiane jak „h" w wyrazie "hot," ale jest "bardziej szorstkie."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "au", jest wymawiane jak „ow" w angielskim wyrazie "owl," ale jest raczej krótszym
dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane
oddzielnie.
W Hiszpańskim, litery "k" i "w" znajdują się tylko w obcych wyrazach. „k" jest wymawiane jak angielskie "k" bez
wypuszczania powietrza. „w" jest wymawiane jak „b/v" gdy występuje między samogłoskami.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "eu", nie ma angielskiego odpowiednika. Brzmi to jak kombinacja „ay" w wyrazie
"say" i „oo" w wyrazie "boot." Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", jak w wyrazie "transeúnte," dwugłoska
jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „l" podobne, ale nie dokładnie takie jak „l" w wyrazie "call."
Wymowa hiszpańskiego „ll" może bardzo różnić się zależnie od regionu. Zazwyczaj, jest wymawiane jak „y" w wyrazie
"yes," albo jak „lli" w wyrazie "million."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ia", jest wymawiane jak „eo" w angielskim wyrazie "neon," ale jest raczej krótszym
dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane
oddzielnie.
Hiszpańskie „m" jest wymawiane jak „m" w wyrazie "mob."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ie", jest wymawiana raczej jak angielski wyraz "yea," ale dźwięki są krótsze.
Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "e", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „n" jest zazwyczaj wymawiane jak „n" w wyrazie "not."
Hiszpańskie „ñ" jest wymawiane jak „ny" w wyrazie "canyon."
Pewna taka kombinacja samogłosek, "io", jest wymawiane jak „eo" w angielskim wyrazie "video," ale jest raczej krótszym
dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane
oddzielnie.
Hiszpańskie „p" jest wymawiane jak „p" w angielskim wyrazie "spot," ale bez wydmuchu powietrza.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "iu", jest podobna do angielskiego wyrazu "you," ale jest raczej krótszym dźwiękiem.
Hiszpańskie „q" – które zawsze pojawia się w połączeniu z literą "u" - jest wymawiane jak „k" w wyrazie "kid," ale bez
wydmuchiwania powietrza.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ua", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona
przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „a" wyrazu "papa." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden.
Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „s" jest wymawiane jak „s" w wyrazie "salt," ale jest trochę krótsze.
Pewna taka kombinacja samogłosek, "ue", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona
przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „a" wyrazu "paper." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden.
Zauważ, że gdy istnieje przegłos (umlaut) nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane
oddzielnie.
Gdy tworzy się dźwięk „t" w Angielskim, język dotyka tylnej krawędzi dziąsła nad przednimi zębami. Hiszpańskie „t" jest
tworzone zupełnie inaczej, z językiem właściwie dotykającym tyłu przednich zębów i bez wypuszczania powietrza, które
charakteryzuje angielskie "t".
Pewna taka kombinacja samogłosek, "uo", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona
przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „o" wyrazu "note." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden. Zauważ,
że gdy nad literą "u" jest akcent, jak w "dúo," dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie.
Hiszpańskie „x" ma trzy oddzielne brzmienia. pierwsze jak „ks" w wyrazie "talks" (examen). Drugie jest wymawiane jak
angielska litera "h" i zarezerwowane dla pewnych rzeczowników własnych i wyrazów, które pochodzą od nich (México,
mexicano). Trzecie jest wymawiane jak angielskie "ch" i to, także jest zarezerwowane dla pewnych rzeczowników
własnych (Xitle, Xela).
Hiszpańskie „y" pełni funkcję zarówno spółgłoski jak i samogłoski. Powyżej przy dwugłoskach dyskutowaliśmy jak brzmi
„y" jako samogłoska. Teraz skupmy się na "y" jako spółgłosce. Jako spółgłoska, hiszpańskie „y" ma dwa wspólne
brzmienia. Zależnie od regionu, „y" może brzmieć jak angielskie "y" w wyrazie "yes" lub „j" w angielskim wyrazie "joy."
Hiszpańskie „z" jest wymawiane inaczej w Hiszpanii I Ameryce Łacińskiej. Dźwięk Hiszpański, jest wymawiany jak „th" w
angielskim wyrazie "think." W Latyno Amerykańskim, jest wymawiane jak litera "s".
Rzeczownik jest wyrazem używanym do określenia osoby, miejsca, rzeczy, lub pojęcia.
W Hiszpańskim, wszystkie rzeczowniki są albo męskie albo żeńskie.
Męski                  Żeński
el chico - boy - chłopiec        la chica - girl - dziewczyna
el jardín - garden - ogród        la universidad - university - uniwersytet
el libro - book - książka        la revista - magazine - magazyn
el miedo - fear - obawa         la libertad - liberty - wolność
Pojęcie tych rzeczowników mają rodzaj raczej taki sam z naturalnym, gdy rzeczownik oznacza istotę żywą. Jest tak
ponieważ w Angielskim, istoty żywe często mają różne nazwy, zależnie od tego czy są męskie czy żeńskie.
Męski                       Żeński
Man - mężczyzna                  Woman - kobieta
Tiger - tygrys                   Tigress - tygrysica
awiator - lotnik                  aviatrix - lotniczka
Poniższe hiszpańskie rzeczowniki wszystkie oznaczają żywe stworzenia.
el gato male cat - kot               la gata    female cat - kotka
el perro male dog - pies              la perra    female dog - suka
el cicho boy - chłopiec              la chica    girl - dziewczyna
el abuelo grandfather - dziadek          la abuela grandmother - babcia
"El" i "la" obydwa znaczą "the."
     el chico (the boy)    la chica (the girl)     el perro (the male dog)   la gata (the female cat)
Rzeczowniki, które kończą się na -o są zazwyczaj męskie. Rzeczowniki, które kończą się na -a są zazwyczaj żeńskie.
Zauważ wyraz "zazwyczaj!" Istnieją wyjątki od tych dwóch reguł.
     Nikt nie możne przewidzieć rodzaju rzeczownika, który odnosi się do martwej rzeczy.
Nikt nie możne przewidzieć rodzaju rzeczownika, oprócz przypadku istot żywych. Nie próbuj analizować natury
przedmiotu, patrząc dla pewnych wrodzonych cech męskich lub żeńskich. Nie zadziała!
Weźmy zadanie. Jak myślisz hiszpański wyraz "suknia" jest męska czy żeńska? Mógłbyś się spodziewać rodzaju
żeńskiego, ponieważ suknia jest artykułem odzieży noszonym przez kobiety. Faktycznie, wyraz "suknia" jest wyrazem
męskim:
     el vestido
Weźmy inne zadanie. Czy uważasz hiszpański wyraz "krawat" jest żeński czy męski? Mógłbyś się spodziewać rodzaju
męskiego, ponieważ krawat jest artykułem odzieży noszonym przez mężczyzn. Faktycznie, wyraz "krawat" jest wyrazem
żeńskim:
     la corbata
Gdy uczysz się nowego rzeczownika, powinieneś również uczyć się jego rodzajnika określonego (el, la). Istnieją różne ku
temu powody:
        Ponieważ nie możesz przewidzieć rodzaju dla wielu rzeczowników.
        Ponieważ nie każdy rzeczownik, który kończy się na -o jest męski, i nie każdy kończący się na -a jest
          żeński.
        Ponieważ wiele rzeczowników kończy się na litery inne niż o lub a.
        Ponieważ rodzajniki określone (el, la) są dla ciebie wskazówkami czy rzeczownik jest męski czy żeński.
Dlaczego dbać o to czy rzeczownik jest męski czy żeński? Dobre pytanie! Jak zobaczysz w kolejnych lekcjach,
Hiszpański umieszcza wiele większy nacisk na rodzaj niż to robi Angielski.
Rzeczowniki męskie które kończą się na spółgłoskę często mają odpowiednie formy żeńskie, które kończą się na -a.
     el profesor    la profesora   el doctor     la doctora   el señor     la señora
Niektóre rzeczowniki, które odnoszą się do ludzi używają tej samej formy dla obydwu rodzajów. Rzeczowniki te wskazują
rodzaj przez rodzajnik (el lub la).
     el estudiante la estudiante el pianista        la pianista   el artista    la artista
Rzeczowniki, które kończą się na -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre są rodzaju żeńskiego.
     la televisión   la decisión    la conversación la habitación la ciudad       la universidad
     la dificultad   la libertad    la actitud    la gratitud   la certidumbre la muchedumbre
Niektóre rzeczowniki, które kończą się na -a są rodzaju żeńskiego.
     el problema    el telegrama   el programa    el mapa     el sistema    el poema
     el día      el tema      el clima     el idioma    el sofá      el planeta
Wiele rzeczowników, które kończą się na -ma są męskie. Zauważ, że osiem z 12 rzeczowników wypisanych powyżej ma
końcówkę -ma.
el telegrama   el programa    el problema   el sistema    el poema     el idioma     el clima el tema
Uwaga: Kilka rzeczowników, które kończą się na -ma jest rodzaju żeńskiego, tak jak la cama i la pluma.
Cztery rzeczowniki, które kończą się na -a są po prostu wyjątkami i muszą być zapamiętane.
     el día      el mapa     el planeta   el sofá
Kilka rzeczowników, które kończą się na -o są rodzaju żeńskiego.
     la mano      la radio
Teraz wiesz najwięcej reguł dla określenia rodzaju rzeczownika. Istnieje tylko kilka więcej rzeczy do poznania, będą
podjęte później.
Liczebniki 1-10:
1. uno   2. dos   3. tres    4. cuatro   5. cinco    6. seis    7. siete  8. ocho   9. nueve    10. diez
Liczebnik "jeden" zmienia się z "uno" na "un" przed rzeczownikami męskimi.
  un libro                    un perro                    un hombre
  one book – jedna książka            one dog (male) – jeden pies          one man – jeden mężczyzna
Liczebnik "jeden" zmienia się z "uno" na "una" przed rzeczownikami żeńskimi.
una pluma                    una gata                    una chica
one pen – jedno pióro              one cat (female) – jedna kotka         one girl – jedna dziewczyna
Gdy liczysz ogólnie (jeden, dwa, trzy ...) używaj "uno" ale gdy liczysz szczególnie (jeden kot, jeden pies), używaj "un" lub
"una."
un libro - one book – jedna książka     una pluma - one pen – jedno pióro     uno, dos, tres - jeden, dwa, trzy
Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę, tworzy się liczbę mnogą przez dodanie -s.
libro: libros             pluma: plumas          chico: chicos             señora: señoras
(libro + s)              (pluma + s)           (chico + s)              (señora + s)
Rodzajniki określone (el, la) również zmieniają się na liczbę mnogą. Tworzą "los" i "las."
el libro: los libros    la pluma: las plumas       el chico: los chicos    la señora: las señoras
Jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę, tworzy się liczbę mnoga przez dodanie -es.
el borrador: los borradores     (borrador + es)          el profesor: los profesores     (profesor + es)
la universidad: las universidades (universidad + es)          la ciudad: las ciudades       (ciudad + es)
Jeśli rzeczownik kończy się na -ión, dodaj -es i opuść zapis akcentu.
     el avión: los aviones                         la sección: las secciones
     la conversación: las conversaciones                  la televisión: las televisiones
Możesz być zdziwiony dlaczego "avión" nie jest żeński. Zauważ, że on nie kwalifikuje się do naszej reguły, która mówi, że wszystkie rzeczowniki kończące się
na -ción i sión są żeńskie.
Jeśli rzeczownik kończy się na -z, dodaj -es i zmień z w c.
el lápiz: los lápices   la voz: las voces       el tapiz: los tapices   la actriz: las actrices
Gdy liczba mnoga dotyczy dwóch lub więcej rzeczowników o różnych rodzajach, używa się rodzaju męskiego.
     2 perros + 6 perras = 8 perros (nie perras)           1 gato + 8 gatas = 9 gatos (nie gatas)
Kilka rzeczowników jest "rzeczownikami złożonymi," które są tworzone przez kombinację dwuch wyrazów w jeden.
(Przykład: abre + latas = abrelatas / otwierać + puszki= otwieracz do konserw) Te rzeczowniki złożone są zawsze rodzaju
męskiego, a forma liczby mnogiej jest tworzona przez zmianę „el" na "los."
el abrelatas   los abrelatas              el paraguas   los paraguas
Różnica między rodzajnikami określonymi I nieokreślonymi może być obserwowana w poniższych zdaniach:
Wyobraź sobie talerz pełen ciastek. Są tam ciastka orzechowe, cukrowe, pierniki i czekoladowe.
     Pierwsze zdanie mówi o szczególnym (lub określonym) ciastku:
     Give me the chocolate chip cookie. Daj mi ciastko czekoladowe.
     Drugie zdanie mówi o jakimkolwiek z ciastek (lub nieokreślonym ciastku):
     Give me a cookie, please. Daj mi ciastko, proszę.
Różnica między rodzajnikiem określonym i nieokreślonym jest różnicą między mową o konkretnym ciastku, lub
jakimkolwiek ciastku z grupy.
     the cookie       a cookie
W angielskim, określonym rodzajnikiem jest "the" niezależnie od tego czy rzeczownik jest wprowadzony w liczbie
pojedynczej czy mnogiej.
     the cookie       the cookies
W Hiszpańskim, rodzajniki określone mają 4 formy, zależne od tego czy rzeczownik jest męski, żeński, pojedynczy czy
mnogi.
     el gato     los gatos    la gata     las gatas
Męskie rodzajniki w liczbie mnogiej (los, unos) są również używane do oznaczenia grupy mieszanych płci. W ten sposób, "los gatos" powinno odnosić się do
grupy 10 kotów, ale może również odnosić się do 9 kotów i jednej kotki.
W Angielskim, rodzajnikami nieokreślonymi są wyrazy "a," "an," lub "some."
    a cookie        an apple        some books
W Hiszpańskim, rodzajnik nieokreślony ma 4 formy, zależnie od tego czy rzeczownik jest męski, żeński, pojedynczy czy
mnogi.
    un gato     unos gatos   una gata    unas gatas
Pamiętaj, tak długo jak grupa istot ma co najmniej jednego osobnika męskiego, używa się rodzajnika męskiego.
"Un" i "una" mogą znaczyć "one," "a," lub "an."
un libro                  una pluma                             una manzana
one book, a book – jedna książka      one pen, a pen – jedno pióro                    one apple, an apple – 1 jabłko
Forma czasownika "Hay"
Forma czasownika "hay" ma dwa znaczenia:
     there is – jest, istnieje                 there are – są, istnieją
     Hay muchos libros en la biblioteca.                Hay un libro encima de la mesa.
     There are many books in the library.                There is a book on the table.
     W bibliotece jest wiele książek.                  Na stole jest książka
Más ejemplos:
     Hay dos baños en mi casa.                     Hay un libro y una pluma en la mesa.
     There are two baths in my house.                  There is one book and one pen on the table.
     W moim domu jest dwóch braci.                   Na stole jest jedna książka I jedno pióro.
     Hay cuatro océanos en el mundo.                  lub:
     There are 4 oceans in the world.                  There is a book and a pen on the table.
     Na świecie są 4 oceany.                      Na stole jest książka i pióro.
Gdy używa się go w pytaniach, "hay" ma dwa różne znaczenia:
     Czy jest?                Czy są?
¿Hay un hotel en el centro?                     ¿Hay algunos libros por aquí?
Is there a hotel downtown? Czy w centrum jest hotel?        Are there any books around here? Są tu jakieś książki?
Más ejemplos:
¿Hay muchos estudiantes en la clase?
Are there lots of students in the class? Czy w klasie jest wielu studentów?
¿Hay cuatro sillas en el cuarto?                 ¿Hay una chica o dos?
Are there 4 chairs in the room? Czy są 4 krzesła w pokoju? Is there one girl or two? Czy tam jest jedna dziewczyna czy dwie?
Forma czasownika "hay" może być użyta w odpowiedzi.
¿Hay un hotel en el centro?                     ¿Hay algunos libros por aquí?
Is there a hotel downtown? Czy w centrum jest hotel?        Are there any books around here? Są tu jakieś książki?
Sí. Sí hay.                             No. No hay.
Yes. Yes there is. – Tak, jest.                   No. No there aren't. – Nie, nie ma.
Zaimki osobowe
Bezokolicznik jest czystą formą czasownika. Bezokolicznik jest jak kawał gliny który musi być uformowany aby
dopasować podmiot zdania: I speak – ja mówię, you speak – ty mówisz, he/she speaks – on/ona mówi, we speak – my
mówimy, you-all* speak –wy mówicie, they speak - oni mówią.
Co do formy "you-all" – użycie to nie jest rozważane w standardowym Angielskim. W powszechnym Angielskim, ten sam
wyraz jest używany do obydwu pojedynczego ty i mnogiego wy. W ten sposób każde z poniższych zdań jest prawidłowe:
    You have a tail light out, ma’am.
    You (kids) have soccer practice at four. Wy (dzieci) macie zajęcia z piłki nożnej o czwartej.
W pierwszym zdaniu, "you" odnosi się do pojedynczego "ma’am." W drugim zdaniu, "you" odnosi się do mnogiego "kids."
Aby uniknąć zamieszania pomiędzy ty wy, użyjemy niestandardowego użycia angielskiego "you-all" do wskazania wy.
Będzie użyteczne dla was wszystkich, zwłaszcza na początku waszej nauki.
Wyrazy "I" "you" "he" "she" "we" "you-all" i "they" są zwane zaimkami osobowymi. Hiszpański ma odpowiednie zaimki
osobowe. Oto lista angielskich zaimków osobowych oraz ich Hiszpańskich odpowiedników:
yo - I – ja            usted - you – ty        él - he – on       ella - she - ona
nosotros - we – my        ustedes - you-all – wy     ellos - they - oni
Hiszpańskie zaimki osobowe są zarówno podobne jak i różne od odpowiadających im zaimków angielskich. Sprawdźmy
pewne różnice. Przyjrzyjmy się bliżej angielskiemu wyrazowi "you." Widziałeś tylko, że może być tłumaczony na
Hiszpański jako "usted." Ale jest jeszcze drugi sposób w jaki można go przetłumaczyć. Są dwa sposoby wyrażenia "you",
które mogą wyrażać w Hiszpańskim:
     Usted - you – Pan, Pani                     tú - you - ty
Hiszpański ma formalną i nieformalną formę wyrazu "you." "Usted" jest bardziej formalne i jest głównie używane do
wyrażenia respektu. "Tú" jest raczej potoczne i jest używane pośród przyjaciół, współpracowników, krewnych lub gdy
adresatem jest dziecko.
     Mówiąc do swojego szefa: usted                  usted
     Mówiąc do swojej córki: tú                    you formal – ty formalnie
     Mówiąc do swego nauczyciela: usted                tú
     Mówiąc do swego przyjaciela: tú                 you informal (familiar) – ty potocznie
Ta sama różnica ze względu na stopień formalności zachodzi również w liczbie mnogiej. Gdy odnosimy się do "you-all," w
Hiszpańskim mamy do wyboru:
Ustedes - you-all formal – Panowie, Panie, Państwo            vosotros - you-all familiar - wy
Jakkolwiek, forma vosotros jest używana głównie w Hiszpanii. W Ameryce Łacińskiej, "ustedes" jest zasadniczo używane
zarówno w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych do wyrażenia "you-all."
     Mówiąc do grupy dzieci                      Mówiąc do grupy obcych
     (w Hiszpanii): vosotros                     (w Hiszpanii): ustedes
     (w Ameryce Łacińskiej): ustedes                 (w Ameryce Łacińskiej): ustedes
Uwaga: usted może być skracane do Ud. lub Vd. ; ustedes może być skracane do Uds. lub Vds.
Na wiele sposobów Hiszpański jest bardziej wyraźny pod względem rodzaju niż Angielski. Znajdujemy dowód na to w
zaimkach osobowych. Po pierwsze, spójrz na wyraz "nosotros." Znaczy "we - my" w sensie grupy zawierającej co
najmniej jednego mężczyznę. Jeśli grupa zawiera tylko kobiety, użyty jest wyraz "nosotras". Więc, w Hiszpańskim, istnieją
dwa sposobu powiedzenia "my":
    Nosotros - my (mężczyźni lub grupa mieszana)          nosotras - my (kobiety)
To samo pojęcie stosowane jest do angielskiego wyrazu "they - oni":
    Ellos - oni (mężczyźni lub grupa mieszana)           ellas - one (kobiety)
To samo pojęcie stosowane jest do formy „vosotros":
    Vosotros - wy (mężczyźni lub grupa mieszana)          vosotras - wy (kobiety)
Uwaga: Formy te są używane głównie w Hiszpanii, a nie Ameryce Łacińskiej.
Ostatecznie, nie ma zamieszania między mówieniem do grupy lub mówieniem o grupie. Rozpatrz poniższe stwierdzenia,
które powinny stworzone przez twojego nauczyciela Hiszpańskiego, podczas gdy staje przed klasą:
"Potrzebujecie studiować swój Hiszpański. Studenci w innych klasach nie potrzebują studiować Hiszpańskiego. Oni
studiują Francuski. Możecie praktykować Hiszpański w Hiszpanii. Oni mogą praktykować Francuski we Francji."
Nauczyciel mówi do hiszpańskich studentów i o francuskich studentach.
     Mówiąc do grupy, użyj "you-all - wy wszyscy":         Mówiąc o grupie, użyj "oni":
     ustedes    vosotros     vosotras           ellos      ellas
Czasowniki regularne
Wszystkie hiszpańskie czasowniki są albo "regularne" albo "nieregularne." Przyjrzymy się tutaj czasownikom regularnym:
     hablar (to speak - mówić)    comer (to eat - jeść)      vivir (to live - żyć)
Zwróć uwagę na dwie ostatnie litery w czasownikach.
     hablar              comer              vivir
Istnieją tu trzy rodzaje czasowników:
     -ar (jak hablar)    -er (jak comer)      -ir (jak vivir)
Wszystkie trzy są bezokolicznikami. Będziesz pamiętał z poprzedniej lekcji, że bezokoliczniki są bazową formą
czasownika, odpowiadającym angielskim: to speak, to eat, to live, itd. W Hiszpańskim, wszystkie bezokoliczniki kończą
się na -ar, -er, lub -ir.
Nauczysz się tu odmiany naszych wzorcowych czasowników przez przypadki.
yo hablo                   yo como                    yo vivo
I speak - ja mówię              I eat – ja jem                 I live – ja żyję
usted habla                  usted come                   usted vive
you speak – ty mówisz             you eat – ty jesz               you live – ty żyjesz
nosotros/as hablamos             nosotros/as comemos              nosotros/as vivimos
we speak – my mówimy             we eat – my jemy                we live – my żyjemy
ustedes hablan                ustedes comen                 ustedes viven
you-all speak – wy mówicie          you-all eat – wy jecie             you-all live – wy żyjecie
Spójrz na wzór formy yo.
     yo hablo     yo como         yo vivo
Jeśli podmiotem jest ja (yo), odmienia się przez opuszczenie końcówki i dodanie -o.
     yo hablo (hablar - ar + o = hablo)    yo como (comer - er + o = como)       yo vivo (vivir - ir + o = vivo)
Spójrz na wzór użytych form.
     usted habla       usted come        usted vive
Jeśli podmiotem jest ty (usted) odrzuć końcówkę i dodaj albo -a albo -e. Jeśli czasownik jest czasownikiem -ar, dodaj -a.
Jeśli jest czasownikiem -er lub -ir, dodaj -e.
usted habla (hablar - ar + a = habla) usted come (comer - er + e = come) usted vive (vivir - ir + e = vive)
Spójrz na wzór formy nosotros/as.
      nosotros/as hablamos       nosotros/as comemos         nosotros/as vivimos
Jeśli podmiotem jest my (nosotros/as), odmieniaj przez odrzucenie końcówki i dodanie -amos, -emos, lub -imos. Zauważ,
że końcówka bezokolicznika określa, który jest używany: -ar dodaj -amos, -er dodaj -emos, -ir dodaj -imos.
nosotros/as hablamos               nosotros/as comemos             nosotros/as vivimos
(hablar - ar + amos = hablamos)         (comer - er + emos = comemos)        (vivir - ir + imos = vivimos)
Spójrz na wzór formy ustedes.
      ustedes hablan          ustedes comen            ustedes viven
Jeśli podmiotem jest wy (ustedes), odmieniaj przez odrzucenie końcówki i dodanie -an lub -en. Jeśli jest to czasownik -ar,
dodaj -an. Jeśli -er lub an -ir, dodaj -en.
ustedes hablan                  ustedes comen                ustedes viven
(hablar - ar + an = hablan)           (comer - er + en = comen)          (vivir - ir + en = viven)
Czas teraźniejszy (wskazujący) w Hiszpańskim oznacza trzy rzeczy.
   Yo hablo inglés:              Yo como pan:                 Yo vivo en Buenos Aires:
   I speak English.              I eat bread.                 I live in Buenos Aires.
   I do speak English.            I do eat bread.               I do live in Buenos Aires.
   I am speaking English.           I am eating bread.              I am living in Buenos Aires.
   Mówię po Angielsku             Jem chleb.                  Mieszkam w Buenos Aires.
Pamiętaj, wszystkie czasowniki hiszpańskie są albo "regularne" albo "nieregularne." Kontynuujemy tutaj przegląd trzech
wzorcowych czasowników, które są całkowicie regularne: hablar, comer, vivir
 A więc zapamiętaj, istnieją trzy kategorie czasowników:
      czasowniki -ar (jak hablar)         czasowniki -er (jak comer)        czasowniki -ir (jak vivir)
Tutaj nauczysz się odmieniać czasowniki regularne dla następujących form: ty, on, ona, wy, oni i one.
Hablar
tú hablas                   ella habla                 ellos/ellas hablan
you (familiar) speak – ty mówisz       she speaks – ona mówi           they speak – oni/one mówią
él habla                   vosotros/as habláis
he speaks – on mówi              you-all (familiar) speak – wy mówicie
Comer
tú comes                     ella come                  ellos/ellas comen
you (familiar) eat – ty jesz           she eats – ona je              they eat – oni/one jedzą
él come                     vosotros/as coméis
he eats – on je                 you-all (familiar) eat – wy jecie
Vivir
tú vives                     ella vive                  ellos/ellas viven
you (familiar) live – ty żyjesz         she lives – ona żyje             they live – oni/one żyją
él vive                     vosotros/as vivís
he lives – on żyje                you-all (familiar) live – wy żyjecie
      Spójrz na wzór formy tú.     tú hablas          tú comes        tú vives
Jeśli podmiotem jest ty (potocznie), odmienia się przez porzucenie końcówki i dodanie -as lub -es. Jeśli czasownik jest na
-ar, dodaj -as. Jeśli jest na -er lub -ir, dodaj es.
      tú hablas (hablar - ar + as = hablas) tú comes (comer - er + es = comes) tú vives (vivir - ir + es = vives)
Spójrz na wzór formy él.
      él habla         él come          él vive
Jeśli podmiotem jest on (él) odrzuć końcówkę i dodaj albo -a albo -e. Jeśli czasownik jest na -ar, dodaj -a. Jeśli na -er lub
-ir, dodaj -e.
      él habla (hablar - ar + a = habla)     él come (comer - er + e = come)      él vive (vivir - ir + e = vive)
Spójrz na wzór formy ella.
      ella habla        ella come         ella vive
Jeśli podmiotem jest ona (ella), odmieniaj w ten sam sposób, co w przypadku z (él). Dzieję się tak, przez porzucenie
końcówki i dodanie -a lub -e, zależnie od tego czy czasownik jest na -ar, -er czy -ir.
      ella habla (hablar - ar + a = habla)    ella come (comer - er + e = come)     ella vive (vivir - ir + e = vive)
Uwaga: w tym punkcie, możesz zauważyć, że the odmiana dla él/ella jest taka sama jak dla usted (usted habla, usted come, usted vive).
Spójrz na wzór formy vosotros/as.
     vosotros/as habláis        vosotros/as coméis      vosotros/as vivís
Jeśli podmiotem jest wy (vosotros/as), odmieniaj przez porzucenie końcówki i dodanie -áis, -éis lub -ís. Ponownie,
zdecyduj, którą końcówkę użyć przy odpowiedniej kategorii bezokolicznika (-ar, -er, -ir).
     vosotros/as habláis (hablar - ar + áis = habláis)    vosotros/as coméis (comer - er + éis = coméis)
     vosotros/as vivís (vivir - ir + ís = vivís)
Spójrz na wzór formy ellos.
     ellos hablan            ellos comen          ellos viven
Jeśli podmiotem jest oni (ellos) odrzuć końcówkę i dodaj albo -an albo -en. Jeśli jest to czasownik -ar, dodaj -an. Jeśli -er
lub -ir, dodaj -en.
     ellos hablan (hablar - ar + an = hablan)     ellos comen (comer - er + en = comen)
     ellos viven (vivir - ir + en = viven)
Spójrz na wzór formy ellas.
    ellas hablan          ellas comen           ellas viven
Jeśli podmiotem jest one (ellas), odmieniaj dokładnie tak samo jak formę męską (ellos). To jest, przez odrzucenie
końcówki i dodanie -an lub -en, zależnie od tego czy czasownik jest -ar, -er czy -ir.
ellas hablan (hablar - ar + an = hablan); ellas comen (comer - er + en = comen); ellas viven (vivir - ir + en = viven)
Uwaga: W tym miejscu, możesz zauważyć, że odmiany dla ellos/ellas są takie same jak dla ustedes (ustedes hablan, ustedes comen, ustedes viven).
Tutaj jest kompletna lista hiszpańskich zaimków osobowych.
Pojedyncza                                Mnoga
     yo        tú                            nosotros/as    vosotros/as
     usted       él        ella                  ustedes      ellos        ellas
Aby odmienić czasowniki -ar, odrzuć końcówkę i dodaj:            Aby odmienić czasowniki -er, odrzuć końcówkę i dodaj:
-o    -as   -a    -amos       -áis   -an          -o    -es   -e    -emos        -éis  -en
Aby odmienić czasowniki -ir, odrzuć końcówkę i dodaj:
-o    -es   -e    -imos       -ís   -en
Odniesiesz dużą korzyść przez szybkie zapamiętanie trzech form czasowników.
hablar               yo hablo                yo como                yo vivo
comer               tú hablas               tú comes               tú vives
vivir               él, ella, Ud. habla          él, ella, Ud. come          él, ella, Ud. vive
                  nosotros/as hablamos          nosotros/as comemos          nosotros/as vivimos
                  vosotros/as habláis          vosotros/as coméis          vosotros/as vivís
                  ellos, ellas, Uds. Hablan       ellos, ellas, Uds. Comen       ellos, ellas, Uds. viven
W Hiszpańskim zaimki osobowe nie są zawsze wymagane. Jest tak, ponieważ końcówki czasowników mogą wskazywać
kto jest wykonawcą czynności.
Hablo español.                 Comemos carne.               Vives en México.
I speak Spanish. Mówię po Hiszpańsku. We eat meat. Jemy mięso.               You live in Mexico. Mieszkasz w Meksyku
Zaimki osobowe są często używane do wyjaśnienia. Na przykład, forma czasownika habla jest dwuznaczna.
     Ud. Habla         él habla      ella habla
Dlatego, aby odróżnić "you speak – ty mówisz," "he speaks – on mówi," i "she speaks – ona mówi," może być konieczne
użycie zaimka osobowego. Często, rozmowa sugeruje podmiot czasownika. W takich przypadkach zaimek osobowy
może być opuszczony.
     Zaimki osobowe są często używane w celu podkreślenia. - Ella habla español y yo hablo inglés.
Nie ma tu żadnej dwuznaczności w użyciu hablo. Zaimek podmiotowy jest po prostu dodany do podkreślenia:
     She speaks Spanish and I speak English. Ona mówi po Hiszpańsku, a ja mówię po Angielsku.
Inny przypadek użycia zaimków osobowych zwiększenia nacisku.
     Yo como pan y tú comes arroz.
Jeszcze raz aby nie było dwuznaczności. Zaimek podkreśla różnicę.
     I eat bread and you eat rice. Ja jem chleb, a ty jesz ryż.
Jest możliwe użycie dwóch czasowników po sobie. Jak w angielskim, pierwszy czasownik jest odmienny, podczas gdy
drugi czasownik pozostaje w formie bezokolicznika.
Necesito hablar con Alfredo.                        Necesito + hablar + con Alfredo.
I need to speak with Alfredo. Potrzebuję rozmawiać z Alfredo. I need + to speak + with Alfredo.
(necesitar, hablar)
Inny przykład dla dwóch czasowników użytych razem:
Deseas vivir en España.                           Deseas + vivir + en España.
You wish to live in Spain. Chcesz mieszkać w Hiszpanii           You wish + to live + in Spain.
(desear, vivir)                               Chcesz + mieszkać + w Hiszpanii
Poniżej przedstawiono kilka czasowników regularnych -ar, -er, i -ir:
-ar
alquilar - to rent - wynajmować     entrar (en) - to enter (into) – wchodzić (do)      necesitar - to need - potrzebować
amar - to love - kochać         enviar - to send - wysyłać                olvidar - to forget - zapominać
andar - to walk - chodzić        escuchar - to listen to - słuchać            pagar - to pay for - zapłacić
ayudar - to help - pomagać       esperar - to hope, to wait for – mieć nadzieję, czekać  practicar - to practice - praktykować
bailar - to dance - tańczyć       estudiar - to study - studiować             preguntar - to ask - pytać
buscar - to look for - szukać      firmar - to sign - znaczyć                preparar - to prepare - przygotować
caminar - to walk - chodzić       ganar- to win, earn – pozyskiwać, zdobywać        regresar - to return - wracać
cantar - to sing - śpiewać       gastar - to spend money – wydawać (pieniądze)      saludar - to greet - witać
cocinar - to cook - gotować       hablar - to speak, to talk – rozmawiać, mówić      tocar - to touch, to play an instrument
comprar - to buy - kupować       lavar - to wash - myć                  tomar - to take, to drink – brać, pić
contestar - to answer - odpowiadać   llegar - to arrive - przyjeżdżać             trabajar - to work - pracować
dejar - to allow, to leave       llevar - to wear, to carry                viajar - to travel - podróżować
desear - to desire - pragnąć      mandar - to order - porządkować             visitar - to visit - odwiedzać
enseñar - to teach - uczyć       mirar - to watch, to look at - oglądać
-er
aprender - to learn – uczyć się      creer - to believe - wierzyć              poseer - to possess, to own - posiadać
beber - to drink - pić           deber - to have to, to owe - musieć, być winnym     prometer - to promise - obiecać
comer - to eat - jeść           esconder - to hide - ukryć               romper - to break - łamać
comprender-to understand - rozumieć leer - to read - czytać                    temer - to fear – bać się
correr - to run - biegać          meter en - to put into – przetłumaczyć na        vender - to sell - sprzedawać
-ir
abrir - to open - otwierać           descubrir - to discover - odkrywać  permitir - to permit - pozwalać
admitir - to admit - wpuszczać         discutir - to discuss - dyskutować  recibir - to receive – odbierać, otrzymywać
asistir a - to attend - uczęszczać       escribir - to write - pisać     subir - to climb, to go up – wznosić się
cubrir - to cover - przykrywać         existir - to exist - istnieć     sufrir - to suffer – ponieść, cierpieć, znosić
decidir - to decide - decydować        omitir - to omit - pominąć      unir - to unite - łączyć
describir - to describe - opisywać       partir - to divide - dzielić     vivir - to live - żyć
Przymiotniki
Przymiotniki są często opisowe. Najczęściej przymiotniki są używane do opisu rzeczownika lub wyróżnienia rzeczownika
z grupy podobnych obiektów. Na przykład, przymiotnik może opisywać kolor obiektu.
      the red pen – czerwone pióro           the blue pen – niebieskie pióro
W Hiszpańskim, przymiotniki najczęściej zmieniają formę, zależnie od tego czy wyraz, który modyfikują jest męski czy
żeński. Zauważ różnicę między "the tall boy – wysoki chłopiec" i "the tall girl – wysoka dziewczyna."
      el chico alto          la chica alta
Przymiotniki również zmieniają formę zależnie od tego czy modyfikowany wyraz jest pojedynczy czy mnogi. Zauważ
różnice między "the tall boy – wysoki chłopak" i "the tall boys – wysocy chłopcy" ; "the tall girl – wysoka dziewczyna" i "the
tall girls - wysokie dziewczyny."
      el chico alto      los chicos altos     la chica alta      las chicas altas
Wiele pospolitych przymiotników kończy się na -o. Przymiotniki te mają cztery formy. Poniższe wyrazy znaczą wszystkie
"tall - wysoki":
      Alto   wysoki     alta  wysoka      altos wysocy      altas wysokie
Prawidłowa forma przymiotnika zależy od rzeczownika który modyfikuje. Czy rzeczownik jest męski czy żeński?
Pojedynczy czy mnogi?
      libro rojo - red book – czerwona książka              libros rojos - red books – czerwone książki
      pluma roja - red pen – czerwone pióro               plumas rojas - red pens – czerwone pióra
Zobacz jak końcówki rzeczowników i przymiotników są podobne.
      libro rojo        pluma roja        libros rojos      plumas rojas
Przymiotniki, które kończą się na -e również zmieniają formę dla liczby pojedynczej lub mnogiej. Dla formy mnogiej, po
prostu dodaj -s.
      la chica inteligente       las chicas inteligentes
Przymiotniki, które kończą się na -e nie zmieniają jednak formy dla rodzaju męskiego lub żeńskiego.
      la chica inteligente                        las chicas inteligentes
      el chico inteligente                        los chicos inteligentes
Podobnie, wiele przymiotników, które kończą się na zgłoskę do zmieniają formę dla liczby pojedynczej i mnogiej ale nie
zmieniają jej dla rodzaju męskiego lub żeńskiego. Aby stworzyć liczbę mnogą dodaj -es.
      la chica popular                          las chicas populares
      el chico popular                          los chicos populares
Wiele przymiotników dotyczących obywatelstwa kończy się na -o. Przymiotniki te mają te same reguły, co inne
przymiotniki kończące się na -o. A więc, mają cztery formy.
      el muchacho mexicano                        los muchachos mexicanos
      la muchacha mexicana                        las muchachas mexicanas
Wiele innych przymiotników narodowościowych kończy się na spółgłoskę. Przymiotniki te nie mają raczej tych samych
reguł, co inne przymiotniki kończące się na spółgłoskę, mają wyrazistą formę żeńską kończącą się na -a.
      el muchacho español                        los muchachos españoles
      la muchacha española                        las muchachas españolas
Istnieje inna grupa przymiotników, które nie trzymają się zwykłych reguł. Przymiotniki kończące się na -or, -án, -ón albo -
ín również mają żeńskie formy.
      el chico hablador                         el hombre trabajador
      la chica habladora                         la mujer trabajadora
      los chicos habladores                       los hombres trabajadores
      las chicas habladoras                       las mujeres trabajadoras
Uwaga: Przymiotniki kończące się na "-erior" nie mają formy żeńskiej.
Przymiotniki, które są opisowe zazwyczaj stoją za rzeczownikiem, który opisują.
el chico alto   la chica alta          los libros pequeños   las plumas rojas
Przymiotniki ilościowe prawie zawsze stoją przed rzeczownikiem. Takie przymiotniki mówią jak wiele.
     pocos libros       mucha energía      mucho trabajo      pocas casas
Czasem, przymiotniki opisowe mogą poprzedzać rzeczownik. Jeśli przymiotnik jest opisowy ale mówi o własności, która
jest wrodzona i zazwyczaj przyznana z nadania, przymiotnik stoi pierwszy.
la blanca nieve                       los altos picos
the white snow (śnieg jest naturalnie biały) biały śnieg the tall peaks (szczyty są naturalnie wysokie) wysokie szczyty
W krajach mówiących po Hiszpańsku, tydzień zaczyna się od poniedziałku.
lunes - Monday - poniedziałek
martes - Tuesday - wtorek          jueves - Thursday - czwartek        sábado - Saturday - sobota
miércoles - Wednesday - środa        viernes - Friday - piątek          domingo - Sunday - niedziela
Zauważ, że dni tygodnia nie są pisane wielką literą jak w Angielskim.
     lunes       martes    miércoles     jueves     viernes     sábado    domingo
Dni tygodnia są wszystkie męskie.
     el lunes     el martes   el miércoles   el jueves    el viernes   el sábado   el domingo
Gdy używasz dni tygodnia, rodzajnik określony ma specjalne znaczenie "on - w."
No trabajo el lunes.                     Hay una fiesta el miércoles.
I don't work on Monday. Nie pracuję w poniedziałek.     There is a party on Wednesday. Jest impreza w środę.
No trabajo los martes.                    Hay muchas fiestas los viernes.
I don't work on Tuesdays. Nie pracuję we wtorki.       There are many parties on Fridays. Jest wiele imprez w piątek.
Dni tygodnia kończące się na -s nie zmieniają formy w liczbie mnogiej. Zmienia się tylko rodzajnik.
     el lunes            el miércoles            el viernes            el domingo
     los lunes            los miércoles           los viernes           los domingos
     el martes            el jueves             el sábado
     los martes           los jueves             los sábados
Używaj czasownika ser do wyrażenia dnia. Wkrótce więcej o tym czasowniku. Teraz, zrozum tylko, że wyraz "es" jest
odmianą tego czasownika i jest właściwym czasownikiem w tym użyciu.
¿Qué día es hoy?             Hoy es lunes.                Mañana es martes.
What day is today? Jaki jest dziś dzień? Today is Monday. Dziś jest poniedziałek Tomorrow is Tuesday. Jutro jest wtorek.
Zauważ, że poniższe czynności nie zdarzają się w teraźniejszości ale raczej w niedalekiej przyszłości.
Salimos el lunes.                         Mañana es domingo.
We leave on Monday. Odchodzimy w poniedziałek.          Tomorrow is Sunday. Jutro jest niedziela.
W Hiszpańskim, czas teraźniejszy trybu oznajmującego jest czasem używany do wyrażenia bliskiej przyszłości. Angielski
czyni to samo.
Salimos el lunes.                        Mañana es domingo.
We (will) leave on Monday. Odejdziemy w poniedziałek.      Tomorrow (will be) is Sunday. Jutro (będzie) jest niedziela.
Liczebniki 11-20:
11. once 12. doce 13. trece 14. catorce 15. quince 16. dieciséis 17. diecisiete 18. dieciocho 19. diecinueve 20. veinte
Liczebniki 21-30:
21. veintiuno      22. veintidós      23. veintitrés      24. veinticuatro    25. veinticinco
26. veintiséis     27. veintisiete     28. veintiocho      29. veintinueve     30. treinta
Ser i Estar
Ser i estar mogą być obydwa tłumaczone jako "to be - być."
Zauważ, że te dwa zdania mogą mieć w Angielskim różne znaczenia.
     The apple is green.      Jabłko jest zielone        The apple is green.
     (Oznacza, że jabłko nie jest dojrzałe.)             (Oznacza, że kolor jabłka jest zielony.)
W pierwszym przypadku, nasz przykład mówi o stanie jabłka. Jabłko jest zielone ponieważ jeszcze nie dojrzało. Gdy stan
jabłka się zmieni, to wtedy będzie dojrzałe, nie będzie więcej zielone, będzie dojrzałe.
W drugim przypadku, nasz przykład mówi o istotnych właściwościach jabłka. Jabłko ma zielony kolor. To szczególne
jabłko pozostaje zielone nawet po tym jak dojrzeje.
W Angielskim, czasownik "to be - być" może być użyty do powiedzenia jakie coś jest (stan) i czym coś jest (esencja).
How is the apple? Jakie jest to jabłko?              What color is the apple? Jakiego koloru jest to jabłko?
It is unripe. Ono jest niedojrzałe.                It is green. ono jest zielone.
W Hiszpańskim, różne czasowniki są używane do wyrażenia "być" zależnie od tego czy mówiący zamierza podać
wartość stanu czy istoty.
La manzana está verde.                       La manzana es verde.
The apple is green. Jabłko jest zielone(stan)           The apple is green. Jabłko jest zielone(istota)
Zauważ, że przymiotnik "verde" faktycznie zmienia znaczenie, zależnie od tego czy jest użyty z ser czy estar.
     La manzana está verde.                       La manzana es verde.
     (stan: verde = niedojrzały)                    (istotna właściwość: verde = kolor zielony)
Aby wyrazić stan, użyj estar. Estar jest czasownikiem nieregularnym. Nie postępuje on według zwykłej reguły odmiany dla
czasowników regularnych -ar. Dlatego, musisz to zapamiętać.
     Estar       estoy      estás     está      estamos      estáis    están
Aby wyrazić istotne własność, użyj ser. Ser jest również nieregularny i musi być zapamiętany.
     Ser        soy       eres      es       somos       sois     son
Jeśli mówisz o czymś czym jest, używaj ser; jeśli mówisz o czymś jakie jest, użyj estar.
     What is she like? Jaka ona jest?                  How is she acting? Jaka ona jest?
     She is quiet. Ona jest cicha.                   She is being quiet. Ona jest cicha.
     Użyj ser: Ella es callada.                     Użyj estar: Ella está callada.
W praktyce, ser i estar nie są zawsze używane z przymiotnikami, też nie są zawsze proste dla obcokrajowców do wyboru
między dwoma czasownikami. Dlatego, it is niezwykle przydatne, aby nauczyć się pewnych konkretnych zasad dla
wyboru, kiedy użyć ser lub estar.
Ser jest używane do wyrażenia godziny, dnia i daty.
     ¿Qué hora es?                           Hoy es lunes.
     What time is it? Która godzina?                  Today's Monday. Dziś jest poniedziałek.
     Son las dos.                            ¿Qué fecha es hoy?
     It's two o'clock. Jest druga.                   What's the date today? Jaka jest dziś data?
     ¿Qué día es hoy?                          Es el cinco de mayo.
     What day is today? Jaki dziś dzień?                It's May fifth. Piąty maja.
Ser jest używane do wyrażenia miejsca pochodzenia.
     ¿De dónde eres tú?                         Soy de Colombia.
     Where are you from? Skąd jesteś?                  I'm from Colombia. Jestem z Kolumbii.
Ser jest używane do wyrażenia zawodów.
     ¿Cuál es tu trabajo?                         Soy carpintero
     What do you do? Jaki jest twój zawód?                I'm a carpenter. Jestem cieślą.
Ser jest używane do wyrażenia narodowości.
     ¿Es ella puertorriqueña?                       No, es guatemalteca.
     Is she Puerto Rican? Czy ona jest Portorykanką?           No, she's Guatemalan. Nie ona jest Gwatemalką.
Ser jest używane do wyrażenia przynależności religijnej lub politycznej.
¿Son los García bautistas?                     ¿Es el gobierno socialista?
Are the Garcias Baptists? Czy Garsijowie są baptystami?      Is the government socialist? Czy rząd jest socjalistyczny?
No, son católicos.                         No, es comunista.
No, they're Catholics. Nie, oni są katolikami.           No, it's communist. Nie on jest komunistyczny.
Ser jest używane do wyrażenia, że jakiś materiał jest z czegoś wykonany.
¿De qué material es la mesa?                  Es de madera.
What's the table made of? Z jakiego materiału jest ten stół? It's made of wood. On jest z drewna.
Ser jest używane do wyrażenia posiadania.
     ¿De quién es la pluma?                        Es de Emilio.
     Whose pen is it? Czyje to pióro?                   It's Emilio's. Ono jest Emilia.
Ser jest używane do wyrażenia zależności jednej osoby do drugiej.
     ¿Quién es Rogelio?                          Es el esposo de Marta.
     Who is Roger? Kim jest Roger?                    He's Martha's husband. On jest mężem Marty.
Ser jest używane z pewnymi wyrażeniami bezosobowymi.
Es importante practicar cada día.                 Es necesario hablar mucho.
It's important to practice every day. Ważne jest, aby       It's necessary to speak a lot. Ważne jest, aby dużo mówić.
codziennie praktykować.
Ser jest używane do powiedzenia gdzie zdarzenie ma miejsce.
La película es en el cine.             La fiesta es en el club Fantástico.
The movie is at the theatre. Film jest w teatrze.  The party is in the Fantastic Club. Impreza jest w klubie Fantastico.
Ser jest używane z przymiotnikami do wyrażenia naturalnych lub istotnych cech.
Miguel es un hombre sincero.                     También es guapo.
Mike is a sincere man. Michał jest szczerym człowiekiem.       He's also handsome. On jest również przystojny.
Estar jest używane do wyrażenia położenia geograficznego lub fizycznego.
¿Dónde estás?                      ¿Dónde está Chile?
Where are you? Gdzie jesteś?               Where's Chile? Gdzie jest Chile?
Estoy en el laboratorio.                 Chile está en América del Sur.
I'm in the laboratory. Jestem w laboratorium.      Chile is in South America. Chile jest w Ameryce Południowej.
Uwaga: Wyjątkiem od tej reguły jest to, że ser jest używane aby powiedzieć, gdzie zdarzenie ma miejsce. (La fiesta es en mi casa.)
Estar jest używane z przymiotnikami do wyrażenia stanu lub warunku ("jakie" coś jest).
     ¿Cómo está la sopa?                        ¿Cómo estás tú?
     How's the soup? Jaka jest zupa?                  How are you? Jak się masz?
     La sopa está fría.                        Estoy muy bien, gracias.
     The soup is cold. Zupa jest zimna.                I am very well, thanks. Dziękuję, bardzo dobrze.
Estar jest używane z wieloma wyrażeniami idiomatycznymi. Oto kilka z nich.
     estar de acuerdo                         estar en camino
     to be in agreement – być w zgodzie                to be on the way – być w drodze
     estar de pie                           estar en las nubes
     to be standing                          to daydream - marzyć
Estar jest używane do czasu ciągłego. Nauczysz się o tym użyciu dalej.
     ¿Qué estás comiendo?                       Estoy comiendo arroz y frijoles.
     What are you eating? Co jesz?                   I am eating rice and beans. Jem ryż i fasolę.
Gdy czasownik "to be - być" stoi przed rzeczownikiem, jest zawsze używany czasownik ser. W tym przypadku, mogłoby
być pomocne pomyśleć o czasowniku jak o równoważniku dla znaku "równości", tak jak a = b. Ten typ zdań jest zawsze
odnoszony do istotnych właściwości, ponieważ czasownik jest "łącznikiem" tego, co stoi przed czasownikiem z tym, co
stoi po czasowniku.
John is a doctor. Jan jest lekarzem       John - Jan = doctor - lekarz.       Juan es médico.
Gdy czasownik "być" jest poprzedzany przymiotnikiem, użycie czasownika jest zależne od znaczenia. Gdy odnosi się do
istotnych właściwości, użyj ser. Gdy odnosi się do stanu lub warunku, użyj estar.
     La sopa está fría.                        Los elefantes son grandes.
     The soup is cold. Zupa jest zimna.                The elephants are big. Słonie są duże.
Gdy czasownik "być" występuje przed przymiotnikiem, może faktycznie zmienić znaczenie przymiotnika.
     El profesor está aburrido.                    El profesor es aburrido.
     The professor is bored. Profesor jest znudzony.          The professor is boring. Profesor jest nudny.
Różnice między początkiem, położeniem i "zajęciem miejsca." Aby opisać początek lub z skąd coś pochodzi, użyj ser.
Aby opisać położenie lub gdzie się coś w danej chwili znajduje, użyj estar. Aby powiedzieć gdzie zdarzenie ma miejsce,
użyj ser.
     Mónica es de España. (pochodzenie)
     Mónica está en Venezuela. (położenie)
     La fiesta es en la casa de Mónica. (zajęcie miejsca)
Przeczenie
Poprzednio nauczyłeś się jak tworzyć proste zdania twierdzące.
Ella habla inglés. She speaks English. Ona mówi po Angielsku. Él es profesor. He is a professor. On jest profesorem.
Aby stworzyć zdanie przeczące, umieść wyraz "no" przed czasownikiem.
Ella no habla inglés.                        Él no es profesor.
She doesn't speak English. Ona nie mówi po Angielsku.        He is not a professor. On nie jest profesorem.
Gdy odpowiedź na pytanie jest przecząca, potrzebne są dwa wyrazy przeczące.
     ¿Habla Ud. español? (Do you speak Spanish? czy mówisz po Hiszpańsku?)
     No. No hablo español. (No. I don't speak Spanish. Nie. nie mówię po Hiszpańsku.)
     ¿ Está Gerardo en la clase? (Is Gerardo in the class? Czy gerardo jest w klasie?)
     No. Gerardo no está en la clase. (No. Gerardo is not in the class. Nie. Gerarda nie ma w klasie.)
     ¿Siempre estudias? (Do you always study? Czy zawsze studiujesz?)
     No, nunca estudio. (No, I never study. Nie, nigdy nie studiuję.)
Naucz się poniższej listy twierdzących i odpowiadających im przeczących wyrazów:
     algo (something - coś)                       siempre (always - zawsze)
     nada (nothing - nic)                        nunca (never) jamás (never, ever - nigdy)
     alguien (somebody - ktoś)                     también (also - również)
     nadie (nobody - nikt)                       tampoco (neither, not either – też nie)
     algún (-o, -a, -os, -as) (some, something - coś)          o ... o (either ... or – albo ... albo)
     ningún (-o, -a, -os, -as) (no, none - nic)             ni ... ni (neither ... nor – ani ... ani)
Wyrazy przeczące mogą być używane samodzielnie, poprzedzając czasownik.
  Nadie habla. Nobody speaks. Nikt nie mówi.           Él nunca come. He never eats. On nigdy nie je.
  Alfredo tampoco baila. Alfredo doesn't dance either. Alfredo też nie będzie tańczył.
Przeczenia mogą być również używane z wyrazem "no," idąc za czasownik. Zauważ, że inaczej niż w Angielskim, w
Hiszpańskim są akceptowane podwójne przeczenia.
No habla nadie. Nobody speaks. Nikt nie mówi. Él no come nunca. He never eats. On nigdy nie je.
  Alfredo no baila tampoco. Alfredo doesn't dance either. Alfredo też nie będzie tańczył.
Czasem, zdarzają się trzy wyrazy przeczące w jednym zdaniu.
No compro nada nunca.                        Él no compra nada tampoco.
I never buy anything. Nigdy nic nie kupię.             He doesn't buy anything either. On też nic nie kupuje.
Możesz również spotkać cztery przeczenia w jednym zdaniu.
     Yo no veo nunca a nadie tampoco.         I never see anybody either. Też nigdy nikogo nie widziałem.
Inaczej niż Angielski, Hiszpański zwykle nie łączy negacji i wyrazów twierdzących.
Angielski                              Hiszpański
Maria doesn't need anything. Maria nic nie potrzebuje        María no necesita nada.
NIE Maria doesn't need nothing.                   NIE María no necesita algo.
Alguno i ninguno porzucają -o przed rzeczownikiem męskim w liczbie pojedynczej.
     ¿Tienes algún libro?   No, no tengo ningún libro.
Ninguno(-a) jest zwykle używane w liczbie pojedynczej.
     ¿Tienes algunas revistas?                     ¿Tienes algunos libros?
     No, no tengo ninguna.                       No, no tengo ninguno.
Liczba mnoga od ninguno(-a) jest używana tylko, gdy rzeczownik, który modyfikujesz, istnieje tylko w liczbie mnogiej.
     Ningunas vacaciones a Alaska son completas sin una excursión a Mt. McKinley.
     No vacation to Alaska is complete without a trip to Mt. McKinley.
     Wakacje na Alasce są niczym bez wycieczki na górę McKinley.
W tym przykładzie "ningunas" jest używane, ponieważ "vacaciones" istnieje tylko w liczbie mnogiej.
Pytania
W Hiszpańskim, mogą istnieć różne sposoby na zadanie pytania. Zauważ, że odwrócony znak zapytania rozpoczyna
każde pytanie.
Poniższe pytania znaczą dokładnie to samo:
Does María speak Spanish? Czy Maria mówi po Hiszpańsku?          ¿Habla María español?
¿María habla español?                           ¿Habla español María?
Możliwymi odpowiedziami mogą być:
    Sí, María habla español.                    No, María no habla español.
Innym sposobem tworzenia pytań jest dodanie pytania wyróżniającego na końcu stwierdzenia.
María habla español, ¿no?                    María habla español, ¿verdad?
Maria speaks Spanish, doesn't she?               Maria speaks Spanish, right?
Maria mówi po Hiszpańsku. Czyż nie?               Maria mówi po Hiszpańsku. Prawda?
Pospolite wyrazy są używane do wprowadzania innych pytań:
¿Adónde?, ¿Dónde?, ¿De dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuál (-es)?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto (-a)?, ¿Cuántos (-as)?, ¿Qué?, ¿De qué?
¿Quién (-es)?, ¿A quién (-es)?, ¿Con quién (-es)?, ¿De quién (-es)?, ¿Por qué?, ¿Para qué?
Każdy z nich ma znak akcentu.
Zauważ jak podmiot i czasowniki są zamieniane. Oto podmiot stoi po czasowniku.
¿Qué estudia Pilar?                      ¿Dónde está mi coche?
What does Pilar study? Co studiuje Pilar?           Where is my car? Gdzie jest mój samochód?
¿Cuándo comen ustedes?                    ¿Cuánto cuesta la corbata?
When do you-all eat? Kiedy jecie?               How much does the tie cost? Ile kosztuje krawat?
¿Dónde? znaczy "Gdzie?" ¿Adónde? znaczy "Dokąd?" A zatem, dónde pyta o położenie, podczas gdy adónde pyta o
miejsce przeznaczenia.
¿Dónde está la biblioteca?                      ¿Adónde va Raúl?
Where is the library? Gdzie jest biblioteka?             Where is Raul going? Dokąd idzie Raul?
¿De dónde? znaczy "Skąd?"
    ¿De dónde es Gerardo?
    Where is Gerardo from? Skąd pochodzi Gerardo?
¿Cómo? znaczy "Jak?"
    ¿Cómo está usted?
    How are you? Jak się Pan miewa?
¿Cuál? i ¿Cuáles? znaczy "What - jaki?" lub "Which - który?"
¿Cuál es tu nombre?               ¿Cuáles son tus libros favoritos?
What is your name? Jak się nazywasz?       What (Which) are your favorite books? Które książki są twoje ulubione?
¿Cuándo? znaczy "Kiedy?"
    ¿Cuándo van a ir ustedes?
    When are you-all going to go? Kiedy zamierzacie iść?
¿Cuánto(-a)? znaczy "Ile? - niepoliczalne"
    ¿Cuánto dinero gana Eduardo?
    How much money does Eduardo earn? Ile pieniędzy zarabia Eduardo?
¿Cuántos(-as)? znaczy "Ile?"
    ¿Cuántas chicas hay en la clase?
    How many girls are there in the class? Ile dziewcząt znajduje się w klasie?
¿Qué? znaczy "Co?"
    ¿Qué es la libertad?                          ¿Qué estudias?
    What is liberty? Co to jest wolność?                  What do you study? Co studiujesz?
¿De qué? znaczy "O czym?" or "Z czego?"
¿De qué material es la pluma?                    ¿De qué hablan ustedes?
What is the pen made of? Z jakiego materiału jest pióro?       What are you-all talking about? O czym wy mówicie?
¿Quién(-es)? znaczy "Kto?"
¿Quién es Gregorio?                         ¿Quiénes son esos chicos?
Who is Gregorio? Kto to jest?                    Who are those boys? Kim są ci chłopcy?
¿A quién(-es)? znaczy "Whom – kogo, komu?"
¿A quién buscas?                  ¿A quiénes vas a dar tantos libros?
For whom are you looking? Kogo szukasz?      To whom are you going to give so many books? Komu zamierzacie dać tyle książek?
¿Con quién(-es)? znaczy "With whom – z kim?"
¿Con quién hablo?                          ¿Con quiénes estudia Mario?
With whom am I speaking? Z kim rozmawiam?              With whom does Mario study? Z kim uczy się Mario?
¿De quién(-es)? znaczy "Whose - czyj?"
¿De quién es aquel sombrero?                     ¿De quiénes son estas monedas?
Whose hat is that? Czyj to jest kapelusz?              Whose coins are these? Czyje to monety?
¿Por qué? znaczy "Why - dlaczego? (z jakiego powodu)"
¿Por qué estudias español?        For what reason do you study Spanish? Z jakiego powodu studiujesz Hiszpański?
Możliwa odpowiedź:
Porque es un requisito.          Because it's required. Ponieważ jest to potrzebne.
¿Para qué? znaczy "Why – po co? (w jakim celu)"
¿Para qué estudias español?        For what purpose do you study Spanish? W jakim celu studiujesz Hiszpański?
Możliwa odpowiedź:
Para ser profesor de español.       In order to become a Spanish teacher. Aby zostać nauczycielem Hiszpańskiego.
Mimo, że używane z czasownikiem ser, cuál i qué mogą obydwa znaczyć "what - co," nie są zamienne. Cuál jest bardziej
pospolite i jest używane do wskazywania selekcji albo wyboru możliwości. Qué jest używane do wyboru definicji lub
objaśnienia.
¿Cuál es la capital de España?                    ¿Qué es la capital?
What is the capital of Spain? Co jest stolicą Hiszpanii?       What is the (z definicji) capital? Co jest stolicą?
Przymiotniki dzierżawcze
Przymiotniki dzierżawcze są używane do pokazania własności.
    mi libro                             tu pluma
    my book – moja książka                      your pen – twoje pióro
Oto pięć przymiotników dzierżawczych.
    Mi   tu   su   nuestro      vuestro
Trzy przymiotniki dzierżawcze (mi, tu, su) mają tylko dwie formy, pojedynczą i mnogą.
    Mi   mis   tu   tus    su   sus
Przymiotniki dzierżawcze zgadzają się z rzeczownikiem, który modyfikują. W ten sposób, zgadzają się z posiadaną
rzeczą, a nie posiadaczem.
    mi libro                             tu pluma
    my book – moja książka                      your pen – twoje pióro
    mis libros                            tus plumas
    my books – moje książki                     your pens – twoje pióra
Mi, tu i su nie mają form męskiej i żeńskiej. Są takie same, niezależnie od rodzaju rzeczownika, który modyfikują.
     mi amigo                  tus hermanos               su libro
     mi amiga                  tus hermanas               sus plumas
Mi znaczy "mój" ; tu znaczy "twój."
     Mi casa es tu casa.
     My house is your house. Mój dom jest twoim domem.
Su, jak tu, może znaczyć "twój." Różnica między twój (tu) i twój (su) leży w stopniu formalności mówiącego, który chce
przekazać.
Mi casa es tu casa.                        Mi casa es su casa.
(mówiąc do kogoś powinieneś zwracać się "tú")           (mówiąc do kogoś powinieneś zwracać się "usted")
Uwaga: Dwa wyrazy "tu" i "tú" są wymawiane tak samo. Tú (z zapisanym akcentem) jest zaimkiem celu znaczącym "you - ty" (nieformalnie). Tu (bez zapisanego
akcentu) jest przymiotnikiem dzierżawczym znaczącym "your - twój" (nieformalnie).
Su ma cztery znaczenia: his - jego, her - jej, their - ich i your – Pana, Pani, Państwa.
María busca a su hermana.                     Ellos buscan a su hermana.
María is looking for her sister. Maria szuka swojej siostry.   They are looking for their sister. Oni szukają swojej siostry.
Juan busca a su hermana.                     Su madre busca a su hermana.
Juan is looking for his sister. Juan szuka swojej siostry.    Your mother is looking for your sister. Twa matka szuka twej siostry.
Jeśli znaczenie su nie jest jasne dzięki kontekstowi zdania, zwrot przyimkowy jest używany w miejsce su.
María busca a la hermana de él.                  María busca el cuaderno de Juan.
María looks for his sister. Maria szuka jego siostry.       María looks for Juan's notebook. Maria szuka notbuka Jana.
El hombre busca las llaves de ella.                El hombre busca las llaves de Samanta.
The man looks for her keys. Mężczyzna szuka jej kluczy.      The man looks for Samanta's keys. Mężczyzna szuka kluczy Samanty.
Dwa przymiotniki dzierżawcze (nuestro i vuestro) mają cztery formy.
  nuestro               nuestros              vuestro                 vuestros
  nuestra               nuestras              vuestra                 vuestras
Nuestro znaczy "our - nasz."
nuestro hermano          nuestra hermana          nuestros hermanos           nuestras hermanas
our brother – nasz brat      our sister – nasza siostra     our brothers – nasi bracia       our sisters - nasze siostry
Vuestro znaczy "your - wasz". Tak jak vosotros, vuestro jest zasadniczo używane w Hiszpanii.
vuestro libro           vuestra pluma           vuestros libros            vuestras plumas
your book – wasza książka     your pen – wasze pióro      your books – wasze książki       your pens – wasze pióra
Oto wszystkie przymiotniki dzierżawcze:
mi(s) - my – mój                       tu(s) - your (fam. sing.) – twój
su(s) - his, her, your (formal), their – jego, jej, Pana, Pani, Państwa, ich
nuestro(-a, -os, -as) - our – nasz              vuestro(-a, -os, -as) - your (fam. pl.) - wasz
Zauważ, że te przymiotniki dzierżawcze nie są używane z rodzajnikami odzieży lub części ciała. Raczej są używane
rodzajniki określone.
Me gusta el vestido nuevo. I like my new dress. Lubię moją nową sukienkę. Me duele el brazo. My arm hurts. Moje ramię boli.
Czasowniki nieregularne: "Tener" i "Venir"
"Tener" i "venir" są obydwa czasownikami nieregularnymi. Ponieważ są nieregularne, musisz zapamiętać ich odmianę.
Przedstawiamy te dwa czasowniki razem, ponieważ są bardzo podobne w sposobie w jakim są odmieniane:
    tener                             venir
    to hale - mieć                        to come – przychodzić, pochodzić
    tengo / vengo                         tenemos / venimos
    tienes / vienes                        tenéis / venís
    tiene / viene                         tienen / vienen
"Tener que, Hay que"
Tener que + bezokolicznik jest jedynym sposobem na wyrażenie obowiązku lub konieczności. Wyrażenie to może być
tłumaczone jako "someone has to do something – ktoś musi coś zrobić." Tener jest odmieniane zgodnie z podmiotem
zdania.
Tengo que comer las verduras.
I have to eat the vegetables. Muszę jeść warzywa.
Ángel tiene que leer el periódico.               Ellos tienen que comprar una revista.
Ángel has to read the newspaper. Angel musi przeczytać gazetę. They have to buy a magazine. Oni muszą kupić magazyn.
Hay que + bezokolicznik jest używane do wyrażenia pojęcia "ktoś musi coś zrobić" lub "należy coś zrobić." Jest to
bardziej ogólne wyrażenie i ponieważ nie ma podmiotu, jest zawsze używana forma czasownika hay.
Hay que tomar un taxi.                       Hay que estudiar mucho.
It is necessary to take a taxi. Należy wziąć taksówkę.       One must study a lot. On musi dużo się uczyć.
Przykłady te ilustrują kontrastowe użycia tych dwóch wyrażeń:
María tiene un examen el lunes. Ella tiene que estudiar.
María has a test on Monday. She has to study. Maria ma test w poniedziałek. Ona musi się uczyć.
No es fácil aprender el español. Hay que practicar mucho.
It isn't easy to learn Spanish. It is necessary to practice a lot. Nie jest łatwo uczyć się Hiszpańskiego. Ważne jest dużo praktykować.
Wyrażenia idiomatyczne z "Tener"
Idiom jest wyrażeniem, które nie może być bezpośrednio zrozumiane poprzez analizę jego dosłownego znaczenia. Kilka
przykładów angielskich idiomów:
    to be "on the go"       to "play the field"     to "jump the gun"
Hiszpański ma również wiele wyrażeń idiomatycznych. Chociaż ich dosłowne tłumaczenia brzmią dziwnie dla
angielskiego rozmówcy, brzmią całkiem naturalnie dla krajowca. Oto jeden z przykładów:
Idiom: Hace mucho frío Dosłownie: It makes much cold Rzeczywiste znaczenie: It is very cold – jest bardzo zimno
Jest wiele wyrażeń idiomatycznych używających czasownika tener. To wyraża wiek:
Idiom: tener ____ años Dosłownie: to have ____ years – mieć ____ lat Rzeczywiste znaczenie: to be ____ years old
Wiele innych wyrażeń używając tener wyraża fizyczne odczucia
tener frío                  tener hambre                tener sueño
to be cold – być zimno            to be hungry – być głodnym         to be sleepy – być śpiącym
tener calor                 tener sed                 tener dolor de
to be hot – być gorąco            to be thirsty – być spragnionym      to hurt, be sore – być rannym, itd.
Istnieje również wiele idiomatycznych wyrażeń z tener, które wyrażają odczucia bardziej psychologiczne w naturze:
tener prisa
to be in a hurry – spieszyć się
tener miedo a/de + rzeczownik            tener celos             tener cuidado
to be afraid of something – bać się o        to be jealous – być zazdrosnym   to be careful - uważać
tener miedo a/de + bezokolicznik           tener confianza           tener vergüenza
to be afraid to do something – bać się zrobić    to be confident – być zaufanym   to be ashamed – wstydzić się
Istnieją inne idiomatyczne wyrażenia, z tener:
tener razón - to be right - mieć rację
tener éxito               tener suerte                tener ganas de
to be successful – być udanym      to be lucky – być szczęśliwym       to feel like – przypominać w dotyku
tener la culpa              tener lugar                tener en cuenta
to be guilty – być winnym        to take place – mieć miejsce        to take into account – brać pod uwagę
Gdy używasz tych idiomatycznych wyrażeń, odmieniaj czasownik (tener) według podmiotu zdania.
     Yo tengo cinco años.          Tú tienes ocho años.      Pablo tiene dos años.
Zauważ, że wyrażenia łączą czasownik tener z rzeczownikiem:
el año                   los celos
el frío                  la confianza
el calor                  el cuidado
la hambre                 la vergüenza
la sed                   la razón
el sueño                  el éxito
el dolor                  la culpa
la prisa                  la suerte
el miedo                  el lugar
Ponieważ wyrażenia z tener używają rzeczowników, są modyfikowane przymiotnikami, nie przysłówkami.
     Tengo frío.          Tengo mucho frío. (nie muy)
Wyrażenia pogody
Inne idiomatyczne wyrażenia po Angielsku:
     to "drive someone crazy"         to "lose it"       to be "raining cats and dogs"
W Hiszpańskim, jest parę idiomatycznych wyrażeń, które używają czasownika hacer (dosłowne znaczenie: robić lub
czynić) i są używane do opisu pogody.
     ¿Qué tiempo hace?                         Hace sol.
     What's the weather like? Jaka jest pogoda?             It's sunny. jest słonecznie.
     Hace frío.                             Hace buen tiempo.
     It's cold. Jest zimno.                       The weather is good. Pogoda jest dobra.
     Hace calor.                            Hace mal tiempo.
     It's hot. Jest gorąco.                       The weather is bad. Pogoda jest zła.
     Hace viento.                            Hace fresco.
     It's windy. Jest wietrznie.                    It's brisk. Jest rześko.
Tak jak idiomy, które używają tener, idiomy te również zawierają rzeczownik.
     el frío      el calor        el viento        el sol       el tiempo
Ponieważ idiomy używają rzeczowników, które są modyfikowane przez przymiotniki, nie przysłówki.
     Hace mucho frío. It's very cold. Jest bardzo zimno.
To są również określenia pogody, które używają czasownika hay:
Hay niebla. It's foggy. Jest mgliście.           Hay neblina. It's misty. Jest zamglenie.
Hay sol.                   Hay humedad.                  Hay un vendaval.
The sun is shining. Słońce świeci.      It's humid. Jest wilgotno.           There's a windstorm.
Hay luna.                  Hay nubes.                   Hay granizo.
The moon is out.               It's cloudy. Jest pochmurnie.          It's hailing. Pada grad.
Hay relámpagos.               Hay lluvias torrenciales.            Hay lloviznas.
It's lightning. Błyska.           It's pouring. Leje.               It's sprinkling. Jest dżdżyście.
Inne określenia pogody używają czasownika estar z przymiotnikiem:
     Está oscuro.
     It's dark. Jest ciemno.
     Está nublado.                           Está lloviendo.
     It's cloudy. Jest pochmurnie.                   It's raining. Pada.
Inne określenia pogody używają po prostu pojedynczego czasownika:
Llueve.                           Truena.
It is raining. lub It rains. Pada.             It is thundering. or It thunders. – Grzmi.
Od czasownika llover (to rain - padać)           Z czasownika tronar (to thunder - grzmieć)
Nieva.                           Llovizna.
It is snowing. lub It snows. Pada śnieg.          It is drizzling. or It drizzles. - Mży.
Od czasownika nevar (to snow – sypać śniegiem)       Z czasownika lloviznar (to drizzle - mżyć)
Oto kilka zwykłych sposobów zapytania o pogodę:
     ¿Qué tiempo hace?
     ¿Qué clima hace?                      ¿Cómo está el tiempo?
     ¿Cómo está el clima en ...?                 ¿Cómo está el clima hoy?
Osobowe "a"
Dopełnienie bliższe jest rzeczownikiem lub zaimkiem, który odbiera działanie czasownika. W poniższych zdaniach,
dopełnienia bliższe są podkreślone.
Mike hit the ball. Michał uderza piłkę. George calls Mary. Grzegorz woła Marię.       He calls her. On woła ją.
W Hiszpańskim, gdy dopełnienie bliższe jest osobą, jest poprzedzany przez przyimek "a." Wyraz ten nie ma angielskiego
tłumaczenia.
     Jorge llama a María.
     Jorge calls María. Jorge woła Marię.
Z perspektywy angielskiego rozmówcy, osobowe "a" pojawia się jako dodatkowy wyraz. Z perspektywy hiszpańskiego
rozmówcy, osobowe "a" jest potrzebne i jego nie używanie jest poważnym błędem..
     Jorge llama a María.
Osobowe "a" może również być używane jeśli dopełnienie bliższe jest zwierzęciem domowym, szczególnie pupilkiem,
pod warunkiem, że rozmówca przyłącza pewien rodzaj osobistych odczuć wobec zwierzęcia.
La mujer acaricia a su perro. (acariciar)              El perro persigue a la gata. (perseguir)
The woman pets her dog. Kobieta lubi swojego psa.          The dog chases the cat. Pies goni kota.
Osobowe "a" nie jest używane, gdy dopełnienie bliższe nie jest osobą lub jest zwierzęciem, dla którego brak osobistych
uczuć.
     Bebo la leche. (beber)
     I drink the milk. Piję mleko – mleko jest ani osoby ani zwierzęcia
     Miro la jirafa. (mirar)
     I look at the giraffe. Patrzę na żyrafę. – brak osobistych odczuć are felt wobec żyrafy
Osobowe "a" nie jest używane po czasowniku tener lub formie czasownika hay. Prawdą jest to nawet jeśli dopełnienie
bliższe jest osobą.
     Tengo dos hermanos. (tener)                     Hay cinco chicas.
     I have two brothers. Mam dwóch braci.                There are five girls. Jest pięć dziewcząt.
Jeśli dopełnienie bliższe jest osobą nieokreśloną, osobowe "a" nie jest używane. Wynikiem jest to, że osoba przestaje
być "osobą."
Necesito médico. I need (any) doctor. (or) I need medical assistance.
Potrzebuję lekarza. (albo) Potrzebuję pomocy medycznej.
Necesito jardinero. I need (any) gardener.(or) I need someone to tend my garden.
Potrzebuję ogrodnika. (albo) Potrzebuję kogoś do opieki nad moim ogrodem.
Ponieważ te hiszpańskie struktury gramatyczne nie mają odpowiednika w Angielskim, jest normalne spodziewać się, że
uczeń zapomni użyć tego według wzoru. Pamiętaj, nie używaj osobistego "a" błędnie, a staraj się próbować zapamiętać
właściwe użycie.
Skrócenia
Gdy a lub de poprzedza rodzajnik określony el, dwa wyrazy łączą się w formę skróconą.
     a + el = al        de + el = del
A + el jest zawsze skracane.
Nieprawidłowo: ¿Llevas a el hermano de Raúl?             Prawidłowo: ¿Llevas al hermano de Raúl?
De + el jest zawsze skracane.
Nieprawidłowo: ¿El libro es de el profesor?             Prawidłowo: ¿El libro es del profesor?
De + la, de + las, de + los, a + la, a + las i a + los nigdy nie są skracane.
     ¿Llevas al hermano de Raúl?         Are you taking Raul's brother? Czy rozmawiasz z bratem Raula?
     No, llevo a las hermanas de Pilar.     No, I'm taking Pilar's sisters. Nie, rozmawiam z siostrą Pilar.
     ¿El libro es del profesor?         Is the book the profesor's? Czy ta książka jest profesora?
     No, el libro es de la profesora.      No, the book is the profesor's. Nie, książka jest profesorki.
Zapamiętaj różnicę między el i él. Zaimek (él) ma zapisany akcent i oznacza "on." Rodzajnik określony (el) nie ma
akcentu i znaczy to samo co angielskie "the."
     el libro / the book - książka
     él come / he eats – on je
Tylko rodzajnik określony (el) jest zwężony. Zaimek (él) nie jest.
     La Casa Blanca es la casa del presidente.
     The White House is the president's house. Biały dom jest domem prezydenta.
     Es la casa de él.                           A él no le gusta fumar.
     It's his house. To jest jego dom.                   He doesn't like to smoke. On nie lubi palić.
Zmiana rdzenia w czasownikach: o:ue
Z czasownikami regularnymi, rdzeń pozostaje ten sam, a końcówka zmienia się, gdy są odmieniane.
Z kilkoma wyrazami, rdzeń się również zmienia, gdy go odmieniasz. W czasie teraźniejszym, istnieją trzy grupy
czasowników o zmiennym rdzeniu:
     o:ue            e:ie         e:i
W pierwszej grupie czasowników o zmiennym rdzeniu, litera o zmienia się w rdzeniu na ue we wszystkich formach oprócz
nosotros i vosotros.
     contar      cuento     cuentas    cuenta     contamos     contáis     cuentan
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń o:ue. Porównaj go do czasownika regularnego comer. Zauważ, że końcówki są
takie same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń.
mover (o:ue)               mueves         movemos              mueven
comer (czasownik regularny -er)     comes          comemos              comen
muevo                  mueve          movéis
como                   come          coméis
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń o:ue. Zauważ, jak rdzeń się nie zmienia w formach nosotros i vosotros.
dormir (o:ue) duermo        duermes    duerme    dormimos      dormís     duermen
Oto lista pospolitych czasowników zmieniających rdzeń o:ue.
acordar - to agree, decide – zgadzać się, decydować się     morir - to die - umierać
acostar - to put to bed – położyć do łóżka           mostrar - to show - pokazywać
almorzar - to eat lunch – jeść obiad              mover - to move - ruszać
aprobar - to approve - aprobować                poder - to be able to - móc
colgar - to hang - powiesić                   probar - to prove, test, sample, taste - próbować
contar - to count, to tell – liczyć, opowiadać         recordar - to remember - pamiętać
costar - to cost - kosztować                  resolver - to solve - rozwiązywać
demostrar - to demonstrate, prove – dowodzić, udowadniać    rogar - to beg, pray – błagać
devolver - to return - oddawać                 soler - to be in the habit of – mieć zwyczaj
dormir - to sleep - spać                    sonar - to sound, ring – brzmieć, dzwonić
encontrar - to find – znaleźć, spotkać             soñar (con) - to dream (about) –śnić (o)
envolver - to wrap - zawijać                  tostar - to toast - opiekać
forzar - to force - zmuszać                   volar - to fly - latać
morder - to bite - gryźć                    volver - to return - wracać
Zmiana rdzenia w czasownikach: e:ie
Z drugą grupą czasowników zmieniających rdzeń, litera e zmienia się w rdzeniu na ie we wszystkich formach oprócz
nosotros i vosotros.
     cerrar     cierro      cierras    cierra       cerramos   cerráis   cierran
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:ie. Porównaj go z czasownikiem regularnym comer. Zauważ, że końcówki są
takie same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń.
entender (e:ie)               comes                   entendéis
comer (regularny czasownik -er)       entiende                 coméis
entiendo                   come                   entienden
como                     entendemos                comen
entiendes                  comemos
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:ie. Zauważ jak rdzeń sienie zmienia w formach nosotros i vosotros.
     mentir (e:ie)  miento      mientes    miente       mentimos   mentís   mienten
Oto lista pospolitych czasowników zmieniających rdzeń e:ie.
acertar - to guess, get right            fregar - to scrub, wash dishes – zmywać naczynia
advertir - to advise, warn – radzić, ostrzegać   herir - to injure - zranić
atender - to attend - uczestniczyć         hervir - to boil – gotować się
atravesar - to cross – przecinać, krzyżować     mentir - to lie
calentar - to heat - grzać             merendar - to have lunch – jeść obiad
cerrar - to close, shut - zamykać          negar - to deny - zaprzeczać
comenzar - to begin - zaczynać           pensar (en) - to think about – myśleć o
confesar - to confess - wyznać           perder - to lose - tracić
consentir - to consent – zgadzać się        preferir - to prefer - woleć
convertir - to convert - przekształcać       querer - to want – pragnąć, chcieć
defender - to defend - bronić            regar - to water - podlewać
despertar - to wake up – budzić się         sugerir - to suggest - sugerować
divertir - to amuse - bawić             temblar - to tremble – trząść się
empezar - to begin - zaczynać            tender - to spread over
encender - to light, kindle – zapalać, rozpalać   tropezar - to stumble on
entender - to understand rozumieć          verter - to spill - rozlewać
enterrar - to bury - zakopać
Zmiana rdzenia w czasownikach: e:i
W trzeciej grupie czasowników zmieniających rdzeń, litera e zmienia się w rdzeniu na i we wszystkich formach oprócz
nosotros i vosotros.
    repetir    repito     repites     repite     repetimos    repetís    repiten
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:i. Porównaj go z czasownikiem regularnym comer. Zauważ, że końcówki są takie
same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń.
competir (e:i)               vives                     competís
vivir (czasownik regularny-ir)       compite                    vivís
compito                   vive                     compiten
vivo                    competimos                  viven
compites                  vivimos
Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:i. Zauważ jak rdzeń nie zmienia się w formach nosotros i vosotros.
     pedir (e:i)    pido    pides      pide       pedimos     pedís     piden
Oto lista powszechnych czasowników zmieniających rdzeń e:i.
bendecir (*) - to bless - błogosławić       maldecir (*) - to curse - przeklinać
colegir - to deduce - dedukować          medir - to measure - mierzyć
competir - to compete - konkurować         pedir - to ask for, to order – prosić, żądać
concebir - to conceive – mieć pomysł        perseguir - to pursue, to persecute - ścigać, prześladować
conseguir - to get, obtain - otrzymać       reír - to laugh – śmiać się
corregir - to correct - korygować         reñir - to scold, quarrel – łajać, besztać, kłócić się
decir (*) - to say, tell - powiedzieć       repetir - to repeat - powtarzać
despedir - to dismiss, fire – żegnać, zwalniać   seguir - to follow, continue – naśladować, iść za, kontynuować
elegir - to elect - wybierać            servir - to serve – służyć, serwować
freír - to fry - smażyć              sonreír - to smile – uśmiechać się
gemir - to groan, moan - jęczeć          teñir - to color, dye, stain – kolorować, barwić
impedir - to impede - przeszkadzać         vestir - to dress - ozdabiać
    * Uwaga: Czasownik "decir" i jego pochodne formy są nieregularne w pierwszej osobie: yo digo, itd.
Czasowniki nieregularne: Estar, Ir, Dar
Powinieneś zawsze pamiętać jak odmieniać czasownik estar.
    estoy      estás       está     estamos     estáis    están
Zauważ, że ir i dar używają tego samego wzorca co estar; są nieregularne w pierwszej osobie l.poj. (yo).
estar (to be - być)        ir (to go - iść)     dar (to give - dawać)
estoy               voy            doy
estás               vas            das
está                va            da
estamos              vamos           damos
estáis               vais           dais
están               van            dan
Ponieważ czasowniki te są nieregularne, odmiana ich musi być zapamiętana.
Zdaje się, że istnieją dwie opcje, gdy należy się nauczyć czasowników nieregularnych. Pierwszą jest pokazanie ich jako
złożone i trudne, w tym przypadku będziesz walczyć, załamując ręce w konsternacji i nigdy się ich naprawdę ie nauczysz.
Nie postąpimy tak jednak.
Czasowniki nieregularne
Czasowniki które kończą się na -uir (nie guir) dodają y przed o, e i a.
atribuir      excluir                  atribuyo
concluir      fluir                   atribuyes
constituir     huir                    atribuye
construir      incluir                  atribuimos
contribuir     influir                  atribuís
distribuir     instruir                  atribuyen
destruir      sustituir
disminuir
Czasowniki które kończą się na -iar lub -uar mają akcent dodany nad i lub u oprócz form nosotros i vosotros.
acentuar      fiar                    acentúo
continuar      graduar                  acentúas
actuar       habituar                  acentúa
ampliar       liar                    acentuamos
confiar       situar                   acentuáis
criar        valuar                   acentúan
enviar       variar
espiar
Ir a + bezokolicznik
W Hiszpańskim, wiele użytecznych wyrażeń jest tworzonych przez kombinację dwóch czasowników. Gdy tak się dzieje,
pierwszy czasownik jest odmieniany, a drugi zachowuje formę bezokolicznika.
ir, viajar                         saber, nadar
Yo voy a viajar a España. Zamierzam pojechać do Hiszpanii. Juan sabe nadar. Juan wie jak pływać.
I am going to travel to Spain.               Juan knows how to swim.
acabar, comer                        volver, leer
Tú acabas de comer. Właśnie zjadłeś.            María vuelve a leer el libro. Maria czyta książkę ponownie.
You have just eaten.                    María reads the book again.
Każde z tych wyrażeń łączy czasownik ir (odmienny) z bezokolicznikiem. Przyimek "a" jest zawsze używany.
     ir a + bezokolicznik = to be going to do something - zamierzać coś zrobić (w najbliższej przyszłości)
     Voy a llevar a mi hermana a su casa.
     I am going to take my sister to her house. Zamierzam zabrać moją siostrę do jej domu.
     Vas a invitar a muchas muchachas.
     You are going to invite lots of girls. Zamierzasz zaprosić dużo dziewcząt.
     Cristina va a conversar con mi mamá.
     Christina is going to talk with my mom. Krystyna zamierza pomówić z moją mamą.
     Eduardo va a leer el libro.
     Edward is going to read the book. Edward zamierza przeczytać książkę.
Zapamiętaj z poprzedniej lekcji jak odmieniać czasownik ir:
     voy       vas       va       vamos      vais       van
Tutaj jest kilka użytecznych wyrazów i wyrażeń do dokładnego ustalenia gdy zamierzasz coś zrobić.
     hoy - today - dziś
mañana - tomorrow - jutro                 el año que viene - next year – następny rok
más tarde - later - później                esta noche - tonight – tej nocy
esta tarde - this afternoon – tego popołudnia       mañana por la mañana - tomorrow morning – jutro rano
la semana que viene - next week - następny tydzień    mañana por la tarde - tomorrow afternoon – jutro po południu
el mes que viene - next month – następny miesiąc     mañana por la noche - tomorrow night – jutro w nocy
Acabar de + bezokolicznik
Każde z tych wyrażeń łączy czasownik acabar (odmienny) z bezokolicznikiem. Przyimek "de" jest zawsze używane.
acabar de + bezokolicznik = to have just done something właśnie coś zrobione (w bardzo niedawnej przeszłości)
Acabo de llevar a mi hermana a su casa.           Nosotros acabamos de leer el libro.
I just took my sister to her house.             We just read the book.
Właśnie zabrałem moją siostrę do jej domu.         Właśnie przeczytałem książkę.
Acabas de invitar a muchas muchachas.            Vosotros acabáis de escribir unas cartas.
You have just invited many girls.              You-all have just written some letters.
Właśnie zaprosiłeś wiele dziewcząt.             Dopiero co napisaliście kilka listów.
Cristina acaba de conversar con mi mamá.          Ellos acaban de nadar en el mar.
Christina has just spoken with my mom.           They have just swum in the ocean.
Krystyna właśnie rozmawiała z moją mamą.          Dopiero co pływali w oceanie.
Volver a + bezokolicznik
Juan no puede comer. Juan can't eat. Jaś nie może jeść.
Każde z tych wyrażeń łączy czasownik volver (odmieniane) z bezokolicznikiem. Przyimek "a" jest zawsze używany.
    volver a + bezokolicznik = to do something again zrobić coś ponownie
    Vuelvo a leer el libro.
    I read the book again. Czytam książkę ponownie.
    Cristina vuelve a conversar con mi mamá.
    Christina speaks with my mom again. Krystyna rozmawia znowu z moją mamą.
Pamiętaj, volver jest czasownikiem o zmiennym rdzeniu o:ue.
    vuelvo      vuelves    vuelve    volvemos    volvéis    vuelven
Liczebniki porządkowe
Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego:
primero - first - pierwszy          sexto - sixth - szósty
segundo - second - drugi           séptimo - seventh - siódmy
tercero - third - trzeci           octavo - eighth - ósmy
cuarto - fourth - czwarty          noveno - ninth - dziewiąty
quinto - fifth - piąty            décimo - tenth - dziesiąty
Jak wiele innych przymiotników, liczebniki porządkowe mają formę męską i żeńską.
primero - primera             sexto - sexta
segundo - segunda             séptimo - séptima
tercero - tercera             octavo - octava
cuarto - cuarta              noveno - novena
quinto - quinta              décimo - décima
Mają również liczbę pojedynczą i mnogą.
primero - primeros              sexto - sextos
segundo - segundos              séptimo - séptimos
tercero - terceros              octavo - octavos
cuarto - cuartos               noveno - novenos
quinto - quintos               décimo - décimos
W ten sposób liczebniki porządkowe mają cztery formy, zupełnie tak jak inne przymiotniki kończące się na -o.
     primero     primeros          primera     primeras
Primero i tercero porzucają -o w męskiej liczbie pojedynczej formy przymiotnikowej.
     el primer día           el tercer año
Liczebniki porządkowe zwykle poprzedzają rzeczownik. Jakkolwiek, jeśli rzeczownik, do którego się odnosi jest rodziną
królewską, papieżem, lub ulicą, stoją po rzeczowniku.
Carlos Quinto ("Quinto" stoi po "Carlos" – rodzina królewska)    la Calle Sexta ("sexta" stoi po "calle" - ulica)
el quinto libro ("quinto" stoi przed "libro")            la sexta pluma ("sexta" stoi przed "pluma")
Liczebniki porządkowe nie są zwykle używane powyżej 10.
    la Calle Dieciséis                               el siglo diecinueve
    Sixteenth Street – Szesnasta Ulica                       the nineteenth century – dziewiętnasty wiek
Miesiące, pory roku i daty
Miesiące w Hiszpańskim. Zauważ, że tak jak dni tygodnia, nie są pisane dużą literą.
enero - January - styczeń            julio - July - lipiec
febrero - February - luty            agosto - August - sierpień
marzo - March - marzec             septiembre - September - wrzesień
abril - April - kwiecień            octubre - October - październik
mayo - May - maj                noviembre - November - listopad
junio - June - czerwiec             diciembre - December - grudzień
Aby wyrazić "w jakimś miesiącu," użyj przyimka "en."
Vamos a México en enero.                       Las clases empiezan en el mes de septiembre.
We are going to Mexico in January.                  Classes begin in September.
W styczniu jedziemy do Meksyku.                   Klasa zaczyna we wrześniu.
Cztery pory roku.
     Las estaciones del año
     la primavera - spring - wiosna                   el otoño - autumn - jesień
     el verano - summer - lato                      el invierno - winter - zima
Zauważ, że rodzajniki są zwykle używane wraz z porami roku.
     En América del Norte, la primavera empieza en marzo.
     In North America, spring begins in March. W Północnej Ameryce wiosna zaczyna się w marcu.
     En América del Sur, la primavera empieza en septiembre.
     In South America, spring begins in September. W Południowej Ameryce wiosna zaczyna się we wrześniu.
Uwaga: Pory roku są odwrócone na południe od równika.
Oto kilka sposobów zadania pytania o datę.
¿Cuál es la fecha de hoy?    ¿A cuántos estamos hoy?    ¿Qué día es hoy?     ¿A cuántos estamos?
Jeśli mówisz o pierwszym dniu miesiąca, użyj wyrażenia "el primer día" lub tylko "el primero."
¿Qué día es hoy?                        Hoy es lunes, el primero de mayo.
Hoy es lunes, el primer día de mayo.              Today is Monday, May 1. Dziś jest poniedziałek 1 Maja.
Dla wszystkich innych dni miesiąca, używaj liczebników głównych.
  ¿Cuál es la fecha de hoy? (wtorek, 25. marrzec)         ¿A cuántos estamos hoy? (Niedziela, 3. czerwiec)
  Hoy es martes, el veinticinco de marzo.             Estamos al domingo, el tres de junio.
Hiszpańskim sposobem zapisu jest dzień + miesiąc + rok. Inaczej niż w amerykańskim zapisie (miesiąc + dzień + rok).
el 29 de febrero de 1996 - February 29, 1996          29.2.96 - 2/29/96
Porównania nierówności
Gdy dwie rzeczy nie są sobie równe:
     We are not the same height. Nie jesteśmy tego samego wzrostu.
     You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja.
     The two items do not cost the same. Te dwa elementy nie kosztują tyle samo.
     The camera is more expensive than the television. Aparat fotograficzny jest droższy niż telewizja.
W Hiszpańskim, nierówność jest wyrażana przez użycie jednej z poniższych formuł:
más (menos) + przymiotnik + que      más (menos) + przysłówek + que     más (menos) + rzeczownik + que
Oto kilka przykładów:
Tú eres más alto que yo.            Mónica habla más lentamente que Carmen.
You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja.  Monica speaks more slowly than Carmen. Monika mówi wolniej niż Karmen.
Tengo menos libros que Arsenio.
I have fewer books than Arsenio. Mam mniej książek niż Arsenio.
Jeśli stopień wyższy stoi przed liczbą, użyj raczej de niż que.
     Hay menos de veinte alumnos en la clase.               Él tiene más de noventa años.
     There are less than twenty students in the class.           He is more than ninety years old.
     Są mniejsi niż dwudziestu studentów w klasie.             On ma więcej niż 19 lat.
                                        (Dosłownie: He has more than ninety years.)
Zauważ, że gdy zdanie jest przeczące, que jest używane równo z liczbami, aby przekazać "tylko" znaczenie.
Tengo más de cinco dólares.           Hay más de veinte estudiantes en la clase.
I have more than five dollars.         There are more than twenty students in the class.
Mam więcej niż 5 dolarów.            Jest więcej niż 20 studentów w klasie.
ale                       ale
No tengo más que cinco dólares.         No hay más que veinte estudiantes en la clase.
I only have five dollars.            There are only twenty students in the class.
Jamam tylko 5 dolarów.             Jest tylko 20 studentów w klasie.
Porównania równości
Gdy rzeczy będące porównywanymi mają jednakowe cechy, jest używane porównanie równorzędne.
Aby stworzyć porównania równości użycie przymiotnika lub przysłówka, użyj poniższego wzoru:
     tan + przymiotnik (przysłówek) + como
El libro es tan bueno como la película.        El chico es tan alto como la chica.
The book is as good as the movie. Książka jest tak dobra jak film.  The boy is as tall as the girl. Chłopiec jest tak wysoki jak dziewczynka.
Aby stworzyć porównania równości z rzeczownikami, użyj poniższych formuł:
    tanto(-a,-os,-as) + rzeczownik + como
    Juan tiene tanto dinero como María.              Tiene tantos libros como ella.
    (as much money as – tak wiele pieniędzy jak)          (as many books as – tak wiele książek jak)
    Él tiene tanta paciencia como ella.              Tiene tantas plumas como ella.
    (as much patience as – tak wiele cierpliwości jak)       (as many pens as – tak wiele piór jak)
Wybór form tanto zgodnych z rzeczownikiem modyfikującym go.
    tanto dinero                          tantos libros
    tanta paciencia                        tantas plumas
Gdy czynności (nie rzeczy) są porównywane i nie ma przymiotnika, użyj poniższego wzoru:
    czasownik + tanto + como
    Sus estudiantes aprenden tanto como mis estudiantes.
    (learn as much as – uczą się tyle samo co)
    Rosario cocina tanto como Josefina.
    (cooks as much as – gotuje tak samo jak)
    Las naranjas cuestan tanto como las manzanas.
    (cost as much as – kosztują tyle samo co)
Gdy czynności (nie rzeczy) są porównywane i jest przymiotnik, użyj poniższego wzoru:
    czasownik + tan + przymiotnik (męski) + como
    Aquí se trabaja tan duro como ahí.
    (work as hard as – pracuje tak ciężko jak)
    El niño juega tan poco como la niña.              Ellos duermen tan poco como ella.
    (plays as little as – gra tak mało jak)            (sleep as little as – śpi tak mało jak)
Stopień najwyższy przymiotnika
Istnieją dwa rodzaje stopnia najwyższego: względny i bezwzględny.
     Względny: John is the smartest boy in the class. Jasiu jest najmądrzejszym chłopcem w klasie.
     Bezwzględny: John is very smart. Jasiu jest bardzo mądry.
Stopień najwyższy względny opisuje rzeczownik w granicach kontekstu pewnej większej grupy.
     John is the smartest boy in the class. Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie.
     Mary is the youngest person in the room. Maria jest najmłodszą osobą w pokoju.
     Of the three, Moe is the meanest. Z trzech, Moe jest najbardziej średni.
Stopień najwyższy zupełny nie opisuje rzeczownika w kontekście większej grupy.
     John is very smart. Jan jest bardzo mądry.
     The book is extremely expensive. Książka jest niezwykle droga.
     The food is indescribably tasty. Jedzenie jest nieopisanie smaczne.
W Angielskim, stopień najwyższy względny jest tworzony przez użycie wyrazu "most" lub końcówki "-est."
     John is the most intelligent boy in the class. Jan jest najinteligentniejszym chłopcem w klasie.
     Mary is the smartest girl in the class. Maria jest najmądrzejszą dziewczyną w klasie
W Hiszpańskim, konstrukcja stopnia najwyższego względnego jest podobna do stopnia wyższego.
     Rodzajnik określony + rzeczownik + más (menos) + przymiotnik + de
Oto kilka przykładów stopnia najwyższego.
Juan es el chico más inteligente de la clase.             Bill Gates es el hombre más rico de los EEUU.
John is the smartest boy in the class.                Bill Gates is the richest man in the U.S.
Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie.              Bill Gates jest najbogatszym człowiekiem w USA.
Tak jak w Angielskim, rzeczownik może być pominięty. Wszystkie poniższe zdania są prawidłowe.
María es la chica más delgada de la clase.              María es la más delgada de la clase.
Mary is the thinnest girl in the class.                Mary is the thinnest in the class.
Maria jest najszczuplejszą dziewczyną w klasie.            Maria jest najszczuplejsza w klasie.
Stopień najwyższy zupełny dla przymiotników ma trzy możliwe formy.
     muy + przymiotnik
     sumamente + przymiotnik
     przymiotnik + ísimo (-a, -os, -as)
Poniższe tłumaczenia są raczej dowolne. Każde stwierdzenie w stopniu najwyższym jest trochę mocniejsze niż te, które
je poprzedzają.
     muy guapo
     very handsome – bardzo przystojny
sumamente guapo                            guapísimo
extremely handsome – nadzwyczaj przystojny              indescribably handsome – nieopisanie przystojny
Zaimki jako dopełnienia przyimków
Zaimek jest wyrazem, który jest używany zamiast nazwy osoby lub rzeczy.
    Juan - he, him – on, go, jego, jemu
    María - she, her – ona, jej, ją
    María and Juan - they, them, oni, im, ich, itd.
Uczyłeś się już poprzednio jednego z użyć zaimków, zwanych zaimkami osobowymi.
    yo                              nosotros/as
    tú                              vosotros/as
    él, ella, usted                        ellos, ellas, ustedes
Zaimki osobowe są zaimkami używanymi jako podmiot w zdaniu.
     Juan come mucho.                       Juan y María hablan español.
     Él come mucho.                        Ellos hablan español.
Gdy zaimek pełni funkcję dopełnienia przyimka, używane są inne formy zaimków.
Zaimki osobowe               Zaimki jako dopełnienia przyimków
yo                     mí
tú                     ti
él                     él
ella                    ella
usted                    usted
nosotros/as                 nosotros/as
vosotros/as                 vosotros/as
ellos/as                  ellos/as
ustedes                   ustedes
Tylko mí i ti są inne niż zaimki osobowe.
Używaj tego drugiego zestawu zaimków do zastępowania rzeczownika, który stoi bezpośrednio po przyimku.
     Juan habla de mí.                          Hablo con ellos.
     Juan speaks of me. Juan mówi mi.                  I speak with them. Rozmawiam z nimi.
     Pablo compró un anillo para ella.
     Pablo bought a ring for her. Pablo kupił jej pierścionek.
Ilekroć mí występuje po przyimku con, dwa wyrazy łączą się w formę conmigo.
     ¿Por qué no vienes conmigo?
     Why don't you come with me? Dlaczego nie idziesz (pójdziesz) ze mną?
Ilekroć ti występuje po przyimku con, dwa wyrazy łączą się w formę contigo.
     No voy contigo, voy con ellos.
     I'm not going with you, I'm going with them. Nie idę z tobą. Idę z nimi.
Ilekroć chcesz powiedzieć "z nim, z nią, z tobą (formalnie), z nimi, z wami (formalnie)" masz dwie możliwości. Jeśli
zaimek jest związany z podmiotem zdania, użyj consigo. Jeśli zaimek nie ma powiązania z podmiotem zdania, użyj con
+ odpowiedni zaimek.
     Zaimek odnosi się do podmiotu
     He took the pens with him(self). On wziął ze sobą pióra.
     Él llevó las plumas consigo.
     Why don't you take a book with you(rself)? Dlaczego nie bierzesz ze sobą książki?
     ¿Por qué no lleva un libro consigo?
     Zaimek nie odnosi się do podmiotu
They live with him. Oni mieszkają z nim.              I don't want to talk to you. Nie chcę z tobą rozmawiać.
Ellos viven con él.                         No quiero hablar con usted.
Sześć specjalnych przyimków, które stoją przed zaimkami osobowymi raczej niż dopełnieniowymi.
entre - between - pomiędzy            excepto - except – oprócz, z wyjątkiem
incluso - including – łącznie z          menos - except - oprócz, z wyjątkiem
según - według – zgodnie z            salvo - except - oprócz, z wyjątkiem
     Entre tú y yo, esta comida es horrible.      Todos beben agua, incluso yo.
     Según tú, la chica es bonita.
Zaimki dopełnienia bliższego:
Dopełnienie, które bezpośrednio odbiera akcję czasownika jest zwane dopełnieniem bliższym.
     Bill hit the ball. Bill uderza piłkę.
     "Ball - piłka" odbiera akcję czasownika "hit - uderzać."
     Sherry reads the book. Sherry czyta książkę.
     "Book - książka" odbiera akcję czasownika "reads - czyta."
Dopełnieniem bliższym może również być osoba.
     Sherry hit Bill. (DB=Bill) Sherry uderza Billa.
Dopełnienie bliższe odpowiada na pytanie "what - co?" lub "whom - kogo?" w odniesieniu do tego co robi podmiot
zdania.
     Bill hit the ball. – Bill uderza piłkę - Bill hit what? – Bil uderza co? - Bill hit the ball. – Bil uderza piłkę
     Sherry hit Bill. – Sherry uderza Billa - Sherry hit whom? – Shery uderza kogo? - Sherry hit Bill.
Często, pożądane jest zastąpienie nazwy dopełnienia bliższego zaimkiem.
     Paul bought the flowers. He took the flowers home and gave the flowers to his wife.
     Paul kupił kwiaty. On zabrał kwiaty do domu i dał kwiaty swojej żonie.
     Paul bought the flowers. He took them home and gave them to his wife.
     Paul kupił kwiaty. On zabrał je do domu i dał je swojej żonie.
Gdy zaimek wymienia nazwę dopełnienia bliższego, używaj następujących zaimków:
me (me - mnie)                              nos (us - nas)
te (you-familiar - ciebie)                        os (you-all-familiar - was)
lo, la (him, her, it, you-formal – go, ją, to, Pana, Panią)        los, las (them, you-all-formal, ich, je, Państwa)
W zdaniu twierdzącym z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia bliższego stoi bezpośrednio przed odmienianym
czasownikiem.
Tengo = I have = mam - Tengo la pluma. = I have the pen. = Mam pióro. - La tengo. = I have it. = Mam to.
Zaimek (la) stoi bezpośrednio przed czasownikiem (tengo).
Zauważ, że jeśli podmiot w zdaniu się zmienia, nie wywiera to wpływu na zaimki dopełnienia bliższego.
Juan la tiene.                           María la tiene.
Juan tiene = John has. Jan ma.                   María tiene = Mary has. Maria ma.
Juan tiene la pluma. = John has the pen. Jan ma pióro.       María tiene la pluma.= Mary has the pen. Maria ma pióro.
Juan la tiene. = John has it. Jan ma to.              María la tiene. = Mary has it. Maria ma to.
Jakkolwiek, jeśli dopełnienie bliższe zdania zmienia się w rzeczownik męski, musi być użyty zaimek męski.
Juan lo tiene.                           Juan la tiene.
Juan tiene el libro. = John has the book. Jan ma książkę.     Juan tiene la pluma. = John has the pen. Jan ma pióro.
Juan lo tiene. = John has it. Jan ma ją.              Juan la tiene. = John has it. Jan ma to.
Podobnie, Jeśli dopełnienie bliższe zdania zmienia formę pojedynczą na mnogą, musi być użyty zaimek mnogi.
Juan lo tiene.                           María los tiene.
Juan tiene el libro. = John has the book. Jan ma książkę.     María tiene los libros. = Mary has the books.
Juan lo tiene. = John has it. Jan ma ją.              María los tiene. = Mary has them. Maria ma je.
Jeśli chcesz dokładnie przetłumaczyć z Angielskiego na Hiszpański, czasem jest to proste:
     John eats the soup.                        John eats the = Juan come la
     John = Juan                            John eats the soup = Juan come la sopa.
     John eats = Juan come
Innym razem, bezpośrednie tłumaczenie nie zadziała:
     I eat the soup. Jem zupę                     Ja jem = Yo como
     Ja = Yo                              Ja jem zupę = Yo como la sopa.
Ponieważ "como" znaczy "jem," wyraz "yo" jest zbędny. Lepszym tłumaczeniem może być:
     I eat the soup.          Como la sopa. Jem zupę
Czasem, gdy próbujesz dokładnie przetłumaczyć, wpadasz w większy problem:
     I eat it. Jem to. (zupę - la sopa)                Ja jem to. = Yo como la.
     Ja = Yo                              Tak jest całkowicie niepoprawnie!
     Ja jem = Yo como
Prawidłowym tłumaczeniem będzie:
     I eat it. (zupę)      La como. Ją jem.
Jak możesz zobaczyć, bezpośrednie tłumaczenie zdań z zaimkami dopełnienia bliższego nie działa, więc...nie rób tego!
Jest lepszy, prostszy sposób. Naucz się raczej tłumaczyć grupy słów, niż pojedyncze wyrazy. Pierwszym krokiem jest
nauka poglądowa dwóch hiszpańskich wyrazów jako pojedynczego zdania.
Spróbuj pomyśleć o każdej linii jak o pojedynczym zdaniu, a nie dwóch oddzielnych wyrazach.
     la como - I eat it – jem ją
     lo como - I eat it – jem go
     la leo - I read it – czytam ją                  la tengo - I have it – mam ją
     lo leo - I read it – czytam go                  lo tengo - I have it – mam go
     la veo - I see it – widzę ją                   la compro - I buy it – kupuję ją
     lo veo - I see it – widzę go                   lo compro - I buy it – kupuję go
W poprzednich przykładach jasne jest, że podmiotem zdań jest "I-ja" ponieważ czasowniki są wszystkie odmienione z
formą „yo". Z innymi formami czasowników, jest często użyteczne dodać wyraz do wyjaśnienia podmiotu.
     Juan la come. (la comida)
     Juan eats it. Juan je ją.
     María lo tiene. (el libro)                    La chica lo ve. (el edificio)
     María has it. Maria mago.                     The girl sees it. Dziewczynki go widzą.
      El chico la compra. (la pluma)                  Ustedes lo leen. (el periódico)
     The boy buys it. Chłopiec ją kupuje.               You-all read it. Czytacie go.
Teraz kilka przykładów liczby mnogiej.
     Juan come dos sándwiches.                     La chica ve dos coches.
     Los come. lub Juan los come.                   Los ve. lub La chica los ve.
     María tiene tres libros.                     Ella compra dos televisiones.
     Los tiene. lub María los tiene.                  Las compra. lub Ella las compra.
     El chico compra dos revistas.                   Tenemos dos mesas.
     Las compra. lub El chico las compra.               Las tenemos. lub Nosotros las tenemos.
Teraz kilka przykładów gdzie dopełnieniem bliższym jest osoba.
     I know you. Znam cię.                       Juan sees her. Juan widzi ją.
     Te conozco.                            Juan la ve.
     She loves him. Ona go kocha.                   They call us. Oni nas wołają.
     Ella lo ama.                           Ellos nos llaman.
     She loves me. Ona mnie kocha.                   We call them. My ich wołamy.
     Ella me ama.                           Los llamamos.
Właśnie tak jak nikt nie nauczył się jeździć na rowerze czytając o tym, nikt nie nauczy się używać zaimków dopełnienia
dalszego po prostu przez czytanie lekcji. Kluczem do sukcesu, jak zawsze, jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.
Gdy zaimek zastępuje nazwę dopełnienia bliższego, używaj poniższych zaimków:
me (me - mnie)                           nos (us - nas)
te (you-familiar - ciebie)                     os (you-all-familiar - was)
lo, la (him, her, it, you-formal – jego, ją, to, Pana, Panią)   los, las (them, you-all-formal – ich, je, Państwa)
W zdaniach przeczących z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia bliższego mieści się pomiędzy słowem
przeczącym i odmienianym czasownikiem.
     Zdanie twierdzące                        Zdanie przeczące
     I buy the books. Kupuję książki                 I don't buy the books. Nie kupuję książek.
     Compro los libros.                       No compro los libros.
     Los compro. (I buy them. Kupuję je)               No los compro. (I don't buy them. Nie kupuję ich)
Porównaj poniższe zdania twierdzące z ich negatywnymi odpowiednikami.
     Los compras.
     No los compras.
     Guadalupe siempre lo estudia.                  Ellos nos conocen.
     Guadalupe nunca lo estudia.                   Ellos no nos conocen.
Pamiętaj, nie próbuj tłumaczyć słowo w słowo. Zamiast tego, pomyśl o warunkach wyrażeń lub pojęć. Na przykład, zdanie
"No los compras" obejmuje dwa pojęcia:
     1. los compras (you buy them – kup ich)
     2. no (sprawia całe zdanie negatywnym)
Gdy zdanie ma dwa czasowniki, pierwszy czasownik jest odmieniany, a drugi pozostaje w formie bezokolicznika.
poder - to be able - móc               preferir - to prefer - woleć
pagar - to pay - płacić               hablar - to speak - mówić
Puedo pagar diez pesos.               Elena prefiere hablar español.
I am able to pay 10 pesos. Mogę zapłacić 10 pesos. Elena prefers to speak Spanish. Elena woli mówić po Hiszpańsku.
W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie opcje co do umiejscowienia zaimka dopełnienia bliższego.
Oto przykłady zaimka dopełnienia bliższego umieszczonego przed odmienianym czasownikiem:
Lo quiero ver.                          María nos debe visitar.
I want to see it. Chcę to zobaczyć.               Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić.
Lo debemos comprar.                       Juan lo necesita lavar.
We should buy it. Powinniśmy to kupić.              John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć.
Oto przykłady zaimka dopełnienia bliższego przyłączonego bezpośrednio do bezokolicznika:
Quiero verlo.                          María debe visitarnos.
I want to see it. Chcę to zobaczyć.               Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić.
Debemos comprarlo.                        Juan necesita lavarlo.
We should buy it. Powinniśmy to kupić.              John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć.
Oto dwie metody, jedna po drugiej. Żadna metoda nie jest "lepsza" niż inna.
Lo quiero ver.                          María nos debe visitar.
Quiero verlo.                          María debe visitarnos.
I want to see it. Chcę go zobaczyć                Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić.
Lo debemos comprar.                       Juan lo necesita lavar.
Debemos comprarlo.                        Juan necesita lavarlo.
We should buy it. Powinniśmy to kupić.              John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć.
Te same zasady stosuje się dla pytań i zdań przeczących.
¿Lo debemos comprar?                    Juan no lo necesita lavar.
¿Debemos comprarlo?                     Juan no necesita lavarlo.
Should we buy it? Powinniśmy to kupić?           John doesn't need to wash it. Jan nie potrzebuje tego myć.
Zaimki dopełnienia dalszego
Dopełnienie dalsze (DD) mówi nam gdzie dopełnienie bliższe (DB) się znajduje.
He gives the book to María. On daje książkę Marii.         He gives María the book. On daje Marii książkę.
DB=Book - książka                         DB=Book
Where is the book going? Dokąd zmierza książka?          Where is the book going? Dokąd zmierza książka?
To María. Do Marii.                        To María. Do Marii.
DD=María                              DD =María
Dopełnienie dalsze odpowiada na pytanie "To whom? Komu?" albo "For whom? Dla kogo?" działanie czasownika jest
wykonywane.
He gives María the book. On daje książkę Marii.        He buys me flowers. On kupuje mi kwiaty.
To whom does he give the book? Komu daje kwiaty?       For whom does he buy the flowers? Dla kogo kupuje kwiaty?
To María. Marii.                       For me. Dla mnie.
DD =María                           DD =me - mnie
Zdania, które mają dopełnienie dalsze zazwyczaj również mają dopełnienie bliższe. Pamiętaj, DD mówi nam, gdzie stoi
DB. Zauważ jak zdania poniżej po prostu nie mogłyby funkcjonować bez dopełnienia bliższego.
He gives María...Ona daje Marii...                 He buys me ... On kupuje mi ...
książkę, pióro, diament, itd.                   kwiaty, cukierki, deskę do prasowania, itd.
Czasami dopełnienie bliższe nie jest określone; rzadziej jest to sugerowane lub zrozumiane.
My mother writes me every week. Moja mama pisze do mnie co tydzień.       She told him. Powiedziała mu.
DB=letter – list (ma się rozumieć)                        DB=it - to (ma się rozumieć)
DD =me - mi                                   DD =him - jemu
(My mother writes me a letter every week. Moja mama pisze mi co tydzień list)  (She told it to him. Powiedziała to jemu.)
Aby zidentyfikować dopełnienie dalsze użyj naszych dwóch wytycznych:
1.   DD mówi nam dokąd zmierza DB.
2.   DD odpowiada na pytanie "to whom - komu?" lub "for whom – dla kogo?" wykonując działanie czasownika.
Gdy zaimek zajmuje miejsce nazwy dopełnienia dalszego, używaj następujących zaimków:
     me (me - mi)                             nos (us - nam)
     te (you-familiar - tobie)                       os (you-all-familiar - wam)
     le (him - jemu, her - jej, you-formal – Panu, Pani)          les (them - im, you-all-formal - Państwu)
W twierdzeniu z czasownikiem, zaimek dopełnienia dalszego stoi bezpośrednio przed odmienianym czasownikiem.
Juan me compra un regalo.                  Juan nos compra un regalo.
John buys me a gift. Jan kupuje mi prezent.         John buys us a gift. Jan kupuje nam prezent.
John buys a gift for me. Jan kupuje prezent dla mnie.    John buys a gift for us. Jan kupuje prezent dla nas.
Juan te compra un regalo.                  Juan os compra un regalo.
John buys you a gift. Jan kupuje ci prezent.        John buys you-all (familiar) a gift. Jan kupuje wam prezent.
John buys a gift for you. Jan kupuje prezent dla ciebie. John buys a gift for you-all. Jan kupuje prezent dla was.
Juan le compra un regalo.                  Juan les compra un regalo.
John buys her a gift. Jan kupuje jej prezent.        John buys them a gift. Jan kupuje im prezent.
John buys a gift for her. Jan kupuje prezent dla niej.   John buys a gift for them. Jan kupuje prezent dla nich.
Teraz, wyjaśnienie części poprzednich przykładów:
Juan me compra un regalo.                Juan nos compra un regalo.
John buys (for) me a gift. Jan kupuje mi prezent.    John buys (for) us a gift. Jan kupuje nam prezent.
Juan te compra un regalo.                Juan os compra un regalo.
John buys (for) you a gift. Jan kupuje ci prezent.   John buys (for) you-all a gift. Jan kupuje wam prezent.
Juan le compra un regalo.                Juan les compra un regalo.
John buys (for) her a gift. Jan kupuje jej prezent.   John buys (for) them a gift. Jan kupuje im prezent.
Zbadajmy frazy DD i jego angielskie odpowiedniki:
me compra - buys (for) me – kupuje mi                 nos compra - buys (for) us – kupuje nam
te compra - buys (for) you – kupuje ci                os compra - buys (for) you-all – kupuje wam
le compra - buys (for) her – kupuje jej                les compra - buys (for) them – kupuje im
Zupełnie like z dopełnieniem bliższym, dopełnienie dalsze przedstawia problem, jeśli ktoś próbuje tłumaczyć słowo w
słowo:
     Juan me compra un regalo.
     John for me he buys a gift. Jan mi kupuje prezent.
Klucz do nauki użycia zaimków dopełnienia dalszego jest taki sam, jak klucz dla zaimka dopełnienia bliższego. Musisz
nauczyć się myśleć frazami, nie po wyrazie. Wyrażenia składają się z zaimka i odmienionego czasownika. W poniższych
przykładach, zauważ, że DD pozostaje to samo, podczas gdy podmiot wyrażenia się zmienia.
me compra - he buys me - on kupuje mi; me compran - they buy me - oni kupują mi; me compras - you buy me - ty kupujesz mi
Zaimki DD le i les sprawiają specjalny problem, ponieważ są dwuznaczne. Mogą oznaczać różne rzeczy.
le                                  les
to (for) him – jemu, dla niego                    to (for) them – im, dla nich
to (for) her – jej, dla niej                     to (for) you-all-formal – Państwu, dla Państwa
to (for) you-formal – Panu, Pani, dla Pana, dla Pani
Poniższe zdania, chociaż prawidłowe gramatycznie, są dwuznaczne:
     Ella le escribe una carta.            Ella les escribe una carta.
Bez kontekstu, nie ma sposobu, abyśmy mogli poznać znaczenie.
Ella le escribe una carta.                    Ella les escribe una carta.
She writes him a letter. Ona pisze mu list.           She writes them a letter. Ona pisze im list.
She writes her a letter. Ona pisze jej list.           She writes you-all (formal) a letter. Ona pisze Państwu list.
She writes you (formal) a letter. Ona pisze Panu list.
Ponieważ le i les może oznaczać więcej niż jedną rzecz, zwrot przyimkowy jest często dodawany do usunięcia
dwuznaczność.
     Ella le escribe a Juan una carta.                   Ella les escribe a sus padres una carta.
     Ella le escribe a su hermana una carta.                Ella les escribe a ustedes una carta.
     Ella le escribe a usted una carta.
Czasami zwrot przyimkowy jest dodawany nie dla wyjaśnienia, ale raczej dla nacisku.
     Juan me da a mí el dinero.
     John gives me the money. Jan daje mi pieniądze. (nacisk, że pieniądze są dawane mi i nikomu innemu)
     Juan te da a ti el dinero.
     John gives you the money. (nacisk na ty) Jan daje ci pieniądze.
Nie ma dwuznaczności w poniższych zdaniach. To może oznaczać tylko jedną rzecz.
     Juan me da el dinero.
     John gives me the money. Jan daje mi pieniądze.
Dodanie zwrotu przyimkowego po prostu dodaje nacisk.
     Juan me da a mí el dinero.
     John gives me the money. Jan daje mi pieniądze.
W stwierdzeniu przeczącym z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia dalszego stoi między wyrazem przeczącym i
odmienionym czasownikiem.
Él no me compra nada.                       No le mando a él la cuenta.
He doesn't buy me anything. On nic mi nie kupił.          I don't send him the bill. Nie wysyłam im rachunku.
He doesn't buy anything for me. On nic dla mnie nie kupił.     I don't send the bill to him. Nie wysłałem do nich rachunku.
Ella no te trae el desayuno.                    Ellos no nos compran ningún regalo.
She doesn't bring you breakfast. Nie przyniosła ci śniadania. They don't buy us any gifts. Nie kupili nam żadnego prezentu.
She doesn't bring breakfast for you. Nie przyniosła dla ciebie... They don't buy any gifts for us. Nie kupili dla nas...
Porównaj twierdzenie z jego przeczącymi odpowiednikami.
     Él me compra algo.                           Le mando a él la cuenta.
     Él no me compra nada.                          No le mando a él la cuenta.
     Ella te trae el desayuno.                        Ellos nos compran regalos.
     Ella no te trae el desayuno.                      Ellos no nos compran ningún regalo.
Pamiętaj, nie tłumacz słowo w słowo. Zamiast tego, myśl kategoriami zwrotów, pojęć. "Ellos no nos compran ningún
regalo" obejmuje 3 pojęcia:
           1. ellos nos compran (they buy us - oni kupili nam)
           2. regalo (gift - prezent)
           3. no, ningún (tworzy negatywne zdanie)
Klucz do nauki użycia zaimków dopełnienia dalszego jest taki sam jak klucz dla zaimków dopełnienia bliższego. Musisz
nauczyć się myśleć frazami, nie po wyrazie. Wyrażenie składa się z zaimka i odmienionego czasownika. W poniższych
wyrażeniach, zauważ, że DD pozostaje takie samo, chociaż podmiot wyrażenia się zmienia.
     no me compra                              no me compras
     he doesn't buy (for) me – nie kupił mi                 you don't buy (for) me - nie kupiliście mi
Poniższe zdania, chociaż prawidłowe gramatycznie, są niejednoznaczne:
     Ella no le escribe una carta.                Ella no les escribe una carta.
Bez kontekstu, nie ma sposobu, abyśmy mogli poznać znaczenie.
Ella no le escribe una carta.                  Ella no les escribe una carta.
She doesn't write him a letter. Ona nie pisze mu list.      She doesn't write them a letter. Ona nie pisze im list.
She doesn't write her a letter. Ona nie pisze jej list.     She doesn't write you-all a letter. Ona nie pisze Państwu list.
She doesn't write you a letter. Ona nie pisze Panu list.
Ponieważ le i les może oznaczać więcej niż jedną rzecz, zwrot przyimkowy jest często dodawany do usunięcia
dwuznaczność.
     Ella no le escribe a Juan una carta.                  Ella no les escribe a sus padres una carta.
     Ella no le escribe a su hermana una carta.               Ella no les escribe a ustedes una carta.
     Ella no le escribe a usted una carta.
Czasem zwrot przyimkowy jest dodawany nie dla wyjaśnienia, ale raczej dla nacisku.
     Juan no me da a mí el dinero.
     John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy.
     (uwypuklenie, że pieniądze nie są dane mi, ale raczej komuś innemu)
     Juan no te da a ti el dinero.
     John doesn't give you the money. Jan nie daje ci pieniędzy (nacisk na ci)
Nie ma dwuznaczności w poniższych zdaniach. Może to oznaczać tylko jedno.
     Juan no me da el dinero.
     John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy.
Dodanie zwrotu przyimkowego po prostu dodaje nacisk.
     Juan no me da a mí el dinero.
     John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy.
Gdy zdanie ma dwa czasowniki, pierwszy czasownik jest odmieniany a drugi pozostaje w formie bezokolicznika.
poder - to be able – móc, potrafić              preferir - to prefer - woleć
pagar - to pay - płacić                   hablar - to speak - mówić
Puedo pagar diez pesos.                   Elena prefiere hablar español.
I am able to pay 10 pesos. Mogę zapłacić 10 pesos.      Elena prefers to speak Spanish. Ela woli mówić po Hiszpańsku.
W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie możliwości co do umiejscowienia zaimka dopełnienia dalszego.
     1. Umieść go bezpośrednio przed odmienionym czasownikiem 2. Przyłączyć go bezpośrednio do bezokolicznika
Oto przykłady zaimka dopełnienia dalszego umiejscowionego przed odmienionym czasownikiem:
Me necesitas dar un regalo.               Juan nos debe prestar el dinero.
You need to give me a gift. Musicie dać mi prezent. Juan must lend us the money. Juan musi pożyczyć nam pieniądze.
Te necesito comprar un sombrero.            María le quiere alquilar a Juan el apartamento. María wants to rent the
I need to buy you a hat. Muszę kupić ci kapelusz.    apartment to Juan. Maria chce zarezerwować apartament dla Juana.
Oto przykłady zaimka dopełnienia dalszego przyłączonego bezpośrednio do bezokolicznika:
Necesitas darme un regalo.               Juan debe prestarnos el dinero.
You need to give me a gift. Musicie dać mi prezent. Juan must lend us the money. Juan musi pożyczyć nam pieniądze.
Necesito comprarte un sombrero.             María quiere alquilarle a Juan el apartamento. María wants to rent the
I need to buy you a hat. Muszę kupić ci kapelusz.    apartment to Juan. Maria chce zarezerwować apartament dla Juana.
Oto dwie metody jedna po drugiej. Żadna metoda nie jest "lepsza" niż inna.
Me necesitas dar un regalo.                Juan nos debe prestar el dinero.
Necesitas darme un regalo.                Juan debe prestarnos el dinero.
Te necesito comprar un sombrero.             María le quiere alquilar a Juan el apartamento.
Necesito comprarte un sombrero.              María quiere alquilarle a Juan el apartamento.
Gdy czytasz lub słyszysz zdania takie jak te, musisz nauczyć się rozpoznawać raczej całe grupy wyrazów, niż
kontrolować każdy wyraz oddzielnie.
Me necesitas dar un regalo.             Te necesito comprar un sombrero.
Me necesitas dar = Musisz mi dać          Te necesito comprar = I need to buy you – muszę ci kupić
Necesitas darme un regalo.             Necesito comprarte un sombrero.
Necesitas darme = Musisz mi dać           Necesito comprarte = muszę ci kupić
Twoje powodzenie w możliwości rozpoznawania tych grup jest w dużej mierze zależne od przerobionego wcześniej
materiału - mianowicie odmiana czasownika. Musisz potrafić szybko rozpoznać odmieniony czasownik i bezokolicznik.
Musisz automatycznie rozpoznawać "necesito comprar" jako "muszę kupić." Jeśli potrafisz to zrobić, jest tylko mały krok
abyś rozpoznawał "te necesito comprar" jako "muszę kupić dla ciebie." Stąd, ostatni krok jest prosty: "Te necesito
comprar un regalo."
Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego używane razem
Oto zaimki dopełnienia bliższego i dalszego obok siebie:
Zaimki DB              Zaimki DD           Odpowiednik angielski
me                 me               me - mi
te                 te               you (familiar) - tobie
lo, la               le               him, her, it, you (formal) - jemu, jej, Panu, Pani
nos                 nos              us - nam
os                 os               you-all (familiar) - wam
los, las              les              them, you-all (formal) – im, Państwu
Gdy masz zarówno zaimek dopełnienia bliższego i dalszego w tym samym zdaniu, zaimek dopełnienia dalszego stoi
pierwszy.
     Ellos me los dan.                            Ella te la vende.
     They give them to me. Oni dają ich mi.                  She sells it to you. Ona sprzedaje to tobie.
     Zaimek DD: me        Zaimek DB: los               Zaimek DD: te       Zaimek DB: la
Ilekroć obydwa zaimki zaczynają się na literę "l" zmień pierwszy zaimek na "se."
le lo = se lo       le la = se la       le los = se los       le las = se las
les lo = se lo       les la = se la      les los = se los      les las = se las
Powód zmiany "le lo" na "se lo" jest prosty, aby zapobiec efektowi zaplątania się języka przez dwa krótkie kolejne wyrazy,
które zaczynają się na literę "l". Aby przedstawić to, najpierw szybko powiedz "les las" i następnie szybko "se las."
Widzisz o ile prościej jest powiedzieć "se las?"
W zdaniach przeczących, wyrazy przeczące stoją dokładnie przed pierwszym zaimkiem.
No se lo tengo.                             Nunca se los compro.
I don't have it for you. Nie trzymam go dla ciebie.           I never buy them for her. Nigdy ich dla niej nie kupię.
Ponieważ zaimek se może mieć tak wiele znaczeń, jest często pomocne, aby wyjaśnić to przez użycie zwrotu
przyimkowego.
Él se lo dice.                             Él se lo dice a María.
Dwuznacznie. He tells it to (whom - komu?) On mówi to.         He tells it to her. (Marii) On mówi to jej.
Él se lo dice a Juan.                          Él se lo dice a ella.
He tells it to him. (Juanowi) On mówi to jemu.             He tells it to her. On jej to mówi.
W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie opcje, co do umieszczenia zaimków. Umieszczenia ich bezpośrednio
przed odmienionym czasownikiem lub przyłączenia ich bezpośrednio do bezokolicznika.
She should explain it to me. Powinna wyjaśnić to mi.
Ella me lo debe explicar.
Ella debe explicármelo.
I want to tell it to you. Chcę to tobie powiedzieć.           You need to send it to them. Musisz wysłać to im.
Te lo quiero decir.                           Se la necesitas enviar a ellos.
Quiero decírtelo.                            Necesitas enviársela a ellos.
Zauważ, że gdy przyłącza się zaimki do bezokolicznika, zapisanie akcentu jest również dodane do ostatniej sylaby
bezokolicznika. Zapobiega to brzmieniu bezokolicznika.
Gdy zaimki są przyłączone do bezokolicznika, utwórz zdanie przeczące przez umiejscowienie wyrazu przeczącego
dokładnie przed odmienionym czasownikiem.
     Ella debe explicármelo.
     Ella no debe explicármelo.
     Quiero decírtelo.                            Necesitas enviársela a ellos.
     No quiero decírtelo.                           No necesitas enviársela a ellos.
Gdy zaimki stoi przed odmienionym czasownikiem, utwórz zdanie przeczące przez umieszczenie wyrazu przeczącego
dokładnie przed zaimkami.
     Ella me lo debe explicar.
     Ella no me lo debe explicar.
     Te lo quiero decir.                           Se la necesitas enviar a ellos.
     No te lo quiero decir.                          No se la necesitas enviar a ellos.
Czasowniki jak Gustar
Nadszedł czas na omówienie czasownika "gustar", ponieważ użycie to wymaga użycia zaimków DD.
    Me gusta el cuarto.                     Nos gustan los libros.
    I like the room. Lubię pokój.                We like the books. Lubimy książki.
    W Angielskim, poniższe zdania są prawidłowe.
Zbadajmy te same zdania bliżej.
    I like the room. Lubię pokój.                We like the books. Lubimy książki.
    I - ja= podmiot zdania                    We - my= podmiot zdania
    like - lubię= czasownik                   like - lubimy= czasownik
    the room – pokój = dopełnienie bliższe            the books - książki= dopełnienie bliższe
W Angielskim, prawidłowo jest budować zdanie, które ma podmiot "podobny do" dopełnienia bliższego. W Hiszpańskim,
takie coś nigdy nie zachodzi. W Hiszpańskim, używana jest inna konstrukcja.
Angielski: I like the room. Lubię pokój.               Angielski: We like the books. Lubimy książki.
Hiszpański: The room is pleasing to me.               Hiszpański: The books are pleasing to us.
Pierwszą rzeczą, którą musisz zanotować jest to, że obydwie wersje rzeczywiście znaczą tą samą rzecz. Są po prostu
różnymi wyrażeniami tej samej myśli.
     Myśl: Moje uczucia w odniesieniu do książki są pozytywne.
     Sposób angielski: I like the book. Lubię książkę.
     Sposób hiszpański: The book is pleasing to me. Książka jest miła dla mnie.
Drugą rzeczą do zanotowania jest to, że w Angielskim, podmiotem zdania jest osoba (I, we) podczas gdy w Hiszpańskim
podmiotem zdania jest dopełnienie (room, books).
The room is pleasing to me. Pokój jest miły dla mnie.        I like the room. Lubię pokój.
Podmiot: The room                          Podmiot: I
Ostatecznie zauważ, że chociaż angielskie zdanie ma dopełnienie bliższe, hiszpańskie zdanie ma dopełnienie dalsze.
     The room is pleasing to me.                      I like the room.
     me = dopełnienie dalsze                        room = dopełnienie bliższe
Przestudiujmy poniższy przykład:
     Me gustan los libros.
     Dosłowne tłumaczenie: To me are pleasing the books. Dla mnie książki są miłe.
     Rzeczywiste tłumaczenie: I like the books. Lubię książki.
Zauważ, że gustar jest odmieniane jako "gustan" nie "gusto." Pospolitym błędem jest powiedzenie "Me gusto los libros."
Jest to nieprawidłowe, ponieważ podmiotem zdania jest "los libros", chociażby nawet stał na końcu. Pamiętaj, czasownik
jest odmieniany zgodnie z podmiotem zdania.
     Me gustan los libros. (I like the books – lubię książki.)
Zauważ, że odmiana gustar zmienia się na "gusta", gdy podmiot zdania jest pojedynczy.
     Me gusta el libro. (I like the book – lubię książkę.)
Ponieważ podmiot zdania musi być albo pojedynczy (book) albo mnogi (books), jedynymi formami gustar, które użyjesz,
są "gusta" i "gustan." Jest to prawdą niezależnie od tego, jaki zaimek DD pojawia się w zdaniu.
     Me gusta el libro.                          Me gustan los libros.
     I like the book. Ja lubię książkę.                  I like the books. Ja lubię książki.
     Te gusta el libro.                          Te gustan los libros.
     You like the book. Ty lubisz książkę.                 You like the books. Ty lubisz książki.
     Nos gusta el libro.                          Nos gustan los libros.
     We like the book. My lubimy książkę.                 We like the books. My lubimy książki.
Pamiętaj, gustar staje się albo gusta albo gustan, zależnie od tego czy podmiot zdania jest pojedynczy czy mnogi. Nie
musi nic robić z zaimkiem DD, który jest użyty.
     Podmiot jest pojedynczy - użyj gusta                 Podmiot jest mnogi - użyj gustan
     Me gusta el libro.                          Me gustan los libros.
     Te gusta el libro.                          Te gustan los libros.
Pamiętaj, zaimek DD nie jest podmiotem zdania!
     Nos gustamos ... nieprawidłowo!
     Te gustas ... nieprawidłowo!
Oto kilka przykładów prawidłowego użycia gustar. Zauważ, że jedynymi formami gustar, które się pojawiają, są gusta i
gustan, chociażby nawet był używany każdy z zaimków DD.
Podmiot pojedynczy                     Podmiot mnogi
Me gusta la casa.                     Me gustan las casas.
Te gusta el cuarto.                    Te gustan los cuartos.
Le gusta la silla.                     Le gustan las sillas.
Nos gusta el hotel.                    Nos gustan los hoteles.
Os gusta la comida.                    Os gustan las comidas.
Les gusta el reloj.                    Les gustan los relojes.
     Przyjrzyjmy się bliżej w jednym przykładzie: Le gusta la silla.
Nie możliwe jest, aby powiedzieć czy to oznacza:
     1. He likes the chair. On lubi krzesło.
     2. She likes the chair. Ona lubi krzesło.
     3. You (usted) like the chair. Ty lubisz krzesło.
W celu wyjaśnienia, zdanie będzie często zaczynać się zwrotem przyimkowym, który wyjaśnia jedynie, kto odnosi się do
zaimka DD.
     A él le gusta la silla.
     He likes the chair. On lubi krzesło.
     A Juan le gusta la silla.                       A María le gusta la silla.
     John likes the chair. Jan lubi krzesło.                Mary likes the chair. Maria lubi krzesło.
     A ella le gusta la silla.                       A usted le gusta la silla.
     She likes the chair. Ona lubi krzesło.                You (formal) like the chair. Ty lubisz krzesło.
Jak możesz zobaczyć, przez dodanie zwrotu przyimkowego, usunęliśmy dwuznaczność formy „le".
Możesz również użyć zwrotu przyimkowego do dodania nacisku, jeśli nawet nie ma dwuznaczności.
     1. A Juan le gusta el café.                      2. A mí me gusta el té.
     John likes coffee. Jan lubi kawę.                   I like tea. Lubię herbatę.
W pierwszym przykładzie, "a Juan" wyjaśnia dwuznaczny zaimek "le." W drugim przykładzie, nie ma dwuznaczności. "Me
gusta el té" może znaczyć tylko "I like tea – lubię herbatę." W tym przypadku, "a mí" dodaje nacisk, kieruje uwagę na fakt,
że herbata jest tym, co ja lubię (jako kontrast do tego co lubi Jan).
Innym spojrzeniem na to jest:
     John likes coffee. Me, I like tea. Jan lubi kawę. Ja. Ja lubię herbatę.
     A Juan le gusta el café. A mí me gusta el té.
No to teraz wiesz, jak prawidłowo użyć czasownik gustar, oto lista czasowników, które opierają się na tym samym stylu:
aburrir - to bore - nudzić                 fascinar - to be fascinating to – być fascynującym
bastar - to be sufficient – wystarczyć           importar - to be important to – być ważnym
caer bien (mal) - to (not) suit, (nie) pasować       interesar - to be interesting to – być interesującym
dar asco - to be loathsome – być znienawidzonym      molestar - to be a bother – być zmartwionym
disgustar - to hate something – nienawidzić czegoś parecer - to appear to be – wydawać się
doler (o:ue) - to be painful – być bolesnym        picar - to itch - swędzić
encantar - to "love" something – kochać coś        quedar - to be left over, remain - pozostawać
faltar - to be lacking something – brakować czegoś     volver (o:ue) loco - to be crazy about – zwariować na punkcie
Czas teraźniejszy ciągły
Czas teraźniejszy ciągły jest tworzony przez kombinację czasownika "to be" z imiesłowem współczesnym czynnym. (Jest
on po prostu formą „-ing" czasownika.)
     I am studying. Studiuję            I am studying with María. Studiuję z Marią.
W angielskim, czas teraźniejszy ciągły może być użyty do opisu tego co się dzieje teraz, lub co będzie się działo w
przyszłości.
     I am studying now. Studiuję teraz       I am studying with María tonight. Dziś w nocy studiuję z Marią.
W Hiszpańskim, czas teraźniejszy ciągły jest używany tylko do opisu akcji, która jest w trakcie omawiania miejsca. Nie
jest to używane dla przyszłych działań.
I am studying now. Właśnie się uczę.        I am studying with María tonight. Tej nocy uczę się z Marią.
(użyj czasu teraźniejszego ciągłego)        (nie używaj czasu teraźniejszego ciągłego)
Do tworzenia w Hiszpańskim czasu teraźniejszego ciągłego połącz formę "estar" z imiesłowem współczesnym czynnym.
     Estoy hablando.
     I am speaking. Mówię.
     Juan está comiendo.                       María está escribiendo una carta.
     John is eating. Jan je.                     Mary is writing a letter. Maria pisze list.
Aby stworzyć czas teraźniejszy ciągły, musisz wiedzieć jak odmieniać czasownik estar i jak tworzyć imiesłów
współczesny czynny. Wcześniej dowiedziałeś się jak odmieniać czasownik estar:
     estar       estoy     estás     está      estamos       estáis     están
Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników regularnych -ar, dodaj -ando do rdzenia czasownika.
     hablar: hablando
     (hablar - ar + ando)
     trabajar: trabajando                      estudiar: estudiando
     (trabajar - ar + ando)                     (estudiar - ar + ando)
Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników regularnych -er i -ir, dodaj -iendo do rdzenia czasownika.
     comer: comiendo                         vivir: viviendo
     (comer - er + iendo)                      (vivir - ir + iendo)
     hacer: haciendo                         escribir: escribiendo
     (hacer - er + iendo)                      (escribir - ir + iendo)
Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników o zmiennym rdzeniu -ir, zmień e:i i o:u w rdzeniu i następnie
dodaj -iendo do rdzenia czasownika.
     servir: sirviendo                        dormir: durmiendo
     pedir: pidiendo                         morir: muriendo
     decir: diciendo                         poder: pudiendo
Czasem, gdy tworzysz imiesłów współczesny czynny, wymagana jest zmiana pisowni wyrazu tak, aby zgadzała się ze
sposobem wymowy. Nazywamy to zmianą "ortograficzną". Oto kilka prostych przykładów:
     caer: cayendo                          oír: oyendo
     creer: creyendo                         traer: trayendo
     huir: huyendo                          leer: leyendo
     ir: yendo                            seguir: siguiendo
     influir: influyendo
Poniższe przykłady przedstawiają wyniki tworzenia imiesłowu współczesnego czynnego.
     hablar: hablando (-ar)                     dormir: durmiendo (o:u)
     comer: comiendo (-er)                      leer: leyendo (ortograficznie)
     vivir: viviendo (-ir)                      seguir: siguiendo (ortograficznie)
     decir: diciendo (e:i)
Do tworzenia czasu teraźniejszego ciągłego, po prostu odmieniaj czasownik estar zgodnie z podmiotem zdania i połącz
go z imiesłowem współczesnym czynnym.
Juan está comiendo pan.        María y Carmen están hablando con nosotros.
John is eating bread. Jan je chleb.  Mary and Carmen are speaking with us. Maria i Karmen rozmawiają z nami.
Pamiętaj, używaj czasu teraźniejszego ciągłego tylko dla czynności, które są "w toku." Porównaj użycia czasu
teraźniejszego wskazującego z użyciem czasu teraźniejszego ciągłego.
Estudio español. (czas teraźniejszy wskazujący)     I am studying Spanish (tego dnia). Studiuję Hiszpański.
I study Spanish. Studiuję Hiszpański.          I do study Spanish. Robię studia z Hiszpańskiego.
Estoy estudiando español. (czas teraźniejszy ciągły)
I am studying (teraz, w tym momencie) Spanish. Właśnie studiuję Hiszpański.
Ważne jest aby zapamiętać, że nigdy nie powinieneś używać czasu teraźniejszego ciągłego do powiedzenia czegoś w
rodzaju "We are going to Spain this summer.-Tego lata Jedziemy do Hiszpanii"
Czasowniki z nieregularną pierwszą osobą
Poniższe czasowniki mają formy nieregularne dla pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym:
caber (to fit - dopasować) yo quepo                salir (to leave - zostawiać) yo salgo
caer (to fall - spadać) yo caigo                 traer (to bring - przynosić) yo traigo
hacer (to do, to make - robić) yo hago              valer (to be worth – być wartym) yo valgo
poner (to put, to place - kłaść) yo pongo             ver (to see - widzieć) yo veo
saber (to know something - a fact - wiedzieć) yo sé
Oprócz tego zapamiętania powyższych czasowników, powinieneś się zaznajomić z poniższymi trzema zasadami:
   1. Dla czasowników, które kończą się na -cer i -cir, zmień c na zc dla formy yo:
conocer (to know - znać) yo conozco                traducir (to translate - tłumaczyć) yo traduzco
conducir (to drive - kierować) yo conduzco            establecer (to establish - ustalić) yo establezco
crecer (to grow - rosnąć) yo crezco                producir (to produce - wytwarzać) yo produzco
conducir      compadecer                                   conduzco
deducir       crecer                                     conduces
deslucir      desaparecer                                  conduce
inducir       establecer                                   conducimos
introducir     merecer                                    conducís
lucir        nacer                                     conducen
producir      obedecer
reducir       ofrecer
reproducir     parecer
traducir      pertenecer
conocer       placer
agradecer      reconocer
aparecer      yacer
carecer
Albo na z:
coercer                                               convenzo
convencer                                              convences
ejercer                                               convence
esparcir                                              convencemos
mecer*                                               convencéis
remecer*                                              convencen
vencer
zurcir
*mecer i remecer odmieniają się według tego wzoru, chociażby nawet kończyły się na
samogłoskę + -cer
   2. Dla czasowników, które kończą się na -ger i -gir, zmień g na j dla formy yo:
escoger (to choose - wybierać) yo escojo             emerger (to emerge – wyłaniać się) yo emerjo
dirigir (to direct - kierować) yo dirijo             fingir (to pretend - udawać) yo finjo
coger         exigir                          cojo
colegir (e:i)     fingir                          coges
corregir (e:i)    proteger                         coge
dirigir        recoger                          cogemos
elegir (e:i)     sumergir                         cogéis
escoger        surgir                          cogen
3.    Dla czasowników, które kończą się na -guir, zmień gu na g dla formy yo:
seguir (to follow – naśladować, iść za) yo sigo
conseguir (to get - otrzymywać) yo consigo            distinguir (to distinguish - odróżniać) yo distingo
conseguir (e:i)                      consigo
distinguir                         consigues
erguir (e:i)                        consigue
extinguir                         conseguimos
perseguir (e:i)                      conseguís
seguir (e:i)                        consiguen
Saber a Conocer / Pedir a Preguntar
W Hiszpańskim, istnieją dwa czasowniki, które wyrażają znaczenie "to know." Czasowniki te to "saber" i "conocer."
Czasownik, który wybierasz zależy od kontekstu w jakim jest używany. Czasowniki te nie są wymienne.
Aby wyrazić wiedzę lub ignorancję faktu lub informacji o czymś, używaj "saber."
Juan sabe donde está María.               Yo no sé tu número de teléfono.
Juan knows where Maria is. Juan wie gdzie jest Maria. I don't know your telephone number. Nie znam twego numeru telefonu.
Aby powiedzieć, że ktoś zna lub nie zna osobę, a place lub dopełnienie, użyj conocer.
Yo no conozco a María.                   Alberto y Alfredo conocen Madrid.
I donn't know Maria. Nie znam Marii.            Alberto and Alfredo know Madrid. Alberto i Alfredo znają Madryt.
Aby wyrazić wiedzę lub ignorancję tematu lub dyscypliny wiedzy, użyj saber lub conocer, zależnie od kontekstu.
Juan no sabe nada de inglés.
Juan doesn't know any English. Juan nie zna w ogóle Angielskiego.
Él sabe matemáticas.                 Juan conoce la literatura española.
He knows mathematics. On zna matematykę. Juan is familiar with Spanish literature. Juan zna dobrze hiszpańską literaturę.
Aby wyrazić znajomość lub ignorancję umiejętności, albo jak coś zrobić, użyj saber + bezokolicznik.
María sabe conducir.                    No sé nadar muy bien.
Maria knows how to drive. Maria wie jak prowadzić. I don't know how to swim very well. Nie wiem jak bardzo dobrze pływać.
Aby powiedzieć, że znasz coś na pamięć, użyj saber.
María sabe los verbos irregulares.                   Ella no sabe la letra de esa canción.
Maria knows the irregular verbs (by heart).              She doesn't know the words to that song.
Maria zna czasowniki nieregularne (na pamięć).             Ona nie zna słów tej piosenki.
Sytuacja z odniesieniem do poprawnego użycia saber i conocer może być streszczona tak jak poniżej:
     saber      aby znać fakt, aby znać coś dokładnie, aby wiedzieć jak coś zrobić
     conocer     aby znać jakąś osobę, miejsce lub rzecz
Pewien rodzaj sytuacji istnieje z uwzględnieniem dwóch hiszpańskich czasowników pedir i preguntar. obydwa znaczą
"to ask – pytać, prosić" ale nie są wymienne. Na szczęście, zasady ich użycia są troszkę bardziej bezpośrednie:
pedir – aby prosić o przedmiot, usługę lub wzgląd
Pido más carne.                            Pedimos ahora.
I ask for more meat. Proszę o więcej mięsa.              We order now (prośba o obsługę) Już zamawiamy.
preguntar - aby zadać pytanie lub prosić o informację
Pregunto qué hora es.                   Preguntamos a qué hora sirven la cena.
I ask what time it is. Pytam, która godzina.        We ask what time they serve dinner. Pytamy, o której podają obiad.
Kolejnym krokiem jest nauka liczebników dziesiątkami do 100:
10. diez     20. veinte    30. treinta   40. cuarenta   50. cincuenta 60. sesenta    70. setenta
80. ochenta    90. noventa   100. cien
Teraz, teraz zobaczmy jak prosto jest uzupełnić luki:
31. treinta y uno     32. treinta y dos     33. treinta y tres    34. treinta y cuatro  35. treinta y cinco
36. treinta y seis    37. treinta y siete    38. treinta y ocho    39. treinta y nueve   40. cuarenta
41. cuarenta y uno    42. cuarenta y dos    itd.
Wzór ten można kontynuować aż do 100:
53. cincuenta y tres   54. cincuenta y cuatro 65. sesenta y cinco     66. sesenta y seis   78. setenta y ocho
88. ochenta y ocho    99. noventa y nueve    itd.
Do 101-199, używaj "ciento":
ciento uno
ciento dos
Zauważ, że "y" jest używane tylko dla liczb 31-99 (i 131-199, 231-299, 331-399, itd.), a nie jest używane do oddzielenia
setek od dziesiątek.
     Prawidłowo:                              Nieprawidłowo:
     ciento ochenta y nueve                        ciento y ochenta y nueve
Aby dojść do 1000, wszystkie zasady, których się nauczyłeś, możesz dalej stosować. Wszystko czego teraz potrzebujesz,
to jest nauczyć się liczyć setkami aż do 1000, a jest to całkiem proste:
100. cien         200. doscientos      300. trescientos     400. cuatrocientos   500. quinientos
600. seiscientos     700. setecientos     800. ochocientos     900. novecientos    1000. mil
Oto kilka więcej przykładów:
     142. ciento cuarenta y dos                      907. novecientos siete
     375. trescientos setenta y cinco                   999. novecientos noventa y nueve
     612. seiscientos doce
Zapamiętaj z poprzedniej lekcji, Istnieją męskie i żeńskie formy dla liczby jeden:
     un libro                               una pluma
     one book – jedna książka                       one pen – jedno pióro
Jest to również słuszne dla liczb 200, 300, 400, itd.
     doscientos libros                           cuatrocientos señores
     doscientas plumas                           cuatrocientas señoras
Gdy jest dokładnie 100 czegoś i liczba jest używana z rzeczownikiem, użyj skróconej formy "cien."
     cien dólares   cien gatas    cien perros   cien pesetas
Ostatecznie, w Hiszpańskim kropka jest używana dla zaznaczenia tysięcy, a przecinek jest używany do ułamków
dziesiętnych.       Hiszpański    1,543.67             Angielski    1.543,67
Określenia czasu
Czasownik ser jest używany do wyrażenia pory dnia. Użyj es, gdy określasz "one o'clock - pierwszą", a son, gdy
określasz wszystkie inne godziny.
    Es la una.                            Son las dos.
    It's one o'clock. Jest pierwsza.                 It's two o'clock. Jest druga
Używany jest żeński rodzajnik (la, las) przed godziną, ponieważ odnosi się do "la hora."
Minuty mogą bydodane do godziny przy użyciu słowa y (i).
Es la una y cinco.                            Son las tres y doce.
It's five minutes past one. Jest pierwsza pięć.             It's twelve minutes past three. Jest dwanaście po trzeciej.
Minuty mogą być odjęte od godziny przy użyciu słowa menos (less - mniej).
Es la una menos cinco.                           Son las tres menos doce.
It's five minutes till one. Za pięć pierwsza.                It's twelve minutes till three. Za dwanaście trzecia.
Możesz również użyć wyrazów media (half - pół) i cuarto (quarter - kwadrans).
Es la una y media.         It's half past one.     Jest trzydzieści po pierwszej.
Son las dos y cuarto.                            Son las tres menos cuarto.
It's quarter past two. Jest kwadrans po drugiej.              It's quarter till three. Za kwadrans trzecia.
Aby powiedzieć coś co się wydażyło w określonym czasie, użyj wzoru a + la(s) + czas.
La fiesta empieza a las nueve.                      El banco abre a las ocho y media.
The party begins at nine o'clock. Impreza zaczyna się o 9.        The bank opens at half past eight. Bank otwierają o 8:30.
Aby odróżnić a.m. – rano i p.m. – po południu użyj wyrażeń de la mañana, de la tarde i de la noche.
     Son las dos de la tarde.      It's two in the afternoon. Jest druga po południu.
     Son las dos de la mañana.                          Son las diez de la noche.
     It's two in the morning. Jest druga rano                  It's ten in the evening. Jest 10 wieczorem.
Gdy mówi się o nieokreślonym czasie, użyj wyrażeń por la mañana, por la tarde, por la noche.
Siempre leo el periódico por las mañanas. I always read the newspaper in the morning. Zawsze rano czytam gazetę.
Oto kilka użytecznych określeń czasu:
por la mañana                              la noche anterior, anteanoche - the night before last
in the morning (bez określonego czasu) rano               el lunes que viene - next Monday – następnego
de la mañana                               poniedziałku
in the morning (określony czas) rano                   la semana que viene - next week – następnego tygodnia
por la tarde                               el año que viene - next year – następnego roku
in the afternoon (bez określonego czasu) po południu           el lunes pasado - last Monday – ostatniego poniedziałku
de la tarde                               la semana pasada - last week – ostatniego tygodnia
in the afternoon (określony czas) po południu              el año pasado - last year – ostatniego roku
por la noche        wieczorem lub nocą              al mediodía - at noon – w południe
in the evening or night (bez określonego czasu)             a la medianoche - at midnight – o północy
de la noche                               alrededor de - around - około
in the evening or night (określony czas) wieczorem lub nocą de día – days - dnia
mañana – tomorrow, morning – jutro, rano                 durante el día - during the day – w czasie dnia
mañana por la mañana - tomorrow morning – jutro rano           a tiempo - on time - punktualnie
pasado mañana - the day after tomorrow - pojutrze            en punto - exactly, on-the-dot – dokładnie, punkt
ayer – yesterday - wczoraj                        tarde - late - późno
anoche - last night – ostatniej nocy                   temprano - early - wcześnie
Por y para
"Por" i "para" mają różne znaczenia i są często mylone ponieważ mogą być tłumaczone jako "for - dla."
Gracias por la información.                    Este regalo es para Juan.
Thanks for the information. Dziękuję za informację.        This gift is for Juan. Ten dar jest dla Jana.
Aby nauczyć się prawidłowego użycia "por" i "para", potrzebujesz dwóch wiadomości:
1. Ucz się reguł jak por i para są używane.           2. Zapamiętaj wzory zdań.
"Por" ma wiele użyć.
Reguła: do wyrażenia wdzięczności lub przeprosin
Wzór: Gracias por la ayuda. (Thanks for the help. Dziękuję za pomoc.)
Reguła: do mnożenia i dzielenia
Wzór: Dos por dos son cuatro. (Two times two equals four. Dwa razy dwa równa się cztery.)
Reguła: dla prędkości, częstości i proporcji
Wzór: Voy al restaurante cinco veces por semana.
(I go to the restaurant five times per week. Chodzę do restauracji pięć razy w tygodniu.)
Reguła: w znaczeniu "through - przez," "along – wzdłuż," "by - przez" lub "in the area of - w obszarze"
Wzór: Andamos por el parque. (We walk through the park. Spacerujemy przez park.)
Reguła: gdy mówi się o zmianie, włączając sprzedaż
Wzór: Él me dio diez dólares por el libro. (He gave me ten dollars for the book. Dał mi 10 dolarów za książkę)
Reguła: do oznaczenia "on behalf of – w imieniu" lub "in favor of – na korzyść,"
Wzór: No voté por nadie. (I didn't vote for anyone. Nie głosowałem za nikim)
Reguła: do wyrażenia długości czasu
Wzór: Yo estudié por dos horas. (I studied for two hours. Uczyłem się przez dwie godziny.)
Reguła: do wyrażenia nieokreślonego lub ogólnego czasu, w znaczeniu "during - podczas"
Wzór: Se puede ver las estrellas por la noche.
(One can see the stars during the night. Każdy może zobaczyć gwiazdy w czasie nocy.)
Reguła: dla zaznaczenia komunikacji lub transportu
Wzór: Prefiero viajar por tren y hablar por teléfono.
(I prefer to travel by train and speak by phone. Wolę podróżować pociągiem i rozmawiać przez telefon)
Reguła: w przypadkach błędnej identyfikacji lub w znaczeniu "to be seen as – być widzianym jako"
Wzór: Me tienen por loco. (They take me for crazy. Doprowadzają mnie do szału.)
Reguła: do pokazania powodu errand (z ir, venir, pasar, mandar, volver i preguntar)
Wzór: Paso por ti a las ocho. (I'll come by for you at eight o'clock. Przyjdę przez ciebie o ósmej.)
Reguła: gdy jest wprowadzany przez bezokolicznik, aby wyrazić działanie, które pozostaje do zakończenia, używając por
+ bezokolicznika
Wzór: La cena está por cocinar. (Dinner has yet to be cooked. Obiad musi być jeszcze gotowany.)
Reguła: do wyrażenia przyczyny lub powodu
Wzór: El hombre murió por falta de agua. (The man died for lack of water. Człowiek umarł z braku wody.)
Reguła: "estar por" znaczy być w nastroju lub skłonnym do czegoś
Wzór: Estoy por tomar café. (I'm in the mood for drinking coffee. Jestem w nastroju na napicie się kawy.)
Reguła: w konstrukcjach biernych
Wzór: El libro fue escrito por Octavio Paz.
     (The book was written by Octavio Paz. Książka została napisana przez Octavio Paz.)
"Por" również pojawia się w wielu wyrażeniach idiomatycznych:
por adelantado - in advance – z góry                por lo visto - apparently - widocznie
por ahora - for now - teraz                     por medio de - by means of – za pomocą
por allí - around there; that way                  por lo menos - at least – co najmniej
por amor de Dios - for the love of God - na miłość boską      por lo tanto – consequently – wskutek tego
por aquí - around here; this way                  por mi parte - as for me – jak dla mnie
por casualidad - by chance - przypadkiem              por ningún lado – nowhere - nigdzie
por ciento - percent - procent                   por otra parte - on the other hand – z drugiej strony
por cierto - certainly – na pewno                  palabra por palabra - word for word – słowo w słowo
por completo - completely - całkowicie               por primera vez - for the first time – po raz pierwszy
por dentro - inside - wewnątrz                   por separado – separately - oddzielnie
por desgracia - unfortunately - niestety              por supuesto - of course - oczywiście
por ejemplo - for example – na przykład               por suerte – fortunately – na szczęście
por eso - therefore - dlatego                    por todas partes - everywhere - wszędzie
por favor - please - proszę                     por todos lados - on all sides – na wszystkie strony
por fin - finally – w końcu                     por último – finally - ostatecznie
por lo general – generally - zwykle
"Para" - inaczej, ma względnie rzadkie użycie.
Reguła: do wskazania adresata
Wzór: El hombre salió para Madrid. (The man left for Madrid. Mężczyzna wyjechał do Madrytu.)
Reguła: do wskazania użycia lub celu rzeczy
Wzór: El vaso es para agua. (The glass is for water. Szklanka jest na wodę.)
Reguła: do oznaczenia "in order to - aby" lub "for the purpose of – w celu"
Wzór: Para hacer una paella, primero dore las carnes.
(To make a paella, first sauté the meats. Aby zrobić paella, najpierw mięsa saute.)
Reguła: aby wskazać odbiorcę
Wzór: Este regalo es para ti. (This gift is for you. Ten prezent jest dla ciebie.)
Reguła: aby wyrazić ostateczny termin określonego czasu
Wzór: Necesito el vestido para el lunes. (I need the dress by Monday. Potrzebuję sukni na poniedziałek.)
Reguła: aby określić kontrast do tego co jest oczekiwane
Wzór: Para un niño lee muy bien. (For a child, he reads very well. On czyta bardzo dobrze od dziecka.)
Reguła: "estar para" aby wyrazić czynność, która w wkrótce będzie zakończona
Wzór: El tren está para salir. (Pociąg zamierza odjechać.)
Jest dość ważne, aby nauczyć się używać tych dwóch przyimków prawidłowo, ponieważ jeśli przypadkowo zamienisz
jeden drugim, możesz ostatecznie powiedzieć coś zupełnie inaczej niż zamierzałeś. Zbadaj dwa przykłady:
Juan compró el regalo para María.                Juan compró el regalo por María.
Juan bought the gift for Maria. Juan kupił prezent Marii.    Juan bought the gift for Maria. Juan kupił prezent Marii.
(on kupił go, aby jej dać)                   (on kupił go, ponieważ ona by nie mogła)
"Por" i "para" mogą również być użyte w pytaniach. "¿Por qué?" znaczy "Why? Dlaczego?" (z jakiego powodu), a "¿Para
qué?" znaczy "Why? Dlaczego?" (w jakim celu).
¿Por qué estudias español?               ¿Para qué estudias español?
For what reason do you study Spanish?          For what purpose do you study Spanish?
Z jakiego powodu studiujesz Hiszpański?         W jakim celu studiujesz Hiszpański?
Możliwa odpowiedź:                   Możliwa odpowiedź:
Porque es un requisito.                 Para ser profesor de español. In order to become a Spanish
Because it's required. Ponieważ jest to potrzebne. teacher. Aby zostać nauczycielem Hiszpańskiego.
Nieregularny stopień wyższy
Zapamiętaj z poprzednich lekcji kilka przykładów stopnia wyższego i najwyższego:
Tú eres más alto que yo.           Juan es el chico más inteligente de la clase. John is the
You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja. smartest boy in the class. Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie.
Poniższe przymiotniki mają nieregularne formy w stopniu wyższym i najwyższym:
    Przymiotnik: bueno (good - dobry)                   Przymiotnik: malo (bad - zły)
    Wyższy: mejor (better - lepszy)                    Wyższy: peor (worse - gorszy)
    Najwyższy: el/la mejor (best - najlepszy)               Najwyższy: el/la peor (the worst - najgorszy)
Zauważ, że wyrazy más i menos nie są używane z nieregularnymi stopniami wyższymi.
     Prawidłowo:                           Prawidłowo:
     Este libro es bueno, pero ese libro es mejor.          Esta película es mala, pero esa película es peor.
Z nieregularnymi stopniami najwyższymi, używane są rodzajniki określone.
Este libro es bueno.
This book is good. Ta książka jest dobra.
Ese libro es mejor.                Aquel libro es el mejor.
That book is better. Tamta książka jest lepsza.  That book over there is the best. Tamta książka tam jest najlepsza.
Oto o dwa więcej przymiotniki z nieregularnym stopniem wyższym i najwyższym:
Przymiotnik: grande (big - duży)                 Przymiotnik: pequeño (small - mały)
Wyższy: mayor (older; greater - starszy, większy)         Wyższy: menor (younger; less – młodszy, mniejszy)
Najwyższy: el/la mayor                      Najwyższy: el/la menor
(the oldest-najstarszy; the greatest - największy)        (youngest - najmłodszy; least - najmniejszy)
Zauważ, że gdy odnoszą się do rozmiaru, grande i pequeño postępują według zwykłych zasad dla form w stopniu
wyższym i najwyższym. Nie używają nie regularnych form menor i mayor.
Esta casa es grande.
This house is big. Ten dom jest duży.
Esa casa es más grande.              Aquella casa es la más grande.
That house is bigger. Tamten dom jest większy. That house over there is the biggest. Tamten dom, tam jest największy.
Gdy odnoszą się do wieku, używaj nieregularnych form mayor i menor.
Juan es menor que María.                  María es la mayor de la familia.
Juan is younger than Maria. Juan jest młodszy niż Maria. Maria is the oldest of the family. Maria jest najstarsza z rodziny.
Gdy odnoszą się do pojęcia "less" lub "greater", użyj nieregularnych form mayor i menor.
     El agua es de mayor importancia que la comida.
     Water is more important than food. Woda jest ważniejsza niż jedzenie.
     La comida es de menor importancia que el agua.
     Food is less important than water. Jedzenie jest mniej ważne niż woda.
Wyrazy joven i viejo są używane do nie wyższego opisu wieku.
     El niño es joven.                        El abuelo es viejo.
     The boy is young. Chłopczyk jest młody.             The grandfather is old. Dziadek jest stary.
Zaimki i przymiotniki wskazujące
Przedyskutujemy tutaj przymiotniki i zaimki wskazujące. Pierwszym krokiem do jasnego zrozumienia tego tematu jest
omówić różnicę między "przymiotnikiem" i "zaimkiem."
    przymiotnik                          zaimek
    opisuje rzeczownik                       zajmuje miejsce rzeczownika
W poniższych zdaniach, pogrubione wyrazy wszystkie są przymiotnikami, ponieważ wszystkie opisują rzeczownik "book
- książka."
    Give me the red book. Daj mi czerwoną książkę.         Give me that book. Daj mi tamtą książkę.
    Give me the big book. Daj mi dużą książkę.           Give me this book. Daj mi tą książkę.
Zauważ, że przymiotniki odpowiadają na pytanie "Jaki?" w stosunku do rzeczowników, które modyfikują. (Which book?
Jaka książka? The red book. The big book. That book. This book.)
W poniższych zdaniach, pogrubione wyrazy wszystkie są zaimkami, ponieważ wszystkie zajmują miejsce rzeczownika.
Maria is next; give her the ball. Maria jest następna; daj jej piłkę.  That pencil is yours; this is mine. Ołówek jest twój; ten jest mój.
Juan is here; say hello to him. Juan jest tu; powiedz mu cześć.     This book is mine; that is yours. Książka jest moja; tamta jest twoja.
Zauważ, że zaimki wymieniają rzeczownik. ("her" wymienia "Maria" - "him" wymienia "Juan" - "this" wymienia "pencil" -
"that" wymienia "book")
Jak już zauważyłeś, wyrazy "this - ten" i "that - tamten" mogą funkcjonować zarówno jako przymiotniki jak i zaimki.
This book is mine. Ta książka jest moja. (przymiotnik)     That book is yours. Tamta książka jest twoja. (przymiotnik)
This is mine. To jest moje. (zaimek)              That is yours. Tamta jest twoja. (zaimek)
W Hiszpańskim, jedyna różnica między zaimkami i przymiotnikami wskazującymi jest taka, że zaimki wskazujące mają
zapisany akcent.
Juan reads this book. (przym.) Jan czyta tą książkę.        That statue is Greek. Tamta satua jest grecka.
Juan lee este libro.                        Esa estatua es griega.
Juan reads this. (zaim.) Jan czyta tą.               That is American. Tamta jest Amerykanką.
Juan lee éste.                           Ésa es americana.
Hiszpański ma trzy wyrazy, a Angielski ma tylko dwa. W Angielskim, mówimy "this" lub "that" zależnie od tego czy
dopełnienie jest nam bliskie czy nie. W Hiszpańskim, również mówimy "this - ten" i "that - tamten," ale istnieje różnica,
oddzielny wyraz używa znaczenia "that one over there – ten tam dalej." Forma ta jest używana, gdy dopełnienie jest w nie
dalekiej odległości, na przykład, po drugiej stronie pokoju. Oto trzy formy dla "this" "that" i "that one over there."
     este – this – ten    ese – that – tamten        aquel - that one over there – ten tam dalej
Pamiętaj, zaimki wskazujące są takie same jak przymiotniki wskazujące, oprócz akcentu zapisanego nad zaimkami.
this                     that                     that one over there
este (adjective - przymiotnik)        ese (adjective - przymiotnik)         aquel (adjective - przymiotnik)
éste (pronoun - zaimek)           ése (pronoun - zaimek)            aquél (pronoun - zaimek)
Również pamiętaj, że w Hiszpańskim przymiotniki mają 4 formy: męską pojedynczą, męską mnogą, żeńską pojedynczą,
żeńską mnogą. Na przykład przymiotnik "short-krótki" ma w Hiszpańskim cztery formy: bajo, bajos, baja, bajas.
     el chico bajo                           la chica baja
     los chicos bajos                          las chicas bajas
Przymiotniki wskazujące również mają 4 formy:
este libro (this book – ta książka)        esa pluma (that pen – tamto pióro)
estos libros (these books – te książki)      esas plumas (those pens – tamte pióra)
esta pluma (this pen – to pióro)          aquel libro (that book over there – tamta książka, tam dalej)
estas plumas (these pens – te pióra)        aquellos libros (those books over there – tamte książki, tam dalej)
ese libro (that book - tamta książka)       aquella pluma (that pen over there – tamto pióro, tam dalej)
esos libros (those books – tamte książki)     aquellas plumas (those pens over there – tamte pióra, tam dalej)
Oto odpowiadające im zaimki wskazujące:
éste (this one – masculine - ten)         ésa (that one – feminine - tamta)
éstos (these ones – masculine - ci)        ésas (those ones – feminine - tamte)
ésta (this one – feminine - ta)          aquél (that one over there – tamten, tam dalej)
éstas (these ones – feminine - te)         aquéllos (those ones over there –tamci, tam dalej)
ése (that one – masculine - tamten)        aquélla (that one over there – tamta, tam dalej)
ésos (those ones – masculine - tamci)       aquéllas (those ones over there – tamte, tam dalej)
Każdy zaimek wskazujący ma również formę nijaką. Nie zmieniają się w licznie i rodzaju, nie mają zapisanego akcentu i
są używane w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych lub do nieznanego dopełnienia.
     esto (this matter, this thing – ta rzecz)
     eso (that matter, that thing – tamta rzecz)
     aquello (that matter/thing over there – tamta rzecz, tam dalej)
Wyrażenia czasowe z Hacer
Czasownik "hacer" może być używany na wiele sposobów do wskazania długości czasu zachodzącej akcji. Pierwszy
sposób używa wzoru:
     Hace + czas + que + forma czasu teraźniejszego czasownika
Hace un año que estudio español.               Hace dos años que ellas estudian inglés.
I have been studying Spanish for one year.          They have been studying English for two years.
Od roku studiuję Hiszpański.                 Od dwóch lat studiują Angielski.
Aby stworzyć przeczenie takiego wyrażenia, wystarczy dodać wyraz "no" przed czasownikiem, tak jak poniżej:
     Hace + czas + que + no + forma czasu teraźniejszego czasownika
     Hace un año que no estudio español.             Hace dos años que ellas no estudian inglés.
     I haven't studied Spanish for a year.            They haven't studied English for two years.
     Od roku nie studiuję Hiszpańskiego.             Od dwóch lat nie studiują Angielskiego.
Innym sposobem, na użycie czasownika "hacer" do wyrażenia jak długo coś miało miejsce, jest użycie poniższego wzoru:
     Forma czasu teraźniejszego czasownika + desde hace + czas
     Estudio español desde hace un año.              Ellas estudian inglés desde hace dos años.
     I have been studying Spanish for one year.          They have been studying English for two years.
     Studiuję Hiszpański od roku.                 Oni studiują Angielski od dwóch lat.
Aby stworzyć przeczenie takiego wyrażenia, ponownie po prostu dodaj wyraz "no" przed czasownik, tak jak poniżej:
     No + forma czasu teraźniejszego czasownika + desde hace + czas
No estudio español desde hace un año.             Ellas no estudian inglés desde hace dos años.
I haven't studied Spanish for a year.             They haven't studied English for two years.
Nie studiuję Hiszpańskiego od roku.              Oni nie studiują Angielskiego od dwóch lat.
Zaimki dzierżawcze
My book is large. Moja książka jest duża
My jest przymiotnikiem ponieważ modyfikuje albo opisuje rzeczownik "książka." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy",
ponieważ mówi kto posiada książkę.
Yours is small. Twoja jest mała
Twoja jest zaimkiem, ponieważ zastępuje lub zabiera miejsce rzeczownika. W tym przypadku, pierwsze zdanie mówi
nam, że "twoja" zastępuje rzeczownik "książka." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada
zastępowany rzeczownik
Your car is green. Twój samochód jest zielony
Twój jest przymiotnikiem, ponieważ modyfikuje rzeczownik "samochód." Nadto, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ
mówi kto posiada samochód.
Mine is red. Mój jest czerwony
Mój jest zaimkiem, ponieważ zastępuje lub zabiera miejsce rzeczownika. W tym przypadku, pierwsze zdanie mówi nam,
że "mój" zastępuje rzeczownik "samochód." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada
zastępowany rzeczownik.
Zapamiętaj, że poprzednio, już się nauczyłeś o przymiotnikach dzierżawczych.
     mi(s) my - mój       mi libro   mis plumas
tu(s)                              nuestro(-a, -os, -as)
your - twój                           our - nasz
tu libro                            nuestro libro
tus plumas                           nuestras plumas
su(s)                              vuestro(-a, -os, -as)
his, her, your, their - jego, jej, Pana, Pani, ich       your (fam. pl.) - Państwa
su libro                            vuestro libro
sus plumas                           vuestras plumas
Zaimki dzierżawcze są podobne do przymiotników dzierżawczych, ale są zwykle używane z rodzajnikiem określonym.
mine – mój (zamiast uprzednio wymienionego rzeczownika)    ours - nasz
el mío / la mía                        el nuestro / la nuestra
los míos / las mías                      los nuestros / las nuestras
yours (familiar) - twój                    yours (familiar) - wasz
el tuyo / la tuya                       el vuestro / la vuestra
los tuyos / las tuyas                     los vuestros / las vuestras
yours (formal), his, hers - Pana, Pani, jej, jego       yours (formal), theirs – Państwa, ich
el suyo / la suya                       el suyo / la suya
los suyos / las suyas                     los suyos / las suyas
Teraz przetłumaczmy nasze zdania wzorcowe:
     Mi libro es grande.                      Tu carro es verde.
     My book is large. Moja książka jest duża.           Your car is green. Twój samochód jest zielony.
     El tuyo es pequeño.                      El mío es rojo.
     Yours is small. Twoja jest mała.                Mine is red. Mój jest czerwony.
Poprzednie tłumaczenia zakładają, że mówisz do przyjaciela lub kogoś kto dobrze cię zna i używają nieformalnej formy
"tú" w mowie. Ale zapamiętaj, Hiszpański również ma więcej formalnych form mówionych. Zauważ jak te same zdania
zmieniają się, jeśli założymy, że mówisz do kogoś posiadającego autorytet, używając bardziej formalnej formy "usted" w
mowie.
     Mi libro es grande. (bez zmian)                Su carro es verde. (formalnie)
     My book is large. Moja książka jest duża.           Your car is green. Pana samochód jest zielony.
     El suyo es pequeño. (formalnie)                El mío es rojo. (bez zmian)
     Yours is small. Pana jest mała.                Mine is red. Mój jest czerwony.
Rodzajnik określony zazwyczaj pomijamy, gdy zaimek dzierżawczy stoi po czasowniku ser:
     El carro grande es mío.                    El carro pequeño es suyo.
     The big car is mine. Duży samochód jest mój.          The small car is hers. Mały samochód jest jej.
Zauważ poniższe dwuznaczności:
     El carro grande es suyo.                    El carro grande es suyo.
     The big car is his. Duży samochód jest jego.          The big car is hers. Duży samochód jest jej.
El suyo, la suya, los suyos, las suyas mogą być wyjaśnione tak jak poniżej:
El carro grande es suyo.                   Los carros grandes son suyos.
The big car is his. (niewyjaśniony) Duży samochód jest jego. The big cars are theirs. (niewyjaśniony) Duże samochody są ich.
El carro grande es de él.                  Los carros grandes son de ellas.
The big car is his. (wyjaśniony) Duży samochód jest jego.  The big cars are theirs. (wyjaśniony) Duże samochody są ich.
La casa pequeña es suya.                   Las casas pequeñas son suyas.
The small house is hers. (niewyjaśniony) Mały dom jest jej. The small houses are theirs. (niewyjaśniony) Małe domy są ich.
La casa pequeña es de ella.                 Las casas pequeñas son de ellos.
The small house is hers. (wyjaśniony) Mały dom jest jej.   The small houses are theirs. (wyjaśniony) Małe domy są ich.
Uwaga: de + el są skrócone do formy "del," jakkolwiek, de + él nie są skracane.
Czasowniki zwrotne
Czasownik jest zwrotny gdy podmiot i dopełnienie są te same.
     I wash myself. Myję się         podmiot: I czasownik: wash     dopełnienie: myself
     Ponieważ podmiot i dopełnienie są te same, czasownik jest zwrotny.
     I wash the car. Myję samochód      podmiot: I czasownik: wash     dopełnienie: car
     Ponieważ podmiot i dopełnienie są różne, czasownik nie jest zwrotny.
Oto inny przykład tego, jak czasownik może być albo zwrotny albo nie-zwrotny.
     I scratch myself.    Drapię się    podmiot: I czasownik: scratch    dopełnienie: myself
     Ponieważ podmiot i dopełnienie są te same, czasownik jest zwrotny.
     I scratch the dog.   Drapię psa    podmiot: I czasownik: scratch    dopełnienie: dog
     Ponieważ podmiot i dopełnienie są różne, czasownik nie jest zwrotny.
Gdy czasownik jest zwrotny, bezokolicznik kończy się na "se."
     lavar                             rascar
     to wash (nie-zwrotny) myć                   to scratch - drapać (nie-zwrotny)
     lavarse                            rascarse
     to wash oneself (zwrotny) myć się               to scratch oneself – drapać się (zwrotny)
Istnieje czasownik zwrotny, który używałeś podczas rozpoczynania nauki Hiszpańskiego.
     llamarse - to call oneself – nazywać się
     ¿Cómo se llama usted?                     Me llamo Juan.
     What do you call yourself? Jak się nazywasz?         I call myself Juan. Nazywam się Juan.
Uwaga: Bardziej "naturalnymi" tłumaczeniami powinny być "What is your name?" i "My name is Juan."
Gdy uczysz się odmiany czasowników regularnych, musisz się uczyć wprowadzenia zaimków zwanych "zaimkami
osobowymi."
    lavar                             nosotros/as lavamos
    yo lavo                            vosotros/as laváis
    tú lavas                           ellos, ellas, ustedes lavan
    él, ella, usted lava
Aby nauczyć się odmieniać czasowniki zwrotne, musisz nauczyć się inaczej wprowadzać zaimki zwane "zaimkami
zwrotnymi." Zaimki te są umieszczone przed czasownikiem, podczas gdy końcówka "se" jest odrzucana i czasownik jest
odmieniany normalnie.
    lavarse
    yo me lavo                         nosotras nos lavamos
    I wash (myself) ja się myję                 we wash (ourselves) (żeński) my się myjemy
    tú te lavas                         vosotros os laváis – wy się myjecie
    you wash (yourself) (nieformalnie) ty się myjesz      you-all wash (yourselves) (nieformalnie)
    él se lava                         vosotras os laváis – wy się myjecie
    he washes (himself) on się myje               you-all wash (yourselves) (nieformalnie, żeński)
    ella se lava                        ustedes se lavan
    she washes (herself) ona się myje              you-all wash (yourselves) Państwo się myją
    usted se lava                        ellos se lavan
    you wash (yourself) (formalnie) Pan się myje        they wash (themselves) oni się myją
    nosotros nos lavamos                    ellas se lavan
    we wash (ourselves) my się myjemy              they wash (themselves) one się myją
Zaimki zwrotne nie są zaimkami osobowymi; raczej są zaimkami celu. Wszystkie oznaczają „się”.
Celem zwrotnych zaimków celu jest pokazanie, że czynność czasownika pozostaje z podmiotem.
Juan se lava la cara.                    Juan lava su carro. (nie-zwrotny)
Juan washes his face. (zwrotny) Juan myje sobie twarz.    Juan washes his car. Juan myje swój samochód.
Uwaga: Gdy odnosi się do części ciała, użyj rodzajnika określonego, a zatem "la cara" nie "su cara."
Zauważ, że wiele czasowników może być budowanych jako zwrotne. Wszystkie one oznaczają, gdy czasownik jest
zwrotny, że czynność pozostaje z podmiotem.
wash the dog – umyj psa (nie-zwrotny)              put the baby to bed - połóż dziecko do lóżka(nie-zwrotny)
wash your face - umyj sobie twarz (zwrotny)           go to bed – połóż się do łóżka (zwrotny)
raise the book – podnieść książkę (nie-zwrotny)         wake up your son - obudź syna (nie-zwrotny)
raise your arm - podnieś swe ramię (zwrotny)           wake up yourself – obudź się (zwrotny)
Zaimek można umieścić: przed odmienionym czasownikiem lub przyłączony do końcówki bezokolicznika.
     I want to see it. (querer, ver) Chcę to zobaczyć. Lo quiero ver. Quiero verlo.
Lo debemos comprar. Debemos comprarlo. We should buy it. Powinniśmy go kupić.
María nos debe visitar. María debe visitarnos. Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić.
Juan lo necesita lavar. Juan necesita lavarlo. John needs to wash it. Jan potrzebuje go umyć.
To samo jest prawdą co do zaimków zwrotnych. Gdy zdanie ma dwa czasowniki, zaimek może być umiejscowiony zaraz
przed odmienianym czasownikiem albo przyczepiony na końcu bezokolicznika.
I want to see myself. Chcę się zobaczyć.              Maria can wash her face now. Maria może teraz umyć sobie twarz.
Me quiero ver.                           Ahora María se puede lavar la cara.
Quiero verme.                           Ahora María puede lavarse la cara.
John needs to wash his hair. Jan musi umyć sobie włosy.      I have just gone to bed. Poszedłem po prostu się położyć.
Juan se necesita lavar el pelo.                  Acabo de acostarme.
Juan necesita lavarse el pelo.                   Me acabo de acostar.
     We prefer to wash with scented soap. Wolimy myć mydłem zapachowym.
     Preferimos lavarnos con jabón perfumado. Nos preferimos lavar con jabón perfumado.
Ilekroć czasownik bezpośrednio idzie za przyimkiem, pozostaje w formie bezokolicznika. Dla czasowników zwrotnych,
końcówka -se zmienia się zgodnie z podmiotem. Zaobserwuj różnice w poniższych zdaniach, wszyscy z nich zamierzają
liczyć burros zanim zasną.
     Antes de dormirme, yo cuento burros.                 Antes de dormirnos, nosotros contamos burros.
     Antes de dormirte, tú cuentas burros.                Antes de dormiros, vosotros contáis burros.
     Antes de dormirse, la chica cuenta burros.              Antes de dormirse, los chicos cuentan burros.
W Angielskim, wiele czasowników może być użytych jako przechodnie (z dopełnieniem bliższym) lub nieprzechodnie (bez
dopełnienia bliższego).
     The sun dried the clothes. (przechodni) Słońce osuszyło ubranie.
     The clothes dried in the sun. (nieprzechodni) Ubrania wyschły w słońcu.
W Hiszpańskim, te nieprzechodnie konstrukcje często używają formy zwrotnej.
The sun dried the clothes. (przechodni)       El sol secó la ropa.
The clothes dried in the sun. (nieprzechodni)    La ropa se secó al sol.
Czasem, konstrukcja zwrotna jest używana po prostu do uwydatnienia kto jest wykonawcą czynność zdania.
     The cake? Maria ate it. Ciastko? Maria je je. ¿La torta? María se la comió.
Dla niektórych czasowników, zmienia się znaczenie, gdy są używane jako zwrotne.
aburrir - to bore – nudzić się                   irse - to go away, to leave – odjechać, odejść
aburrirse - to be bored - być znudzonym              morir - to die - umrzeć (nagle, w wypadku, wojnie, itd.)
acordar - to agree – zgadzać się                  morirse-to die-umrzeć (z przyczyn naturalnych; przenośnie)
acordarse de - to remember - pamiętać               negar - to deny - zaprzeczać
acostar - to put to bed – położyć do łóżka             negarse a - to refuse - odrzucać
acostarse - to go to bed – iść do łóżka              parecer - to seem – zdawać się, okazywać się
casar - to perform a marriage ceremony – dokonać zaślubin parecerse a - to resemble - przypominać
casarse con – stać się zaślubionym komuś              poner - to put - umieszczać
despedir - to fire – wyrzucić z pracy               ponerse - to put on – wkładać, włączać
despedirse de - to say goodbye – powiedzieć żegnaj         probar - to try, to taste – próbować, smakować
dormir - to sleep - spać                      probarse - to try on - przymierzać
dormirse - to fall asleep - zasnąć                 quitar - to take away - zabrać
ir - to go - iść                          quitarse - to take off - zdejmować
Kilka czasowników jest zawsze używanych jako zwrotne.
arrepentirse (e:ie) - to repent – powtarzać się                jactarse de - to boast – chwalić się
atreverse a - to dare – ośmielać się                     quejarse de - to complain about – skarżyć się o
darse cuenta de - to realize – realizować, spełniać się            suicidarse - to commit suicide - popełnić samobójstwo
Rodzajnik określony
Jesteś raczej już zaznajomiony z rodzajnikami określonymi:
    El        la       los      las
Jesteście prawdopodobnie zaznajomieni ze zwykłym użyciem rodzajników określonych.
El chico es alto. La chica es guapa.          Los hombres comen mucho. Las mujeres charlan.
Tutaj, nauczycie się pewnych dodatkowych zasad, aby pomóc wam użyć prawidłowo rodzajnik określony. Na przykład,
żeński pojedynczy rzeczownik, który zaczyna się na głoskę a lub ha używa męskiej formy rodzajnika.
    el agua     el hacha       el hambre       el águila
Zasada ta odnosi się tylko do formy pojedynczej rzeczownika. Forma mnoga używa rodzajnika żeńskiego.
el agua las aguas    el hacha    las hachas   el hambre   las hambres  el águila   las águilas
Uwaga: Powodem użycia przez formę pojedynczą rodzajnika męskiego jest to, że gdy pierwsza sylabą jest a lub ha, rodzajnik la skłania się do łączenia się razem
z pierwszą sylabą wyrazu, gdy jest wymawiana. Nie dzieje się to z rodzajnikiem las.
Rodzajnik określony jest używany z niektórymi krajami i miastami, a z innymi nie. Oto kilka przykładów, gdzie jest to
używane: la Argentina, el Brasil, el Canadá, el Ecuador, la Florida, la Habana, la India, el Japón, el Paraguay, el Perú, el
Salvador, el Uruguay
Nie ma wygodnej reguły na powiedzenie ci, kiedy używać rodzajnika określonego. Po prostu musisz zapamiętać co masz
robić. Rodzajnik określony jest zawsze używany z złożonymi nazwami geograficznymi.
    la América Central                         los Estados Unidos
    la América del Sur                         la Gran Bretaña
Rodzajnik określony jest używany, gdy mówi się o osobie ale nie jest używany, gdy mówimy bezpośrednio do osoby.
El señor Gómez es profesor.                    La señorita está muy bonita.
Señor Gómez, ¿es usted profesor?                 ¡Señorita! Usted está muy bonita esta noche.
Rodzajnik określony jest używany, gdy czasowniki zwrotne stoją przed częściami ciała, ubraniami lub innymi bardzo
osobistych własności.
    María se lava la cara.
    Él se pone el traje.
Rodzajnik określony jest często używany w miejsce przymiotnika dzierżawczego, gdy mówi się o częściach ciała lub
własności, która może być rozważana "indywidualnie." Na przykład, w Angielskim można by całkiem pospolicie
powiedzieć:
    Joseph washes his clothes. Józef płucze swe ubrania.
Aby przekazać to samo znaczenie w Hiszpańskim, należy to prawidłowo wymawiać:
    Jose lava la ropa. (nie "su" ropa)
Czas przeszły dokonany i niedokonany
Hiszpański ma dwa czasy przeszłe: dokonany i niedokonany. Większość czasowników może być użyta do każdego czasu,
zależnie od znaczenia. Tutaj, nauczysz się odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym dokonanym i
niedokonanym. Nauczysz się również podstawowych różnic między czasem przeszłym dokonanym i niedokonanym, tak
żebyś mógł zacząć używać ich prawidłowo.
Aby odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym dokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-ar) i dodaj jedną z
poniższych:
    é         aste      ó        amos     asteis     aron
Aby odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-ar) i dodaj jedną
z poniższych:
    aba        abas      aba       ábamos    abais      aban
Porównaj czasownik "hablar" odmieniony w czasie przeszłym dokonanym i niedokonanym.
Dokonany              Niedokonany
hablé               hablaba
hablaste              hablabas
habló               hablaba
hablamos              hablábamos
hablasteis             hablabais
hablaron              hablaban
Ogólnie mówiąc, czas przeszły dokonany jest używany dla czynności w przeszłości, które są rozpatrywane jako
zakończone. Użycie czasu przeszłego dokonanego sugeruje, że przeszłe działanie ma określony początek i koniec.
    Juan habló de la una hasta las dos.
    Juan spoke from one until two o'clock. Juan rozmawiał od pierwszej aż do drugiej.
    (jasno określony początek i koniec)
Jest ważne, aby sobie uświadomić, że początek i koniec może nie być zawsze jasno określony.
Juan habló dos horas.                     Juan habló con la estudiante.
Juan spoke for two hours. Juan rozmawiał przez dwie godziny. Juan spoke with the student. Juan rozmawiał ze studentem.
(sugerowany początek i koniec)                (sugerowany początek i koniec)
Ogólnie mówiąc, czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności w przeszłości, które nie są rozpatrywane jako
zakończone. Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszłe działanie nie ma określonego początku lub
końca.
    Las chicas hablaban en inglés.
    The girls used to speak in English. Dziewczyny zwykły mówić po Angielsku.
    (nieokreślony początek i koniec)
Nauczysz się teraz podstawowych różnic między czasem przeszłym dokonanym i niedokonanym:
    Czas przeszły dokonany mówi nam właściwie, kiedy czynność miała miejsce.
    Czas przeszły niedokonany mówi nam na ogół, kiedy czynność miała miejsce.
Uwaga: Chociaż różnice te mogą pojawiać się pojedynczo, jest to właściwie dla złożonego tematu.
Pamiętaj, Hiszpański ma dwa czasy przeszłe: dokonany i niedokonany. Każdy czasownik może być w stawiony do
każdego czasu, zależnie od znaczenia. Czas przeszły dokonany mówi nam właściwie, kiedy czynność ma miejsce. Czas
przeszły niedokonany mówi nam w ogóle, kiedy czynność ma miejsce.
Niektóre wyrazy i zwroty wskazują specyficzne ramy czasowe i dlatego sygnalizują użycie czasu przeszłego dokonanego.
ayer (wczoraj)                       esta mañana (tego ranka)
anteayer (przed wczoraj)                  esta tarde (tego popołudnia)
anoche (ostatnia noc)                   la semana pasada (ostatniego tygodnia)
desde el primer momento (od pierwszej chwili)       el mes pasado (ostatniego miesiąca)
durante dos siglos (przez dwa wieki)            el año pasado (ostatniego roku)
el otro día (drugi dzień)                 hace dos días, años (two days, years ago-dwa dni, lata temu)
en ese momento (w tym momencie)              el lunes por la noche (Monday night – poniedziałkową nocą)
entonces (następnie)                    ayer por la mañana (yesterday morning – wczoraj rano)
después (później)                     ayer por la tarde (yesterday afternoon – wczoraj po południu)
Inne wyrazy i zwroty wskazują powtarzalne, mętne lub nieokreślone ramy czasowe i dlatego sygnalizują użycie czasu
przeszłego niedokonanego.
a menudo (często)          de vez en cuando (od czasu do czasu)     por un rato (chwilowo)
a veces (czasami)          en aquella época (w tym czasie)       siempre (zawsze)
cada día (codziennie)        frecuentemente (często)           tantas veces (tak wiele razy)
cada semana (co tydzień)       generalmente (zazwyczaj)           todas las semanas (każdego tygodnia)
cada mes (co miesiąc)        muchas veces (wiele razy)          todos los días (każdego dnia)
cada año (każdego roku)       mucho (dużo)                 todo el tiempo (cały czas)
con frecuencia (często)       nunca (nigdy)                varias veces (kilka razy)
Niektóre z nich są bardziej oczywiste niż inne.
Nauczyłeś się już, że czas przeszły dokonany i niedokonany są używane w innych sytuacjach. Czas przeszły dokonany
jest używany dla czynności, które są pokazane jako zakończone, podczas gdy czas przeszły niedokonany jest używany
dla czynności, które nie miały określonego początku lub końca.
Estudié dos horas.                Yo estudiaba antes de los exámenes.
I studied two hours. Uczyłem się dwie godziny. I used to study before the tests. Zwykłem uczyć się przed testem.
(czynność zakończona)              (nieokreślony początek i koniec)
Niektóre czasowniki faktycznie zmieniają znaczenie, zależnie od tego czy są używane w czasie przeszłym dokonanym
czy niedokonanym. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ różnice w znaczeniu mogą być kopiowane do innych sposobów,
w których te dwa czasy przeszłe są używane.
    conocer
Conocí a Juan hace cinco años.                  En aquella época conocíamos muy bien la ciudad.
I met Juan five years ago.                    At that time we knew the city very well.
Spotkałem Juana pięć lat temu.                  W tamtych czasach znaliśmy to miasto bardzo dobrze.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
    querer
María quiso comprar la casa.                   Juan quería comprar la casa.
Maria tried to buy the house. Maria próbowała kupić dom.     Juan wanted to buy the house. Juan chciał kupić dom.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
    no querer
María no quiso comprar la casa.                 Juan no quería comprar la casa.
Maria refused to buy the house.                 Juan did not want to buy the house.
Maria odrzuciła kupno domu.                   Juan nie chciał kupić domu.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
    saber
María lo supo ayer.                       Juan sabía que María venía.
Maria found out yesterday.                    Juan knew that Maria was coming.
Maria zorientowała się wczoraj.                 Juan wiedział, że Maria przyszła.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
    poder
María pudo levantar la mesa.                   Juan podía participar en la manifestación.
Maria succeeded in lifting the table.              Juan was able to participate in the demonstration.
Marii udało się podnieść stół.                  Juan potrafił uczestniczyć w demonstracji.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
    tener
María tuvo una carta de su mamá.                 Juan tenía un coche nuevo.
Maria received a letter from her mom.              Juan used to have a new car.
Maria otrzymała list od mamy.                  Juan był przyzwyczajony mieć nowy samochód.
(czynność zakończona)                      (nieokreślony początek i koniec)
Czas przeszły dokonany
Tutaj, nauczysz się jak odmieniać czasowniki -er i –ir oraz zapoznasz się z użyciami czasu przeszłego dokonanego.
Aby odmieniać czasowniki regularne -er i -ir w czasie przeszłym dokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-er lub -ir) i
dodaj poniższe:
    í        iste      ió        imos      isteis     ieron
Oto wszystkie trzy formy czasowników razem w czasie przeszłym dokonanym:
hablar             comer             vivir
hablé             comí              viví
hablaste            comiste            viviste
habló             comió             vivió
hablamos            comimos            vivimos
hablasteis           comisteis           vivisteis
hablaron            comieron            vivieron
Uwaga: Formy nosotros dla czasowników -ar i -ir są takie same zarówno w czasie przeszłym dokonanym i czasie teraźniejszym: hablamos, vivimos.
Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które mogą być pokazane jako pojedyncze zdarzenia.
Ella caminó por el parque.
She walked through the park. Spacerowała przez park.
Ellos llegaron a las ocho.
They arrived at eight o'clock. Przyjechali o 8.
Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które były powtarzane pewną ilość razy lub nastąpiły w
specyficznym zakresie czasu.
Ayer escribí tres cartas.
Yesterday I wrote three letters. Wczoraj napisałem trzy listy.
Vivimos allí por cuatro años.
We lived there for four years. Mieszkaliśmy tam przez 4 lata.
Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które były częścią łańcucha zdarzeń.
     Ella se levantó, se vistió, y salió de la casa.
     She got up, dressed, and left the house. Wstała, ubrała się i opuściła dom.
Czas przeszły dokonany jest używany dla stanu początkowego lub końcowego akcji.
     Empezó a nevar a las ocho de la mañana.
     It began to snow at eight in the morning. Zaczęło padać o 8 rano.
Powyższe przykłady wszystkie zgadzają się z naszą główną regułą dla użycia czasu przeszłego dokonanego:
     Czas przeszły dokonany jest używany dla czynności przeszłych, które są rozpatrywane jako zakończone.
Tutaj nauczysz się odmieniać cztery ważne czasowniki w czasie przeszłym dokonanym: ser, ir, dar i hacer.
Te cztery czasowniki są nieregularne; musisz je zapamiętać:
ser                  ir
fui                  fui
fuiste                 fuiste
fue                  fue
fuimos                 fuimos
fuisteis                fuisteis
fueron                 fueron
dar                  hacer
di                   hice
diste                 hiciste
dio                  hizo
dimos                 hicimos
disteis                hicisteis
dieron                 hicieron
Uwaga: Nie jest to typowe; ser i ir nie mają identycznej odmiany w czasie przeszłym dokonanym!
Czasowniki -ar i –er, które zmieniają swój rdzeń w czasie teraźniejszym nie zmieniają go w czasie przeszłym dokonanym.
Są odmieniane dokładnie tak, jak inne czasowniki regularne w czasie przeszłym dokonanym.
Teraźniejszy             Przeszły dokonany
entender               entender
entiendo               entendí
entiendes              entendiste
entiende               entendió
entendemos              entendimos
entendéis              entendisteis
entienden              entendieron
Teraźniejszy             Przeszły dokonany
cerrar                cerrar
cierro                cerré
cierras               cerraste
cierra                cerró
cerramos               cerramos
cerráis               cerrasteis
cierran               cerraron
Czasowniki -ir, które zmieniają swój rdzeń w czasie teraźniejszym nie zmieniają go w czasie przeszłym dokonanym, ale
robią to w inny sposób. Zmieniają e:i i o:u w trzeciej osobie, pojedynczej i mnogiej.
Teraźniejszy                Przeszły dokonany
preferir                  preferir
prefiero                  preferí
prefieres                 preferiste
prefiere                  prefirió
preferimos                 preferimos
preferís                  preferisteis
prefieren                 prefirieron
Teraźniejszy                Przeszły dokonany
dormir                   dormir
duermo                   dormí
duermes                  dormiste
duerme                   durmió
dormimos                  dormimos
dormís                   dormisteis
duermen                  durmieron
Aby zachować brzmienie bezokolicznika, wiele czasowników zmienia ortografię (pisownię) w czasie przeszłym
dokonanym. Poniższe zmiany następują tylko w formie „yo":
      Czasowniki które kończą się na -gar zmieniają g na gu
      Czasowniki które kończą się na -car zmieniają c na qu
      Czasowniki które kończą się na -zar zmieniają z na c
Oto trzy przykłady:
      yo jugué (jugar)      yo busqué (buscar)    yo almorcé (almorzar)
Niektóre pospolite czasowniki o ortograficznej odmianie dla czasu przeszłego dokonanego tego rodzaju:
-gar           -car            -zar
cegar           aparcar           almorzar
colgar          buscar           autorizar
jugar           clarificar         cazar
llegar          clasificar         comenzar
pagar           destacar          cruzar
plegar          empacar           empezar
regar           justificar         forzar
rogar           practicar          organizar
tragar          sacar            simbolizar
vagar           tocar            tropezarse
Dla czasowników, które kończą się na -aer, -eer, -oír i -oer, formy él/ella/usted używają końcówki "yó" (rzadziej niż ió) i
trzecia osoba liczby mnogiej używa końcówki "yeron" (rzadziej niż ieron). Pozostałe formy zyskują zapisany akcent nad
literą "i."
      creer
      creí      creíste      creyó       creímos     creísteis    creyeron
Innymi czasownikami jak creer są:
      caer  leer  oír    poseer     proveer     roer
Wyjątkiem od tej reguły są:
      traer atraer distraer
Czasowniki które kończą się na -uir zmieniają się w ten sam sposób, ale zapis akcentu nad literą "i" występuje tylko w
formie yo.
      huir
      huí       huiste      huyó       huimos     huisteis     huyeron
Innymi czasownikami jak huir są:
      Construir    contribuir    destruir     fluir      incluir     influir
Poniższe czasowniki są nieregularne w czasie przeszłym dokonanym i muszą być zapamiętane:
decir             traer            ver
dije              traje            vi
dijiste            trajiste           viste
dijo              trajo            vio
dijimos            trajimos           vimos
dijisteis           trajisteis          visteis
dijeron            trajeron           vieron
Tak samo jak traer:
      Atraer     detraer      distraer     extraer     maltraer     retraer     sustraer
Czasowniki które kończą się na -ucir są nieregularne i odmieniają się jak poniżej:
      producir
      produje     produjiste    produjo      produjimos   produjisteis   produjeron
Inne czasowniki obejmujące ten rodzaj:
aducir       conducir      coproducir   deducir     inducir     introducir   reducir     traducir
Wiele czasowników, które są nieregularne w czasie przeszłym dokonanym postępują według szczególnego wzoru.
Chociaż ich rdzeń się zmienia, wszystkie przyjmują poniższe końcówki:
    -e       -iste      -o       -imos     -isteis   -ieron
Oto czasowniki, równolegle z ich odpowiednimi odmiennymi rdzeniami:
Bezokolicznik              Zmiana rdzenia
andar                  anduv-
estar                  estuv-
tener                  tuv-
caber                  cup-
haber                  hub-
poder                  pud-
poner                  pus-
saber                  sup-
hacer                  hic-
querer                 quis-
venir                  vin-
Oto dwa przykłady jak stosować ten wzór:
estar (estuv-)             saber (sup-)
estuve                 supe
estuviste               supiste
estuvo                 supo
estuvimos               supimos
estuvisteis              supisteis
estuvieron               supieron
Uwaga: Jedynym wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej hacer. Jak dowiedziałeś się wcześniej, c zmienia się na z w formę "hizo."
Czas przeszły dokonany jest używany w odniesieniu do czynności, które nastąpiły w ustalonym punkcie czasu.
     I called at 1:00. Zadzwoniłem o pierwszej. Llamé a la una.
Czas przeszły dokonany jest również używany odnośnie do czynności w przeszłości, które były wykonane określoną
liczbę razy.
     I called you twice. Wołałem cię dwa razy. Te llamé dos veces.
Czas przeszły dokonany jest również używany odnośnie do czynności, które nastąpiły podczas wyraźnie zamkniętego
okresu czasu.
     He lived there for 5 years. On mieszkał tam przez 5 lat. Él vivió allí por cinco años.
Czas przeszły dokonany jest również używany dla czynności, które są częścią łańcucha zdarzeń.
     I bought a hat, sat down on a bench and fell asleep. Kupiłem kapelusz, usiadł na ławce i zasnął.
     Compré un sombrero, me senté en un banco y me dormí.
Czas przeszły dokonany jest również używany dla nagłych zmian nastroju, uczuć lub opinii.
At that moment, I was not afraid. W tym momencie, się nie bałem.
Jeśli działanie zachodzi w przeszłości i możesz określić precyzyjnie kiedy się wydarzyło lub jak dawno temu się
wydarzyło, wtedy powinieneś użyć czasu przeszłego dokonanego.
Czas przeszły niedokonany
Dowiedziałeś się już, że czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności przeszłych, które nie są rozpatrywane
jako zakończone. Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszła czynność nie ma zdefiniowanego
początku albo końca. Uczyłeś się również, jak odmieniać czasowniki regularne -ar. Tutaj, nauczysz się, jak odmieniać
czasowniki -er i –ir i zaznajomisz się z użyciem czasu przeszłego niedokonanego.
Aby odmienić czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówkę (-ar) i dodaj jedną
z poniższych:
    Aba        abas      aba      ábamos     abais     aban
Aby odmienić czasowniki regularne -er i -ir w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówkę (-er or -ir) i
dodaj jedną z poniższych:
    ía        ías       ía       íamos     íais      ían
Oto wszystkie trzy formy regularne czasowników w czasie przeszłym niedokonanym razem:
hablar            comer          vivir
hablaba           comía          vivía
hablabas           comías         vivías
hablaba           comía          vivía
hablábamos          comíamos        vivíamos
hablabais          comíais         vivíais
hablaban           comían         vivían
Czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności, które były nałogowo powtarzane.
Almorzábamos juntos todos los días.
We would lunch together every day. Jedlibyśmy codziennie razem lancz.
Las señoras siempre charlaban por las mañanas.
The ladies would always chat in the mornings. Panie rozmawiałyby zawsze z rana.
Czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności, które "wprowadzają scenę" dla innej czynności.
    Yo leía cuando entró mi papá. (zauważ, że "entered - wszedł" jest w czasie przeszłym dokonanym)
    I was reading when my papa entered. Czytałem, gdy mój tata wszedł.
Czas przeszły niedokonany jest używany dla czasu opowiadania i czasu jednych wyrażeń.
Eran las siete de la noche.                 La niña tenía cinco años.
It was seven o'clock at night. Była siódma w nocy.      The little girl was five years old. Mała dziewczynka miała 5 lat.
Powyższe przykłady wszystkie mieszczą się w granicach naszej ogólnej zasady dla użycia czasu przeszłego
niedokonanego:
Czas przeszły niedokonany jest używany do czynności przeszłych, które nie są rozumiane jako zakończone.
Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszłe działanie nie ma określonego początku albo kończą. Czas
przeszły niedokonany mówi kiedy – na ogół, czynność się wydarzyła.
Istnieją tylko trzy czasowniki nieregularne w czasie przeszłym niedokonanym. Musisz po prostu je zapamiętać.
ser              ir           ver
era              iba           veía
eras             ibas          veías
era              iba           veía
éramos            íbamos         veíamos
erais             ibais          veíais
eran             iban          veían
Jedynym sposobem określenia, jeśli czasownik jest faktycznie czasu przeszłego niedokonanego, jest spróbować zastąpić
go następującymi wyrażeniami:
     was/were ...ing;     used to ...;  would (w znaczeniu used to) ...
Poniższe przykłady pokazują, jak używać to kryterium podstawienia dla czasu przeszłego niedokonanego:
I worked in the agency during the day. I was working in the agency during the day. Pracowałem w agencji w czasie dnia.
I visited my grandmother every day. I used to visit my grandmother every day. Odwiedzałem mojego dziadka codziennie.
Every afternoon I took a nap. Every afternoon I would take a nap. Każdego popołudnia brałem drzemkę.
Nikt zwykle nie przypuszcza ogólnego stanu umysłu albo fizycznych odczuć jako mających określony początek albo
koniec i w ten sposób są zazwyczaj wyrażone w czasie przeszłym niedokonanym.
Ramón tenía miedo de hablar en público.
Ramón was afraid to speak in public. Ramon bał się mówić publicznie.
Yo creía que Juan podía hacerlo.                                Me gustaba el coche.
I thought that Juan could do it. Myślałem, że Juan potrafiłby to zrobić.            I liked the car. Lubię samochód.
Czas przeszły niedokonany jest używany do opisu jakie były rzeczy. Używaj czasu przeszłego niedokonanego, gdy
opisujesz cechy ludzi, rzeczy lub stanów.
Era un muchacho muy inteligente.                       Las ventanas estaban abiertas.
He was a very intelligent boy. Był bardzo inteligentnym chłopcem.       The windows were open. Okna były otwarte.
Era una señorita muy guapa.                          La casa era blanca.
She was a beautiful young lady. Była piękną panną.              The house was white. Dom był biały.
Czas przeszły niedokonany jest używany w odniesieniu do czynności w przeszłości, które nastąpiły wielokrotnie.
     Yo caminaba cada día. I used to walk every day. Zwykłem spacerować codziennie.
Czas przeszły niedokonany jest używany również w odniesieniu do czynności w przeszłości, które nastąpiły przez długi
okres czasu.
     I used to eat paella frequently. Zwykłem często jadać paella.
     Yo comía frecuentemente paella.
Czas przeszły niedokonany jest używany również do "wprowadza scenę" dla zdarzenia, które nastąpiło w przeszłości.
     We were coming home when we saw Juan. Wracaliśmy do domu, gdy zobaczyliśmy Juana.
     Veníamos para casa cuando vimos a Juan.
Czynności, które nie są fizyczne, ale są odczuwane i są czynnościami umysłowymi, zazwyczaj używają czasu przeszłego
niedokonanego.
Juan was feeling sick.           Juan czuł się chory.        Juan estaba enfermo.
"Hace ..." znaczy "ago – przed, temu"
Dowiedziałeś się wcześniej jak używać czasownika hacer w czasie teraźniejszym czasownika do wskazania długości
czasu działania, które miało miejsce:
     Hace + czas + que + forma czasu teraźniejszego czasownika
     Hace un año que estudio español.
     I have been studying Spanish for one year. Uczyłem się Hiszpańskiego przez jeden rok.
Gdy czasownik jest w czasie przeszłym dokonanym, jest przekazane inne znaczenie:
     Hace + czas + que + forma czasu przeszłego dokonanego czasownika
     Hace un año que estudié español.
     I studied Spanish one year ago. Uczyłem się Hiszpańskiego rok temu.
Jest inny sposób na przekazanie tego samego pojęcia:
     Forma czasu przeszłego dokonanego czasownika + hace + czas
     Estudié español hace un año.
     I studied Spanish one year ago. Rok temu uczyłem się Hiszpańskiego.
Zanotuj różnice i podobieństwa:
Hace un año que estudio español.
I have been studying Spanish for one year. Uczyłem się Hiszpańskiego przez jeden rok
Hace un año que estudié español.              Estudié español hace un año.
I studied Spanish one year ago.               I studied Spanish one year ago.
Rok temu uczyłem się Hiszpańskiego.             Uczyłem się Hiszpańskiego rok temu.
Tworzenie przysłówków
Przysłówki są wyrazami które opisują lub modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki.
    He ran quickly. On biegnie szybko
    ("quickly - szybko" opisuje jak on "ran - biegnie")
    She spoke more slowly than he. Ona mówiła bardziej powoli niż on.
    ("slowly - powoli" opisuje jak ona "spoke - mówiła")
    ("more - bardziej" modyfikuje "slowly - powoli")
Najwięcej hiszpańskich przysłówków jest tworzonych przez dodanie -mente żeńskiej, pojedynczej formy przymiotnika.
Końcówka ta odpowiada -ly w Angielskim.
Przymiotnik            Forma żeńska         Przysłówek
claro               clara             claramente
constante             constante           constantemente
difícil              difícil            difícilmente
Uwaga: Gdy przymiotnik ma zapisany akcent, przysłówek go zachowuje.
Innym sposobem na stworzenie przysłówka jest użycie przyimka con + pojedyncza sorma rzeczownika.
cuidadoso (carefully - starannie)
cuidadosamente lub con cuidado
perfecto (perfectly - doskonale)                 cariñoso (uczuciowo)
perfectamente lub con perfección                 cariñosamente lub con cariño
Niektóre przysłówki nie mają żadnego wzoru wyjściowego i muszą po prostu być zapamiętane. Oto lista kilku z nich:
bastante - quite - całkiem        mucho - a lot - dużo             peor - worse - gorzej
demasiado - too - zbyt          muy - very - bardzo             poco - little - trochę
mal - badly - mocno            nunca - never - nigdy            siempre - always - zawsze
Gdy dwa przysłówki modyfikują ten sam czasownik, tylko drugi używa końcówki -mente. Zauważ, że pierwszy przysłówek
jest taki sam jak pojedyncza, żeńska forma przymiotnika.
Juan trabaja lenta y cuidadosamente.
Juan works slowly and carefully. Juan pracuje powoli i starannie.
El chico le habló clara y cortésmente.           El autor escribió rápida y fácilmente.
The boy spoke to him clearly and courteously.       The author wrote quickly and easily.
Chłopiec mówił do niego wyraźnie i grzecznie.       Autor pisał szybko i lekko.
Tryb przypuszczający
Tryb przypuszczający nie jest czasem; raczej, jest to tryb. Czas odnosi się do tego, kiedy czynność ma miejsce (przeszły,
teraźniejszy, przyszły), podczas gdy tryb po prostu odzwierciedla, jak mówiący odczuwa czynności. Tryb
przypuszczający jest rzadko używany w Angielskim, ale jest powszechny w Hiszpańskim.
Oto kilka przykładów trybu przypuszczającego używanego w Angielskim:
The doctor recommends that he take the pills with food. Lekarz zaleca, aby brał pigułki razem z posiłkiem.
Odmiana trybu przypuszczającego: he take
The law requires that you be 18 years old to vote.        If I were a rich man, I wouldn't have to work hard.
Prawo wymaga, abyś miał 18 lat przy głosowaniu.          Gdybym był bogaty, nie musiałbym ciężko pracować.
Odmiana trybu przypuszczającego: you be              Odmiana trybu przypuszczającego: I were
Jak dotąd, uczyłeś się czasów czasowników w trybie oznajmującym. Tryb oznajmujący jest używany do wyrażenia
informacji opartych na faktach, pewność i obiektywność.
    Usted va al Perú en diciembre. You are going to Peru in December. Zamierzacie jechać do Peru w grudniu.
Powyższe zdanie po prostu zawiadamia o fakcie, który zamierzacie do Peru w grudniu, więc jest używany tryb
oznajmujący. Zmieńmy nieznacznie powyższy przykład:
    No dudo que usted va al Perú en diciembre.
    I don't doubt that you are going to Peru in December. Nie wątpię, że zamierzasz jechać do Peru w grudniu.
W powyższym zdaniu, klauzula "no dudo" wprowadza cechę pewności, - mówiący nie ma wątpliwości, więc tryb
oznajmujący jest używany w drugim zdaniu (va) zarówno jak i w pierwszym (no dudo).
Zróbmy inną małą zmianę w naszym przykładzie:
    Dudo que usted vaya al Perú en diciembre.
    I doubt that you are going to Peru in December. Wątpię, że pojedziesz do Peru w grudniu.
W powyższym zdaniu, klauzula "dudo" wprowadza cechę niepewności, - mówiący ma wątpliwość, więc tu tryb
przypuszczający jest użyty w drugim zdaniu prostym (vaya). Tryb przypuszczający jest używany do wyrażenia
wszystkiego oprócz pewność i obiektywność: rzeczy jak wątpliwość, niepewność, subiektywność, itd.
    Yo dudo que usted vaya al Perú en diciembre.
    I doubt that you are going to Peru in December. Wątpię, że pojedziesz do Peru w grudniu.
Ponieważ powyższe stwierdzenie nie wyraża pewności, tryb przypuszczający (vaya) jest potrzebny w drugim zdaniu.
Różnica między trybem oznajmującym i przypuszczającym jest różnicą między pewnością/obiektywnością (tryb
oznajmujący) i możliwością/subiektywnością (tryb przypuszczający).
Tryb oznajmujący
John goes to the store. Jan idzie do sklepu.
(Zdanie to po prostu wyraża pewien obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.)
I know that John goes to the store. Wiem że Jan idzie do sklepu.
(Zdanie "wiem" mówi nam, że mówiący czuje, że jest to pewien, obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.)
There is no doubt that John goes to the store. Nie ma wątpliwości, że Jan idzie do sklepu.
(Zdanie "nie ma wątpliwości" mówi nam, że mówiący czuje, że jest to pewien, obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.)
Tryb przypuszczający
I want John to go to the store. Chcę, aby Jan poszedł do sklepu.
(Zdanie proste "I want - chcę" mówi nam, że mówiący mówi, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan idzie do sklepu.)
I hope that John goes to the store. Mam nadzieję, że Jan idzie do sklepu.
(Zdanie proste "I hope- mam nadzieję" mówi nam, że mówiący mówi, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan idzie do
sklepu.)
It is possible that John will go to the store. Jest możliwe, że Jan pójdzie do sklepu.
(Zdanie proste "it is possible – jest możliwe" mówi nam, że mówiący czuje, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan
idzie do sklepu.)
It's good that John goes to the store. Dobrze, że Jan idzie do sklepu.
(Zdanie proste "it's good – jest dobrze" alarmuje nas, że mówiący zamierza wyrazić pogląd subiektywny.)
It's important that John goes to the store. Jest ważne, aby Jan poszedł do sklepu.
(Zdanie proste "it's important – jest ważne" alarmuje nas, że mówiący zamierza wyrazić pogląd subiektywny.)
Ponieważ, musi istnieć pewna niepewność lub subiektywność, aby pozwolić na użycie trybu przypuszczającego,
będziesz zazwyczaj dostrzegał to w zdaniach, które zawarte są zdaniu głównym, które wprowadza cechę niepewności
lub subiektywności.
     I hope she will come. Mam nadzieję, że ona przyjdzie.      I hope = zdanie główne
     I know she will come. Wiem, że ona przyjdzie.          I know = zdanie główne
     I feel she will come. Czuję, że ona przyjdzie.         I feel = zdanie główne
Powyższe przykłady wszystkie mają zdania główne, ale tylko pierwszy i trzeci wprowadzają element niepewności lub
subiektywności.
W nauce użycia trybu przypuszczającego, jest całkiem przydatne zapamiętanie poniższych zwrotów zwykle połączonych
z użyciem trybu przypuszczającego:
estar contento que ...to be happy that ... być szczęśliwym, że
sentir que ... to regret that ... ubolewać, że
tener miedo de que ... to be afraid that ... obawiać się, że
Jak możesz zobaczyć, lista jest całkiem długa, a nie jest to nawet kompletna lista! Jest nawet więcej wyrażeń, które
powodują użycie trybu przypuszczającego. Zamiast próbować zapamiętać tak długa listę, dlaczego nie zaznajomić się
dobrze z dużo krótszą listą wyrażeń z którymi tryb przypuszczający nie jest używany?
no cabe duda que ... there's no doubt that ... nie ma tu wątpliwości, że
Ponieważ wyrażenia te wyrażają cechę pewności, nie wywołują użycia trybu przypuszczającego.
Jeśli spotkasz zdanie ze zdaniem głównym stojącym przed innym zdaniem, a zdanie główne wprowadza cechę
pewności lub obiektywności, zdanie będzie używać trybu oznajmującego w drugim zdaniu, ponieważ zdanie będzie
zawiadamiać o czymś pewnym.
Jeśli spotkasz zdanie ze zdaniem głównym stojącym przed innym zdaniem, a zdanie główne nie wprowadza cechy
pewności lub obiektywności, zdanie będzie zazwyczaj używać trybu przypuszczającego w drugim zdaniu, ponieważ
zdanie nie będzie komunikować o czymś pewnym.
Teraz zaczniemy się uczyć, jak odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym przypuszczającym.
Dla największej ilości czasowników, czas teraźniejszy przypuszczający jest tworzony w poniższych krokach:
1. Zacznij od formy yo czasu teraźniejszego wskazującego.
2. Następnie odrzuć końcówkę -o.
3. Ostatecznie, dodaj poniższe końcówki:
     czasowniki -ar:                          czasowniki -er i -ir:
     -e, -es, -e, -emos, -éis, -en                   -a, -as, -a, -amos, -áis, -an
Regularne czasowniki -ar jak hablar (yo hablo).
     hablo - o = habl
     habl + e = hable                         habl + emos = hablemos
     habl + es = hables                        habl + éis = habléis
     habl + e = hable                         habl + en = hablen
Regularne czasowniki -er jak comer (yo como).
     como - o = com
     com + a = coma                          com + amos = comamos
     com + as = comas                         com + áis = comáis
     com + a = coma                          com + an = coman
Regularne czasowniki -ir jak vivir (yo vivo).
     vivo - o = viv                          viv + amos = vivamos
     viv + a = viva                          viv + áis = viváis
     viv + as = vivas                         viv + an = vivan
     viv + a = viva
Zasada działa również dla czasowników, które mają nieregularne formy "yo" w czasie teraźniejszym wskazującym.
conocer (yo conozco)
conozco - o = conozc
     conozc + a = conozca                       conozc + amos = conozcamos
     conozc + as = conozcas                      conozc + áis = conozcáis
     conozc + a = conozca                       conozc + an = conozcan
tener (yo tengo)
tengo - o = teng
     teng + a = tenga                         teng + amos = tengamos
     teng + as = tengas                        teng + áis = tengáis
     teng + a = tenga                         teng + an = tengan
salir (yo salgo)
salgo - o = salg
     salg + a = salga                         salg + amos = salgamos
     salg + as = salgas                        salg + áis = salgáis
     salg + a = salga                         salg + an = salgan
Dla czasowników -ar i -er o zmiennym rdzeniu, wzór stosuje oprócz tego brak zmiany rdzenia w formach nosotros i
vosotros.
pensar (yo pienso)
pienso - o = piens
     piens + e = piense                        pens + emos = pensemos
     piens + es = pienses                       pens + éis = penséis
     piens + e = piense                        piens + en = piensen
perder (yo pierdo)
pierdo - o = pierd
     pierd + a = pierda                        perd + amos = perdamos
     pierd + as = pierdas                       perd + áis = perdáis
     pierd + a = pierda                        pierd + an = pierdan
contar (yo cuento)
cuento - o = cuent
     cuent + e = cuente                        cont + emos = contemos
     cuent + es = cuentes                       cont + éis = contéis
     cuent + e = cuente                        cuent + en = cuenten
volver (yo vuelvo)
vuelvo - o = vuelv
     vuelv + a = vuelva                        volv + amos = volvamos
     vuelv + as = vuelvas                       volv + áis = volváis
     vuelv + a = vuelva                        vuelv + an = vuelvan
Dla czasownika zmieniającego rdzeń -ir, wzór stosuje oprócz tego zmianę rdzenia w formach nosotros i vosotros
postępując według wzoru: czasowniki o:ue zmieniają o na u; czasowniki e:ie zmieniają e na i; czasowniki e:i zmieniają e
na i.
dormir (yo duermo)
duermo - o = duerm
     duerm + a = duerma                        durm + amos = durmamos
     duerm + as = duermas                       durm + áis = durmáis
     duerm + a = duerma                        duerm + an = duerman
sentir (yo siento)
siento - o = sient
     sient + a = sienta                        sint + amos = sintamos
     sient + as = sientas                       sint + áis = sintáis
     sient + a = sienta                        sient + an = sientan
pedir (yo pido)
pido - o = pid
     pid + a = pida                          pid + amos = pidamos
     pid + as = pidas                         pid + áis = pidáis
     pid + a = pida                          pid + an = pidan
Tutaj nauczysz się, jak odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym przypuszczającym, który zmienia się ortograficznie.
Pamiętaj stare pytanie: What came first, the chicken or the egg – co było pierwsze, jajko czy kura? Oto trudna odpowiedź.
Oto inne pytanie, odnoszące się do nauki Hiszpańskiego, na które jest o wiele łatwiej odpowiedzieć. Zapis hiszpański jest
prawie całkiem fonetyczny. A więc, jeśli możesz coś wymówić, możesz to zapisać, a jesli coś widzisz zapisane, możesz
to wymówić. Możesz zawsze się zapytać, "Co było pierwsze, wymowa czy zapis?" To jest o wiele prostsze pytanie do
odpowiedzenia niż pytanie „kura czy jajko". Odpowiedź jest taka, że wymowa była pierwsza. Potem, rozwinął się alfabet,
aby przedstawić wymowę na papierze. Na szczęście, gdy zasady alfabetyczne były rozwinięte, były proste i bezpośrednie.
Oto, dlaczego w Hiszpańskim możesz zapisać każdy wyraz, który możesz wymówić i możesz wymówić każdy wyraz,
który widzisz zapisany. Wraz z regularną odmianą czasownika, te ścisłe zasady zapisu często prowadziły do czegoś
nazwanego zmianami "ortograficznymi". Istnieją zmiany w pisowni, zmiany te są stworzone dla jednego celu –
zabezpieczać brzmienie bezokolicznika. Wszystkie z czasowników, które tutaj omówiliśmy, mają zmiany ortograficzne.
Wszystkie te zmiany ortograficzne następują z jednego tylko powodu. Jeśli będziemy po prostu stosować zasady
wyuczone poprzednio, wtedy moglibyśmy zagubić brzmienie bezokolicznika. Te zmiany w pisowni zapewniają to, że
właściwości wymowy odzwierciedlają sposób właściwej wymowy tych wyrazów.
Oto reguły zmian w pisowni w czasie teraźniejszym przypuszczającym:
Dla czasowników, które kończą się na -zar, z zmienia się na c, gdy stoi przed literą e.
empezar (e:ie)
     empiece     empieces    empiece     empecemos    empecéis     empiecen
Dla czasowników, które kończą się na -ger lub -gir, g zmienia się na j, gdy stoi przed literą a.
escoger
     escoja      escojas      escoja     escojamos    escojáis      escojan
elegir (e:i)
     elija      elijas      elija      elijamos     elijáis      elijan
Dla czasowników, które kończą się na -guir, gu zmienia się na g, gdy stoi przed literą a.
seguir (e:i)
     siga       sigas       siga      sigamos     sigáis       sigan
Dla czasowników, które kończą się na -car, c zmienia się na qu, gdy stoi przed literą e.
buscar
     busque      busques      busque     busquemos    busquéis      busquen
Dla czasowników, które kończą się na -gar, g zmienia się na gu, gdy stoi przed literą e.
pagar
     pague      pagues      pague      paguemos     paguéis      paguen
Dla czasowników, które kończą się na uir, dodaj literę y przed literą a.
huir
     huya       huyas       huya      huyamos     huyáis       huyan
Tutaj, nauczysz się o czasownikach, które są nieregularne w czasie teraźniejszym przypuszczającym. Dobrą
wiadomością jest to, że będziemy tylko rozpatrywać sześć czasowników nieregularnych. Złą wiadomością jest to, że tak
jak wszystkie czasowniki nieregularne, musisz po prostu je zapamiętać. Ale zaczekaj! Więcej dobrych wieści!
Oto sześć czasowników, które są nieregularne w czasie teraźniejszym przypuszczającym:
dar - to give - dać
     dé        des        dé       demos      deis        den
estar - to be - być
     esté       estés       esté      estemos     estéis       estén
haber – (czasownik pomocniczy)
     haya       hayas       haya      hayamos     hayáis       hayan
ir - to go
     vaya       vayas       vaya      vayamos     vayáis       vayan
saber - to know - znać
     sepa       sepas       sepa      sepamos     sepáis       sepan
ser - to be - być
     sea       seas       sea       seamos      seáis       sean
Teraz zastosujemy jeden z wielu sposobów użycia trybu przypuszczającego: do wyrażenia pragnienia.
Oto lista zwykłych wyrażeń, które wprowadzają aspekt pragnienia do zdania, a zatem wywołują użycie trybu
przypuszczającego.
esperar que ... to wish that ... życzyć, aby         es aconsejable que... it's advisable that... jest wskazane, żeby
insistir en que ... to insist that ... nalegać, żeby     es necesario que... it's necessary that... jest konieczne, żeby
mandar que ... to order that ... zlecać, aby         pedir que ... to ask that ... pytać, czy
preferir que ... to prefer that ... woleć, aby        recomendar que ... to recommend that ... polecać, aby
prohibir que ... to prohibit that ... zabraniać, aby     rogar que ... to plead that ... błagać, aby
querer que ... to want that ... chcieć, aby          sugerir que ... to suggest that ... sugerować, aby
Pamiętaj, są również wyrażenia, które wprowadzają użycie trybu wskazującego, ponieważ wprowadzają cechę pewności
lub obiektywności. Oto częściowa lista takich wyrażeń:
creer que ... to believe that ... uwierzyć, że
no dudar que ... to not doubt that ... nie wątpić, że      no es dudoso que...it’s not doubtful that...nie jest wątpliwe, że
estar seguro que ... to be sure that ... być pewnym, że     no hay duda que...there is no doubt that...nie ma wątpliwości, że
Tutaj, jest po prostu użyta praktyka wielu sposobów trybu przypuszczającego: aby wyrazić ignorancję lub wątpliwość.
Oto lista powszechnych wyrażeń, które wprowadzają aspekt ignorancji lub wątpliwości do zdania i dlatego powodują
użycie trybu przypuszczającego.
dudar que ... to doubt that ... wątpić, że              no pensar que ... to not think that ... nie myśleć, że
es dudoso que ... it’s doubtful that ... jest wątpliwe, że      no suponer que ...
es improbable que...it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, że to not suppose that ... nie przypuszczać, że
es incierto que ... it's uncertain that ... nie jest pewne, że    puede ser que ... it may be that ... może być, że
es posible que ... it's possible that ... jest możliwe, że      negar que ... to deny that ... zaprzeczać, że
no creer que ... not to believe that ... nie wierzyć, że       no es verdad que... it's not true that... nie jest prawdą, że
no es cierto que ... it's not certain that ... nie jest pewne, że no es cierto que... it's not certain that... nie jest pewne, że
no estar convencido de que ...                    no imaginarse que ...
to not be convinced that ... nie być przekonanym, że         to not imagine that ... nie wyobrażać sobie, że
no estar seguro de que ...                      temer que ... to fear that ... bać się, że
to not be sure that ... nie być pewnym, czy
no parecer que...to not seem that...nie wydawać się, że
Pamiętaj, istnieją również wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają cechę
pewności. Oto częściowa lista takich wyrażeń, które dołączymy do praktycznej części tej lekcji.
no dudo que ... to not doubt that ... nie ma wątpliwości, że
estar seguro de que...to be certain that...być pewnym, że       no negar que ... to not deny that ... nie zaprzeczać, że
creer que ... to think that ... myślę, że               es verdad que ... it's true that ... prawdą jest, że
Tutaj możesz po prostu poćwiczyć inne sposoby użycia trybu przypuszczającego: po pewnych wyrażeniach
bezosobowych.
Oto lista pospolitych wyrażeń bezosobowych, które wprowadzają aspekt niepewności lub subiektywności i dlatego
powodują użycie trybu przypuszczającego. Zauważ, że istnieją pewne nałożenia na inną lekcję. Równie dobrze, możesz
zobaczyć niektóre te bezosobowe wyrażenia w innych przykładach trybu przypuszczającego.
conviene que ...it is advisable that ... słuszne jest, aby      es mejor que ... it's better that ... jest lepiej, że
es aconsejable que...it is advisable that...wskazane jest, aby es menester que ... it's necessary that ...
es bueno que ... it's good that ... jest dobrze, że         es necesario que ... it's necessary that ...
es difícil que...it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, aby   es posible que ... it's possible that ... jest możliwe, że
es dudoso que ... it's doubtful that ... jest wątpliwe, aby     es preciso que ... it's necessary that ...
es fácil que ... it's likely that ... istnieje możliwość, że     es preferible que ... it's preferable that ...
es fantástico que... it's fantastic that... jest fantastycznie, że es probable que ...
es importante que ... it's important that ... jest ważne, aby    it's likely that ... istnieje prawdopodobieństwo, że
es imposible que...it's impossible that...jest niemożliwe, aby    es raro que ... it's rare that ... jest rzadkie, że
es improbable que...                         es ridículo que ... it's ridicuous that ... jest śmieszne, że
it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, aby           es terrible que ... it's terrible that ... jest okropnie, że
es incierto que ... it's uncertain that ... niewiadomo, czy     más vale que ... it's better that ... jest lepiej, że
es increíble que...it's incredible that...jest niewiarygodne, że ojalá que ... if only he would ... jeśli tylko zrobiłby
es (una) lástima que ... it's a shame that ... jest wstyd, że    puede ser que... it could be that... mogłoby być tak, żeby
es malo que ... it's bad that ... jest źle, że
Pamiętaj, istnieją również bezosobowe wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają
cechę pewności lub obiektywności. Oto częściowa lista takich wyrażeń, które dołączymy do praktycznej części tej lekcji.
es evidente que ... it is certain that ... jest pewne, że
es obvio que ... it is obvious that ... jest oczywiste, że    no es dudoso que...it is not doubtful that...jest niewątpliwe, że
es verdad que ... it's true that ... jest prawdą, że       no hay duda que ...there is no doubt that...nie ma wątpliwości, że
Tutaj możesz po prostu poćwiczyć inne sposoby użycia trybu przypuszczającego: z czynnościami, które są jeszcze
niezakończone.
Oto lista pospolitych wyrażeń, które mogą wskazywać, że czynność, która następuje nie została jeszcze zakończona.
a menos que ... unless ... chyba, że                   en cuanto ... as soon as ... jak tylko
antes (de) que ... before ... zanim                   hasta que ... until ... aż do
con tal (de) que ... provided that ... pod warunkiem, że         mientras que ... while ... dopóki, podczas, gdy
cuando ... when ... kiedy, gdy                      para que ... so that ... tak, aby
después (de) que ... after ... potem                   sin que ... without ... bez
en caso de que ... in case ... w przypadku                tan pronto como ... as soon as ... tak szybko, jak
Ważne! Powyższe wyrażenia nie zawsze przywołują tryb przypuszczający. Czynią to tylko, gdy wskazują, że
wyrażenie, które następuje jeszcze nie zostało zakończone.
Pamiętaj, istnieją również wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają cechę
pewności lub obiektywności. Oto częściowa lista wyrażeń, które dołączymy do praktycznych ćwiczeń tej lekcji.
es cierto que ... it is certain that ... jest pewne, że
es claro que ... it is clear that ... jest jasne, że           es obvio que ... it is obvious that ... jest oczywiste, że
es evidente que ... it is certain that ... jest pewne, że        es verdad que ... it is true that ... jest prawdą, że
Zaimki względne: que
Następnych kilka lekcji będzie obejmować temat zwany "zaimki względne." Zaimki względne są zwane "względnymi”,
ponieważ są "związane" z rzeczownikiem, który był wprowadzony wcześniej.
Aby zrozumieć zaimki względne należy zapamiętać, że łączą one dwa zdania, które posiadają wspólny rzeczownik. W
poniższym przykładzie, wspólnym rzeczownikiem jest "mleko" lub "leche."
     ¿Dónde está la leche?                        Compraste leche.
     Where is the milk? Gdzie jest mleko?                You bought milk. Kupiłeś mleko.
     ¿Dónde está la leche que compraste?
     Where is the milk that you bought? Gdzie jest mleko, które kupiłeś.
Innym sposobem na zaimki względne jest zapamiętanie, że są używane do wprowadzenia zdania prostego, które
modyfikuje rzeczownik. W poniższym przykładzie, zdanie proste "I finished last night" modyfikuje rzeczownik "book."
Terminé el libro anoche.                          El libro es muy extenso.
I finished the book last night. Ostatniej nocy skończyłem książkę.     The book is very long. Książka jest bardzo długa.
El libro que terminé anoche es muy extenso.
The book that I finished last night is very long. Książka, którą skończyłem ostatniej nocy jest bardzo długa.
Najpowszechniejszym zaimkiem względnym i jedynym używanym w powyższych dwóch przykładach jest "que". Może
być on używany do powiązania dwóch osób lub rzeczy, albo jako podmiotu albo dopełnienia. "Que" jest hiszpańskim
odpowiednikiem angielskich wyrazów: who - który, whom – którego, którym, któremu, which - który, i that - który.
El hombre que es pobre ... (osoba, podmiot)           La señorita que conocí ... (osoba, dopełnienie)
The man who is poor... Mężczyzna, który jest biedny...     The young lady whom I met... Panna, którą spotkałem...
Los libros que son extensos ... (rzecz, podmiot)        La carta que leiste ... (rzecz, dopełnienie)
The books which are long... Książka, która jest długa...    The letter that you read... List, który czytasz...
Zaimek względny jest często pomijany w Angielskim, ale nigdy nie jest pomijany w Hiszpańskim.
La casa que compramos es nueva.                   El programa que miraba era cómico.
The house (that) we bought is new.                 The show (that) I was watching was comical.
Dom, który kupiliśmy jest nowy.                   Program, który oglądałem był komiczny.
Zaimki względne: quien
Zaimek względny "quien" jest używany tylko odnośnie do ludzi i ma liczbę mnogą "quienes." (Niema rozróżnienia między
rodzajami.)
Mi tío, quien es profesor, viene a visitarme hoy día. My uncle, who is a professor, is coming to visit me today.
Mój wujek, który jest profesorem, przyjeżdża, aby mnie dziś odwiedzić.
La chica, con quien fui al cine, es mi novia.
The girl, with whom I went to the movies, is my girlfriend. Dziewczyna, z którą poszedłem do kina, jest moją dziewczyną.
Quien estudia bastante, gana buenas notas.
He who studies hard earns good grades. Ten, kto ciężko studiuje dostaje dobre oceny.
Gdy zaimek względny odnosi się do osoby i jest na pozycji dopełnienia bliższego, może być użyte albo "que" albo "a
quien". Obydwa są prawidłowe. Zauważ, że „osobowe a" zostało użyte z "quien" ale nie jest używane z "que."
La señorita que conocí anoche es la hermana de Raquel.
La señorita a quien conocí anoche es la hermana de Raquel.
The young lady whom I met last night is Raquel's sister. Panienka, którą spotkałem ostatniej nocy jest siostrą Raguel.
Gdy zaimek względny występuje po przyimku i odnosi się do osoby, "quien" musi być użyte. Po przyimku, "que" jest
używane tylko odnośnie do rzeczy.
Los chicos, con quienes fuimos a la playa, son nuestros amigos.
The boys, with whom we went to the beach, are our friends.
Chłopcy, z którymi poszłyśmy na plażę, są naszymi przyjaciółmi.
El libro en que pienso es extenso, no es corto.
The book I'm thinking of is long, not short. Książka, o której myślę jest długa, a nie krótka.
W Angielskim, chociaż jest to technicznie niepoprawnie, proste użycie znajduje się często koniec zdania na przyimek.
Zauważ, że to nigdy sienie zdarza w Hiszpańskim.
     Ella es la señorita en quien estoy pensando.
     She is the young lady I'm thinking about. / She is the young lady about whom I'm thinking.
     Ona jest panienką, o której myślę.
     Mi padre es la persona a quien envío la carta.
     My father is the person I'm sending the letter to. / My father is the person to whom I'm sending the letter.
     Mój ojciec jest tą osobą, do której wysłałem list.
Zaimki względne: el que, la que, los que, las que, and lo que
Zaimek względny "el que" (i jego spokrewnione formy) jest używany do połączeni zarówno ludzi jak i rzeczy. Zauważ, że
istnieją cztery formy do zastosowania obu rodzajów i liczb: el que, la que, los que, las que.
     Mi tía, la que es profesora, viene a visitarme hoy día.
     My aunt, the one who is a professor, is coming to visit me today.
     Moja ciotka, ta, która jest profesorem, przyjedzie mnie dziś odwiedzić.
     Las mesas, las que son de plástico, son baratas. The tables, the ones that are made of plastic, are cheap.
     Stoły, te, tóre są wykonane z plastiku, są tanie.
     Mi tío, el que es taxista, llegará pronto. My uncle, the one who is a taxi driver, will arrive soon.
     Mój wujek, ten, który jest kierowcą taksówki, wkrótce przyjedzie.
     Mis pantalones, los que son viejos, son muy cómodos.
     My pants, the ones that are old, are very comfortable.
     Moje spodnie, te, które są stare, są bardzo wygodne.
Inne wprowadzenie zaimków względnych może być użyte w miejsce el que, la que, los que, i las que:
     el cual      la cual     los cuales       las cuales
Nie są one zwykle używane w rozmowie codziennej i są głównie zarezerwowane dla pisanego Hiszpańskiego lub
przemówień publicznych.
Gdy zaimek względny odnosi się do idei abstrakcyjnych, używaj "lo que."
Lo que quieres no existe. That which you want does not exist. Ten, którego chcesz, nie istnieje.
No comprendo lo que ocurre. I do not understand that which is happening. Nie rozumiem, tego, co się stało.
Przymiotniki względne: cuyo, cuya, cuyos, cuyas
Włączamy przymiotnik względny "cuyo" (i jego odmienne formy) do dyskusji, ponieważ odnosi posiadacza do tego, kto
jest posiadany, tak jak czyni angielski wyraz "whose - którego". Zauważ, że istnieją cztery formy w obu rodzajach i
liczbach: cuyo, cuya, cuyos, cuyas.
     La niña, cuyo padre es profesor, es muy simpática.
     The girl, whose father is a professor, is very nice. Dziewczyna, której ojciec jest profesorem, jest bardzo miła.
     El hombre, cuya madre murió, escribió su biografía.
     The man, whose mother died, wrote her biography. Mężczyzna, którego matka umarła, napisał jej biografię.
     El coche, cuyos faros no funcionan, es un peligro.
     The car, whose lights do not work, is a danger. Samochód, którego światła nie działają, jest niebezpieczny.
     Pedro, cuyas hermanas son guapas, es mi amigo.
     Pedro, whose sisters are beautiful, is my friend. Piotr, którego siostry są piękne, jest moim przyjacielem.
Zauważ, że przymiotniki zgadzają się co do liczby i rodzaju z posiadanym przedmiotem, nie z posiadaczem:
     La niña, cuyo padre es profesor, es muy simpática.
     El hombre, cuya madre murió, escribió su biografía.
     El coche, cuyos faros no funcionan, es un peligro.
     Pedro, cuyas hermanas son guapas, es mi amigo.
Polecenia formalne
Polecenia są używane, gdy zlecamy lub mówimy komuś, co ma zrobić. Odnosi się często do formy „rozkazującej"
czasownika.
Compre Ud. el anillo.                       Compren Uds. los libros.
(You) Buy the ring. Proszę kupić pierścionek.           (You-all) Buy the books. Kupcie Państwo książki.
Haga Ud. la tarea.                         Hagan Uds. el trabajo.
(You) Do the homework. Proszę zrobić pracę domową.         (You-all) Do the work. Odróbcie Państwo pracę.
Już znacie fakt, że Hiszpański ma dwa style wymowy formalny i nieformalny (tú / Ud.). Rozróżnienie to stosuje się do
poleceń.
     Compre Ud. el anillo.                       Compra (tú) los dulces.
     Buy the ring. (formalnie) Kupi Pan pierścionek.          Buy the candy. (potocznie) Kup słodycze.
Nieformalna, lub potoczna, mowa jest używana wśród przyjaciół, współpracowników, krewnych lub gdy adresatem jest
dziecko. Mowa formalna jest generalnie używana do grzeczności lub wyrażenia respektu. Z tego powodu, polecenia
formalne są często przytaczane jako polecenia grzecznościowe.
Polecenia formalne tworzone są w ten sam sposób, co tryb teraźniejszy warunkowy:
1. Zacznij od formy yo czasu teraźniejszego wskazującego.
2. Odrzuć końcowe -o.
3. Ostatecznie, dodaj następujące końcówki:
     czasowniki -ar:                          czasowniki -er i -ir:
     -e (dla Ud.), -en (dla Uds.)                    -a (dla Ud.), -an (dla Uds.)
     hablar                   comer                     decir
     hable Ud.                  no coma Ud.                  diga Ud.
     no hablen Uds.               coman Uds.                  no digan Uds.
Poniższe przykłady poleceń formalnych używają trzech czasowników regularnych: hablar, comer i escribir.
Hable Ud. más lentamente.            Coma Ud. la cena.             Escriba Ud. la carta.
Hablen Uds. más lentamente.           Coman Uds. la cena.            Escriban Uds. la carta.
Speak more slowly. Proszę mówić wolniej.    Eat the dinner. Proszę jeść obiad.     Write the letter. Napisze Pan list.
Pamiętaj, jeśli forma pierwszej osoby liczby pojedynczej (yo) jest nieregularna, nieregularność ta przenosi się na
tworzenie polecenia formalnego.
     Tengan Uds. un buen viaje. (yo tengo)
     Have a good trip. Miłej podróży.
     Traiga Ud. el dinero. (yo traigo)                 Venga Ud. conmigo. (yo vengo)
     Bring the money. Niech Pan zarobi kasę.              Come with me. Proszę iść ze mną.
Stosuje się to również do czasowników ze zmiennym rdzeniem.
     Cuente Ud. sus beneficios. (yo cuento)
     Count your blessings.
     Vuelvan Uds. pronto. (yo vuelvo)                  Pida dinero. (yo pido)
     Return quickly. Wracaj szybko.                   Ask for money. Spytaj o pieniądze.
Jak z trybem teraźniejszym warunkowym, poniższe czasowniki są nieregularne:
     dar
     dé Ud.
     den Uds.
     estar                               ser
     esté Ud.                              sea Ud.
     estén Uds.                             sean Uds.
     ir                                 saber
     vaya Ud.                              sepa Ud.
     vayan Uds.                             sepan Uds.
Zauważ, że polecenia twierdzące i przeczące używają tych samych form czasowników.
Hable Ud.                  Coma Ud.                    Escriba Ud.
Speak. Proszę mówić.            Eat. Proszę jeść.               Write. Proszę pisać.
No hable Ud.                No coma Ud.                  No escriba Ud.
Don't speak. Proszę nie mówić.       Don't eat. Proszę nie jeść.          Don't write. Proszę nie pisać.
Zauważ również, że zaimki osobowe Ud. i Uds. mogą ale nie muszą myć użyte. Ich użycie dodaje rangi formalności lub
grzeczność do polecenia.
     Hable. Speak. Proszę mówić.                    Coma. Eat. Proszę jeść.
     Hable Ud. Speak (sir). Proszę niech Pan mówi.           Coma Ud. Eat (sir). Proszę niech Pan je.
Polecenia nieformalne (tú)
Powyżej, nauczyłeś się poleceń używanych, gdy polecamy lub mówimy komuś, co ma zrobić, co z kolei odnosi się często
do formy „rozkazującej" czasownika.
    Compra (tú) el anillo.                     Compra (tú) los libros.
    (You) Buy the ring. Kup pierścionek.              (You) Buy the books. Kup książki.
    Escribe (tú) la tarea.                     Come (tú) la patata.
    (You) Do the homework. Zrób pracę domową.            (You) Eat the potato. Zjedz ziemniaka.
Twierdzące polecenia nieformalne (tú) są tworzone w ten sam sposób, co forma teraźniejsza wskazująca Ud.:
    (hablar - ar + a = habla)    (comer - er + e = come)    (escribir - ir + e = escribe)
Miej na uwadze, że polecenia z „tú" używają formy usted, nie formy tú!
Poniższe przykłady poleceń używają trzech czasowników regularnych: hablar, comer i escribir.
     Habla (tú) más lentamente.
     (You) Speak more slowly. Mów wolniej.
     Come (tú) la cena.                         Escribe (tú) la carta.
     (You) Eat the dinner. Zjedz obiad.                 (You) Write the letter. Napisz list.
Zauważ, że przeczące polecenia nieformalne używają formy tú teraźniejszego trybu warunkowego.
No cuentes tus beneficios.                      No hables más lentamente.
Don't count your blessings. Nie licz na pobłażliwość.        Don't speak more slowly. Nie mów za wolno.
Porównaj twierdzące polecenia nieformalne (tú) z przeczącymi poleceniami nieformalnymi (tú):
     Cuenta tus beneficios.                       Habla más lentamente.
     Count your blessings.                       Speak more slowly. Mów wolniej.
     No cuentes tus beneficios.                     No hables más lentamente.
     Don't count your blessings.                    Don't speak more slowly. Nie mów za wolno.
Zauważ również, że zaimek osobowy tú nie jest zwykle używany z formą rozkazującą.
     Habla más lentamente.
     (You) Speak more slowly. Mów wolniej.
     Come la cena.                           Escribe la carta.
     (You) Eat the dinner. Jedz obiad.                 (You) Write the letter. Pisz list.
Poniższe osiem czasowników ma nieregularne polecenia potoczne w twierdzeniach:
decir - di                     salir - sal
hacer - haz                    ser - sé
ir - ve                      tener - ten
poner - pon                    venir - ven
Zauważ, że te nieregularności zdarzają się tylko z twierdzącymi poleceniami tú. Taj jak ze wszystkimi innymi
czasownikami, do tworzenia przeczących poleceń nieformalnych z tymi czasownikami, używaj formy „tú" teraźniejszego
trybu warunkowego.
  Di la verdad. (Tell the truth. Mów prawdę.)         Haz tu tarea. (Do your homework. Odrobiłeś pracę domową.)
  No digas mentiras. (Don't tell lies. Nie kłam.)       No hagas eso. (Don't do that. Nie rób tego.)
Użycie zaimków celu z poleceniami
Ze wszystkimi twierdzącymi poleceniami, zaimki celu są łączone bezpośrednio na końcu formy rozkazującej czasownika.
     Compre Ud. el anillo.                         Traiga Ud. las cartas.
     Buy the ring. Proszę kupić pierścionek.                Bring the letters. Proszę przynieść listy.
     Cómprelo Ud.                             Tráigalas Ud.
     Buy it. Proszę go kupić.                       Bring them. Proszę je przynieść.
Jeśli zarówno bliższe i dalsze zaimki dopełnieniowe są przyłączane, zaimek dalszy stoi przed zaimkiem bliższym.
     Cómprelo Ud.                             Tráigalas Ud.
     Buy it. Proszę go kupić.                       Bring them. Proszę je przynieść.
     Cómpremelo Ud.                            Tráigaselas Ud.
     Buy it for me. Proszę mi go kupić.                  Bring them to her. Proszę jej je przynieść.
Zauważ, że aby zachować oryginalny nacisk czasownika, jest często potrzebne zapisanie akcentu. Jeśli polecenie ma
więcej niż jedną sylabę, zapisany akcent jest potrzebny, gdy jest dodane jeden lub więcej zaimków.
Polecenie: compre (dwie sylaby)           cómprelos             cómpremelos
Jeśli polecenie ma tylko jedną sylabę, zapisanie akcentu jest potrzebne tylko wtedy gdy są dodane dwa zaimki.
Polecenie: haz (jedna sylaba)
     hazlo (jeden zaimek, brak potrzeby akcentowania)
     házmelo (dwa zaimki, akcent jest wymagany)
Zasada ta obowiązuje dla zastosowania akcentowania do wszystkich twierdzących form rozkazujących.
     Hágamelo Ud.       Házmelo.         Hágalo Ud.    Hazlo.
Ze wszystkimi poleceniami przeczącymi, zaimki celu stoją przed rozkazującą formą czasownika.
No compre Ud. el anillo.                        No traiga Ud. las cartas.
Don't buy the ring. Proszę nie kupować pierścionka.          Don't bring the letters. Proszę nie przynosić listów.
No lo compre.                             No las traiga.
Don't buy it. Proszę go nie kupować.                  Don't bring them. Proszę ich nie przynosić.
Jeśli istnieją zaimki bliższy i dalszy, dalszy stoi przed bliższym.
No me lo compre.                            No se las traiga.
Don't buy it for me. Nie kupuj tego dla mnie.             Don't bring them to her. Nie przynoś ich jej.
Pamiętaj regułę odnoszącą się do dwóch zaimków celu: ilekroć dwa zaimki zaczynają się literą "l" pierwszy zaimek
zmienia się na "se."
     le lo = se lo       le la = se la      le los = se los      le las = se las
     les lo = se lo      les la = se la      les los = se los     les las = se las
Polecenia nieformalne (vosotros)
Pamiętaj, że formy czasownika „vosotros" są głównie używane w Hiszpanii, a nie są w ogóle używane w Ameryce
Łacińskiej. Twierdzące polecenie vosotros jest tworzone przez proste zastąpienie końcówki "r" bezokolicznika z "d."
Comprad (vosotros) el anillo.                  Comprad (vosotros) los libros.
(You-all) Buy the ring. Kupcie pierścionek.           (You-all) Buy the books. Kupcie książki.
Escribid (vosotros) la tarea.                  Comed (vosotros) la patata.
(You-all) Do the homework. Odróbcie pracę domową.        (You-all) Eat the potato. Zjedzcie ziemniaka.
Jak w przypadku przeczących poleceń z "tú", negatywne polecenia z vosotros używają odpowiednich teraźniejszych form
trybu warunkowego.
No compréis (vosotros) el anillo.             No compréis (vosotros) los libros.
(You-all) Don't buy the ring. Pie kupujcie pierścionka.  (You-all) Don't buy the books. Nie kupujcie książek.
No escribáis (vosotros) la tarea.             No comáis (vosotros) la patata.
(You-all) Don't the homework. Nie odrabiajcie pracy    (You-all) Don't eat the potato. Nie jedzcie ziemniaka.
domowej
Zaimki (vosotros, vosotras) zwykle nie są używane.
Z poleceniami twierdzącymi używającymi czasownika zwrotnego, końcowe "d" formy czasownika jest odrzucane przed
dodaniem zaimka "os."
     Sentad + os = Sentaos.
     Sit down. Siadajcie
Jest jedno jedyne wyrażenie z czasownikiem "irse", które zachowuje końcówkę "d."
     ¡Idos!
     Go away! Odejdźcie!
Czasowniki kończące się na "-ir" będą potrzebowały zapisu akcentu.
     Vestid + os = Vestíos.
     Get dressed. Ubierzcie się.
Polecenia w pierwszej osobie (nosotros)
Polecenia z nosotros są używane, gdy mówiący jest w to włączony i są używane do wyrażenia idei "let's + czasownik. -
róbmy" W tej formie poleceń używa się formy nosotros trybu warunkowego czasu teraźniejszego.
Comamos allí.                         Contemos el dinero.
Let's eat there. Zjedzmy tam.                 Let's count the money. Przeliczmy pieniądze.
Dla polecenia przeczącego za wyrazem no stoi czasownik w tej samej formie (tryb warunkowy czasu teraźniejszego).
No comamos allí.                        No contemos el dinero.
Let's not eat there. Nie jedzmy tam.              Let's not count the money. Nie przeliczajmy pieniędzy.
Jedynym wyjątkiem jest czasownik ir(se), który używa czasu teraźniejszego wskazującego tylko dla poleceń twierdzących.
Vamos ahora.                          No vayamos a la tienda.
Let's go now. Idźmy już.                    Let's not go to the store. Chodźmy do sklepu.
Jak w przypadku innych poleceń, zapis akcentu jest często potrzebny, gdy dodane są zaimki. Dla poleceń twierdzących,
końcowe "s" formy czasownika jest odrzucane przed dodaniem zaimków "nos" lu "se."
Sentemos + nos = Sentémonos.                  Escribamos + se + la = Escribámosela.
Let's sit down. Usiądźmy.                   Let's write it to them. Napiszmy to do niego.
But not with negative commands. Ale nie z poleceniami przeczącymi.
No nos sentemos.                        No se la escribamos.
Let's not sit down. Nie siadajmy.               Let's not write it to them. Nie piszmy tego do niego.
Zauważ, że "Vamos a + bezokolicznik" może również być użyty do przeniesienia znaczenia "Let's ___." Zapamiętaj dwa
różne sposoby wyrażenia jakiejś rzeczy.
Trabajemos juntos.                       Vamos a trabajar juntos.
Let's work together. Pracujmy razem.              Let's work together. Chodźmy pracować razem.
Polecenia pośrednie
Gdy polecenie jest podane przez stronę trzecią, używane są polecenia pośrednie. Ich forma to "que + teraźniejszy tryb
warunkowy."
Que entre María.                            Que vengan a las cuatro.
Let María come in. Niech Maria wejdzie.                Have them come at four o'clock. Niech przyjdą o 4.
Polecenia pośrednie są również używane do wprowadzania nadziei lub życzenia.
Que lo hagas tú.                            Que vivas para siempre.
(I want) You (to) do it. (Chcę byś to zrobił). Zrobiłbyś to.      May you live forever. Mógłbyś żyć wiecznie.
Poniższe przykłady dotyczą poleceń pośrednich i form przeczących.
Que ellos entren ahora.                  Que se ponga Sara el vestido negro.
Let them in now. Wpuśćcie ich teraz.            Have Sara put on the black dress. Sara ma włożyć czarną suknię.
Que no entren ellos ahora.                 Que no se ponga Sara el vestido blanco.
Don't let them in now. Nie wpuszczajcie ich teraz.     Don't have Sara put on the white dress. Sara ma nie wkładać czarnej sukni.

Czas przyszły
Czas przyszły jest używany do powiedzenia, że coś "będzie" się działo.
    I will go to the beach next month. W następnym miesiącu pójdę na plażę.
    I shall write the letter next week. Napiszemy list w następnym tygodniu.
Ale, czas przyszły nie jest używany do wyrażenia chęci zrobienia czegoś. Do tego, używa się czasownika "querer."
    ¿Quieres ir a la tienda?
    Will you go to the store? Pójdziesz do sklepu?
Czas przyszły jest również używany do wyrażenia zdumienia lub prawdopodobieństwa w czasie teraźniejszym.
¿Quién será ella? Kim ona właściwie jest?             Estará viajando solo. On chyba podróżuje sam.
I wonder who she is? (Who could she be?)             He is probably traveling alone.
W przypadku akcji, która wydarzy się w niedalekiej przyszłości, używany jest zazwyczaj czas teraźniejszy.
    Esta noche voy al cine. Tonight I'm going to the movies. Dziś w nocy idę do kina.
Przyszłość w przyszłości, używaj czasu przyszłego.
    El año que viene iré a España. Next year I'm going to Spain. W następnym roku pojadę do Hiszpanii.
Czasowniki regularne w czasie przyszłym są odmieniane przez dodanie następujących końcówek do bezokolicznika
czasownika: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án.
     hablaré     hablarás    hablará      hablaremos   hablaréis    hablarán
Istnieje dwanaście pospolitych czasowników, które są nieregularne w czasie przyszłym. Ich końcówki są regularne ale ich
rdzenie się zmieniają. Ponieważ rdzenie są te same, co wszystkich innych czasowników w czasie przyszłym, pokażemy
tylko formę „yo" i podkreślimy nieregularny rdzeń. Pogrupowaliśmy je również według ich wzoru odmiany.
caber - yo cabré              poner - yo pondré             decir - yo diré
haber - yo habré              salir - yo saldré             hacer - yo haré
poder - yo podré              tener - yo tendré
querer - yo querré             valer - yo valdré
saber - yo sabré              venir - yo vendré
Zauważ, że czasowniki złożone bazują na czasownikach nieregularnych dziedziczących tą samą nieregularność. Oto
kilka przykładów:
         desquerer - yo desquerré     resaber - yo resabré      anteponer - yo antepondré
                 mantener - yo mantendré      prevaler - yo prevaldré
Imiesłów bierny
Imiesłów bierny będzie ważny w kolejnych lekcjach obejmujących tryb dokonany. Aby stworzyć imiesłów bierny,
wystarczy odrzucić końcówkę bezokolicznika (-ar, -er, -ir) i dodać -ado (dla czasowników -ar) lub -ido (dla -er, -ir).
     hablar - ar + ado = hablado        comer - er + ido = comido        vivir - ir + ido = vivido
Poniższe pospolite czasowniki mają nieregularne imiesłowy bierne:
abrir (to open - otwierać) - abierto (open - otwarty)      morir (to die - umierać) - muerto (dead - zmarły)
cubrir (to cover-przykrywać)-cubierto (covered-przykryty) poner (to put - kłaść) - puesto (put - położony)
decir (to say - mówić) - dicho (said - powiedziany)       resolver (to resolve - rozwiązywać) - resuelto (resolved)
escribir (to write - pisać) - escrito (written - napisany)   romper (to break - łamać) - roto (broken - złamany)
freír (to fry - smażyć) - frito (fried - usmażony)       ver (to see - widzieć) - visto (seen - widziany)
hacer (to do - robić) - hecho (done - zrobiony)         volver (to return - wracać) - vuelto (returned - powrotny)
Zauważ, że czasowniki pospolite bazują na czasownikach nieregularnych dziedzicząc tą samą nieregularność. Oto kilka
przykładów:
     componer – compuesto           describir – descrito       devolver - devuelto
Najwięcej imiesłowów przeszłych może być użytych jako przymiotniki. Tak jak inne przymiotniki, zgadzają się co do
rodzaju i liczby z rzeczownikami, które modyfikują.
La puerta está cerrada.                       El restaurante está abierto.
The door is closed. Drzwi są zamknięte.               The restaurant is open. Restauracja jest otwarta.
Las puertas están cerradas.                     Los restaurantes están abiertos.
The doors are closed. Drzwi są zamknięte.              The restaurants are open. Restauracje są otwarte.
Imiesłów bierny może być połączony z czasownikiem "ser" do wyrażenia strony biernej. Użyj tej konstrukcji, gdy czynność
jest istotnie opisywana i wprowadza aktywne czynności z wyrazem "por."
     La casa fue construida por los carpinteros.
     The house was built by the carpenters. Dom był zbudowany przez cieśli.
     La tienda es abierta todos los días por el dueño.
     The store is opened every day by the owner. Sklep jest otwierany codziennie przez właściciela.
Zauważ, że dla czasowników -er i -ir, jeśli rdzeń kończy się na samogłoskę, będzie wymagany zapis akcentu.
     creer – creído                      oír - oído
Uwaga: reguła ta nie jest stosowana, a brak zapisu akcentu jest wymagany dla czasowników kończących się na -uir.
(construir, seguir, influir, distinguir, itd.)
Czas teraźniejszy dokonany
Czas teraźniejszy dokonany jest tworzony przez połączenie czasownika posiłkowego "has" lub "have" z imiesłowem
biernym.
Ponieważ czas teraźniejszy dokonany jest czasem złożonym, wymagane są dwa czasowniki: główny i posiłkowy.
I have studied. Studiuję.
(główny: studied ; posiłkowy: have)
He has written a letter to María. Napisałem list do Marii.   We have been stranded for six days.
(główny: written ; posiłkowy: has)               (główny: been ; posiłkowy: have)
W Hiszpańskim, czas teraźniejszy dokonany jest tworzony przez użycie czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego
"haber" z imiesłowem biernym. Haber odmienia się tak jak poniżej:
    he        has      ha       hemos      habéis     han
Poniższe przykłady wszystkie używają imiesłowu biernego czasownika "comer."
    (yo) He comido.                         (nosotros) Hemos comido.
    I have eaten. Zjadłem.                     We have eaten. Zjedliśmy.
    (tú) Has comido.                        (vosotros) Habéis comido.
    You have eaten. Zjadłeś.                    You-all have eaten. Zjedliście.
    (él) Ha comido.                         (ellos) Han comido.
    He has eaten. Zjadł.                      They have eaten. Zjedli.
Jeśli nauczyłeś się imiesłowu biernego, potrafisz używać go jako przymiotnika. Gdy używasz go jako przymiotnika,
imiesłów bierny zmienia się zgodnie z rzeczownikiem, który modyfikuje. Jakkolwiek, gdy używany jest w czasie przeszłym
dokonanym, imiesłów bierny nigdy się nie zmienia.
Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik:       Imiesłów przeszły użyty w czasie teraźniejszym dokonanym:
La cuenta está pagada.                He pagado la cuenta.
The bill is paid. Rachunek jest zapłacony.      I have paid the bill. Zapłaciłem rachunek.
Oto dwa przykłady więcej:
Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik:       Imiesłów przeszły użyty w czasie teraźniejszym dokonanym:
Las cuentas están pagadas.              Juan ha pagado las cuentas.
The bills are paid. Rachunki są zapłacone.      Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki.
Zauważ, że gdy jest używany do stworzenia czas teraźniejszy dokonany, jest używana tylko podstawowa forma (pagado).
Bądźmy ostrożniejsi w ostatnim przykładzie:
     Juan ha pagado las cuentas.
     Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki.
Zauważ, że używamy "ha" zgodnego z "Juan". Nie używamy "han" zgodnego z "cuentas." Czasownik posiłkowy jest
odmieniany dla podmiotu zdania, nie dla dopełnienia. Porównaj te dwa przykłady:
Juan ha pagado las cuentas.             Juan y María han viajado a España.
Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki. Juan and Maria have traveled to Spain. Juan i Maria podróżowali do Hiszpanii.
W pierwszym przykładzie, używamy "ha", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan." W drugim przykładzie, używamy "han",
ponieważ podmiotem zdania jest "Juan y María."
Czas teraźniejszy dokonany jest często używany dla czynności przeszłych, które są kontynuowane obecnie lub
kontynuują działanie na teraźniejszość.
He estado dos semanas en Madrid.                Diego ha sido mi amigo por veinte años.
I have been in Madrid for two weeks.              Diego has been my friend for 20 years.
Byłem w Madrycie przez dwa tygodnie.              Diego był moim przyjacielem przez 20 lat.
Czas teraźniejszy dokonany jest często używany z przysłówkiem "ya".
Ya han comido.                 La empleada ya ha limpiado la casa.
They have already eaten. Oni już zjedli.    The maid has already cleaned the house. Służąca już posprzątała dom.
Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Aby stworzyć zdanie przeczące, dodaj wyraz "no" przed
odmienioną formę haber.
     (yo) No he comido.                         (nosotros) No hemos comido.
     I have not eaten. Nie zjadłem.                   We have not eaten. Nie zjedliśmy.
     (tú) No has comido.                         (vosotros) No habéis comido.
     You have not eaten. Nie zjadłeś.                  You-all have not eaten. Nie zjedliście.
     (él) No ha comido.                         (ellos) No han comido.
     He has not eaten. Nie zjadł.                    They have not eaten. Nie zjedli.
Ponownie, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Zaimki celu są umiejscowione bezpośrednio
przed czasownikiem posiłkowym.
     Pablo le ha dado mucho dinero a su hermana.
     Pablo has given a lot of money to his sister. Pablo dawał dużo pieniędzy swojej siostrze.
Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le).
     Pablo no le ha dado mucho dinero a su hermana.
     Pablo has not given a lot of money to his sister. Pablo nie dawał dużo pieniędzy swojej siostrze.
Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny mieści się bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj, jak
czas teraźniejszy dokonany różnią się od czasu teraźniejszego prostego, gdy jest użyty czasownik zwrotny.
Me cepillo los dientes. (teraźniejszy)                Me he cepillado los dientes. (przeszły dokonany)
I brush my teeth. Szczotkuję moje zęby.               I have brushed my teeth. Wyszczotkowałem moje zęby.
Aby zamienić to zdanie na przeczące, wyraz "no" umieść przed zaimkiem zwrotnym (me).
     No me he cepillado los dientes.
     I have not brushed my teeth. Nie wyszczotkowałem zębów.
Pytania są tworzone jak poniżej. Zauważ, jak porządek wyrazów jest inny niż w angielskim odpowiedniku.
¿Han salido ya las mujeres?                 ¿Has probado el chocolate alguna vez?
Have the women left yet?                  Have you ever tried chocolate?
Czy kobieta jednak odeszła?                 Czy kiedykolwiek spróbowałeś czekolady?
Oto te same zdania w formie przeczącej. Zauważ jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są oddzielane.
¿No han salido ya las mujeres?               ¿No has probado el chocolate ninguna vez?
Haven't the women left yet?                 Haven't you ever tried chocolate?
Czy kobieta jednak nie odeszła?               Czy nigdy nie spróbowałeś czekolady?
Czas przeszły dokonany
Czas przeszły dokonany jest tworzony przez kombinację czasownika posiłkowego "had" z imiesłowem biernym.
Ponieważ czas przeszły dokonany czasem złożonym, potrzebne są dwa czasowniki: główny i posiłkowy.
I had studied. Studiowałem.
(główny: studied ; posiłkowy: had)
He had written a letter to María. Napisałem list do Marii.  We had been stranded for six days.
(główny: written ; posiłkowy: had)              (główny: been ; posiłkowy: had)
W Hiszpańskim, czas przeszły dokonany jest tworzony przez użycie czasu przeszłego niedokonanego czasownika
posiłkowego "haber" z imiesłowem biernym. Haber jest odmieniane tak jak poniżej:
    había       habías    había      habíamos    habíais    habían
Poniższe przykłady używają imiesłowu biernego dla czasownika "vivir."
    (yo) Había vivido.                         (nosotros) Habíamos vivido.
    I had lived. Zamieszkałem.                     We had lived. Zamieszkaliśmy.
    (tú) Habías vivido.                        (vosotros) Habíais vivido.
    You had lived. Zamieszkałeś.                    You-all had lived. Zamieszkaliście.
    (él) Había vivido.                         (ellos) Habían vivido.
    He had lived. Zamieszkał.                     They had lived. Zamieszkali.
Gdy uczysz się imiesłowów biernych, praktycznie używasz ich jako przymiotników. Gdy używasz go jako przymiotnika,
imiesłów bierny zmienia się zgodnie z modyfikowanym rzeczownikiem. Jednak, gdy używasz czasów dokonanych,
imiesłów bierny nigdy się nie zmienia.
Imiesłów bierny jako przymiotnik:                 Imiesłów bierny w czasie przeszłym dokonanym:
La puerta está cerrada.                      Yo había cerrado la puerta.
The door is closed. Drzwi są zamknięte.              I had closed the door. Zamknąłem drzwi.
Oto dwa przykłady więcej:
Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik:      Imiesłów przeszły użyty w czasie przeszłym dokonanym:
Las puertas están abiertas.             Juan había abierto las puertas.
The doors are open. Drzwi są otwarte.        Juan had opened the doors. Juan otworzył drzwi.
Zauważ, że gdy używane jest tworzenie czasu przeszłego dokonanego, jest używana tylko forma podstawowa (abierto).
Bądźmy ostrożniejsi w ostatnim przykładzie:
    Juan había abierto las puertas. Juan had opened the doors. Juan otworzył drzwi.
Zauważ, że użyliśmy "había" zgodnie z "Juan". Nie użyliśmy "habían" zgodnie z "puertas." Czasownik posiłkowy jest
odmieniany dla podmiotu zdania, a nie dopełnienia. Porównaj te dwa przykłady:
    Juan había abierto las puertas. Juan had opened the doors.
    Juan y María habían puesto mucho dinero en el banco.
    Juan and Maria had put a lot of money in the bank. Juan i Maria włożyli wiele pieniędzy do banku.
W pierwszym zdaniu, używamy "había", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan." W drugim zdaniu, używamy "habían",
ponieważ podmiotem zdania jest "Juan y María."
Czas przeszły dokonany jest używany gdy przeszłe działanie było zakończone wcześniej niż inne przeszłe działania.
Wyrażenia takie jak "ya", "antes", "nunca", "todavía" i "después" będą często pojawiać się w zdaniach, gdzie jedna
czynność była zakończona przed drugą.
    Cuando llegaron los padres, los niños ya habían comido.
    When the parents arrived, the children had already eaten. Gdy rodzice przyjechali, dzieci już zjadły.
    Yo había comido antes de llamarles.
    I had eaten prior to calling them. Zjadłem wcześniej niż do nich zadzwoniłem.
To pojęcie przeszłej czynności zakończonej przed inną przeszłą czynnością nie zawsze potrzebuje być wyrażone; może
być sugerowane.
Juan había cerrado la ventana antes de salir. (wyrażone)     Juan había cerrado la ventana. (sugerowane)
Juan had closed the window before leaving.            Juan had closed the window.
Juan zamknął okno zanim wyjechał.                 Juan zamknął okno.
Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Do stworzenia zdania przeczącego, dodaj wyraz "no"
przed odmienioną formę haber.
    (yo) No había vivido.                       (nosotros) No habíamos vivido.
    I had not lived. Nie zamieszkałem.                 We had not lived. Nie zamieszkaliśmy.
    (tú) No habías vivido.                       (vosotros) No habíais vivido.
    You had not lived. Nie zamieszkałeś.                You-all had not lived. Nie zamieszkaliście.
    (él) No había vivido.                       (ellos) No habían vivido.
    He had not lived. Nie zamieszkał.                 They had not lived. Nie zamieszkali.
Ponownie, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są oddzielane. Zaimki celu stoją bezpośrednio przed
czasownikiem posiłkowym.
Pablo le había dado mucho dinero a su hermana.
Pablo had given a lot of money to his sister. Pablo dawał dużo pieniędzy swojej siostrze.
Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le).
Pablo no le había dado mucho dinero a su hermana.
Pablo had not given a lot of money to his sister. Pablo nie dawał dużo pieniędzy swojej siostrze.
Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny stoi bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj, jak czas
teraźniejszy dokonany różni się od czasu teraźniejszego prostego, gdy jest używany czasownik zwrotny.
Me lavo las manos. (teraźniejszy)                 Me había lavado las manos. (przeszły dokonany)
I wash my hands. Myję ręce                    I had washed my hands. Umyłem ręce.
Aby zdanie to było przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem zwrotnym (me).
    No me había lavado las manos.
    I had not washed my hands. Nie miałem umytych rąk.
Pytania są tworzone tak jak poniżej. Zauważ, jak kolejność wyrazów jest inna niż angielski odpowiednik.
¿Habían llegado ya las chicas?                 ¿Habías probado ya el postre?
Had the girls arrived yet? Czy dziewczyny już przyjechały?   Had you tried the dessert yet? Spróbowałeś już deseru?
Oto te same pytania w formie przeczącej. Zauważ, jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są rozdzielone.
¿No habían llegado ya las chicas?                ¿No habías probado ya el postre?
Hadn't the girls arrived yet? Czy dziewczyny już nie przyjechały?  Hadn't you tried the dessert yet? Nie spróbowałeś już deseru?
Czas przyszły dokonany
Tak jak w przypadku innych czasów dokonanych, czas przyszły dokonany jest tworzony przez kombinację czasownika
posiłkowego "haber" z imiesłowem biernym. W tym przypadku, "haber" jest odmieniany w czasie przyszłym.
     habré       habrás     habrá      habremos      habréis    habrán
Czas przyszły dokonany jest używany do opisania, co będzie miało się zdarzyć w przyszłości przed inną mającą miejsce
czynnością lub przez określony czas.
     I will have studied before I take the test.    He will have completed the task by six o'clock.
     Miałem się uczyć zanim zrobię test.        Miał mieć skończone zadanie o 7.
Pamiętaj, niektóre imiesłowy przeszłe są nieregularne. A więc pamiętaj, że imiesłów bierny nigdy nie zmienia formy w
czasie przeszłym dokonanym.
     (yo) Habré escrito el libro antes del año nuevo.
     I will have written the book before the new year. Będę miał przed nowym rokiem napisaną książkę.
     (tú) ¿Habrás comprado una casa en un año?
     Will you have bought a house in a year? Będziesz miał kupiony dom za rok?
     (él) Habrá pagado todas las deudas para el dos de octubre.
     He will have paid all the debt by October 2. Będzie miał spłacone wszystkie długi przed 2. października.
     (nosotros) Habremos vuelto de España para el doce de junio.
     We will have returned from Spain by June 12. Wrócimy z Hiszpanii przed 12. czerwca.
     (vosotros) Para cuando Juan llegue, vosotros ya habréis salido.
     By the time Juan arrives, you-all will already have left. W czasie gdy Juan przyjechał, mieliście już wyjechać.
     (ellos) Para cuando María vuelva, ellos ya habrán comido.
     By the time Maria returns, they will have already eaten. W czasie gdy Maria wróciła, mieli już zjeść.
Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Aby stworzyć zdanie przeczące, dodaj wyraz "no" przed
odmienioną formę haber.
(yo) No habré comido.                      (nosotros) No habremos aprendido nada.
I will not have eaten. Mieliśmy nie jeść.            We will not have learned anything. Mieliśmy się nic nie uczyć.
(tú) No habrás leído el libro.                 (vosotros) No habréis dormido.
You will not have read the book. Miałeś nie czytać książki. You-all will not have slept. Mieliście nie spać.
(él) No habrá escrito la carta.                 (ellos) No habrán llegado.
He will not have written the letter. Miał nie pisać listu.   They will not have arrived. Mieli nie przyjeżdżać.
Jeszcze raz, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielane. Zaimki celu stoją bezpośrednio przed
czasownikiem posiłkowym.
     Pablo le habrá dado un regalo a su esposa.
     Pablo will have given a gift to his wife. Pablo miał dać prezent swojej żonie.
Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le).
     Pablo no le habrá dado ningún regalo a su esposa.
     Pablo will not have given a gift to his wife. Pablo nie miał dać prezentu swojej żonie.
Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny jest umieszczony bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj,
jak czas teraźniejszy dokonany różni się od czasu teraźniejszego prostego, gdy użyty jest czasownik zwrotny.
Me lavo las manos. (teraźniejszy)                   Me habré lavado las manos. (przyszły dokonany)
I wash my hands. Myję ręce.                      I will have washed my hands. Miałem umyć ręce.
Aby zdanie to było przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem zwrotnym (me).
     No me habré lavado las manos.
     I will not have washed my hands. Nie będę miał umytych rąk.
Pytania są tworzone tak jak poniżej.
¿Habrán llegado ya las chicas?                     ¿Habrás comido ya?
Will the girls have arrived? Czy dziewczyny mają przyjechać? Will you have already eaten? Miałeś już zjeść?
Oto te same pytania w formie przeczącej. Zauważ, jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są rozdzielane.
¿No habrán llegado ya las chicas?                   ¿No habrás comido ya?
Will the girls not have already arrived?                Will you not have already eaten?
Czy dziewczyny nie mają przyjechać?                  Czy już nie miałeś zjeść?
Tryb warunkowy
Często, tryb warunkowy jest używany do wyrażenia prawdopodobieństwa, możliwości, zdziwienia lub przypuszczenia i
jest zazwyczaj tłumaczony jako would, could, must have lub probably.
The student said that he would study one more hour. (prawdopodobieństwo, możliwość)
Student powiedział, że uczyłby się jeszcze godzinę.
What time could it have been? (zdziwienie, przypuszczenie) Która to mogłaby być godzina?
He must have been at home. (zdziwienie, przypuszczenie) Musiałby być w domu.
We were probably busy when you called. (prawdopodobieństwo, możliwość)
Prawdopodobnie byliśmy zajęci, gdy dzwoniłeś.
Uwaga: gdy "would" jest używane w sensie czynności powtarzanej w przeszłości, używany jest czas przeszły
niedokonany.
Aby odmienić czasowniki regularne -ar, -er i -ir i w trybie warunkowym, wystarczy dodać poniższe końcówki do
bezokolicznika:
    ía       ías       ía         íamos     íais     ían
Trzy odmieniane regularnie czasowniki razem:
hablar            comer           vivir
hablaría           comería          viviría
hablarías           comerías          vivirías
hablaría           comería          viviría
hablaríamos          comeríamos         viviríamos
hablaríais          comeríais         viviríais
hablarían           comerían          vivirían
Oto poprzednie przykłady przetłumaczone na Hiszpański.
El alumno dijo que estudiaría una hora más.             Estaría en su casa.
The student said that he would study one more hour.         He must have been at home.
¿Qué hora sería?                          Estaríamos ocupados cuando llamaste.
What time could it have been?                    We were probably busy when you called.
Tak samo dwanaście zwykłych czasowników, które są nieregularne w czasie przyszłym, są również nieregularne trybie
warunkowym. Ich końcówki są regularne, ale zmiana ich rdzenia zmienia się w ten sam sposób, co w czasie przyszłym.
Ponieważ końcówki są takie same jak wszystkich innych czasowników w trybie warunkowym, pokażemy tylko formę „yo" i
podkreślimy nieregularny rdzeń. Pogrupowaliśmy je również them według ich modelu odmiany.
caber - yo cabría              poner - yo pondría             decir - yo diría
haber - yo habría              salir - yo saldría             hacer - yo haría
poder - yo podría              tener - yo tendría
querer - yo querría             valer - yo valdría
saber - yo sabría              venir - yo vendría
Następnie, zobaczmy kilka specyficznych użyć trybu warunkowego.
Do wyrażenia spekulacji o przeszłości:
Aquél día correrían más de veinticinco kilómetros.
That day they must have run more than 25 kilometers. Tego dnia musieli przebiec więcej niż 25 kilometrów.
Do wyrażenia przyszłości z perspektywy przeszłości:
Yo sabía que abrirían la tienda a las siete.
I knew that they would open the store at seven o'clock. Wiem, że otworzyliby sklep o siódmej.
Do wyrażenia hipotetycznych czynności albo zdarzeń, które mogą lub nie mogą się zdarzyć:
Sería interesante estudiar chino.
It would be interesting to study Chinese. Mogłoby być interesujące studiować Chiński.
Do wskazania, co stałoby się gdyby nie pewne specyficzne okoliczności:
Yo viajaría pero no tengo dinero.
I would travel but I don't have money. Podróżowałbym ale nie mam pieniędzy.
Do grzecznego użycia łagodzącego żądanie:
Por favor, ¿podría decirme a qué hora abre la gasolinera?
Could you please tell me what time the gas station opens?
Mógłbym prosić, abyś powiedział mi, o której godzinie otwierają stację paliw?
Do pytania o radę:
¿Cuál compraría Ud.?
Which one would you buy? Który byś kupił?
Dla przytoczeń:
Juan dijo que terminaría el trabajo. Juan said that he would finish the work. Jan powiedział, że skończyłby pracę.
Do wyrażenia, co byłoby zrobione w szczególnej sytuacji:
¿Hablarías inglés en España?                    No. Hablaría español.
Would you speak English in Spain?                  No. I would speak Spanish.
Mówiłbyś mówić po Angielsku w Hiszpanii?              Nie. Musiałbym mówić po Hiszpańsku.
Do wyrażenia czynności, która jest niezgodna z rzeczywistością:
Si yo tuviera tiempo, iría al cine esta noche.
If I had time, I would go to the movies tonight. Gdybym miał czas, poszedłbym tej nocy do kina.
Uwaga: Ostatni przykład używa niedokonanego trybu przypuszczającego (tuviera).
Ostatecznie, kilka wyrazów musi być omówionych, aby zwrócić uwagę na przeciwstawne użycia czasu przyszłego i
okresu warunkowego. Co wcześniej stwierdzono, okres warunkowy jest używany dla przypuszczenia i do wyrażenia
prawdopodobieństwa mając wzgląd na przeszłe czynności, tak jak w poniższych przykładach:
¿Qué hora sería?                          Serían las cinco.
What time could it have been? Która mogłaby być godzina?      It was probably five o'clock. Prawdopodobnie byłaby 5.
Jesli, jednakże, przypuszczenie lub wyrażenie prawdopodobieństwa jest w czasie teraźniejszym, jest używany czas
przyszły:
¿Qué hora será?                           Será las cinco.
What time can it be? Która może być godzina?            It is probably five o'clock. Prawdopodobnie jest piąta.
Odnośnie przytoczeń, zauważ, że jeśli zdanie główne jest w czasie przeszłym, używany jest tryb warunkowy.
     Juan dijo que terminaría el trabajo.
     Juan said that he would finish the work. Juan powiedział, że skończyłby pracę.
Ale jeśli zdanie główne jest w czasie teraźniejszym, używany jest czas przyszły.
     Juan dice que terminará el trabajo.
     Juan says that he will finish the work. Juan mówi, że kończy pracę.
El baño - łazienka
la bañera - bathtub - wanna
el excusado - toalet - ubikacja             el gorro de baño - shower cap – grzybek prysznicowy
el lavamanos - sink - zlew               la ducha - shower - prysznic
el botiquín - medicine gabinet - toaletka        la jabonera - oap dish - mydelniczka
el jabón - soap - mydło                 la esponja - sponge - gąbka
la toalla - nowel - ręcznik               el champú - shampoo - szampon
el cortinero - curtain rod – pręt do zasłonki      el desagüe - drain - ściek
El crimen y el castigo
el juez - judge - sędzia                la cárcel - jail - więzienie
el jurado - jury – ława przysięgłych          la sospecha - suspicion - podejrzenie
el testigo - witness - świadek             las esposas - handcuffs - kajdanki
el acusador - prosecutor - oskarżyciel         el policía - policeman - policjant
el abogado - attorney - adwokat             la policía - police force - policja
el acusado - defendant – strona pozwana         la pistola - pistol - pistolet
Las plantas - rośliny
el árbol - tree - drzewo                el tallo - stem - pień
la flor - flower - kwiat                la margarita - daisy - stokrotka
el cactus - cactus - kaktus               el bulbo - bulb – cebulka, kolba
el arbusto - bush - krzew                la orquídea - orchid - storczyk
la enredadera - vine – roślina pnąca          la violeta - violet - fiołek
la hoja - leaf - liść                  la rosa - rose - róża
el tulipán - tulip - tulipan              el botón - bud - pączek
La cocina - kuchnia
el fregadero - sink - zlew
la estufa - stole - kuchenka           el destapador - bottle opener–otwieracz do butelek
la nevera - refrigerator - lodówka        el colador - colander
el horno - oven - piec              la olla - saucepan - rondel
el horno microondas - microwave - mikrofalówka  la tapa - lid - pokrywka
el gabinete - cabinet - szafka          el brillo, el estropajo - scouring pad – gąbka do szorowania
el escurridor - dish drainer           la licuadora - blender - mikser
la vaporera - steamer - parnik          el caldero - pot - garnek
el abrelatas - can opener – otwieracz do puszek  la cacerola - casserole dish
la sartén - frying pan - patelnia         la latería - canister
El cuarto de servicios
la lavadora - washing machine – myjka          la aspiradora - vacuum - podciśnienie
la secadora - dryer - suszarka             el recogedor - dustpan - ssak
la escoba - broom - miotła               los trapos - ras - szmaty
la limpiadora - mop - mop                la plancha - iron - żelazko
Los animales - zwierzęta
el elefante - elephant - słoń
el león - lion - lew                  el venado - deer - jeleniowate
el hipopótamo - hippopotamus - hipopotam        el chivo - goat - koza
el rinoceronte - rhinoceros - nosorożec         la jirafa - giraffe - żyrafa
el cuerno - antler – róg jeleni             el cerdo - hog - wieprz
la trompa - trunk - tułów                la vaca - cow – krowa
el colmillo - tusk - kieł                el perro - dog - pies
el tigre - tiger - tygrys                el gato - cat - kot
el alce - moose - łoś                  el mono- monkey - małpa
el oso - bear - niedźwiedź               el zorro - fox - lis
la llama - llama - lama                 el armadillo - armadillo -pancernik
la cebra - zebra - zebra                la rata - rat - szczur
el bisonte - bison - bizon               el ratón - mouse - mysz
el caballo - horse - koń                el conejo - rabbit - krulik
el burro - donkey - osioł                la ardilla - squirrel - wiewiórka
la oveja - sheep - owca                 la ardillita - chipmunk
El restaurante - restauracja
la mesera, la camarera - waitress - kelnerka
el cocinero - cook - kucharz              la cuenta - check - czek
la mesa - table - stół                 el menú - menu - menu
Los servicios de emergencia
el bombero - fireman - strażak
la ambulancia - ambulanse - karetka           el carro de bomberos - fire truck – wóz strażacki
el policía - policeman - policjant           la escalera - ladder - drabina
el paramédico - paramedic                el escape de incendio - fire escape – wyjście pożarowe
El taller de trabajo – narzędzia pracy
el serrucho de carpintero - carpenter's saw
la sierra para metales - hacksaw – piła do metalu        el martillo - hammer - młotek
la sierra de calar - coping saw – piła do kamienia        la llave inglesa, la llave - wrench - klucz
el formón - chisel - dłuto                    el destornillador - screwdriver - wkrętak
la escofina - rasp - tarnik                   la caja de herramientas - toolbox – skrzynka narzędziowa
la lima - file - pilnik                     los alicates - pliers - kleszcze
la cinta métrica - tape measure – taśma miernicza        el tornillo – zacisk, imadło, wkręt - clamp, vise, screw
Las enfermedades -choroby
alta presión sanguínea - high blood pressure – wysokie ciśnienie krwi
dolor de cabeza - headache – ból głowy             dolor de garganta - sore throat – ból gardła
dolor de estómago - stomachache – ból brzucha         el dolor - ache - ból
Las prendas femeninas
el vestido - dress - suknia                        las sandalias - sandals - sandały
la blusa - blouse - bluzka                         el bolso - handbag – damska torebka
la falda - skirt - spódnica                        la pantimedia - pantyhose - rajstopy
los zapatos de tacón alto - high heels – wysokie obcasy          el bustillo - camisole
el cinturón - belt - pasek                         el refajo - slip
las medias - stockings                           la pantaleta - panties
Las carnes, las aves y los mariscos – mięso, ptactwo, owoce morza
la carne de res - beef - wołowina                   el chorizo - sausage - kiełbasa
el cerdo - pork - wieprzowina                     las chuletas - chops - kotlety
el cordero - lamb - jagnięcina                     el tocino - bacon - bekon
el pollo - chicken - kurczak                      el jamón - ham - szynka
el pescado - fish - ryba                        el pavo - turkey - indyk
los mariscos - shellfish - skorupiaki                 el pato - duck - kaczka
la carne molida - ground beef                     la langosta - lobster - homar
asado - roasted - prażony                       los camarones - shrimp - krewetka
el bisté - steak - stek                        las almejas - clams - małże
Los órganos internos – organy wewnętrzne
el cerebro - brain - mózg                       el riñón - kidney - nerka
el pulmón - lung - płuco                        la vejiga - bladder - pęcherz
el corazón - heart - serce                       la arteria - artery - tętnica
el hígado - liver - wątroba                      la vena - vein - żyła
el estómago - stomach - żołądek
El parentesco
el esposo - husband - mąż           la hermana - sister - siostra         la tía - aunt - ciotka
la esposa - wife - żona            el padre - father - ojciec          el tío - uncle - wójek
el hijo - son - syn              la madre - mother - matka           el sobrino - nephew - bratanek
la hija - daughter - córka          el abuelo - grandfather - dziadek       la sobrina - niece - siostrzenica
el hermano - brother - brat          la abuela - grandmother - babcia
El aeropuerto - lotnisko
el equipaje - baggage - bagaż
la maleta - suitcase - walizka                  el guardia - security guard - ochrona
el boleto - ticket- bilet                    el detector de metales - metal detector – detektor metalu
el porta ropa - garment bag                   el bolso de mano - carry-on
El interior del auto – wnętrze auta
el volante - steering wheel - kierownica
el espejo retrovisor - rearview mirror – lusterko wsteczne     el seguro - door lock – zamek do drzwi
la palanca de velocidades - stick shift – drążek zmiany biegów   el descanso brazo, el apoyabrazos - armrest - podłokietnik
el acelerador - accelerator - gaz                  la manija - door handle - klamka
el freno - brake - hamulec                     la visera - visor – osłona przeciwsłoneczna
el embrague - clutch - sprzęgło                   el medidor de gasolina - gas gauge – wskaźnik poziomu paliwa
Los colores - kolory
amarillo - yellow - żółty                       gris - gray - szary
anaranjado - orange - pomarańczowy                   marrón - brown - brązowy
azul - blue - niebieski                        morado - purple - purpurowy
blanco - white - biały                         negro - black- czarny
Las características negativas – cechy negatywne
malo - bad - zły                            severo - strict - surowy
tonto - stupid - głupi                         agresivo - hostile - agresywny
furioso - furious - wściekły                      cobarde - cowardly - tchórzliwy
aburrido - boring - nudny                       arrogante - arrogant - arogancki
perezoso - lazy - leniwy                        insoportable - intolerable - nieznośny
bruto - crude - niestaranny                      avaro - greedy - chciwy
El tiempo - pogoda
lluvioso - rainy - deszczowy                   hace calor - it's hot – jest gorąco
nublado - cloudy - pochmurnie                   caluroso - warm - ciepły
nevado - snowy - śnieżnie                     fresco - cool - chłodno
soleado - sunny - słoneczny                    hace frío - it's cold – jest zimno
el termómetro - thermometer                    helado - freezing - mroźno
el pronóstico - forecast - prognoza                con neblina - foggy - mglisty
la temperatura - temperature - temperatura            con viento - windy- wietrznie
Los deportes - sporty
el deportista - athlete (m) - lekkoatleta             la competición - competition - konkurs
la deportista - athlete (f) - lekkoatletka            el campeonato - championship - mistrzostwa
el deporte - sport - sport                    el campeón - champion (m) - mistrz
el jugador - player (m) –zawodnik                 la campeona - champion (f) - mistrzyni
la jugadora - player (f) - zawodniczka              el récord - record - rekord
el equipo - team - drużyna                    ganar - to win - wygrać
el entrenamiento - training - trening               perder - to lose- przegrać
el partido - game - zawody
Las características positivas – cechy pozytywne
bueno - good - dobry
simpático - nice - miły           alegre - cheerful - radosny         correcto - polite - grzeczny
amable - friendly - przyjazny        listo - clever - sprytny           puntual - punctual - punktualny
sensible - sensitive - czuły         tímido - shy – nieśmiały           activo - active - aktywny
cariñoso - loving - kochający        serio - serious - poważny          gracioso - witty - dowcipny
El cuarto del bebé
la cuna - crib – łóżeczko dziecięce                el móvil - mobile - chód
el carrito - stroller - przechadzka                el pañal - diaper
la cuna mecedora - cradle - kołyska                el biberón - bottle - butelka
los bloques - blocks - klocki                   la tetilla - nipple - smoczek
el chupador, el chupete - pacifier                el babero - bib
el oso de peluche - teddy bear – misio pluszowy
El cuerpo humano – ciało człowieka
el pecho - chest – klatka piersiowa
la espinilla - shin - goleń         la cara - face - twarz            las nalgas - buttocks
el codo - elbow - kolano           el ojo - eye - oko              la cadera - hip - biodro
la cabeza - head - głowa           la boca - mouth - usta            el muslo - thigh - udo
la pierna - leg - noga            el cuello - neck - kark           la rodilla - knee - kolano
el brazo - arm - ramię            el hombro - shoulder - barki         la pantorrilla- calf - łydka
la mano - hand - ręka            la espalda - back - plecy
el pie- foot - stopa             el pezón, la mamila - nipple - sutek
el abdomen - abdomen - brzuch        la cintura - waist - talia
El comedor
el vaso - glass - szklanka
la servilleta - napkin - serwetka            el chinero, el aparador - china cabinet – szafka na porcelanę
el cuchillo- knife - nóż                el candil - chandelier - żyrandol
el tenedor - fork - widelec               la jarra - pitcher - dzban
la cuchara - spoon - łyżka               la mesa - table - stół
el plato - plate - talerz                el pimentero - pepper shaker - pieprzniczka
la loza - china - porcelana               el salero - salt shaker - solniczka
Las bicicletas y motocicletas – rowery i motocykle
la rueda - wheel - koło                      el seguro - lock - blokada
el pedal - pedal - pedał                     el sillín - seat - siodełko
los rayos, el radio - spoke(s) – szprychy(a)           el freno - brake - hamulec
los manubrios - handlebars - kierownica              la bomba - pump - pompka
la cadena - chain - łańcuch                    el cable - cable – kabel, linka
la corona - sprocket – zębatka                  el reflector - reflector - reflektor
el triciclo - tricycle - trójkołowiec               la válvula - valve - zawór
el casco - helmet - kask                     la llanta - tire - obręcz
la defensa - fender – błotnik, zderzak
Los sentimientos positivos – uczucia pozytywne
feliz - happy - szczęśliwy
la alegría - joy - radość                     el cariño - affection - uczucie
alegrarse - to be happy – być szczęśliwym             gustar - to like - lubić
contento - contented - zadowolony                 tener ganas - to desire - pragnąć
tranquilo - calm - spokojny                    la felicidad - happiness - szczęście
el amor - love - miłość
El universo - wszechświat
el agujero negro - black hole – czarna dziura
el año luz - light year – rok świetlny           el cosmos - cosmos - kosmos
el asteroide - asteroid - asteroid             el eclipse - eclipse - zaćmienie
el astronauta - astronaut (m) - astronauta         la estación espacial - space station – stacja kosmiczna
la astronauta - astronaut (f) - astronautka         la estrella - star - gwiazda
el cometa - comet - kometa                 el extraterrestre - alien - ufoludek
la constelación - constellation - gwiazdozbiór       la galaxia - galaxy - galaktyka
La gente
el hombre - man - mężczyzna                 los niños - children - dzieci
la mujer - woman - kobieta                 la gente - people - ludzie
el chico - boy - chłopiec                  el anciano - old man - starzec
la chica - girl - dziewczynka                la anciana - old woman- staruszka
el bebé - baby - dzidzia
En la playa – na plaży
el alga - seaweed - wodorost                    la marea - tide - pływ
la arena - sand - piasek                      la marea alta - high tide - przypływ
el traje de baño - swimsuit – kostium ompielowy           la marea baja - low tide - odpływ
la crema bronceadora - sun cream – krem przeciwsłoneczny      la sombrilla - parasol - parasol
la duna - dune - wydma                       la toalla - towel – ręcznik
las gafas del sol - sunglasses – okulary przeciwsłoneczne      las aletas - flippers - płetwy
el mar - sea - morze
Los pájaros - ptaki
el águila - eagle - orzeł                  el cuervo - crow - kruk
el loro - parrot - papuga                  el pico - beak - dziób
el búho, la lechuza - owl - sowa              el halcón - hawk - jastrząb
el cisne - swan - łabędź                  la pluma - feather - pióro
el pájaro carpintero - woodpecker - dzięcioł        el pájaro azul - blue jay
la gaviota - seagull – mewa morska             el petirrojo - robin
la paloma - dove - gołąb                  el gorrión - sparrow - wróbel
el ala - wing - skrzydło                  el cardenal - cardinal
el colibrí - hummingbird
El exterior de la casa – na zewnątrz domu
el techo - roof - dach                   el balcón - porch - ganek
la puerta - door - drzwi                  la chimenea - chimney - komin
la ventana - window - okno                 el garaje - garage - garaż
la entrada de carros - driveway - podjazd          la asoleadera - deck - pomost
Los peces
el tiburón - shark - rekin                 la raya - stingray
el pez espada - swordfish - miecznik            la trucha - trout - pstrąg
la anguila - eel - węgorz                  la cola - tail - ogon
el salmón - salmon - łosoś                 la aleta - fin - płetwa
Los envases
la caja - box - pudełko                   el frasco - jar - słoik
la botella - bottle - butelka                la lata - can - puszka
la bolsa - bag - worek                   el paquete - package - paczka
                              el cartón - carton - karton
Los sentimientos negativos – uczucia negatwywne
triste- sad - smutny
la tristeza - sadness - smutek               aburrirse - to become bored – nudzić się
llorar - to cry - płakać                  preocupado - worried - zmartwiony
la lágrima - tear - łza                   nervioso - nervous - nerwowy
la vergüenza - shame - wstyd                la envidia - envy - zazdrość
enfadarse - to become angry – złościć się          envidioso - envious - zazdrozny
enfadado - angry - zły                   el miedo - fear - lęk
Los insectos - owady
la abeja - bee - pszczoła
la mariposa- butterfly - motyl               el ala - wing - skrzydło
la hormiga - ant - mrówka                  el grillo - cricket
el mosquito - mosquito - moskit               el saltamontes - grasshopper – konik polny
la mosca - fly - mucha                   la mantis - mantis
la araña - spider - pająk                  el alacrán - scorpion - skorpion
el gusano de seda - caterpillar - gąsienica         la cucaracha - cockroach - karaluch
el capullo - cocoon - kokon                 el escarabajo - beetle - żuk
la libélula - dragonfly - ważka
El dormitorio - sypialnia
la cama - bed - łużko
el despertador - alarm clock - budzik              el gancho - clothes hanger - wieszak
la almohada - pillow - poduszka                 el joyero - jewelry box - szkatułka
la cobija - blanket - koc                    el peine - comb - grzebień
el gavetero - chest of drawers - szuflada            el cepillo - brush - szczotka
el espejo - mirror - lustro
Las frutas - owoce
la manzana - apple - jabółko                  la papaya - papaya - papaja
el plátano - banana - banan                   la toronja, el pomelo - grapefruit - grejpfrut
el limón - lemon - cytryna                   la naranja - orange - pomarańcza
las uvas - grapes - winogrona                  el limón - lime - limonka
la pera - pear - gruszka                    la fresa - strawberry - truskawka
la piña - pineapple - ananas                  el tomate - tomato - pomidor
el coco - coconut - kokos                    la cereza - cherry - wiśnia
el mango - mango - mango
Las joyas - biżuteria
los aretes - earrings - kolczyki                la pulsera - bracelet - bransoletka
el anillo - ring - pierścionek                 las mancuernas - cufflinks
el reloj de pulsera - watch - zegarek              la cadena - chain - porcelana
el collar - necklace - naszyjnik                el prendedor - pin - szpilka
Las tiendas - sklepy
la agencia de viajes - travel agent – agencja podruży   los grandes almacenes - department store – dom towarowy
la carnicería - butcher - rzeźnik             la papelería - stationers - papierniczy
la confitería - sweet shop - cukiernia          la pastelería - cake shop - ciastkarnia
la floristería - flower shop - kwiaciarnia        la peluquería - hairdressers - fryzjer
la tienda de fotografía - photo shop - fotograf      la pescadería - fish shop – sklep rybny
la gasolinera - gas station – stacja benzynowa
Cuidado médico – opieka medyczna
los rayos equis - x-rays - rentgen               el enfermero - nurse - pielęgniarz
la silla de ruedas - wheelchair – fotel na kółkach       la curita - Band Aid
el enyesado - cast                       la muleta - crutch - kule
el soporte - sling - temblak                  el estetoscopio - stethoscope - stetoskop
el médico - doctor - lekarz
El centro - centrum
el edificio de oficinas - office building – biurowiec
la esquina - corner - róg                    la oficina de correos - post office - poczta
el letrero - street sign – znak drogowy             el policía de tránsito - traffic cop – policjant drogowy
el semáforo - traffic light – światła              el cruce - intersection - skrzyżowanie
los apartamentos - apartment building - apartamentowiec     el paradero de autobuses - bus stop - przystanek
la vía peatonal - crosswalk – przejście dla pieszych      la banca - bench - ławka
el edificio - building - budynek                el basurero - trashcan – kosz na śmieci
el recibidor - lobby – westybul, hall              el ascensor - elevator - winda
la panadería - bakery – piekarnia
La trasera del auto
las luces direccionales, los intermitentes - turn signals - kierunkowskazy
las luces traseras - tail lights – światła tylne         la llanta de repuesto - spare tire – koło zapasowe
la defensa trasera - rear bumper – tylny zderzak         la gata, el gato - jack - podnośnik
la capota - trunk - bagażnik                   el tapón - hubcap
El trabajo doméstico – prace domowe
el ama de casa - housewife – gospodyni domiwa        fregar - to scrub - szorować
la basura - garbage - śmieci                el fregadero - kitchen sink – zlew kuchenny
el basurero - garbage can – kosz na śmieci         arreglar - to straighten up
limpiar - to clean - czyścić                la empleada, la muchacha - maid – służąca, pokojówka
el polvo - dust - kurz                   la suciedad - filth - brud
sacudir - to dust - odkurzać                la limpieza - cleanliness - zanieczyszczenie
el paño - dustcloth – ścierka do kurzu           el cubo - bucket - kubeł
la escoba - broom - miotła                 el fregasuelos - mop - mop
barrer - to sweep - zamiatać                el cubo de basura - garbage pail – kubeł na śmieci
La oficina de correos – urząd pocztowy
la estampilla - stamp - znaczek                 el cartero - letter carrier
el sobre - envelope - koperta                  el correo - mail - poczta
el buzón - mailbox – skrzynka pocztowa             la carta - letter - list
la dirección - address - adres                 la tarjeta postal - postcard – karta pocztowa
el remitente - return address – adres zwrotny
Las verduras - warzywa
la lechuga - lettuce - sałata
el maíz - corn - zboże                     la col - cabbage - kapusta
los frijoles, las alubias - beans - fasola           la espinaca - spinach – szpinak
la zanahoria - carrot - marchew                las hierbas - herbs - zioła
la papa, la patata - potato - ziemniak             el apio - celery - seler
la cebolla - onion - cebula                  la alcachofa - artichoke - karczoch
el brocoli - broccoli - brokuł                 el tomate - tomato - pomidor
Las heridas
el ojo morado - black eye – podbite oko            el golpe - bruise - siniak
la cortada - cut - przecięcie                 la quemadura - burn – oparzenie
La delantera del auto – części samochodowe
la capota - hood – maska silnika                la antena - antenna - antena
las luces delanteras - headlights - reflektory         el filtro - air filter – filtr powierza
el motor - engine - silnik                   la banda - belt - pas
el parabrisas - windshield – szyba przednia          el acumulador - battery - akumulator
la defensa delantera - front bumper – przedni zderzak
En la sala – w salonie
el sofá - sofa - sofa                     el techo - ceiling - sufit
la mesita central - coffee table                la pared - wall - ścianka
la lámpara - lamp - lampa                   la pintura - painting - obraz
la mesita - end table                     el jarrón - vase - wazon
el sillón reclinable - recliner                la repisa - mantel – obramowanie kominka
la escalera - staircase – klatka schodowa
El transporte público – transport publiczny
el autobús - bus - autobus            el tranvía - streetcar - tramwaj
el taxi - taxi - taksówka             el conductor - conductor - konduktor
el tren - train - pociąg             la plataforma - platform - peron
el avión - airplane - samolot           el torniquete de entrada - turnstile – kołowrót w przejściu
el tren subterráneo - subway - metro       el ingeniero - engineer - inżynier
El supermercado - supermarket
los alimentos congelados - frozen foods - mrożonki
los productos lácteos - dairy products - nabiał     el pasillo - aisle - przejście
el estante - rack – wieszak, stojak, regał       los productos enlatados - canned goods – towary w puszkach
la escala - scale – skala, waga             las bebidas - beverages - napoje
la canasta de compras - shopping basket - koszyk    los artículos de hogar - household goods - AGD
Las prendas masculinas
los pantalones - trousers - spodnie              el traje - suit - garnitur
los zapatos - shoes - buty                   la camiseta - undershirt - podkoszulek
la camisa - shirt - koszula                  el calzoncillo - under shorts - majtki
la corbata - tie - krawat                   el suspensorio - athletic supporter- suspensoria
el overol, el peto - overalls – kombinezon           la pajarita - bow tie
los calcetines - socks - skarpetki               el lazo - string tie
Los reptiles y anfibios – gady i płazy
el caimán - alligator - aligator                la rana - frog - żaba
la víbora - snake - wąż                    el cocodrilo - crocodile - krokodyl
la tortuga - turtle - żółw                   la iguana - iguana - iduana
la lagartija - lizard - jaszczurka               el camaleón - chameleon - kameleon
el renacuajo - tadpole
Ropa de exteriores – ubranie wierzchnie
los guantes - gloves - rękawiczki               el abrigo - coat - płaszcz
la gorra - cap - czapka                    la bufanda - scarf - szalik
las botas - boots - buty                    la chaqueta - jacket - płaszcz

Uwaga jest to tłumaczenie ze strony http://www.studyspanish.com/

								
To top