Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Chomik Jagoda17 - Chomikujpl - DOC

VIEWS: 1,070 PAGES: 14

									                                                                                                                                                                                                                             lub
                                                                                                                                                                                                                            wyho
                                                                                                                                                                                                                             duj
                                                                                                                                                                                                                            własn
Chomik/ e                                                                                                                                  hasł                                                          zapom ni
                                                                                                                                                                                                                             ego
  -mail:                                                                                                                                   o:                                                          ałem
                                                                                                                                                                                                                            Chom
                                                                                                                                                                                                                            ika za
                                                                                                                                                                                                                            darm o
                                                                                                                                                                                                                              !
ostatn io odwiedzane:
Jagoda17
wyczyść list ę
Znajdź Chomik a w pisuj ąc naz wę lub nick / e-mail jeg o właścic iela:
                                                                                                                                                                                       zaawansowane opcj e
                         szuka j c homika                        szukaj plik ów
                                                                 Wylog ow ując się, prz estaj esz być także pamiętany na tym kom puterze.
                                                                                                                                                                             Chom ik Jagoda1 7


                                                                                                                                                              Właśc icie l:     Gosia


                                                                 Zac homikow ała 4939 plików (150110,6 MB)
                                                                 623
                                                                 335
                                                                 2869                                                                                                                                    Ten właściciel
                                                                 83                                                                                                                                     posiada kont o
                                                                 Dodaj do zaprzyjaźnionych / polec anyc h                                                                                                                  ChomikEx plor e            Nie
                                                                                                                                                                                                                      Nie
                                                                 Wyślij prywatną wiadomość                                                                                                                          r! Tak ie kont o            możesz
                                                                                                                                                                                                                      możesz
                                                                                                                                                                                                       możesz mieć   Możesz    dodaw a usuwać
                                                                                                                                                                                                       za niewielką              ani
                                                                                                                                                                                                                pobierać   ć
                                                                                                                                                                                                       opłat ą a daj e            edy tow a
                                                                                                                                                                                                                pliki i   nowyc h
                                                                                                                                                                                                       Ci ono m.in.              ć plik ów
                                                                                                                                                                                                                dodaw ać   plików
                                                                                                                                                                                                       możliw ość               i
                                                                                                                                                                                                                komentarz  ani
                                                                                                                                                                                                       ściągan ia               folder ó
                                                                                                                                                                                                                e.      tworzyć
                                                                                                                                                                                                       dużej ilo śc i        folder ó w
                                                                                                                                                                                                       plikó w oraz              Chomik
                                                                                                                                                                                                                      w.
                                                                                                                                                                                                       korzystania z             a.
                                                                                                                                                                                                       wyszukiwarki
                                                                                                                                                                                                       plikó w!
                                                                                                                                                                                                       Możesz tylko pobierać plik i i dodaw ać
                                                                                                                                                                                                       komentarze.
                                                                                                                                                                                                       Zaloguj się na inne upraw nienia
widzian y:
11 m aja o 16: 13
 Foldery         Pliki w folderze Jagoda1 7
    Jagoda17
  ## ZA FREE # #
     Dla dzieci
      Bajeczki
    Bajki-Grajk i
                                                                                                                                          ## ZA FREE # #     Dla dzieci         Dr.House
  H.Ch. Andersen
      J.Tuwim
     Dyktanda
      Klasa IV
      Dyplomy                                                                                                                                   Filmy        Galer ia            Kuchnia
   Przedsz kolaka
       Różne
     Uczennicy
       Ucznia
    Kolor owank i                                                                                                                                 Muzyka        Na k ompa         Na telef on
      Kuchnia
      Muzyka
    Arka Noego
    Gwiazdk ow e
      przeboje                                                                                                                                  Playlisty      Programy          Pryw atne
      Disneya
    Piosenk i dla
  przedsz kolak ów
      Piosenk i i
     kolędy dla                                                                                                                                zachom ikowane    Zac homikow ane1
  przedsz kolak ów
      Teledy ski
  Pierwsz a Nauka
     Plan lekcji
       Ramki
     Tapety na   daty dodania
       pulpit  Pok aż w edług:
        Auta  daty dodania nazwy plik u rozmiaru pliku ilości pobr ań ilości kom entarzy ty pu pliku
      Bakugan
       Barbie
      Batman
        Diddl
    Donald D uck                 « poprzednia str ona                                                                                                             1                2                                      następna st rona »
      Garf ield
     Gdz ie jest
       Nemo
     Hello Kit ty
    Hig h Sc hool
      Music al                                                                                                          340, 4 MB  4  4 maj 10 o 1 1:25
     Hot wheels
        Hug o
    Iniemamocni
      Król Lew
  Kubuś Puchat ek
   Kung Fu Panda
     Lucky Luck                                                               Asystent W ampira - C irque Du F reak The V ampires A ssistant 2009 Le ktor PL. rmvb
        M&M
    Madag ask ar
    Micky M ouse
     Scoobydoo
      Smerfy
     Spiderm an
       Tarzan
    The S impson
    Tom & J erry
        Winx
       Witch
    Zaw iesz ki na
       drzwi  FANTAZY/ PRZY GOD OWY
     Dr.House
      Plakaty
      Tapety
      Zdj ęcia
       Filmy
       Akcja
     Animacj a
     Dokum ent
      Dramat
     Familijne i
    Przyg odowe
      Horr or
      Komedia
    Melodr amat
  Sci-Fi i Fant azy
      Thiller
      Galer ia
      Dyplomy
   H2O- wyst arczy
       kropla
       Iluzj e
     Moje Foty
       Gdy nia
     20.0 9.20 09
   Gdy nia 200 9 -
  Zlot ż aglowc ów
      Przyr oda
   Różne, ciekaw e
     Zwierzęta
   Mój Ostr ow iec
         Św
     Now e f oty
     Stare Foty
     Pinezk i na
    Naszą Klasę
   Pok olenie JP II
        Film
        Fot o
       Ramki
      Chrzest
      Komunia
     Przebr ania
       Różne
        Ślub
     Wielkanoc
      Zimowe
     Salezj anie
      Różności
   Stróż e por anka
         MP3
       Teksty
    Tak śpiewają
     Salezj anie
        MP 3
       Teksty
  Śmiec hu War te
   Władcy M óch
      Tapety
   Utwory Cz esia
    Zrób to sam
   Pomy sł na t ort
      Wiązanie
      krawata
      Wzory na
       ścianę
      Kuchnia
   Moje prz episy
       Ciast a
      Pot rawy
      Sałatki
        Sosy
       Różne
      Muzyka
        18 L
     Disco polo
       Doda
     Ich Troj e
      Kolędy
      Maryla
     Rodowicz
       Mezo
        Mix
      Polsk ie
    Zagr aniczne
   Monika Br odka
    NAJNOWS ZE
  SKŁADANKI ! ! !
  SUPER HITY ! ! !
  Disco Polo 20 09
     Hity 20 08
     Hity 20 09
     Hity 20 10
    Sumpt uastic
    Na k ompa
      Gry PC
   NFS Undec ov er
       Różne
       Ikony
      Maskotki
       Skórk i
    Skórk i na GG
      Skórk i na
     Window sa
     Tapety na
       pulpit
      Kobiety
     Krajobrazy
       Kwiaty
     Mężczyzni
       Miłość
    Morze i plaża
       Różne
    Samochody
       Święt a
        Boże
     Narodz enie
      Wielkanoc
      Window s
       Fir efox
        Linux
        Vista
         XP
    Władcy m óch
      Zac hód i
      Wschód
        Zima
   Znaki zodiaku
       Znani
     Zwierzęta
    Na telef on
     Animacj e
      128x 160
      176x 220
      240x 320
  Aplikacj e JAVA
       Zeg ary
   Dzieci w iedzą
       lepiej
   Dzwonk i M p 3
        Gry
      128x 160
      176x 220
      240x 320
     Spak owane
       Różne
        Mix-
  Tapety,motywy
         itp
      Motywy
      240x 320
     Nokia N73
        GPS
      Motywy
     Programy
      Magiczne
      sztuczk i
       Różne
      Symbian
      Aplikacj e
         Gry
      Tapety
      128x 160
     Spak owane
      176x 220
     Spak owane
      240x 320
        Misie
     Spak owane
      320x 480
     Spak owane
       Różne
     Playlisty
     Programy
     Dla domu
     Do sz koły
     Fot ografia
   Komputer ow e
      Allegro
    Kalendrze i
       Zeg ary
    Na c hom ika
    Praw o J azdy
       Różne
     Pryw atne
  zachom ikowane
  Zac homikow ane
         1

 Filtr treści -
 włączony
 Pomoc
 Robisz kopie
 zapasowe?
 Ściągnij darmowy
 program. Niec h
 robi j e z a Ci ebi e!
 Auto-Backup. pl
 Podajdalej.pl
 Znaj dź
 roz wiąz anie.
 Poproś o poradę
 lub podziel si ę
 wi edz ą!
 Podaj dalej. pl
Produkcja: USA
Gat unek: Fam ilijny, Fantasy, Przyg odowy, Thr iller
Data premiery: 2 009- 10- 22 (Świat)
Reżyseria: Paul Weitz
Scenariusz: Brian Helg eland , Paul W eitz
Zdj ęcia: J. Mic hael Mur o
Muzyka: St ephen Tr ask
Czas trwania: 109

Głównym bohat er em "Asystent a w ampira" j est zwy czaj ny nastolat ek, kt órego życie zm ienia się całkowicie po w izycie na olśniewaj ącym show w t ajem niczym Cir que Du Fr eak. T utaj, zauroczony prz edstaw ieniem c hłopak, zostaj e wciągnięty w mrocz ny św iat wam pir ów i innych dziw nyc h post aci. Zost aje służ ącym w ampira, kt óry wyk orzystuj e go jak o k ataliz ator do odwiecz nej walki, kt ór ą w ampiry pr owadzą ze sw oim i star ożyt nymi przodkam i.

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                         257, 3 MB   4   4 maj 10 o 1 0:18
                                                                              Popcorn POP - HIT S Vol. 1 2010.r ar
CD.1

1. David Guett a Feat. Estelle - One L ove
2. Kat er ine - Enjoy The D ay
3. Mov et own - Girl You Know It 's T rue
4. Ginuw ine Feat T imbaland & M issy Elliott - Get Involv ed
5. The R asmus, A nett e Olz on - Oct ober & A pril
6. Tom Dic e - Me And My Git ar
7. Kyle Evans - Lov e U Tonig ht
8. Mar k 'Oh - U nit ed (Radio S hort Edit)
9. Ag nieszka Chylińska - N ie Mog ę C ię Zapomnieć
10. M ezo - Po Roboc ie
11. B orys - B ędę cz ekał
12. M ast ers Of S out h - C hange It All
13. Basic Elem ent - Not W it h You (R adio Edit )
14. Guru Josh Proj ect - Eternity
15. Dj Ella Feat C or ny A ndrew - M ake Me A S tar
16. S eptem ber - U ntil i die
17. Dj Assad Feat V inc ent Brasse - For Y our Eyes
18. Am eer ah - T he Sound Of Missing You
19. A lan Bassk i & Liber - Tak M ia ło Być
20. Ira - Nie D aj Mi Odejść


C.2

1. Monopol - Zodiak N a M elanż u
2. Daniel Bov ie & Roy Rox f eat. N elson - Lov e M e
3. Robert M ft N icco - D anc e Hall Trac k
4. Dj Lay la Feat. Alissa - Single Lady
5. Edw ar d May a & Vik a Jigulina - St er eo Lov e
6. Jay Ko - One
7. Play & Win - Only
8. Morandi - Color s
9. Flander s - Time
10. T he Golden Boys Feat Mic hi One - Out To T he Nation
11. R emady P&R - N o S upersrar (Radio Edit)
12. Patric e S trike - One Day
13. D afhouse Feat . Cassi L uv - C hanging
14. Dj Rem o f eat. Gosia - Emotions
15. Kalw i & R emi - Find You
16. D eepside Deejay s - Hold Y ou (Radio Edit)
17. D aniela - C hain Reac tion (Niclas King s Radio V ersion)
18. Queensberry - Hello (T ur n Your Radio On)
19. Oc eana - Cry Cry
20. A nia Wy szkoni - L ampa I S ofa

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                  101, 6 MB  4  4 maj 10 o 9: 30
                                 VA - Eska Music Award s 2010.rar
1.One Republic - Apologiz e
2.EWA FARNA i K OMBI - LAJ LAJ BLACK & WHIT E EMA
3.Afrom ent al - R adio Song & We want it
4.Oc eana - Cry Cry
5.Andrzej Piasecz ny - C hodz Przyt ul Przebacz
6.Kombi - Gdzie J estes dzis
7.Marina, Candy Gir l,Mroz u, Wet Fing er s - Mix 20 10
8.Melanie Fiona - Monday Mor ning
9.Kasia W ilk i Kat herina - Pierwszy Raz & Ay o Technology
10.Inna - Amazing
11.Ew a Far na - C icho
12.Whit e L ies - To lose my lif e
13.Mar ina - Glam Pop
14.One Republic - A ll The Right Mov e

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                     120, 3 MB  5  4 maj 10 o 9: 10
                                      Summer Hits M aj Vo l.01.rar
1. Alex C. f eat. Yass - D okt orspiele ( single v ersion) (3:4 4)
2. Angelik a V ee - Guale ( Ex tended Mix ) (5: 01)
3. A quagen - Har d To Say I M S orry (Ex tended Mix) ( 6:20)
4. Basshunter - I Pr omised My self ( 2:57)
5. Bruno Mars - Runaway (3:1 6)
6. Cascada - One Mor e Nig ht (T unepim ps R emix) (4: 03)
7. Chris D ecay - Hold Tig ht (Tim V er ba Remix) (5: 35)
8. D eep & Whit e Ft. S onny Flame - Hello, I L ove (Radio Edit) (3:3 5)
9. DJ Bett y Inc. - St rong Enough 20 07 (Cascada Mix) (3:2 8)
10. DJ Bobo - S uper star ( 3:21)
11. DJ Sammy - S unlig ht (3: 58)
12. Flashrider - Att enz ione 20 10 (Taito Remix) (5: 10)
13. Funky Chicos - Touch Me (Single M ix) ( 3:4 1)
14. Gitta - No mor e tur ning back (5:4 7)
15. Kat D eluna Ft. Akon - Push (Final) ( 3:1 2)
16. K elly R owland - Comm ander (3: 39)
17. M ax M. - 3-D Dance (rem imax) (7: 05)
18. DJ P / Piotr Maz ur - A utom atic L ove (4: 52)
19. S ugababes - A bout A Gir l ( 3:24)
20. W ynt er Gor don - Dirty T alk (Orig inal Mix) (3:1 8)
dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                         275, 6 MB   0    4 maj 10 o 8: 26
                                                                           Las Grozy - De ad Wood 2007 Lekto r P L.rmv b
HORROR
Produkcja: Wielka Br ytania
Gat unek: Horr or
Data premiery: 2 007- 05- 26 (Świat)
Reżyseria: David Bryant , S ebastian Smit h
Scenariusz:D avid Bry ant , Sebastian Smit h
Zdj ęcia: D avid Bry ant
Muzyka: Chr is Bouchard
Czas trwania: 85

Czworo przyjac iół wy jeż dża na r elaksujący w eek end za miasto. W ic h obozie poj awia się t ajem nicza dziewczyna, szuk ając a swoj eg o c hłopaka. Roz pocz yna się koszmar, przyjac iele g ubią się w lesie, prześladowani prz ez z abójczą siłę. W alcz ą o prz etrw anie, odkry wając prawdziw e oblicze str achu.

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                          211, 1 MB    5   3 maj 10 o 2 0:25
                                                                                 VA - Bravo Hits 69 2010.rar
CD.1

1. L ena M eyer-Landrut - Sat ellit e
2. Ke$ha - Blah Blah Blah
3. L ady Gaga Feat .Beyonc é - Telephone
4. Chery l C ole - Fight For This Lov e
5. S hakira - Gipsy
6. Str omae - Alors On Danse
7. David Guett a Feat.Kid C udi - Mem ories
8. Dan B alan - C hica Bom b
9. The B lack Ey ed Peas - Rock T hat Body
10. R ihanna - Rude Boy
11. IYAZ - Replay
12. T imbaland Feat.Katy Perr y - If We Ev er Meet Ag ain
13. C ulc ha Candela - Eisk alt
14. J ustin Bieber Feat.L udacr is - Baby
15. M ark Medlock - Real Love
16. Lov est oned - I K now N ot hing
17. Gent lem an - It No Pret ty
18. Glashaus - L icht
19. T he Disco Boys - I S urr ender
20. C asc ada - Py romania
21. D arius & Finlay & S haun Bak er - Zeig m ir 10
22. D ie Atz en (Fr auenarzt & Manny Marc) - Atzin

CD.2

1. Train - Hey,Soul Sister
2. Aura Dione - Song For Sophie
3. L ena M eyer-Landrut - Lov e M e
4. Kat e Nash - D o W ah Doo
5. Muse - Undisclosed Disir es
6. Ellie Goulding - Starry Ey ed
7. Amy M acdonald - D on`t T ell M e T hat It `s Ov er
8. P!nk - B ad Influence
9. OneRepublic - All T he Rig ht Mov es
10. Leona L ewis - I Got You
11. M ilow & Mar it Lar sen - Out Of My Hands
12. R obbie W illiams - Mor ning Sun
13. A lic ia K eys - Tr y S leeping With A Br oken Heart
14. Ich & Ich - Einer v on Zw eien
15. Nena - In meinem L eben
16. R evolverheld - S pinner
17. S ido - Sie bleibt
18. S tef anie Heinzmann Feat. Gentleman - Roots To Gr ow
19. Lif ehouse - Half way Gone
20. Goldfrapp - Rock et
21. Edwar d M aya - S ter eo L ove

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                          316, 3 MB    2   3 maj 10 o 1 8:24
                                                                          Best Of Dan ce Beat s That Makes You Moove 2010.r ar
CD.1

1. PEDR O CA ZANOVA INV ITES FIL IPA - MY FIRST LUV (RADIO ED IT)
2. DIEGO MIRANDA FEAT. LIL IANA - IBIZA FOR DREAMS
3. MIC HEL CLEIS FEAT. T OTO LA MOM POS INA - LA MEZC LA (C OPYRIGIfT MAIN MIX EDIT)
4. REFLEKT FEAT.DRU NE BASS - NEED T O FEEL LOV ED (ADAM KAND S OHA VOCAL MIX])
5. MILK & S UGAR FEAT.AYAK - YOU GOT M E BUR NIN '
6. BOB SINCLAR FEAT.VYBRATE & QUEEN A FRICA & MAKEDAH - NEW N EW N EW
7. BIN GO PlAYERS FEAT.TONY SC OTT - DEV OTION
8. CHUCKlE & LMFAO - LET THE BASS KICK IN MIAMI BITC H
9. D E BOS - ON THE RU N
10. D EEP SWIN G - IN THE M USIC 20 10
11. DAD DY'S GROOVE VS BOB SINC LAR - K ISS MY A GONY
12. KID MASSIV E FEAT. ELLIOTTE WIL LIAMS N'DUR E - TOUCH ME
13. LAIDBACK LUK E & GREGOR SALTO FEAT. MAVIS AC QUA H - STEP BY ST EP
14. PROM ISE lAND - LAST N IGHT A DJ SAVED MY UFE
15. R OOG & ER ICK E PR ESENT HOUS EQUAKE & AN ITA KELS EY - SHED MY SKIN
16. W E LOV E 9 0 FEAT. JADE - RIGHT IN THE N IGHT
17. T HONEICK, DIA Z & YOU NG REBELS - PERFECT MOM ENTS
18. C HRIS KA ESER FEAT. NAX'C - BACK TO THE RHYTHM
19. KASKADE & D EADMAU 5 - M OVE FOR ME
20. ADAM K & S OHA - WHO CARES
21. STARKILL ERS PRES. DISC O DOL LIES - GET U P
22. T OMMY GUITAR & P.CARRILHO FEAT. KARINA MAY- EMOTION BEAT

CD.2

1. BLACK L EGEND - Y OU SEE THETROUBLE WITH ME
2. BOB SINCLAR FEAT. SHABBA RANKS - L OVE YOU N O M ORE
3. OSCAR G FEAT.TAMARA WALLACE - BACK T O Y OU
4. N ORMAN D ORAY & TRISTAN GARNER FEAT. ERR OL R EID - LAST FOREVER VOCAL
5. SHERMANOLOGY - HEY YOU
6. PEPER MASHAY - FREEWAY OF LOV E
7. RU FF DRIVER Z PRESENTS ARROLA - DREAMIN G
8. MEM ENTO FEAT.ANITA K ELSEY - CAN 'T SL EEP
9. N ICK & DA NNY C HATELAIN - EL PASITO
10. DJ CHUS PRES.T HE GR OOV E FOUNDATION - THAT FEELING
11. LAKE & LYS - TROMBA
12. C ELEDA - THE U NDER GROU ND
13. ARMAND VAN HELDEN - WITCH D OCTOR
14. D EEP SWIN G - IN THE M USIC 20 10
15. D IVA & J ON ES - E (WIT HOUT ME)
16. T HE CUBE GUYS & LANDMARK - NO ME PUED O CONTR OLAR

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                2,2 MB    0    3 maj 10 o 1 7:17
                                                                              Najc iekawsze miej sca w Polsce.zip
Plik z awiera 1 0 wy br anyc h naj ciekaw szych miejsc w Polsce.D o każdeg o opisu dołącz one są zdj ęcia.A w szyst ko gotow e do wy dr uku. Pr ace przyg otowywałam z sy nem do szk oły - m oże się kom uś jesz cze prz yda.

Oto wy brane miejsc a:
1.Krzyżtopór
2.Waw el
3.Panorama Rac ław icka
4.Szymbark
5.Jask inia Raj
6.Krzemionk i
7.Bałów
8.Góry Ś więtokrzysk ie
9.Kuroz węk i
10.Słowińsk i Park Nar odowy
dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                     105, 7 MB    3    26 kwi 10 o 16: 30
                                                                                Naj lepsze Po lskie Ut wory Vo l. 1.r ar
1. Clubringer f eat Kate Lesing - Ta Sama Chwila ( Ext ended) (7: 48)
2. Clubringer f eat. Kate Lesing v s.Ic h T roj e - Powiedz (4 :02)
3. D-Bom b - Kolor owy Zawr ót Głowy (Janar dana Rmx) ( 4:5 8)
4. D-BOMB - Prz epr asz am Ciebie (3: 43)
5. D PM - Pozar w Klubie (4:3 3)
6. Edyt a Bartosiewicz - J enny ( v 1r0 0z r emix ) (5:2 1)
7. Feel - Gdy Jest Już Ciem no (V1r 00z Remix) ( 5:38)
8. Gosia Andrz ejew icz - Pozw ól żyć (B eat traax R emix) (4: 55)
9. Gosia Andrz ejew icz - Slowa (Sielc e Rec ords R emix) (3: 35)
10. J am.Boxx - Grz echy W Moj ej Glowie (R adio Edit) (3: 36)
11. Lady Pank - Zaw sze Tam Gdzie Ty ( Georg e Remix) (4: 27)
12. Long & Junior - W muzyc e trzeba jaj (Exd Ver sion) (5: 54)
13. M ega Danc e - W Dy sk otec e (DJ Nek tor & DJ Aras R emix) (6: 34)
14. W et Fing ers Feat. N or bi - K obiety 2 007 (2: 42)
15. R eal Top & Anna Jantar - Nic N ie Moz e W iecz nie Tr wac (6:0 8)
16. S ekr et - J ak D aleko (Jam.B oxx C lub Remix) (4: 43)
17. S ielce Rec or ds - W szyst ko Mi M owi Ze Mnie K tos Pok ochal 20 06 (3: 48)
18. S ielce Rec or ds - Zaw sze tam g dzie Ty 20 06 (4:1 5)
19. S umptuast ic - Bo Mam C iebie (M ike Wind & Mell A gile Pop Mix) (4: 11)
20. T homas - Im pr eza na całego (3:5 8)
21. W et Fing ers - Hi Fi S uperstar (Dj Tuńczyk R emix) (4: 34)
22. Zbig niew W odeck i - Czerwony K aptur ek (Q-Bass Happy S tyle Rmx) (4: 29)

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                      402, 7 MB     10   26 kwi 10 o 13: 31
                                                                      Uczeń Czarnoksię żnika - The Sorcere r's Apprent ice 2010 Lektor PL.rmv b
FANTAZY/ PRZY GOD OWY
Produkcja: USA
Gat unek: Fant asy, Przygodowy
Data premiery: 2 010- 07- 30 (Polska) , 201 0-07 -15 (Świat)
Reżyseria: Jon T urt eltaub
Scenariusz: Law rence Konner , M att Lopez
Zdj ęcia:Bojan B azelli muzy ka T rev or R abin

Oto epicka opow ieść o czar odz iej u i j ego uczniu, kt óry z ost aje w plątany w ant yczną w alk ę m iędzy dobr em a z łem.Balt hazar Blake (N icolas Cage) jest współczesnym mistrzem mag ii, kt óry pr óbuj e c hr onić Manhat tan przed siłami zła i prz eciw nik iem z prz eszłośc i, M axim em Horv athem (Alfr ed Molina). By g o pokonać, Balt haz ar m usi j ednak mieć sprzymierzeńc a, sz koli więc D ave’ a S tut lera (Jay Bar uchel). N iczym niewyr óżniając y się mł odz ieniec nie m a j ednak ochoty mu pomag ać, c hociaż czar odziej w idz i w nim ukry ty m agicz ny potencjał. R az em, t roc hę w brew sobie, spr óbują urat ow ać miast o prz ed siłami z ła.
2 kom ent arzy - dodaj! zac hom ikuj                                                    200, 7 MB  6  26 kwi 10 o 11: 45
                                      Zet Dance Party 5 2010.rar
CD.1

1. L ady Gaga - B ad Romanc e 4: 05
2. Rihanna - Russian Roulett e 4:24
3. Tim baland & N elly Furtado f eat. Soshy - M or ning Aft er Dark 3:54
4. The B lack Ey ed Peas - M eet Me Halfw ay 4:1 7
5. Edw ar da M aya & Vika J ig ulina - S ter eo L ove 3: 05
6. Jay Sean & Lil Way ne - Dow n 3:3 2
7. S ugababes - About A Girl 3: 29
8. The Pussy cat Dolls - Hush Hush, Hush Hush 4:1 0
9. Keri Hilson - I L ike 3: 40
10. C rew 7 feat. Men Of Honor - Ev eryt ime We Touch 2: 52
11. C heryl Cole - Fig ht For T his L ove 3:4 3
12. D an Balan - C hic a B omba 3: 30
13. Pixie L ott - B oys & Gir ls 3:0 3
14. J Brazil - Gir l I'm Try in' 3:19
15. M elanie Fiona - Monday M or ning 3:38
16. Gabr iella Cilmi - On A M ission 2:38
17. M olella feat. Fast Eddi - Wit h T his Ring Let M e Go 2:4 8
18. Ow l City - Fireflies 3: 46
19. A nt oine Clam aran f eat. M azaya - When The S un Goes D ow n 3:33
20. Ewa Farna - La L a L aj 3:19

CD.2

1. Velvet - Dancing Wit h T ear s In My Eyes 3:23
2. Fragma - Forev er & A D ay 3:2 9
3. Inna - Amazing 3:1 0
4. Dizz ee Rascal - Holiday 3: 30
5. Tiest o f eat. Nelly Furtado - Who W ant's To Be A lone 3: 33
6. R.I. O. f eat. Liz K ay - Watching You 3 :09
7. Play & Win - Only 3: 19
8. Ag nes - I Need You Now 3: 15
9. Cascada - D anger ous 3:27
10. S tev e W att f eat. Jean Philippe - Giv e It Up! 3: 14
11. D avid M ay f eat. K elvin Scot t - I'll Be Wat ching You 3: 20
12. Osc ar Salguler o - L ike A Prayer 3: 29
13. D aniel Bovie & R oy R ox f eat. N elson - L ove Me 3: 11
14. B eac hclub69 feat. Inusa D awuda - Mat ador 3:3 4
15. A lcaz ar - We Keep On Rock in' 3:36
16. Eddy Wat a - I Like The W ay 3:30
17. J es - Lov e S ong 3: 45
18. Nar i & Milani & C hr ist ian Marchi w it h Max C. - Let It Rain 3:0 9
19. S upafly Inc. & DJ Fenix - I Believ e 3:3 6
20. V assy - Hist ory 3:1 4

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                       32,3 MB    3    26 kwi 10 o 9:3 2
                                                                               Sam Na S am - Ewa Farna. rar
1. Raz em sam na sam
2. Tam gdz ie nie ma dr óg
3. Kotka na g orąc ym dac hu
4. Bez Ciebie
5. Chwytaj dzień
6. Zamk nij oczy
7. Zamek z e sz kła
8. L.A.L.K.A.
9. N ie chc ę się bać
10. J a c hc ę spać
11. T am g dzie t y

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                        305, 1 MB    2   26 kwi 10 o 8:2 4
                                                                           The Crazie s - Opętani 2010 Lekto r IVO.rmvb
HORROR
Produkcja: USA , Zjednocz one Emir aty Arabsk ie
Gat unek: Horr or
Data premiery: 2 010- 03- 05 (Polska) , 201 0-02 -23 (Świat)
Reżyseria: Breck Eisner
Scenariusz: Scott K osar , Ray Wright
Zdj ęcia: M axim e Alex andr e
Czas trwania: 101

David j est sz anowanym szer yfem w niewielkim m iastecz ku w S tanac h Zjednocz onyc h. Na jednym z m eczy bejsbolow ych na boisk u pojawia się z nany w szystkim mieszkaniec. Intruz j est uz br ojony w naładowaną strzelbę, kt órą celuj e w szeryf a. Zm uszony do obr ony sz eryf zabija g o. W innej części m iej scow ośc i m ężczyzna podpala sw ój dom, w którym wcz eśniej z amyka na klucz w łasną żonę. Wk rót ce całe miasto staj e się areną krw awyc h wy padk ów i roz przestrz eniaj ąceg o się w śród mieszkańc ów szaleństw a. R z ąd w celu powstrzymania niebez piecznej epidemii w ysy ła do miejsc ow ości oddziały woj skowe, aby z likw idow ały wszy stk ich zar ażonych. D avid w raz z kilk oma m ieszkańcam i próbuje wy dostać się z zagroż onej str efy. Przed nimi naj dłuższa i najst rasz niejsza noc w ży ciu.
dodaj kom ent arz! zac homikuj                              219, 8 MB  6  24 kwi 10 o 19: 15
                 VIVA - M ayday 2010.r ar
CD.1

1. Tom & J erry Feat. Abigail Bailey – T ouc h M e
2. Phil Fuldner – Play
3. St afano Nof er ini – Bur undi (Lissat & Voltax Rem ix
4. Groovej uice – Cafe Prag ue
5. Oliv er Koletz ki – S ure I Can (Dy no Rem ix
6. W est bam – Har d Times (W est bam Rem ix
7. Cerf, M itiska & J aren – Beg gin’ You
8. Gar et h Emery – M etr opolis
9. Judg e J ules & Roger S hah Feat. Amanda A ng elic – Hold On
10. A lex M. O.R.P. H. B2B Woody Van Eyden – Heav ensgat e
11. M ark us S chulz – D o Y ou Dream ( Ferry C orsten R emix
12. S howtek Feat. MC Str etc h – D utc hie
13. Pr adera Vs Sasha F – T o D a Max
14. Br achiale Musikg est alter – R ave

CD.2

1. Gorg e & N ick C ur ly – Hafenstrasse
2. Solom un – Af ter Rain Com es Sun
3. Gorg e & Andr Hommen – Hakunyo (Ray Okpara Rem ix
4. D ominik Eulber g – Dat en-bert rag ung s-Ksschen
5. Kollekt iv T urmst rasse – Last D ay
6. Ltz enkirc hen – Body Nation
7. Chris L iebing V s Gr een V elv et – A uf Und A b Und K inda High
8. Chris Hope & Klaudia Gaw las – Mikado
9. Sv en Wit tek ind & Andy Whit e – Bass J unk ies
10. T he Adv ent & Indust rializ er – Bett er D ispurse
11. A lex Bau – Arct ica
12. Nat us U nd Ark us – Boxenkiller
13. M embers Of Mayday – Mak e My Day

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                 139, 2 MB  8  22 kwi 10 o 19: 09
                                    Impreska vol.3 2010.rar
CD. 1

1. Matt Pokor a - Thr ough The Eyes 3:48
2. Pak ito - Elect ro Music 3:2 9
3. Kat y Per ry - I Kissed A Girl (Jason Nev ins Funkrokr Edit) 3: 31
4. Basic Element feat. D-Flex - T ouc h Y ou Rig ht Now 3: 15
5. Jay Sean - S tay 3: 39
6. Daniela - Push It U p 3:08
7. Armin V an Buuren - In A nd Out Of L ov e 3: 02
8. N exx - Paralyz ed 3 :00
9. St efano Ter razzino - A nother Minut e 3:49
10. D isc obitc h - C'est Beau La Bourgeoisie 3 :31
11. Edyta Gor niak - To Nie Tak J ak My slisz 2:50
12. M arius - Nev er B e 3:43
13. Kat D eluna - In T he End 3: 24
14. Ola - S. O.S 3 :12
15. Gathania - Get It Out 2: 52
16. Giulia - Karolina 3:0 4
17. Sy lwia & Liber - Mij amy S ie 3:5 8
18. J ay D elano - Allright 3: 12
19. Neo - You Make Me Feel L ike Dancing 3:5 6
20. D- Lete Funk feat. Ruben T - S ave Tonig ht 3:1 4CD. 2

1. Voodoo & S erano - Sunglasses At Nig ht 3: 19
2. Alexis - N ever Miss A Mom ent 3:08
3. Kasia Wilk - Idealni 3: 53
4. Kat er ine - U pon T he Cat walk 3:10
5. N er os v s. A lanta - Sav e Me 3: 22
6. Mancher ster - Nie Na Pierwsz ej Randce 3: 08
7. Keo - My T eenag e Queen 3: 51
8. Sist er Lov e - Girls A nd Boy s 4 :14
9. John Puzz le - A ll About You 3:33
10. C ristina S parta - Go Hig h 3:57
11. M ontug a - Sof ia 3:1 8
12. Papa D feat. D j Rem o - Beaut iful Lif e 3 :07
13. V oila f eat. D eej - Gr oove Is In T he Hear t 3: 28
14. C onsoul Trainin feat. J oan K olova - St op 3: 27
15. S irens - C lub La La 3: 47
16. Kasia C erekwic ka - Zyj Int ensyw nie 3:46
17. D ahlback, Diaz & Y oung R ebels f eat. T err i Bi - C an't S low D own (Mor phine) 3: 08
18. T atana - Free 2:5 6
19. J aybee - Only For Y ou (Christopers & Mik e C andys Classic Edit) 3: 37
20. J essy A nd Manuel MS - Please, For giv e Me 2: 28

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                  272, 4 MB  1  21 kwi 10 o 20: 07
                                                Fantastyczny Pan Lis - F antast ic Mr. Fox 2009 Le ktor PL.rmv b
ANIMACJA
Produkcja: USA
Gat unek: Animacja, Kom edia
Data premiery: 2 010- 04- 16 (Polska) , 200 9-10 -14 (Świat)
Reżyseria: W es A nder son
Scenariusz:W es Anderson , N oah Baum bac h
Zdj ęcia: Tr ist an Oliv er
Muzyka: Alexandre Desplat
Czas trwania: 87

Jest to histor ia państwa L isów L is, kt órzy wiodą spokoj ne życie, pouk ładane życie z e sw oim synem A shem. Po 1 2 lat ach idylli pan Lis nie potraf i j ednak dłużej okiełz nać sw ojeg o z wierzęc eg o instynktu. Pew nego dnia j ego praw dziw a natur a bierz e g ór ę i pan L is wrac a do starych przyz wyczaj eń i wyk radania kur z kurników. Śc iąg nie t ym na siebie i sw oją rodzinę całą g órę kłopot ów

dodaj kom ent arz! zac homikuj                                                                                                                                                              323, 6 MB   1   21 kwi 10 o 10: 35
                                                                            Turistas - Tu ryści RAj uraconych Le ktor pl 2007.rmvb
HORROR

								
To top