CFA Global Investment Research Challenge by ypy11747

VIEWS: 0 PAGES: 1

									  Helsingin kauppakorkeakoulu voitti CFA Global
  Investment Research Challengen Suomen finaalin
CFA Suomi ry:n järjestämä CFA Global Investment Research Challengen Suomen finaali
järjestettiin 26.11.2009 NasdaqOMX:n isännöimänä. CFA Global Investment Research
Challenge on maailmanlaajuinen, yliopisto-opiskelijoille järjestettävä sijoitusanalyysikilpailu,
jonka tavoitteena on lisätä sijoitusalan kiinnostusta tulevien osaajien keskuudessa ja kehittää
alalle pyrkivien sijoitusalan tuntemusta. Kilpailussa 3-5 hengen opiskelijaryhmät laativat
sijoitusanalyysin paikallisesta pörssinoteeratusta yhtiöstä. Kunkin opiskelijaryhmän
analyysityötä ohjasi sijoitusalan ammattilainen ja heillä oli käytössään ammattilaisten
työkalut.

CFA Global Investment Research Challengen osakilpailu järjestettiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa Suomessa. Kilpailuun osallistui seitsemän joukkuetta suomalaisista
yliopistoista. Kukin joukkue laati kirjallisen analyysin suomalaisesta pörssiyhtiöstä, jonka
perusteella valittiin kolme parasta analyysia finaaliin. Finaalikolmikko, Helsingin
kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu, antoivat kukin
suullisen esityksen voittajan valitsevalle asiantuntijaraadille, jonka jäseninä toimivat Stefan
Haglund, Risto Murto, Timo Penttilä, Peter Ramsay ja Lauri Rosendahl.

Kokonaiskilpailun voittaja valittiin suullisen ja kirjallisen esityksen yhteispistemäärällä.
Kokonaiskilpailun voittajaksi selviytyi Helsingin kauppakorkeakoulun joukkue (Markus
Joensuu, Ilkka Moilanen, Olli Pohja ja Aleksi Soini). Asiantuntijaraati kehui erityisesti
Helsingin kauppakorkeakoulun joukkueen esitystekniikkaa ja analyysiä kokonaisuutena, ja
neljä tuomaria viidestä valitsikin joukkueen ykköspaikalle. Voittajajoukkue matkustaa CFA
Instituten kustannuksella edustamaan Suomea Istanbulissa 24-25.3.2010 järjestettävään
EMEA-alueen finaaliin ja toivottavasti vielä 16-17.4.2010 globaaliin finaaliin Hong Kongiin.

Voittajan lisäksi Suomen ekonomiliitto palkitsi parhaimman kirjallisen analyysin tuottaneen
joukkueen, joka oli Tampereen yliopisto (Mikael Mäkinen, Jussi Pajunen, Anssi Suikkanen ja
Juha-Pekka Tanila).

Sekä opiskelijat että tapahtumaan osallistuneet asiantuntijat pitivät kilpailua
kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoisena ja hyvänä tapana tarjota opiskelijoille tietoja ja
taitoja, joita he tarvitsevat työelämässä.
CFA Institute on vuonna 1947 perustettu kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on jäsenenä yli 100 000
sijoitusammattilaista 134 maassa. Järjestö toimii maailmanlaajuisesti sijoitustoimialan edelläkävijänä asettaen sijoitusalan
ammattilaisille mahdollisimman korkeita eettisiä, koulutuksellisia ja ammatillisia vaatimuksia. Lisäksi CFA Institute
hallinnoi sijoitusalan ammattilaisille suunnattua Chartered Financial Analyst eli CFA -opinto-ohjelmaa sekä
sijoitustoiminnan luotettavaa tuottoraportointia edistämään kehitettyjä Global Investment Performance eli GIPS-standardeja.

CFA Suomi r.y. (CFA Finland) on CFA Instituten paikallisyhdistys Suomessa. CFA Suomella oli tammikuussa 2009
yhteensä 58 jäsentä, joista 42 oli CFAtutkinnon suorittaneita. Yhdistyksen jäseniä toimii muun muassa salkunhoitajan,
sijoitusjohtajan, analyytikon ja konsultin ammateissa. CFA Suomen toiminnan tavoitteita ovat Suomessa työskentelevien
sijoitusalan ammattilaisten ammatillisen pätevyyden edistäminen sekä toimialan eettisesti kestävien toimintaperiaatteiden
vaaliminen. Näiden lisäksi CFA Suomen tavoitteena on edistää paikallisesti CFA -opinto-ohjelman yleistä tunnettavuutta
sekä luoda yhdistyksen jäsenille ja muille sen toiminnasta kiinnostuneille yhteinen kohtaamispaikka.

Lisätietoja antaa Heikki Nakari 020 429 3765, Heikki.Nakari@alandsbanken.fi

               CFA Finland Investment Research Challengen sponsorit:

								
To top