Docstoc

REZULTATI NA ZI PROGRAM ADMINISTRATOR IN TRGOVEC

Document Sample
REZULTATI NA ZI PROGRAM ADMINISTRATOR IN TRGOVEC Powered By Docstoc
					ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

I. USPEH DIJAKOV
Primerjava učnega uspeha : ob koncu pouka,
  po 1. dopolnilnih izpitih in ob koncu šolskega leta

ADMINISTRATOR, TRGOVEC, EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

               razred    število  POZITIVNI      NMS
                      dijakov  ŠT.     %    ŠT.  %
               1.A     24    9      37,5%  15  62,5%
               3.A     21    14     66,7%  7   33,3%
               1.T     21    5      23,8%  16  76,2%
    OB KONCU POUKA
               2.T     39    22     56,4%  17  43,6%
               3.T     31    16     193,8%  15  48,4%
               1.ET (PTI)  57    31     54,4%  26  45,6%
               2.ET (PTI)  63    27     42,9%  36  57,1%
                      256    124     67,9%  132  52,4%


               razred    število  POZITIVNI      NMS
                      dijakov  ŠT.     %    ŠT.  %
               1.A     24    12     50,0%  12  50,0%
               3.A     21    15     71,4%  6   28,6%
    PO 1. ROKU POPRAVNIH
               1.T     21    7      33,3%  14  66,7%
               2.T     39    23     59,0%  16  41,0%
               3.T     31    16     51,6%  15  48,4%
               1.ET (PTI)  57    32     56,1%  25  43,9%
               2.ET (PTI)  63    32     50,8%  31  49,2%
                      256    137     53,2%  119  46,8%


               razred    število  POZITIVNI      NMS
    OB KONCU ŠOL. LETA
                      dijakov  ŠT.     %    ŠT.  %
               1.A     24    18     75,0%  6   25,0%
               3.A     21    18     85,7%  3   14,3%
               1.T     21    11     52,4%  10  47,6%
               2.T     39    37     94,9%  2   5,1%
               3.T     31    23     74,2%  8   25,8%


1
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

             1.ET (PTI)      57       47         82,5%     10        17,5%
             2.ET (PTI)      63       44         69,8%     19        30,2%
                        256       198        76,4%     58        23,6%

POKLICNI TEČAJ

                razred     število    POZITIVNI          NMS
    OB KONCU
                        dijakov    ŠT.       %      ŠT.      %
    POUKA
                Pok.teč.    65       27       39,1%    38       58,5%
                Pok.teč.    65       27       39,1%    38       58,5%


                razred     število    POZITIVNI          NMS
    POPRAVNIH
    PO 1. ROKU
                        dijakov    ŠT.       %      ŠT.      %
                Pok.teč.    65       27       41,5%    38       58,5%
                Pok.teč.    65       27       41,5%    38       58,5%


                razred     število    POZITIVNI          NMS
    OB KONCU
    ŠOL. LETA
                        dijakov    ŠT.       %      ŠT.      %
                Pok.teč.    65       27       41,5%    38       58,5%
                Pok.teč.    65       27       41,5%    38       58,5%


EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA
Primerjava učnega uspeha : ob koncu pouka,
  po 1. dopolnilnih izpitih in ob koncu šolskega leta

EKONOMSKI TEHNIK

             razred     število    POZITIVNI          NMS
                     dijakov    ŠT.       %      ŠT.       %
    OB KONCU POUKA
             1.ET      71       33        46,5%    38       24,5%
             2.ET      89       33        37,1%    56       12,2%
             3.ET      110      62        56,4%    48       6,9%
             4.ET      116      73        62,9%    43       9,2%
             ET       386      201       50,7%    185       13,2%
2
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

   PO KONCU PRVEGA ROKA
                      razred  število  POZITIVNI            NMS
   DOPOLNILNIH IZPITOV
                           dijakov  ŠT.       %        ŠT.     %
                      1.ET   71     46        64,8%      25     35,2%
                      2.ET   89     49        55,1%      40     44,9%
                      3.ET   110    75        68,2%      35     31,8%
                      4.ET   116    78        67,2%      38     32,8%
                      ET    386    248       63,8%      138     36,2%

                      razred  število  POZITIVNI            NMS
                           dijakov  ŠT.       %        ŠT.     %
        OB KONCU ŠOL. LETA
                      1.ET   71     53        74,6%      18     25,4%
                      2.ET   89     73        82,0%      16     18,0%
                      3.ET   110    98        89,1%      12     10,9%
                      4.ET   116    90        77,6%      26     22,4%
                      ET    386    314       80,8%      72     19,2%

EKONOMSKO-TRGOVSKA ŠOLA
Primerjava učnega uspeha : ob koncu pouka,
  po 1. dopolnilnih izpitih in ob koncu šolskega leta

VSI PROGRAMI

                      razred  število    POZITIVNI             NMS
                           dijakov    ŠT.         %       ŠT.      %
                      ET    386      201         52,1%     185      47,9%
             OB KONCU POUKA
                      TRG    91       43         47,3%     48      52,7%
                      ADM    45       23         51,1%     22      48,9%
                      ET PTI  120      70         66,6%     50      41,7%
                      ET PT   65       27         58,3%     38      58,5%
                      ETŠ    707      364         55,1%     343      49,9%


                      razred  število    POZITIVNI             NMS
                           dijakov    ŠT.         %       ŠT.      %
     POPRAVNIH
     PO 1. ROKU
                      ET    386      248         64,2%     138      35,8%
                      TRG    91       49         53,8%     42      46,2%
                      ADM    45       29         64,4%     16      35,6%


3
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

              ET PTI  120    85     70,8%  35        29,2%
              ET PT  65     27     41,5%  38        58,5%
              ETŠ   707    438    59,0%  269        41,0%             razred  število  POZITIVNI      NMS
                  dijakov  ŠT.     %    ŠT.      %
   OB KONCU ŠOL. LETA
             ET    386    314     81,3%  72      18,7%
             TRG    91    71     78,0%  20      22,0%
             ADM    45    36     80,0%  9       20,0%
             ET PTI  120    91     75,8%  29      24,2%
             ET PT   65    27     41,5%  38      58,5%
             ETŠ    707    539     71,3%  168      28,7%


UČNI USPEH DIJAKOV

Skupni učni uspeh na Ekonomsko-trgovski šoli ESIC Kranj je bil ob koncu šolskega leta
2008/2009 71,3 %, kar pomeni, da je učni uspeh v primerjavi z učnim uspehom v šolskem
letu 2007/08 za 6,3% nižji. V analizi so zajeti podatki za celotno šolsko leto 08/09, vključno
z izrednim rokom popravnih izpitov na dan 28., 29. in 30. 8. 2008.

Ob koncu pouka so bili najuspešnejši dijaki v programu ekonomski tehnik (PTI). Dosegli so
66,6 % uspešnost. Sledijo jim dijaki v programu ekonomski tehnik (PT) z 58,3 %
uspešnostjo. Najmanj pa so bili uspešni dijaki v programu trgovec in sicer 47,3 %.

Po prvih dopolnilnih izpitih so bili zopet najuspešnejši dijaki v programu ekonomski tehnik
(PTI). Pozitivnih je bilo kar 70,8 % dijakov. Dijaki v programu administrator so dosegli
64,4%, sledijo jim dijaki ekonomskega tehnika z 64,2% uspešnostjo. V poklicnem tečaju pa
se odstotek pozitivnih dijakov ni povečal.

Ob koncu šolskega leta je bilo v programu ekonomski tehnik pozitivnih 81,3 % dijakov, v
programu administrator 80%, v programu trgovec 78%, v poklicno-tehničnem
izobraževanju programa ekonomski tehnik 75,8% v poklicnem tečaju pa se odstotek
uspešnih dijakov ni spremenil.
Ob koncu leta so bili najuspešnejši dijaki v 2. letniku programa trgovec s 94,9 %
uspešnostjo in v 3. letniku programa ekonomski tehnik s 89,1 % uspešnostjo.

OSIP DIJAKOV

V šolskem letu 2008/09 od vpisanih 707 dijakov (obe lokaciji Žagarjeva 33 in Župančičeva
22) 129 dijakom ni uspelo opraviti letnika, za ponavljanje letnika pa se je odločilo skupaj 30
dijakov. V zaključnih letnikih nekateri dijaki zaključujejo izobraževanje s podaljšanim


4
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
statusom dijaka ali s pedagoško pogodbo. Največ neuspešnih dijakov, ki se niso odločili za
ponavljanje, so se odločili zamenjati redni program, nekaj pa jih opravljanje obveznosti
nadaljuje na izobraževanju odraslih.

Med najpogostejšimi razlogi za učno neuspešnost so nemotiviranost za šolsko delo,
slabše predznanje in pomanjkanje učnih navad. Opažamo visoko koleracijo med učno
neuspešnostjo na eni in socialno problematiko ter zdravstvene težave na drugi strani.

Tabela: Število in odstotek dijakov, ki niso dosegli minimalnih standardov v posameznem letniku, ter
število in odstotek dijakov, ki so se odločili ponavljati letnik.
                           Odstotek
Letnik     Št. dijakov   Št. neuspešnih    %       Dijaki, ki bodo ponavljali  Odstotek
1. ET     71        11          15%      2              3%
2. ET     89        9           10%      3              3%
3. ET     110       9           8%      3              3%
4. ET     116       26          22%      8              7%
Skupaj ET 386          55          14%      16              4%
1. A   24          4           17%      0              0%
3. A   21          18          86%      0              0%
Skupaj A    45        22          51%      0              0%
1. T      21        9           43%      2              10%
2. T      39        3           8%      1              3%
3. T      31        8           26%      5              16%
Skupaj T    91        20          25%      8              9%
1. PTI     57        13          23%      5              9%
2. PTI     63        19          30%      1              2%
Skupaj
PTI      63        32          26%      6              5%
Skupaj     585       129          66%      30              19%
5
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
6
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009


REZULTATI NA ZI PROGRAM ADMINISTRATOR IN TRGOVEC

Spomladanski rok 2009: prijavljenih 38 kandidatov

Program   Razred   Prijave  Uspešni  %   Neuspešni   %
ADM     3.AA    15     14    93.3  1       6.7
TRG     3.B     17     14    82.3  3       17.7
TRG     ODR     6     5     83.3  1       16.7
Skupno         38     33    86   5       14

5 kandidatov je doseglo odličen uspeh:
Danijel Bučič 5 t,
Eva Ahačič 4.7 t,
Marija Debeljak 4,7 t,
Eva Hribar 4,7 t,
Sanja Torlaković 4,7 t.
Omenjeni so prejeli knjižno darilo, Danijel Bučič pa tudi spričevalo s pohvalo za izredni
uspeh.

Jesenski rok: prijavljenih 13 kandidatov

Program   Razred   Prijave  Uspešni  %   Neuspešni   %
ADM     3.AA    4     4     100  -       -
TRG     3.B     9     7     77.7  3       22.3
TRG     ODR     2     2     100  -       -
Skupno         15     13    86.7  3       13.3
7
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
POROČILO O IZVAJANJU DELOVNE PRAKSE

V šol. letu 2008/2009 je praktično usposabljanje z bivše Srednje poklicne in strokovne šole
opravljalo 144 dijakov in sicer;

a ) ekonomski tehnik 160 dijakov:
3.A   27 dijakiv,
3.B   23 dijakov,
3.C   26 dijakov,
3.Č   20 dijakov
1.EKTA 22 dijakov
2.EKTB 11 dijakov
PTO1   6 dijakov,
PTO2   25 dijakov,

b ) administrator 23dijakov;
1.AA 23 dijakov.

Organizacija in razporejanje dijakov je potekala normalno, z razporejanjem dijakov po
firmah nisem imel težav. S strani delodajalcev nisem dobil nobenih pripomb na delavnost
ali disciplino dijakov.
Vse dijake smo v skladu z zakonom zavarovali za primer invalidnosti in poklicnih bolezni.

Realizacija
Dijaki programa ET so opravili po 72 ur praktičnega usposabljanja, dijaki programa ADM pa
po 114 ur. Skupno ja bilo opravljenih 14142 ur.


                 Organizator praktičnega usposabljanja
Kranj; 31. 8. 2009          Franc Štrukelj; dipl. inž.


POROČILO ORGANIZATORICE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO
LETO 2008/2009

V sklopu dela organizatorice praktičnega usposabljanja sem v šolskem letu
  2008/2009 opravljala sledeča dela in naloge:

zagotavljanje mest za opravljanje praktičnega usposabljanja,
sklepanje letnih pogodb in aneksov z izvajalci praktičnega usposabljanja,
napotitev dijakov na praktično usposabljanje,
nadzor dijakov na praktičnem usposabljanju,
pregled in ocenitev dnevnikov praktičnega usposabljanja dijakov8
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009


V šol. letu 2008/2009 se je praktično usposabljanje izvajalo v 3 oddelkih ter 2 skupinah:

-  tretji letnik, program trgovec, 1 oddelek (3.b), 31 dijakov,
-  drugi letnik, program trgovec, 1oddelek in 1 skupina (2.a, 2.b), 39 dijakov,
-  tretji letnik, program ekonomski tehnik 1 skupina (3.a), 14 dijakov,
-  prvi letnik, program ekonomski tehnik PTI 1 oddelek (1.ka), 26 dijakov.

Družbe, kjer so v šolskem letu 2008/09 dijaki opravljali praktično usposabljanje.

      SKLENJENE POGODBE 2008/2009
      ASA Naklo d.o.o., Pivka 15 A, 4202 Naklo
      Obi d.o.o., Obi trgovina 774 Kranj, Stara c.25, 4000 Kranj
      Merkur, d.d., C. na Okroglo, 4202 Naklo
      Mercator, d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana
      Borut Justin s.p., Bivana, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj
      Mladinska knjig, trgovina, d.d., Maistrov trg 1, 4000 Kranj
      Petrol d.d. BS, Kidričeva c. 8, 4220 Škofja Loka
      Market Dorfarje – Franšiza Tuš, Dorfarje 17, 4209 Žabnica
      Jenko d.o.o., Virmaše 195, 4220 Škofja Loka
      Baby center, d.o.o., PE 10, Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj
      Tobo d.o.o., Novovaška c. 67, 4226 Žiri (Petrol)
      Kontakt -P, d.o.o., Lom 53, 4290 Tržič
      Palček d.o.o., Lahovče 46, 4207 Cerklje na Gorenjskem
      Drogerija Mueller d.o.o. Kranj, PE Kranj, Stara cesta 25, 4000 Kranj
      Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana
      HY –MED, d.o.o., Pot na polje 50, Pristava;
      Drogerija Lavrič, Trg Svobode 22, 4290 Tržič
      Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
      KGZ z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva 63, 4220 Škofja Loka
      BIBA 1989 d.o.o., Jaka Platiše 13, 4000 Kranj
      Posredništvo in posredovanje Saša Homan s.p., Zg. Bitnje 315, 4209 Žabnica (BS
      Voklo 2 – Petrol d.d., Gasilska c. 55, 4208 Šenčur)
      Veletekstil d.d., Leskovškova 10, 1000 Ljubljana
      Trgos, d.o.o., Bled, Za žago 5, 4260 Bled
      Občina Bohinj, Triglavska 25, 4264 Bohinjska Bistrica
      Ratio d.o.o., Struževo 3, 4000 Kranj
      RS Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
      Sava Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj
      ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice
      Savatech, družba za proizvodnjo in trženje gumeno-tehničnih proizvodov in
      pnevmatike, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj
      DOMEL, d.d., Otoki 21, 4228 Železniki
      Hranilnica Lon d.d., Bleiweisova 4, 4000 Kranj
      Domplan d.d., Bleweisova 14, 4000 Kranj
      Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje


9
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
     KGZ z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva 63, 4220 Škofja Loka
     Mestna občina Kranj, oddelke za splošne zadeve, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
     Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
     Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
     ACCOM, Igor Frelih s.p., P.E. Accom Feel Slovenia Travel, Beleharjeva 30, 4208
     Šenčur
     TCG UNITECH, Lth – ol d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka
     Jenko d.o.o., Virmaše 195, 4220 Škofja Loka

Z dijaki sem pred odhodom na praktično usposabljanje opravila več razgovorov, na
katerih sem predstavila njihove zadolžitve, obveznosti in pravice v času opravljanja
praktičnega usposabljanja.
Dijaki so pred odhodom na praktično usposabljanje prejeli potrebno dokumentacijo, ki
obsega:
evidenčni list,
navodila dijakom in mentorjem,
navodila za izdelavo dnevnika.

Nadzor dijakov na praktičnem usposabljanju se je izvajal pretežno pri dijakih tretjega
letnika programa trgovec. Zaradi pomanjkanja časa sem z mentorji in dijaki večinoma
komunicirala preko telefona, nadzor sem opravila le pri tistih dijakih, kjer so se pojavile
težave pri opravljanju delovne prakse.
V času obiska sem opravila :
- pregled dnevnika opravljenih nalog,
- razgovor z mentorjem,
- razgovor z dijakom/injo,
- določitev nadaljnjega poteka praktičnega usposabljanja.

Glede na izkušnje iz preteklih let ugotavljam, da so obiski potrebni, saj se lahko pojavljajo
razne nepravilnosti, v novih trgovinah, kjer mentorji nimajo izkušenj pri poteku izvajanja
praktičnega usposabljanja, so potrebna dodatna pojasnila.
Ugotavljam, da pristop samih dijakov do praktičnega usposabljanja ni na zahtevani ravni.
V letošnjem šolskem letu se je pojavilo večje število kršitev na praktičnem usposabljanju,
zaradi česar nekateri dijaki niso opravili obveznosti pri praktičnem usposabljanju.

Ostala dela:
sodelovanje na pedagoških konferencah,
sodelovanje z učitelji strokovno teoretičnih predmetov,
mentorstvo pri individualnih dejavnostih dijakov – delo v trgovini,
sodelovanje pri dopolnilnih izpitih,
- sodelovanje pri izvedbi informativnega dne,
sodelovanje pri predstavitvi poklica prodajalec,
sodelovanje v študijski skupini praktičnega usposabljanja,
sodelovanje v ocenjevalni komisiji na 33. državnem tekmovanju v tehniki prodaje
- mentorstvo dijakom na pripravah za 33. državno tekmovanje v tehniki prodaje.

Del mentorstva dijakom na pripravah za 33. državno tekmovanje v tehniki prodaje blaga je
opravila ga. Marjeta Potočnik.


10
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009


Kranj, 27. 8. 2009
                     Organizatorica praktičnega usposabljanja
                            Sabina Eršte


II. URESNIČEVANJE            VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA
DELA

Projekt
KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja

 Člani komisije za kakovost: Julijana Prevc – vodja aktiva,
 Sabina Konc – namestnica, Andreja Gasser, Alenka Grmek, Marinka
 Čimžar ,Damjana Furlan Lazar, Gabrijela Jošt, Jerca Jan, Sabina Eršte in Helena Jošt.

1. Notranja presoja
Notranja presoja je potekala v mesecu novembru na lokaciji C. Staneta Žagarja33 in
februarja na lokaciji Župančičeva 22. Pri presoji smo upoštevali naslednje dokumente:
Poslovnik kakovosti in Kakovost za prihodnost VIZ – Zahteve.
Področja presoje: ravnateljica, pomočnik ravnateljice, tehnična služba, vodenje projektov,
svetovalna služba, mentorstvo dijaške skupnosti, knjižnica, razredniki (1a, 3a
(trgovec);1Aa, 2c, 3č, 4b), aktiv: ekonomija, športna vzgoja ter učitelji ekonomije in
športne vzgoje.
Ugotovljeno je bilo, da zaposleni izkazujejo visoko stopnjo zavedanja o pomenu
vzdrževanja sistema kakovosti. Veliko pozornost so namenili izboljšavam rezultatov dela.
V vsakem aktivu so strateškim ciljem določili vsaj en kazalnik, ki jim je pomagal pri
merjenju, v kolikšni meri so dosegli cilj. Večinoma so že bila upoštevana priporočila
zunanje presoje.
Med presojo ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami modela Kzp: 2008. Podana so
bila naslednja priporočila:
1. Vsa dokumentacija (vabila, obvestila, zapisniki, poročila …) naj se hrani v posebnem
registratorju.
2. Na šoli se izvajajo različni seminarji (za učiteljski zbor, za posamezne interesente).
  Priporočamo, da se večina teh izobraževanj tudi letno načrtuje.
3. Šola naj zagotovi, da se vodi individualna evidenca na področju vzdrževanja
infrastrukture.
4. Vodje aktivov in razredniki so prejeli opomnik, ki naj bi vse zaposlene res spodbudil k
uresničevanju
  strateških ciljev zavoda. Priporočamo, da šola na sestanku za razrednike in aktive
preveri, kaj je bilo do sedaj
  narejeno.
5. Za merjenje zadovoljstva uporabnikov naj se oblikujejo ciljno usmerjen anketni
vprašalnik. Vsak aktiv lahko
  oblikuje svojega.


11
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
6. Pri uresničevanju ciljev LDN naj se sproti beleži, kdaj je bilo cilj dosežen.
Večina priporočil je bilo že upoštevanih. Učinkovitost ostalih izvedenih ukrepov bomo
preverili pri naslednji notranji presoji.

2. Zadovoljstvo odjemalcev
Izvedeni sta bili anketi s starši in dijaki. V anketah so primerljiva vprašanja kot v prejšnjih
letih in tudi vprašanja, ki sledijo novim trendom. Rezultati anket so dostopni na spletni
strani šole.

 3. Zunanja presoja
Nadaljevali smo z gradnjo sistema kakovosti po zahtevah KzP. Naš glavni cilj je bil
potrditev certifikata, ki smo ga prejeli maja 2008. Priporočila zunanje presoje so nam bila
izziv za izboljševanje in smo jih udejanjili pri vsakdanjem delu. Učinkovitost izvajanja
ukrepov je bila potrjena pri redni presoji sistema vodenja kakovosti, ki je bila izvedena 11.
maja 2009.

Tabela priporočil zunanje presoje 2008 in izvedeni ukrepi.
  PRIPOROČILA             UKREPI                  ROK
1. V viziji naj bo bolj razpoznavna   V centru bomo oblikovali novo          sept.
  rdeča nit proaktivnega pristopa   vizijo v katero bomo vtkali       2009
  pri iskanju na trgu zelo aktualnih priporočilo
  programov
2. Pri definiranju ciljev naj se bolj  Zavod si je za šolsko leto        nov.
  jasno drži načela merljivega     2008/2009, na podlagi strateških     2008
  definiranja ciljev          ciljev, zadal konkretne, jasne in
                    oprijemljive letne cilje (tabela)
3. Ažurirati kazalnike, s katerimi   Pregledali in ažurirali smo kazalnike.
  merimo doseganje strateških     Vsak cilj ima svoje merljive       01. 07. 2008
  ciljev                kazalnike.
4. V LDN naj bo jasno vidno, kateri   Dopolnili smo tabelo.          nov.
  cilji sledijo strateškim ciljem.                       2008
5. Sistematsko uredi beleženje ur    Svetovalna delavka je že uredila to   1. 7. 2008
  individualne pomoči za otroke.    področje.
6. Pri letnih pripravah naj odraža   Vključiti v letne priprave        nov. 2008
  poleg splošnih vsebin in
  dejavnosti tudi individualiziran
  pristop dela
7. Poročanje o izobraževanju      Na pedagoški seji samo o temah, ki    Celo šolsko
                    so aktualne za vse, max. 10 minut    leto
8. Pri anketiranju naj bodo vprašanja Vprašalnike bomo prilagodili glede     Celo šolsko
  bolj ciljno usmerjena        na ciljne skupine. Zaposleni sestavi   leto
                    svoj vprašalnik.
9. Opredeliti razmejitev med      Opredeljen bo postopek za        nov. 2008
  avtonomijo učiteljev in       odobritev sprememb, v delovnih
  pristojnostmi vodstva, da bi lahko načrtih strokovnih delavcev, ki se
  uvedla bolj dosledni način      pojavijo tekom šolskega leta.      celo šolsko
  pridobivanja odobritev sprememb                        leto


12
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
  v LDN strokovnih delavcev
10. Aktivnosti in procese povezane z    Postopek je že določen. Vodstvo bo Na
  nabavo, vzdrževanjem in         opozorilo vse zaposlene, da naj se pedagoški
  vodenjem virov naj se obravnava     ga držijo.             seji
  enakovredno kot ostali procesi
11. Dosledneje voditi evidenco na      Direktor zavoda bo preveril        Na sestanku
  področju vzdrževanja ..         tehnično osebje, če vodi ustrezno     tehničnega
                      evidenco.                 osebja
12. Dokumentacija naj odraža        Vodstvo šole bo zaposlene         Na seji, na
  dejanski potek dela. Zaposleni naj   opozorilo na predpisani postopek     sestanku
  bodo podrobno seznanjeni z       na uvodni pedagoški seji in na      tehničnega
  določili predpisanih postopkov     sestanku za tehnično osebje.       osebja
13. Iz organizacijske sheme naj bodo    Organizacijsko shemo smo že         7.5.2009
  razvidne vse komunikacijske poti    preoblikovali.
14. V Zavodu naj se nadaljuje zbiranje   Zbrali smo že podatke za šolsko      nov.
  podatkov v t.i. Zbirniku podatkov,   leto 2006/2007. Zbirnik podatkov     2008
  ki omogoča Hitrejši pregled stanja   bomo tekoče dopolnjevali.
  na področju kakovosti
15. Spremljati priporočila, predloge in Tajnica šole vodi zbirnik pritožb,      1. 7. 2008
  pritožbe staršev          pohval.
                    Imamo skrinjico pohval in pritožb       20. 4. 2009
                    ter skrinjico zaupanja.
16. Dopolniti obrazec evidenca     Obrazec evidenca projekta je že        1. 7. 2008
  projekta              dopolnjen z informacijo o
                    strateškem cilju projekta.
17. Predstaviti ugotovitve notranje   Ugotovitve notranje presoje bodo       na ped. seji,
  presoje vsem zaposlenim       vsem zaposlenim predstavljene na       sestanku za
  Voditi evidenco presojancev     pedagoški seji. Poročilo bo          teh. osebje,
                    pripravila in predstavila prof. Tanja     oglasno
                    Ahčin, ki bo tudi vodila evidenco       desko v
                    presojancev na posamezni notranji       zbornici
                    presoji.
18. Optimatizirati obseg potrebne    Obseg notranje dokumentacije         nov. 2008
  notranje dokumentacije       bomo postopoma optimatizirali.

Vodja aktiva za kakovost: Julijana Prevc, univ. dipl. zgod.

POROČILO O DELU SVETOVALNE SLUŽBE

Delo z dijaki

LDN                DEJAVNOST         MERILO         EVALVACIJA
Neposredna pomoč ter        Evidentiranje omenjenih  Mesečno preverjanje  Oddana poročila,
koordinacija pomoči dijakom z   dijakov in priprava    izvajanja dodatne   seštevek ur za
učnimi težavami, integriranim   individualiziranih     pomoči.        MŠŠ, letna poročila
dijakom s posebnimi potrebami in  programov na začetku               za ZRSŠ
nadarjenim dijakom.        šolskega leta.
Svetovalno-preventivno delo z   Izvedba delavnic na temo  Evidenca opravljenih  Opravljene13
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
vsemi dijaki pri izboljšanju kvalitete  Učenje za učenje za vse    delavnic.       delavnice v
učenja (razvijanje učinkovitih      prve letnike v septembru.              septembru za 1.
strategij, metod in tehnik učenja,                              letnike.
učnih navad ipd.)
Individualna pomoč in koordinacija    Svetovalni razgovor z     Evidenca opravljenih  Evidenca v rumeni
pomoči dijakom s težavami v       dijaki.            svetovalnih      mapici 2008/09.
telesnem, osebnostnem in                        razgovorov.
socialnem razvoju.
Svetovalno-preventivno delo z      Izvedba delavnic na temo   Evidenca opravljenih  Oddana poročila o
dijaki v programih in delavnicah za   Komunikacija in reševanje   delavnic.       opravljenih
spodbujanje telesnega, osebnega     problemov v šoli za vse               delavnicah inštituta
in socialnega razvoja (programi za    druge letnike v novembru               Krog in društva
krepitev samopodobe, za         in decembru.                     Oaza, evidenca
razvijanje učinkovitejše                                   prisotnih na
komunikacije, za učinkovito                                  delavnicah:
spoprijemanje s problemskimi                                 alkohol, droge in
situacijami, urjenje v socialnih                               reševanje
spretnostih, sproščanje,                                   problemov v šoli
preprečevanje odvisnosti od drog,
trpinčenja in oblik nasilništva …).
Neposredna pomoč in/ali         Svetovalni razgovor z     Evidenca opravljenih  Evidenca v rumeni
organizacija pomoči dijakom z      dijaki.            svetovalnih      mapici 2008/09
vzgojnimi in disciplinskimi                      razgovorov.
težavami.
Pomoč dijakom pri socialnih in      Izvajanje konkretne      Evidenca dijakov.   Evidenca v rumeni
ekonomskih stiskah (oblikovanje     pomoči in nudenje                  mapici 2008/09
programov pomoči dijakom, ki       informacij dijakom, ki to
imajo zaradi neprimernih socialno-    potrebujejo.
ekonomskih razmer težave z
učenjem - organizacija učnega
prostora v šoli, pomoč pri
zagotavljanju učbenikov in šolskih
potrebščin, organizacija in
koordinacija dodatne pomoči
dijakom, katerim starši ne morejo
pomagati …).
Iskanje in nudenje čim večje       Objava razpisa in       Razpis na oglasni   Opravljeno –
podpore za nadaljevanje šolanja     informacij v zvezi s     deski.         obešeni plakat in
dijakom, ki izhajajo iz socialno     pridobivanjem različnih               razpis na oglasni
ogroženih in depriviligiranih družin   štipendij na oglasni deski.             deski, v vitrini
(pomoč pri iskanju štipendij).                                postopek
                                               pridobitve
                                               štipendij.
Načrtovanje programa reševanja      Na začetku šolskega leta   Objava postopka na   Prehrano prevzela
finančnih stisk (subvencioniranje    jasno opredeljen       oglasni deski.     prof. Zdujić.
prehrane, šole v naravi in drugih    postopek pridobivanja
dejavnosti).               subvencionirane prehrane
                     ter pomoči iz šolskega
                     sklada.
Urejanje posebnih statusov dijakov    Priprava obrazcev za     Evidenca dodeljenih  Evidenca različnih
(športnika, kulturnika,         dodelitev statusov,      statusov.       statusov v rdečem
raziskovalca, matere, pedagoške     določitev roka za oddajo               fasciklu 2008/09 v
pogodbe…).                ter določanje ustreznih               različnih razdelkih.
                     statusov v okviru ustrezne
                     komisije v skladu s
                     pravilniki .14
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Načrtovanje, koordinacija in      V skladu z Rokovnikom     Uspešno zaključen    Evidenca v xls
izvedba vpisa ter sprejema dijakov   vpisa izvedba vseh       vpis – seznam      obliki in
v šolo (organizacija vpisa in vpis,  aktivnosti.          vpisanih dijakov.    posredovani
oblikovanje oddelkov, pomoč                                  podatki v MUSI.
dijakom pri vključevanju v šolsko
življenje).
Pomoč pri prešolanju          Informiranje dijakov.     Evidenca prepisanih   Evidenca sklepov v
(informiranje)                            dijakov.        rdečem fasciklu
                                               2008/09 in v doc.
                                               obliki.
Poklicna orientacija (informiranje o  Poklicna orientacija za vse  Opravljene       Evidenca pri prof.
nadaljnjem izobraževanju, poklicih   oddelka 3. in 4. letnikov.   predstavitve v vseh   Štruklju o
in možnostih zaposlovanja).                      oddelkih.        opravljenih IND.
Organizacija predavanj in       Priprava            Izvedba         Evidenca prisotnih
pogovorov s študenti posameznih    predinformativnih dnevov    predstavitev.      na predavanjih
študijskih smeri in strokovnjaki,   na šoli: predstavitev Višje              Ekonomske
predstavniki posameznih poklicev    šole za gostinstvo in                 fakultete, Fakultete
in poklicnimi svetovalci Zavoda RS   turizem Bled, Ekonomske                za strojništvo, FOV,
za zaposlovanje.            fakultete in še kakšne                 študij v tujini.
                    glede na interes dijakov.
Izvedba predavanj oziroma       Predavanja za četrtke     Opravljeni vsaj dve   Opravljeni 1-2 uri
delavnic za dijake (letno vsaj dve   letnike o možnostih in     uri v posameznem    skupinsko v
uri predavanj na oddelek v       postopkih nadaljevanja     oddelku zaključnega   vsakem oddelku, 3
zaključnih dveh razredih) z      šolanja.            letnika.        ure skupinskega
vsebinami poklicne vzgoje.                                  vpisa, individualne
                                               ure svetovanja –
                                               evidenca v rumeni
                                               mapici 2008/09
Zbiranje podatkov o dijakih za     Ob oddaji prve prijave za   Izvedena anketa in   Izvedena in
potrebe poklicnega svetovanja     vpis izvedba ankete o     predstavljeni      obdelana anketa,
(anketiranje, diagnostični       nadaljevanju šolanja.     rezultati na      predstavitev
preizkusi) ter izdelava statistike   Statistična obdelava      roditeljskem      rezultatov 7. 5. na
vpisa po končanem vpisnem       rezultatov in predstavitev   sestanku.        roditeljskem
postopku.               na roditeljskem sestanku.               sestanku.
Delo z razrednimi skupnostmi      Predlog obravnavanih tem    Seznam predlaganih   Izvedene ure v
(vključevanje dijakov, prilagajanje  za razredne ure in pomoč    tem razrednih ur.    razredih 3.A, 3.Č in
na režim, ugotavljanje razredne    pri izvedbi.                      2. C zaradi vzgojne
klime, šolske kulture …).                                   in učne
                                               problematike

Delo s profesorji

LDN                  DEJAVNOST           MERILO        EVALVACIJA
Neposredna pomoč profesorjem in    Nudenje informacij in     Rezultati ankete.   Rezultati ankete
posvetovalno delo pri izboljšanju   pomoči profesorjem, ko se              objavljeni na spletu,
učinkovitosti poučevanja (pri     pojavi problem.                   evidenca razgovorov
načrtovanju in uvajanju novih     Izvedba ankete o                   v rumeni mapici
didaktičnih pristopov).        zadovoljstvu dijakov s šolo.             2008/09
Sodelovanje pri oblikovanju      Pomoč pri pripravi       Mesečno        Dokumentirano
individual(izira)nih učnih       individualiziranih       preverjanje      (mesečna poročila +
programov za nadarjene dijake,     programov na začetku      izvajanja dodatne   IP in odločbe otrok s
dijake z učnimi težavami in druge   šolskega leta.         pomoči.        PP) v rdečem
dijake s posebnimi potrebami.                                fasciklu - posebne
                                              potrebe 2008/09
Neposredna pomoč pri          Pomoč pri pripravi       Mesečno        Evidenca v rdečem
uresničevanju individuali(zira)nih   individualiziranih       preverjanje      fasciklu PP 2008/09


15
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
učnih programov.           programov na začetku     izvajanja dodatne
                   šolskega leta.        pomoči.
(Po)svetovalno delo in neposredna   Pomoč pri pripravi      Mesečno       Evidenca
pomoč pri izdelavi individualnih   individualiziranih      preverjanje     obravnavanih
programov dela z dijaki, ki imajo   programov.          izvajanja dodatne  dijakov.
težave v telesnem, osebnem in                    pomoči.
socialnem razvoju.
Organizacija, koordinacija in/ali   Organizacija delavnic     Poročilo o      Poročili v
izvedba predavanj in delavnic za   društva Oaza in Krog.     izvedenih      računalniku in kot
učitelje o značilnostih normalnega                 delavnicah.     priloga poročilu
telesnega, osebnega in socialnega                            svetovalnega dela.
razvoja ter o značilnostih učencev
s tovrstnimi težavami.
Koordinacija in sodelovanje v     Sodelovanje v projektu    Poročilo o      Ni bilo izvedeno
razvojnih projektih učiteljev.    Aktivno preživljanje     projektu.
                   prostega časa mladih.
Koordinacija in sodelovanje pri    Organizacija predavanj.    Izvedba       Ni bilo izvedeno
strokovnem izpopolnjevanju                     predavanj.
profesorjev na šoli (predavanja in
izkustvene delavnice o sodobnih
pristopih k poučevanju).
Sodelovanje pri delu z razrednimi   Predlog obravnavanih tem   Seznam        Dostopna literatura
skupnostmi (vključevanje dijakov,   za razredne ure in pomoč   predlaganih tem   v knjižnici,
prilagajanje na režim, ugotavljanje  pri izvedbi.         razrednih ur.    sodelovanje pri
razredne klime, šolske kulture,                             razredni uri – 2.C,
program razrednih ur, reševanje                             3.A, 3.Č evidenca
konfliktov).                                       obravnavanih
                                             razredov.
Posvetovanje s profesorji o      Sodelovanje v projektu    Poročilo o      Ni bilo izvedeno.
vzgojno-izobraževalnih ravnanjih,   Aktivno preživljanje     projektu.
o zagotavljanju osnovnih pogojev   prostega časa mladih.
za varno in spodbudno učno
okolje, o zagotavljanju osnovne
varnosti in spodbudnega okolja
tudi zunaj pouka.
Svetovanje profesorjem za       Pomoč pri obravnavi      Evidenca       Evidenca razgovorov
učinkovito delo z učenci, ki imajo  omenjenih dijakov.      opravljenih     v rumeni mapici
vzgojne/disciplinske težave.                    razgovorov.     2008/09 in evidenca
                                             vzgojnih ukrepov v
                                             rdečem fasciklu
                                             2007/09 in 2008/09
Posvetovanje s profesorji pri     Svetovanje glede pomoči.   Evidenca       Evidenca razgovorov
oblikovanju osnovnih vzgojnih                    razgovorov.     v rumeni mapici
smernic za posamezne dijake.                               2008/09
Sodelovanje s šolskim         Priprava gradiva za v     Dostopno gradivo   Razpisi za
knjižničarjem pri vzpostavljanju in  knjižnico.          v knjižnici.     višje/visoke šole, fax
vzdrževanju baz poklicno-                                vpisnik, informativni
informativnih gradiv za poklicno                             dnevi za 2008/09 +
orientacijo na šoli.                                   permanentno
                                             dostopna literatura.
Sodelovanje s profesorji pri     Vključevanje profesorjev   Priprava ustreznih  Opis smeri dostopen
načrtovanju in izvedbi poklicne    zlasti glede izvedbe izbire  gradiv.       v pdf formatu na
vzgoje.                smeri v 2. letniku programa            spletni strani.
                   ET.                        Izvedena
                                             predstavitev v vseh
                                             2. letnikih ET.16
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Sodelovanje profesorjev v       Vključevanje profesorjev v   Poročilo o      Opravljeno poročilo
predinformativnih dnevih za      aktivnosti za pripravo     opravljenih     za celotni center +
osnovnošolce.             predinformativnih dnevov.   aktivnostih.     posebnosti za ETŠ

Delo s starši

LDN                  DEJAVNOST          MERILO         EVALVACIJA
Individualno svetovanje staršem    Svetovalni razgovori s    Evidenca opravljenih  Evidenca opravljenih
nadarjenih dijakov, dijakov z učnimi  starši.           razgovorov.      razgovorov v rumeni
težavami in drugih dijakov s                                mapici 2008/09 in v
posebnimi potrebami (o                                   evidenci obravnav
prilagojenih oblikah in metodah                              posameznih dijakov.
učenja, o uspešnih strategijah
pridobivanja znanja, razvijanja
interesov, oblikovanja ustreznih
učnih navad …).
Svetovanje staršem in organizacija   Organizacija delavnic    Poročilo o izvedenih  Ni bilo izvedeno,
(izvedba) predavanj (delavnic) o    društva Oaza in Krog.    delavnicah.      izvedeno je bilo
učinkovitih pristopih k dijakom s                             predavanje go.
težavami v telesnem, osebnem in                              Damjane Šmid na
socialnem razvoju.                                     temo kako se
                                              pogovarjati z
                                              mladostniki. Poročilo
                                              o delavnici.
Svetovanje staršem v podporo in    Svetovalni razgovori s    Evidenca opravljenih  Evidenca opravljenih
pomoč pri zagotavljanju osnovne    starši.           razgovorov.      razgovorov v rumeni
varnosti in spodbudnega okolja za                             mapici 2008/09 in v
učenje.                                          evidenci obravnav
                                              posameznih dijakov
Osveščanje staršev o osnovnih     Organizacija delavnic    Poročilo o izvedenih  Ni bilo izvedeno.
vzgojnih načelih in svetovanje ob   društva Oaza in Krog.    delavnicah.
vprašanjih in dilemah pri
odraščanju.
Svetovanje staršem za učinkovito    Svetovalni razgovori s    Evidenca opravljenih  Evidenca opravljenih
delo z dijaki, ki imajo        starši.           razgovorov.      razgovorov v rumeni
vzgojne/disciplinske težave,                                mapici 2008/09 in v
                                              evidenci obravnav
                                              posameznih dijakov
Posvetovanje s starši pri       Svetovalni razgovori s    Evidenca opravljenih  Evidenca opravljenih
oblikovanju osnovnih vzgojnih     starši in dijaki.      razgovorov.      razgovorov v rumeni
smernic za posameznega dijaka.                               mapici 2008/09 in v
                                              evidenci obravnav
                                              posameznih dijakov
Organizacija in izvedba predavanj   V okviru roditeljskega    Opravljeno       Poročilo o
in delavnic o vlogi staršev pri    sestanka izvedba       predavanje.      opravljenem
poklicnem razvoju in odločanju.    predavanja o                    predavanju dne 7. 5.
                    nadaljevanju šolanja.                09
Individualno poklicno svetovanje za  Svetovalni razgovori s    Evidenca opravljenih  Evidenca opravljenih
starše (lahko skupaj z dijaki) o    starši in dijaki.      razgovorov.      razgovorov v rumeni
poklicni izbiri.                                      mapici 2008/09 in v
                                              evidenci obravnav
                                              posameznih dijakov

Delo z vodstvom17
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
LDN                  DEJAVNOST           MERILO         EVALVACIJA
Sodelovanje pri spremljanju in     Izdelava statistike učnega  Priprava ustreznih   Opravljena analiza v
evalvaciji vzgojno-izobraževalnega   uspeha ob vsakem       statistik.       ppt obliki
dela na področju učenja in       ocenjevalnem obdobju.                 predstavljena
poučevanja (analize učne                                   analiza.
uspešnosti, izdelava statistik …).
Sodelovanje pri preverjanju in     Pomoč pri pripravi      Mesečno         Evidenca v rdečem
zagotavljanju ustreznih pogojev    individualiziranih      preverjanje izvajanja  fasciklu PP 2008/09
za integracijo učencev s        programov na začetku     dodatne pomoči.
posebnimi potrebami.          šolskega leta.
Sodelovanje pri pripravi        Pomoč pri pripravi.      Izdelan razvojni    ???? začetek šolskega
razvojnega načrta šole za                      načrt šole za      leta
področje učenja in poučevanja.                    področje učenja in
                                   poučevanja.
Pomoč pri zagotavljanju pogojev    Pomoč pri oblikovanju     Oblikovanje       Pregled pravilnikov z
za oblikovanje ustrezne kulture in   ustreznih pravilnikov.    pravilnikov.      ravnateljico.
klime na šoli, pri oblikovanju                                Dostopni bodo v
šolskega reda, načrtovanju in                                publikaciji in na
izvajanju internega strokovnega                               spletni strani šole.
izobraževanja in izpopolnjevanja
profesorjev o sodobnih
vzgojnih/disciplinskih pristopih.
Sodelovanje pri oblikovanju      Priprava ustreznih poročil.  Oddaja poročil za    Oddana poročila in
letnega delovnega načrta šole.                    LDN šole.        narejen LDN SS za
                                               leto 2009/10.
Seznanjanje vodstva s         Priprava poročila o delu   Poročilo o delu.    Oddano poročilo o
problematiko in delom v        šolske svetovalne službe.               delu SS.
svetovalni službi (ob upoštevanju
načela zaupnosti).
Koordinacija aktivnosti poklicne    Sodelovanje pri pripravi   Izvedba         Oddano poročilo o
orientacije z vodstvom šole.      roditeljskega sestanka za   roditeljskega      izvedbi roditeljskega
                    dijake zaključnih letnikov.  sestanka.        sestanka za 3. letnike
                                               in 1. letnike PTI.
Sodelovanje na roditeljskih      Sodelovanje na        Udeležba na       Udeležba na vseh
sestankih, govorilnih urah in     roditeljskih sestankih,    roditeljskih      povabljenih
šolskih aktivih.            govorilnih urah in šolskih  sestankih.       sestankih. Evidenca
                    aktivih.                       prisotnih na različnih
                                               sestankih.
Pomoč pri pripravi na informativni   Izvedba            Uspešno opravljen    Uspešno voden ID s
dan.                  predinformativnih       informativni dan.    strani SS in
                    dnevov, pomoč tudi na                 ravnateljice.
                    informativnem dnevu.                 Sodelovanje v timu
                                               za pripravo ID.

Delo z zunanjimi ustanovami

LDN                  DEJAVNOST           MERILO          EVALVACIJA
Načrtovanje in obveščanje       Pošiljanje dopisa na OŠ v   Poslan dopis.      Poročilo o promociji
osnovnih šol o predinformativnih    začetku oktobra.                    centra oz. ETŠ.
dnevih.
Usklajevanje terminov za        Usklajevanje terminov     Seznam predvidenih    Poročilo o promociji
predstavitev zavoda z osnovnimi    po telefonu.         predstavitev.      centra oz. ETŠ.
šolami.
Izbira in priprava ter usposabljanje  Iskanje in usposabljanje   Uspešna pomoč pri    Narejeno.
dijakov za pomoč pri predstavitvah   dijakov.           predstavitvah.
šole.


18
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Obiskovanje osnovnih šol in       Predstavitev šole.      Izvedba predstavitve.  Poročilo o promociji
informiranje osnovnošolcev o                                 centra oz. ETŠ.
Ekonomsko-trgovski šoli in pogojih
vpisa.
Sodelovanje pri delavnicah o      Sodelovanje pri       Evidenca sodelovanja.  Poročilo o promociji
poklicni orientaciji na pobudo     delavnicah o poklicni                 centra oz. ETŠ.
osnovnih šol.              orientaciji na pobudo
                    osnovnih šol.
Predstavitev šole na ETŠ-ju.      Predstavitev šole v     Izvedba predstavitve.  Poročilo o promociji
                    predvidenih terminih.                 centra oz. ETŠ.

Razvojno-analitično delo

LDN                   DEJAVNOST          MERILO          EVALVACIJA
Ugotavljanje potreb učencev na     Izvedba ankete o       Statistična obdelava   Objava rezultatov
ravni organizacije in poteka      zadovoljstvi dijakov z    rezultatov ankete.    na spletni strani.
vsakdanjega življenja in dela v šoli.  izbrano šolo.                     Priloga poročilu
                                               kakovosti.
Preučevanje značilnosti vzgojnega    Analiza vzgojnega dela    Statistika izrečenih   Poročilo o vzgojnih
ravnanja profesorjev in šole ter    na šoli iz vidika      vzgojnih in       ukrepih.
posledic vzgojnega ukrepanja      podeljenih vzgojnih in    alternativnih
(pohval, nagrad, kazni, restitucije).  alternativnih ukrepov.    ukrepov.
Preučevanje sprejemanja šolskih     Anketa.           Rezultati ankete.
pravil pri učencih in starših ter
spremljanje njihovih potreb po
spremembah.
Analiza vpisa, ponavljanja, osipa,   Priprava in izdelava     Rezultati analiz.    Predstavitev
akceleracij, analiza dejavnikov     ustreznih statistik.                 statistike na
učne uspešnosti, analiza vedenjske                              pedagoških sejah.
problematike.                                         Priloga k
                                               zapisnikom.

Druge naloge

LDN                   DEJAVNOST          MERILO          EVALVACIJA
Priprava na svetovalno delo.      Mesečno načrtovanje     Seznam okvirnih      Opravljene vse
                    okvirnih nalog.       nalog.          predvidene naloge.
Stalno strokovno izpopolnjevanje    Obisk ustreznih       Udeležba na        Strokovni posvet o
(študijske skupine, seminarji, študij  programov          seminarjih.        vključevanju otrok
strokovne literature).         izpopolnjevanja.                    s PP, narejen ZUP
Oblikovanje letnega delovnega      Pisanje LDN konec      LDN            Naslednje šolsko
načrta svetovalne službe.        šolskega leta za                    leto.
                    naslednje šolsko leto.
Spremljanje in evalvacija lastnega   Evalvacija dela v skladu z  Poročilo o evalvaciji.  Poročilo o delu SS.
dela.                  LDN.
Priprava brošure za informativni    Pregled brošure za      Izdelava brošure.     Izdelana brošura.
dan:                  prejšnje šolsko leto                  Opozorili na
                    Sodelovanje z vodstvom                 napake v brošuri.
                    šole glede vsebinskih                 Popravki za
                    sprememb                        naslednje šolsko
                    Dopolnitev in obnova                  leto.
                    podatkov
                    Uskladitev podatkov s
                    terminskim planom vpisa
                    Uskladitev podatkov z19
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                 novimi pogoji vpisa
                 Zbiranje ponudb in izbira
                 za oblikovanje in tiskanje
                 brošure
Povečati prepoznavnost obeh šol  Priprava informativnega   Izdelava
v javnosti.            gradiva o šoli        predinformativnega
                 Pomoč pri pripravi      gradiva, priprava
                 člankov za medije      člankov, priprava
                 Informiranje lokalnih    seznamov uspešnosti
                 medijev o organizaciji    določenih dijakov za
                 dobrodelnih akcij      nekatere občine in OŠ.
                 Pomoč in posredovanje
                 podatkov o učnih in
                 drugih uspehih naših
                 dijakov.


POROČILO O SVETOVALNEM DELU

Svetovalno delo z dijaki

Od decembra do konca šolskega leta sem svetovala okoli 30 dijakom glede preusmeritve,
bodisi z druge šole na našo bodisi obratno. 26 dijakov se je prepisalo na našo šolo.
Šolska svetovalna služba je obravnavala okoli 15 dijakov z osebno, socialno stisko ali
zaradi nasilja. Pri nekaterih od njih je bilo nujno posredovanje na CSD in policijo. Zaradi
učne problematike se je oglasilo okrog 20 dijakov. Največkrat si dijaki niso znali
organizirati učenja, z nekaterimi smo se skupaj učili z drugačnimi tehnikami, ker so bile
njihove tehnike učenja neuspešne. Zaradi ne strinjanja s profesorji se je oglasilo okrog 10
dijakov. V vseh primerih sem se pogovorila s profesorji in poskusili smo nesoglasja
razčistiti. Na obravnave je zaradi različne problematike hodilo 8 dijakov. V vseh primerih je
bil vzpostavljen kontakt s starši, v nekaterih primerih pa je bilo potrebno vzpostaviti
kontakt z zunanjimi institucijami. Največ dela je bilo v času pred vpisom na fakultete, ko se
je v svetovalni službi oglasilo okoli 30 dijakov po dodatne informacije ali pa zaradi
poklicnega svetovanja. Prav tako se je okoli 30 dijakov pogovarjalo z menoj zaradi vzgojne
problematike. Nekaj je bilo individualnih razgovorov, nekaj pa skupaj z razrednikom, starši
ali pa z ravnateljico. Vsi dijaki, ki imajo odločbo o usmeritvi, t. j. 5 + 2 novi, so bili na
razgovoru v s svetovalni službi vsaj 2x. Svetovalna služba je 17 dijakom prilagodila šolanje
s pedagoško pogodbo. Po različne informacije pa so v pisarno prišli tujci. Okoli 10 se jih je
zanimalo za sam sistem ocenjevanja, prepisa ipd. Vsi tujci na šoli pa so se v pisarni oglasili
zaradi nostrifikacije spričeval pridobljenih v tujini.

Svetovalno delo s starši

Starši so največkrat vzpostavili stik s svetovalno službo zaradi preusmeritev. Nekaj manj
kot 15 staršev se je zaradi prepisa na drugo šolo oglasilo v pisarni ali pa so poklicali. Zaradi
vzgojne problematike dijakov se je oglasilo nekaj manj kot 10 staršev. Okoli 5 staršev se je
oglasilo zaradi nadaljnjega izobraževanja svojih otrok. 10 staršev se je želelo posvetovati
glede učnega uspeha. Okoli 10 staršev se je oglasilo zaradi socialne ali osebne stiske, ki so
jo doživljali sami ali pa njihovi otroci. S starši, katerih otroci so prišli s tujine so večkrat
poklicali zaradi učnega uspeha.20
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Svetovalno delo s profesorji

Delo s profesorji se je največkrat odvijalo na neformalni ravni – na hodniku, v zbornici ko
smo se srečali. Opozorili so na učni uspeh, vzgojno problematiko, na dijake, ki izstopajo
ipd. Oglasili so se z dijakom ali dijaki takrat, ko je bilo razrešiti nesoglasja. Zaradi čustvene
stiske se je v svetovalni službi oglasilo manj kot 5 profesorjev.

POROČILO O IZVEDENEM PREDAVANJU ZA STARŠE

Tema: Učinkovito pogovarjanje z mladostniki
Izvajalec: ga. Damjana Šmid, prof. soc. pedagogike in realitetna terapevka
Datum: 26. 1. 2009
Čas in kraj: ob 17h v sejni sobi Ekonomsko-trgovske šole
Število udeležencev: ok. 40 staršev
Gradivo: učinkovite in neučinkovite besede

Kratek opis predavanja

Strokovnjakinja je nazorno predstavila nujnost osamosvojitve otrok od staršev tako, da je
med razlago skicirala dva čolna: v enem čolnu pluje družina – starši z malimi otroki, v
drugem pa pluje čoln z mladostniki. Čim prej jih spustimo na samostojen čoln, lažja in
manj boleča je osamosvojitev. Pri tem procesu igra veliko vlogo komunikacija. Predstavila
je nekaj primerov učinkovite komunikacije. Razdelila je tudi gradivo – besede, ki naj bi jih
starši uporabljali in besed, katerih naj se v komunikaciji z mladostniki izogibajo.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, predavateljica je starše ves čas spodbujala k aktivnem
sodelovanju. Nekateri starši se niso strinjali z njenimi trditvami in so mnenja, da je
potrebno starše brezpogojno ubogati, saj so oni tisti, ki zanje skrbijo.

POROČILO O IZVEDENEM PREDAVANJU ZA STARŠE

Tema: Poklicna orientacija
Izvajalec: Sanela Bešić, univ. dipl. ped. in prof. geog.
Datum: 7. 5. 2009
Čas in kraj: ob 17h v sejni sobi Ekonomsko-trgovske šole
Število udeležencev: ok. 30 staršev in ok. 10 dijakov
Gradivo: ppt predstavitev - izročki

Kratek opis predavanja

Predavanje je bilo namenjeno staršem in dijakom 3. letnika ekonomskega tehnika SSI in 1.
letnika ekonomskega tehnika PTI. Namen predstavitve je bila seznanitev staršev z
nadaljevanjem šolanja.
Cilji predavanja:
Predstavitev bolonjskega procesa in opis terciarnega izobraževanja v Sloveniji
Razlika med višješolskim in visokošolskim programom
Razlika med univerzitetnim in visokošolskim programom


21
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Pogoji vključevanja v terciarno izobraževanje
Poklicna matura + 5. predmet (kdaj je nujen)
Seznanitev z okvirnimi roki za prijavo na 5. predmet in vpisom na fakultete
Pridobljeni nazivi oz. poklici
Predstavitev rezultatov anket, ki so jo reševali letošnji 4. letniki

Starši so dobili zelo veliko informacij, povabim jih na individualni pogovor o konkretnih
študijskih smereh in o morebitnih dodatnih inforamcijah.


POROČILO O SODELOVANJU ADMINISTRATIVNO BIROTEHNIČNE ŠOLE IZ
NIŠA IN EKONOMSKO TRGOVSKE ŠOLE IZ ESIC KRANJ

Sodelovanje z Administrativno birotehnično šole iz Niša (ABŠ Niš) se je pričelo v
decembru 2007, ko smo 3 predstavniki, takrat še Ekonomske šole Kranj, obiskali sejem
učnih podjetij ABŠ iz Niša. Na tem obisku smo spoznali organizacijo ABŠ Niš, življenje na
njihovi šoli in zgodovinske, kulturne in turistične znamenitosti Niša. Takratna ravnateljica
Ekonomske šole Kranj mag. Lidija Grmek Zupanc je podpisala pogodbo o sodelovanju z
ABŠ iz Niša.

Sredi marca 2009 pa so nas obiskali 3 predstavniki Administrativno birotehnične šole iz
Niša, in sicer dijakinja Maja Milojević, profesorica Milena Kostič in ravnatelj ABŠ iz Niša
Milorad Gavrilović. Na delovnem sestanku smo se dogovorili o prijavi skupnega ACES
projekta Značilnosti in pojavne oblike aktivnega državljanstva na ESIC Kranj, Ekonomsko
trgovski šoli in na Administrativno birotehnični šoli v Nišu. Kasneje je bil ta projekt tudi
odobren s strani Interkulturelles Zentruma iz Dunaja in ga bomo izvajali v sodelovanju z
ABŠ iz Niša od začetka septembra 2009 do konca marca 2010. Več o tem projektu si
preberite     na    spletnem     naslovu:    http://239.gvs.arnes.si/ucilnica-
ekonomc/course/view.php?id=31

3 članska delegacija iz ABŠ iz Niša je imela tudi pogovore z vodstvom ESIC Kranj o
nadaljnjem sodelovanju obeh šol. Prisotna pa je bila tudi na 7. hišnem sejmu učnih
podjetjih Ekonomsko trgovske šole, kjer je imel ravnatelj ABŠ iz Niša Milorad Gavrilović
uvodni nagovor, poleg tega so si z zanimanjem ogledali tudi sejem.

Predstavniki iz Niša so si ogledali tudi dobrodelno prireditev, ki naj bi pomagala otrokom z
downovim sindromom, na turistični kmetiji Lojze Dolinar na Kupljeniku je potekalo
družabno srečanje predstavnikov iz Niša in profesorjev ESIC Kranj, predstavniki ABŠ iz
Niša, direktorica ESIC Kranj Marija Simčič, v.d. ravnateljica Ekonomske trgovske šole
Damjana Lazar Furlan in jaz smo si ogledali polete v Planici (Slika 1). Zadnji dan pa smo
predstavniki ESIC Kranj in ABŠ Niš obiskali slovensko primorje.
22
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Slika 1: Ogled smučarskih poletov v Planici (levo Milena Kostić, Milorad Gavrilović, Damjana Furlan Lazar in Marija Simčič)

Vsa dosedanja srečanja predstavnikov ABŠ iz Niša in ESIC Kranj so vodila k medsebojemu
spoznavanju, kar je omogočilo uspešno prijavo 1. skupnega mednarodnega ACES
projekta. Pričakujemo, da bosta šoli poglobili sodelovanje v času izvajanja ACES projekta.
To bo lepa priložnost, da dijaki obeh šol spoznajo zgodovinske, kulturne, pedagoške,
ekonomske značilnosti obeh šol in držav, kajti v okviru ACES projekta načrtujemo nekaj
dnevne obiske dijakov iz obeh šol bodisi v Nišu ali Kranju.

Zapisal:
Vodja aktiva za praktični pouk:
Janez Černilec, univ. dipl. ekonomist

POROČILO O VII. HIŠNEM SEJMU UČNIH PODJETIJ ESIC KRANJ,
EKONOMSKO-TRGOVSKE ŠOLE

ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola je organizirala 7. hišni sejem učnih podjetij
Ekonomsko-trgovske šole, v petek 20.03.2009.

Na sejmu smo izvedli naslednje aktivnosti:
Postavitev stojnic in ostalih potrebščin za sejem.
Uvodni nagovor ravnateljice Damjane Lazar Furlan in ravnatelja Milorada Gavrilovića iz
Administrativno birotehnične šole iz Niša.
Predstavitev 12-ih učnih podjetij s pomočjo Power pointa.
Sejem učnih podjetij, vmes je bilo ocenjevanje stojnic glede celotne podobe,strokovnost
uporabljene sejemske dokumentacije.
Podelitev priznanj 3 najboljšim stojnicam glede na prej na prej naštete kriterije.
Pospravljanje stojnic.

Na sejmu je bila organizirana navidezna prodaja izdelkov učnih podjetij. Organizirane so
bile nagradne igre za privlačne nagrade. Metali so žogice na koš za stensko uro SAOP.
Prva tri učna podjetja so prejela diplome za urejenost stojnic in strokovnost prodaje na
stojnici (Slika 1).23
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Slika 1: UP Eko obleko, d.o.o. je dobilo 1. nagrado za urejenost stojnice

Dijakinja Danijela Tomaš iz razreda 3.b pa je takole strnila svoje misli glede njihove
stojnice: »Našo stojnico smo postavili ob vhodu v Ekonomsko-trgovsko šolo, nalepili smo
plakate in balone, na mizo smo postavili naročilnice, vizitke, kataloge in račune. Kasneje
so prišli kupci, katerim smo ponujali naše artikle s pomočjo kataloga. Ti so naročili veliko
artiklov, zato smo napisali naročilnice, za konec pa smo jim dali še našo vizitko.«

Zapisal:
Vodja aktiva za praktični pouk:
Janez Černilec, univ. dipl. ekonomist

LETNO POROČILO SKRBNICE PROJEKTOV SPSŠ / ETŠ
Julij 2009

Pri notranji presoji dne 26.11.2008 je bilo ugotovljeno, da je nekaj stvari zaradi boljše
preglednosti potrebno preoblikovati oz. dodelati.

Do 11.5. , ko je potekala zunanja presoja , smo na novo formulirali zapise v poslovniku in
navodila za vodenje :

vloga za odobritev projekta, ki vključuje podpis direktorice in ravnateljice, predstavitev
projekta, določanje merljivih ciljev, izdelan stroškovnik
načrt dela projekta
poimenski seznam sodelujočih dijakov in
evalvacijsko poročilo: v tem poročilu je razvidno doseganje ciljev (tudi merljivih), število
udeleženih dijakov, porabljena sredstva...

Analizo udeležbe dijakov in profesorjev v projektih je bilo »po starih dokumentih« težko
narediti realno , saj so v projekte nekateri dijaki in profesorji vključeni tudi po večkrat.
Z naslednjim šolskim letom bo moral vsak koordinator oddati še poimenski seznam
dijakov, saj bomo le tako lahko dobili bolj realno sliko o številu/ procentu udeleženih
dijakov in profesorjev v projekte.24
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

ANALIZA PROJEKTOV V ŠOLSKEM LETU 2008-09

IZHODIŠČE:
Na SPSŠ oz. ETŠ Kranj je bilo v š.l. 2008-09 prijavljenih 46 projektov (od tega samo 1 s
Trgovske šole) :
Od tega je 11 projektov mednarodnih ( DSD C 1, Več znanja več turizma; UBB Okolje gradi
mostove, Literaturwerkstatt , Turistični Krožek , Tekmovanje DOSS- dijaška oglaševalska ,
Spodbujanje Aktivnega Državljanstva , Leonardo da Vinci, e-Twinning, ) 21 projektov na
državni in 20 na šolski ravni (od teh je12 krožkov).

Projekte smo razdelili glede na prioritetov 3 range:

Rang I: to so projekti, ki so pomembni za razvoj šole, zavoda :v to skupino v zbirniku
projektov spadajo 3 projekti: Kakovost SIQ, Spodbujanje aktivnega državljanstva,
UNISVET Uvajanje novih izobraževalnih programov
Rang II: vključevanje dijakov (interesne dejavnosti, krožki, tekmovanja...) sem spada 43
projektov
Rang III: osebno delo – tu je le 1 projekt

Dokument “Prijava projekta” vsebuje tudi rubriko “Navezovanje na strateške cilje šole”.
Število projektov, ki podpirajo spodnje cilje je sledeče:
1. Izboljšati uspeh dijakov pri vseh predmetih mature, PM in ZI – 15 projektov
2. Povečati socialni, emocionalni in vedenjski razvoj dijakov – 37 projektov
3. Poudarjati inovativnost in naprednost šole – 18 projektov
4. Povečati posameznikovo uresničevanje na strok. in osebnostnem področju - 22
projektov
5. Povečati prepoznavnost delovanja šole (promocija) – 31 projektov

OPOMBA: Upoštevati je treba dejstvo, da nekateri projekti podpirajo več ciljev hkrati.

KONČNO STANJE:
Po zbranih podatkihje bilo na SSPŠ oz. (od 1.1.2009) ETŠ realiziranih 35 projektov.
Namreč:
4 projekti so bili odjavljeni oz. so zaradi različnih vzrokov zamrli  : ( zap. št. 2., 7, 23, 37.)
7 projektov se je (zaradi nezanimanja dijakov) realiziralo le na EG  : (zap.št. 4,10,11,21,
33,34,42 )
za 1 projekt žal (še) ni evalvacijskega poročila oz. druge končne informacije  (zap. št. 36)
Pri teh podatkih je treba upoštevati posebno dinamično značilnost letošnjega šolskega
leta, saj sta istočasno potekala en razločevalni proces (od EG ) in združevalni proces ( z
bivšo Trgovsko šolo).
Kot posledica tega dejstva je bilo prijavljeno določeno število dejavnosti, ki so bile
kasneje dejansko relaizirane le na EG, v obratni smeri pa so se na koncu leta s strani bivše
Trgovske šole podana poročila za dejavnosti, ki med letom – navkljub vzpostavljenim
komunikacijskim potem - niso bile zaznane.

Pripravila:
Helena Jošt , skrbnica projektov ESIC Kranj ; Ekonomsko-trgovska šola


25
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

ZBIRNIK PROJEKTOV EŠ SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA /EKONOMSKO TRGOVSKA ŠOLA 2008/2009
   VRSTA
                                                 NAVEZOVA
   PROJEKTA                                                                RANG.
                                                 NJE NA
ŠT.  šolska, državna,  NAZIV PROJEKTA       ČASOVNI OKVIR   NOSILEC                    MERLJIVI CILJI     glede na
                                                 STRATEŠKE
   mednarodna                                                               prioriteto
                                                 CILJE ŠOLE
   raven
                                                 1. , 2. , 3. , 4.
1.            Kakovost SIQ        večletni      Aktiv za kakovost     , in 5.       Potrditev certifikata  I
   državna raven
                                                 strateški cilj
             E-TWINNING BLOG                Mira Hladnik, Janez
                          eno šolsko leto,
2.  mednarodna,    EXCHANGE s češko šolo             Černilec          1., 2.                   II
                          t.j. 20008-09
             iz VSETINA
             Nemščina in računalnik                                    Povečati število
3.                         celoletni     Vesna Arh, prof.      1. in 2.                  II
   šolska       (krožek)                                           udeležencev
4.            Bralna značka Pfiffikus  celoletni     Darja Fuchs, prof.     1. in 2.                  II
   šolska
             Obisk in predstavitev EŠ  nov.08 do febr
5.  šolska                              Vera Dušak Prevc, prof.  3. in 5.                  II
             Kranj           .09
             Obisk varovancev v
8.                         2 meseca      DS EG Kranj, DS ET Kranj  2. in 5.                  II
   šolska       Preddvoru
             Sodelovanje z Zavodom   december,
9.                                   Vesna Arh, prof.      2. in 5.                  II
   šolska       KORAK           januar 08-09
             Šolsko TEKMOVANJE v
                                                           Boljši uspeh na drž.
10.           znanju NEMŠKEGA      november 2008   Vesna Arh, prof.      1. in 5.                  II
   šolska                                                     tekmovanju
             jezika
   mednarodna,                                                   Povečati število
1            DSD C1           večletni      Sabina Konc, prof.     1., 2., 3. in 4.              II
   šolska                                                     udeležencev
                                                           Boljša zastopanost
19.           Evropa v šoli       6 mesecev     Vesna Arh, prof.      2. , 3. in 5.                II
   državna                                                     dijakov SPSŠ na


26
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                                        natečaju kot lani

                         december 08 in                        Uvstitev med prvih
20.           EU kviz                   Vesna Arh, prof.    2. in 5.                 II
   državna                   januar 2009                         pet
                                                        zadovoljstvo
             VEČ ZNANJA ZA VEČ    oktober 2008 –   Bojana Zavolovšek
21.  mednarodna                                       2.- 5.      udeležencev       II
             TURIZMA         april 2009     Natalija Majes
                                                        prepoznavnost šole
             READING BADGE      nov..2008 – april                      -število udeležencev
22.  državna                             Tatjana Mizerit     1., 4.                  II
             angleška bralna značka  2009                             - doseženi rezultati
                                                        Učinkovito vključiti
             VKLJUČEVANJE ŠOLSKE                                  dejavnost šolske
23.           KNJIŽNICE v vse plasti  enoletni      Julijana Prevc, prof.          knjižnice pri      II
   šolska                                         2. in 5.
             dela v šoli                                      projektnem delu in pri
                                                        seminarskih nalogah.
                                   Vesna Arh, prof.
                                                        Čimveč pozitivnih
                                   Viki Stare, prof.
24.  državna      Otroški BAZAR      september 08                         vtisov obiskovalcev   II
                                   Dijaška skupnost EG +  2. in 5.
                                                        (anketa)
                                   SPSŠ
                                   Vesna Arh, prof.
                                   Viki Stare, prof.
25.  državna      F3ŽO           oktober                                        II
                                   Dijaška skupnost EG +  2. in 5.
                                   SPSŠ
                                   Viki Stare, prof.
26.  šolska       Tekmovanje GP ZVEZDA   polletni                                       II
                                               2. in 5.
                                                        -več prebranih knjig
27.  šolska       BRALNI krožek      celoletni      Julijana Prevc, prof.          -več prireditev     II
                                               2. in 5.
                                                        pripravljenih razstav
             UNISVET Uvajanje novih
   državna                                                 Izboljšati kakovost na
28            izobraževalnih      večletni      Gabrijela Jošt, prof.  2., 3., 4., 5.              I., III
                                                        šolah
             programov


27
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                   Sabina Konc
                         2005- 2008
             UBB- okolje gradi              Bojana ZAVOLOVŠEK,             projekt se novembra
29.  mednarodna r.                zaključi se                 1., 2., 3. in 4.              II
             mostove                   Irena RAKOVEC ŽUMER             zaključi!
                         novembra 2008
   državna      TEKMOVANJE MLADI     Šolsko leto     Polona Maček, Natalija           povečati število
30.                                              2.,3.,4.,5.                 II
             PODJETNIK        2008/09       Majes                    udeležencev
   državna
31.           PROSTOVOLJSTVO      celoletni      Jana Jemec, prof.    2, 4, in 5.                 II
                                   Andreja Bogataj in
                                                         zadovoljstvo
                                   Draga Jan, ostali
                         Marec ali april                         udeležencev, boljši
32.  šolska       MATEMATIČNI tabor              profesorji matematike  1.,2.,3.,4.                 II
                         2009                              uspeh na splošni
                                   in profesor športne
                                                         maturi POM, ZI.
                                   vzgoje
   državna      Predraziskava PISA    š.l. .2008-09    P. Ogrizek, prof.    2., 3., 5.     več ključenih dijakov  II
33.
                         začetek februarja
                         09                               -boljše uvrstitve
   državna      ŠŠT rokomet                 P. Ogrizek, prof     2., 4., 5.                 II
                                                         -primerno obnašanje

             WKTO-AN10: Opinion    septembra 2008
                                   Janez Černilec,Sašo             - uspeh na splošni
35.  mednarodna     poll SUSTAINABLE     do konca junija               2.                     II
                                   Stanojev                  maturi & POM
             MOBILITY         2009
                                   Literaturhaus Graz
36.  mednarodna     Literaturwerkstatt    polletni                   2., 5.       Več udeležencev     II
                                   Vesna Arh
             Humanitarna akcija
                                                         zbrati več zamaškov
37.  šolska       zbiranja plastičnih   celo leto      Vesna Arh        2.                     II
                                                         kot lani
             ZAMAŠKOV
             E-TWINNING: Culture
                                   Janez Černilec,               število obiskov na
   mednarodna     project, Comparing the  celoletni                  2.3., 4., 5.                II
                                    Martin Frolik               naših spletnih straneh
             cultures of Karvina,


28
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
              Kranj and Niš

                                                       - število udeležencev
              Šolsko tekmovanje iz           Alenka Grmek,               glede na prejšnja leta
                         predvid. marca
   šolska        POSLOVNE                 Ljubomira Jazbec,    1, 2, 3., 4.   - boljši uspeh na    II
                         09
              MATEMATIKE                Viki Stare                splošni maturi POM,
                                                       ZI....)
                                                       zadovoljstvo
   šolska        ŠAHOVSKI Krožek    celoletni     Bojan Leskovar      2.                    II
                                                       udeležencev
                                                       Zadovoljstvo
              Šolsko matematično
                                                       udeležencev, uspeh
              tekmovanje KENGURU
   šolska                   marec 09     Metka Hegler       4., 5.      udeležencev na      II
              skupine B in C
                                                       regijskem in državnem
                                                       tekmovanju
                                                       zadovoljstvo
                         Oktober 2008-                        udeležencev
   šolska, državna   GEOGRAFSKI KROŽEK            Bojana Zavolovšek    1.2.,3.,4., 5.              II
                         majl 2009                          priprava raziskovalne
                                                       naloge
   šolska / državna /                                           boljše naloge in
                         Oktober 2008-   Bojana Zavolovšek
   mednarodna      TURISTIČNI KROŽEK                         2., 3.,4., 5.  stojnice z uporabo    II
                         april 2009     Natalija Majes
   raven                                                  znanj podjetništva
                                                       zadovoljstvo
              TEKMOVANJE DOSS-
                         Šolsko leto    Natalija Majes, Polona          udeležencev,
   mednarodna      dijaška oglaševalska                       2, .3., 4., 5.              II
                         2008/09      Maček                   povečanje števila
              scena Slovenije
                                                       udeležencev
                                                       - verčje zadovoljstvo
   državna /      SPODBUJANJE      Od september   Bea Poredoš,
                                                       udeležencev
   mednarodna      AKTIVNEGA       2008 do oktober  Bojana Zavolovšek,                         I, II
                                                       - boljši uspeh na
   raven        DRŽAVLJANSTVA     2010       Boris Mikolič      1,2.,3.,4.,.5.
                                                       splošni maturi,
29
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
             TEČAJ ANGLEŠKEGA   (oktober 2008 –
   šolška                            Karmen Brezovnik    3.,4.                  III
             jezika za sodelavce  maj 2009)
             Šolsko glasilo    januar – april
   šolska                            Irena Rakovec Žumer (  2., 4.     Izid vsaj ene številke  II
             PANORAMA       2009
                                                      boljši učni uspeh pri
             E-twinning      šolsko leto
   mednarodna                          Mira Hladnik      1., 2., 4.,5.  angleščini ter      II
             SHARING ENGLISH 1   (2008/2009
                                                      računalništvu
                                                      pridobivanje novih
                        prijava februarja
                                                      znanj s strokovnega
             LEONARDO DA VINCI   2008, trajanje
   mednarodna                          Mira Hladnik      1., 2., 4.   področja. Boljše bo   II
             projekt mobilnosti  najmanj do
                                                      tudi znanje tujega
                        konca 2011
                                                      jezika
                                                      Zadovoljstvo dijakov,
             Tekmovanje iz     September 2008
   šolska                            Daša Ravnikar      1.       uspeh konec šolskega   II
             ANGLEŠKEGA jezika   – Januar 2009
                                                      leta in na maturi
                                                      Napredek pri
   šolska       Joga         2008/2009      Petra Ogrizek      2.,3.,4., 5.               II
                                                      poznavanju joge
                                  Vesna Arh
   šolska, državna  zbiranje igrač    12.11.2008                 2., 4., 5.   število zbranih igrač  II.
                                  Viki Stare
                                                      ???? Dijaki razvijajo
                                                      gibalno kulturo,
                                                      poglabljajo
                                                      medsebojne
   šolska                  šolsko leto                         stike,spoznavajo
             PLANINSKI KROŽEK             Bojan Ančik       2,. 4., 5.                II.
   TRGOVSKA ŠOLA              (2008/2009                         naravne lepote, se
                                                      seznanjajo z
                                                      gorništvom in
                                                      spoznavajo nevarnosti
                                                      v gorah.
30
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                                             Število vpisanih novih
                            Od novembra
              Predstavitev naše šole              Viki Stare in                dijakov – v primerjavi s
   šolska                      2008 do                     5.                     II
              osnovnošolcem                   Alenka Grmek                prejšnjimi leti
                            februarja 2
                                                             Uspešnost podajanja
                            Januar – april
   šolska        STARI STARŠI IN VNUKI               Viki Stare         2.3., 4., 5.  računalniškega znanja   II
                            2009
                                                             dijakov
RANGIRANJE PROJEKTOV GLEDE NA PRIORITETO:
Razvoj šole, zavoda (npr. Športni , evropski oddelki...)
Vključevanje dijakov (interesne dejavnosti, krožki, tekmovanja...)
Osebno delo
USTAVLJENO
NI EVALVACIJE
SAMO NA EG


REALIZIRANA IZOBRAŽEVANJA PROFESORJEV

AKTIV:UČNO PODJETJE

IME IN PRIIMEK: Janez Černilec, Sašo Stanojev

                   Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Učno podjetje - praktično      19.11.2008 - 28.11.2008 13,45€  Ustanovitev, organizacija in poslo= Kvalitetnejše vodenje učnega podjetja
izobraževanje - nadaljevalni seminar                  vanje posameznih oddelkov
                                    učnega podjetja, izdelava sheme
                                    organizacije, usposobitev učiteljev
                                    za uvajanje in razvijanje sodobnih
                                    oblik izobraževanja, usposobitev
                                    za samostojno vodenje učnih podje=
                                    tij, spoznati novosti in navezovanje31
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                    stikov vodij učnih podjetij doma in
                                    v tujini in sejemske aktivnosti, uspo=
                                    sobitev za timsko delo, komunici=
                                    ranje in spozati poslovni bonton.
INFODOSS                  23.9.2008      150 €  Pripraviti dober oglaševalski izdelek Narediti kvalitetnejši TV oglas
                                    spoznati način ocenjevanja
                                    strokovne žirije, pridobiti informacije
SIRIKT 2009             21.4.2009 -25.4.2009        Predstaviti referat na konferenci    Seznaniti javnost z delom na EŠ Kranj
                                    SIRIKT

AKTIV:UČNO PODJETJE

IME IN PRIIMEK: Luka Zazvonil, Viktor Grašič
                   Trajanje seminarja   Cena                       Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja Cilji seminarja            izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Učno podjetje - praktično      19.11.2008 - 28.11.2008 13,45€  Ustanovitev, organizacija in poslo=  Kvalitetnejše vodenje učnega podjetja
izobraževanje - nadaljevalni seminar                  vanje posameznih oddelkov
                                    učnega podjetja, izdelava sheme
                                    organizacije, usposobitev učiteljev
                                    za uvajanje in razvijanje sodobnih
                                    oblik izobraževanja, usposobitev
                                    za samostojno vodenje učnih podje=
                                    tij, spoznati novosti in navezovanje
                                    stikov vodij učnih podjetij doma in
                                    v tujini in sejemske aktivnosti, uspo=
                                    sobitev za timsko delo, komunici=
                                    ranje in spozati poslovni bonton.

AKTIV: PROJEKTNO DELO


IME IN PRIIMEK: Janez Černilec, Sašo Stanojev, Luka Zazvonil, Klemen Urankar, Bojan Leskovar

                  Trajanje seminarja    Cena                       Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja          (od-do)         seminarja  Cilji seminarja            izboljšave bodo vpeljane v VIP)32
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                                          Boljše vodenje pri izdelavi projektnih nalog
Mentorji in mladinsko raziskovalno    14.11.08 - 16.01.09    5,63€   Uvajanje učiteljev-mentorjev za delo in
                     (enkrat v tem terminu
delo - uvajalni nivo           8 ur                 z mladimi raziskovalci, seznaniti jih  kvalitetnejše projektne naloge
                     strnjeno)               z organizacijo pogojev za
                                        učinkovito delo, kako motivirati
                                        mlade
                                        za sodelovanje, seznanjeni bodo
                                        z značilnostmi raziskovalne naloge,
                                        postopki, potekom raziskovalnega
                                        dela in predstaviti jim smernice
                                 Kotizacije
                                 ni, stroški
                                 prevoza,
SIRIKT                  Marec 09        no.


AKTIV: DRUŢBOSLOVNI

IME IN PRIIMEK: Bojana Zavolovšek

                     Trajanje seminarja   Cena                         Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja             (od-do)         seminarja   Cilji seminarja             izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Delo z učbenikom kot
poenostavitev pouka geografije                  4,47 evra  izmenjava izkušenj z rabo učbenikov   Ocenjevanje in preverjanje z učbenikom
                                        z rabo učbenika napraviti delo za
                                        učence
                     24.1.2009               aktivnejše in zanimivejše        Delo z učbenikom
                                                            ocenjevanje in preverjanje znanja z
                                                            učbenikom,
                                                            delo z učbenikom pri usvajanju nove učne
psihološki vidiki odnosa učitelj-šola-                                         snovi in ciljev,
starši                                                         domače naloge in učbenik
                                        psihološki vidik odnosa med šolo,
                     marec 2009, 24 ur    100 evrov  učiteljem in starši
                                                            boljše sodelovanje na relaciji šola starši
Seminar za zunanje ocenjevalce za
maturo                               0 evrov   rezultati mature, slabosti       bolši rezultati na maturi33
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                   jun.09

AKTIV: DRUŢBOSLOVNI

IME IN PRIIMEK: BEA POREDOŠ

                    Trajanje seminarja    Cena                           Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja            (od-do)          seminarja   Cilji seminarja              izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                        Seznaniti z novimi izsledki v sodobni
Izbrane teme iz sodobne zgod.     23. 10. 2008        5,55 EUR   zgod.                   Nova spoznanja vključiti v VIP
 Novejše raziskave zgodovine                           Seznaniti z novimi izsledki in pogledi
srednjega veka na Slovenskem      5. 2. 2009         7,35 EUR   na srednjeveško zgod.           Nova spoznanja vključiti v VIP
                    18. 9. 08 in še drugi           Seznaniti z novimi izsledki in pogledi
 Študijske skupine           datumi           93 EUR    na zgod                  Nova spoznanja vključiti v VIP


AKTIV: FRANCOSKI JEZIK II

IME IN PRIIMEK: Helena Jošt

                   Trajanje seminarja    Cena                         Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja Cilji seminarja               izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Letno slov.-franc.seminar; Brdo pri              ni kotizacije
KR                  11.9.-13.9. 2009     15 EUR    razvij.multikult.kompet.        uvajanje najsodob. EU oblik poučevanja
4. konfer SDUF Slov. druš. učit.                ni kotizacije
franc.                apr.09          30 EUR    strok. srečanje uč. franc.       posodobitev pouka

AKTIV: ANGL.JEZIK

IME IN PRIIMEK: Robertina Rozman, Helena Jošt, Tatjana Mizerit, Mira Hladnik, Lidija Lavtar

                   Trajanje seminarja   Cena                          Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)        seminarja    Cilji seminarja             izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                               Ni                           Boljši vpogled na maturo in pripravo
Izobr.zun.oc.na spl.maturi      od.aprila do maja 2009 kotizacije   Moderac.&standard.zun.oc.        dijakov nanjoNovosti stroke            21.,22.11.2008      7,86 eura   Seznanitev z novostmi pri        Pridobitev novih znanj v VIP tako za34
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                                       učitelje kot
                                    pouč.angl. v eg in spsš        dijake

Angl.didaktična delavnica     med 20.in 28.2.2009   20.41 eura  Pridobivanje novih          Pestrejše didaktične metode v VIP
                                    didaktičnih znanj

                                                       Pravilno reagiranje učitelja v konfliktnih
Uspešnejše poučevanje       med 17.in 19.4.2009   5,27 eura  Pomoč učitelju pri delu z       situacijah
in delo z vedenjsko                          vedenjsko težavnimi dijaki
težavnimi učenci v razredu
                                                       Uspešno in efektivno posredovanje v
Odgovorno državljanstvo,     med 22.1. in 21.3.2009 11,06 eura  Pomoč in nasveti pri         konfliktnih
mediacija in razvoj socialnih   med 13.2.in 21.3.2009        posredovanju             situacijah
kompetenc


AKTIV:MATEMATIKA

IME IN PRIIMEK: Metka Hegler

                 Trajanje seminarja   Cena                        Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)         seminarja  Cilji seminarja            izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                    Podati vsebinski okvir, ki omogoča
                                    dobro
                                    komunikacijo med učencem in
Komunikacija z učenci v razredu  1.4. 2009 - 8.4.2009    2,91€   učiteljem               Boljše in lažje delo v razredu
                 13.3.2009 - 21.3.2009
Vzdrževanje in vzpostavljanje   ali 17.4.2009 -           Opredeliti disciplinske probleme in
discipline            25.4.2009         15,62€   poizkati vzroke in rešitve zanje   Boljše in lažje delo v razredu

AKTIV: NEMŠČINA

IME IN PRIIMEK:Darja Fuchs

                 Trajanje seminarja   Cena                        Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)         seminarja  Cilji seminarja            izboljšave bodo vpeljane v VIP)
35
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                     naučiti oblikovati učne liste s
                                     pomočjo interneta,
                                     delo z računalnikom pri pouku
Multimedia Fuhrerschein      okt. do jan.        80 €    nemščine
seminar za poklicno maturo             jan.09         pokl. matura             izpeljava ustne poklicne mature
seminar za mentorstvo
študentom,jan. do febr. 2009                 9,90 €   postati mentor
                                     posodobiti pouk jezikov na evropski  dijaki dobijo dokazila o znanju jezika na
evropski jezikovni listovnik                       ravni                 mednarodni ravniAKTIV: PMA IN STA

IME IN PRIIMEK: LJUBOMIRA JAZBEC, ALENKA GRMEK

                   Trajanje seminarja    Cena                         Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja   Cilji seminarja            izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Kalkulacije in načrtovanje v     8 ur                  spoznati način in pomen spremljanja
gostinstvu              1.11.-30.11.2008     5,82 EUR    stroškov ter vpliv na ceno       Uporaba novih načinov kalkulacij pri PMA
                   16 ur                  seznanitev z osnovnimi tehnikami
 Sodelovalno-kooperativno učenje   17.4.2009-25.4.2009   7,62 EUR    sodel. učenja              uporaba tehnik sodel. učenja v VIP

AKTIV: KNJIŢNIČARSTVO

IME IN PRIIMEK: JULIJANA PREVC
Naslov seminarja        Trajanje seminarja (od- Cena         Cilji seminarja             Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
                do)           seminarja                          izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Kongres šolskih knjižničarjev    16. do 18. oktobra 2008  190 EUR   kurikul, vseživljenjsko učenje     uresničevanje kroskurikularnih ciljev
Slovenije
Študijske skupine          naknadno          30 EUR   Novosti                 Izvajanje novosti v knjižnici
Slovenski knjižni sejem       december          20 EUR   Novosti                 Večji izbor naj, knjiž. gradivaAKTIV: UPRAVNO POSLOVANJE

IME IN PRIIMEK: Jasna Zazvonil


36
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                  Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja          (od-do)         seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
dve študijski skupini za upravno
poslovanje cpi           (naknadno po potrebi)


AKTIV: PRAVO

IME IN PRIIMEK: Polonca Petek
                                                      Ocena pričakovanih učinkov
                  Trajanje seminarja   Cena                      ( kakšne izboljšave bodo vpeljane v
Naslov seminarja          (od-do)         seminarja  Cilji seminarja           VIP)
Domovinska in državljanska vzgoja 27.1-28.2        6 EUR    Spoznati nove načine poučevanja   Uporaba novih pristopov poučevanja
Vzgoja za odgovornost, medkulturni
dialog               1.11.-31-1-2009     12 EUR   Spoznati nove načine poučevanja   Uporaba novih pristopov poučevanja


AKTIV: ŠPORTNA VZGOJA

IME IN PRIIMEK: Šmid Bojan

Naslov seminarja          Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
                  (od-do)         seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                               150eur
Mednarodna športna šola      27.5. – 30.5.2009     +120eur  spopolnjevanje profesorja
                  Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja          (od-do)         seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                              150 EUR +  Seznaniti športne pedagoge z     Večja motivacija učitelja in dijakov novi
Mednarodna športna šola      27.5.-30.5. 2009      120eur  novostmi na vseh področjih     športi
                                    Iskanje možnosti za vključevanje
                                    slovenskih šol v mednarodne
                                    projekte


IME IN PRIIMEK: Petra Ogrizek
                  Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja          (od-do)         seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Skoki na mali prožni ponjavi          26.9.2008  37,51eur  naučiti se novosti, metodike    Izboljšava metodike dela na urah.
                              Dnevnica,  mala prožnja ponjava je za dijake37
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
                                  prevoz  zanimiva, imamo jo na EG in ET
                                (gremo trije
                                profesorji).
                                30,89 eur,
                               tri dnevnice,
                                dve nočitvi,
                                   tri
                                smučarske
                                  karte,
                                  prevoz
                                  (pred
                                  dvema
Novosti v metodiki učenja alpskega                letoma je
smučanja v okviru zimskih športnih                 bilo to
dni in šol v naravi na osnovi                   približno uporaba novo pridobljenih znanj na    Izboljšava metodike dela na taboru in
primerov iz prakse          17.3. – 19.3.2009     200 eurov). športnih dnevih in zimskem taboru      boljši prikaz vaj dijakom.
                                       šport se hitro spreminja, biti v toku s
                   ali                   časom
                   24.3. – 26.3.2009           biti kakovosten pri poučevanju
V primeru, da slednji seminar odpade,se bom udeležila seminarja iz plesa ali joge, ker sta tudi zelo uporabna pri posredovanju znanja za dijake.

IME IN PRIIMEK: Boštjan Kalan
                   Trajanje seminarja    Cena                           Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja   Cilji seminarja              izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                113,51   Seznaniti športne pedagoge z        Večja motivacija učitelja in dijakov novi
Fitnes v šoli            6.11.-8.11. 2008      EUR    novostmi na vseh področjih         športi
                                                            Večja motivacija učitelja in dijakov novi
Badminton              6.4 - 8.4. 2009      100 EUR   naučiti se novosti, metodike        športi

IME IN PRIIMEK: Robert Kaštrun
                   Trajanje seminarja    Cena                           Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja           (od-do)         seminarja Cilji seminarja                izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                               150 EUR + Seznaniti športne pedagoge z          Večja motivacija učitelja in dijakov novi
Mednarodna športna šola       27.5.-30.5. 2009      120eur novostmi na vseh področjih           športi
                                    Iskanje možnosti za vključevanje
                                    slovenskih šol v mednarodne
                                    projekte38
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

Skoki na mali prožni ponjavi           26.9.2008  37,51eur  naučiti se novosti, metodike     Večja motivacija učitelja in dijakov
                                     mala prožnja ponjava je za dijake
                                     zanimiva, imamo jo na EG in ET

IME IN PRIIMEK: Anţe Štucin
                 Trajanje seminarja     Cena                       Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)          seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
Skoki na mali prožni ponjavi           26.9.2008  37,51eur  naučiti se novosti, metodike     Pričakujem veliko dobrega
                                     mala prožnja ponjava je za dijake
                                     zanimiva, imamo jo na EG in ET
Športno plezanje v šoli      15.5.- 17.5. 2009      37,5 EUR  spopolnjevanje profesorja      Pričakujem veliko dobrega

IME IN PRIIMEK: NINA MAKUC

              Trajanje seminarja        Cena                       Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja      (od-do)              seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
PSIHOLOŠKI VIDIKI ODNOSA                   110 € + 30  Prilagoditev na nove situacije,   Boljše razumevanje učencev in s tem
ŠOLA-STARŠI-UČENEC-UČITELJ 24.-26.11.2008          €      izboljšati komunikacijo z učenci   kvalitetnejše delo
                                     Usposobiti učitelje, za ustrezno
                                     podajanje vsebin predmeta,
                                     opredeljenih v veljavnem učnem
PROGRAM IZ PLESA         11.-13.12.2008       0 € + 30 €  načrtu.               Osvežiti in poglobiti znanje plesaAKTIV: INFORMATIKA

IME IN PRIIMEK: Janez Černilec, Nevenka Đenadič, Bojan Leskovar, Klemen Urankar, Lika Zazvonil, Jana Jemec

                 Trajanje seminarja     Cena                       Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)          seminarja  Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                     Osvežitev in posodobitev znanja iz
                                     informatike. Demonstracija uporabe
Uporaba spletne učilnice,     10.10.2008          30,51 €  e-gradiv s področja         Boljše vodenje pri urah informatike in
                                     programiranja. Način izvajanja
interaktivnih gradiv, kvizov in  24.10.2008 -              poučevanja začetnega tečaja iz
wikijev              22.5.2009                programiranja. Uporaba kvizov in   kvalitetnejša uporaba interaktivnih gradiv
                 Ljubljana                interaktivnih gradiv.39
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

AKTIV: MATEMATIKA

IME IN PRIIMEK: Mateja Valjavec

                 Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)        seminarja   Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                   Seznanjanje s pogledi na
Vzdeževanje in vzpostavljanje                     vzpostavljanje in vzdrževanje
discipline            13.3. – 21-3 2009   15,62 €   discipline             Boljše vodenje pri urah
Komunikacija z učenci v razredu  1.4. - 8.4.2009    2,91 €    Izboljšanje komunikacije z dijaki

AKTIV: EKONOMIJA

IME IN PRIIMEK: Miro Zelnik, Alenka Jensterle, Damjana Furlan Lazar

                 Trajanje seminarja   Cena                      Ocena pričakovanih učinkov ( kakšne
Naslov seminarja         (od-do)        seminarja   Cilji seminarja           izboljšave bodo vpeljane v VIP)
                                                      novi poslovni praktični primeri in
Študijske skupine                           Seznanjanje s pogledi in novostmi  različni načini skupinskega dela v VIP
40
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

Poročilo o delu strokovnega aktiva
_______FRANCOSKI JEZIK______________Vodja aktiva : _____HELENA JOŠT ______

Člani strokovnega aktiva :
HELENA JOŠT


Datum: _____09.07. 2009____

OCENA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN KOMENTAR UČINKOV:

V letošnjem letu se je prof. H.. Jošt udeležila :
letnega francosko slovenskega seminarja na Brdu pri Kranju v mesece septembru 2008.
poudarek je bil spet na uporabi nove informacijske tehnologije pri pouku francoskega
jezika in poudarjanju medkulturnega dialoga in kulturne sestavine učenja francoščine
otvoritve 4.konference SDUFa (Slovenskega društva učiteljev francoščine), ki je potekal
dne 04.04. 2009 v prostorih Ekonomske gimnazije Kranj.

Planirani seminar »Odgovorno državljanstvo – mediacija – razvoj socialnih kompetenc«, ki
je bil planiran za začetek meseca aprila pa je bil s strani prireditelja žal odpovedan.

ANALIZA IZBRANEGA MERLJIVEGA CILJA:
Nadaljevali smo lansko š.l. zastavljene ukrepe za dvig doseženih ocen znanja za 10%.

PRIMERJALNA ANALIZA OCEN Oddelek 4A
      A     B     C           D
      2005-06  2006-07  2007-08        2008-09    A/D     C/D
Gende   4     3     4           4       0%      0%

Ocena dijakinje v primerjavi s poprejšnjim š.l. se ni spremenila, lahko bi rekli da je ostala
na ustaljenem nivoju, tako da cilj dvig ocene za nadaljnjih 10% ni bil dosežen.

REALIZACIJA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI :

Dijakinja Ajda Gende iz oddeleka 4A je skupaj z dijakinjo Majo Košit iz 4.C oddelka
sodelovala na prireditvi 10.000 francoskih in evropskih pripravnikov, ki je potekal 2. in 3.
oktobra v Parizu. Stroške udeležbe s strani Slovenije so krili MZŠŠ, CPU in Evropski
socialni sklad , potovanje pa je s strani naše koordinirala kolegica prof. Gabrijela Jošt v
okviru pouka smo si ogledali film Jean-Peirre-a Jeunet-a, »Amélie«, s festivala festivalu
LIFFE v LJ s prezentacijo dijakinje A. Gende smo sodelovali na informativnih dnevih SPSŠ
pri pouku smo aktivno delovali v smislu smernic projekta »SIQ – Kakovost za prihodnost«
za dvig kakovosti pouka in zadovoljstva udeležencev kot aktiv smo bili vključeni v
aktivnosti pri zunanji presoji za obnovitev certifikata za kakovost dne 11.5.2009


41
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
novembra 2008 smo se aktivno vključili v projekt MŠŠ Mesec širjenja e-gradiv
(gradivo       dostopno       na       http://239.gvs.arnes.si/ucilnica-
ekonomc/mod/resource/view.php?id=339 )
tudi sicer smo v največji možni meri imeli pouk s pomočjo novih tehnologij : računalnika,
uporabo e–gradiv, spletnih učilnic in letos na novo interaktivne table. Računalnik nam
omogoča boljšo predstavnost pri dijakih ter boljšo simulacijo resničnih življenskih situacij,
kar seveda vodi k bolj učinkovitemu poučevanje.
Objavili smo prispevek na prenovljene spletne strani SPSŠ v zvezi z zgoraj navedenim
potovanjem dijakinj v Paris - žal smo pri tem naleteli na določene tehnične prepreke, kar
je onemogočilo popolno realizacijo načrtovanega.

V oddelku 4A, kjer sem poučevala tako angleščino kot francoščino , smo z dvojezično
predstavitvijo dijakinje A. Gende izvedli smo eno uro uri medpredmetnega povezovanja :
angleščina –francoščina . Tudi sicer smo se pri pouku zelo velikokrat posluževali prednosti
istočasnega učenja francoščine in angleščine, ki se je zaradi zelo velike leksične
prekrivnosti obeh jezikov izkazalo za zelo učinkovito .

ZAKLJUČNE MISLI:
Z letošnjim šolskim letom – žal – zaključujemo poučevanje francoskega jezika na EPSŠ /
ETŠ.
V teh osmih letih se je francoski jezik za večino učencev pokazal kot zelo trd oreh in je bil
izbrani predpisani učbenik za ta nivo dijakov bistveno pretežak. Za premagovanje te
ovire je bilo zbrano in narejeno ogromno lastnega gradiva, ki pa žal ostaja malo
uporabljen oz. neuporabljen. Prav tako pa se je nabralo tudi ogromno izkušenj, kako bi
bilo ta pouk možno ciljno bolje orientirati. Pritem se je – žal šele - zadnje leto ponudila
možnost uporabe novih IT, kar bi tudi bistveno olajšalo podajanje in sprejemanje učnih
vsebin.
Škoda, da tej »tržni niši« nismo posvetili več pozornosti, saj bi zlasti v teh demografsko
»sušnih« letih, le-ta lahko predstavljala (sicer skromen a vendarle ) dodaten zaposlitveni
potencial.
Menim, da bi morali bolje izkoristiti strateško usmeritev Republike Francije, da načrtno
širi poučevanje svojega jezika po svetu in različne institucije, ki so v Sloveniji v ta namen
prisotne. Žal sem bila v tem mnenju osamljena. No, mogoče vendarle še ni vse zamujeno,
vsekakor pa bo zdaj v obdobju recesije in demografskega upada to bisveno težje, če ne
nemogoče.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA POSLOVNE MATEMATIKE

V petek, 17. aprila 2009, je na Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru potekalo državno
tekmovanje iz znanja poslovne matematike za srednje strokovne in tehniške šole.

Na tekmovanju je bilo prijavljenih 28 dijakov. Dijakinja Katja Jenšterle iz 3.a razreda,
program ekonomski tehnik, se je odlično uvrstila in osvojila srebrno priznanje.

                      Vodja aktiva za poslovno matematiko
                         Ljubomira Jazbec, prof.
42
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ POSLOVNE MATEMATIKE

Šolsko tekmovanje iz poslovne matematike je potekalo v sredo, 11. marca 2009 po vsej
Sloveniji. Dijaki naše šole, in sicer Katja Jenšterle, Asmir Kenjar, Jurij Turk so pokazali
veliko znanja in osvojili BRONASTO PRIZNANJE.

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ POSLOVNE MATEMATIKE
(11.03.2009)

        1.mesto    Jurij Turk          3.a       bronasto
                                     priznanje
        2.mesto    Katja Jenšterle       3.a       bronasto
                                     priznanje
        3.mesto    Asmir Kenjar         3.b       bronasto
                                     priznanje

Vodja aktiva za poslovno matematiko
Ljubomira Jazbec, prof.

POMLADNI DAN 2009- PREDAVANJE »ŠTUDENTI IN BANKA«

Pomladni dan ni osredotočen samo na poznavanje Evropske Unije in njenih institucij,
ampak tudi na povezovanje šole z okoljem.
Pomembna dejavnost, ki jo spodbujamo, je obisk oseb iz slovenskega gospodarstva.
V okviru projekta Pomladni dan 2009, v petek, dne 20.3. 2009, smo za dijake zaključnih
letnikov organizirali predavanje na temo »Študenti in banka«.
V goste smo povabili predstavnike NLB, ki so nam doživeto in z različnih zornih kotov
predstavili namensko varčevanje mladine, študentski račun, študentska posojila ter
podobno….
V drugem delu je za dijake sledil domiseln kviz o predavani bančni problematiki ter
simbolične nagrade za presenečenje.
S pomočjo predstavnikov NLB so dijaki dobili praktično razlago bančne problematike,
svetovanje in življenjske napotke, ki bodo dijakom v študentskih letih prišli še kako prav.

                            Vodja aktiva PMA in STA
                            Ljubomira Jazbec, prof.

ŠTUDENTI IN BANKA
(poročilo dijakinj o predavanju iz 4.č)

»Če študent na rajžo gre, jupajdi, jupajda, penez nima nič kraj se jupajdijaja.«
Že naši predniki so vedeli, da študent potrebuje denar, a ga mu ponavadi primanjkuje.
Ker pa to vedo tudi profesorji na Ekonomsko-trgovski šoli Kranj, so za zaključne letnike
pripravili predavanje, na katerega so povabili predstavnike NLB Skupine.
Pomladni dan, ki je potekal v petek 20. 3. 2009, je idealen dan, da se bodoči študenti
poučimo o možnostih varčevanja in delovanju NLB Skupine.43
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
Najprej nas je gospa Cvetka Vrhovec (vodja prodaje v NLB) na kratko nagovorila in
popeljala naše misli v svet bančništva. Ker pa je vsako stvar treba začeti na začetku, je tudi
gospa Snežana Jovanović ( vodja poslovalnice v Kranju) najprej predstavila pot denarja od
blagovne menjave do elektronskega denarja, ki ga poznamo danes.
Najprej so ljudje menjali blago za blago, kmalu pa so kot menjalni posrednik začeli
uporabljati redke kovine, ki so se nato spremenile v kovance. Ker pa kovanci v velikih
količinah postanejo težki, jih je delno nadomestil papirnati denar oz. bankovci, nato pa
knjižni denar.
Dandanes pa že veliko ljudi uporablja elektronski denar, saj je bolj okreten in vse stvari
lahko praktično plačujemo iz domačega naslanjača.
Povedala pa je tudi, da so prve banke nastale v 17. in 18. stoletju, sodobno bančništvo pa
se je začelo v Italiji ob koncu srednjega veka. Kot vemo, vsaka beseda od nekod izhaja in
tako smo izvedeli, da beseda banka izhaja iz besede banca, kar pomeni miza, beseda
bankrot pa iz besed banca rotta – razbita miza.
Laiki pa večkrat delavce v banki poimenujemo bankirji, kar pa smo izvedeli, da prav
gotovo niso, saj je bankir lastnik banke.
Kot zadnje pa smo od gospe Snežane izvedeli še, da se NLB ukvarja s bančništvom,
leasingom, trgovanjem, financiranjem, itd. in da so njihove vrednote: zaupanje, tradicija in
odličnost.
Skupaj z gospo Petro (bančna referentka ) in gospodom Albinom(bančni referent ) pa
smo se preselili v sedanjost. Ker je nas, bodoče študente, še vedno mučilo vprašanje, kako
privarčevati nekaj denarja, sta nam ta dva končno znala na to odgovoriti. Rešitev je več.
NLB Varčevalni račun za mlade in NLB Varčevanje mladih, še vedno pa je najbolj priljubljen
NLB Študentski račun (ŠTR). Odpremo ga lahko, ko postanemo polnoletni. Z odprtjem si
pridobimo BA Maestro kartico za poslovanje v Sloveniji in tujini, na kateri je 200 € limita.
Uporabljamo jo lahko tudi kot plačilno kartico. Znano pa je, da smo študenti vedno preveč
zasedeni, zato nam pri lažjem poslovanju pomagajo različne poti do poslovalnic NLB in
sicer: NLB Klik za vse računalniške privržence, NLB Moba za vse tiste, ki so bolj domači z
mobitelom, NLB Teledom in pa Varnostno SMS sporočilo, da vedno vemo, koliko denarja
je na našem računu.
Če pa se kljub vsem možnostim varčevanja zgodi, da nam zmanjka denarja, nam NLB
omogoča tudi kreditiranje.
Imetniki NLB Študentskega računa lahko dobimo NLB Študentski kredit in NLB Kredit na
osnovi varčevanja mladih, ki ju lahko porabimo za kar koli ter NLB Kredit za zavarovanje,
šport in znanje in NLB Kredit za študij.
Da pa ne bi mislili, da so bančni delavci vedno resni, so nam pripravili kviz. Devet
kandidatov se nas je podalo v boj. Vsak je dobil po eno vprašanje iz bančništva. Ker pa
smo bodoči ekonomisti in ker so nam predavatelji odlično vse predstavili, smo z malo
truda na vsa zastavljena vprašanja odgovorili pravilno. V tekmovanju pa vedno velja
načelo važno je sodelovati in ne zmagati, je to veljalo tudi tokrat, zato smo si vsi
tekmovalci prislužili lepe nagrade NLB Skupine.
Ob zaključku pa smo vsi udeleženci prejeli diplomo o uspešnem sodelovanju na bančni
maturi.
Predavateljem pa smo v zahvalo za njihov trud podarili šopke prvih znanilcev pomladi, kot
se za Pomladni dan na Ekonomsko-trgovski šoli spodobi.
                           Majda Košir in Anja Pičman, 4.Č
                           mentorica: Ljubomira Jazbec, prof.


44
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

POROČILO AKTIVA ZA RAČUNOVODSTVO, MATERIALNO IN FINANČNO
KNJIGOVODSTVO

Usklajeno smo poučevali vsi učitelji računovodstva. Motivirali smo dijake, da so z veseljem
hodili k pouku in poslušali razlago ter ob nejasnostih tudi kaj vprašali. Udeleževali smo se
študijskih skupin iz predmeta računovodstvo. Dosegali smo dobre rezultate pri kontrolnih
nalogah in pa ob zaključevanju ocen konec šolskega leta. Sodelovali smo z aktivi katerih
predmeti se povezujejo z računovodstvom, materialnim in finančnim knjigovodstvom.
Seznanjali smo se z novostmi na tem področju. Udeleževali smo se predavanj in
seminarjev v zvezi z novostmi na področju računovodstva, materialnim in finančnim
knjigovodstvom. Upoštevali smo minimalne standarde za ta predmet. Izdelali smo grobi
in fini kurikul za module iz tega področja. Izdelali smo načrt ocenjevanja za vse letnike in
vse programme.

Kranj, 18.6.2009                Vesna Jenko

POROČILO O DELU UČBENIŠKEGA SKLADA

V tekočem šolskem letu smo aktivnosti, določene s Pravilnikom o upravljanju učbeniških
skladov , izvajali po predlaganem razporedu in v skladu z načrti, ki smo si jih zastavili na
začetku šolskega leta.
Izposoja je potekala po predvidenem načrtu in brez zapletov. Dijakom smo izposodili
preko 4700 učbenikov. Za izposojo se je odločilo 530 posameznikov, kar je preko 81% vseh
dijakov naše šole.

PODATKI O ŠTEVILU DIJAKINJ IN DIJAKOV v šolskem letu 2008/2009

     Letnik  Št. vseh dijakov   Št. dijakov, ki si izposojajo učbenike
     1.    147         143
     2.    150         122
     3.    163         132
     4.    154         108
     5.    39          25
     Skupaj  653         530

V mesecu oktobru smo izpolnili Vprašalnik o učbeniškem skladu za šol. leto 2008/09 in ga
posredovali Ministrstvu za šolstvo in šport.
V mesecu maju smo izdelali zbirne sezname učbenikov iz Kataloga učbenikov za vse
razrede in programe za šol. leto 2009/10 ter ga posredovali Ministrstvu. Oblikovali smo
tudi obvestila za starše in dijake o potrebnih učbenikih in drugih pripomočkih za šol. leto
2009/10 ter možnostih izposoje iz učbeniškega sklada in višini izposojevalnine.

                  Skrbnici učbeniškega sklada:
                  Julijana Prevc, univ. dipl. zgod.
                  Dnuška Petek, univ.dipl.ekon.
45
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009

KNJIŽNIČARSKI AKTIV

   1. INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO
1.1 Nabava gradiva
Knjige smo naročali v skladu s potrebami, naročili učiteljev, učnimi načrti in po finančnih
možnostih. Pri veliki in kakovostno različni ponudbi je potrebna selekcija ponujenega
gradiva.
Na Ekonomsko trgovski šoli je bil poudarek na nabavi gradiva za projektne naloge s
področja ekonomije in vodenja ter organizacije.

1.2. Strokovna obdelava knjižničnega gradiva
Obdelava knjižničnega gradiva je potekala v sistemu Cobiss. V sistem Cobiss smo vnesli
3.450 enot (346 novih enot, približno 1.604 enot gradiva Gradbeno storitvene šole in
približno 1.500 enot bivše Srednje trgovske šole). Na slednji smo odpisali 2.216 enot
gradiva.
- Oprema, ureditev in postavitev knjižničnega gradiva
Preselili smo vso aktualno knjižnično gradivo Srednje trgovske šole na C. Staneta Žagarja
33.
Nova oprema: računalnik, monitor in knjižni regali.
Knjižnica je pridobila tudi nov prostor – bivšo učilnico 02.

- Neposredno urejanje spletnih strani
Knjižničarka je dobila geslo s katerim lahko sama ureja spletne strani.

  2. PEDAGOŠKO DELO
Knjižničarka je nudila dijakom in strokovnim delavcem šole pomoč pri iskanju informacij in
jih motivirala za branje tako leposlovja kot strokovnega gradiva.
Bibliopedagoški pouk je bil izveden v učilnici, ker je knjižnica premajhna za njegovo
izvedbo. Knjižničarka je potrebno gradivo prenesla v učilnico.
Prireditev
V mesecu maju smo organizirali predavanje o Japonski.
Razstava
V vitrini poleg knjižnice smo postavili razstavo fotografij, ki prikazujejo dogodke na šoli.
Kviz
Obiskovalci knjižnice so lahko reševali knjižni kviz. Mesečno smo izžrebali nagrajence, ki
so prejeli knjižno nagrado.


   3. SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE
-  pri nabavi gradiva sodelujejo vse vodje aktivov, ki so tudi člani knjižničnega aktiva.
   Večinoma je komunikacija potekala preko e-pošte.
-  na konferencah

  4. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
 Udeležba z referatom na Kongresu šolskih knjižničarjev (Radenci: oktober 16. – 18.
oktober 2008)46
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009


  5. DRUGE NALOGE
- sodelovanje pri projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja
- sodelovanje v izpitnih komisijah
                            Knjižničarka
                        Julijana Prevc, univ. dipl. zgod.

ŠOLSKI SKLAD ESIC KRANJ

Šolski sklad ESIC Kranj je pravni naslednik šolskega sklada Ekonomske šole Kranj. Ob
pripojitvi Srednje trgovske šole Kranj se je v šolski sklad ESIC Kranj pripojil tudi šolski sklad
STŠ Kranj.

Vsaka organizacijska enota ESIC Kranj, ki ima dijake, ima svoj šolski sklad, ki ga vodi
upravni odbor. V upravnem odboru šolskega sklada ESIC Kranj so predstavniki dijakov,
staršev in delavcev šole, profesorjev.

Upravni odbor šolskega sklada ESIC Kranj letno sprejme natančen program in načrt
porabe in ga tudi spremlja.

Osnovni namen in dejavnosti šolskega sklada so:
   delo z nadarjenimi in ustvarjalnimi dijaki,
   povezovanje šole z okoljem,
   raziskovanje uvajanja sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v šolo,
   prenos znanja iz seminarjev in drugega izobraževanja v šolsko prakso,
   izdajanje glasila, učbeniških (izobraževalnih in raziskovalnih) gradiv,
   organizacijske, raziskovalne in druge storitve s področja različnih dejavnosti, ki
   omogočajo razvoj in promocijo šole,
   izboljšanje materialnih pogojev dela na šoli.

Sredstva za delovanje šolskega sklada se zberejo s prostovoljnimi prispevki staršev
dijakov, sponzorjev oz. donatorjev. Višino prispevka določi svet zavoda. V šolskem letu
2008/09 je bila višina prispevka 25€. Del sredstev je namenjen samo dijakom oz.
dejavnostim posamezne šole, del sredstev pa je namenjen vsem dijakom oz. dejavnostim
centra.
Zbrana sredstva se porabijo za:
   delno kritje stroškov za vzdrževanje učne tehnologije,
   delno kritje stroškov fotokopiranja,
   delno kritje stroškov dela mentorjev krožkov in drugih izvenšolskih dejavnosti,
   pokritje stroškov raziskovalne dejavnosti dijakov,
   pokritje stroškov tekmovanj,
   izboljšanje materialnih pogojev dela.

Kranj, avgust 2009              Zapisala predsednica upravnega odbora
                       šolskega sklada EŠ v šolskem letu 2008/2009:
                       Tanja Ahčin, prof.47
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009


DEJAVNOSTI PUZ-a ADMINISTRATOR

     izdelava izvedbenega kurikula za šolsko leto 2008/09
     načrtovanje, izvedba, spremljanje in evalvacija 2 projektnih tednov
     zbiranje in posredovanje poročil in izdelkov projektnih tednov za objavo na spletni
     strani
     oblikovanje medpredmetnih povezav pri projektnih aktivnostih
     sprotno preverjanje ustreznosti izdelanih grobih in finih kurikulov in njihova
     realizacija v praksi
     preverjanje realizacije medpredmetnega povezovanja
     pregledovanje osebnih izobraževalnih načrtov
     ugotavljanje uspeha dijakov in sprejemanje ukrepov za izbolšanje uspeha
     popravljanje in izdelava novih kurikulov ter katalogov znanj že izdelanih kurikulov
     in izdelava novih kurikulov in katalogov za ure odprtega kurikula za šolsko leto
     2009/10
     sprejemanje ukrepov za dijake, ki ne dosegajo 85 % prisotnosti pri pouku
     (dopolnilne dejavnosti, ki jih enotno oblikujejo strokovni aktivi)
     sprejemanje sklepov s področja ocenjevanja znanja ob zaključevanju šolskega leta
     priprava na dopolnilne izpite (poenotenje vprašanj po aktivih in točkovniki…)
     sprejem sklepa o dopolnilnih izpitih
     sklepanje v zvezi s tekočo problematiko dijakov
     sklepanje o napredovanju dijakov z nms-ji (individualno)
     priprava na redni inšpekcijski nadzor
     načrtovanje projektnih tednov za šolsko leto 2009/10

                          Operativni vodja PUZ-a administrator
                          Olga Jarc


POROČILO O DELU PUZ-ov PTI EKONOMSKI TEHNIK IN SPI TRGOVEC (na
lokaciji Župančičeva 22)

Zaradi majhnega števila dijakov in profesorjev na dislokaciji sta se oba PUZ –a sestajala
istočasno. Na sestankih smo obravnavali podobno tematiko v obeh PUZ –ih. Po združitvi
šol se je PUZ za program ekonomski tehnik PTI priključil enakemu PUZ – u na lokaciji C.
Staneta Žagarja.
Oba PUZ – a sta v šolskem letu 2008/09:
   pripravila načrta ocenjevanja znanja,
   izdelala osnovna izvedbena kurikula za šolsko leto 2008/2009,
   oblikovala medpredmetne povezave in se o njih sproti dogovarjala,
   preverjala ustreznosti izdelanih grobih in finih kurikulov, sledila njihovi
   realizaci v praksi in pripravila pripombe za izboljšave,
   spremljala izvedbo delovne prakse,
   pripravila, usklajevala in načrtovala kurikule za šolsko leto 2009/10,48
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola
Analiza učinkovitosti dela 2008/2009
     izdelala kurikule ter kataloge znanj za ure odprtega kurikula za šolsko leto
     2009/10,
     sprejemala ukrepe za dijake, ki ne dosegajo 85% prisotnosti pri pouku (dopolnilne
     dejavnosti, ki jih enotno oblikujejo strokovni aktivi),
     ugotavljala uspeh dijakov in sprejemala ukrepe za izbolšanje uspeha,
     odločala o napredovanju posameznih dijakov,
     določala osebne izobraževalne načrte dijakov,
     odločala o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznih dijakov (številu in
     obsegu),
     odločala o načinu ponavljanja letnika posameznih dijakov po predhodnem mnenju
     staršev,
     se pripravljala na redni inšpekcijski nadzor,
     ugotavljala dosežene zmožnosti dijakov, ki ne zaključijo izobraževanja,
     izvajala druge naloge, določene s pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in
     srednjem strokovnem izobraževanju ter šolskimi pravili.
49

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:269
posted:6/1/2010
language:Slovenian
pages:49