Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

DE TOEKOMST VAN DE ZORG by hkn69139

VIEWS: 5 PAGES: 1

									       UITNODIGING


ZorgZwaartePakketten (ZZP), Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), geclusterd wonen? Weet u de weg nog in Zorg-land? Bestaat de
thuiszorg alleen nog maar uit schoonmaken? Bestaan zorgcentra straks nog
wel? Is het met de toenemende vergrijzing allemaal nog wel te betalen?
Vragen, waarmee wij kunnen worden geconfronteerd. En treft het ons niet
persoonlijk, dan misschien onze ouders, partner. Kortom, hoe ziet de
toekomst van de zorg eruit?

Daarom nodigen wij u uit om ons Politiek Café te bezoeken met als thema:
DE TOEKOMST VAN DE ZORG
Als gastspreekster hebben wij bereid gevonden:

              Anouchka van Miltenburg,
              Tweede Kamer-lid voor de VVD.

              Zij zal ons informeren over de laatste
              ontwikkelingen in Den Haag op het
              terrein van de zorg.

              Natuurlijk is er weer volop ruimte voor
              discussie. Wij stellen uw aanwezigheid
              zeer op prijs. I.v.m. de organisatie graag
              aanmelden alleen via het e-mailadres:
              politiekcafe@vvdoisterwijk.nl


       maandag 22 februari 2010
      Den Boogaard, St. Jansplein 5, Moergestel
        Aanvang: 20.00 uur
             (zaal open: 19.30 uur)

								
To top