Docstoc

TITEL - PowerPoint

Document Sample
TITEL - PowerPoint Powered By Docstoc
					CORPORATE
COMMUNICATIE

   Patrick Vyncke
        UGent
 CORPORATE en MARKETING-
   COMMUNICATIE
 Marketingcommunicatie  : selling the
 product
 Corporate communicatie : selling
 the company (creatie van goodwill
 bij alle stakeholders)

 Relatie:branded, endorsed,
 monolithic
 What was it that you wanted to sell
 me ?
      MARKETING-
     COMMUNICATIE
 Reclame
 Sales promotion
 Direct marketing
 Winkelcommunicatie
 Beurzen en tentoonstellingen
 Sponsoring
 Product placement
 Etc.
      CORPORATE
     COMMUNICATIE
 Media relations
 Public relations
 Public affairs / lobbying
 Interne communicatie / employee
 relations
 Arbeidsmarktcommunicatie
 Investor relations
 Corporate advertising
 Sponsoring
 Advocacy advertising, milieu-
 communicatie
  CORPORATE IDENTITY
  CORPORATE IMAGE
 CORPORATE REPUTATIE
 Corporate identity en de CI-mix
 Corporate image

 Corporate reputatie Voordelen

 Reputatieprogramma’s
       DEFINITIE
     = de zelfpresentatie van
 Identity
 een onderneming, de wijze waarop
 het bedrijf zich profileert, haar
 persoonlijkheid blootgeeft
 – Functioneel: producten en processen
 – Emotioneel: visie, waarden, cultuur
 Eenpositieve identity is waarden-
 congruent met de verschillende
 stakeholders
       DE CI-MIX
 Symbolen: van logomotion naar
 bindmiddel (corporate design)
 Gedrag: meest fundamentele

 Communicatie: strategisch
 makkelijkst inzetbaar
 Gedrag, symboliek en communicatie
 drukken de persoonlijkheid uit van
 de onderneming (Birkigt en Stadler)
  CORPORATE IDENTITY,
  IMAGE EN REPUTATIE
 Identity  image  reputatie
 Identity  image: ‘perception is
 reality’
 Image  reputatie: fit tussen image
 en verwachtingen stakeholders
 (waardering)

 Maak een onderscheid tussen de ‘ist’
 en ‘soll’ dimensie
 CORPORATE REPUTATIE
 Charles Fombrum
 De algemene waardering voor de
 onderneming versus de waardering
 voor de concurrentie
 Creëert goodwill ten aanzien van de
 ondernemingen bij de diverse
 stakeholders
     VOORDELEN
 Meer vraag naar producten
 Meer vraag naar aandelen

 Personeel loyaler en productiever

 Mensen makkelijker aantrekken

 Positie t.a.v. toeleveranciers

 Minder kans op crisis

 Crisis makkelijker te overleven
 REPUTATIEPROGRAMMA’S
 Corporate communicatiecampagnes
 Kwaliteitsprogramma’s

 Evaluatiesystemen gedrag
 werknemers
 Sociaal betrokken en actieve
 opstelling t.a.v. milieu, etc.
 Goede en actieve mediarelaties
  ONDERNEMINGEN: EEN
   NIEUWE FILOSOFIE
 Ondernemingen
 Arie De Geus
 Een nieuwe filosofie
 Waardencreatie
 De Bono
 Valuefacturing
 Spijkman
 Marktevolutie
    ONDERNEMINGEN
 Een werkgemeenschap van mensen
 die draait rond de creatie van
 gemeenschappelijke waarde(n)
 Centraal: (ruil)relaties met de
 diverse stakeholders … en dus
 communicatie
 Cf. de economische versus de
 levende onderneming
     ARIE DE GEUS
 Onderzoek  naar langbestaande
 ondernemingen
 Conservatief financieel beleid

 Gevoeligheid voor de omgeving

 Samenhang en identiteit: visies,
 missies en waarden
 Tolerantie en openheid

 Kennis > winstmaximalisatie
  EEN NIEUWE FILOSOFIE
 Industry based strategic
 management vs. Resourse based
 strategic management

 Eigenheid en onderscheid
 Zingeving, niet-materiële activa

 Sociaal kapitaal, de relatie met de
 omgeving
 Corporate imagination & creativity
   WAARDENCREATIE

 Voor alle stakeholders
 Klanten, medewerkers,
 aandeelhouders, partners,
 management, media, nieuw talent,
 overheden, etc.
 Zowel instrumenteel als emotioneel
        DE BONO
 Surpetitie:monopolies van
 waarden, van concepten
 Drie ontwikkelingsfazen:
 – Gericht op productie
 – Gericht op concurrentie
 – Gericht op waarden: van
  manufacturing naar valuefacturing, van
  de marketing of matter naar de
  marketing of meaning
   VALUEFACTURING
 Gevoel voor omgeving
 Identiteit en persoonlijkheid

 Eigen organisatiecultuur

 Goed corporate imago

 Uitgangspunt: visies, missies en
 organisatiewaarden
 Cf. onderzoek Spijkman
       SPIJKMAN
 Continuïteit      Ondernemerschap
 Expertise       Partnership

 Integriteit      Reputatie

 Kwaliteit van     Teamgeest
 mensen         Trots op
 Maatschappelijke    organisatie
 verantwoordelijkhe   Vrijheid
 id
 Macht
    MARKTEVOLUTIE

 Hypercompetition

 Van korte-termijn transacties naar
 lange-termijn relaties
 Van product naar dienst naar
 dienstverlener (cf. Nike, Reebok,
 Apple, etc.)
HET BRAND VICTORY MODEL

 Brand victory model
 Vision statement

 Value strategy

 Schematisch

 Voice concept
 BRAND VICTORY MODEL
 FHV/BBDO

 Drie  stappen:
 – Imago-/identity-/reputatie-onderzoek
 – Definitie van een supermerkconcept
 – Identity-management
 Model  van merkidentiteit
 – Vision statement
 – Value strategy
 – Voice concept
   VISION STATEMENT
 Looks through the window and
 smokes a cigar (visie)
 Verschaft identiteit en bestemming
 (missie)
 Intern: inspireert

 Extern: roept goodwill en sympathie
 op
 Een voorbeeld: Apple
    VALUE STRATEGY
  Bower & Garda: waarden creatie
 Cf.
 proces i.p.v. product realisatie
 proces

 Waardenselectie

 Waardenrealisatie

 Waardencommunicatie
      SCHEMATISCH
Waarde(n)    Waarde(n)   Waarden
Selectie     Realisatie   Communicatie
Segmentatie   Product/    Persoonlijke
waarde(n)    dienst     verkoop
behoeften    ontwikkeling
                Public relations/
Marktselectie/  Prijsbeleid  affairs
focus
         Productie/   Reclame
Waarde(n)    inkoop
                Overige (sales
positionering
         Distributie  promotion, DM...)
    VOICE CONCEPT
 Philips:let’s make things better
 Body shop: trade not aid

 Nike: just do it

 Avis: we try harder

 General Electric: we bring good
 things to life
 Apple: the power to be your best

 PTT Post: zorgt ervoor
        CONCLUSIE
 Eennieuwe filosofie: de levende
 onderneming

 Eennieuw landschap: de digitale
 revolutie

 Durf  denken

 Durf  doen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:72
posted:5/31/2010
language:English
pages:27