Aldabra schildpad - OUWEHANDS DIERENINFORMATIE

Document Sample
Aldabra schildpad - OUWEHANDS DIERENINFORMATIE Powered By Docstoc
					              OUWEHANDS DIERENINFORMATIE                   1
                Aldabra- reuzenschildpad


Aldabra- reuzenschildpad (Cheochelone gigantea)
               (Voorheen: Testudeo gigantudo, Dipsochelys dussumieri)

Engels            : Aldabra giant tortoise
Duits            : Aldabra-Riesenschildkröte


Indeling
Klasse            : Reptielen         Reptilia
Orde             : Schildpadden        Testudines
Suborde            : Halsbergers        Cryptodira
Familie            : Landschildpadden      Testudinidae
Geslacht           : Geochelone of Dipsochelys
Soort             : Aldabra-reuzenschildpad Geochelone gigantea
                of Dipsochelys dussumieri
Ondersoort          :
Verwantschap         : de Aldabra-reuzenlandschildpadden zijn reptielen van de
                suborde halsbergers. Leden van deze suborde (tien
                schildpadden families)orde kunnen hun kop recht naar
                achteren, in het pantser, terugtrekken. Met uitzondering van
                Australië, komen deze moeras- en landschildpadden over de
                hele wereld voor. De Galapagos-reuzenlandschildpad is ook
                een verre verwant.
Afstamming          : in de grondlagen van het tertiair zijn in Europa, Afrika,
                Amerika en Azië al overblijfselen van
                reuzenlandschildpadden gevonden. Na morfologisch
                onderzoek van resten van reuzenlandschildpadden op de
                Seychellen gaat men er nu van uit, dat de soort Dipsochlys
                zich op de Seychelleneilanden heeft ontwikkeld. Vanaf deze
                eilanden zijn deze reuzenlandschildpadden verspreid over
                de Komoreneilanden en Madagaskar. Later zijn de
                reuzenlandschildpadden weer teruggekeerd naar het Atol
                Aldabra.


Uiterlijk
Schildlengte         : het schild van een vrouwtje kan tot 87 cm groot worden, dat
                van een man tot 122 cm
Staartlengte         : mannetjes hebben een langere staart dan vrouwtjes.
Gewicht           : van de schildpadvrouw, tot 165 kg
               : van de schildpadman, tot 250 kg
Andere maten         :
Omschrijving uiterlijk    : reuzenlandschildpadden zijn reptielen met een uitwendig
                beenpantser bedekt met hoornschilden. De hoornschilden
                zijn te vergelijken met de opperhuid. Bij volwassen Aldabra-
                reuzenschildpadden is de schildvorm van een mannelijk
                dier vlakker en aan de achterkant breder. Het schild van
                een vrouwtje is korter en boller van vorm. Vrouwtjes


          Ouwehands Dierenpark, Postbus 9, 3910 AA, Rhenen
        Tel: 0317 650 200, fax: 0317 613 727, E-mail: info@ouwehand.nl
              OUWEHANDS DIERENINFORMATIE                    2
                Aldabra- reuzenschildpad


                hebben meestal langere teennagels aan de achterpoot.
Speciale aanpassingen     : het buikschild van mannetjes is hol. Deze holte geeft een
                betere pasvorm bij de paring.
                Reuzenlandschildpadden kunnen als zij in het water terecht
                komen wel zwemmen.


Voortplanting
Paartijd           : aan het eind van de regentijd, januari tot en met april.
Paargedrag          : in de paartijd zijn de mannetjes erg actief, in feite willen ze
                met alle vrouwtjes paren. Reuzenlandschilpadvrouwen
                hebben deze actie nodig om tot paren gestimuleerd te
                worden. Paringen vinden bij voorkeur in de ochtend plaats,
                wanneer de temperatuur nog wat laag is.
                Reuzenlandschildpadvrouwen die niet in de paarstemming
                zijn lopen weg of draaien hun staart weg. Grote, ervaren
                reuzenlandschildpadmannen hebben meer succes dan
                kleine lichte landschildpadmannen. Minder dan 10% van de
                paarpogingen lijdt tot een goede paring. Bij een goede
                paring verdwijnt de staart van het vrouwtje in de cloaca van
                het mannetje. Met als gevolg, een erectie en een paring, die
                ongeveer 15 - 20 minuten duurt. Tijdens de paring maakt de
                schildpadman luide, kreunende geluiden.
Plaats/bouw van nest     : een vrouw die eieren gaat leggen (tussen juni en
                september) graaft op een plaats aan de rand van zon en
                schaduw een nestkuil van 25 - 40 cm diep en 15 – 20 cm
                breed. Tijdens het eieren leggen scheidt de vrouw 1 - 6 l
                urine en slijm af. Dit beschermt de eieren en verstevigt de
                nestwand.
Broedduur           : bij een gemiddelde omgevingstemperatuur van 27 – 31 °C
                ontwikkelen de jongen zich in 60 – 120 dagen. De
                geslachtsverhouding is 50 : 50.
Plaats/tijd van geboorte   : jongen die uit het ei zijn gekropen, kunnen nog tot een
                maand onder de grond blijven. Zo wachten ze het begin van
                de regentijd af, want dat is de periode dat er voldoende
                voedsel te vinden is. Tussen oktober en januari komen de
                ze, bij voorkeur ’s nachts, voor het eerst aan de oppervlakte.
                Zij zoeken dan direct de beschutting van de struiken op.
Legselgrootte         : tot 50 eieren per keer
Eier gewicht         : 65 – 110 gram
Aantal legsels        : gemiddeld twee per jaar

Jongen
- geboortegewicht       : gemiddeld 80 gr
- geboortelengte       : schildlengte 60 – 70 mm
- ogen open/dicht       : open
- oren open/dicht       : open
- beharing          : geen
- uiterlijk          : mini landschildpadden

           Ouwehands Dierenpark, Postbus 9, 3910 AA, Rhenen
         Tel: 0317 650 200, fax: 0317 613 727, E-mail: info@ouwehand.nl
              OUWEHANDS DIERENINFORMATIE                    3
                Aldabra- reuzenschildpad


Nesttijd           : tot een maand
Zelfstandig         : direct
Geslachtsrijp        : reuzenlandschildpadvrouwen zijn geslachtsrijp vanaf
                20 - 30 jaar, mannen vanaf 18 – 25 jaar.
Overig            : op de Aldabra eilanden groeien de jongen ongeveer 4 cm
                per jaar, tot een schildlengte van 70 cm is bereikt. Daarna is
                de groei afhankelijk van het geslacht en het voedselaanbod.
                In gevangenschap en op andere Seychelleneilanden is de
                groei de eerste vier jaar 8 – 10 cm per jaar. Op vijfjarige
                leeftijd heeft deze laatste groep al een schildlengte van
                gemiddeld 38 cm.
                De Aldabra-reuzenlandschildpadden groeien door tot een
                leeftijd van ongeveer 25- 30 jaar.


Leefwijze
Sociale structuur      : nvt. Reuzenschildpadden zijn verdraagzame dieren.
Voedsel           : grassen, kruiden, mossen, boomblad en twijgen, bloemen
                en vruchten. In de droge tijd is er weinig te eten, vandaar
                dat de schildpadden dan sterk in gewicht afnemen. In de
                regentijd eten ze drie keer meer dan in de drogetijd. Dit is
                ook de periode waarin de lichaamsgroei plaatsvindt.
                Door het verschil in groeisnelheid als gevolg van variatie in
                voedselaanbod in de droge en natte periode, ontstaan
                duidelijk waar te nemen groeiringen in het rugschild.
Jachttechniek        : Tijdens het voedsel zoeken klimmen schildpadden soms op
                elkaar om bij hoger groeiend voedsel te kunnen komen.
Gebit            : reuzenlandschildpadden hebben geen tanden, maar een
                soort snavel.
Activiteit          : Aldabra-reuzenlandschildpadden zijn ongeveer vier uur per
                dag actief. De meeste activiteit vindt plaats tussen 5.00 –
                10.30 uur en tussen 16.30 – 19.00 uur. Dan zoeken ze
                naar voedsel. Tijdens de middaghitte zoeken ze de schaduw
                op. In de drogetijd liggen de reuzenlandschildpadden bij
                voorkeur de hele dag in de schaduw.
Overwintering        : nvt.
Communicatie         : door lijfelijk contact
Zintuigen          : het reukvermogen is goed ontwikkeld, gezichtsvermogen en
                gehoor minder.


Verspreiding
Habitat           : ze zijn niet territoriaal en leven in droge, tropische gebieden
                zoals op open plekken in bos of heide en droge
                moerasdelen. Temperatuur van 22 – 34 °C.
Woongebied          : van oorsprong op komt de Aldabra schildpad voor op de vier
                eilanden van het atol Aldabra in de Indische Oceaan. Hij
                is door de mens in de 20e eeuw op veel eilanden van de
                Seychelleneilandengroep uitgezet.

          Ouwehands Dierenpark, Postbus 9, 3910 AA, Rhenen
        Tel: 0317 650 200, fax: 0317 613 727, E-mail: info@ouwehand.nl
             OUWEHANDS DIERENINFORMATIE                   4
               Aldabra- reuzenschildpad


Natuurlijke vijanden    : volwassen Aldabra-reuzenlandschildpadden hebben geen
               natuurlijke vijanden. Ze hebben wel last van een
               voedselconcurrent: het varken.
               Krabben, ratten, katten, varkens en roofvogels roven wel de
               eieren en zijn een natuurlijke vijand voor de jonge
               reuzenlandschildpadden.


Overig
Maximale leeftijd      : 200 – 250 jaar
Bedreiging         : het stijgende zeewaterniveau
Bescherming         : Cites, appendix 2
Bijzonderheden       : Record, de grootste Aldabra-reuzenschildpadman had een
               schildlengte van 229 cm en een gewicht van 298 kg.
              - Plaatselijke rallensoorten verlossen de landschildpadden
               van ectoparasieten.
              - Belangrijkste doodsoorzaak van de Aldabra-
               reuzenschildpadden zijn: zonnesteek, inklemmingen in
               rotskloven, van een rots naar benedenstorten en dood door
               vallend gesteente.
              - Op de Seychellen worden reuzenlandschildpadden veel als
               huisdier gehouden. Het is een traditie om bij de geboorte
               van een kind een net uitgekomen reuzenlandschildpad
               cadeau te doen aan de moeder.
              - Het rug- en buikschild is niet erg hard. Het leeft en is
               gevoelig. Dat komt doordat tussen het uitwendig skelet en
               de hoornschilden zich een dunne laag met zenuwen en
               bloedvaten bevindt.
              - Aldbra-reuzenlandschildpadden lijken op
               Galapagosreuzenlandschildpadden maar bij deze laatste
               ontbreekt het enkelvoudige nekschild aan de voorkant
               van het rugschild.
               - Een wereldbekende Aldbra-reuzenlandschildpad was de
                schildpad Adwaitya. Uit het ei gekropen in het jaar 1750,
                gevangen door Engelse zeelieden en cadeau gedaan aan
                de VOC. Adwaitya is in 2006 op een leeftijd van 255 jaar in
                de dierentuin van Calcutta overleden.
          Ouwehands Dierenpark, Postbus 9, 3910 AA, Rhenen
        Tel: 0317 650 200, fax: 0317 613 727, E-mail: info@ouwehand.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:239
posted:5/31/2010
language:Dutch
pages:4